Мапа порталу

 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

(За даними головного управління статистики в Миколаївській області)

За 2017 рік

 

У 2017р. обсяг експорту товарів по м.Миколаєву становив 1247,6 млн.дол. США (65,6%загальнообласного експорту), імпорту – 409,6 млн.дол. (52,4% загальнообласного імпорту). Порівняно з попереднім роком експорт збільшився на 8,5% (на 97,3 млн.дол.), імпорт – на 11,8% (на 43,1 млн.дол.). Позитивне сальдо дорівнювало 838 млн.дол. (у 2016р. – 783,8 млн.дол.).

Темпи зростання (зниження) експорту-імпорту товарів

у 2017 році

(у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)

image

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 3 (у 2016р. – 3,1).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 138 країн світу.

Найвагоміші експортні поставки товарів здійснювалися до Єгипту, куди надійшло 15,2% загального обсягу експорту міста, Індії (8,4%), Індонезії (7,5%), Туреччини (7,1%), Китаю (6,2%) та Іспанії (6,1%).

Основу товарної структури експорту міста визначили продукти рослинного походження (78,3% до його загального обсягу), жири та олії тваринного або рослинного походження (9,3%).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 211,2 млн.дол., або 16,9% від його загального обсягу, та зменшився порівняно з 2016р. на 50,2 млн.дол., або на 19,2%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС складали продукти рослинного походження – 63,1% від загального обсягу експорту, готові харчові продукти – 15,2%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 11,8%.

Основні імпортні поставки товарів надходили з Білорусі (17% до загального обсягу імпорту міста), Китаю (14,6%), Російської Федерації (10%), США (6,9%) Німеччини (6,7%) та Бельґії (5,7%).

Основу товарної структури імпорту міста складали механічне та електротехнічне обладнання (34% від його загального обсягу), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (26,8%), мінеральні продукти (10,2%), недорогоцінні метали та вироби з них (7,2%).

Імпорт товарів із країн ЄС становив 154,8 млн.дол., або 37,8% від загального обсягу, та збільшився проти 2016р. на 16,2 млн.дол., або на 11,7%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС припали на механічне та електротехнічне обладнання – 54,5% від загального обсягу імпорту, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 14,9%, мінеральні продукти – 7,3%, недорогоцінні метали та вироби з них – 7,2%.

У 2017р. обсяг експорту послуг по м.Миколаєву становив 199,2 млн.дол. США (43,7% експорту області), імпорту – 30,8 млн.дол. (91% загальнообласного імпорту послуг). Порівняно з попереднім роком експорт зменшився на 9,9% (на 21,9 млн.дол.), імпорт – на 44,9% (на 25,1 млн.дол.). Позитивне сальдо дорівнювало 168,4 млн.дол. (у 2016р. – 165,2 млн.дол.).

Темпи зростання (зниження) експорту-імпорту послуг

у 2016–2017 роках

(у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)

image

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 6,5 (у 2016р. – 4).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 114 країн світу.

Найбільші обсяги експорту послуг надавалися представникам Швейцарії (33,3% експорту міста), Великої Британії (8%), Латвії (7,9%) та Естонії (6%).

Основу експорту послуг визначили транспортні послуги (77,1% до його загального обсягу), послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій (11,9%), ділові послуги (6,5%).

Обсяг експорту послуг до країн ЄС склав 80,7 млн.дол., або 40,5% від загального обсягу експорту міста, та збільшився порівняно з 2016р. на 8,6 млн.дол., або на 11,9%.

Провідними партнерами в імпорті послуг міста були Велика Британія (23,9% загального обсягу), Кіпр (15,3%), Естонія (11%), США (9,7%), Угорщина (7,2%) та Туреччина (5%).

Основу структури імпорту складали ділові послуги (43,1% від його загального обсягу), послуги, пов’язані з подорожами (23,4%), транспортні послуги (14,5%).

Імпорт послуг з країн ЄС становив 22,3 млн.дол., або 72,6% від загального обсягу імпорту міста, та зменшився проти 2016р. на 27,7 млн.дол., або на 55,3%.

У 2017р. в економіку міста іноземними інвесторами із 7 країн світу вкладено 6,6 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку міста на 31 грудня 2017р. становив 132,2 млн.дол.(63,1% від загальнообласного обсягу), та порівняно з початком 2017р. зменшився на 7,4% (на 10,6 млн.дол.).

У розрахунку на одну особу населення обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) склав 273 дол. (у середньому по області – 182,8 дол.).

Загальний обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) у місті, а також рух акціонерного капіталу нерезидентів у 2017р. наведено у таблиці:

(тис.дол. США)

 

Усього

У тому числі з

країн ЄС

інших країн світу

Прямі інвестиції нерезидентів (акціонерний капітал та боргові інструменти) на 01.01.2017

208317,8

180406,6

27911,2

Акціонерний капітал нерезидентів на 01.01.2017

142732,9

117951,3

24781,6

Продовження

 

Усього

У тому числі з

країн ЄС

інших країн світу

Надійшло акціонерного капіталу    нерезидентів

6577,7

5880,4

697,3

Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів

–14953,0

–8261,2

–6691,8

Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо)

–2202,3

+1156,9

–3359,2

з них

 

 

 

курсова різниця1

–532,2

–513,8

–18,4

Акціонерний капітал нерезидентів на 31.12.2017

132155,3

116727,4

15427,9

Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)

 

 

 

на 01.01.2017

65584,9

62455,3

3129,6

на 31.12.2017

44225,6

42070,0

2155,6

Прямі інвестиції нерезидентів (акціонерний капітал та боргові інструменти) на 31.12.2017

176380,9

158797,4

17583,5

_____________

1 Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних співставлень результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсів валют відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.

Примітка. Дані про прямі інвестиції в область та з області на 31.12.2017 є попередніми.

 

Інвестиції надійшли з 44 країн світу. До основних країн-інвесторів, на які припадає 85,8% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 91 млн.дол., Нідерланди – 11,5 млн.дол. та Бельгія – 10,9 млн.дол.

Найбільший обсяг іноземного капіталу зосереджений на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 79,4 млн.дол. (60% загальнообласного обсягу прямих інвестицій).

Інформацію щодо обсягів прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку м.Миколаєва за видами економічної діяльності у 2017р. наведено у таблиці:

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2017

31.12.2017

тис.дол. США

у % до загального підсумку

тис.дол. США

у % до загального підсумку

Усього

142732,9

100,0

132155,3

100,0

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

862,3

0,6

911,7

0,7

Промисловість

28439,7

19,9

19272,1

14,6

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

2

2

2

2

переробна промисловість

26784,3

18,8

17632,0

13,3

постачання електроенергії, газу,  пари та кондиційованого повітря

1593,6

1,1

1580,2

1,2

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2

2

2

2

Будівництво

989,5

0,7

1050,7

0,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів

і мотоциклів

5850,5

4,1

7008,9

5,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

79910,5

56,0

79353,1

60,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

100,3

0,1

104,6

0,1

Інформація та телекомунікації

49,7

0,0

48,1

0,0

Фінансова та страхова діяльність

2

2

2

2

Операції з нерухомим майном

15063,4

10,6

13204,9

10,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

1030,2

0,7

1371,4

1,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

5214,6

3,7

4979,6

3,8

Освіта

2

2

2

2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2

2

2

2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2

2

2

2

Надання інших видів послуг

31,8

0,0

30,8

0,0

____________

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

ОНОВЛЕНО 07.05.2018


 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

(За даними головного управління статистики в Миколаївській області)

За 2016 рік

 У 2016р., за даними Держмитслужби України та звітів підприємств, обсяг експорту товарів по м.Миколаєву порівняно з 2015р. збільшився на 5,2% і становив 1150 млн.дол. США (69,1% загальнообласного експорту), імпорту – зріс у 1,5 раза та склав 360,8 млн.дол. (53,2% загальнообласного імпорту). Зростання експорту зумовлено збільшенням поставок продуктів рослинного походження, імпорту – нарощенням ввозу засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів, механічного та електротехнічного обладнання. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами дорівнювало 789,2 млн.дол. (у 2015р. – 856,1 млн.дол.).

Підприємства міста співпрацювали з партнерами із 138 країн світу, у т.ч. з усіх країн Європейського Союзу. До країн ЄС експортовано товарів на 261,2 млн.дол. (22,7% від загального обсягу експорту), що на 19,8% більше ніж у 2015р. Імпорт товарів з країн ЄС становив 134,4 млн.дол., або 37,2% від загального обсягу, та зріс проти 2015р. у 1,7 раза.

Провідними країнами-партнерами з експорту товарів були Індія, до якої надійшло 14,6% загального обсягу експорту міста, Єгипет (14,5%), Ісламська Республіка Іран (7,7%), Іспанія (7,2%) та Індонезія (6%). Найбільшу питому вагу в імпорті мали Білорусь (22,7% до загального обсягу імпорту), США (10,3%), Бельґія (7,8%), Російська Федерація (7,7%), Туреччина (6,4%) та Китай (5,7%).

Основу товарної структури експорту міста визначили продукти рослинного походження (77% до загального обсягу експорту), механічне та електротехнічне обладнання (13,8%); імпорту– засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (32,9% від загального обсягу імпорту), механічне та електротехнічне обладнання (27,4%), мінеральні продукти (8,2%), недорогоцінні метали та вироби з них (7,3%), продукти рослинного походження (6,3%).

У 2016р. обсяг експорту послуг по місту становив 216 млн.дол. США (51,3% загальнообласного експорту) і порівняно з 2015р. зменшився на 51,3%, імпорту – 55,9 млн.дол. (96,9% імпорту області) і збільшився на 16,2%. Зниження експорту відбулося за рахунок скорочення послуг з переробки матеріальних ресурсів, збільшення імпорту – за рахунок зростання транспортних послуг. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 160,1 млн.дол. (у 2015р. – 395,2 млн.дол.), коефіцієнт покриття експортом імпорту – 3,9 (9,2).

У зовнішній торгівлі послугами підприємства міста підтримували партнерські стосунки із 121 країною світу, у т.ч. з усіма країнами ЄС. Обсяг експорту послуг країнам ЄС склав 71,2 млн.дол., або 32,9% від загального обсягу експорту, та збільшився порівняно з 2015р. на 2,3%. Імпорт послуг з країн ЄС становив 50 млн.дол., або 89,4% від загального обсягу, та зріс на 20,1%.

ОНОВЛЕНО 07.02.2017


ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

(За даними головного управління статистики в Миколаївській області)

За січень-вересень 2016 

 У січні–серпні 2016р., за даними Держмитслужби України та звітів підприємств, обсяг експорту товарів по м.Миколаєву порівняно з січнем–серпнем 2015р. зменшився на 0,7% і становив 643 млн.дол. США (66,5%загальнообласного експорту), імпорту – зріс у 1,5 раза та склав 222,6 млн.дол. (49,8% загальнообласного імпорту). Зниження експорту зумовлено скороченням поставок механічного та електротехнічного обладнання, жирів та олій тваринного або рослинного походження, зростання імпорту – нарощенням ввозу засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів,механічного та електротехнічного обладнання.Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами дорівнювало 420,4 млн.дол. (у січні–серпні 2015р. – 503,4 млн.дол.), коефіцієнт покриття експортом імпорту – 2,9 (4,5).

Провідними країнами-партнерами з експорту товарів були Єгипет, до якого надійшло 16,4% загального обсягу експорту міста, Індія (11,1%), Іспанія (7%), Індонезія та Туреччина (по 5,6%). Найбільшу питому вагу в імпорті мали Білорусь (24,8% до загального обсягу імпорту), США (10,6%), Бельґія (9,4%), Російська Федерація (7,6%), Німеччина (6,8%), Китай (5,7%) та Польща (5,2%).

Основу товарної структури експорту міста визначили продукти рослинного походження (78,9% до загального обсягу експорту), механічне та електротехнічне обладнання (11,1%); імпорту– засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (33,9% від загального обсягу імпорту), механічне та електротехнічне обладнання (31,9%), недорогоцінні метали та вироби з них (8%), мінеральні продукти (7,9%).

ОНОВЛЕНО 01.11.2016


ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

(за даними головного управління статистики в Миколаївській області)

 

За січень-червень 2016 

              

У січні–травні 2016р., за даними Держмитслужби України та звітів підприємств, обсяг експорту товарів по м.Миколаєву порівняно з січнем–травнем 2015р. збільшився на 19,3% і становив 384,3 млн.дол. США (66% загальнообласного експорту), імпорту – зріс у 1,5 раза та склав 129,3 млн.дол. (45,9% загальнообласного імпорту). Зростання експорту зумовлено нарощенням поставок продуктів рослинного походження, імпорту – нарощенням ввозу засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів, механічного та електротехнічного обладнання, мінеральних продуктів. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами дорівнювало 255 млн.дол. (у січні–травні 2015р. – 238,3 млн.дол.), коефіцієнт покриття експортом імпорту – 3 (3,8).

Підприємства міста співпрацювали з партнерами із 110 країн світу, у т.ч. із усіх країн Європейського Союзу. До країн ЄС експортовано товарів на 107,7 млн.дол., або 28% від загального обсягу експорту, що на 27,7% більше ніж у січні–травні 2015р. Імпорт товарів із країн ЄС становив 45,5 млн.дол., або 35,2% від загального обсягу, та зріс у 1,5 раза проти січня–травня 2015р.

 Основу товарної структури експорту міста визначили продукти рослинного походження (79,2% до загального обсягу експорту), механічне та електротехнічне обладнання (9,1%); імпорту– засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (39,5% до загального обсягу імпорту), механічне та електротехнічне обладнання (28,2%), мінеральні продукти (8,9%), недорогоцінні метали та вироби з них (7,5%).

ОНОВЛЕНО 05.08.2016


ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

(за даними головного управління статистики в Миколаївській області)

 

Березень 2016 

               У січні–лютому 2016р., за даними Держмитслужби України та звітів підприємств, обсяг експорту товарів по м.Миколаєву порівняно з січнем–лютим 2015р. зменшився на 18,3% і становив 93,7 млн.дол. США (57,8% загальнообласного експорту), імпорту – збільшився на 32,8% та склав 39,6 млн.дол. (36,4% загальнообласного імпорту). Зменшення експорту зумовлено скороченням поставок продуктів рослинного походження, імпорту – нарощенням ввозу засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів, мінеральних продуктів. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами дорівнювало 54,1 млн.дол. (у січні–лютому 2015р. – 84,8 млн.дол.), коефіцієнт покриття експортом імпорту – 2,4 (3,8).

Підприємства міста співпрацювали з партнерами із 89 країн світу, у т.ч. із 27 країн Європейського Союзу. До країн ЄС експортовано товарів на 38,9 млн.дол., або 41,5% від загального обсягу експорту, що на 8,7% більше ніж у січні–лютому 2015р. Імпорт товарів із країн ЄС становив 11,4 млн.дол., або 28,7% від загального обсягу, та зменшився проти січня–лютого 2015р. на 6,5%.

Провідними країнами-партнерами з експорту товарів були Іспанія, до якої надійшло 20,5% загального обсягу експорту міста, Єгипет (18,7%), Ісламська Республіка Іран (9,3%), Нідерланди (9,2%), Туреччина (8,6%) та Індія (6,8%). Найбільшу питому вагу в імпорті мали Білорусь (42,1% до загального обсягу імпорту), США (10,9%), Греція та Російська Федерація (по 6,2%).

Основу товарної структури експорту міста визначили продукти рослинного походження (77,3% до загального обсягу експорту), жири та олії тваринного або рослинного походження (5,4%), механічне та електротехнічне обладнання (4,7%); імпорту – засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (47,7% до загального обсягу імпорту), механічне та електротехнічне обладнання (19,9%), недорогоцінні метали та вироби з них (8,5%), мінеральні продукти (7,7%).

ОНОВЛЕНО 05.05.2016


 


ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

(за даними головного управління статистики в Миколаївській області)

 

За 2015 рік 

За даними Держмитслужби України та звітів підприємств, обсяг експорту товарів по м.Миколаєву порівняно з січнем–листопадом 2014р. зменшився на 13,8% і становив 1364,2 млн.дол. США (93,6% загальнообласного експорту), імпорту – скоротився на 9,3% та склав 407 млн.дол. США (80,3% загальнообласного імпорту). Зменшення експорту зумовлено зниженням поставок продуктів рослинного походження, механічного та електротехнічного обладнання, імпорту – скороченням ввозу недорогоцінних металів та виробів з них, продуктів рослинного походження. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами дорівнювало 957,2 млн.дол. США (у січні–листопаді 2014р. – 1133,8 млн.дол. США), коефіцієнт покриття експортом імпорту – 3,4 (3,5).

Підприємства міста співпрацювали з партнерами із 125 країн світу, у т.ч. з усіх країн Європейського Союзу. Обсяг експортної торгівлі з країнами ЄС порівняно з січнем–листопадом 2014р. збільшився на 16,3% і становив 188,5 млн.дол. США, з іншими країнами – скоротився на 17,2% та склав 1175,7 млн.дол. США. Обсяг імпорту з країнами ЄС зріс на 20,7% і склав 80,2 млн.дол. США, з іншими країнами – скоротився на 14,5% і дорівнював 326,8 млн.дол. США.

ОНОВЛЕНО 05.02.2016


 

У січні–серпні 2016р., за даними Держмитслужби України та звітів підприємств, обсяг експорту товарів по м.Миколаєву порівняно з січнем–серпнем 2015р. зменшився на 0,7% і становив 643 млн.дол. США (66,5%загальнообласного експорту), імпорту – зріс у 1,5 раза та склав 222,6 млн.дол. (49,8% загальнообласного імпорту). Зниження експорту зумовлено скороченням поставок механічного та електротехнічного обладнання, жирів та олій тваринного або рослинного походження, зростання імпорту – нарощенням ввозу засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів,механічного та електротехнічного обладнання.Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами дорівнювало 420,4 млн.дол. (у січні–серпні 2015р. – 503,4 млн.дол.), коефіцієнт покриття експортом імпорту – 2,9 (4,5).

Провідними країнами-партнерами з експорту товарів були Єгипет, до якого надійшло 16,4% загального обсягу експорту міста, Індія (11,1%), Іспанія (7%), Індонезія та Туреччина (по 5,6%). Найбільшу питому вагу в імпорті мали Білорусь (24,8% до загального обсягу імпорту), США (10,6%), Бельґія (9,4%), Російська Федерація (7,6%), Німеччина (6,8%), Китай (5,7%) та Польща (5,2%).

Основу товарної структури експорту міста визначили продукти рослинного походження (78,9% до загального обсягу експорту), механічне та електротехнічне обладнання (11,1%); імпорту– засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (33,9% від загального обсягу імпорту), механічне та електротехнічне обладнання (31,9%), недорогоцінні метали та вироби з них (8%), мінеральні продукти (7,9%).

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: