Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 7/13 від 2011-07-07

Про організацію розміщення та роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг на територіїм. Миколаєва (П.1.3 ВТР. ЧИН. №14/16 ВІД 26.01.12) (П.1.3 ВТР.ЧИН. №25/19 ВІД 14.02.13) (ВН. ЗМІН. №47/18 ВІД 14.05.15)


П.1.3 ВТР. ЧИН.

П.1.3 ВТР.ЧИН.

ВН. ЗМІН.
Враховуючи необхідність впорядкування об’єктів торгівлі та сфери послуг на території м. Миколаєва, відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про захист суспільної моралі», керуючись ст. 25, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
            1.Затвердити:
1.1. Положення про порядок розміщення стаціонарних об'єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення на території     м. Миколаєва (додається).
1.2. Положення про порядок погодження режиму роботи об'єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення на території м. Миколаєва (додається).
1.3. Положення про порядок розміщення об’єктів виносної торгівлі, пересувних об’єктів виносної торгівлі, нестаціонарних об’єктів сфери послуг соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення на території м. Миколаєва (додається).
1.4. Порядок демонтажу незаконно встановлених об’єктів виносної торгівлі, пересувних об’єктів виносної торгівлі, нестаціонарних об’єктів сфери послуг соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення на території м. Миколаєва (додається).
           
            2. Визнати такими, що втратили чинність:
            2.1. Рішення міської ради від 18.09.08 № 27/51 "Про внесення доповнень та зміни до рішення міської ради від 19.04.07 № 12/21 "Про затвердження Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Миколаєві", змін до рішення міської ради від 14.07.03 № 13/13 "Про затвердження етапів реалізації довгострокового проекту "Миколаїв - місто вільного підприємництва", положень щодо умов здійснення підприємницької діяльності в місті та внесення змін до рішень міської ради від 29.05.01 №30/29 та 27.02.03 №10/10" (зі змінами та доповненнями).
            2.2. Рішення міської ради від 02.09.10 № 48/20 "Про внесення доповнень та змін до Положення про порядок надання дозволу на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення (сфери послуг, відпочинку, розваг, спорту, виробництва, нестаціонарних об'єктів сфери послуг), затвердженого рішенням міської ради від 18.09.08 № 27/51".
           
            3. Дозволи на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення (сфери послуг, відпочинку, розваг, спорту, виробництва, нестаціонарних об'єктів сфери послуг), видані суб’єктам господарювання на підставі рішень, зазначених у п. 2.1. та 2.2. даного рішення, вважати чинними до закінчення терміну, на який їх було видано.
4. Відділу торгівлі (Переродову), відділу сфери послуг (Курляку), головам адміністрацій районів міської ради Рижику В.І., Женжерусі О.Ж., Гранатурову Ю.І., Устенку В.І. забезпечити інформування суб’єктів господарювання про порядок провадження торговельної діяльності та надання послуг на території                  м. Миколаєва.
 
5. Начальнику управління громадських зв’язків Скрипніковій О.В. оприлюднити це рішення у засобах масової інформації.
 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Васюкова Р.О., постійну комісію міської ради з питань підприємництва, інвестицій, торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачів (Женжеруху).
 


Міський головаВ.Д. ЧайкаЗатверджено
рішенням міської ради
від 7 липня 2011
№7/13
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок розміщення стаціонарних об'єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення на території    м. Миколаєва1. Загальні положення
 
1.1. Положення про порядок розміщення стаціонарних об'єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення на території м. Миколаєва (далі – Положення) визначає порядок розміщення на території м. Миколаєва об’єктів побутового, торговельного та іншого призначення (сфери послуг, відпочинку, розваг, спорту, виробництва, нестаціонарних об’єктів сфери послуг) та є обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання, незалежно від їх організаційно-правової форм та форми власності.
 
2. Порядок розміщення стаціонарних об’єктів на території м. Миколаєва
 
2.1. Розміщення стаціонарних об’єктів здійснюється суб’єктами господарювання у будівлях та спорудах (їх окремих частинах) нежитлового призначення, що використовуються ними відповідно до вимог чинного законодавства України, а також на підставі договору про встановлення особистого строкового сервітуту або у разі іншого законного використання земельної ділянки (у разі розміщення господарського об’єкту площею від 10 до 30 кв. м. із організацією окремого приміщення для перебування людей).
 
2.2. Для здійснення господарської діяльності у стаціонарному об’єкті суб’єкт господарювання повинен отримати документи дозвільного характеру, передбачені чинними законами України.
 
2.3. При здійсненні господарської діяльності у стаціонарному об’єкті суб’єкт господарювання зобов’язаний дотримуватись вимог, норм та правил, встановлених чинним законодавством для певних видів господарської діяльності.
У разі порушення при здійсненні у стаціонарному об’єкті господарської діяльності вимог, норм та правил, встановлених чинним законодавством для певних видів господарської діяльності, суб’єкт господарювання несе відповідальність, встановлену діючим законодавством.
У разі розміщення стаціонарного об’єкта без отримання документів дозвільного характеру, передбачених чинними законами України, суб’єкт господарювання несе відповідальність, встановлену діючим законодавством.
 
2.4. У разі виявлення фактів відсутності передбачених Законами України документів дозвільного характеру або порушення інших вимог чинного законодавства, уповноважений виконавчий орган міської ради має право звертатися з клопотанням до уповноважених державних органів щодо здійснення позапланової перевірки та притягнення суб’єкта господарювання до встановленої законодавством відповідальності.
 
2.5. У разі надходження скарг юридичних чи фізичних осіб, громадських організацій, звернень депутатів рад різного рівня тощо щодо порушення вимог законодавства при здійсненні суб’єктом господарювання діяльності у стаціонарному господарському об’єкті, структурний підрозділ виконкому міської ради, до повноважень якого відноситься сфера підприємництва, торгівлі, послуг, адміністрація району міста Миколаєва (далі - уповноважений виконавчий орган міської ради) має право звертатися з клопотанням до уповноважених державних органів щодо здійснення перевірки отриманої інформації та вжиття заходів реагування відповідно до вимог чинного законодавства, а також звертатись до органу, що видав документ дозвільного характеру, з пропозицією щодо його анулювання.
 
 
3. Порядок отримання дозволу виконкому міської ради на експлуатацію об'єкта підвищеної небезпеки
 
3.1. Відповідно до Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки», суб'єкт господарської діяльності або представник підприємства, установи, організації, що мають намір розпочати експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки, надає до державного адміністратора заяву на отримання дозволу виконкому міської ради на експлуатацію об'єкта підвищеної небезпеки, до якої додаються:
декларація безпеки;
договір обов'язкового страхування відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки;
план локалізації і ліквідації аварій на об'єкті підвищеної небезпеки;
копія дозволу на будівництво і/або реконструкцію об'єкта підвищеної небезпеки;
висновки передбачених законом державних та в разі наявності громадських експертиз;
копію рішення міської ради про надання згоди на розміщення об'єкта підвищеної небезпеки на території міста.
3.2. Державний адміністратор не пізніше ніж наступного робочого дня передає заяву та документи, що до неї додаються, до відділу підприємництва та регуляторної політики міської ради.
3.3. Відділ підприємництва та регуляторної політики міської ради у строк не більше місяця з дати отримання заяви розглядає її, готує дозвіл (або обґрунтовану відмову у наданні дозволу) та надає його до підпису заступнику міського голови, до повноважень якого відноситься сфера підприємництва.
Після підписання заступником міського голови, до повноважень якого відноситься сфера підприємництва відділ підприємництва та регуляторної політики міської ради передає державному адміністратору дозвіл на експлуатацію об'єкта підвищеної небезпеки (Додаток) або обґрунтовану відмову з переліком додаткових заходів, які суб'єкт господарської діяльності повинен виконати для отримання дозволу.
3.4. Державний адміністратор передає суб'єкту господарської діяльності дозвіл на експлуатацію об'єкта підвищеної небезпеки (Додаток) або обґрунтовану відмову в порядку, передбаченому чинним законодавством.
Дозвіл або відмова підлягають реєстрації державним адміністратором у порядку, встановленому чинним законодавством.
3.5. Суб'єкт господарської діяльності після виконання додаткових заходів, визначених у відмові, має право повторно звернутися до державного адміністратора із заявою на отримання дозволу на експлуатацію об'єкта підвищеної небезпеки.
3.6. Копія дозволу на експлуатацію об'єкта підвищеної небезпеки надсилається відділом підприємництва та регуляторної політики міської ради до управління МНС у Миколаївській області.
3.7. Отримання дозволу на експлуатацію об'єкта підвищеної небезпеки є обов’язковим для об’єктів, що здійснюють наступні види діяльності :
- біохімічне, біотехнічне і фармацевтичне виробництво;
- збір, обробка, зберігання, поховання, знешкодження і утилізація всіх видів промислових і побутових відходів;
- нафтохімія і нафтопереробка;
- автозаправні станції;
- хімічна промисловість (включаючи виробництво засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив), текстильне виробництво (з фарбуванням тканин і обробкою їх іншими хімічними засобами);
- металургія (чорна і кольорова);
- виробництво електроенергії і тепла на базі органічного палива;
- промисловість будівельних матеріалів (виробництво цементу, асфальтобетону, азбесту, скла);
- деревообробна промисловість (хімічна переробка деревини, виробництво деревостружкових і деревоволокнистих плит та інше з використанням синтетичних смол, консервування деревини просочуванням);
- машинобудування і металообробка (з литтям із чавуну, сталі, кольорових металів та хімічною обробкою);
- будівництво гідроенергетичних та гідротехнічних споруд і меліоративних систем, включаючи хвостосховища та шламонакопичувачі;
- виробництво харчових продуктів (м'ясокомбінати, молокозаводи, цукрозаводи, спиртзаводи);
- обробка продуктів і переробка відходів тваринного походження (переробка шкіри, виготовлення клею і технічного желатину, утильзаводи);
- інші окремі об'єкти, будівництво і експлуатація яких можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, які у кожному конкретному випадку визначаються Мінекобезпеки або його органами на місцях.
 
3.8. Дозвіл на експлуатацію об'єкта підвищеної небезпеки видається безкоштовно та безстроково.
 
3.9. Анулювання, переоформлення, видача дублікату дозволу на експлуатацію об'єкта підвищеної небезпеки здійснюється у порядку, передбаченому чинними Законами України.
 
___________________________________________
 
Додаток
до Положення
 
ДОЗВІЛ №____________
дозвіл на експлуатацію об'єкта підвищеної небезпеки
від «_____»_______________20__р.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(зазначити вид об’єкта)
Виданий__________________________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування юридичної особи/прізвище,ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця, номер та дата державної реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)
Місцезнаходження об’єкта ___________________________________________
___________________________________________________________________
Вид господарської діяльності __________________________________________
___________________________________________________________________
Дозвіл виданий _____________________________________________________
(назва дозвільного органу)
Дата видачі «____»_____________20___ р.
Заступник міського голови
 
______________________
(підпис)
 
______________________
(розшифрування підпису)
 

Затверджено
рішенням міської ради
від 7 липня 2011
№7/13
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок погодження режиму роботи об'єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення на території м. Миколаєва1. Положення про порядок погодження режиму роботи об'єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення на території м. Миколаєва (далі - Положення) визначає вимоги щодо порядку встановлення виконкомом Миколаївської міської ради за погодженням з суб’єктом господарювання режиму роботи об'єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення на території м. Миколаєва.
 
2. Здійснення діяльності об'єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення на території м. Миколаєва здійснюється у межах режиму роботи, встановленого виконкомом Миколаївської міської ради.
3. Для встановлення режиму роботи суб'єкт господарювання надає державному адміністратору декларацію про режим роботи об’єкта (Додаток 1 до Положення), у якій зазначає режим роботи об’єкта, погоджує його особистим підписом та (або) печаткою.
4. Зразок заповнення декларації розміщується на офіційному веб-сайті міської ради та в Миколаївському міському Єдиному дозвільному центрі.
            5. Декларацію може бути надіслано рекомендованим листом.
Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції державним адміністратором.
Декларація, яку надіслано рекомендованим листом, реєструється державним адміністратором у порядку, встановленому цим Положенням, та надсилається суб’єкту господарювання.
            Декларацію може бути надіслано за допомогою електронної пошти.
            Адреса електронної пошти розміщується на офіційному сайті міської ради.
У разі надсилання декларації електронною поштою при подальшому особистому зверненні суб’єкта господарювання державний адміністратор зобов’язаний роздрукувати декларацію, надати її до погодження суб’єкту господарювання та зареєструвати у порядку, визначеному чинним законодавством.
6. У декларації про режим роботи обов’язково вказується зобов’язання суб’єкта господарювання щодо дотримання вимог Закону України „Про охорону атмосферного повітря” у частині недопущення перевищення гранично допустимих рівнів шуму при діяльності господарського об’єкта.
7. Державний адміністратор реєструє декларацію у Журналі реєстрації декларацій про режим роботи (Додаток 2 до Положення) та наносить відповідний номер реєстрації на декларацію про режим роботи об’єкта.
8. Зареєстрована декларація передається державним адміністратором суб’єкту господарювання у порядку, визначеному чинним законодавством.
9. У разі подання декларації, заповненої не в повному обсязі або не відповідно до встановленої форми, державний адміністратор повідомляє про це суб'єкта господарювання із пропозицією щодо надання ним додаткової та/або уточненої інформації згідно із встановленою формою.
10. Після уточнення інформації державний адміністратор реєструє декларацію та надає її суб’єкту господарювання у порядку, встановленому законодавством.
11. Суб'єкт господарювання несе відповідальність згідно із законом за подання у декларації недостовірної інформації.
12. Режим роботи господарських об’єктів за декларацією встановлюється у межах від восьмої до двадцять другої години, якщо суб’єкт господарювання не зазначив про інший режим роботи.
13. За погодженням суб’єкта господарювання у декларації виконкомом може встановлюватися інший режим роботи, ніж визначений в цьому Положенні, або цілодобовий режим роботи.
 
14. Надходження до виконавчих органів міської ради, депутатів Миколаївської міської ради обґрунтованих скарг юридичних чи фізичних осіб, мотивованих звернень органів державної влади, об’єднань громадян, пов’язаних з режимом роботи об'єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення на території м. Миколаєва, є підставою для зміни режиму роботи відповідного об’єкта.
 
Після надходження до виконавчих органів міської ради, депутатів Миколаївської міської ради обґрунтованих скарг громадян чи мотивованих звернень органів державної влади, пов’язаних з порушенням режиму роботи об'єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення на території м. Миколаєва, вказані особи звертаються до виконкому міської ради щодо необхідності розгляду питання про зміну режиму роботи відповідного господарського об’єкта.
 
Звернення розглядається у 5-денний термін відділом підприємництва та регуляторної політики міської ради.
 
Після надходження звернення щодо необхідності розгляду питання про зміну режиму роботи об’єкта, відділ підприємництва та регуляторної політики забезпечує організацію та виїзд на місце для з’ясування обставин комісії у складі:
- уповноваженої посадової особи відділу підприємництва та регуляторної політики;
- уповноваженої посадової особи виконавчого органу міської ради, відповідно до функціональної направленості;
- уповноваженої посадової особи міської СЕС (за погодженням);
- депутатів Миколаївської міської ради зі складу постійної комісії з питань підприємництва, інвестицій, торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачів (за погодженням).
 
За результатами вказаних заходів складається протокол роботи комісії, на підставі якого відділом підприємництва та регуляторної політики готується подання заступнику міського голови (за підпорядкованістю) щодо необхідності зміни режиму роботи об’єкта.
 
Зміна режиму роботи об’єкта здійснюється розпорядчим документом заступника міського голови, до повноважень якого відноситься сфера підприємництва.
Про зміну режиму роботи відділ підприємництва та регуляторної політики письмово інформує суб’єкта господарювання.
 
15. З метою ведення статистичного обліку відділ дозвільних процедур міської ради щотижня надає інформацію про зареєстровані декларації до відділів торгівлі та сфери послуг міської ради.
 
____________________________________
 
Додаток 1
до Положення
 
„___” ____________ _____ р.                                                                     № _____________
 
Декларація
про режим роботи
 
____________________________________________________________________
(найменування заявника - суб'єкта господарювання)
________________________________________________________________________________________________
(найменування об'єкта)
____________________________________________________________________________________________
(місцезнаходження об'єкта)
________________________________________________________________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання)
________________________________________________________________________________________________
(ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця)
________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника (власника) суб'єкта господарювання)
Телефон ____________________ e-mail__________________________________
Вид (види) господарської діяльності_____________________________________
____________________________________________________________________
Цією декларацією підтверджую здійснення діяльності у межах режиму роботи з ______ год. _____хв. до ________ год.______хв.
 
Про відповідальність за надання в декларації недостовірних даних попереджений.
 
При здійсненні діяльності зобов’язуюсь дотримуватись вимог чинного законодавства щодо гранично допустимих рівнів шуму.
 
„___”  _________  ___ р.       ________________          ___________________
(підпис) (ініціали та прізвище   керівника юридичної                                                                                        особи або фізичної
                                                                                                          особи - підприємця) 
М.П.
 
Додаток 2
до Положення
Журнал реєстрації декларацій про режим роботи
 

Реєстра-ційний номер

Дата

Наймену-вання суб’єкта господа-рювання, код ЄДРПОУ

Місце-знахо- дження суб’єкта госпо-дарюван-ня

Наймену-вання та вид діяль-ності об’єкта

Адреса об’єкта

Режим роботи об’єкта

Підпис суб’єкта господа-рювання

Підпис держав-ного адміністра-тора

1

2

3

4

5

6

7

8

9Затверджено
рішенням міської ради
від 7 липня 2011
№7/13
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок розміщення об’єктів виносної торгівлі, пересувних об’єктів виносної торгівлі, нестаціонарних об’єктів сфери послуг соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення на території м. Миколаєва1. Загальні положення
 
1.1. Положення про порядок розміщення об’єктів виносної торгівлі, пересувних об’єктів виносної торгівлі, нестаціонарних об’єктів сфери послуг соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення на території м. Миколаєва (далі - Положення) визначає вимоги щодо порядку провадження торговельної діяльності та надання послуг на території м. Миколаєва та оформлення необхідних документів.
 
1.2. Дія цього Положення поширюється на всіх суб’єктів господарювання, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, що здійснюють діяльність у сфері торгівлі та надання послуг у             м. Миколаєві.
 
1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
конструкції з використанням елементів благоустрою без прив’язки до стаціонарних об’єктів м. Миколаєва – столики з парасольками до 20 посадочних місць та з організацією торговельного місця, що розміщуються щорічно у період з 15 квітня до 31 жовтня відповідно до даного Положення на підставі договору про встановлення особистого строкового сервітуту або у разі іншого законного використання земельної ділянки;
 
уповноважений виконавчий орган міської ради – відділ торгівлі, відділ сфери послуг, відділ підприємництва та регуляторної політики;
 
конструкції з використанням елементів благоустрою з прив’язкою до стаціонарних об’єктів м. Миколаєва – столики з парасольками до 20 посадочних місць без організації торговельного місця, що розміщуються біля стаціонарних об’єктів щорічно у період з 15 квітня до 31 жовтня;
 
нестаціонарні об’єкти сфери послуг соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення – об’єкти, розміщені на підставі договору про встановлення особистого строкового сервітуту або у разі іншого законного використання земельної ділянки, у вигляді пунктів з надання послуг площею до 5 кв.м із можливістю надання вказаних послуг поза територією пункту, у випадках, коли послуга передбачає тимчасове використання більшої території поза межами пункту та(або) коли знаряддя або інструмент надання послуг може використовуватись виключно шляхом постійної зміни свого місцерозташування;
 
об’єкти виносної торгівлі – об’єкти дрібнороздрібної торговельної мережі загальною площею до 10 кв. м без організації окремого приміщення для перебування людей у вигляді нестаціонарних споруд торговельного призначення для здійснення підприємницької діяльності, розміщені на підставі договору про встановлення особистого строкового сервітуту або у разі іншого законного використання земельної ділянки;
 
стаціонарний об'єкт соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення - об’єкт побутового, торговельного та іншого призначення (сфери послуг, відпочинку, розваг, спорту, виробництва), розташований у будівлі чи споруді, відповідно до вимог чинного законодавства, а також господарський об’єкт площею від 10 до 30 кв. м із організацією окремого приміщення для перебування людей, розміщений на підставі договору про встановлення особистого строкового сервітуту або у разі іншого законного використання земельної ділянки;
 
попередня схема розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг - графічні матеріали, виконані на топографо-геодезичній основі масштабом 1:500 або 1:2000 з нанесенням бажаного місця розташування об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг, погоджені суб’єктом господарювання.
 
паспорт оздоблення фасаду об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг складається з таких документів:
- пояснювальна записка;
- фасадний вигляд об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг, погоджений в порядку встановленому цим Положенням;
- конструктивні характеристики об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг, погоджені в порядку встановленому цим Положенням;
- схема прив’язки об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг;
 
технічна документація про встановлення меж особистого строкового сервітуту – вид документації із землеустрою, що складається з текстових та графічних матеріалів, якими регулюється використання та охорона земель державної та комунальної власності, і містить обов'язкові положення, встановлені завданням на її розробку, у т.ч.:
 
- пояснювальна записка;
- копія заяви суб'єкта господарювання на розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг;
- схема прив'язки об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг;
- паспорт оздоблення фасаду об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг;
- текстові матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг, затверджені суб’єктом господарювання;
- копії установчих документів суб’єкта господарювання, посвідчені ним;
- розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
- кадастровий план земельної ділянки, погоджений суб’єктом господарювання;
- креслення меж зони обмежень (у разі наявності);
- схема планової основи та прив’язки кутів зовнішніх меж;
- каталог координат кутів зовнішніх меж землекористування;
- схема перенесення меж земельної ділянки на місцевість;
- акт перенесення меж земельної ділянки на місцевість;
- висновок уповноваженого виконавчого органу міської ради щодо можливості розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг;
- висновок управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради про погодження технічної документації щодо встановлення меж особистого строкового сервітуту для розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг.
 
Технічна документація щодо встановлення меж особистого строкового сервітуту для розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг розробляється у 3 примірниках та повинна мати відмітку управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради про приймання обмінного файла формату in-4 до інформаційної бази даних автоматизованого земельного кадастру                     м. Миколаєва.
 
Розробником технічної документації щодо встановлення особистого строкового сервітуту є юридичні та фізичні особи-підприємці, які отримали передбачені чинним законодавством України ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону.
 
            2. Порядок розміщення об’єктів виносної торгівлі, пересувних об’єктів виносної торгівлі, нестаціонарних об’єктів сфери послуг на території                м. Миколаєва
 
2.1. Розміщення на території об'єктів благоустрою об’єктів виносної торгівлі, пересувних об’єктів виносної торгівлі та нестаціонарних об’єктів сфери послуг здійснюється на підставі договору про встановлення особистого строкового сервітуту у порядку, визначеному чинним законодавством України.
 
Для провадження певних дій щодо здійснення відповідної господарської діяльності або відповідних видів господарської діяльності у спеціально відведених місцях під час проведення ярмарків, святкових заходів строком до одного тижня окреме рішення виконкому міської ради щодо розміщення об’єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення не приймається.
2.2. Об’єкти виносної торгівлі, пересувні об’єкти виносної торгівлі, нестаціонарні об’єкти сфери послуг розміщуються після укладання та реєстрації договору особистого строкового сервітуту.
 
2.3. Для укладання договору особистого строкового сервітуту суб’єктом господарювання або уповноваженою ним посадовою особою державному адміністратору надаються:
- заява за формою, визначеною чинним законодавством України;
- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
- попередня схема розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг.
2.4. Заява про розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг реєструється державним адміністратором безпосередньо у момент звернення суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи.
2.5. Підставами для відмови у прийнятті заяви та документів, які до неї додаються, є:
- подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів;
- виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.
2.6. З метою визначення відсутності права інших осіб щодо володіння або користування земельною ділянкою, зазначеною у заяві суб’єкта господарювання для розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг, державний адміністратор у день надходження заяви суб’єкта господарювання робить відповідний запит до управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради.
Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради зобов’язане надати інформацію, яка запитується, протягом 3 робочих днів з моменту отримання запиту державного адміністратора.
У разі встановлення наявності права інших осіб щодо володіння або користування земельною ділянкою, зазначеною у заяві суб’єкта господарювання для розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг, державний адміністратор письмово повідомляє про це суб’єкта господарювання у встановленому законодавством порядку та повертає йому заяву та документи, що до неї додаються.
2.7. У разі встановлення відсутності права інших осіб щодо володіння або користування земельною ділянкою, зазначеною у заяві суб’єкта господарювання для розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг, заява та документи, які до неї додаються, у день отримання державним адміністратором від управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради відповіді на запит або наступного робочого дня передаються державним адміністратором до уповноваженого виконавчого органу міської ради для надання висновку щодо можливості розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг.
2.8. Передача документів засвідчується підписами державного адміністратора та представника уповноваженого виконавчого органу міської ради із зазначенням дати передачі та документів, які передаються, відповідно до листа-проходження, форма якого визначена Регламентом роботи Миколаївського міського єдиного дозвільного центру.
2.9. Висновок щодо можливості розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг підписується заступником міського голови, до повноважень якого відноситься сфера підприємництва.
2.10. Висновок уповноваженого виконавчого органу міської ради щодо можливості розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг або обґрунтована відмова в його наданні не пізніше ніж через 10 (десять) робочих днів з моменту передачі заяви та документів, що до неї додаються, передається представником уповноваженого виконавчого органу міської ради державному адміністратору разом із заявою та документами, що до неї додаються, про що робиться запис у листі - проходженні.
2.11. Виключними підставами для відмови в наданні висновку уповноваженого виконавчого органу міської ради щодо можливості розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг є:
- виявлення після реєстрації заяви в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
- інші підстави, встановлені чинними законами України.
Відмова у наданні висновку уповноваженого виконавчого органу міської ради щодо можливості розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг за підставами, не передбаченими чинними законами України, не допускається.
2.12. Державний адміністратор протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання передає висновок уповноваженого виконавчого органу міської ради щодо можливості розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг суб’єкту господарювання та письмово повідомляє його про необхідність розробки паспорта оздоблення фасаду об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг та технічної документації про встановлення меж особистого строкового сервітуту.
 
2.13. Паспорт оздоблення фасаду виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг розробляється спеціалізованою проектною організацією та надається в установленому законодавством порядку для погодження управлінням містобудування та архітектури виконкому Миколаївської міської ради.
Передача паспорта оздоблення фасаду об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг оформлюється актом передачі та засвідчується підписами представника спеціалізованої проектної організації та представника управління містобудування та архітектури виконкому Миколаївської міської ради із зазначенням дати передачі та документів, які передаються.
 
2.14. Управління містобудування та архітектури виконкому Миколаївської міської ради у разі відсутності передбачених законами підстав для відмови зобов’язано протягом 10 (десяти) робочих днів погодити паспорт оздоблення фасаду об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг та передати його представнику спеціалізованої проектної організації, про що із зазначенням дати робиться запис в акті передачі.
 
Паспорт оздоблення фасаду вважається погодженим у разі погодження управлінням містобудування та архітектури зовнішнього фасадного вигляду та зовнішніх конструктивних характеристик об’єкта.
 
 
2.15. Виключними підставами для відмови у погодженні паспорта оздоблення фасаду об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг є:
- виявлення у паспорті об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг недостовірних відомостей;
- інші підстави, встановлені законом.
 
Відмова у погодженні паспорта оздоблення фасаду об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг за підставами, не передбаченими законами, не допускається.
 
2.16. Представник спеціалізованої проектної організації передає погоджений паспорт оздоблення фасаду об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг суб’єкту господарювання.
 
Після отримання погодженого паспорта оздоблення фасаду об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг суб’єкт господарювання замовляє у спеціалізованій проектній організації технічну документацію про встановлення меж особистого строкового сервітуту.
 
2.17. Розроблений та погоджений паспорт оздоблення фасаду об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг, висновок уповноваженого виконавчого органу міської ради щодо можливості розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг та технічна документація про встановлення меж особистого строкового сервітуту подаються суб’єктом господарювання державному адміністратору, про що робиться додатковий запис в описі документів, що додаються до заяви суб’єкта господарювання на розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг.
 
2.18. Державний адміністратор у день отримання технічної документації про встановлення меж особистого строкового сервітуту або наступного робочого дня передає її до управління земельних ресурсів.
Передача вказаних документів засвідчується підписами державного адміністратора та представника управління земельних ресурсів із зазначенням дати передачі та документів, які передаються.
 
2.19. Управління земельних ресурсів у разі відсутності передбачених законами підстав для відмови зобов’язано протягом 3 (трьох) робочих днів погодити технічну документацію про встановлення меж особистого строкового сервітуту та передати зазначені документи державному адміністратору.
 
Виключними підставами для відмови у погодженні технічної документації про встановлення меж особистого строкового сервітуту є:
- виявлення у документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
- інші підстави, встановлені законом.
 
Відмова за підставами, не передбаченими законами, не допускається.
 
Письмова відмова у погодженні технічної документації про встановлення меж особистого строкового сервітуту з обґрунтуванням підстав відмови передається державним адміністратором у встановленому законодавством порядку суб’єкту господарювання протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання державним адміністратором такої відмови від управління земельних ресурсів.
Відмова передається державним адміністратором суб’єкту господарювання в установленому законодавством порядку.
 
2.20. Протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання погодженого управлінням земельних ресурсів технічної документації про встановлення меж особистого строкового сервітуту державний адміністратор готує проект рішення виконкому міської ради про розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг та укладення договору особистого строкового сервітуту та забезпечує його винесення на розгляд чергового засідання виконкому міської ради.
 
2.21. Виконком міської ради розглядає проект рішення про розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, комплексу об'єктів дрібнороздрібної торговельної мережі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг та укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту у порядку, встановленому чинним законодавством.
 
2.22. У рішенні виконкому міської ради про розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг та укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту обов’язково зазначається зобов’язання суб’єкта господарювання щодо укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту не пізніше 2 (двох) місяців з дати прийняття цього рішення.
У разі ухилення суб’єкта господарювання від укладання договору про встановлення особистого строкового сервітуту без поважних причин протягом 2 (двох) місяців з дати прийняття рішення виконкому міської ради або нездійснення ним плати за договором у терміни, встановлені цим Порядком, рішення про розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг та укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту вважається таким, що втратило чинність.
2.23. Рішення виконкому міської ради про розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг та укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту передається державному адміністратору протягом 3 (трьох) робочих днів з дня підписання та реєстрації рішення виконкому міської ради в установленому законодавством порядку, але не пізніше ніж через 10 (десять) робочих днів після закінчення чергового засідання виконкому міської ради.
2.24. Державний адміністратор протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання рішення виконкому міської ради про розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг та укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту передає суб’єкту господарювання витяг із рішення виконкому міської ради, засвідчений відповідно до вимог чинного законодавства, повідомляє його про необхідність укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту в управлінні земельних ресурсів Миколаївської міської ради та надання наступних документів:
- копії витягу з рішення виконкому міської ради про розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг та укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту;
- копії кадастрового плану земельної ділянки, завіреної суб’єктом господарювання;
- копії акта перенесення меж земельної ділянки на місцевість, завіреної відповідним виконавцем;
- копії схеми перенесення меж земельної ділянки на місцевість, завіреної відповідним виконавцем; 
- копії креслення меж зони обмежень (у разі наявності), завіреної відповідним виконавцем;
- копії схеми прив'язки об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг;
- копії розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
- копії довідки про взяття на облік платника податків (ф.4 ОПП);
- копії свідоцтва платника ПДВ, або довідки про те, що суб’єкт господарювання не є платником ПДВ, завіреної його підписом та печаткою (у разі наявності);
- копії перших 4 сторінок статуту юридичної особи;
- копії документа про призначення на посаду керівника юридичної особи, завіреної печаткою юридичної особи;
- копії документа, що посвідчує особу, уповноважену підписати договір про встановлення особистого строкового сервітуту;
- письмової інформації суб’єкта господарювання про місце реєстрації (місцезнаходження) та фактичне місце проживання (для фізичних осіб-підприємців) та місцезнаходження (для юридичних осіб), телефон, реквізити банківського рахунку суб’єкта господарювання.
2.25. Суб’єкт господарювання протягом 1 місяця з дня отримання витягу з рішення виконкому міської ради про розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг та укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту надає державному адміністратору документи для укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту, про що робиться запис в описі документів, що додаються до заяви про розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг.
2.26. При прийнятті документів на укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту державний адміністратор повідомляє суб’єкта господарювання про необхідність підписання договору в управлінні земельних ресурсів Миколаївської міської ради через 7 (сім) робочих днів з моменту надання документів.
2.27. Державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання від суб’єкта господарювання документів для укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту передає їх до управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради для підготовки та укладення договору.
Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання від державного адміністратора документів, необхідних для укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту, зобов’язане підготувати у 3 (трьох) примірниках договір відповідно до типової форми (додаток 1 до Положення), забезпечити його підписання Миколаївським міським головою та надати для підпису суб’єктом господарювання та здійснити реєстрацію.
2.28. Суб’єкт господарювання набуває право розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг після здійснення оплати за договором про встановлення особистого строкового сервітуту та його реєстрації управлінням земельних ресурсів.
2.29. Плата за договором про встановлення особистого строкового сервітуту здійснюється одноразово за весь строк дії договору протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання сторонами договору про встановлення особистого строкового сервітуту, та складає 10 % (десять відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік пропорційно терміну, визначеному рішенням міської ради про розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг та укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту.
2.30. У разі ухилення суб’єкта господарювання від укладання договору про встановлення особистого строкового сервітуту протягом 2 (двох) місяців з дати прийняття рішення виконкому міської ради про розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг та укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту або нездійснення ним плати за договором у термін, встановлений цим Порядком, рішення міської ради про розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг та укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту вважається таким, що втратило чинність.
2.31. Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради після підписання сторонами договору про встановлення особистого строкового сервітуту та здійснення суб’єктом господарювання одноразової плати за встановлення особистого строкового сервітуту за весь строк дії договору протягом 3 (трбох) робочих днів здійснює реєстрацію договору та передає 3 (три) примірники договору про встановлення особистого строкового сервітуту державному адміністратору за листом-проходженням.
2.32. Протягом 1 (одного) робочого дня з дати отримання договору про встановлення особистого строкового сервітуту, що пройшов реєстрацію, державний адміністратор реєструє договір про встановлення особистого строкового сервітуту у журналі реєстрації документів дозвільного характеру, форма якого визначена Регламентом роботи Миколаївського міського єдиного дозвільного центру, після чого копія цього договору долучається до відповідної дозвільної справи, один примірник договору передається в установленому законодавством порядку суб’єкту господарювання.
2.33. Заява та інші документи, що стали підставою для прийняття рішення міської ради про розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг та укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту, зберігаються у відділі дозвільних процедур протягом усього терміну дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту.
2.34. Строк розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг не може перевищувати строку дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту.
2.35. Для об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг зазначений строк становить не більше одного року та може продовжуватись шляхом підготовки державним адміністратором та схваленням виконкомом міської ради відповідного рішення про продовження розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг та внесення змін до договору про встановлення особистого строкового сервітуту на підставі заяви суб’єкта господарювання.
При продовженні договору оплата за ним здійснюється у порядку, передбаченому при укладанні договору.
2.36. Рішення виконкому міської ради про розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг та укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту та договір про встановлення особистого строкового сервітуту, укладений та зареєстрований в установленому законодавством порядку, надає суб’єкту господарювання право на розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг.
2.37. Після розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг суб'єкт господарювання подає державному адміністратору декларацію про розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг у 3 примірниках (додаток 2 до Положення), яка реєструється державним адміністратором у Журналі реєстрації декларацій про розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг (додаток 3 до Положення).
Один примірник декларації передається державним адміністратором суб’єкту господарювання, другий примірник декларації зберігається у державного адміністратора.
Третій примірник декларації надається державним адміністратором відповідному уповноваженому органу виконкому міської ради для здійснення статистичного обліку. 
2.38. Уповноважений виконавчий орган міської ради здійснює перевірку відомостей, зазначених у декларації, у порядку, визначеному чинним законодавством.
2.39. За подання у декларації недостовірних відомостей суб’єкт господарювання несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
2.40. У разі встановлення у декларації відповідності недостовірних відомостей, уповноважений виконавчий орган міської ради звертається до суб’єкта господарювання із вимогою про визначення у декларації достовірних відомостей або усунення недоліків у розміщенні об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг .
У разі невиконання вимоги уповноважений виконавчий орган міської ради має право звернутися з клопотанням до міської ради щодо розірвання договору особистого строкового сервітуту та припинення розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг.
 
            3.Порядок розміщення на території м. Миколаєва об’єктів у вигляді сезонних об’єктів для здійснення виносної торгівлі
 
3.1. Розміщення на території м. Миколаєва сезонних об’єктів для здійснення виносної торгівлі проводиться у порядку, визначеному для розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг.
           
3.2. Висновок уповноваженого органу щодо можливості розміщення сезонних об’єктів для здійснення виносної торгівлі готується з урахуванням результатів конкурсу на визначення відповідності фасаду об’єкта містобудівним умовам.
 
3.3. Порядок організації та умови проведення конкурсу визначаються відповідним рішенням виконкому Миколаївської міської ради.
__________________________________________________
Додаток 1
До Положення
Договір про встановлення особистого строкового сервітуту
 
м. Миколаїв                                                         «____» _____________ 20__ року
 
Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, в особі міського голови ________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення виконкому Миколаївської міської ради _____________________, далі «Власник», з однієї сторони, та суб’єкт господарювання ____________________, місце реєстрації/місцезнаходження якого ___________________, діє на підставі ________________________, далі «Сервітуарій», в інтересах якого встановлюється особистий строковий сервітут, з іншої сторони, уклали цей договір про таке:
            1. Предмет договору
1.1 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради на підставі рішення від ___ № __ встановлює особистий строковий сервітут відносно земельної ділянки за адресою: ___________________ (___________район) в інтересах Сервітуарія, на право розміщення ________________________________________, а саме _________________________, площею __________ кв.м, для здійснення  підприємницької діяльності.
            2. Строк дії договору
2.1. Цим договором встановлюється особистий сервітут строком на ____________ з дати державної реєстрації цього договору.
2.2. Після закінчення строку дії договору Сервітуарій має право на продовження строку його дії, для чого Сервітуарій повинен не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії цього договору звернутись із письмовою заявою до виконкому міської ради з клопотанням щодо продовження строку дії цього договору. Підставою для продовження строку дії цього договору є відповідне рішення виконкому міської ради, на підставі якого оформлюється договір про зміни до договору про встановлення особистого строкового сервітуту.
 
            3. Плата за договором
            3.1. За встановлення особистого сервітуту Сервітуарій сплачує плату у грошовій формі.
3.2. Плата за договором встановлюється у розмірі 10 % (десять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, на якій розміщено господарський об’єкт , помножених на кількість років дії договору.
            Виходячи з цього, розмір плати за цим договором складає:
НГЦ х 10% х кількість років =  ________________ грн. _______коп.,
де: НГЦ - нормативна грошова оцінка земельної ділянки, встановлена згідно з витягом з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;
ПДВ: _________* 20%  =  _______________ грн.
            Усього до сплати з ПДВ: _____________________________________
            3.3. Термін і порядок внесення плати:
- плата за договором вноситься разовим внеском протягом 10 (десять) днів з дня підписання договору сторонами на р/р ___________________________.
3.4. Умови договору щодо розміру плати можуть переглядатися на вимогу однієї із сторін у випадках, встановлених чинним законодавством, шляхом внесення змін у вигляді договору про зміни до договору про встановлення особистого строкового сервітуту, що є невід’ємною частиною цього договору.
3.5. У випадку визнання договору недійсним одержана Власником плата за фактичний строк дії договору не повертається.
3.6. У разі дострокового припинення або розірвання договору за ініціативою Власника, внесена на майбутній період плата повертається (без суми ПДВ), крім випадків, коли Сервітуарій використовує земельну ділянку способами, які суперечать екологічним вимогам, не за цільовим призначенням, порушує строки повернення земельної ділянки, здійснює самовільне будівництво, не розміщує господарський об’єкт  протягом 3 (трьох) місяців з дня реєстрації договору.
 
 
4. Умови та строки встановлення особистого сервітуту для розміщення господарських об’єктів
4.1. Особистий сервітут встановлюється відносно земельної ділянки для розміщення ______________на підставі  розробленої технічної документації.
4.2. На земельній ділянці не дозволяється діяльність, яка не пов’язана з розміщенням господарського об’єкта.
4.3. Право на розміщення господарського об’єкта (групи розташованих поруч господарських об’єктів) виникає після внесення плати за встановлення особистого строкового сервітуту.
4.4. Право сервітуту не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися Сервітуарієм іншим фізичним та юридичним особам.
4.5. Особистий сервітут не позбавляє Власника земельної ділянки прав володіння, користування та розпорядження нею.
            5. Умови повернення земельної ділянки
5.1. У разі закінчення терміну дії договору, його припинення або розірвання, Сервітуарій зобов’язаний звільнити земельну ділянку від господарського об’єкта та привести її у стан, не гірший порівняно з тим, в якому вона була до розміщення господарського об’єкта.
5.2. Власник у разі погіршення корисних властивостей землі, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спори розв’язуються у судовому порядку.
            5.3. Витрати на поліпшення стану землі, проведені Сервітуарієм, відшкодуванню не підлягають.
5.4. Сервітуарій не має права утримувати земельну ділянку для забезпечення своїх вимог до Власника.
            6. Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки
6.1. Обов’язковими для діяльності Сервітуарія є забезпечення вільного доступу для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд на них, що знаходяться в межах закріплюваної території, особам, що мають належним чином оформлені документи на здійснення цього.
            7. Права та обов’язки сторін
            7.1. Власник має право вимагати від Сервітуарія:
а) розміщення господарського об’єкта (групи розташованих поруч господарських об’єктів) на підставі узгодженої технічної документації;
б) додержання екологічної безпеки землекористування, державних стандартів, норм і правил, проектних рішень, місцевих правил забудови населених пунктів;
            в) своєчасного  внесення  плати;
г) припинення або дострокового розірвання договору у випадках, передбачених чинним законодавством;
ґ) відшкодування понесених збитків, у тому числі неотриманих доходів, відповідно до чинного законодавства у разі розірвання цього договору.
            7.2. Власник зобов'язаний:
а) дозволити розміщення об’єкта (групи розташованих поруч господарських об’єктів) на земельній ділянці, придатній для її розміщення;
            б) попередити про права третіх осіб на земельну ділянку.
            7.3. Сервітуарій має право:
а) самостійно визначати напрями використання господарського об’єкта (групи розташованих поруч господарських об’єктів);
            б) одержувати продукцію й доходи;
в) встановлювати в установленому законодавством порядку господарський об’єкт (групи розташованих поруч господарських об’єктів);
г) звернутися при закінченні строку, на який було укладено цей договір за умови належного виконання обов’язків відповідно до умов цього договору, щодо продовження строку його дії, але не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку договору.
            7.4. Сервітуарій зобов’язаний:
            а) дотримуватися умов встановлення сервітуту, визначених цим договором;
б) розмістити господарський об’єкт (групу розташованих поруч господарських об’єктів), відповідно до паспорта господарського об’єкта (групи розташованих поруч господарських об’єктів);
в) використовувати господарський об’єкт (групу розташованих поруч господарських об’єктів) відповідно до  умов договору;
            г) здійснити благоустрій прилеглої території, відповідно до вимог чинного законодавства;
            ґ) своєчасно вносити плату;
д) не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку договору звернутися до міської ради з клопотанням про продовження строку його дії;
е) у разі дострокової відмови Сервітуарія від розміщення господарського об’єкта (групи розташованих поруч господарських об’єктів) демонтувати споруди та привести земельну ділянку у стан, придатний для використання за призначенням, при цьому плата за встановлення строкового особистого сервітуту для розміщення господарського об’єкта (групи розташованих поруч господарських об’єктів) не повертається;
є) у разі відмови Сервітуарія від продовження строку дії договору припинити використання, демонтувати споруди, привести земельну ділянку у стан, придатний для використання за призначенням та повідомити про це Власника;
ж) у разі відчуження споруд господарського об’єкта (групи розташованих поруч господарських об’єктів) іншим особам демонтувати їх та привести земельну ділянку у стан, придатний для використання за призначенням, при цьому плата за встановлення строкового особистого сервітуту не повертається;
з) у разі непродовження міською радою строку дії договору Сервітуарій зобов’язаний демонтувати споруди та привести земельну ділянку у стан, придатний для використання за призначенням без відшкодування міською радою  втрат Замовника, у тому числі вартості майна;
и) у разі зміни адреси, місця проживання або телефону у 10-денний термін з дня зміни повідомити про це управління земельних ресурсів міської ради та державного адміністратора;
            і) не погіршувати якісні характеристики та екологічний стан землі;
ї) не передавати будь-яким способом право особистого сервітуту іншим фізичним та юридичним особам.
            7.5. Сторони також мають інші права і несуть інші обов’язки, визначені законодавством України.
 
            8. Форс-мажор
8.1. Відповідальність за ризик випадкового знищення або пошкодження господарського об’єкта (групи розташованих поруч господарських об’єктів) чи його частини несе Сервітуарій.
8.2. Сервітуарій повинен відшкодувати збитки власнику земельної ділянки у разі знищення або пошкодження земельної ділянки, до якої встановлюється особистий сервітут, у результаті недбалого, безвідповідального ставлення.
            9. Зміна умов договору і припинення його дії
9.1. Усі зміни та/або доповнення до цього договору здійснюються у письмовій формі за взаємною згодою сторін, шляхом внесення змін у вигляді додаткової угоди (договору про зміни), що буде невід?ємною частиною цього договору. Згодою виконкому міської ради на зміну та/або доповнення до цього договору на вимогу Сервітуарія, є рішення виконкому міської ради, прийняте в установленому законодавством порядку.
            9.2. Дія договору припиняється у разі:
            - закінчення строку, на який його було укладено;
- викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;
- у разі відчуження Сервітуарієм споруд господарського об’єкта (групи розташованих поруч господарських об’єктів).
Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.
            9.3. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:
            - взаємною згодою сторін;
- рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом;
- в односторонньому порядку за ініціативою Власника у випадках, передбачених чинним законодавством та цим договором.
9.4. Договір може бути достроково розірваний у разі невиконання або неналежного виконання Сервітуарієм обов’язків, визначених у розділах 3, 4 та пункті 7.4. цього договору.
9.5. Дострокове розірвання цього договору на вимогу Сервітуарія здійснюється шляхом укладення додаткової угоди (договору про зміни), при цьому плата за встановлення особистого сервітуту не повертається.
9.6. Дострокове розірвання цього договору на вимогу виконкому міської ради здійснюється на підставі його рішення. Договір вважається розірваним з дати прийняття виконкомом міської ради відповідного рішення, якщо інша дата не встановлена рішенням.
            9.7. Продовження строку дії договору:
- після закінчення строку, на який було укладено цей договір, Сервітуарій, за умови належного виконання своїх обов’язків, має право на продовження його дії. У цьому разі Сервітуарій повинен не пізніше ніж за 3 (три) місяці до закінчення строку дії договору письмово звернутися до виконкому міської ради з проханням продовжити його дію;
- у разі продовження строку договору на новий строк його умови можуть бути змінені, з урахуванням змін у законодавстві на дату продовження цього договору;
            - невиконання п. 7.4. договору є підставою для відмови в продовженні строку дії сервітуту.
9.8. У разі припинення, розірвання або непродовження терміну дії цього договору після його закінчення Сервітуарій зобов’язаний демонтувати господарський об’єкт (групу розташованих поруч господарських об’єктів), та повернути земельну ділянку на умовах, визначених цим договором. У разі невиконання Сервітуарієм обов’язку щодо демонтування господарського об’єкта (групи розташованих поруч господарських об’єктів) та умов повернення міській раді земельної ділянки Сервітуарій зобов’язаний відшкодувати міській раді завдані збитки.
            10. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору
10.1. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.
10.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини. 
            11. Прикінцеві положення
11.1. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами, здійснення плати та його реєстрації.
11.2. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим договором, регулюються чинним законодавством України.
11.3. Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у виконкомі міської ради, другий - у Сервітуарія, третій – у державного адміністратора.
            11.4. Невід'ємними частинами договору є:
            - кадастровий план земельної ділянки, погоджений суб’єктом господарювання;
            - акт перенесення меж земельної ділянки на місцевість;
            - схема перенесення меж земельної ділянки на місцевість.
 
Місцезнаходження, реквізити  та підписи сторін
Власник
Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
54027, м.Миколаїв, вул.Адміральська, 20
код ЕДРПОУ 26565573
тел.37-22-59
 
 
 Сервітуарій
___________________________________
___________________________________
___________________________________
 
________________________________
М. П. 
 
 
 
___________________________________
 
 
 
 
 
 
Додаток 2
до Положення
 
___ __________________ 20__ р.                                                                         №
 
Декларація про розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг
_____________________________________________________________________________
(повне найменування суб’єкта господарювання)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(адреса суб’єкта господарювання і номер державної реєстрації суб’єкта господарювання)
_____________________________________________________________________________
(телефон та електронна адреса)
Підтверджую, що господарський об’єкт ________________________________________
____________________________________________________________________________ ,
(призначення та характеристика господарського об’єкта)
 що розміщується ______________________________________________________________
(адреса або місце розміщення)
_____________________________________________________________________________
згідно з паспортом  та технічною документацією.
 Декларація складена під цілковиту відповідальність суб'єкта господарювання.
 ____________________________
(підпис)
 
 
____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові заявника або уповноваженої ним особи)
 
 
М. П.
 
 
Додаток 3
до Положення
 
Журнал реєстрації декларацій про розміщення об’єкта виносної торгівлі, пересувного об’єкта виносної торгівлі, нестаціонарного об’єкта сфери послуг
 

Реєстраційний номер

Дата

Вид об’єкта

Адреса розміщення об’єкта

Загальна площа об’єкта

Площа місця розмі-щення об’єкта

№, дата реєстрації декларації про розміщення об’єкта

Документ, що підтверджує право власності (користу-вання) місцем розміщення малої архітектурної форми

Прізвище, підпис державного адміністра-тора

1

2

3

4

5

6

7

8

9Затверджено
рішенням міської ради
від 7 липня 2011
№7/13
Порядок демонтажу
незаконно встановлених об’єктів виносної торгівлі, пересувних об’єктів виносної торгівлі, нестаціонарних об’єктів сфери послуг соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення на території м. Миколаєва1. Порядок демонтажу незаконно встановлених об’єктів виносної торгівлі, пересувних об’єктів виносної торгівлі, нестаціонарних об’єктів сфери послуг соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення на території м. Миколаєва визначає порядок та підстави демонтажу об’єктів виносної торгівлі, пересувних об’єктів виносної торгівлі, нестаціонарних об’єктів сфери послуг соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення (далі – об’єктів), розміщених на території м. Миколаєва з порушеннями вимог чинного законодавства.
 
2. Демонтаж – це зняття об’єкта чи його складової частини з місця установки.
 
3. Виявлення об’єктів, розміщених на території м. Миколаєва з порушеннями вимог чинного законодавства, здійснюється комісією з питань упорядкування розміщення об’єктів самостійно за результатами проведених планових заходів державного нагляду (контролю), відповідно до затверджених графіків (планів), або позапланових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю).
Планові заходи здійснюються відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються міським головою до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.
Підставами для здійснення позапланових заходів є:
подання суб'єктом господарювання письмової заяви до органів місцевого самоврядування про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання;
перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів комісією з питань упорядкування розміщення об’єктів;
звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства;
неподання у встановлений термін суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів.
Під час проведення позапланового заходу з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення державного нагляду (контролю).
4. Комісія з питань упорядкування розміщення об’єктів є постійно діючим робочим органом, основним завданням якої є виявлення на території м. Миколаєва об’єктів, розташованих на території міста з порушеннями вимог чинного законодавства.
До складу комісії з питань упорядкування розміщення об’єктів включаються уповноважені посадові особи:
відділу підприємництва та регуляторної політики міської ради – 1 особа;
відділу торгівлі міської ради – 1 особа;
відділу сфери послуг міської ради – 1 особа;
управління містобудування та архітектури міської ради – 1 особа;
адміністрації відповідного району – 1 особа;
ММУ УМВС України в Миколаївській області (за погодженням) – 1 особа;
 громадських організації підприємців (за погодженням) – 1 особа;
депутатів Миколаївської міської ради зі складу постійної комісії з питань підприємництва, інвестицій, торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачів – 1 особа (за погодженням).
Комісія з питань упорядкування розміщення об’єктів створюється розпорядчим актом заступника міського голови, до повноважень якого відноситься сфера підприємництва.
 
5. У разі виявлення факту або підозри протизаконного розміщення об’єктів на території м. Миколаєва до комісії з питань упорядкування розміщення об’єктів мають право звертатися фізичні та юридичні особи, громадські організації, галузеві ради підприємців та інші особи.
 
6. У разі встановлення комісією з питань упорядкування розміщення об’єктів факту незаконного розміщення об’єкта, виконавчий орган міської ради, до відання якого відноситься вирішення організація розміщення та діяльності об’єкту, що підлягає демонтажу, не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту встановлення такого факту розміщує в газеті «Вечерний Николаев» та на офіційному веб-сайті міської ради оголошення із попередженням щодо необхідності самостійного демонтажу об’єкта його власником протягом 10 (десяти) робочих днів з дня оприлюднення повідомлення, та попередження щодо примусового демонтажу у разі невиконання вимоги та настання інших правових наслідків, передбачених чинним законодавством.
 
7. У разі невиконання власником об’єкта вимоги у встановлений термін, заступник міського голови, до повноважень якого відноситься сфера підприємництва, на підставі висновку комісії з питань упорядкування розміщення об’єктів направляє письмове повідомлення до уповноважених державних органів щодо вжиття відповідних заходів реагування з метою припинення порушення вимог чинного законодавства України.
До письмового повідомлення додаються:
- висновок комісії з питань упорядкування розміщення об’єктів із зауваженнями власника об’єкта (у разі наявності) та особливої думки членів комісії (у разі наявності);
- довідкові матеріали про відсутність документів дозвільного характеру на розміщення об’єкта, з урахуванням інформації, отриманої від державного адміністратора, стосовно відсутності у суб’єкта господарювання підстав на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності за принципом мовчазної згоди тощо.
 
8. У разі встановлення уповноваженими посадовими особами органів внутрішніх справ фактів порушення порядку провадження господарської діяльності, складається протокол про адміністративне правопорушення за ознаками ст. 164 КУпАП із подальшою передачею відповідних документів до судових органів за підсудністю.
 
9. З метою забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими особами органів внутрішніх справ складається протокол огляду та вилучення речей (знарядь правопорушення), після чого об’єкт демонтується та направляється у місце відповідального зберігання для збереження до закінчення провадження у справі.
 
10. У разі необхідності, для здійснення спеціальних робіт, необхідних для остаточного демонтажу об’єкта, комісія з питань упорядкування об’єктів залучає представників відповідних інженерних служб та інших зацікавлених органів.
 
11. Суб’єкт господарювання, якій здійснюватиме технічні дії з демонтажу об’єкта, визначається рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради, згідно з вимогами чинного законодавства.
 
12. Роботи по демонтажу об’єктів фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, які щорічно передбачаються при формуванні бюджету у спеціальну статтю видатків.
 
13. Після розгляду справи про адміністративне правопорушення, відповідно до рішення суду демонтовані об’єкти:
- конфісковуються в дохід місцевого бюджету;
- повертаються власнику без права їх встановлення на місце, з якого здійснювався демонтаж.
_______________________________________________________
 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: