Мапа порталу

Показники соціально-економічного розвитку міста 

 

 

Про соціально-економічне становище м. Миколаєва

 

(За даними головного управління статистики в Миколаївській області)

 

за січень-жовтень 2021 ріку

 

 ОНОВЛЕНО 23.03.2021

 

 


 

Про соціально-економічне становище м. Миколаєва

(За даними головного управління статистики в Миколаївській області)

за січень-липень 2021 ріку

 


 

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА м.МИКОЛАЄВА

(За даними головного управління статистики в Миколаївській області)

за січень-квітень 2021 ріку

 


ОНОВЛЕНО 23.03.2021

 

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА м.МИКОЛАЄВА

(За даними головного управління статистики в Миколаївській області)

за 2020 рік

 


ОНОВЛЕНО 23.03.2021

 

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА м.МИКОЛАЄВА

(За даними головного управління статистики в Миколаївській області)

за січень-жовтень 2020 року

 


ОНОВЛЕНО 16.12.2020 

 

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА м.МИКОЛАЄВА

(За даними головного управління статистики в Миколаївській області)

за січень-жовтень 2019 року

 


ОНОВЛЕНО 01.01.2020

 

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА м.МИКОЛАЄВА

(За даними головного управління статистики в Миколаївській області)

за січень-липень 2019 року

 


ОНОВЛЕНО 05.04.2019 

 

 

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА м.МИКОЛАЄВА

(За даними головного управління статистики в Миколаївській області)

за січень-квітень 2019 року


 

 

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА м.МИКОЛАЄВА

(За даними головного управління статистики в Миколаївській області)

за січень-лютий 2019 року


ОНОВЛЕНО 05.04.2019 

 

 

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА м.МИКОЛАЄВА

(За даними головного управління статистики в Миколаївській області)

за січень-жовтень 2018 року


ОНОВЛЕНО 28.12.2018

 

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА м.МИКОЛАЄВА

(За даними головного управління статистики в Миколаївській області)

за січень-липень 2018 року


ОНОВЛЕНО 27.09.2018

 

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА м.МИКОЛАЄВА

(За даними головного управління статистики в Миколаївській області)

за січень-квітень 2018 року


ОНОВЛЕНО 20.06.2018

 

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА м.МИКОЛАЄВА

(За даними головного управління статистики в Миколаївській області)

за січень 2018 року


ОНОВЛЕНО 02.04.2018

 

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА м.МИКОЛАЄВА

(За даними головного управління статистики в Миколаївській області)

за 2017 рік


ОНОВЛЕНО 02.04.2018

 

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА м.МИКОЛАЄВА

(За даними головного управління статистики в Миколаївській області)

за січень–жовтень 2017 року


ОНОВЛЕНО 27.12.2017

 

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА м.МИКОЛАЄВА

(За даними головного управління статистики в Миколаївській області)

за січень–серпень 2017 року


ОНОВЛЕНО 02.10.2017

 

 

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА М.МИКОЛАЄВА

(За даними головного управління статистики в Миколаївській області)

На 01.05.2017 

Населення. Чисельність наявного населення м.Миколаєва упродовж січня–квітня 2017р. зменшилася на 1,6 тис. осіб (на 0,3%) і на 1 травня 2017р., за оцінкою, становила 489,1 тис.

Соціальний захист населення. Упродовж січня–квітня 2017р. було призначено субсидії: для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 18,5 тис. домогосподарств міста на суму 19,3 млн.грн; готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива – 155 домогосподарствам на суму 453,5 тис.грн.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних по місту на кінець травня 2017р. становила 2,3 тис. осіб.

Стан виплати заробітної плати. На 1 травня 2017р. працівники 20 підприємств, установ, організацій м.Миколаєва (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) не отримали своєчасно заробітну плату. Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати упродовж квітня 2017р. збільшилась на 2%, або на 1,6 млн.грн, і на 1 травня становила 81,1 млн.грн. У порівнянні з даними на 1 січня 2017р. це на 9,9%, або на 7,3 млн.грн більше.

У загальній сумі боргу по регіону питома вага обласного центру склала 86,8%.

Будівництво. У січні–травні 2017р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 316 млн.грн, або 57% від загальнообласного обсягу.

Транспорт. У січні–травні 2017р. вантажооборот автомобільного транспорту міста становив 184,8 млн.ткм, що на 12,6% менше ніж у січні–травні 2016р. Автотранспортом перевезено 1,1 млн.т вантажів (на 17,9% менше).

Усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 612,4 млн.пас.км, що на 9,4% більше, та перевезено 55,9 млн. пасажирів (на 2,5% більше).

Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяг експорту товарів у січні–квітні 2017р. становив 346,4 млн.дол. США, імпорту – 116,4 млн.дол. Порівняно з відповідним періодом попереднього року експорт збільшився на 19,5% (на 66,6 млн.дол.), імпорт – на 1,4% (на 1,6 млн.дол.). Позитивне сальдо дорівнювало 230 млн.дол. (у січні–квітні 2016р. – 174,9 млн.дол.).

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

М.МИКОЛАЄВА

 

 

Фактично

за січень–травень 2017р.

Темпи зростання (зниження), %

квітень 2017р. до

січень–травень

2017р. до січня–травня

2016р.

квітня

2017р.

травня

2016р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), осіб

2257

94,2

77,8

х

Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн

81,11

102,02

146,73

х

у т.ч. по економічно активних підприємствах

61,31

102,52

169,13

х

Обсяг роздрібного товарообороту, млн.грн

9896,04

х

х

108,95

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн

5162,46

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн

316,0

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

184,8

х

х

87,4

Пасажирооборот, млн.пас.км

612,4

х

х

109,4

Експорт товарів, млн.дол. США

346,46

х

х

119,57

Імпорт товарів, млн.дол. США

116,46

х

х

101,47

Сальдо (+, –)

230,06

х

х

х

_____________

1На 01.05.2017.

2 Дані на 01.05.2017 у % до даних на 01.04.2017.

3 Дані на 01.05.2017 у % до даних на 01.05.2016.

4 Січень–березень 2017р.

5 Січень–березень 2017р. у % до січня–березня 2016р.

6 Січень–квітень 2017р.

7 Січень–квітень 2017р. у % до січня–квітня 2016р.

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

Чисельність наявного населення м. Миколаєва упродовж січня–квітня 2017р. зменшилася на 1,6 тис. осіб (на 0,3%) і на 1 травня 2017р., за оцінкою, становила 489,1 тис.

Природний рух населення у січні–квітні 2017р. характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 51 живонароджений. Інформація щодо природного руху населення наведена у таблиці:

 

Усього, осіб

Січень–квітень

2017р.

у % до січня–квітня 2016р.

На 1000 осіб1

січень–квітень

2017р.

січень–квітень

2016р.

січень–квітень

2017р.

січень–квітень

2016р

Кількість живонароджених

1193

1371

87,0

7,4

8,4

Кількість померлих

2330

2400

97,1

14,5

14,7

Природний приріст, скорочення (–) населення

 

–1137

 

–1029

 

110,5

 

–7,1

 

–6,3

____________

1 У розрахунку за рік на наявне населення.

 

Упродовж січня–квітня 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 18,5 тис. домогосподарств міста на загальну суму 19,3 млн.грн.

 

Надання населенню субсидій1 для відшкодування

витрат на оплату житлово-комунальних послугу 2016–2017 роках

(у звітному місяці, тис. домогосподарств)

\s _______________

1 Укількості домогосподарств, яким призначено субсидії, враховано домогосподарства, які звернулись за субсидіями у попередніх місяцях, але призначено їм було тільки у березні, та ті, яким продовжено надання субсидій відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (зі змінами і доповненнями) та від 27.04.2016 №319.

Середній розмір призначеної у квітні 2017р. субсидії на одне домогосподарство становив 941 грн (у квітні 2016р. – 851 грн).

У квітні п.р. субсидії зазначеного виду отримували 67,2 тис. домогосподарств міста.

Сума коштів, нарахованих організаціям, які надають житлово-комунальні послуги, у січні–квітні 2017р. склала 293,4 млн.грн, перераховано їм 198,5 млн.грн (67,6% нарахованої суми). 

Крім того, у січні–квітні 2017р. 155 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 453,5 тис.грн.

Середній розмір призначеної у квітні субсидії цього виду склав 3030 грн (у квітні 2016р. – 2008 грн).

Упродовж січня–квітня 2017р. населенням міста сплачено за житлово-комунальні послуги 609,6 млн.грн (99,3% нарахованої за цей період суми). На кінець квітня заборгованість населення зі сплати за газопостачання становила 149,8 млн.грн, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 113,4 млн.грн, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій –53,4 млн.грн, централізоване водопостачання та водовідведення – 27,5 млн.грн, вивезення побутових відходів – 4,5 млн.грн.

Крім того, у січні–квітні 2017р. населенням міста сплачено за електроенергію, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 155,5 млн.грн. Заборгованість населення на кінець квітня за спожиту електроенергію становила 18,4 млн.грн.

 

 

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ

 

Кількість зареєстрованих безробітних по місту на кінець травня 2017р. становила 2,3 тис. осіб, що на 22,2% менше, ніж у травні попереднього року.

У складі безробітних 60,3% становили жінки, 36% – молодь у віці до 35 років, 47,5% – особи, які мали додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

За професійними групами 28,5% безробітних раніше були законодавцями, вищими державними службовцями, керівниками, менеджерами (управителями), 16,6% – фахівцями, 15,3% – професіоналами, 11,2% – робітниками з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин, 9,9% – працівниками сфери торгівлі та послуг, 7,4% – технічними службовцями, 5,6% – кваліфікованими робітниками з інструментом, решта – кваліфікованими робітниками сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства і мали найпростіші професії та були особами без професії.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у травні 2017р., становила 1,8 тис. осіб. Середній її розмір склав 2571 грн, що дорівнювало 80,3% законодавчо визначеному розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у травні 2017р. становила 1431 одиницю, що на 17,7% більше, ніж у квітні. При цьому, найбільша кількість вакансій передбачалась для кваліфікованих робітників з інструментом (22,6% їх загальної кількості).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) за місяць не змінилось і на кінець травня п.р. склало 2 особи.

 

СТАН ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

 

На 1 травня 2017р. працівники 20 підприємств, установ, організацій (далі – підприємства[1]) м.Миколаєва не отримали своєчасно заробітну плату.

Упродовж квітня 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 2%, або на 1,6 млн.грн, і на 1 травня становила 81,1 млн.грн. У порівнянні з даними на 1 січня 2017р. це на 9,9%, або на 7,3 млн.грн більше. У загальній сумі боргу по регіону питома вага обласного центру склала 86,8%.

 

Динаміка заборгованості з виплати заробітної плати

у 2016–2017 роках

\s (на 1 число відповідного місяця; млн.грн)

Збільшення загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати відбулось переважно за рахунок економічно активних підприємств, борг на яких протягом квітня зріс на 2,7%, або на 1,6 млн.грн, і на 1 травня 2017р. становив 61,3 млн.грн.

У відповідній сумі заборгованості по регіону частка міста склала 88,6%.

Розподіл загальної суми невиплаченої заробітної плати за категоріями підприємств представлено у таблиці:

 

Сума невиплаченої заробітної плати на 1 травня 2017р.

усього

у т.ч. на підприємствах

економічно активних

банкрутах

економічно неактивних

Тис.грн

81120,0

61263,0

19553,0

304,0

У % до

 

 

 

 

1 квітня 2017р.

102,0

102,7

100,1

100,0

1 січня 2017р.

109,9

111,9

102,5

Структура боргу, %

100,0

75,5

24,1

0,4

Роботодавці вчасно не розрахувались з 1,3 тис. працівників економічно активних підприємств міста. Кожному з них у середньому заборговано 46,1 тис.грн, що в 1,6 раза більше від показника регіону (29,3 тис.грн).

Сума заборгованості на підприємствах, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, упродовж квітня збільшилась на 0,1% і на 1 травня 2017р. дорівнювала 19,6 млн.грн, на економічно неактивних підприємствах сума боргу не змінилась і склала 0,3 млн.грн.

 ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

 

За повідомленням прокуратури області, у січні–травні 2017р. в обласному центрі обліковано 4,5 тис. кримінальних правопорушень[2], з яких 30,7% – тяжкі та особливо тяжкі. У загальній кількості правопорушень по регіону питома вага обласного центру склала 52,1%.

Протягом січня–травня 2017р. обліковано 6 випадків очевидного умисного вбивства (замаху на вбивство) та 2 випадки зґвалтування (та замаху).

Кількість випадків крадіжок становила 1,9 тис., шахрайств – 431, грабежів – 182, привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – 106, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами – 57, розбоїв – 40, незаконного заволодіння транспортним засобом – 33, хуліганства – 22, вимагання – 2, обліковано 1 випадок втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

У січні–травні 2017р. виявлено 426 осіб, які вчинили злочини, з них 23 – неповнолітні. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 44,8% раніше вже ставали на злочинний шлях, 8,9% знаходились у стані алкогольного сп’яніння.

 ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

У січні–березні 2017р. фінансовий результат підприємств до оподаткування міста (крім банків і малих підприємств) склав 364,6 млн.грн збитку, що на 58,3% менше, ніж у відповідному періоді 2016р.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості склала 65,9%, сформовано 1057,2 млн.грн прибутку (66,3% та 629,9 млн.грн у січні–березні 2016р.). При цьому транспортом, складським господарством, поштовою та кур'єрською діяльністю забезпечено 44,6% загальної суми прибутку; оптовою і роздрібною торгівлею, ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів – 26,3%; промисловістю – 19,4%.

Серед промислових видів діяльності вагому частку прибутку забезпечено підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 50,3%; з виробництва харчових продуктів і напоїв – 25%;  машинобудування – 11,6%.

Частка збиткових підприємств порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась на 0,4 в.п. і склала 34,1%. Ними допущено 1421,8 млн.грн збитків, що на 5,5% менше, ніж за січень–березень 2016р. Майже всі збитки (97,4%) допустили підприємства промисловості.

Серед промислових видів діяльності переважну суму збитків допустили підприємства з виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устатковання (87,6%). Сума збитків підприємств машинобудівного комплексу становила 6,6%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 4,2%.

Значна частка збиткових підприємств спостерігалась у таких видах економічної діяльності, як тимчасове розміщування й організація харчування та надання інших видів послуг (по 66,7%), діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (50%), будівництво (45,5%).

У промисловості вагому частку збиткових зафіксовано серед підприємств з водопостачання; каналізації, поводження з відходами  та  машинобудування (по 50%), з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря і з виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устатковання (по 40%).

 ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

 

У січні–березні 2017р. загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля,становив 2069 млн.грн, що у порівнянних цінах на 9,9% більше ніж у січні–березні 2016р. 

В обласному центрі сконцентровано 77,7% обсягу роздрібного товарообороту підприємств області.

Відомості щодо роздрібного товарообороту підприємств міста наведено нижче:

(тис.грн.)

 

Січень–березень 2017р.

Січень–березень 2017р. у % до січня–березня 2016р.

Роздрібний товарооборот, усього

2068967,1

109,9

з нього

 

 

продовольчі товари

852906,7

118,0

непродовольчі товари

1216060,4

104,4

Питома вага у загальному обсязі товарообороту, у %

 

 

продовольчих товарів

41,2

40,61

непродовольчих товарів

58,8

59,41

_________________

1 У січні–березні 2016р.

 

За товарною структурою у роздрібному товарообороті торгової мережі переважали непродовольчі товари. Їх частка склала 58,8% (59,4% у січні–березні 2016р.). Вагомі частки займали автомобілі та автотовари, продаж яких в обсязі непродовольчих товарів склав 20,3%, товари фармацевтичні – 19,7%, світлі нафтопродукти та газ – 11,3%, значно менші частки приходились на телекомунікаційне устатковання – 6,4%, побутові електротовари та освітлювальне приладдя – 5,9%, товари парфумерно-косметичні – 5,6%, побутові засоби для миття, чищення та догляду – 3,6%.

Питома вага продовольчих товарів у роздрібному товарообороті торгової мережі становила 41,2% і збільшилась порівняно із січнем–березнем 2016р. на 0,6 в.п. У структурі їх продажу на тютюнові вироби приходилось 7,7%, молоко та продукти молочні – 6,7%, вироби кондитерські цукрові (включаючи морозиво) – 6,2%, м'ясо та птицю свіжі та заморожені – 6,1%, пиво – 5,4%, чай, каву, какао та прянощі – 4,7%, сир сичужний, плавлений, кисломолочний та свіжі плоди, ягоди, виноград, горіхи – по 4,5% на кожну групу товару, рибу і морепродукти – 4,2%, м'ясо копчене, солоне та ковбасні вироби – 4%, горілку та вироби лікеро-горілчані – 3,9%.

У січні–березні 2017р. проти відповідного періоду попереднього року зріс обсяг продажу солі – на 36,7% і склав 0,3 тис.т, консервів, готових продуктів м'ясних – на 32,7% (0,1 тис.т), борошна – на 31,8% (0,5 тис.т), консервів овочевих – на 31,4% (0,2 тис.т), м'яса та птиці свіжих та заморожених – на 28,1% (1 тис.т), цукру – на 27,4% (0,7 тис.т), яєць – на 26,7% (1178 тис.дес), напоїв безалкогольних і чаю, кави, какао та прянощів – на 26,6% по кожній групі товарів (294,3 тис.дал та 0,1 тис.т відповідно), свіжих овочів – на 25,9% (1,9 тис.т), виробів макаронних – на 20,7% (0,5 тис.т), круп – на 20,5% (0,8 тис.т), свіжих плодів, ягід, винограду, горіхів – на 20,1% (1,5 тис.т), коньяку – на 20% (6,6 тис.дал), виробів хлібобулочних, крім кондитерських та вина – на 19,9% по кожній групі товарів (1,4 тис.т та 21,7 тис.дал відповідно), сиру сичужного, плавленного та кисломолочного – на 19,6% (0,3 тис.т), виробів цукрових кондитерських – на 19,5% (0,4 тис.т), консервів, готових продуктів рибних – на 16,1% (0,1 тис.т), виробів борошняних кондитерських та вод мінеральних – на 15,7% по кожній групі товару (0,5 тис.т та 237,7 тис.дал відповідно), овочів та фруктів перероблених – на 12,9% (0,2 тис.т), консервів фруктово-ягідних – на 12,6% (26 т), маргарину – на 11% (32 т), напоїв слабоалкогольних – на 9% (10,9 тис.дал), риби і морепродуктів харчових – на 8,7% (0,5 тис.т), олії рослинної – на 4,3% (0,3 тис.т), пива – на 2,5% (282,6 тис.дал), мяса копченого, солоного та ковбасних виробів – на 1,1% (0,4 тис.т).

Водночас зменшився обсяг продажу горілки та виробів лікеро-горілчаних – на 14% і склав 20,8 тис.дал, вина ігристого (шампанського) – на 6,4% (7,3 тис.дал), масла вершкового – на 3,8% (0,1 тис.т).

У січні–березні 2017р. через торгову мережу підприємств реалізовано товарів виробництва України на 1107,4 млн.грн. У загальному обсязі продажу споживчих товарів їх частка становила 53,5%, зокрема серед продовольчих товарів – 84,5%, непродовольчих – 31,8%.

 ПРОМИСЛОВІСТЬ

 У січні–травні п.р. порівняно з січнем–травнем 2016р. підприємствами м.Миколаєва з основних видів промислової продукції нарощено виробництво: самоклеючих плит, листів, плівки, фольги, стрічок, смуг та інших пласких форм з пластмас, баластних елементів для ламп і газорозрядних трубок, статичних перетворювачів, інших котушок індуктивності, верстатів для оброблення металу, комутаційних панелей та інших комплектів електричної апаратури для комутації або захисту, на напругу не більше 1000 В, парфумів та туалетної води – на 11,2–17,5%, матраців, всмоктувальних повітряних фільтрів для двигунів внутрішнього згоряння, нетканих матеріалів, електричних трансформаторів – на 21,7–27,7%, фільтрувальних машин й апаратів – на 37,4%, неавтоматичних пральних машин – на 48,3%. Суттєво зріс випуск верстатів для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів – у 2,2 раза, промислових установок для кондиціонування повітря – у 7,4 раза.

Водночас менше випущено будівельних виробів з пластмас – на 95%, блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва– на 86%, платформенних ваг – на 72,7%, взуття, теплообмінників, спіднього трикотажу – на 66,7–42,6%, вентиляторів, інших конструкцій та їх частин, збірних будівельних конструкцій з чавуну чи сталі, постільної білизни, конденсаторів постійної ємності, профільованих (ребристих) холодно-деформованих або оброблених у холодному стані листів із нелегованої сталі – на 32,4–10,2%.

Серед видів харчової продукції збільшився випуск безалкогольних напоїв, здобних виробів, тістечок – на 5,5–18,8%, сухарів, сушок, грінок та подібних підсмажених виробів, йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока і вершків (кисломолочної продукції), тортів – на 30,3–31,6%. Значно зріс випуск замороженого м’яса свиней – у 2,5 раза, соняшникової нерафінованої олії – у 6,4 раза.

Однак, знизилось виробництво мінеральних негазованих і газованих вод, борошна, замороженого м'яса великої рогатої худоби – на 95,7–67,6%, рідкого обробленого молока, солодкого печива і вафель, соленого, сушеного чи копченого м’яса свиней у відрубах (бекону і шинки) – на 34,4–20%, пива, свіжого неферментованого сиру, хліба та хлібобулочних виробів, ковбасної продукції – на 17,8–3,1%.

Виробництво найважливіших видів промислової продукції наведено у таблиці:

 

Вироблено за січень–травень 2017р.

Січень–травень 2017р. у % до січня–травня 2016р.

М'ясо великої рогатої худоби заморожене, т

11

32,4

М'ясо свиней заморожене, т

42

247,1


 

 

Продовження

 

Вироблено за січень–травень 2017р.

Січень–травень 2017р. у % до січня–травня 2016р.

М'ясо свиней у відрубах, солене, сушене чи копчене (беконі шинка), т

12

80,0

Вироби ковбасні, т

376

96,9

Олія соняшникова нерафінована та її фракції                 (крім хімічно модифікованих), тис.т

185,1

636,9

Молоко рідке оброблене (пастеризоване, стерилізоване, гомогенізоване, топлене, пептизоване), т

204

65,6

Сир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий; уключаючи сир із молочної сироватки   та кисломолочний сир), т

5567

86,7

Йогурт та інші ферментовані чи сквашені молоко          та вершки, т

6597

131,4

Борошно, т

5098

26,5

Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т

7770

92,6

Торти, т  

25

131,6

Тістечка, т

19

118,8

Вироби здобні (булочки підвищеної калорійності, листкові, рулети з маком, рогалики тощо), т

395

111,6

Сухарі, сушки, грінки та вироби подібні підсмажені, т

258

130,3

Печиво солодке і вафлі, т

182

73,1

Вироби кондитерські цукрові (у т.ч. шоколад білий), що не містять какао, т

45

109,8

Пиво солодове (крім пива безалкогольного і пива               з вмістом алкоголю не більше 0,5%), тис.дал

4168,4

82,2

Води натуральні мінеральні негазовані, тис.дал

3,6

4,3

Води натуральні мінеральні газовані, тис.дал

2,2

11,1

Напої безалкогольні, тис.дал

38,3

105,5

 

 

 

Білизна постільна, тис.шт

8,3

83,8

Речі постільні не пухові, не пір'яні (уключаючи стьобані ковдри, перини, валики, пуфи, подушки, крім матраців та мішків спальних), тис.шт

48,2

106,9

Матеріали неткані та вироби з матеріалів нетканих,      крім одягу, т

1037

125,7

Комплекти і костюми чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничі та професійні, тис.шт

5,3

100,0

Піджаки та блейзери чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничі та професійні, тис.шт

1,3

56,5

Костюми, комплекти, піджаки, блейзери, сукні, спідниці, спідниці-брюки, брюки, комбінезони            та напівкомбінезони, бриджі та шорти, трикотажні машинного або ручного в'язання, жіночі та дівчачі, тис.шт

1,8

62,1

Сукні (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт

8,2

95,3

Трикотаж спідній, тис.шт

15,6

57,4


 

 

Продовження

 

Вироблено за січень–травень 2017р.

Січень–травень 2017р. у % до січня–травня 2016р.

Бюстгальтери, тис.шт

1

1

Костюми купальні та плавки трикотажні машинного    або ручного в’язання, жіночі та дівчачі, тис.шт

91,8

93,5

Рукавички, рукавиці, мітенки трикотажні машинного або ручного в’язання, тис. пар

81,1

99,4

Панчішно-шкарпеткові вироби інші (уключаючи шкарпетки), тис. пар

1

1

Взуття, тис. пар

0,5

33,3

 

 

 

Вікна та їх рами, двері балконні та їх рами, двері         та їх коробки та пороги, з деревини, м2

110

122,2

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, т

1

1

Папір і картон гофровані, у рулонах або в аркушах, т

1

1

Мішки та пакети з паперу, т

12

109,1

Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих, т

8024

99,3

Журнали реєстраційні, книги бухгалтерські, швидкозшивачі (папки), формуляри і бланки, вироби канцелярські інші, з паперу чи картону, т

30

76,9

 

 

 

Мило, речовини і засоби поверхнево-активні органічні, що їх використовують як мило; папір, вата, повсть, фетр і матеріали неткані, просочені або покриті милом чи мийним засобом, т

3

100,0

Засоби мийні та засоби для чищення, т

13

72,2

Парфуми та вода туалетна, дал

47

117,5

Олії ефірні, т

91,9

109,8

 

 

 

Бутлi, пляшки, флакони, фляги та вироби подібні,            з пластмас, млн.шт

21,8

89,1

Вікна та їх рами, двері та їх коробки і пороги,                       з пластмас, тис.шт

62,9

107,0

Вироби будiвельнi з пластмас, т

9,2

5,0

Плити, листи, плівка, фольга, стрічки, смуги та форми пласкі інші, з пластмас, самоклеючі, у рулонах завширшки не більше 20 см, т

615,9

111,2

Вироби багатошарові ізолюючі зі скла, тис.м2

1

1

Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва, тис.т

0,8

14,0

Плитки, плити, черепиця та вироби подібні з цементу, бетону або каменю штучного (крім блоків та цегли         для будівництва), тис.т

1

1

Елементи конструкцій збірні для будівництва                        з цементу, бетону або каменю штучного, тис.т

61,0

103,7

Розчини бетонні, готові для використання, тис.т

1

1

 

 

Продовження

 

Вироблено за січень–травень 2017р.

Січень–травень 2017р. у % до січня–травня 2016р.

Листи, панелі, плити та подібні вироби, з цементу         з волокнами целюлози або подібних волокнистих сумішей (азбесту, целюлози та інших рослинних волокон, синтетичних полімерів, скла чи металевих волокон і інші) та цементу або інших гідравлічних зв'язувальних речовин, які містять азбест, т

1

Суміші асфальтові для дорожнього покриття, тис.т

1

1

 

 

 

Листи профільовані (ребристі) холоднодеформованi або обробленi у холодному станi, зі сталі нелегованої, т

1137

89,8

Конструкції збірні будівельні з чавуну чи сталі, т 

184

67,9

Мости та секції мостів, з металів чорних, т

1

1

Конструкції інші та їх частини, плити, прутки, кутики, профілі та вироби подібні, з металів чорних або алюмінію, т

2206

67,9

Резервуари, цистерни, баки та контейнери подібні (крім призначених для стисненого чи скрапленого газу),          з металів чорних або алюмінію, місткістю більше 300 л, не оснащені механічним чи тепловим устаткованням, т

836

184,5

 

 

 

Електродвигуни змінного струму однофазні, тис.шт

11,6

97,8

Трансформатори електричні, тис.шт

13,4

127,7

Елементи баластні для ламп і трубок газорозрядних; перетворювачі статичні; котушки індуктивності інші, тис.шт

7,4

111,7

Панелі комутаційні та інші комплекти електричної апаратури для комутації або захисту, на напругу не більше 1000 В, шт

1826

114,5

Машини пральні ємністю 10 кг і менше сухої білизни неавтоматичні, шт

2640

148,3

Конденсатори постійної ємності інші, тис.шт 

18,1

86,6

Турбіни газові (крім двигунів турбореактивних              і турбогвинтових), шт  

Вантажопідіймачі та конвеєри пневматичні та іншої безперервної дії, для товарів і матеріалів, шт

47

106,8

Теплообмінники, шт

102

45,1

Установки для кондиціонування повітря промислові, шт

222

740,0

Вентилятори, крім вентиляторів настільних, підлогових, настінних, віконних, стельових, дахових, шт

121

67,6

Машини й апарати фільтрувальні або очищувальні для рідин, шт

1175

137,4

 

 

 

 

 

Продовження

 

Вироблено за січень–травень 2017р.

Січень–травень 2017р. у % до січня–травня 2016р.

Фільтри масляні, бензинові для двигунів внутрішнього згоряння, шт

2800

92,7

Фільтри всмоктувальні повітряні для двигунів внутрішнього згоряння, шт

2729

122,5

Ваги платформенні, шт 

3

27,3

Верстати для оброблення металу, шт

8

114,3

Верстати для оброблення каменю, кераміки, бетону та матеріалів мінеральних подібних або для холодного оброблення скла, шт

15

88,2

Верстати для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих пластмас і матеріалів твердих подібних, шт

13

216,7

Обладнання для екстрагування чи виробництва тваринних або нелетких рослинних жирів чи олій, шт

8

266,7

Машини й устатковання, н.в.і.у., для оброблення пластмас і гуми або для виробництва виробів з цих матеріалів, шт 

4

Свічки запалювання, шт 

580

411,3

Судна прогулянкові та спортивні, інші; шлюпки веслові та каное, шт

5

100,0

 

 

 

Меблі для сидіння, шт

280

58,3

Меблі для офісів і підприємств торгівлі, шт

697

113,9

Меблі кухонні, шт

128

376,5

Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев'яні, шт

1129

78,8

Матраци, крім каркасів матрацних, тис.шт

35,9

121,7

______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

У січні–квітні п.р. підприємствами міста реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 5162,4 млн.грн, або 30,9% від загальнообласного обсягу реалізації.

Вагому частку в загальному обсязі реалізованої промислової продукції займає постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (57,1%).

У січні–квітні п.р. у розрахунку на одного мешканця м.Миколаєва обсяг реалізованої промислової продукції склав 10,5 тис.грн (у середньому по області – 14,5 тис.грн).

 

 

Дані щодо обсягів та структури реалізованої продукції за основними видами промислової діяльності у січні–квітні п.р. наведено у таблиці:

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

у % до

загальнообласного обсягу відповідного виду діяльності

Промисловість

5162363,7

100,0

30,9

Переробна промисловість

2129504,6

41,2

20,6

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

878349,5

17,0

17,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

55498,9

1,1

26,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

150226,1

2,9

96,0

виробництво хімічних речовин      і хімічної продукції

38581,6

0,7

100,0

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

163209,3

3,2

29,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

67221,2

1,3

2,2

машинобудування, крім ремонту  і монтажу машин і устатковання

459407,8

8,9

53,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

2947067,4

57,1

48,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

85791,7

1,7

67,1

_____________

Примітка.Дані за видами промислової діяльності сформовані за функціональним підходом (за однорідними продуктами).

 

 

 

БУДІВНИЦТВО

 

У січні–травні п.р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 316 млн.грн, або 57% від загальнообласного обсягу.

За характером будівництва 73,7% виконаних робіт припадало на нове будівництво, реконструкцію та технічне переозброєння, 17,4% – на поточний та 8,9% – на капітальний ремонти.

 

 ТРАНСПОРТ

 

У січні–травні п.р. вантажооборот автомобільного транспорту міста становив 184,8 млн.ткм, що на 12,6% менше ніж у січні–травні 2016р. Автотранспортом перевезено 1,1 млн.т вантажів (на 17,9% менше).

Усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 612,4 млн.пас.км, що на 9,4% більше, та перевезено 55,9 млн. пасажирів (на 2,5% більше).

Обсяги пасажироообороту і перевезень пасажирів у січні–травні п.р. за видами транспорту наведено у таблиці:

 

 

Пасажирооборот

Перевезено пасажирів

млн.пас.км

у % до

січня–травня 2016р.

тис.

у % до

січня–травня 2016р.

Транспорт

612,4

109,4

55926,8

102,5

автомобільний

473,1

112,2

34661,0

103,6

тролейбусний

72,5

108,0

11143,2

108,0

трамвайний

66,8

93,8

10122,6

93,8

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

У січні–квітні 2017р., за даними Держмитслужби України та звітів підприємств, обсяг експорту товарів по м.Миколаєву становив 346,4 млн.дол. США (59,3% загальнообласного експорту), імпорту – 116,4 млн.дол. (51,4% загальнообласного імпорту). Порівняно з відповідним періодом попереднього року експорт збільшився на 19,5% (на 66,6 млн.дол.), імпорт – на 1,4% (на 1,6 млн.дол.). Позитивне сальдо дорівнювало 230 млн.дол. (у січні–квітні 2016р. – 174,9 млн.дол.).

 

Основу товарної структури імпорту міста складали засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (38,4% від його загального обсягу), механічне та електротехнічне обладнання (32,9%), мінеральні продукти (6,6%), недорогоцінні метали та вироби з них (5,5%).

Імпорт товарів із країн ЄС становив 42,4 млн.дол., або 36,4% від загального обсягу, та збільшився проти січня–квітня 2016р. на 8,8 млн.дол., або на 26,3%.

Найбільші обсяги імпорту товарів із країн ЄС припали на механічне та електротехнічне обладнання – 52,5% від загального обсягу імпорту, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 18,7%, вироби з каменю, гіпсу, цементу – 6,5%, мінеральні продукти – 5,6%.

У січні–березні п.р. в економіку міста іноземними інвесторами вкладено 403,1 тис.дол. США та вилучено 69,1 тис.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку міста на 1 квітня п.р. становив 143,3 млн.дол. США (66,7% від загальнообласного обсягу), та порівняно з початком 2017р. збільшився на 0,4% (на 528,6 тис.дол. США).

У розрахунку на одну особу населення обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) склав 293,8 дол. США (в цілому по області – 186,3 дол. США).

Загальний обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) у місті, а також рух акціонерного капіталу нерезидентів у січні–березні п.р. наведено у таблиці:

 

(тис.дол. США)

 

Усього

У тому числі з

країн ЄС

інших країн світу

Прямі інвестиції нерезидентів (акціонерний капітал та боргові інструменти)                                                        на 01.01.2017

208317,8

180406,6

27911,2

Акціонерний капітал нерезидентів                       на 01.01.2017

142732,9

117951,3

24781,6

Надійшло акціонерного капіталу              нерезидентів

403,1

98,4

304,7

Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів

–69,1

–66,9

–2,2

 

 

 

Продовження

 

Усього

У тому числі з

країн ЄС

інших країн світу

Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо)

194,6

3913,4

–3718,8

з них

 

 

 

курсова різниця1

490,0

312,1

177,9

Акціонерний капітал нерезидентів                       на 01.04.2017

143261,5

121896,2

21365,3

Боргові інструменти                                            (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)

 

 

 

на 01.01.2017

65584,9

62455,3

3129,6

на 01.04.2017

58906,1

56218,3

2687,8

Прямі інвестиції нерезидентів (акціонерний капітал та боргові інструменти)                                                        на 01.04.2017

202167,6

178114,5

24053,1

__________________

1 Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних співставлень результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсів валют відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.

Примітка. Дані про прямі інвестиції в місто є попередніми і можуть уточнюватись у наступних виданнях.

 

Інвестиції надійшли із 44 країн світу. До основних країн-інвесторів, на які припадає 86,4% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 92,1 млн.дол. США, Нідерланди – 11,6 млн.дол. США, Бельгія – 10,9 млн.дол. США та Вірґінські Острови (Брит.) – 9,2 млн.дол. США.

Понад половини обсягу іноземного капіталу зосереджено на підприємствах складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту – 79,7 млн.дол. США.

На підприємствах промисловості акумульовано 28,5 млн.дол. США іноземних інвестицій (19,9% загального обсягу прямих інвестицій), у т.ч. з виробництва харчових продуктів – 13,1 млн.дол. США, з ремонту і монтажу машин та устатковання – 7,6 млн.дол. США.

Інформацію щодо обсягів прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку м.Миколаєва за видами економічної діяльності у січні–березні п.р. наведено у таблиці:

 

 

 

 

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2017

01.04.2017

тис.дол. США

у % до загального підсумку

тис.дол. США

у % до загального підсумку

Усього

142732,9

100,0

143261,5

100,0

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

862,3

0,6

937,6

0,7

Промисловість

28439,7

19,9

28544,7

19,9

добувна промисловість і розроблення кар`єрів

1

1

1

1

переробна промисловість

26784,3

18,8

26876,1

18,8

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

1593,6

1,1

1606,3

1,1

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1

1

1

1

Будівництво

989,5

0,7

1002,5

0,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5850,5

4,1

5928,7

4,1

Транспорт, складське господарство, поштова  та кур`єрська діяльність

79910,5

56,0

79715,2

55,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

100,3

0,1

101,3

0,1

Інформація та телекомунікації

49,7

0,0

50,1

0,0

Фінансова та страхова діяльність

1

1

1

1

Операції з нерухомим майном

15063,4

10,6

15318,2

10,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

1030,2

0,7

1144,7

0,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

5214,6

3,7

5255,4

3,7

Освіта

1

1

1

1

Охорона здоров`я та надання соціальної допомоги

1

1

1

1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1

1

1

1

Надання інших видів послуг

31,8

0,0

32,0

0,0

__________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ1

 

У травні 2017р. порівняно з попереднім місяцем на споживчому ринку Миколаївської області ціни підвищились на 1,3% (по Україні1 – також на 1,3%), з початку року – на 7,1% (на 6,2%).

 

Індекси споживчих цін по області у травні 2017 року

(у % до грудня попереднього року)

\s

Продукти харчування та безалкогольні напої у травні 2017р. стали коштувати на 2,6% більше. Значно зросли в ціні капуста – на 53,2%, яблука – на 45,3%, коренеплоди (буряк, морква), цибуля та гриби – на 28,1%, картопля – на 22,2%. Ціни на м’ясо та м’ясопродукти підвищились на 3,1%, інші продукти харчування(майонез, часник, молочні суміші для дитячого харчування, сіль) – на 2,3%, безалкогольні напої – на 1,8%, цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські вироби – на 1%, хліб і хлібопродукти – на 0,6%, рибу та продукти з риби – на 0,3%.

Натомість, листяні та стеблові овочі (салати) здешевіли на 37,4%, овочі, вирощені з їхнього насіння (огірки, помідори, перець солодкий) – на 20,2%, молоко, сир та яйця – на 4,3%, олія та жири – на 1,3%.

Алкогольні напої, тютюнові виробиподорожчали на 3,4%, серед них тютюнові вироби – на 8,4%, алкогольні напої – на 0,2%.

Оплата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива збільшилась на 1,4% за рахунок подорожчання послуг водопостачання на 18,4% (зокрема у м.Миколаєві – на 21,3%) та водовідведення – на 13,4% (на 16,4%), започаткованого у квітні п.р. Також підвищились ціни на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій на 5,9%.

Зростання цін у сфері транспорту на 0,4% викликано здорожчанням дизельного пального на 2,2%, газу скрапленого для автомобілів – на 1,9%, бензину А-92 – на 1,6% та А-95 – на 1,4%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла подорожчали на 1,1% внаслідок підвищення в ціні мийних засобів синтетичних сухих на 5,3% (за рахунок закінчення акційних знижок), серветок паперових – на 4%, електрочайників – на 3,9%.

Одяг і взуттяв цілому стали обходитися споживачам на 6,1% дешевше.

У сфері ресторанного та готельного бізнесу ціни знизилися на 0,5%, охорони здоров’я – на 0,2%, відпочинку і культури, зв’язку – на 0,1%.

Вартість послуг освіти залишилась на стовідсотковому рівні.

З початку року продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 9%.

Вартість овочів збільшилась на 47,8% за рахунок зростання в ціні капусти – у 2,6 раза, картоплі – у 1,6 раза, коренеплодів, цибулі та грибів – на 53,2%, овочів, вирощених з їхнього насіння – на 33,4%. Разом з цим, листяні та стеблові овочі здешевіли на 54%.

Ціни на фрукти підвищились на 47,2%, у т.ч. яблука подорожчали у 1,7 раза, ківі – у 1,6 раза, банани – на 40,3%, цитрусові – на 28,5%, при цьому сухофрукти подешевшали на 4,1%.

М’ясо та м’ясопродукти стали коштувати на 11,5% більше за рахунок здорожчання свинини на 19,6%, яловичини – на 16,6%, птиці – на 8,9%.

Приріст цін на цукор склав 10,5%, безалкогольні напої – 5,8%, хліб – 5,7%, рибу та продукти з риби – 3,5%, олію та жири – 2,6%.

Водночас молоко, сир та яйця подешевшали на 9,9% під впливом зниження цін на яйця на 51,1% та молоко – на 5,7%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби підвищилися в ціні на 10,6%, з них тютюнові вироби – на 20,4%, алкогольні напої – на 4,8%.

Зростання оплати за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 11,6% відбулося, головним чином, за рахунок збільшення вартості водопостачання та водовідведення на 50% і 33,7%, відповідно, послуг з утримання будинків та прибудинкових територій – на 41,2%, електроенергії – на 28,1%.

У сфері зв’язку ціни підвищились на 6,9%, переважно, під впливом здорожчання поштових послуг на 66,8%.

Приріст цін у сфері відпочинку і культури склав 4,9%, зокрема, кабельне телебачення подорожчало на 24,3%, газети – на 14,8%, USB флеш-накопичувачі – на 12,7%. Натомість знизилась вартість комплексного відпочинку на 8%.

Ціни у сфері охорони здоров’я збільшились на 4,8%, у т.ч. лейкопластирі зросли в ціні на 18,6%, послуги санаторно-курортних установ – на 12,4%, консультативні – на 10,4%, стоматологічні – на 9,6%, тонометри – на 8,7%, послуги лікарень і судинорозширювальні засоби вітчизняні – на 7,1%, діагностичні послуги – на 6,6%, вітаміни імпортовані – на 5,9%.

Подорожчання у сфері транспорту на 4,6%, в основному, відбулось внаслідок зростання вартості проїзду у приміському та міжміському автобусах на 20% і 16,7%, відповідно. Також зросли в ціні дизельне пальне – на 9,3%, бензин А-92 і А-95 – на 8,2% і 7,5%, відповідно, матеріали мастильні – на 7,8%. При цьому, газ скраплений для автомобілів подешевшав на 7,1%.

Послуги ресторанного і готельного бізнесу підвищились в ціні на 3,1%, предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла – на 1%, послуги освіти – на 0,2%.

Водночас одяг і взуття знизились в ціні на 1,9%.

Індекси споживчих цін наведено в таблиці:

 (відсотків)

 

До попереднього місяця

Травень 2017р.

до

грудня 2016р.

квтень

2017р.

березень

2017р.

квітень

2017р.

березень

2017р.

Продукти харчування та безалкогольні напої

100,4

101,8

102,6

109,0

Продукти харчування

100,4

101,8

102,7

109,3

Хліб та хлібопродукти

100,7

100,8

100,6

103,9

хліб

100,3

100,4

101,1

105,7

макаронні вироби

99,3

100,4

98,9

99,4

борошно

101,6

101,4

100,3

107,1

М’ясо та м’ясопродукти

101,3

103,2

103,1

111,5

Риба та продукти з риби

100,9

98,8

100,3

103,5

Молоко, сир та яйця

98,2

97,1

95,7

90,1

молоко

97,5

99,6

94,4

94,3

сир і м’який сир (творог)

100,6

100,1

98,0

103,7

яйця

91,5

80,6

86,1

48,9

Олія та жири

101,3

99,7

98,7

102,6

масло

101,2

99,2

100,5

106,7

олія соняшникова

102,2

100,6

98,2

101,1

Фрукти

102,9

106,1

123,2

147,2

Овочі

97,5

110,9

110,7

147,8

картопля

96,3

111,4

122,2

156,9

Цукор

106,0

99,5

100,0

110,5

Безалкогольні напої

99,8

101,6

101,8

105,8

 

Продовження

 

До попереднього місяця

Травень 2017р.

до

грудня 2016р.

квтень

2017р.

квітень

2017р.

березень

2017р.

квітень

2017р.

березень

2017р.

Алкогольні напої, тютюнові вироби

101,4

102,3

103,4

110,6

Одяг і взуття

116,3

100,4

93,9

98,1

одяг

114,8

99,9

90,6

93,3

взуття

118,4

101,0

98,1

104,7

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива

108,4

101,3

101,4

111,6

утримання та ремонт житла

100,6

100,0

101,1

103,2

водопостачання

100,0

126,7

118,4

150,0

каналізація

100,0

117,9

113,4

133,7

утримання будинків та прибудинкових територій

133,3

100,0

105,9

141,2

електроенергія

128,1

100,0

100,0

128,1

природний газ

100,0

100,0

101,2

101,2

газ скраплений

100,0

100,0

100,0

100,0

гаряча вода, опалення

100,0

100,0

100,0

100,0

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла

100,5

98,9

101,1

101,0

Охорона здоров’я

101,1

100,9

99,8

104,8

Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання

100,9

101,0

99,5

104,1

амбулаторні послуги

101,8

100,6

100,9

108,6

Транспорт

100,4

100,8

100,4

104,6

паливо і мастила

100,0

100,9

101,5

107,7

транспортні послуги

101,5

100,4

100,2

105,9

залізничний пасажирський транспорт

106,1

100,9

99,4

102,1

автодорожній пасажирський транспорт

101,1

100,4

100,3

106,4

Зв’язок

103,0

103,1

99,9

106,9

Відпочинок і культура

100,9

100,3

99,9

104,9

Освіта

100,2

100,0

100,0

100,2

дошкільна та початкова освіта

101,8

100,0

100,0

101,8

середня освіта

100,0

100,0

100,0

100,0

вища освіта

100,0

100,0

100,0

100,0

Ресторани та готелі

100,2

102,0

99,5

103,1

Різні товари та послуги

101,1

100,1

100,5

102,1

 

 У м.Миколаєві за п’ять місяців п.р. суттєво зросли в ціні морква (у 2,8 раза), капуста білокачанна (у 2,6 раза), цибуля ріпчаста (у 2 рази), буряк (у 1,9 раза), лимони та яблука (у 1,7 раза), ківі і картопля (у 1,6 раза), помідори (на 45,5%), банани (на 43%), сигарети з фільтром вітчизняних марок (на 25,3%), часник (на 23,2%), сигарети з фільтром медіум класу (на 21,3%), сигарети без фільтру (на 20,4%). Разом з цим, салати знизилися в ціні на 54%, яйця – на 52,2%, огірки – на 30,2%, макаронні вироби з твердих сортів – на 15,7%, молоко з підвищеним вмістом жиру – на 14,3%.

На непродовольчому ринку споживчих товарів та послуг значно підвищилась вартість водопостачання – у 1,6 раза, водовідведення – на 43,2%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 41,9%, кабельного телебачення – на 25%, проїзду у приміському та міжміському автобусах – на 20% і 18,8%, відповідно, послуг перукарень (чоловіча стрижка) – на 17,5%. Крім того, лейкопластирі подорожчали на 22,6%, газети – на 19,1%. Водночас спідниці та светри, джемпери жіночі здешевіли на 36,6% і 21,9%, відповідно, сорочки та светри, джемпери чоловічі – на 24,7% і 24,2%.

ОНОВЛЕНО 30.06.2017


КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА М.МИКОЛАЄВА  

(За даними головного управління статистики в Миколаївській області)   

За 2016 рік

Демографічна ситуація. Чисельність наявного населення м.Миколаєва упродовж січня–листопада 2016р. скоротилась на 2,6 тис. осіб і на 1 грудня 2016р. становила 491 тис.

Надання субсидій населенню. Упродовж січня–листопада 2016р. субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг призначено 67,5 тис. домогосподарств у сумі 26,6 млн.грн. У листопаді субсидії зазначеного виду отримували 61,3 тис. домогосподарств.

Крім того, 300 домогосподарствам призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 576,8 тис.грн.

Оплата населенням житлово-комунальних послуг. Населенням міста протягом січня–листопада 2016р. сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 813,8 млн.грн, що становить 100,6% нарахованої за цей період суми.

Ринок праці. За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних по місту упродовж грудня 2016р. зменшилась на 0,5% та на кінець місяця становила 2,4 тис. осіб.

Стан виплати заробітної плати. На 1 грудня 2016р. працівники 20 підприємств, установ, організацій м.Миколаєва (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) не отримали своєчасно заробітну плату. Упродовж листопада 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 2,8% (на 2,1 млн.грн), з початку року – на 73,2% (на 33,1 млн.грн), і на 1 грудня становила 78,3 млн.грн. У загальній сумі боргу по регіону питома вага обласного центру склала 85,7%.

Правосуддя та злочинність. За повідомленням прокуратури області, упродовж 2016р. у м.Миколаєві обліковано 7,5 тис. кримінальних правопорушень (на 20,6% менше ніж у 2015р.), що складає 47,9% кримінальних правопорушень, облікованих у регіоні. Із загальної кількості правопорушень 49% – тяжкі та особливо тяжкі.

Будівництво. У 2016р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 1117,8 млн.грн, або 57,9% від загальнообласного обсягу.

Транспорт. У 2016р. вантажооборот автомобільного транспорту міста становив 526,9 млн.ткм, що на 2,5% більше ніж у 2015р. Автотранспортом перевезено 3,6 млн.т вантажів (на 5,1% більше).

Усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1266,7 млн.пас.км, що на 0,6% більше, та перевезено 125 млн. пасажирів (на 0,8% більше).

Зовнішня торгівля товарами. У січні–листопаді 2016р. обсяг експорту товарів порівняно з січнем–листопадом 2015р. збільшився на 0,2% і становив 998,3 млн.дол. США, імпорту – на 41,2% та склав 303,4 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами дорівнювало 694,9 млн.дол. США, а коефіцієнт покриття експортом імпорту – 3,3.

  

 ОНОВЛЕНО 07.02.2017


 

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА М.МИКОЛАЄВА  

(За даними головного управління статистики в Миколаївській області)   

За січень- вересень 2016   

Демографічна ситуація. Чисельність наявного населення м.Миколаєва упродовж січня–cерпня 2016р. скоротилася на 1,8 тис. осіб і на 1 вересня 2016р. становила 491,8 тис.

Надання субсидій населенню. Упродовж січня–серпня 2016р. за субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг звернулось 17,8 тис. домогосподарств обласного центру. Призначено субсидії 41,6 тис. (ураховуючи тих, що звернулись за субсидіями у 2015р., але призначено їм було у 2016р.) у сумі 17,5 млн.грн.

Крім того, 282 домогосподарствам призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 531,8 тис.грн.

Оплата населенням житлово-комунальних послуг. Населенням міста протягом січня–серпня 2016р. сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 628,7 млн.грн, що становить 117% нарахованої за цей період суми.

Ринок праці. За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних по місту упродовж вересня 2016р. зменшилась на 3% та на кінець місяця становила 2,6 тис. осіб.

Стан виплати заробітної плати На 1 вересня 2016р. працівники 24 підприємств, установ, організацій м.Миколаєва (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) не отримали своєчасно заробітну плату. Упродовж серпня 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 4,8% (на 3,3 млн.грн), з початку року – на 61,3% (на 27,7 млн.грн) і на 1 вересня становила 73 млн.грн. У загальній сумі боргу по регіону питома вага обласного центру склала 86,1%.

Правосуддя та злочинність. За повідомленням прокуратури області, протягом січня–вересня 2016р. у м.Миколаєві обліковано 9 тис. кримінальних правопорушень (на 46,8% більше ніж у січні–вересні 2015р.), що складає 49,5% кримінальних правопорушень, облікованих у регіоні. Із загальної кількості правопорушень 32,5% – тяжкі та особливо тяжкі.

Будівництво. У січні–вересні 2016р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 638,4 млн.грн, або 54,5% від загальнообласного обсягу.

Транспорт. У січні–вересні 2016р. вантажооборот автомобільного транспорту міста становив 389,1 млн.ткм, що на 1,3% більше ніж у січні–вересні 2015р. Автотранспортом перевезено 2,6 млн.т вантажів (на 5,1% більше).

Усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 899,9 млн.пас.км, що на 3,1% більше, та перевезено 89,2 млн. пасажирів (на 3% більше).

Зовнішня торгівля товарами. У січні–серпні 2016р. обсяг експорту товарів порівняно з січнем–серпнем 2015р. зменшився на 0,7% і становив 643 млн.дол. США, імпорту – зріс у 1,5 раза та склав 222,6 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами дорівнювало 420,4 млн.дол. США, а коефіцієнт покриття експортом імпорту – 2,9.

 

 ОНОВЛЕНО 30.10.2016 


КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА М.МИКОЛАЄВА 

(за даними головного управління статистики в Миколаївській області)  

За січень- червень 2016  

Демографічна ситуація. Чисельність наявного населення м.Миколаєва упродовж січня–cерпня 2016р. скоротилася на 1,8 тис. осіб і на 1 вересня 2016р. становила 491,8 тис.

Надання субсидій населенню. Упродовж січня–серпня 2016р. за субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг звернулось 17,8 тис. домогосподарств обласного центру. Призначено субсидії 41,6 тис. (ураховуючи тих, що звернулись за субсидіями у 2015р., але призначено їм було у 2016р.) у сумі 17,5 млн.грн.

Крім того, 282 домогосподарствам призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 531,8 тис.грн.

Оплата населенням житлово-комунальних послуг. Населенням міста протягом січня–серпня 2016р. сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 628,7 млн.грн, що становить 117% нарахованої за цей період суми.

Ринок праці. За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних по місту упродовж вересня 2016р. зменшилась на 3% та на кінець місяця становила 2,6 тис. осіб.

Стан виплати заробітної плати На 1 вересня 2016р. працівники 24 підприємств, установ, організацій м.Миколаєва (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) не отримали своєчасно заробітну плату. Упродовж серпня 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 4,8% (на 3,3 млн.грн), з початку року – на 61,3% (на 27,7 млн.грн) і на 1 вересня становила 73 млн.грн. У загальній сумі боргу по регіону питома вага обласного центру склала 86,1%.

Правосуддя та злочинність. За повідомленням прокуратури області, протягом січня–вересня 2016р. у м.Миколаєві обліковано 9 тис. кримінальних правопорушень (на 46,8% більше ніж у січні–вересні 2015р.), що складає 49,5% кримінальних правопорушень, облікованих у регіоні. Із загальної кількості правопорушень 32,5% – тяжкі та особливо тяжкі.

Будівництво. У січні–вересні 2016р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 638,4 млн.грн, або 54,5% від загальнообласного обсягу.

Транспорт. У січні–вересні 2016р. вантажооборот автомобільного транспорту міста становив 389,1 млн.ткм, що на 1,3% більше ніж у січні–вересні 2015р. Автотранспортом перевезено 2,6 млн.т вантажів (на 5,1% більше).

Усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 899,9 млн.пас.км, що на 3,1% більше, та перевезено 89,2 млн. пасажирів (на 3% більше).

Зовнішня торгівля товарами. У січні–серпні 2016р. обсяг експорту товарів порівняно з січнем–серпнем 2015р. зменшився на 0,7% і становив 643 млн.дол. США, імпорту – зріс у 1,5 раза та склав 222,6 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами дорівнювало 420,4 млн.дол. США, а коефіцієнт покриття експортом імпорту – 2,9.

  

 ОНОВЛЕНО 05.08.2016


КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА М.МИКОЛАЄВА 

(за даними головного управління статистики в Миколаївській області)  

За Березень 2016  

Демографічна ситуація. На 1 березня 2016р. чисельність наявного населення м.Миколаєва, за оцінкою, становила 493,2 тис. осіб і упродовж січня–лютого п.р. скоротилася на 398 осіб. Зменшення чисельності населення відбулося за рахунок природного скорочення – 530 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст – 132 особи.

Надання субсидій населенню. Упродовж січня–лютого 2016р. за субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг звернулось 6,8 тис. домогосподарств обласного центру. Призначено субсидії цього виду 7,6 тис. домогосподарств (з урахуванням домогосподарств, які звернулись за ними наприкінці 2015р.) у сумі 5,7 млн.грн.

Крім того, 34 домогосподарствам призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 51,8 тис.грн.

Оплата населенням житлово-комунальних послуг. Населенням обласного центру протягом січня–лютого 2016р. сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 225,3 млн.грн, що становить 81,7% нарахованої за цей період суми. Заборгованість за спожиті послуги на кінець лютого склала 261,6 млн.грн, а її середній термін – 1,9 місяця.

Ринок праці. За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних по місту за місяць зменшилась на 4,5% та на кінець березня 2016р. становила 3,1 тис. осіб.

Стан виплати заробітної плати. Станом на 1 березня 2016р. працівники 20 підприємств, установ, організацій м.Миколаєва (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) не отримали своєчасно заробітну плату. Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати становила 49,6 млн.грн, що на 5,3% (на 2,5 млн.грн) більше ніж на 1 лютого і на 9,7% (на 4,4 млн.грн) – ніж на 1 січня. У загальній сумі боргу по регіону питома вага обласного центру склала 81,9%.

Правосуддя та злочинність. За повідомленням прокуратури області, протягом січня–березня 2016р. у м.Миколаєві обліковано 3,9 тис. кримінальних правопорушень (на 39,7% більше ніж у січні–березні 2015р.), що складає 51,8% кримінальних правопорушень, облікованих в області. Із загальної кількості правопорушень 25,5% – тяжкі та особливо тяжкі.

Будівництво. За січень–березень п.р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 155,7 млн.грн, або 40,8% від загальнообласного обсягу.

Транспорт. За січень–березень п.р. вантажооборот автомобільного транспорту міста становив 115,2 млн.ткм, що відповідає рівню січня–березня 2015р. Автотранспортом перевезено 728,5 тис.т вантажів (на 3,6% більше).

Усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 374,8 млн.пас.км, що на 7,6% більше, та перевезено 35,5 млн. пасажирів (на 3,3% більше).

Зовнішня торгівля товарами. За січень–лютий 2016р. обсяг експорту товарів порівняно з січнем–лютим 2015р. зменшився на 18,3% і становив 93,7 млн.дол. США, імпорту – збільшився на 32,8% та склав 39,6 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами дорівнювало 54,1млн.дол. США, а коефіцієнт покриття експортом імпорту – 2,4.

Споживчі ціни. Індекс споживчих цін у березні 2016р. порівняно з попереднім місяцем по області становив 100,4%, з початку року – 101,2%.

 

  

 ОНОВЛЕНО 05.05.2016


 

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА М.МИКОЛАЄВА 

(за даними головного управління статистики в Миколаївській області)  

За 2015 рік  

Будівництво. За 2015р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 961,4 млн.грн., або 62,5% від загальнообласного обсягу.

Транспорт. За 2015р. вантажооборот автомобільного транспорту міста становив 517 млн.ткм, і скоротився на 14,5% проти 2014р. Автотранспортом перевезено 3,4 млн.т вантажів, що на 7,4% більше.

Усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1254,8 млн.пас.км, що на 19,7% менше, та перевезено 123,6 млн. пасажирів (на 19,1% менше).

Зовнішня торгівля товарами. За січень–листопад 2015р. обсяг експорту товарів порівняно з січнем–листопадом 2014р. зменшився на 13,8% і становив 1364,2 млн.дол. США, імпорту – скоротився на 9,3% та склав 407 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами дорівнювало 957,2 млн.дол. США, а коефіцієнт покриття експортом імпорту – 3,4.

Ціни. Індекс споживчих цін у грудні 2015р. по області склав 100,3%, за рік у цілому – 143,5%.

Стан виплати заробітної плати. Станом на 1 грудня 2015р. працівники 22 підприємств, установ, організацій м.Миколаєва (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) не отримали своєчасно заробітну плату.

Упродовж листопада 2015р. загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати збільшилась на 1,6%, або на 0,8 млн.грн., і на 1 грудня 2015р. становила 50,2 млн.грн., що на 45,9%, або на 15,8 млн.грн. більше, ніж на 1 січня 2015р. У загальній сумі боргу по регіону питома вага обласного центру склала 85,5%.

Надання субсидій населенню. У січні–листопаді 2015р. за субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг звернулось 38,1 тис. домогосподарств обласного центру, призначено субсидії 41,8 тис. (з урахуванням домогосподарств, які звернулись за ними наприкінці 2014р.).

Загальна сума призначених субсидій склала 6,8 млн.грн. Середній її розмір на одне домогосподарство у листопаді 2015р. становив 250,4 грн. (300,1 грн. у листопаді 2014р.).

Крім того, 134 домогосподарствам (91,2% з числа тих, що звернулись) призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 219,7 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у листопаді 2015р. склав 1966,6 грн. (1392 грн. у листопаді 2014р.).

Оплата населенням житлово-комунальних послуг. У січні–листопаді 2015р. населенням обласного центру сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 668 млн.грн., що становить 98,1% нарахованої за цей період суми. Заборгованість за спожиті послуги на кінець листопада склала 198,4 млн.грн., а її середній термін – 3,2 місяця.

Ринок праці. За даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних по місту за місяць зросла на 2,5% і на кінець грудня 2015р. склала 3,3 тис. осіб. Порівняно з груднем 2014р. їх кількість зменшилась на 13%.

Населення. На 1 грудня 2015р. чисельність наявного населення м. Миколаєва, за оцінкою, становила 493,8 тис. осіб (42,6% населення області) і упродовж січня–листопада 2015р. зменшилась на 992 особи.

 
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

М.МИКОЛАЄВА 

 

Фактично

за

2015р.

Темпи зростання, зниження

у %

грудень 2015р. до

2015р.

до

2014р.

листопада

2015р.

грудня 2014р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн.

16160,71

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

961,4

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

517,0

х

х

85,5

Пасажирооборот, млн.пас.км

1254,8

х

х

80,3

Експорт товарів, млн.дол. США

1364,21

х

х

86,22

Імпорт товарів, млн.дол. США

407,01

х

х

90,72

Сальдо, млн.дол. США

957,21

х

х

х

Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн.

50,23

101,64

137,55

х

у т.ч. по економічно активних підприємствах

31,23

103,74

190,75

х

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду, осіб

3265

102,5

87,0

х

Індекс споживчих цін по області

х

100,3

143,5

143,56

Заборгованість населення

за житлово-комунальні послуги, млн.грн.

198,47

107,38

116,19

х

Рівень сплати житлово-комунальних послуг, %

98,11

х

х

х

Чисельність наявного населення,

тис. осіб

493,83

99,984

99,785

х

_____________

1 Дані за січень–листопад 2015р.

2 Січень–листопад 2015р. у % до січня–листопада 2014р.

3 На 1 грудня 2015р.

4 Дані на 1 грудня 2015р. у % до даних на 1 листопада 2015р.

5 Дані на 1 грудня 2015р. у % до даних 1 грудня 2014р.

6 Грудень 2015р. до грудня 2014р.

7 На кінець листопада 2015р.

8 Дані на кінець листопада 2015р. у % до даних на 1 листопада 2015р.

9 Дані на кінець листопада 2015р. у % до даних на 1 січня 2015р.

  

 ОНОВЛЕНО 05.02.2016

Демографічна ситуація.На 1 березня 2016р. чисельність наявного населення м.Миколаєва, за оцінкою, становила 493,2 тис. осіб і упродовж січня–лютого п.р. скоротилася на 398 осіб. Зменшення чисельності населення відбулося за рахунок природного скорочення – 530 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст – 132 особи.

Надання субсидій населенню. Упродовж січня–лютого 2016р. за субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг звернулось 6,8 тис. домогосподарств обласного центру. Призначено субсидії цього виду 7,6 тис. домогосподарств (з урахуванням домогосподарств, які звернулись за ними наприкінці 2015р.) у сумі 5,7 млн.грн.

Крім того, 34 домогосподарствам призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 51,8 тис.грн.

Оплата населенням житлово-комунальних послуг. Населенням обласного центру протягом січня–лютого 2016р. сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 225,3 млн.грн, що становить 81,7% нарахованої за цей період суми. Заборгованість за спожиті послуги на кінець лютого склала 261,6 млн.грн, а її середній термін – 1,9 місяця.

Ринок праці. За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних по місту за місяць зменшилась на 4,5% та на кінець березня 2016р. становила 3,1 тис. осіб.

Стан виплати заробітної плати. Станом на 1 березня 2016р. працівники 20 підприємств, установ, організацій м.Миколаєва (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) не отримали своєчасно заробітну плату. Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати становила 49,6 млн.грн, що на 5,3% (на 2,5 млн.грн) більше ніж на 1 лютого і на 9,7% (на 4,4 млн.грн) – ніж на 1 січня. У загальній сумі боргу по регіону питома вага обласного центру склала 81,9%.

Правосуддя та злочинність.За повідомленням прокуратури області, протягом січня–березня 2016р. у м.Миколаєві обліковано 3,9 тис. кримінальних правопорушень (на 39,7% більше ніж у січні–березні 2015р.), що складає 51,8% кримінальних правопорушень, облікованих в області. Із загальної кількості правопорушень 25,5% – тяжкі та особливо тяжкі.

Будівництво.За січень–березень п.р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 155,7 млн.грн, або 40,8% від загальнообласного обсягу.

Транспорт. За січень–березень п.р. вантажооборот автомобільного транспорту міста становив 115,2 млн.ткм, що відповідає рівню січня–березня 2015р. Автотранспортом перевезено 728,5 тис.т вантажів (на 3,6% більше).

Усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 374,8 млн.пас.км, що на 7,6% більше, та перевезено 35,5 млн. пасажирів (на 3,3% більше).

Зовнішня торгівля товарами.За січень–лютий 2016р. обсяг експорту товарів порівняно з січнем–лютим 2015р. зменшився на 18,3% і становив 93,7 млн.дол. США, імпорту – збільшився на 32,8% та склав 39,6 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами дорівнювало 54,1млн.дол. США, а коефіцієнт покриття експортом імпорту – 2,4.

Споживчі ціни. Індекс споживчих цін у березні 2016р. порівняно з попереднім місяцем по області становив 100,4%, з початку року – 101,2%.

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА М.МИКОЛАЄВА  

(За даними головного управління статистики в Миколаївській області)   

За 2016 рік

Демографічна ситуація. Чисельність наявного населення м.Миколаєва упродовж січня–листопада 2016р. скоротилась на 2,6 тис. осіб і на 1 грудня 2016р. становила 491 тис.

Надання субсидій населенню. Упродовж січня–листопада 2016р. субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг призначено 67,5 тис. домогосподарств у сумі 26,6 млн.грн. У листопаді субсидії зазначеного виду отримували 61,3 тис. домогосподарств.

Крім того, 300 домогосподарствам призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 576,8 тис.грн.

Оплата населенням житлово-комунальних послуг. Населенням міста протягом січня–листопада 2016р. сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 813,8 млн.грн, що становить 100,6% нарахованої за цей період суми.

Ринок праці. За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних по місту упродовж грудня 2016р. зменшилась на 0,5% та на кінець місяця становила 2,4 тис. осіб.

Стан виплати заробітної плати. На 1 грудня 2016р. працівники 20 підприємств, установ, організацій м.Миколаєва (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) не отримали своєчасно заробітну плату. Упродовж листопада 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 2,8% (на 2,1 млн.грн), з початку року – на 73,2% (на 33,1 млн.грн), і на 1 грудня становила 78,3 млн.грн. У загальній сумі боргу по регіону питома вага обласного центру склала 85,7%.

Правосуддя та злочинність. За повідомленням прокуратури області, упродовж 2016р. у м.Миколаєві обліковано 7,5 тис. кримінальних правопорушень (на 20,6% менше ніж у 2015р.), що складає 47,9% кримінальних правопорушень, облікованих у регіоні. Із загальної кількості правопорушень 49% – тяжкі та особливо тяжкі.

Будівництво. У 2016р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 1117,8 млн.грн, або 57,9% від загальнообласного обсягу.

Транспорт. У 2016р. вантажооборот автомобільного транспорту міста становив 526,9 млн.ткм, що на 2,5% більше ніж у 2015р. Автотранспортом перевезено 3,6 млн.т вантажів (на 5,1% більше).

Усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1266,7 млн.пас.км, що на 0,6% більше, та перевезено 125 млн. пасажирів (на 0,8% більше).

Зовнішня торгівля товарами. У січні–листопаді 2016р. обсяг експорту товарів порівняно з січнем–листопадом 2015р. збільшився на 0,2% і становив 998,3 млн.дол. США, імпорту – на 41,2% та склав 303,4 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами дорівнювало 694,9 млн.дол. США, а коефіцієнт покриття експортом імпорту – 3,3.

  

 ОНОВЛЕНО 07.02.2017


 

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА М.МИКОЛАЄВА  

(За даними головного управління статистики в Миколаївській області)   

За січень- вересень 2016   

Демографічна ситуація. Чисельність наявного населення м.Миколаєва упродовж січня–cерпня 2016р. скоротилася на 1,8 тис. осіб і на 1 вересня 2016р. становила 491,8 тис.

Надання субсидій населенню. Упродовж січня–серпня 2016р. за субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг звернулось 17,8 тис. домогосподарств обласного центру. Призначено субсидії 41,6 тис. (ураховуючи тих, що звернулись за субсидіями у 2015р., але призначено їм було у 2016р.) у сумі 17,5 млн.грн.

Крім того, 282 домогосподарствам призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 531,8 тис.грн.

Оплата населенням житлово-комунальних послуг. Населенням міста протягом січня–серпня 2016р. сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 628,7 млн.грн, що становить 117% нарахованої за цей період суми.

Ринок праці. За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних по місту упродовж вересня 2016р. зменшилась на 3% та на кінець місяця становила 2,6 тис. осіб.

Стан виплати заробітної плати На 1 вересня 2016р. працівники 24 підприємств, установ, організацій м.Миколаєва (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) не отримали своєчасно заробітну плату. Упродовж серпня 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 4,8% (на 3,3 млн.грн), з початку року – на 61,3% (на 27,7 млн.грн) і на 1 вересня становила 73 млн.грн. У загальній сумі боргу по регіону питома вага обласного центру склала 86,1%.

Правосуддя та злочинність. За повідомленням прокуратури області, протягом січня–вересня 2016р. у м.Миколаєві обліковано 9 тис. кримінальних правопорушень (на 46,8% більше ніж у січні–вересні 2015р.), що складає 49,5% кримінальних правопорушень, облікованих у регіоні. Із загальної кількості правопорушень 32,5% – тяжкі та особливо тяжкі.

Будівництво. У січні–вересні 2016р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 638,4 млн.грн, або 54,5% від загальнообласного обсягу.

Транспорт. У січні–вересні 2016р. вантажооборот автомобільного транспорту міста становив 389,1 млн.ткм, що на 1,3% більше ніж у січні–вересні 2015р. Автотранспортом перевезено 2,6 млн.т вантажів (на 5,1% більше).

Усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 899,9 млн.пас.км, що на 3,1% більше, та перевезено 89,2 млн. пасажирів (на 3% більше).

Зовнішня торгівля товарами. У січні–серпні 2016р. обсяг експорту товарів порівняно з січнем–серпнем 2015р. зменшився на 0,7% і становив 643 млн.дол. США, імпорту – зріс у 1,5 раза та склав 222,6 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами дорівнювало 420,4 млн.дол. США, а коефіцієнт покриття експортом імпорту – 2,9.

 

 ОНОВЛЕНО 30.10.2016 

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА м.МИКОЛАЄВА

(За даними головного управління статистики в Миколаївській області)

за січень-квітень 2019 року

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: