Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 (внесено зміни)

10 грудня 2021                                                                                            № 411р

Про затвердження Порядку

проведення бюджетних слухань

у місті Миколаєві

 

З метою забезпечення прозорості та відкритості роботи Миколаївської міської ради та її виконавчих органів, відповідно до пункту 10 частини першої статті 7 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», керуючись пунктами 19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити Порядок проведення бюджетних слухань у місті Миколаєві (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Перший заступник

міського голови                                                                                         В. ЛУКОВ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 грудня 2021

№ 411р

 

Порядок

проведення бюджетних слухань у місті Миколаєві

 

1.  Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено для забезпечення прозорості та відкритості роботи Миколаївської міської ради та її виконавчих органів відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статуту територіальної громади міста Миколаєва.

1.2. Бюджетні слухання є формою безпосередньої участі членів територіальної громади міста Миколаєва у бюджетному процесі, що передбачає громадське обговорення проєкту бюджету Миколаївської міської територіальної громади.

1.3. Метою бюджетних слухань є інформування громади міста про  проєкт бюджету Миколаївської міської територіальної громади й одержання зауважень і пропозицій від членів територіальної громади.

1.4. Бюджетні слухання проводяться на засадах принципів добровільності, гласності, відкритості, рівності, справедливості та свободи висловлювань.

1.5. Бюджетні слухання відкриті для представників засобів масової інформації, депутатів місцевих рад, науковців, представників громадських організацій та інших зацікавлених осіб.

 

2.  Проведення і підготовка бюджетних слухань

2.1. Бюджетні слухання проводяться протягом 10 робочих днів після оприлюднення проєкту рішення міської ради про бюджет Миколаївської міської територіальної громади разом з додатками та пояснювальною запискою (далі – проєкт бюджету).

2.2. Інформація про початок проведення бюджетних слухань розміщується на офіційному сайті Миколаївської міської ради та в друкованому засобі масової інформації за поданням департаменту фінансів Миколаївської міської ради.

2.3. В інформації про проведення бюджетних слухань зазначається:

-   час і місце проведення бюджетних слухань;

-   посилання на розміщений проєкт бюджету;

-   електронна та поштова адреси, на яку департамент фінансів міської ради  одержує пропозиції щодо внесення змін до проєкту бюджету;

-      строки, протягом яких приймаються пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань (далі − заявник);

-      способи прийняття відповідних пропозицій.

2.4. Перед початком бюджетних слухань проводиться реєстрація учасників на основі паспорта або іншого документа, який засвідчує особу та містить відомості про місце її проживання (реєстрації).

У Списку учасників бюджетних слухань зазначаються прізвище, ім’я, по батькові учасника бюджетних слухань, дата народження та місце проживання (реєстрації) кожного учасника, що завіряються його підписом.

Учасниками бюджетних слухань можуть бути виключно мешканці міста Миколаєва. Крім учасників бюджетних слухань, присутніми можуть бути будь-які особи за наявності вільних місць у приміщенні.

 

3.  Порядок проведення Бюджетних слухань

3.1. Бюджетні слухання відбуваються відкрито.

3.2. Головує на бюджетних слуханнях перший заступник міського голови.

3.3. Департамент фінансів Миколаївської міської ради веде протокол бюджетних слухань.

3.4. Порядок денний бюджетних слухань передбачає:

-      доповідь щодо проєкту бюджету Миколаївської міської територіальної громади;

-      запитання учасників бюджетних слухань та відповіді доповідачів;

-      обговорення проєкту бюджету;

-      розгляд пропозицій учасників бюджетних слухань;

-      заключне слово першого заступника міського голови.

3.5. Тривалість доповіді щодо проєкту бюджету не перевищує 15 хвилин.

3.6. Для представлення пропозицій змін до проєкту бюджету запрошуються заявники, які надіслали їх на вказані в повідомленні електронну або поштові адреси. Тривалість виступу заявника не може перевищувати           5 хвилин.

3.7. В обговоренні першочергово беруть участь учасники бюджетних слухань, які надіслали свої пропозиції не пізніше ніж за один робочий день до проведення бюджетних слухань.

 

4.  Документування бюджетних слухань та оприлюднення результатів

4.1. Здійснюється онлайн-трансляція бюджетних слухань.

4.2. Протокол бюджетних слухань оприлюднюється на Інтернет-порталі «Миколаївська міська рада» у розділі «Громадські обговорення» не пізніше ніж 3 робочих дні після проведення бюджетних слухань.

Протокол повинен містити:

-   час і місце проведення бюджетних слухань;

-   кількість учасників;

-   текст доповіді і короткий зміст виступів;

-   пропозиції, що були висловлені в ході слухань;

 

5.  Розгляд пропозицій бюджетних слухань

5.1. З метою удосконалення проєкту бюджету, створення належних умов для реалізації громадських ініціатив, якісного проведення бюджетних слухань, департамент фінансів Миколаївської міської ради організовує збір та узагальнення пропозицій до проєкту бюджету, які надійшли на вказані електронну або поштові адреси та були висловлені в ході бюджетних слухань. Анонімні пропозиції до розгляду не приймаються.

5.2. Узагальнені пропозиції надаються на розгляд постійній комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів, яка надає рекомендації щодо врахування або обґрунтованого відхилення пропозицій.

5.3. Інформація про враховані або обґрунтовано відхилені пропозиції розміщується на офіційному сайті Миколаївської міської ради.

 

____________________________________________________________

 

Опубліковано: 14 грудня 2021р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: