Мапа порталу

 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Миколаїв

від 20 листопада 2023                                                                         № 290р

 

 

Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації

 

 

У зв’язку зі змінами у структурі виконавчих органів Миколаївської міської ради, на виконання вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” (далі – Закон), з метою забезпечення прозорості і відкритості діяльності органів місцевого самоврядування, керуючись п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

 

1. Відділ по роботі зі зверненнями громадян департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради щодо фізичних осіб та сектор приймання, обліку та організації роботи з документами загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради щодо юридичних осіб та об’єднань громадян:

1.1. Є відповідальними за реєстрацію, опрацювання, облік та систематизацію запитів на інформацію.

1.2. У встановленому порядку надають запитувачам форму письмового запиту на інформацію (зразок форми додається).

1.3. Надають консультації під час оформлення запитів на інформацію.

1.4. Оформлюють запити на інформацію у разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит (з обов’язковим зазначенням у запиті імені виконавця, контактного телефону та наданням копії запиту особі, яка його подала).

1.5. Опрацьовують запити, що пройшли реєстрацію у встановленому порядку, систематизують, аналізують та контролюють задоволення запитів на інформацію.

 

2. Визначити спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями будівлю за адресою: м. Миколаїв, просп. Центральний, 11/5.

 

3. Керівникам виконавчих органів Миколаївської міської ради:

3.1. Визначити посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє виконавчий орган.

3.2. Визначити спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями.

3.3. Забезпечити систематичне та оперативне оприлюднення й оновлення інформації про свою діяльність, постійно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа, надавати відділу стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради для оприлюднення інформації, визначеної ст. 15 Закону.

3.4. Забезпечити оприлюднення відповідних проєктів нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування в терміни, передбачені Законом.

 

4. Відділу стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради забезпечувати у встановленому законодавством порядку оприлюднення інформації, визначеної ст. 15 Закону.

 

5. Розпорядження міського голови від 20.06.2017 № 170р «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації» визнати таким, що втратило чинність.

 

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради Волкова А.С.

 

 

 

Міський голова                                                                                    О. СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 20 листопада 2023

№  290р

ФОРМА
для подання запитів на інформацію, розпорядником якої є
Миколаївська міська рада та її виконавчі органи

Розпорядник інформації

  

Миколаївська міська рада

  

_________________________________________________________________
(найменування виконавчого органу Миколаївської міської ради)

 

Запитувач

  фізична особа

  об’єднання громадян без статусу юридичної особи

  юридична особа

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи  /
найменування юридичної особи  /
найменування об'єднання громадян без статусу юридичної особи)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
(поштова адреса (місцезнаходження) / адреса електронної пошти /
номер телефону запитувача)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” прошу надати
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                            (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк

 

  

на поштову адресу:
____________________________________________________
____________________________________________________

  

на електронну адресу:
____________________

 

____________________________________________
(підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі)

 

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Миколаївської міської ради та її виконавчих органах, розміщується на офіційному Інтернет-порталі Миколаївської міської ради (mkrada.gov.ua)

2. Запит на інформацію, розпорядником якої є Миколаївська міська рада та її виконавчі органи, може бути поданий:

на поштову адресу:54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20 (на конверті вказувати “Публічна інформація”);

на електронні адреси для фізичних осіб: [email protected]

                                     для юридичних осіб: [email protected]

3. Запит на інформацію, розпорядником якої є Миколаївська міська рада та її виконавчі органи, може бути подано запитувачем особисто за адресами:

для фізичних осіб (громадян): пр. Центральний, 11/5;

для юридичних осіб та об’єднань громадян: пр. Центральний, 11/5.

4. Форму запитів можна отримати в будівлі за адресою: пр. Центральний, 11/5.

5. У формі запиту зазначається розпорядник інформації, інформація про запитувача та спосіб надання інформації з проставленням знаку “+” або “-”.

6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

7. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

8. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

9. Інформація на запит надається безоплатно.

10. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів починаючи з 11 сторінки, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

11. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

11.1. Миколаївська міська рада та її виконавчі органи не володіють і не зобов’язані відповідно до їх компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

11.2. інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

11.3. запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів;

11.4. не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено:

ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату, за умови подання письмового запиту.

 

 

   

______________________________________________________


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: