Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

24 березня 2021                                                                                        № 245

Про затвердження Порядку відшкодування

витрат на надання пільг окремим категоріям

громадян з послуг зв’язку та інших

передбачених законодавством пільг

 

З метою впорядкування розрахунків з компенсаційних виплат з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг та посилення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів та на підставі постанов Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», від 04.06.2015 № 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї», від 16.12.2009 № 1359 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян», відповідно до п.204 ч.1 ст. 91 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 40, п. 1 ч. 2 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Порядок відшкодування витрат на надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (додається).

2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 24.02.2017 № 181 «Про затвердження Порядку відшкодування витрат за пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг» визнати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Петрова А.Л.

 

 

 

Міський голова                                                                                    О. СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від 24 березня 2021

№ 245

 

ПОРЯДОК

відшкодування витрат на надання пільг окремим категоріям громадян

з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг

 

1. Загальні положення

 

1.1. Порядок відшкодування витрат на надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (далі – Порядок) визначає відповідно до чинного законодавства механізм відшкодування витрат на здійснення заходів щодо надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг.

1.2. Порядок відшкодування витрат на надання пільг за послуги зв’язку та інших передбачених законодавством пільг розроблено для впорядкування розрахунків та посилення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів на відшкодування пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг, а саме:

- щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

- безплатний проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом в дальньому (міжміському) сполученні;

- безплатний проїзд залізничним транспортом в дальньому (міжміському) сполученні громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

1.3. Фінансування витрат, передбачених даним Порядком здійснюється за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади на виконання заходів Програми «Соціальний захист» на 2020-2022 роки, передбачених на відповідний рік в межах асигнувань, затверджених на зазначені цілі.

1.4. Головним розпорядником бюджетних коштів Миколаївської міської територіальної громади на здійснення зазначених заходів є департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (далі – Департамент).

1.5. Департамент відповідно до Положення про Єдиний Державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 (зі змінами), веде облік осіб пільгової категорії населення, яким передбачено надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг.

1.6. Визначення права на отримання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг здійснюється з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї» (зі змінами).

 

2. Відшкодування витрат на надання пільг з оплати послуг зв’язку

 

2.1 Відповідно до чинного законодавства право на відшкодування витрат на надання пільг з оплати послуг зв’язку поширюються на такі категорії осіб:

2.1.1. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:

- особи з інвалідністю внаслідок війни;

- учасники бойових дій;

- особи, на яких поширюється чинність зазначеного вище Закону;

- учасники війни;

- постраждалі учасники Революції Гідності;

- особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

2.1.2. Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»:

- ветерани військової служби;

- ветерани органів внутрішніх справ;

- ветерани Національної поліції;

- ветерани податкової міліції;

- ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України;

- ветерани служби цивільного захисту;

- ветерани державної пожежної охорони;

- ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

- вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та члени їх сімей, які перебувають на їх утриманні.

2.1.3. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»:

- особи, віднесені до категорії 1;

- членам сімей осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (дружина (чоловік) померлого громадянина, непрацездатні батьки, особа, яка проживає разом з постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи особою з інвалідністю I групи та доглядає за нею, за умови, що ця особа не перебуває у шлюбі; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним;

- особи, віднесені до категорії 2;

- потерпілі діти та їх батьки.

2.1.4. Закон України «Про жертви нацистських переслідувань»:

- жертви нацистських переслідувань;

- дружина (чоловік) померлих жертв нацистських переслідувань.

2.1.5. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»:

- особи, звільнені з військової служби, які стали особами з інвалідами під час проходження військової служби.

2.1.6. Закон України «Про охорону дитинства»:

- багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, сім’ї (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, які мають право на пільги.

2.1.7. Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»:

- особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

- батьки померлої особи з особливими трудовими заслугами перед Батьківщиною;

- вдови (вдівці) особи з  особливими трудовими заслугами перед Батьківщиною.

2.2. Відшкодування пільг з послуг зв’язку надається пільговикам на оплату послуг зв’язку (абонентну плату за користування квартирним телефоном) за умови перейменування абонемента на особу, яка має право на пільги відповідно до визначених законів.

2.3. Перелік пільгових категорій може бути переглянутий відповідно до чинного законодавства України.

2.4. Підприємства надавачі послуг зв’язку (дані - підприємства) до 10 числа кожного місяця надають Департаменту звіт про відшкодуванню пільг за послуги зв’язку, а також інформацію про зміни, які мали місце в минулому місяці та які впливають на розмір пільги у конкретного пільговика, а саме: зміна тарифу, різновиду послуги по пільговику, зміна адреси, відмова та/або підключення послуги. Підприємство несе повну відповідальність за достовірність та повноту наданої інформації про надання послуг зв’язку.

2.5. Районні управління соціальних виплат і компенсацій Департаменту щомісяця звіряють інформацію, що міститься в  Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, з інформацією, яка надходить від підприємств, і у разі виявлення розбіжностей щодо відсотка та розміру пільг, що надаються конкретному пільговику, не надають заявки на проведення розрахунків, що стосуються виявлених розбіжностей, до уточнення цієї інформації.

2.6. Підприємства мають право уточнювати інформацію щодо виявлених розбіжностей протягом місяця у відповідному бюджетному році.

2.7. Фінансування пільг окремим категоріям громадян проводиться підприємством шляхом зарахування підприємством отриманих коштів на розрахункові рахунки громадян, які мають право на пільги відповідно до чинного законодавства.

2.8. Фінансування пільг з оплати послуг зв’язку проводиться на підставі наданих підприємством розрахунків видатків на відшкодування витрат, пов`язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян за попередній місяць (форма №2-пільга) на паперових та електронних носіях до районних управлінь соціальних виплат і компенсацій .

2.9. Після підписання актів звіряння розрахунків з підприємством Департамент здійснює реєстрацію фінансових зобов’язань в органах Державної казначейської служби України в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.

2.10. Щомісяця, до 20-го числа місяця, що настає за звітним, Департамент надає департаменту фінансів Миколаївської міської ради пропозицію на фінансування.

2.11. Департамент фінансів Миколаївської міської ради за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади в межах асигнувань, затверджених на відповідну мету перераховує кошти на рахунок Департаменту.

2.12. Департамент в установленому порядку, протягом 3-х робочих днів після надходження коштів на рахунок, перераховує кошти на рахунок підприємства.

 

3. Призначення щомісячної виплати грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

 

3.1. Право на щомісячну виплату призначення грошової компенсації витрат на автомобільне паливо мають такі категорії осіб:

3.1.1. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»: 

- особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

3.1.2. Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»:

- особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

3.2. Призначення компенсації проводиться районними управліннями соціальних виплат і компенсацій категоріям, визначеним в п.п.3.1.1-3.1.2 цього Порядку, які зареєстровані й мешкають у м. Миколаєві.

3.3. Для отримання компенсації громадяни вказаних вище категорій особисто надають до районних управлінь соціальних виплат і компенсацій  такі документи:

- особисту заяву в довільній формі та згоду на обробку персональних даних;

- копію паспорта заявника (з пред’явленням оригіналу);

- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- копію посвідчення, що підтверджує право на пільгу (з пред’явленням оригіналу);

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім’я одержувача компенсації;

- копію повідомлення про відкриття рахунку в банківській установі;

- касовий чек про отримання автомобільного палива.

3.4. Під час першого звернення за компенсацією подається повний пакет документів, а в подальшому щомісячно до 20-го числа, касові чеки про придбання автомобільного палива.

3.5. Щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне паливо надається з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць відповідно до діючих цін на паливо за наявності особистого транспортного засобу.

3.6. Департамент здійснює реєстрацію фінансових зобов’язань в органах Державної казначейської служби України в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.

3.7. Департамент фінансів Миколаївської міської ради за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади в межах асигнувань, затверджених на відповідну мету перераховує кошти на рахунок Департаменту.

3.8. Департамент в установленому порядку протягом 3-х робочих днів після надходження коштів на рахунок перераховує кошти через банківські установи на розрахунковий рахунок отримувачу компенсації.

 

4. Компенсаційні виплати безплатного проїзду окремих категорій громадян залізничним транспортом в дальньому (міжміському) сполученні

 

4.1. Компенсаційні виплати безплатного проїзду окремих категорій громадян залізничним транспортом в дальньому (міжміському) сполученні проводиться  підприємству, яке здійснює перевезення залізничним транспортом (далі - перевізник) за надані пільгові послуги:

- особам з інвалідністю I і II груп надається право безплатного проїзду один раз на рік (туди і назад) залізничним транспортом, а особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи (не більше одного супроводжуючого) - 50-процентна знижка вартості проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту;

- особам з інвалідністю III групи надається право безплатного проїзду один раз на два роки (туди і назад) залізничним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту з 50-процентною знижкою вартості проїзду;

- особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи, яка супроводжує особу з інвалідністю або дитину з інвалідністю), які перебувають на обліку в ЄДАРП по місту Миколаєву, мають право на
50-відсоткову знижку вартості проїзду в період з 1 жовтня по 15 травня.

- учасникам бойових дій (безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) або проїзд один раз на рік (туди і назад) з 50-процентною знижкою);

4.2. Фінансування видатків на компенсацію перевізнику за пільгові перевезення окремих категорій громадян залізничним транспортом, здійснюється на підставі укладеного договору з Департаментом.

4.3. Перевізник, який надав послуги з пільгового перевезення залізничним транспортом, щомісяця до 10-го числа місяця, що настає за звітним, надає Департаменту реєстри пільгових пасажирів, якими оформлені квитки на проїзд у прямому сполученні за звітний місяць на паперових носіях.

4.4. Районні управління соціальних виплат і компенсацій Департаменту щомісяця звіряють інформацію, що міститься в  Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, з інформацією, яка надходить від підприємств і у разі виявлення розбіжностей щодо відсотка та розміру пільг, що надаються конкретному пільговику, не надають заявки на проведення розрахунків, що стосуються виявлених розбіжностей, до уточнення цієї інформації.

4.5. Після підписання актів звіряння розрахунків з підприємством Департамент здійснює реєстрацію фінансових зобов’язань в органах Державної казначейської служби України в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.

4.6. Щомісяця, до 20-го числа місяця, що настає за звітним, Департамент надає департаменту фінансів Миколаївської міської ради пропозиції на фінансування.

4.7. Фінансове управління за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади в межах асигнувань, затверджених на відповідну мету перераховує кошти на рахунок Департаменту.

4.8. Департамент в установленому порядку, протягом 3-х робочих днів після надходження коштів на рахунок, здійснює відшкодування витрат перевізнику.

4.9. У разі скорочення (збільшення) обсягів затверджених асигнувань Департамент приводить у відповідність з обсягами асигнувань договори з перевізником в частині розміру компенсаційних витрат.

 

5. Призначення та виплату безплатного проїзду на залізничному транспорті в дальньому (міжміському) сполученні проводиться громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

5.1. Категорії осіб, які мають право на компенсацію за пільговий проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним транспортом відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»:

- особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до 1 категорії, та які перебувають на обліку у ЄДАРП по м. Миколаєву, 100-процентна знижка вартості проїзду;

- особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до 2 категорії, та які перебувають на обліку у ЄДАРП по м. Миколаєву, 50-процентна знижка вартості проїзду.

5.2. Для відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до 1 та 2 категорії, один раз на рік, вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України, та у зворотному напрямку (без врахування пересадок), до районного управління соціальних виплат і компенсацій департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради необхідно надати такі документи:

- проїзні квитки;

- заява щодо відшкодування пільгового проїзду;

- копію повідомлення про відкриття рахунку в банківській установі.

5.3. Сума відшкодування вартості проїзду залізничним транспортом не повинна перевищувати вартості проїзду у плацкартному вагоні швидкого поїзду, а також у вагонах другого класу швидкісного поїзду.

5.4. Департамент здійснює реєстрацію фінансових зобов’язань в органах Державної казначейської служби України в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.

5.5. Департамент визначає суму компенсації громадянам та щомісяця, до 20-го числа місяця, що настає за звітним, надає департаменту фінансів Миколаївської міської ради пропозицію на фінансування.

5.6. Департамент фінансів Миколаївської міської ради за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади в межах асигнувань, затверджених на відповідну мету, перераховує кошти на рахунок Департаменту.

5.7. Департамент протягом п’яти робочих днів після отримання коштів на рахунок, перераховує кошти на банківські рахунки особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до 1 та 2 категорій.

 

_______________________________________________________

 

Опубліковано: 30 березня 2021р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: