Мапа порталу

БЛАГОУСТРІЙ МІСТА 

Загальні відомості

На теперішній час найголовнішими принципами міжнародної співпраці вважається участь усіх держав в „озелененні планети”, стабілізації структур виробництва і споживання в світових масштабах, охорона зелених масивів від забруднення та руйнування кислотними опадами, хворобами, шкідниками та іншими чинниками.

В Україні розроблено конвенцію переходу до сталого розвитку, в якій серед основних завдань є завдання збільшення площі лісів та парків у розрахунку на 1 людину до середньоєвропейських значень.Особливо важливими ці процеси є в містах, оскільки внаслідок концентрації у містах більшої частини соціально-економічного потенціалу людства довкілля зазнає катастрофічного антропогенного тиску, в результаті чого урбанізоване середовище перетворюється в зону екологічного лиха, що характеризується несприятливими умовами існування для його мешканців.
Ми живемо в квітучому південному місті, яке розташоване у мальовничому куточку України.
Розташування міста на півдні степової зони України, близькість моря, piчкові системи Південного Бугу і Інгулу зумовили існування багатої та piзноманiтної флори в Миколаєві. Разом з тим місто має розвинену пpомисловiсть, широкі тpанспоpтні зв`язки, зокрема морську портову базу, яка пов`язана з багатьма країнами piзних континентів.
Історія міста починає свій відлік від далекого 1789 року, коли в уст`ї ріки Інгул почалося будівництво верфі під невсипущою увагою генерал-губернатора князя Г.А. Потьомкіна. Через рік тут виникло містечко, назване Миколаєвом.
Сьогодні Миколаїв - дев`яте місто за чисельністю населення в Україні, тут мешкає понад 486,3 тис. Миколаїв – місто обласного підпорядкування, адмістративний, промисловий та культурний центр півдня України. Він розташований на півострові, що омивається водами Південного Бугу та Інгулу. Його територія має площу 120 км2.
Клімат Миколаєва помірно-континентальний з м’якою малосніжною зимою і жарким посушливим літом. Так як територія краю розташована на південь від смуги високого атмосферного тиску (вісь Воєйкова), це обумовлює при загальному домінуванні західного (атлантичного) переносу повітряних мас, який особливо посилюється влітку, суттєве значення у кліматоформуванні північно-східних континентальних повітряних мас зимового періоду. Ця закономірність добре підтверджується за даними метеостанції Миколаїв, де за 52 роки спостережень взимку мали перевагу північно-східні вітри (24%), швидкості яких можуть досягти 34м/с (грудень 1940р.), а влітку – північно-західні (21%).
Сумарна радіація на території міста складає 4400-4800мДж/м2, на півдні збільшується до 5000 мДж/м2 у рік. Величина радіаційного балансу підстилаючої поверхні змінюється від 1880 до 2100 мДж/м2, а на півдні до 2300мДж/м2 у рік. Пересічна температура повітря за рік на основній частині території становить 8-10C. Пересічна температура січня змінюється від - 5C на півночі області до - 2C на півдні, де взимку близько 40% днів з відлигами (метеостанція Миколаїв). Пересічна температура липня досягає 20-23C, абсолютні максимуми 39-40C, абсолютні мінімуми від -30C до - 34C. Період з температурою понад +10C становить 180-225 днів, тривалість вегетаційного періоду 215-225 днів. Розподіл річних сум опадів на території краю зональний: на півночі області випадає 440-470 мм, у центральному і південно-східному районах 390-410 мм, а на південному заході 330-345 мм опадів. З підвищенням висоти місцевості над рівнем моря на кожні 100 метрів, кількість опадів зростає на 10-26%. Із загальної кількості опадів у теплий період (квітень-жовтень) випадає 70% переважно у вигляді злив. Серед метеостанцій всього Причорномор’я найбільша кількість катастрофічних злив, коли випадало більше 55 мм опадів, зареєстровано у Миколаєві: за 27 років спостережень таких злив було вісім.Сніговий покрив взимку буває в середньому від 37 до 65 днів. Пересічна потужність снігового покриву на півночі степової зони досягає 10см, а на півдні не перевищує 3-6 см. Запаси води у снігу при найбільшій його висоті коливаються від 30 до 24 мм. Глибина промерзання грунту складає 37-54 см.
Пересічна багаторічна вологість повітря становить 71%, але, іноді в травні – серпні вона зменшується до 15-30%. З впливом моря пов’язано щорічне надходження з опадами 150-170 кг/га хлоридів і сульфатів натрію та магнію.
У теплий період року в степовій зоні області буває більше 15 днів з суховіями (у травні, серпні).
Міські ґрунти мають різний рівень гідролітичної кислотності. Найнижчий відзначений у ґрунтах насаджень, розміщених поблизу проїзної частини вулиць, причому з віддаленням від цих місць її питома вага зростає. Висока кислотність ґрунтів впливають на загальну доступність поживних речовин, а отже, і на розвиток деревної рослинності. Наприклад, рН практично у всіх ґрунтах насаджень, які прилягають до міських автомагістралей, перебуває в межах 7,0-8,0 і належить до сильно-лужної групи. Кислі ґрунти зустрічаються тільки у парках з природними ґрунтами. Висока кислотність ґрунтів, як і їх алкалізація, впливають на загальну доступність поживних речовин, а отже, і на розвиток деревної рослинності.
Окрім того, повсюдно спостерігається переущільнення ґрунтів у міських насадженнях, що насамперед веде до зменшення шпаруватості і погіршення водного режиму. На витоптаних ділянках водопроникність верхнього шару в 3-4 рази нижча, ніж у природних непорушених ґрунтах.
Специфічні гідрологічні умови міських територій та їх мікрокліматичні особливості зумовлюють різке погіршення режиму вологозабезпеченості ґрунтів, тому порівняно з іншими містами України зелені насадження розташовані в м.Миколаєві потребують більші витрати на полив (80 літрів на 1 од. дерева). Особливо активно на великій глибині розвивається система коренів кінського каштана, сосни звичайної і чорної, клена-явора, липи дрібнолистої, що дає змогу цим породам успішно протистояти несприятливим ґрунтовим умовам.
У м.Миколаєві на кожного жителя міста приходиться більше 17 квадратних метрів зелених насаджень без обліку садів будинків приватного сектора і колективних садових товариств.

Переважними породами дерев у місті є акація біла, клен ясенелистный, шовковиця, тополя біла, клен гостролистий, горіх волоський, ясен звичайний, платан західний, дуб черешчатый, каштан кінський, липа дрібнолиста у віці від 8 до 80 років, а на вулицях старої частини міста – до 55 років. Показник доступності зелених зон у Миколаєві досить низький; по оцінці управління архітектури, тільки близько 11% населення міста живе не далі 300 м від найближчої зеленої зони відпочинку площею не менше 0,5 га.
Кількість "зелених легень" міста скорочується: частина зелених насаджень зноситься при будівництві та реконструкції обєктів, частина варварські пошкоджується, корисні, дорогоцінні види навіть викрадаються.

Одним з важливих питань для міста залишається питання поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ).

Полігон ТПВ, розташований за адресою: Миколаївський район,   с. Весняне вул. Нова, 16.

Суб’єктом господарювання, який експлуатує та обслуговує полігон ТПВ є   КП ММР «Миколаївкомунтранс».

Технічна характеристика об’єкта:

- Режим функціонування МВВ – діюче;
- Характеристика МВВ (обсяг, площа, наземне, підземне) -  обсяг -50 млн.м3; загальна площа – 37,93 га; площа полігону з урахуванням СЗЗ -212,19га; складування наземне;характеристика відходів (найменування, група, клас небезпеки) - тверді побутові відходи - IV клас небезпеки;Полігон введено в експлуатацію у 1972 році, розрахунковий строк експлуатації -50 років, площа – 37, 93 га.На території полігону з 09.10.2015 встановлена та працює комплексна інженерна споруда з системою збору біогазу, що належить ТОВ «ЛНК». Відбір біогазу скорочує викиди  парникового газу (метану) в атмосферу та позитивно впливає на екологічну ситуацію полігону ТПВ.

Середня відстань до полігону ТПВ в Інгульському  та Центральному  районі м.Миколаєва- 25 км, в Корабельному районі м.Миколаєва-36 км, в Заводському районі м.Миколаєва-20 км

Дана земельна ділянка надана в користування КП ММР «Миколаївкомунтранс» згідно  Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою ЯЯ№ 080031 на підставі розпорядження Миколаївської райдержадміністрації від 04.03.2005р.  № 51-р.

Відповідно до Порядку ведення реєстру місць видалення відходів, затвердженого    постановою  Кабінету  Міністрів  України   від  03.08.1998   N 1216 полігон  має санітарно – технічний паспорт та паспорт місця видалення відходів.

На міський полігон ТПВ з території міста з початку   2021 року було вивезено 257801 м3 твердих побутових відходів.


ОНОВЛЕНО 07.04.2021

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: