Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

20 червня 2017                                                                № 170р

 

Про заходи щодо забезпечення

доступу до публічної інформації

 

         У зв’язку зі змінами у структурі виконавчих органів Миколаївської міської ради, на виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі – Закон),  з метою  забезпечення прозорості і відкритості діяльності органів місцевого самоврядування, керуючись п.п. 19, 20 ч.4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

 

         1. Відділ по роботі зі зверненнями громадян департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради щодо фізичних осіб та сектор приймання, обліку та організації роботи з документами загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради щодо юридичних осіб та об’єднань громадян:

         1.1. Є відповідальними за реєстрацію, опрацювання, облік та систематизацію запитів на інформацію.

         1.2. У встановленому порядку надають запитувачам форми письмових запитів на інформацію згідно з додатком.

         1.3. Надають консультації під час оформлення запитів на інформацію.

         1.4. Оформлюють запити на інформацію у разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит (з обов'язковим зазначенням в запиті  імені виконавця, контактного телефону та наданням копії запиту особі, яка його подала).

         1.5. Опрацьовують запити, що пройшли реєстрацію у встановленому порядку, систематизують, аналізують та контролюють задоволення запитів на інформацію.

         2. Визначити спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, розташований в адміністративному будинку Миколаївської міської ради за  адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, 3 під’їзд.

         3. Керівникам виконавчих органів Миколаївської міської ради:

         3.1. Визначити посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє виконавчий орган.

         3.2. Визначити спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями.

         3.3. Забезпечити систематичне та оперативне оприлюднення й оновлення інформації про свою діяльність, постійно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа, надавати відділу стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради для оприлюднення інформації, визначеної ст.15 Закону.

         3.4. Забезпечити оприлюднення відповідних проектів актів органів місцевого самоврядування в терміни, передбачені Законом.

         4. Відділу стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради забезпечувати у встановленому законодавством порядку оприлюднення інформації, визначеної ст.15 Закону.

         5. Юридичному департаменту  Миколаївської міської ради (Кірлан) забезпечити проведення навчання і підвищення кваліфікації з питань забезпечення доступу до публічної інформації посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації.

         6. Розпорядження міського голови від 25.06.2011 № 312р «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації» зі змінами  визнати таким, що втратило чинність.

         7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на  керуючого справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради Степаненка В.О.

 

 

Міський голова                                                                                О.Ф.Сєнкевич

 

 

Додаток

до розпорядження міського голови

від 20 червня 2017

  № 170р

                                        

 

Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб у письмовому вигляді

 

Розпорядник інформації

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

 

 

Найменування, поштова адреса, адреса електрон-ної пошти, номер теле-фону запитувача (юри-дичної особи)

 

 

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

Загальний опис інфор-мації, що запитується   

(загальний опис необхідної інформації) 

 

 

Прошу надати  відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

поштою

 (вказати поштову адресу)

факсом

 (вказати номер факсу)

електронною поштою

 (вказати E-mail)

 

 

Необхідне підкреслити 

 

Контактний телефон за-питувача 

  

Посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис пред-ставника запитувача 

  

 

Дата запиту, підпис

 

 

Зареєстровано______________________________________________________

 

 

 

                                                            Форма для подання запиту на отримання

                                                              публічної інформації від фізичної особи в

                          письмовому вигляді

 

 

Розпорядник інформації

 

 

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

 

 

Прізвище, ім'я та по бать-кові, поштова адреса, ад-реса електронної пошти, номер телефону запиту-вача  

 

 

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що за-питується

 

або

Загальний опис інфор-мації, що запитується  

(загальний опис необхідної інформації) 

 

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

поштою

 (вказати поштову адресу)

факсом

 (вказати номер факсу)

електронною поштою

 (вказати E-mail)

 


Необхідне підкреслити 

   

 

 

Контактний телефон запи-тувача 

  

Дата запиту, підпис

 

   


 

Зареєстровано______________________________________________________

 

                                                        Форма для подання запиту на отримання

                                                            публічної інформації об'єднання громадян

                                                           без статусу юридичної особи в письмовому

вигляді

 

Розпорядник інформації

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації


 

Найменування, поштова адреса, адреса електрон-ної пошти, номер теле-фону запитувача (об'єд-нання громадян без ста-тусу юридичної особи)

 

 

Вид, назва, реквізити,  зміст документа, що запитується

 

або

Загальний опис інфор-мації, що запитується   

(загальний опис необхідної інформації) 


 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

поштою

 (вказати поштову адресу)

факсом

 (вказати номер факсу)

електронною поштою

 (вказати E-mail)

 Дата запиту, підпис

 

   

 

Зареєстровано______________________________________________________

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету

Миколаївської міської ради                                                         В.О.Степаненко


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: