Мапа порталу

ТОВ "Асена" має нaмip отримати дозвiл на викиди в атмосферне повiтря від стаціонарних джерел

   Згiдно ст.17 Постанови КМУ №302 вlд 13.0З.2002р. "Про затвердження Порядку проведення та оплати робiт, пов'язаних з видачею дозволiв на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами, облiку пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян - пiдприємцiв, якi отримали такі дозволи) (зi змiнами Постанова КМУ №6З вiд 24.01.202Зр.) суб'єкт господарювання подає в електроннiй формi Повiдомлення про намiри отримати дозвiл на викиди до мiсцевих органiв виконавчоi влади та органiв мiсцевого самоврядування, на територii яких розташовано об'єкт, стацiонарне джерело ... для подальшого його публiчного розмiщення на своїх офiцiйних веб-сайтах протягом трьох робочих днiв з дня його находження.

   Данe повiдомлення розмiщене газетi "Пiвденна Правда" вiд 2З.05.2024 р, №21-22 (24З5З-24З54).

   Додаток: Публiкацiя Повiдомлення про намiри отримати дозвiл на викиди в газетi "Пiвденна Правда" вiд 23.05.2024 р. №21-22 (24З5З-24З54). - 1 екз.

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: