Мапа порталу

Перелік пам`яток (об`єктів) культурної спадщини, які взяті на державний облік по м. Миколаєву чи внесені в Державний реєстр нерухомих памятолк України

 Станом на 01.02.2021

№№

Назва об`єкту

Адреса, місце знаходження

Взяття на держаний облік

Категорія

1

2

3

4

5

1. Пам’ятки історії

Будинки, які є пам’ятками історії

 1.  

Будинок, в якому мешкав
віце-адмірал С.О.Макаров

вул.Адмірала
Макарова, 6

Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 №357

місцевого
значення

 1.  

Будинок, в якому мешкав
командир Чорноморсько-
го флоту адмірал
Корнілов В.О.

вул.Адміральська, 8

Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971№357

місцевого
значення

 1.  

Будинок, в якому розташо-
вувалося Чорноморське
гідрографічне депо, що
відігравало важливу роль
у розвитку культури в
м.Миколаєві
1803 – 1833 роки

вул.Адміральська,
9-11

Розп. Микол. обл.-
держадміністрації
08.09.1999 №556-р

місцевого
значення

 1.  

Будинок, в якому мешкав (працював)
Константинов К.І.
(1881-1871)

вул.Артилерійська,
11

Ріш. Микол.
облвиконкому
20.07.1978 №370

місцевого
значення

 1.  

Будинок, в якому жили
письменник В.М.Гаршин
та пропагандист ідей
Ціолковського В.В.Рюмін
1881 – 1882 рр.
1902-1937 рр.

вул.Артилерійська,
13

Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 №357

місцевого
значення

 1.  

Будинок, в якому
мешкав Г.М.Шкапін
початок ХХ ст.

вул.Безіменна, 20

Ріш. Микол.
облвиконкому
09.08.1988 №216

місцевого
значення

 1.  

Будівля, в якій знаходила-
ся Рада фабричноза-
водських комітетів
м.Миколаєва
1918 р.

вул.Велика
Морська,68
(в рішенні вказаний
будинок №60)

Ріш. Микол.
облвиконкому
23.07.1985 №334

місцевого
значення

 1.  

Будинок І.А.Чигрина, од-
ного з керівників револю-
ційного руху в Миколаєві,
з 1899 по 1902 рр. тут
збиралися на сходки
робітники заводу “Наваль”

вул.2-а Воєнна,15

Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 №357

місцевого
значення

 1.  

Будинок, в якому прохо-
дило 1-ше організаційне
засідання Комітету
підпільної організації
“Миколаївський центр”
30 вересня 1942 р.

вул.5-а Воєнна, 35

Розп. Микол. обл.-
держадміністрації
08.09.1999 №556-р

місцевого
значення

 1.  

Будинок, у якому розмі-
щувалася школа, де нав-
чався юний розвідник,
член підпільної органі-
зації “Миколаївський
центр” Шура Кобер
30-40 рр. ХХ ст.

вул. 1 Госпітальна, 1

Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 №357

місцевого
значення

 1.  

Будівля, де проходило
засідання “Союзу мико-
лаївських робітників”.
1897 р.

вул.Громадянська, 33

Ріш. Микол.
облвиконкому
23.07.1985 №334

місцевого
значення

 1.  

Будинок, в якому мешкав
Герой Радянського Союзу
В.О.Гречишников
1941 р.

вул.Гречишникова, 17

Ріш. Микол.
облвиконкому
20.07.1978 №370

місцевого
значення

 1.  

Будинок, де Ф.А.Сергєєв
(Артем) проводив збори
миколаївських більшовиків
1904 р.

вул.Даля, 60

Ріш. Микол.
облвиконкому
09.08.1988 №216

місцевого
значення

 1.  

Будинок, в якому знахо-
дився I-й Миколаївський
губернський та повітовий
Комітети КСМУ
1920-1922 рр.

вул.Декабристів, 18

Ріш. Микол.
облвиконкому
20.07.1978 №370

місцевого
значення

 1.  

Будинок, в якому мешкав
Герой Радянського Союзу
М.П.Дмитрієв
20-30-ті роки ХХ ст.
1941 -1945 рр.

вул.Дмитрієва, 47

Ріш. Микол.
облвиконкому
20.07.1978 №370

місцевого
значення

 1.  

Будинок, в якому
розміщувалася більшо-
вицька друкарня
1905 р., 1919 р.

вул. 1 Екіпажна, 28

Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 №357

місцевого
значення

 1.  

Будинок, в якому ліку-
вався О.М.Горький
1891 р.

вул. 2 Екіпажна, 4

Ріш. Микол.
облвиконкому
23.07.1985 №334

місцевого
значення

 1.  

Будинок, в якому мешкав
П.К.Саксаганський
(Тобілевич) –один із кори-
феїв українського театру
1880 -1883 рр.

вул.Інженерна, 2

Розп. Микол. обл.-
держадміністрації
08.09.99 № 556-р

місцевого
значення

 1.  

Будинок, в якому розміщу-
валася підпільна друкарня
де видавалася більшо-
вицька газета “Боротьба”
1908 р.

вул. Константинівська, 13

Ріш. Микол.
облвиконкому
09.08.1988 №216

місцевого
значення

 1.  

Будинок, де в роки німець-
кої окупації мешкав роз-
відник, Герой Радянського
Союзу В.О.Лягін (Корнєв),
керівник Миколаївського
підпільного центру
1941 – 1943 рр.


Житловий будинок-особняк
І-ша пол.ХІХ ст.

вул.Лягіна, 5

Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 №357

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

пам.
історії
та
пам.арх.
місцевого
значення

 1.  

Будинок, в якому був
відкритий перший
міський музей, і в якому
деякий час розміщувалось
товариство “Просвіта”
1913 р.-сер.20-х рр. ХХ ст.,
1909 р.

вул.Мала Морська,
15

(сучасна адреса: Мала Морська, 15/1)

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1999 №556-р

місцевого
значення

 1.  

Будинок, в якому розмі-
щувався комітет “Спілка
соціалістичної молоді”
1918 р.

вул.Мала Морська,
25

Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 №357

місцевого
значення

 1.  

Будинок, в якому мешкав
партійний та державний
діяч В.П.Ногін
1904 р.

вул.Московська, 30

Ріш. Микол.
облвиконкому
23.07.1985 №334

місцевого
значення

 1.  

Будинок, в якому мешкав
Г.М. Ге
1879 – 1887 рр.

вул. Наваринська,
25

Ріш. Микол.
облвиконкому
09.08.1988 № 216

місцевого
значення

 1.  

Будинок, в якому
народився М.М.Аркас –
фольклорист, автор опери
“Катерина”, історичний
та громадський діяч
7 січня 1853 р.(за н.ст.)

вул.Нікольська,13

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
08.09.1999 556-р

місцевого
значення

 1.  

Будинок, в якому
народився О.В.Поджіо
1798 р.

вул.Нікольська, 34-а

Ріш. Микол.
облвиконкому
20.07.1978 №370

місцевого
значення

 1.  

Будинок, в якому
знаходився штаб загону
К.Ф.Ольшанського
1944 р.

вул.Ольшанців, 14

Ріш. Микол.
облвиконкому
20.07.1978 №370

місцевого
значення

 1.  

Будинок, в якому
Г.І.Петровський проводив
нараду миколаївських
більшовиків
1913 р.

Промисловий
провулок, 2 –
вул.Новосельська

Ріш. Микол.
облвиконкому
20.07.1978 №370

місцевого
значення

 1.  

Будівля, в якій
знаходився міський
комітет КСМУ та
комсомольський клуб
ім. А.Бебеля
1920- 1922 рр.

вул.Потьомкінська,
23

Ріш. Микол.
облвиконкому
20.07.1978 №370

місцевого
значення

 1.  

Будинок, в якому
знаходився перший
комсомольський клуб
ім.М.Онищенка та
Л.Фельдмана
1919 – 1924 рр.

вул.Потьомкінська
216

Ріш. Микол.
облвиконкому
20.07.1978 №370

місцевого
значення

 1.  

Будинок, в якому
жив О.М.Гмирьов
1903 – 1905 рр.

вул.Сидорчука, 4

Ріш. Микол.
облвиконкому
09.08.1988 №216

місцевого
значення

 1.  

Будинок, в якому мешкав
член підпільної організа-
ції, групи В.О.Лягіна
О.П.Сидорчук
1941 – 1942 рр.
Будинок, в якому
народився В.М.Образцов
1874 р.

вул.Соборна, 4

Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 №357

Ріш. Микол.
облвиконкому
09.08.1988 №216

місцевого
значення

 1.  

Будівля, в якій
знаходився міський
комітет РСДРП
1917 р.

вул.Чкалова, 40

Ріш. Микол.
облвиконкому
09.08.1988 №216

місцевого
значення

 1.  

Будинок, в якому
мешкав Ф.Я.Кон
1904 – 1907 рр.

вул.Шевченка, 20

Ріш. Микол.
облвиконкому
09.08.1988 №216

місцевого
значення

 1.  

Будинок, в якому мешкав Г.М.Шкапін поч. ХХ ст.

вул.Шкапіна, 20

Ріш. Микол.
облвиконкому
09.08.1988 №216

місцевого
значення

Пам’ятні місця

36 

Місце боїв червоно –
армійців з німецькими
інтервентами
1918 р.

вул.Московська, 4

Ріш. Микол.
облвиконкому
20.07.1978 №370

місцевого
значення

37 

Місце, де було
проголошено Радянську
владу в Миколаєві
1918 р.

вул.Спаська, 48

Ріш. Микол.
облвиконкому
20.07.1978 №370

місцевого
значення

38 

Місце, де знаходилась будівля,
в якій працювало бюро
з прийому добровольців
в Інтернаціональну
дивізію 1919 р.

вул.Велика Морська,
67

Ріш. Микол.
облвиконкому
09.08.1988 №216

місцевого
значення

39 

Місце, де знаходився
постоялий двір, на якому
зупинявся О.С.Пушкін
1820 р., 1824 р.

вул.Шевченка, 64

Ріш. Микол.
облвиконкому
09.08.1988 №216

місцевого
значення

40 

Місце, де знаходився
будинок сім’ї
Аркасів
сер.ХIХ-поч.ХХ ст.ст.

вул.Соборна, 2 –
ріг вул.
Адміральської

Розп. Микол. обл-
держадміністрації.
08.09.1999 №556-р

місцевого
значення

41 

Місце, де знаходилась
будівля, в якій розмі-
щувався штаб 58-ї дивізії
під командуванням
І.Ф.Федька
1919 р.

Старий залізничний
вокзал

Ріш. Микол.
облвиконкому
09.08.1988 №216

місцевого
значення

Пам’ятні знаки

42 

Пам’ятний знак
воїнам-визволителям
м.Миколаєва
1944 р.
1976 р.

на перетині
вулиці 6 Слобідської та
просп. Центрального

Ріш. Микол.
облвиконкому
20.07.1978 №370

місцевого
значення

43 

Пам’ятний знак на місці
диверсії миколаївських
підпільників
1941 р., 1942 р.
1965 р.

парк «Народний сад»

Ріш. Микол.
облвиконкому
20.07.1978 №370

місцевого
значення

44 

Пам’ятний знак
воїнам-визволителям
міста Миколаєва
1944 р.
1967 р.

на перетині вулиці
Декабристів та
просп.Центральному

Ріш. Микол.
облвиконкому
20.07.1978 №370

місцевого
значення

45 

Пам’ятний знак на місці
формування 38 комуніс-
тичного добровольчого
інженерного полку
1941 р.
1968 р.

Аркасівський сквер

Ріш. Микол.
облвиконкому
20.07.1978 №370

місцевого
значення

46 

Пам’ятний знак на місці
диверсії миколаївських
підпільників
1942 р.; встан. - 1965 р.

парк Перемоги

Ріш. Микол.
облвиконкому
20.07.1978 №370

місцевого
значення

47 

Пам’ятний знак воїнам-
інтернаціоналістам
1979-1989 рр.
1993 р.

парк Перемоги

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
08.09.1999 №556-р

місцевого
значення

48 

Пам’ятний знак на місці
підготовки до висадки
загону десантників під
командуванням
К.Ф.Ольшанського
1944 р.,
1970 р.

Біля колишнього цеху
рибколгоспу
ім.Ольшанців

(вул. Андрєєва-ріг. вул. Краєзнавців)

Ріш. Микол.
облвиконкому
20.07.1978 №370

місцевого
значення

49

Пам’ятний знак на честь радіостанції, яка працювала з 1914 по 1922 р.

вул. Привільна

(біля будинку по вул.  Привільної, 57)

Ріш. Микол.
облвиконкому
09.08.1988 №216

місцевого
значення

50 

Пам’ятний знак жертвам
голодомору в Україні
1932 –1933 рр.
Встановлений у 1993 р.

Ріг вул.
Будівельників
та вул. Кругової

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
08.09.1999 №556-р

місцевого
значення

Інші пам’ятки історії

51 

Костянтинівська
батарея
1853-1856 р.р.

мкр.Мала Корениха

Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 №357

місцевого
значення

52 

Пам’ятник воїнам-
односельцям
1941 –1945 рр.
1970 р.

Корабельний
район,
біля цвинтаря
(вул.Гагаріна)

Ріш. Микол.
облвиконкому
20.07.1978 № 370

місцевого
значення

 1.  

Пам’ятник на місці
перших маївок робітників
м.Миколаєва
1898, 1912 – 1916
1976 р.

Парк “Ліски”,
біля колишнього кінотеатру
“Іскра”

Ріш. Микол
облвиконкому
20.07.1978 № 370

місцевого
значення

54-55

Дві мармурові скуль-
птури левів, що стояли
біля входу до будинку
сім’ї Аркасів
по вул.Соборній,2
сер.ХIХ ст.-1944 р.

вул. Соборна,
Каштановий сквер
(дві одиниці обліку)

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
08.09.1999 №556-р

місцевого
значення

56

Пам’ятник матросу
Ігнатію Шевченку,
герою Кримської війни,
який служив у
м.Миколаєві
1853 –1856 рр.
Відновлений у 1994 р.

вул.1-а Слобідська,
поряд з будівельним
коледжем

Розп.Микол.
облдержадмі-
ністрації
08.09.1999 №556-р

місцевого
значення

57-58

Меморіальний комплекс
на честь 68-ми десант-
ків-ольшанців
1944 р.
1965 р., 1974 р.

сквер десантників
(перетин вул.
Адміральської та
вул. Соборної)
(дві одиниці обліку:
1. Братська могила
2. Пам’ятник)

Ріш. Микол.
облвиконкому
15.09.1981 № 498

пам.
історії
та
монумен-
тального
місцевого
значення

59

Миколаївський некро-
поль – старий міський
цивільний цвинтар та час-
тина інтернаціонального
цвинтаря
к.ХVIIIст.- 70-і р.р. ХХ ст.

вул.Степова,35 –
Херсонське шосе

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
08.09.1999 №556-р

місце-
вого
значен
ня

60

Бюст Героя Радянського
Союзу
В.О. Гречишникова
1941-1945 рр.
1970 р.

Миколаївський
професійний судно-
будівний ліцей ім.
Гречищникова
(територія ДАХК “ЧСЗ”)

Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 №357

пам.
історії
та
монумен-
тального
мистецтва
місцевого
значення

61-62

Братська могила 80
миколаївських підпіль-
ників та жертв фашизму
1941-1945 рр., рекон. У
2008 р.
(до цього меморіального
комплексу входе курган та
пам’ятник скорботної
матері)

Некрополь
(старий цивільний
цвинтар)
вул.Степова, 35

Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 № 357

місцевого
значення

63

Могила Героя Радянсь-
кого Союзу М.О.Тинькова
1941-1945 р.р.

Некрополь
(старий цивільний
цвинтар)

вул.Степова, 35

Ріш. Микол.
облвиконкому
15.09.81 № 498

місцевого
значення

64

Могила Героя
Радянського Союзу
Д.І.Сухоненка
1943 р., 1954 р.

Некрополь
(старий цивільний
цвинтар)

вул.Степова, 35

Ріш. Микол.
облвиконкому
20.07.1978 № 370

місцевого
значення

65

Могила Ф.А.Комкова
1943 р.
1945 р.

Некрополь
(старий цивільний
цвинтар)

вул.Степова, 35

Ріш. Микол.
облвиконкому
20.07.1978 № 370

місцевого
значення

66

Братська могила 3
радянських воїнів,
загиблих під час
визволення Мико –
лаївщини:ГСС гвардії
старшини
М.І.Полещикова,
гвардії полковника
В.А.Каневського і
гвардіїї полковника
Л.Г.Троценка
1941-1945 рр.

Некрополь
(старий цивільний
цвинтар)
вул.Степова, 35

Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 № 357

місцевого
значення

67

Могила Героя
Радянського Союзу
Сергія Петровича
Большакова (1918-1960)
1941 – 1945 рр.

Некрополь
(старий цивільний
цвинтар)
вул.Степова, 35

Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 № 357

місцевого
значення

68

Могила Героя
Радянського Союзу
Олексія Івановича
Куприянова – учасника
десанта
К.Ф.Ольшанського
1941-1945 рр.
1957 р.

у 80-ті рокиХХ ст.
перенесена на
кладовище по вул.Автомобільній
(Інгульський район,
(за рішенням –
старий цивільний
цвинтар)

Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 № 357

місцевого
значення

69

Могила комісара
однієї з частин 58-ї
дивізії Олександра
Володимировича
Сергеєва, який загинув
в оборонних боях за
Миколаїв
1918-1920 р.р.

Некрополь
(старий цивільний
цвинтар)

вул.Степова, 35

Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 № 357

місцевого
значення

70

Могила С.І.Гайдученка
1922 р.

Некрополь
(старий цивільний
цвинтар)
вул.Степова, 35

Ріш. Микол.
облвиконкому
09.08.1988 № 216

місцевого
значення

71

Могила В.В.Рюміна
1874 – 1937 рр.
1966 р.

Некрополь
(старий цивільний
цвинтар)

вул.Степова, 35

Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 № 357

місцевого
значення

72

Могили-склепи композитора та етнографа

М.М. Аркаса, засновника корабельні у м. Миколаєві

М.Л. Фалєєва

Склеп М.Аркаса
1883-1884,
автор Ілиссо Комбі

Некрополь
(старий цивільний
цвинтар)
вул.Степова, 35

Постанова
КМ України
03.09.2009 №928
(включена до Дер-
жавного реєстру
нерухомих памяток
України)

Розп. Микол.
облдержадмі
ністрації
20.03.1997 №155-р

пам’ятка
історії
націо-
наль-
ного
значення
та
пам’ятка
архітек-
тури
місцевого
значення

73

Братська могила
учасників березневого
повстання
1919 р.

Некрополь
(старий цивільний
цвинтар)
вул.Степова, 35

Ріш. Микол.
облвиконкому
09.08.1988 № 216

місцевого
значення

74

Могила Г.М.Ге
1830-1911 рр.

Некрополь
(старий цивільний
цвинтар)
вул.Степова, 35

Ріш. Микол.
облвиконкому
23.07.1985 № 334

місцевого
значення

75

Братська могила
російських солдатів
1856 р.
1952 р.

Некрополь
(старий цивільний
цвинтар)
вул.Степова, 35

Ріш. Микол.
облвиконкому
23.07.1985 № 334

місцевого
значення

76

Братська могила
російських солдатів
1856 р.
1952 р.

Некрополь
(старий цивільний
цвинтар)
вул.Степова, 35

Ріш. Микол.
облвиконкому
23.07.1985 № 334

місцевого
значення

77

Могила Я.Ф.Зінченка
1919 р.
1960 р.

Некрополь
(старий цивільний
цвинтар)
вул.Степова, 35

Ріш. Микол.
облвиконкому
15.09.1981 № 498

місцевого
значення

78

Могила Ф.Е.Спиридонова
1829 р.
1972 р.

Некрополь
(старий цивільний
цвинтар)

вул.Степова, 35

Ріш.Микол.
облвиконкому
20.07.1978 № 370

місцевого
значення

79

Могила І.П.Прокоф’єва
1829 р.
1965 р.

Некрополь
(старий цивільний
цвинтар)

вул.Степова, 35

Ріш. Микол.
облвиконкому
20.07.1978 № 370

місцевого
значення

80

Могила-склеп вченого, винахідника і громадського
діяча В.Н.Каразіна
1842 р.
рекон. у 1982 р.

Некрополь
(старий цивільний
цвинтар)
вул.Степова, 35

Постанова
КМ України
03.09.2009 №928
(включена до Дер-
жавного реєстру
нерухомих памяток
України)

націо-
наль-
ного
значення

81

Могила капітана I ранга
А.І.Казарського
(1798-1833)
1829 р.
1833 р.

Некрополь
(старий цивільний
цвинтар)

вул.Степова, 35

Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 № 357

місцевого
значення

82

Могила Павла Петровича
Сафронова

(1885-1911 рр.)
проф.революціонера
кін.ХIХ –поч.ХХ ст.ст.

Некрополь
(старий цивільний
цвинтар)
вул.Степова, 35

Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 № 357

місцевого
значення

83

Могила піонерів,
Віті Хоменка і Олександра
Кобера, юних розвідників
Миколаївського підпіль-
ного «Центру», страчені
5 грудня 1942 р.
1941-1942 рр.
1969 р.

Некрополь
(старий цивільний
цвинтар)
вул.Степова, 35

Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 № 357

місцевого
значення

84-85

Братська могила 902

(за
старими даними, за
новими даними -1211)
радянських воїнів
(воїнський меморіал)
1944 р.
1969 р.

Некрополь
(військовий
цвинтар)
вул.Степова, 35

Ріш. Микол.
облвиконкому
20.07.1978 № 370

місцевого
значення

86

Могила лейтенанта
248-го гвардійського
полку 31-ї стрілецької
дивізії А.І.Зубанова
(1923-1944 рр.) та двох
невідомих воїнів, які
загинули при визволенні
Миколаєва
1941-1945 рр..

Некрополь
(старий цивільний
цвинтар)
вул.Степова, 35

Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 № 357

місцевого
значення

87

Братська могила 4-х
воїнів Радянської Армії,
які загинули при
звільненні Миколаєва
1941-1945 рр.
1945 р.

Некрополь
(старий цивільний
цвинтар)
вул.Степова, 35

Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 № 357

місцевого
значення

88

Могила командира
кулеметної роти
лейтенанта І.І.Іванова (1911-1944 рр.), що загинув 24 березня 1944 р.
при звільненні
Миколаєва
1941-1945 рр.
1945 р.

Некрополь
(старий цивільний
цвинтар)
вул.Степова, 35

Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 № 357

місцевого
значення

89

Могила А.П.Сидорчука
(1913-1942 рр.) –
члена розвідувально -
диверсійної групи
В.А.Лягіна
1941-1945 рр.
1945 р.

Некрополь
(старий цивільний
цвинтар)
вул.Степова, 35

Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 № 357

місцевого
значення

90-91

Братська могила
радянських воїнів та
пам’ятник воїнам-
односельцям
1944 р.
1941-1945 рр.
1970 р.
(до комплексу входе
пам'ятник та поховання)

Мкр. Тернівка,
біля будівлі
колишньої селищної ради

(вул. Сергія Цветка, 10)

Ріш. Микол.
облвиконкому
20.07.1978 № 370

місцевого
значення

92-93

Братська могила
радянських воїнів
(до комплексу входе
пам’ятник та поховання)

Мкр. Варварівка
(біля стадіону)

Ріш. Микол.
облвиконкому
20.07.1978 № 370

місцевого
значення

94

Братська могила
військовополонених
та мирних жителів,
яких було страчено
німецько-фашистськими
окупантами
1941-1944 рр.
1984 р.

Мкр.Темвод

Розп. Микол.
облдержадмі-
ністрації
08.09.1999 №556-р

місцевого
значення

95-96

Братська могила
радянських воїнів
1944 р.
1964 р., рекон. у 2008 р.
(до комплексу входе пам'ятник та поховання)

Корабельний
район,
парк біля
колишнього
універмагу
(вул.Ольшанців –
просп. Богоявленський)

Ріш. Микол.
облвиконкому
20.07.1978 № 370

місцевого
значення

97

Могила М.І.Іванова
1923 р.
1973 р.

Тернівка,
біля будівлі колишньої
селищної ради
(вул. Сергія Цвєтка, 10)

Ріш. Микол.
облвиконкому
20.07.1978 № 370

місцевого
значення

98

Братська могила
жертв фашизму та
радянських воїнів,
що загинули під час
окупації та визволення
Миколаєва
березень 1944 р.
2001 р., 2005 р.

мкр.Балабанівка,
біля
спорткомплексу
“Водолій”

Розп. Микол.
облдержадмі-
ністрації
08.09.1999 №556-р

місцевого
значення

99

Братська могила
радянських воїнів,які
загинули під час
визволення Миколаєва
від фашистських
загарбників
березень 1944 р.

Біля залізничної
станції Кульбакіно

Розп. Микол.
облдержадмі-
ністрації
08.09.1999 №556-р

місцевого
значення

100

Братська могила
радянських воїнів,які
загинули під час
визволення Миколаєва
від фашистських
загарбників
березень 1944 р.

мкр.Широка Балка
цвинтар

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
08.09.1999 №556-р

місцевого
значення

101

Братська могила
радянських воїнів,які
загинули під час
визволення Миколаєва
від фашистських
загарбників
березень 1944 р.

мкр.Широка Балка,
цвинтар

Розп. Микол. обл.-
держадміністрації
08.09.1999 №556-р

місцевого
значення

102

Пам’ятник –
воїнам односельцям
(в рішенні помилково
вказана братська могила
радянських воїнів)
1941-1945 рр.

мкр.Велика Корениха,
біля кладовища

Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 № 357

місцевого
значення

103

Братська могила
героїв Шипки та
Плєвни
1877 р.

мкр.Широка Балка,
цвинтар

Розп. Микол. обл.-
держадміністрації
08.09.1999 №556-р

місцевого
значення

104

Братська могила
16 комунарів,загиблих
в с.Нечаяне (Козлово)
від рук куркулів
у травні 1919 р.

Некрополь –
Інтернаціональний
цвинтар
(Херсонське шосе)

Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 № 357

місцевого
значення

105

Могила І.А.Мухіна
(1868-1924 р.р.)-
професіонального
революціонера, одного з
організаторів “Південно-
Українського Союзу”
кін.-ХIХ-поч.ХХ ст.ст.

Некрополь-
Інтернаціональний
цвинтар
(Херсонське шосе)

Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 № 357

місцевого
значення

106

Братська могила
26 червоних бійців,
загиблих під час
куркульського повстання
у с.Матвіївка (Красноє)
Новоодеського району
у серпні 1919 р.

Некрополь-
інтернаціональний
цвинтар
(Херсонське шосе)

Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 № 357

місцевого
значення

107

Могила Ернеста
Францевича Кужела
(1891-1934),
учасника громадянської
війни, директора
суднобудівного заводу
ім.А.Марті
1917-1934 рр.
1971 р.

Некрополь-
інтернаціональний
цвинтар
(Херсонське шосе)

Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 № 357

місцевого
значення

     108 

Пам’ятник на честь доб-
лесної праці корабелів
1789 – 1989 рр.
Встановлений у 1989 р.

Просп.Центральний – ріг
вул.Соборної

Розп. Микол.обл-
держадміністрації
08.09.1999 №556-р

місцевого
значення

109 

Пам’ятник на честь ге-
роїв-десантників загону
К.Ф. Ольшанського
березень 1944 р.
1968 р., 1970.

вул. Ольшанців –
просп. Богоявленський
(Корабельний район,
біля колишнього
кінотеатру)

Ріш. Микол.
облвиконкому
20.07.1978 № 370

пам.
історії
та
монумен-
тального
мистецтва
місцевого
значення

110

Могила Василя Тихоновича Мартинюка – замполіта 3-го гвардійського стрілецьког корпусу, який загинув 28 березня 1944 р.при звільненні Миколаєва 1941-1945 рр.

Некрополь
(старий цивільний
цвинтар)

вул.Степова, 35

Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 № 357

місцевого
значення

2. ПАМ’ЯТКИ МОНУМЕТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

1

Бюст адмірала
П.С. Нахімова
1802-1855 рр.
1978 р.

вул. Адміральська, 4

Ріш. Микол.
облвиконкому
15.09.1981 №498

пам.
історії
та
монумен-
тального
мистецтва
місцевого
значення

2

Бюст адмірала
Ф.Ф. Белінсгаузена
1778-1852 рр.
1978 р.

вул. Адміральська, 4

Ріш. Микол.
облвиконкому
15.09.1981 №498

пам.
історії
та
монумен-
тального
мистецтва
місцевого
значення

3

Бюст адмірала
Г.І. Бутакова
1820-1882 рр.
1978 р.

вул. Адміральська, 4

Ріш. Микол.
облвиконкому
15.09.1981 №498

пам.
історії
та
монумен-
тального
мистецтва
місцевого
значення

4

Бюст віце-адмірала
В.О. Корнілова
1806-1854 рр.
1978 р.

вул. Адміральська, 4

Ріш. Микол.
облвиконкому
15.09.1981 №498

пам.
історії
та
монумен-
тального
мистецтва
місцевого
значення

5

Бюст адмірала
Ф.Ф. Ушакова
1744-1817 рр.
1978 р.

вул. Адміральська, 4

Ріш. Микол.
облвиконкому
15.09.1981 №498

пам.
історії
та
монумен-
тального
мистецтва
місцевого
значення

6

Бюст адмірала
М. П. Лазарєва
1788-1851 рр.
1978 р.

вул. Адміральська, 4

Ріш. Микол.
облвиконкому
15.09.1981 №498

пам.
історії
та
монумен-
тального
мистецтва
місцевого
значення

7

Пам’ятник композитору
М.А. Римському-
Корсакову
1874-1881 рр. 1977 р.

вул. Адміральська, 11

Ріш. Микол.
облвиконкому
15.09.1981 №498

пам.
історії
та
монумен-
тального
мистецтва
місцевого
значення

8

Пам’ятник видатному
епідеміологу
Д.С.Самой

ловичу
1744-1805 рр.
1969 р.

вул. Київська, 1

Ріш. Микол.
облвиконкому
20.07.1978 №370

пам.
історії
та
монумен-
тального
мистецтва
місцевого
значення

9

Памятник жертвам збройних конфліктів періоду української революції 1917-1921 років

Адміралтейська площа

Наказ Міністерства культури України від 25.04.2019 № 354

пам.
монумен-
тального
мистецтва
місцевого
значення

10

Пам’ятний знак праців-
никам міліції, полеглим в
період становлення
радянської влади та при
захисті Вітчизни
1917-1977 рр.
1977 р.

перетин
просп. Центрального
та вул. Садової

Ріш. Микол.
облвиконкому
15.09.1981 №498

місцевого
значення

11

Пам’ятник Герою
Радянського Союзу
В.О. Лягіну
1941-1943 рр., встан.-1974 р.

вул. Лягіна -
просп. Центральний

Ріш. Микол.
облвиконкому
20.07.1978 №370

пам.
історії
та
монумен-
тального
мистецтва
місцевого
значення

12

Пам’ятник
великому російському
поету О. С. Пушкіну
1988 р.

вул. Набережна – ріг
вул. Пушкінської

Розп. Микол. обл-
держадміністраії.
08.09.1999 №556-р

місцевого
значення

13

Пам’ятник юним героям
В. Хоменку та
Ш.Коберу
1942 р.
1959 р.

сквер Юних героїв

Наказ
Міністерства
культури України
від 03.03.2010
№58/016-10

пам.
історії
та
монумен-
тального
мистецтва
місцевого
значення

14

Пам’ятник О.М. Гмирьову
1905 р.
1968 р.

сквер Університетський, ріг. вул. Нікольської та Артилерійської

Наказ Міністерства культури України від 25.04.2019 №354

пам.
монумен-
тального
мистецтва
місцевого
значення

15

Пам’ятник великому
українському поету
Т.Г. Шевченку
1814-1861 рр.
1954 р.,1986 р.

сквер ім. Шевченка

(вул. Адмірала Макарова – вул. Нікольська)

Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 №357

місцевого
значення

16

Бюст Героя Радянського
Союзу
К.Ф. Ольшанського
1944 р., встан. - 1965 р.

територія
Миколаївського
морського
торговельного порту

Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.71 №357

пам.
історії
та
монумен-
тального
мистецтва
місцевого
значення

17

Пам’ятник адміралу
С.О. Макарову
1976 р.

Флотський бульвар

Ріш. Микол.
облвиконкому
15.09.81 №498

пам.
історії
та
монумен-
тального
мистецтва
місцевого
значення

18

Пам’ятник Герою
Радянського Союзу
В. О. Лягіну
1941-1945 рр.
1969 р.,

вул. Робоча, 8
(територія
ЗОШ № 22)

Ріш. Микол.
облвиконкому
20.07.1978 №370

пам.
історії
та
монумен-
тального
мистецтва
місцевого
значення

3. ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ

1

Житловий будинок
сер.ХІХ ст.

вул.Адмірала
Макарова, 12

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

2

Житловий будинок
кін.ХІХ ст.

вул.Адмірала
Макарова, 38

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

3

Житловий будинок
кін.ХІХ ст.-поч.ХХст.

вул.Адміральська, 1

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.97 №155-р

місцевого
значення

 4

Житловий будинок
кін.ХІХ ст.

вул.Адміральська, 3

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 5

Будинок штабу флоту
1796 р.
Будинок командира Чор-
номорського флоту та
портів
ХVIII - ХІХ ст.

вул.Адміральська, 4

Пост.Ради Мініст-
рів УРСР
24.08.1963 № 970

Рішен. Миколаїв.
облвиконкому
02.07.1971 №357

пам’ятка
архітек.
націо-
наль-
ного
значення
та
пам’ятка
історії
місце-
вого
значення

 6

Особняк
кін.ХІХст.-поч.ХХст.

вул.Адміральська, 5

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 7

Лютеранська церква
1848-1852рр.
арх. К.Акройд

вул.Адміральська, 12

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 8

Житловий будинок
поч.40-х р.ХІХ ст.
(у рішенні - будинок
пастора)

вул.Адміральська,14

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 9

Житловий будинок
ІІ пол. ХІХ ст.

вул.Адміральська, 15

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 10

Нове гідрографічне депо
І пол.ХІХ ст.

вул.Адміральська, 16

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.97 №155-р

місцевого
значення

 11

Житловий будинок
ХІХ ст.

вул.Адміральська, 17

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 12

Адміністративна будівля
1954 р.

вул.Адміральська, 20

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 13

Міське дівоче училище
(2-га жіноча гімназія)
ІІ пол. ХІХ ст.

вул.Адміральська, 24

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 14

Житловий будинок
ХІХ ст.

вул.Адміральська, 26

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 15

Приватний театр Монте
1881 р.
Будинок театру Монте,
в якому виступали
видатні діячі культури
та мистецтва
1881 р., к.ХІХ – поч.ХХ ст.

вул.Адміральська, 27

Ріш. Микол.
облвиконкому
18.12.1984 № 538
Розп. Микол.
облдержадмі-
ністрації
08.09.1999 №556-р

місцевого
значення
пам.
історії
місцевого
значення

 16

Житловий будинок
прибуткового типу
кін.ХІХ ст.-поч.ХХст.

вул.Адміральська, 41

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 17

Житловий будинок-особняк
1840-1850 рр.

вул.Артилерійська, 6

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 18

Офіцерське зібрання
1820 р.

вул.Артилерійська, 7

Пост.Ради Мініст-
рів УРСР
24.08.1963 № 970

націо-
нального
значення

 19

Комерційне училище
ім.статс-секретаря
С.Ю.Вітте
ІІ пол.ХІХ ст.


Будинок колишнього чо-
ловічого училища, в якому
вчився І.Є.Бабель,
відомий письменник
1903 – 1905 рр.

вул.Артилерійська,
19

(сучасна адреса: вуол. Артилерійська, 19А)

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р
Розп. Микол. обл.-
держадмінітрації 08.09.1999 №556-р

пам. арх.
місцевого
значення
та
пам.
історії
місцевого
значення

 20

Комплекс будівель
водолікарні доктора
Кенігсберга
1901 р.
Арх.:Є. Штукенберг;
інж.: І.Рейхенберг

вул.Велика Морська,
27 (3 корп.)

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 21

Житловий будинок
прибуткового типу
кін. ХІХ ст.

вул.Велика Морська,
35

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 22

Житловий будинок
прибуткового типу
кін. ХІХ ст.

вул.Велика Морська,
38

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 23

Житловий будинок –
особняк
кін. ХІХ ст.

вул.Велика Морська,
42

(частині будівлі присвоєна адреса: Велика Морська, 44/7)

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 24

Будівля громадського призначення
поч.ХІХ ст.


Будівля, в якій знаходив-
ся штаб 15-ї Сиваської
дивізії
1922 – 1939 рр.

вул.Велика Морська,
47

Рішен. Миколаїв.
облвиконкому
28.05.1985 № 237
Рішен. Миколаїв.
облвиконкому
09.08.1988 №216

пам. арх.
місцевого
значення
та
пам.
історії
місцевого
значення

 25

Житловий будинок
прибуткового типу
ІІ пол. ХІХ ст.

вул.Велика Морська,
48

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.97 №155-р

місцевого
значення

 26

Банк
кін. ХІХ. – поч.ХХ ст.

вул.Велика Морська,
58

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 27

Житловий будинок
прибуткового типу
кін.ХІХ-поч.ХХ ст.

вул.Велика Морська,
71

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 28

Житловий будинок
ХІХ ст.

вул.Громадянська,11

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 29

Житловий будинок
прибуткового типу
кін. ХІХ ст.

вул.Громадянська,16

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 30

Будинок А.Н.Ушакова
кін. ХІХ ст.

вул.Декабристів, 5

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 31

Житловий будинок
прибуткового типу
кін. ХІХ ст.

вул.Декабристів, 15

 

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 32

Житловий будинок-
особняк
кін.ХІХ ст.

вул.Декабристів, 26

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.97 №155-р

місцевого
значення

 33

Житловий будинок-
особняк
кін.ХІХ ст.

вул.Декабристів,
26-а

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 34

Римсько-католицький
костьол
1896 р.

вул.Декабристів, 32

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 35

Однокласне парафіяльне
училище та притулок
римсько-католицького
благодійного товариства
1900 р.

вул.Декабристів,
32, Корп.А

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 36

Житловий будинок
прибуткового типу
кін.ХІХ ст.

вул.Дунаєва, 33

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 37

Український театр
драми та музичної комедії
кін.ХІХ ст.

вул.Дунаєва, 59

Рішен. Миколаїв.
облвиконкому
28.05.1985 № 237

місцевого
значення

 38

Олександро-Невська
церква Миколаївського
морського госпіталю
(Госпітальна церква)
1886 р.

вул.1 Екіпажна, 2

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 39

Леонідо-Феодосіївська
церква при лікарні
кін.ХІХ-поч.ХХ ст.

вул.2 Екіпажна, 4

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 40

Будівля громадського призначення
кін.ХІХ- поч.ХХ ст.

вул.Інженерна, 3

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 41

Житловий будинок-
особняк
кін.ХІХ ст.

вул.Інженерна, 6

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 42

Училище для дочок нижчих
чинів морського відомства
поч.40-х р.ХІХ ст.

вул.Котельна, 10

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 43

Церква Різдва Богородиці
1794-1799 рр.

вул.Лягіна, 10

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.97 №155-р

місцевого
значення

 44

Житловий будинок
40-50 рр.

вул.Московська, 13

(невід’ємна складова пам’ятки – в’їзний портал має адресу: вул. Потьомкінська, 52)

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 45

Житловий будинок
прибуткового типу
кін.ХІХ ст.

вул.Набережна, 1

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 46

Ротонда
поч. ХХ ст.

вул.Набережна
(ріг вул. Фалєєвської)

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 47

Павільйон
поч. ХХ ст.

вул.Набережна
(ріг
вул. Фалєєвської)

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 48

Брама та мур суднобудівної вахти

вул.Набережна
(територія миколаївського суднобудівного заводу)
(2 об’єкта)

Пост.Ради Мініст-
рів УРСР
24.08.1963 № 970

націо-
наль-
ного
значення

 49

Модельний павільйон
Адміралтейства
1838-1842 рр.

вул.Набережна
(територія миколаївського суднобудівного заводу)

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.97 №155-р

місцевого
значення

 50

Адміністративне примі-
щення заводоуправління
1951 р.

вул.Набережна, 21
(псучасна адреса:
вул.Адміральська, 38)

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 51

Старофлотські казарми
1850 р.

вул.Набережна, 29
(2 корпуси)

Пост.Ради Мініст-
рів УРСР
24.08.1963 № 970

націо-
нального
значення

 52

Житловий будинок
прибуткового типу
кін.ХІХ ст.

вул.Наваринська,1
(в розпорядженні –
вул.Адміральська,7,
що є помилкою)

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 53

Житловий будинок-
особняк
кін.ХVIII ст.

вул.Наваринська, 3

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 155-р

місцевого
значення

 54

Житловий будинок-
особняк
кін.ХІХ ст.

вул.Нікольська, 1

Розп. Микол. обл-
Держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 55

Житловий будинок-
особняк
ХІХ ст.

вул.Нікольська, 9

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 56

Олександрівське реальне
училище,
1873 р.

вул.Нікольська, 25

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 57

Житловий будинок
прибуткового типу
І чв. ХІХ ст.

вул.Нікольська, 27

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 58

Житловий будинок
кін.ХІХ ст.,
прибуд.-1912 р.

вул.Нікольська, 30

Розп. Микол. обл-
Держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 59

Маріїнська гімназія
1892 р.

Будинок, в якому, була
школа де навчався
В.Хоменко, юний розвід-
ник, учасник підпільної
організації “Миколаївсь-
кий центр”
1941 –1942 рр.

вул.Нікольська,34
(Аркасівський сквер)

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р
Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 № 357

пам. арх.
місцевого
значення
та
пам.
історії
місцевого
значення

 60

Житловий будинок-
особняк
сер.ХІХ ст.

вул.Нікольська, 37

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 61

Житловий будинок-
особняк
сер.ХІХ ст.

вул.Нікольська, 37-а

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 62

Житловий будинок-
особняк
ІІ пол.ХІХ ст.

вул.Нікольська, 40

(сучасна адреса: Нікольська, 40/1)

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 63

Житловий будинок
кін.ХІХ ст.

вул.Нікольська, 44

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.97 №155-р

місцевого
значення

 64

Житловий будинок
кін.ХІХ ст.

вул.Нікольська, 46

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 65

Італійське консульство
ІІ пол.ХІХ ст.
Будинок, де у 1917 р. був
штаб Червоної гвардії

вул.Нікольська, 52

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р
Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 №357

Пам. арх.
місцевого
значення
та
пам.
історії
місцевого
значення

 66

Миколаївське відділення
Одеського облікового
банку
80-роки ХІХ ст.


Будинок, в якому розмі-
щувалась Рада робітни-
чих та військових депутатів
у 1917 р.

вул.Нікольська, 68

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р
Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 № 357

місцевого
значення
пам.
історії
місцевого
значення

 67

Обсерваторія
1827 р.

вул.Обсерваторна, 1

Пост.Ради Мініст-
рів УРСР
24.08.1963 № 970

націо-
нального
значення

 68

Житловий будинок
ІІ пол.ХІХ ст.

вул.Потьомкінська,
13

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 69

Будівля громадського
призначення
поч.ХХ ст.

вул.Потьомкінська,
24

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 70

Будівля громадського
призначення
поч.ХХ ст.

вул.Потьомкінська,
41

(сучасна адреса: вул. Потьомкінська, 41/4)

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.97 №155-р

місцевого
значення

 71

Церковно-парафіяльна
школа церкви Різдва
Богородиці
кін.ХІХ ст.

вул.Потьомкінська,
50

Розп. Микол. обл-
Держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 72

Житловий будинок
прибуткового типу
ІІ пол.ХІХ ст.

вул.Потьомкінська,
59

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.97 №155-р

місцевого
значення

 73

Житловий будинок
прибуткового типу
ІІ пол.ХІХ ст.

вул.Потьомкінська,
65

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 74

Житловий будинок
сер.ХІХ ст.

вул.Потьомкінська,
67

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 75

Крамниця
поч.ХІХ ст.

вул.Потьомкінська,   67-а

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 76

Житловий будинок
прибуткового типу
кін.ХІХ –поч.ХХст.

вул.Потьомкінська,
80

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 77

Будинок спеціалістів
ІІ пол. 30 рр. ХХст.

вул.Потьомкінська,
81-83

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 78

Житловий будинок
кін.ХІХ ст.

вул.Потьомкінська,
94

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 79

Житловий будинок
прибуткового типу
кін.ХІХ ст.

вул.Потьомкінська,
104

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.97 №155-р

місцевого
значення

 80

Житловий будинок
ІІІ чв.ХІХ ст.

вул.Пушкінська, 2

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 81

Житловий будинок
сер.ХІХ ст.

вул.Пушкінська, 4

(сучасна адреса: вул. Пушкінська, 4/1)

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.97 №155-р

місцевого
значення

 82

Житловий будинок
кін.ХІХ ст.

вул.Пушкінська, 11

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 83

Житловий будинок
ХІХ ст.

вул.Пушкінська, 12

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 84

Житловий будинок
прибуткового типу
кін.ХІХ-поч.ХХ ст.

вул.Пушкінська, 25

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 85

Житловий будинок
кін.ХІХ ст.

вул.Пушкінська, 35

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 86

Технічне залізничне
училище
1897 р.

вул.Пушкінська, 71

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 87

Житловий будинок-
особняк
поч.ХХ ст.

вул.Рюміна, 2-а

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 88

Водонапірна башта
1907 р.

вул.Рюміна, 9

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 89

Церква Касперівської
Божої матері
1904-1916 рр.

вул.Садова, 12

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 90

Початкова школа
ім.Л.М.Толстого
ІІ пол.ХІХ ст.

вул.Севастопольська,
63

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 91

Морська гімназія
1850 р.


Будівля, в якій
навчався В.Л.Шанцер
1882 – 1887 рр.

вул.1-а Слобідська, 2

Пост.Ради Мініст-
рів УРСР
24.08.63 № 970
Ріш. Микол.
облвиконкому
20.07.1978 № 370

пам’ятка
архітек.
націо-
нального
значення
та
пам’ятка
історії
місцевого
значення

92

Житловий будинок прибуткового типу поч. ХХ ст.

вул. Соборна, 3

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 93

Трамвайна підстанція
1913-1916 рр.

вул. Соборна, 8-а

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 94

Житловий будинок-особняк
кін.ХІХ ст.

вул.Спаська, 4

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 95

Будівля громадського
призначення
ХІХ ст.

вул.Спаська, 10

Розп. Микол. обл-
Держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

96

Будівля громадського
призначення
ІІ пол.ХІХ ст.

вул.Спаська, 18

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 97

Житловий будинок-
особняк
ост.чв.ХІХ ст.

вул.Спаська, 20

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 98

Житловий будинок-
особняк
80-ті роки ХІХ ст.

вул.Спаська, 22 (сучасна адреса: вул. Спаська, 22а)

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 99

Житловий будинок-
особняк
ост.чв.ХІХ ст.

вул.Спаська, 28

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 100

Житловий будинок-
особняк
поч.ХХ ст.

вул.Спаська, 29

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 101

Житловий будинок
прибуткового типу
кін.ХІХ ст.

вул.Спаська, 30

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 102

Житловий будинок
прибуткового типу
кін.ХІХ ст.

вул.Спаська, 33

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.97 №155-р

місцевого
значення

 103

Державний банк
кін.ХІХ ст.

вул.Спаська, 41

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 104

Житловий будинок-
особняк
кін.ХІХ ст.

вул.Спаська, 41-а

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.97 №155-р

місцевого
значення

 105

Житловий будинок
сер.ХІХ ст.

вул.Спаська, 43

Ріш. Микол.
облвиконкому
19.09.1985 № 382

місцевого
значення

 106

Громадська бібліотека
1894 р.

вул.Спаська, 44

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.97 №155-р

місцевого
значення

 107

Житловий будинок
ІІ пол.ХІХ ст.

вул.Спаська, 70

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 108

Річковий яхт-клуб
1904 р.

вул.Спортивна, 7

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 109

Турецький
(султанський) фонтан
1789-1790 рр.

вул.Спортивна, 7

Розп. Микол. обл-
Держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 110

Комплекс “Дача
Кудрявцева”
кін.ХІХ ст., 1947-1948 рр.

вул.Спортивна, 13

Розп. Микол. обл-
Держадміністрації
20.03.97 №155-р

місцевого
значення

 111

Свято-Духовська церква
1856 р.

вул.Троїцька, 109

 

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 112

Миколаївська
церква
1813-1817 рр.

вул.Фалєєвська,4

Пост.Ради Мініст-
рів УРСР
24.08.1963 № 970

націо-
нального
значення

 113

Житловий будинок
ХІХ ст.

вул.Фалєєвська, 6

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 114

Руський банк для
зовнішньої торгівлі
1911-1912 рр.

вул.Фалєєвська, 7

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 115

Санкт-Петербурзький
Комерційний банк
1909 р.

вул.Фалєєвська, 14

(сучасна адреса: вул. Фалєєвська, 14/1)

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 116

Житловий будинок
прибуткового типу
кін.ХІХ ст.

вул.Фалєєвська, 22

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.97 №155-р

місцевого
значення

 117

Житловий будинок
прибуткового типу
кін.ХІХ –поч.ХХ ст.

вул.Фалєєвська, 24
(2 корпуси)

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 118

Будинок братів
Донських
80-ті роки ХІХ ст.

просп. Центральний, 93

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 155-р

місцевого
значення

 119

Житловий будинок-
особняк
поч.ХХ ст.

вул.Шевченка, 15

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 120

Ансамбль будівель
громадського
призначення
ІІ пол.ХІХ ст.

вул.Шевченка, 45
(2 будинки)

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 121

Житловий будинок
1840 р.

вул.Шевченка, 58

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 122

Житловий будинок
прибуткового типу
кін.ХІХ ст.


Будинок, в якому
проходили засідання
першої Ради робіт-
ничих депутатів
1905 р.

вул.Шевченка, 64

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р
Ріш. Микол.
облвиконкому
02.07.1971 № 357

пам. арх.
місцевого
значення
та
пам’ятка
історії
місцевого
значення

 123

Житловий будинок-особняк
кін.ХІХ ст.

вул.Шевченка, 69

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 124

Житловий будинок
прибуткового типу (2-поверховий)
ІІ пол.ХІХ ст.

вул.Шнеєрсона, 12

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 125

Житловий будинок
прибуткового типу
кін.ХІХ ст.

вул.Шнеєрсона, 12

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 126

Синагога
1822 р.

вул. Шнеєрсона, 13

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 127

Службовий корпус з ком-
плексу споруд синагоги
сер.ХІХ ст.

вул. Шнеєрсона, 15

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

 128

Житловий будинок-
особняк
кін.ХІХ ст.

вул. Шнеєрсона, 18

(сучасна адреса: вул. Шнеєрсона, 18/1)

Розп. Микол. обл-
держадміністрації
20.03.1997 №155-р

місцевого
значення

Пам`ятки археології

1

Поселення доби пізньої бронзи

Урочище Дикий Сад

 

Ріш. Микол.

обласної ради №370 від 20.07.1978 

місцевого значення

2

Курган

м. Миколаїв

(Корабельний р-н, мкр. Широка Балка)

Ріш. Микол.

обласної ради №216 від 09.08.1988

місцевого значення

3

Античне поселення  Велика Корениха І

смт. Велика Корениха (сучасна адреса – м. Миколаїв, мкр. Велика Корениха)

Ріш. Микол.

обласної ради №370 від 20.07.1978 

місцевого значення

4

Курган

м. Миколаїв

(Інгульський р-н)

Ріш. Микол.

обласної ради №216 від 09.08.1988

місцевого значення

5

Античне поселення  Велика Корениха ІІІ

смт. Велика Корениха (сучасна адреса –      м. Миколаїв, мкр. Велика Корениха)

Ріш. Микол.

обласної ради №370 від 20.07.1978

місцевого значення

6

Курган

м. Миколаїв

(Корабельний район)

 

Ріш. Микол.

обласної ради №216 від 09.08.1988

місцевого значення

7

Кіммерійське поселення Дідова хата ІІ

с. Мала Корениха (сучасна адреса – м. Миколаїв, мкр. Мала Корениха)

Ріш. Микол.

обласної ради №370 від 20.07.1978

місцевого значення

8

Поселення катакомбної культури

(«Поселення доби бронзи Жовтневе І»)

Біля пивзаводу «Янтарь» районного центру (Корабельний район, вул. Янтарна)

Ріш. Микол.

обласної ради №370 від 20.07.1978

місцевого значення

9

Курган

м. Миколаїв

(Інгульський р-н, територія Миколаївського  некрополю)

Ріш. Микол.

 обласної ради №216 від 09.08.1988

місцевого значення

10

Поселення обсерваторії

м. Миколаїв

(вул. Обсерваторна, 1)

Ріш. Микол.

обласної ради №216 від 09.08.1988

місцевого значення

11

Поселення Соляні

м. Миколаїв (Центральний район)

Ріш. Микол.

обласної ради №216 від 09.08.1988

місцевого значення

12

Поселення Морпорт

м. Миколаїв (Центральний район)

 

Ріш. Микол.

обласної ради №216 від 09.08.1988

місцевого значення

13

Курганна група

м. Миколаїв

(Корабельний р-н)

Ріш. Микол.

обласної ради №216 від 09.08.1988

місцевого значення

14

Курган

м. Миколаїв (Центральний район)

Ріш. Микол.

обласної ради №216 від 09.08.1988

місцевого значення

15

Поселення Балабанівка-ХІІ

м. Миколаїв (Корабельний район, мкр. Балабанівка)

Ріш. Микол.

обласної ради №216 від 09.08.1988

місцевого значення

16

Курганна група

м. Миколаїв (Корабельний район)

Ріш. Микол.

обласної ради №216 від 09.08.1988

місцевого значення

17

Курганна група

м. Миколаїв (Центральний район, мкр. Матвіївка)

Ріш. Микол.

обласної ради №216 від 09.08.1988

місцевого значення

18

Поселення Водоканал ІІ

м. Миколаїв (Корабельний район, південно-східна околиця)

Ріш. Микол.

обласної ради №216 від 09.08.1988

місцевого значення

19

Поселення Мала Корениха

с. Мала Корениха

(м. Миколаїв, мкр. Мала Корениха)

Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації 08.09.1999 №556-р

місцевого значення

20

Поселення Мала Корениха ІІ

 с. Мала Корениха

(м. Миколаїв, мкр. Мала Корениха)

Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації 08.09.1999 №556-р

місцевого значення

21

Поселення Мала Корениха ІІІ

с. Мала Корениха

(м. Миколаїв, мкр. Мала Корениха)

Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації 08.09.1999 №556-р

місцевого значення

22

Поселення Мала Корениха IV

північна частина с. Мала Корениха, на території шкільного саду

Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації 08.09.1999 №556-р

місцевого значення

23

Поселення Варварівка ІІІ

у 2км на південний захід від сел. Варварівка (м. Миколаїв, мкр. Варварівка)

Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації 08.09.1999 №556-р

місцевого значення

24

Поселення мікрорайон «Північний»

на території індивідуальної забудови

(м. Миколаїв, мкр. Північний)

Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації 08.09.1999 №556-р

місцевого значення

25

Поселення Яхт-клуб («Могильник «Яхт-клуб»)

Яхт - клуб, остання зупинка трамвая №1 по вул. Спортивній

Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації 08.09.1999 №556-р

місцевого значення

26

Курган

(досліджено)

м. Миколаїв

(Корабельний р-н)

Ріш. Микол. обласної ради №216 від 09.08.1988)

місцевого значення

27

Поселення Бульвар

Територія бульвру Макарова від вул. Пушкінської до Інгульського спуску (Флотський бульвар, Соборна площа)

Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації 08.09.1999 №556-р

місцевого значення

28

Поселення Попова балка

сел. Ялти (мкр. Ялти)

Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації 08.09.1999 №556-р

місцевого значення

29

Поселення Широка Балка

північна околиця сел. Широка Балка

(мкр. Широка Балка)

Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації 08.09.1999 №556-р

місцевого значення

30

Стоянка Балабанівка-ІV

м. Миколаїв (Корабельний район)

Ріш. Микол.

обласної ради №216 від 09.08.1988

місцевого значення

31

Стоянка Балабанівка-VІ

м. Миколаїв (Корабельний район)

Ріш. Микол.

обласної ради №216 від 09.08.1988

місцевого значення

32

Стоянка Жовтневе-VІІ 

м. Миколаїв (Корабельний район, південно-східна околиця)

Ріш. Микол.

обласної ради №216 від 09.08.1988

місцевого значення

33

Стоянка Жовтневе-ІХ

м. Миколаїв (Корабельний район, південно-східна околиця)

Ріш. Микол.

обласної ради №216 від 09.08.1988

місцевого значення

34

Стоянка Жовтневе-VІІІ

м. Миколаїв (Корабельний район, південно-східна околиця)

Ріш. Микол.

обласної ради №216 від 09.08.1988

місцевого значення

35

Стоянка Жовтневе-ІІІ

м. Миколаїв (Корабельний район)

Ріш. Микол.

обласної ради №216 від 09.08.1988

місцевого значення

36

Стоянка Жовтневе-VІ  

м. Миколаїв (Корабельний район, південно-східна околиця)

Ріш. Микол.

обласної ради №216 від 09.08.1988

місцевого значення

37

Стоянка Жовтневе-Х

м. Миколаїв (Корабельний район, південно-східна околиця)

Ріш. Микол.

обласної ради №216 від 09.08.1988

місцевого значення

38

Стоянка Жовтневе-ХV

на схід від станції верхнього підйому  (Корабельний район, південно-східна околиця)

Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації 08.09.1999 №556-р

місцевого значення

39

Стоянка Жовтневе-ХVІ

околиця сел. Жовтневе (Корабельний район)

Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації 08.09.1999 №556-р

місцевого значення

40

Стоянка Жовтневе-ХVІІ

 

в 1 км на схід від лиману, на південь від вул. Металургів (Корабельний район)

Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації 08.09.1999 №556-р

місцевого значення

41

Стоянка Балабанівка

північна околиця с. Балабанівки, за 2,2 км на схід від лиману

Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації 08.09.1999 №556-р

місцевого значення

42

Стоянка Балабанівка IX

За 2,3 км на південь від с. Балабанівки

Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації 08.09.1999 №556-р

місцевого значення

43

Стоянка Балабанівка ХІІІ

За 2,8 км на південний схід від с. Балабанівки

Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації 08.09.1999 №556-р

місцевого значення

44

Стоянка Водоканал I

с. Балабанівка (Корабельний район, південно-східна околиця)

Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації 08.09.1999 №556-р

місцевого значення

45

Стоянка Сіверсів Маяк ІV

 Урочище Сіверсів Маяк (Миколаїв, Корабельний район)

Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації 08.09.1999 №556-р

місцевого значення

46

Дідова хата вілла №1

смт. Мала Корениха (

М. Миколаїв, мкр. Мала Корениха)

Ріш. Микол.

обласної ради №370 від 20.07.1978

місцевого значення

47

Дідова хата вілла №2

смт. Мала Корениха (

м. Миколаїв, мкр. Мала Корениха)

Ріш. Микол.

обласної ради №370 від 20.07.1978

місцевого значення

48

Дідова хата вілла №3

смт. Мала Корениха (

м. Миколаїв, мкр. Мала Корениха)

Ріш. Микол. обласної ради №370 від 20.07.1978

місцевого значення

49

Могильник Велика Корениха

смт. Велика Корениха (м. Миколаїв, мкр. Велика Корениха)

Ріш. Микол.

обласної ради №216 від 09.08.1988

місцевого значення

50

Могильник Сіверсів Маяк

м. Миколаїв

(м. Миколаїв, Корабельний р-н)

Ріш. Микол.

обласної ради №216 від 09.08.1988

місцевого значення

51

Поселення епохи бронзи

(«Поселення доби бронзи Матвіївка І»)

с. Матвіївка, східна околиця (Центральний район)

Ріш. Микол.

обласної ради №357 від 02.07.71

місцевого значення

52

Поселення епохи бронзи

(Поселення доби бронзи Матвіївка ІІ»)

с. Матвіївка, східна околиця (Центральний район)

Ріш. Микол.

обласної ради №357 від 02.07.71

місцевого значення

53

Поселення Варварівка І

с. Варварівка

(мкр. Варварівка)

Ріш. Микол.

обласної ради №370 від 20.07.1978

місцевого значення

54

Поселення катакомбного часу №2 (Поселення Жовтневе ІІ»)

м. Миколаїв, Корабельний район

Ріш. Микол.

обласної ради № 334 від 23.07.85

місцевого значення

55

Античне поселення Велика Корениха ІІ

(досліджене)

Миколаївська область,

м. Миколаїв, Заводський район, мкр. Велика Корениха

Ріш. Микол.

облвиконкому 20.07.1978 №370

 

56

Поселення Балабанівка Х

Миколаївська область,

м. Миколаїв,

Ріш. Микол.

облвиконкому 09.08.1988 №216

місцевого значення

57

Поселення Балабанівка ІІІ

Миколаївська область,

м. Миколаїв,

Ріш. Микол.

облвиконкому 09.08.1988 №216

місцевого значення

58

Стоянка Балабанівка ХІ

Миколаївська область, м. Миколаїв

Ріш. Микол.

облвиконкому 09.08.1988 №216

місцевого значення

59

Стоянка Балабанівка VII

Миколаївська область, м. Миколаїв

Ріш. Микол.

облвиконкому 09.08.1988 №216

місцевого значення

60

Стоянка Балабанівка ХV

Миколаївська область, м. Миколаїв

Ріш. Микол.

облвиконкому 09.08.1988 №216

місцевого значення

61

Стоянка Жовтневе ХІ

Миколаївська область, м. Миколаїв

Ріш. Микол.

облвиконкому 09.08.1988 №216

місцевого значення

62

Стоянка Жовтневе VIІ

Миколаївська область, м. Миколаїв

Ріш. Микол.

облвиконкому 09.08.1988 №216

місцевого значення

63

Стоянка Жовтневе ХІІІ

Миколаївська область, м. Миколаїв

Ріш. Микол.

облвиконкому 09.08.1988 №216

місцевого значення

64

Стоянка Жовтневе ІV

Миколаївська область, м. Миколаїв

Ріш. Микол.

облвиконкому 09.08.1988 №216

місцевого значення

65

Стоянка Жовтневе V

Миколаївська область, м. Миколаїв

Ріш. Микол.

облвиконкому 09.08.1988 №216

місцевого значення

66

Поселення-городище 

Миколаївська область, м. Миколаїв, Завод ім. 61 комунара (сьогодні Миколаївський суднобудівний завод)

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 928

Національного значення

67

Городище

 

урочище Сіверсів Маяк 

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 928

Національного значення

68

Поселення і некрополь "Дідова Хата I" 

урочище Дідова Хата 

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 928

Національного значення

69

Поселення  Велика Корениха IV

Миколаївська область, м. Миколаїв, Заводський район,. Велика Корениха;                   2 км на захід від коренихи, на північному склоні Кривої балки

Ріш. Микол.

облвиконкому

20.07.1978 №370мкр

місцевого значення

70

Поселення (стоянка) Балабанівка-VІІІ

Миколаївська область, м. Миколаїв, 1,1 км на південь від Балабанівки

Ріш. Микол.

облвиконкому 09.08.1988 №216

місцевого значення

71

Стоянка Балабанівка XIV

Миколаївська область, м. Миколаїв, 2,2 км на південь від Балабанівки

Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації 08.09.1999 №556-р

 

Примітка:

* З наданням окремим частинам будинків, що є пам’ятками культурної спадщини, юридичних адрес (наприклад: вул. Декабристів, 15/4, вул. Соборна, 3/1 тощо) статус пам’ятки як будинку в цілому так й його окремих частин не втрачається й на них розповсюджується дія Закону України «Про охорону культурної спадщини».

 

 

 

 

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: