Мапа порталу

БЛАГОУСТРІЙ МІСТА

 

Загальні відомості

На теперішній час найголовнішими принципами міжнародної співпраці вважається участь усіх держав в „озелененні планети”, стабілізації структур виробництва і споживання в світових масштабах, охорона зелених масивів від забруднення та руйнування кислотними опадами, хворобами, шкідниками та іншими чинниками.
В Україні розроблено конвенцію переходу до сталого розвитку, в якій серед основних завдань є завдання збільшення площі лісів та парків у розрахунку на 1 людину до середньоєвропейських значень.
Особливо важливими ці процеси є в містах, оскільки внаслідок концентрації у містах більшої частини соціально-економічного потенціалу людства довкілля зазнає катастрофічного антропогенного тиску, в результаті чого урбанізоване середовище перетворюється в зону екологічного лиха, що характеризується несприятливими умовами існування для його мешканців.
Ми живемо в квітучому південному місті, яке розташоване у мальовничому куточку України.
Розташування міста на півдні степової зони України, близькість моря, piчкові системи Південного Бугу і Інгулу зумовили існування багатої та piзноманiтної флори в Миколаєві. Разом з тим місто має розвинену пpомисловiсть, широкі тpанспоpтні зв`язки, зокрема морську портову базу, яка пов`язана з багатьма країнами piзних континентів.
Історія міста починає свій відлік від далекого 1789 року, коли в уст`ї ріки Інгул почалося будівництво верфі під невсипущою увагою генерал-губернатора Новоросійська князя Г.А. Потьомкіна. Через рік тут виникло містечко, назване Миколаєвом.
Сьогодні Миколаїв - дев`яте місто за чисельністю населення в Україні, тут мешкає понад 486,3 тис. чоловік.
Миколаїв – місто обласного підпорядкування, адмістративний, промисловий та культурний центр півдня України. Він розташований на півострові, що омивається водами Південного Бугу та Інгулу. Його територія має площу 120 км2.
Клімат Миколаєва помірно-континентальний з м’якою малосніжною зимою і жарким посушливим літом. Так як територія краю розташована на південь від смуги високого атмосферного тиску (вісь Воєйкова), це обумовлює при загальному домінуванні західного (атлантичного) переносу повітряних мас, який особливо посилюється влітку, суттєве значення у кліматоформуванні північно-східних континентальних повітряних мас зимового періоду. Ця закономірність добре підтверджується за даними метеостанції Миколаїв, де за 52 роки спостережень взимку мали перевагу північно-східні вітри (24%), швидкості яких можуть досягти 34м/с (грудень 1940р.), а влітку – північно-західні (21%).
Сумарна радіація на території міста складає 4400-4800мДж/м2, на півдні збільшується до 5000 мДж/м2 у рік. Величина радіаційного балансу підстилаючої поверхні змінюється від 1880 до 2100 мДж/м2, а на півдні до 2300мДж/м2 у рік. Пересічна температура повітря за рік на основній частині території становить 8-10C. Пересічна температура січня змінюється від - 5C на півночі області до - 2C на півдні, де взимку близько 40% днів з відлигами (метеостанція Миколаїв). Пересічна температура липня досягає 20-23C, абсолютні максимуми 39-40C, абсолютні мінімуми від -30C до - 34C. Період з температурою понад +10C становить 180-225 днів, тривалість вегетаційного періоду 215-225 днів.
Розподіл річних сум опадів на території краю зональний: на півночі області випадає 440-470 мм, у центральному і південно-східному районах 390-410 мм, а на південному заході 330-345 мм опадів. З підвищенням висоти місцевості над рівнем моря на кожні 100 метрів, кількість опадів зростає на 10-26%. Із загальної кількості опадів у теплий період (квітень-жовтень) випадає 70% переважно у вигляді злив. Серед метеостанцій всього Причорномор’я найбільша кількість катастрофічних злив, коли випадало більше 55 мм опадів, зареєстровано у Миколаєві: за 27 років спостережень таких злив було вісім.
Сніговий покрив взимку буває в середньому від 37 до 65 днів. Пересічна потужність снігового покриву на півночі степової зони досягає 10см, а на півдні не перевищує 3-6 см. Запаси води у снігу при найбільшій його висоті коливаються від 30 до 24 мм. Глибина промерзання грунту складає 37-54 см.
Пересічна багаторічна вологість повітря становить 71%, але, іноді в травні – серпні вона зменшується до 15-30%. З впливом моря пов’язано щорічне надходження з опадами 150-170 кг/га хлоридів і сульфатів натрію та магнію.
У теплий період року в степовій зоні області буває більше 15 днів з суховіями (у травні, серпні).
Міські ґрунти мають різний рівень гідролітичної кислотності. Найнижчий відзначений у ґрунтах насаджень, розміщених поблизу проїзної частини вулиць, причому з віддаленням від цих місць її питома вага зростає. Висока кислотність ґрунтів впливають на загальну доступність поживних речовин, а отже, і на розвиток деревної рослинності. Наприклад, рН практично у всіх ґрунтах насаджень, які прилягають до міських автомагістралей, перебуває в межах 7,0-8,0 і належить до сильно-лужної групи. Кислі ґрунти зустрічаються тільки у парках з природними ґрунтами. Висока кислотність ґрунтів, як і їх алкалізація, впливають на загальну доступність поживних речовин, а отже, і на розвиток деревної рослинності.
Окрім того, повсюдно спостерігається переущільнення ґрунтів у міських насадженнях, що насамперед веде до зменшення шпаруватості і погіршення водного режиму. На витоптаних ділянках водопроникність верхнього шару в 3-4 рази нижча, ніж у природних непорушених ґрунтах.
Специфічні гідрологічні умови міських територій та їх мікрокліматичні особливості зумовлюють різке погіршення режиму вологозабезпеченості ґрунтів, тому порівняно з іншими містами України зелені насадження розташовані в м.Миколаєві потребують більші витрати на полив (80 літрів на 1 од. дерева). Особливо активно на великій глибині розвивається система коренів кінського каштана, сосни звичайної і чорної, клена-явора, липи дрібнолистої, що дає змогу цим породам успішно протистояти несприятливим ґрунтовим умовам.
У м.Миколаєві на кожного жителя міста приходиться більше 17 квадратних метрів зелених насаджень без обліку садів будинків приватного сектора і колективних садових товариств.

Кількість висаджених зелених насаджень (дерев та чагарників) за роками та кількість знесених аварійних, сухих та фаутних зелених насаджень (дерев) за роками.

Рік

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Кількість висаджених (тис. од)

дерев

1,93

4,69

3,35

2,44

1,54

2030

1556

кущів

2,3

6,78

3,14

1,69

2,55

5,239

2,714

Кількість знесених аварійних дерев (тис. од.)

0,69

0,55

0,45

0,59

0,67

657

466

Переважними породами дерев у місті є акація біла, клен ясенелистный, шовковиця, тополя біла, клен гостролистий, горіх волоський, ясен зелений і звичайний, платан західний, дуб черешчатый, каштан кінський, липа дрібнолиста у віці від 8 до 80 років, а на вулицях старої частини міста – до 55 років. Площа квітників з 2010 р. по 2014 р. скоротилася з 10,8 до 7,966 тис.м2. Показник доступності зелених зон у Миколаєві досить низький; по оцінці управління архітектури, тільки близько 11% населення міста живе не далі 300 м від найближчої зеленої зони відпочинку площею не менше 0,5 га.
Кількість "зелених легень" міста скорочується: частина зелених насаджень зноситься при будуванні АЗС і інших об’єктів, частина варварські пошкоджується, корисні, дорогоцінні види навіть викрадаються.
Однією з самих гострих проблем для міста залишається питання поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ).

Кількість ТПВ, які вивезені на міське звалище, тис.м³

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

900,0

980,0

964,0

947,553

917,715

910,528

987,849

На міський полігон ТПВ з території міста у 2016 році було вивезено 987848,5 м³ твердих побутових відходів.
Міський полігон ТПВ, розташований поблизу с. В.Корениха є єдиним місцем видалення відходів, які вивозяться з території м. Миколаєва. Полігон введено в експлуатацію у 1972 році, розрахунковий строк експлуатації -50 років, площа – 37,93 га, розрахунковий обсяг видалення відходів – 50 млн.м3. На даний час захоронено 40 млн.м3. Суб’єктом господарювання, який експлуатує та обслуговує полігон ТПВ є КП «Миколаївкомунтранс».
Дана земельна ділянка надана в користування КП «Миколаївкомунтранс» згідно Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою ЯЯ№080031 на підставі розпорядження Миколаївської райдержадміністрації від 04.03.2005р. №51-р. Відповідно до Порядку ведення реєстру місць видалення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.98 №1216 полігон має санітарно-технічний паспорт та паспорт місця видалення відходів.

 


ОНОВЛЕНО 11.04.2017

Загальні відомості

На теперішній час найголовнішими принципами міжнародної співпраці вважається участь усіх держав в „озелененні планети”, стабілізації структур виробництва і споживання в світових масштабах, охорона зелених масивів від забруднення та руйнування кислотними опадами, хворобами, шкідниками та іншими чинниками.

В Україні розроблено конвенцію переходу до сталого розвитку, в якій серед основних завдань є завдання збільшення площі лісів та парків у розрахунку на 1 людину до середньоєвропейських значень.

Особливо важливими ці процеси є в містах, оскільки внаслідок концентрації у містах більшої частини соціально-економічного потенціалу людства довкілля зазнає катастрофічного антропогенного тиску, в результаті чого урбанізоване середовище перетворюється в зону екологічного лиха, що характеризується несприятливими умовами існування для його мешканців.

Ми живемо в квітучому південному місті, яке розташоване у мальовничому куточку України.

Розташування міста на півдні степової зони України, близькість моря, piчкові системи Південного Бугу і Інгулу зумовили існування багатої та piзноманiтної флори в Миколаєві. Разом з тим місто має розвинену пpомисловiсть, широкі тpанспоpтні зв`язки, зокрема морську портову базу, яка пов`язана з багатьма країнами piзних континентів.

Історія міста починає свій відлік від далекого 1789 року, коли в уст`ї ріки Інгул почалося будівництво верфі під невсипущою увагою генерал-губернатора Новоросійська князя Г.А. Потьомкіна. Через рік тут виникло містечко, назване Миколаєвом.

Сьогодні Миколаїв - дев`яте місто за чисельністю населення в Україні, тут мешкає понад 486,3 тис. чоловік.

Миколаїв – місто обласного підпорядкування, адмістративний, промисловий та культурний центр півдня України. Він розташований на півострові, що омивається водами Південного Бугу та Інгулу. Його територія має площу 120 км2.

Клімат Миколаєва помірно-континентальний з м’якою малосніжною зимою і жарким посушливим літом. Так як територія краю розташована на південь від смуги високого атмосферного тиску (вісь Воєйкова), це обумовлює при загальному домінуванні західного (атлантичного) переносу повітряних мас, який особливо посилюється влітку, суттєве значення у кліматоформуванні північно-східних континентальних повітряних мас зимового періоду. Ця закономірність добре підтверджується за даними метеостанції Миколаїв, де за 52 роки спостережень взимку мали перевагу північно-східні вітри (24%), швидкості яких можуть досягти 34м/с (грудень 1940р.), а влітку – північно-західні(21%).

Сумарна радіація на території міста складає 4400-4800мДж/м2, на півдні збільшується до 5000 мДж/м2 у рік. Величина радіаційного балансу підстилаючої поверхні змінюється від 1880 до 2100 мДж/м2, а на півдні до 2300мДж/м2 у рік. Пересічна температура повітря за рік на основній частині території становить 8-10C. Пересічна температура січня змінюється від - 5C на півночі області до - 2C на півдні, де взимку близько 40% днів з відлигами (метеостанція Миколаїв). Пересічна температура липня досягає 20-23C, абсолютні максимуми 39-40C, абсолютні мінімуми від -30C до - 34C. Період з температурою понад +10C становить 180-225 днів, тривалість вегетаційного періоду 215-225 днів.

Розподіл річних сум опадів на території краю зональний: на півночі області випадає 440-470 мм, у центральному і південно-східному районах 390-410 мм, а на південному заході 330-345 мм опадів. З підвищенням висоти місцевості над рівнем моря на кожні 100 метрів, кількість опадів зростає на 10-26%. Із загальної кількості опадів у теплий період (квітень-жовтень) випадає 70% переважно у вигляді злив. Серед метеостанцій всього Причорномор’я найбільша кількість катастрофічних злив, коли випадало більше 55 мм опадів, зареєстровано у Миколаєві: за 27 років спостережень таких злив було вісім.

Сніговий покрив взимку буває в середньому від 37 до 65 днів. Пересічна потужність снігового покриву на півночі степової зони досягає 10см, а на півдні не перевищує 3-6 см. Запаси води у снігу при найбільшій його висоті коливаються від 30 до 24 мм. Глибина промерзання грунту складає 37-54 см.

Пересічна багаторічна вологість повітря становить 71%, але, іноді в травні – серпні вона зменшується до 15-30%. З впливом моря пов’язано щорічне надходження з опадами 150-170 кг/га хлоридів і сульфатів натрію та магнію.

У теплий період року в степовій зоні області буває більше 15 днів з суховіями (у травні, серпні).

Міські ґрунти мають різний рівень гідролітичної кислотності. Найнижчий відзначений у ґрунтах насаджень, розміщених поблизу проїзної частини вулиць, причому з віддаленням від цих місць її питома вага зростає. Висока кислотність ґрунтів впливають на загальну доступність поживних речовин, а отже, і на розвиток деревної рослинності. Наприклад, рН практично у всіх ґрунтах насаджень, які прилягають до міських автомагістралей, перебуває в межах 7,0-8,0 і належить до сильно-лужної групи. Кислі ґрунти зустрічаються тільки у парках з природними ґрунтами. Висока кислотність ґрунтів, як і їх алкалізація, впливають на загальну доступність поживних речовин, а отже, і на розвиток деревної рослинності.

Окрім того, повсюдно спостерігається переущільнення ґрунтів у міських насадженнях, що насамперед веде до зменшення шпаруватості і погіршення водного режиму. На витоптаних ділянках водопроникність верхнього шару в 3-4 рази нижча, ніж у природних непорушених ґрунтах.

Специфічні гідрологічні умови міських територій та їх мікрокліматичні особливості зумовлюють різке погіршення режиму вологозабезпеченості ґрунтів, тому порівняно з іншими містами України зелені насадження розташовані в м.Миколаєві потребують більші витрати на полив (80 літрів на 1 од. дерева). Особливо активно на великій глибині розвивається система коренів кінського каштана, сосни звичайної і чорної, клена-явора, липи дрібнолистої, що дає змогу цим породам успішно протистояти несприятливим ґрунтовим умовам.

У м. Миколаєві на кожного жителя міста приходиться більше 17 квадратних метрів зелених насаджень без обліку садів будинків приватного сектора і колективних садових товариств.

Кількість висаджених зелених насаджень (дерев та чагарників) за роками та кількість знесених аварійних, сухих та фаутних зелених насаджень (дерев) за роками.

Рік20102011201220132014
Кількість висаджених (тис. од)дерев1,934,693,352,441,54
кущів2,36,783,141,692,55
Кількість знесених аварійних дерев (тис. од.)0,690,550,450,590,67

 

Переважними породами дерев у місті є акація біла, клен ясенелистный, шовковиця, тополя біла, клен гостролистий, горіх волоський, ясен зелений і звичайний, платан західний, дуб черешчатый, каштан кінський, липа дрібнолиста у віці від 8 до 80 років, а на вулицях старої частини міста – до 55 років. Площа квітників з 2010 р. по 2014 р. скоротилася з  10,8  до 7,966 тис. м2. Показник доступності зелених зон у Миколаєві досить низький; по оцінці управління архітектури, тільки близько 11 % населення міста живе не далі 300 м від найближчої зеленої зони відпочинку площею не менше 0,5 га.

Кількість "зелених легень" міста скорочується: частина зелених насаджень зноситься при будуванні АЗС і інших об’єктів, частина варварські пошкоджується, корисні, дорогоцінні види навіть викрадаються.

Однією з самих гострих проблем для міста залишається питання поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ).

Кількість ТПВ, які вивезені на міське звалище, тис. м³

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

900,0

980,0

964,0

947,553

917,715

На міський полігон ТПВ з території міста у 2014 році було вивезено 917715,5  м³ твердих побутових відходів.

Міський полігон ТПВ, розташований поблизу с. В.Корениха є єдиним місцем видалення  відходів, які вивозяться з території м. Миколаєва. Полігон введено в експлуатацію у 1972 році, розрахунковий строк експлуатації -50 років, площа – 37, 93 га, розрахунковий обсяг видалення відходів – 50 млн.м3. На даний час захоронено 40 млн.м3. Суб’єктом господарювання, який експлуатує та обслуговує полігон ТПВ є КП «Миколаївкомунтранс».

Дана земельна ділянка надана в користування КП «Миколаївкомунтранс» згідно  Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою ЯЯ№ 080031 на підставі розпорядження Миколаївської райдержадміністрації від 04.03.2005р. № 51-р.  Відповідно до Порядку ведення реєстру місць видалення відходів, затвердженого    постановою  Кабінету  Міністрів  України   від  03.08.98      N 1216 полігон  має санітарно – технічний паспорт та паспорт місця видалення відходів.

 


ОНОВЛЕНО 23.02.2015

 

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: