Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

13 жовтня 2021                                                                                        № 1013

Про затвердження Порядку санаторно-курортного

оздоровлення осіб, віднесених до 2 категорії

постраждалих внаслідок ЧАЕС

 

 

З метою посилення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 2 категорії відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, відповідно до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/60 “Про затвердження міської програми “Соціальний захист” на 2020-2022 роки” (із змінами та доповненнями), керуючись пп. “б” п. 3 ч. 1 ст. 91 Бюджетного Кодексу України, пп. І п. “а” ч. І ст. 34, ч. 6 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Порядок санаторно-курортного оздоровлення осіб, віднесених до 2 категорії постраждалих внаслідок ЧАЕС (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Петрова А.Л.

 

Міський голова                                                                                    О. СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому міської ради

від 13 червня 2021

№ 1013

 

ПОРЯДОК

санаторно-курортного оздоровлення осіб, віднесених до 2 категорії постраждалих внаслідок ЧАЕС

 

1. Порядок санаторно-курортного оздоровлення осіб, віднесених до 2 категорії постраждалих внаслідок ЧАЕС (далі – Порядок), розроблений на виконання п. 11 розділу 8 міської програми “Соціальний захист” на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/60 (із змінами та доповненнями), і визначає механізм забезпечення санаторно-курортним оздоровленням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 2 категорії, за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади.

 

2. Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем є департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (далі – департамент).

 

3. Санаторно-курортним оздоровленням забезпечуються громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 2 відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, які зареєстровані та фактично проживають у місті Миколаєві, та не перебувають на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням відповідно до законодавства України (далі – отримувачі послуг).

4. Відшкодування вартості санаторно-курортного оздоровлення здійснюється в межах розміру грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку, встановленого на відповідний рік для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 1 категорії.

 

5. Забезпечення санаторно-курортним оздоровленням отримувачів послуг проводиться шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам, закладам оздоровлення та відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування або оздоровлення чи відпочинку (далі – заклади).

 

6. Отримувачі послуг мають право вільного вибору закладу відповідного профілю, а також за бажанням здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів.

 

7. Реєстрацію та облік отримувачів послуг проводять управління соціальних виплат і компенсацій департаменту (далі – управління) за місцем перебування на обліку в Єдиному державному реєстрі осіб, які мають право на пільги.

 

8. Для взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним оздоровленням отримувачі послуг подають до управління:

1) заяву про взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним оздоровленням, за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

2) довідку за формою 070/о;

3) копію посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 2;

4) копію документа, що посвідчує особу.

Під час подання копій документів, передбачених цим пунктом, пред’являються оригінали зазначених документів для звірки.

 

9. Отримувачі послуг забезпечуються санаторно-курортним оздоровленням строком на 18 днів. Після проходження санаторно-курортного оздоровлення отримувачі послуг знімаються з обліку. Повторне взяття на облік здійснюється відповідно до пункту 8 цього Порядку.

 

10. Забезпечення санаторно-курортним оздоровленням здійснюється відповідно до медичних рекомендацій в порядку черговості – з дати подання заяви у межах виділених коштів, але не більше, ніж 1 раз на 2 роки.

 

 
  

 

11. Департаментом укладаються трьохсторонні договори в трьох примірниках між департаментом, отримувачами послуги і закладом для кожної з сторін та передаються отримувачам послуг для подальшої передачі їх закладу.

Усі примірники договору підписуються та скріплюються печаткою (за наявності).

 

12. Після отримання санаторно-курортного оздоровлення заклад надає акт наданих послуг із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові отримувачів послуги, строку надання послуг, ціни та загальної вартості фактично отриманих послуг.

У разі дострокового вибуття отримувача послуг із закладу департамент проводить оплату за фактично надані послуги.

Відповідальність за достовірність інформації про фактично надані послуги несе заклад.

 

13. Останній день періоду перебування отримувачів послуг у закладах – 15 грудня поточного бюджетного року (включно), що є датою виїзду із закладу.

 

14. За отримувачами послуг, які перебувають на обліку, але не отримали санаторно-курортне оздоровлення в поточному році, зберігається право на забезпечення санаторно-курортним оздоровленням на наступний рік за умови поновлення довідки форми 070/о, якщо строк дії попередньої закінчився.

Отримувач послуг, якому було письмово повідомлено про умову поновлення такої довідки протягом шести місяців з дня закінчення її строку дії, але який не виконав цієї умови, знімається з обліку.

 

15. Інформація про кількість отримувачів послуг, яких взято на облік для забезпечення санаторно-курортним оздоровленням, подається управліннями до департаменту при формуванні бюджету на наступний рік.

 

16. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах казначейства та проведення операцій, пов’язаних із використанням коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади, здійснюються в установленому чинним законодавством порядку.

 

_________________________________________________

 

Опубліковано: 19 жовтня 2021р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: