Мапа порталу

 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Миколаїв

від 20 травня 2024                                                                                        №  126р

 

Про внесення змін та доповнень до розпорядження
Миколаївського міського голови від 18.05.2023 № 93р
«Про Почесну відзнаку Миколаївського міського голови
«За оборону Миколаєва» (зі змінами)

 

 

Відповідно до пунктів 19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Внести зміни та доповнення до розпорядження Миколаївського міського голови від 18.05.2023 № 93р «Про Почесну відзнаку Миколаївського міського голови «За оборону Миколаєва» (зі змінами).

1.1. Положення про Почесну відзнаку Миколаївського міського голови «За оборону Миколаєва» викласти в новій редакції (додається).

1.2. Затвердити ескіз та опис Почесної відзнаки Миколаївського міського голови «За оборону Миколаєва» в новій редакції (додається).

1.3. Опис посвідчення до Почесної відзнаки Миколаївського міського голови «За оборону Миколаєва» викласти в новій редакції (додається).

1.4. Затвердити опис футляра до Почесної відзнаки Миколаївського міського голови «За оборону Миколаєва» (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови Лукова В.Д.

 

 

 

Міський голова                                                                                    О. СЄНКЕВИЧ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 20 травня 2024

№  126р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Почесну відзнаку Миколаївського міського

голови «За оборону Миколаєва»

 

1. Загальні положення

 

1.1. Почесною відзнакою Миколаївського міського голови «За оборону Миколаєва» нагороджуються трудові колективи підприємств, установ і організацій всіх форм власності, військові підрозділи, громадські організації, військовослужбовці Збройних Сил України, працівники правоохоронних органів, бійці сил територіальної оборони Збройних Сил України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, волонтери таінші особи, які провадили активну військову, громадську, благодійну і волонтерську діяльність, відважно виконували свій службовий та громадянський обов’язок під час активних бойових дій, евакуаційних заходів і надання гуманітарної допомоги мешканцям міста під час здійснення військової агресії Російської Федерації проти України.

1.2. Почесною відзнакою нагороджуються громадяни України, інших держав та особи без громадянства.

1.3. Відзнака «За оборону Миколаєва» має два ступеня:

- Почесна відзнака «За оборону Миколаєва» І ступеня;

- Почесна відзнака «За оборону Миколаєва» ІІ ступеня.

1.4. Вищим ступенем відзнаки є І ступінь. Особу може бути нагороджено відзнакою відповідного ступеня лише один раз.

 

2. Порядок внесення кандидатур та їх розгляд

 

2.1. Подання на нагородження Почесною відзнакою Миколаївського міського голови «За оборону Миколаєва» можуть вноситися командуванням військових формувань, керівниками підприємств, установ та організацій, членами виконкому міської ради, депутатами міської ради, громадськими організаціями, трудовими колективами, зборами громадян тощо.

2.2. Подання на нагородження Почесною відзнакою Миколаївського міського голови «За оборону Миколаєва» вноситься на ім’я міського голови та розглядається комісією з визначення кандидатур протягом 20 робочих днів з дня реєстрації подання.

Склад комісії з визначення кандидатур для відзначення Почесною відзнакою Миколаївського міського голови «За оборону Миколаєва» затверджується розпорядженням міського голови.

2.3. Подання повинно містити опис особистих заслуг, факти мужності та героїзму у ході захисту населення м. Миколаєва та території міста під час російського вторгнення в Україну, загальні відомості про особу, повну назву підприємства, установи, організації (із зазначенням унікального ідентифікаційного номера юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України), які представляють до нагородження. Одночасно до подання подаються такі документи:

на нагороджувану особу ? копія паспорта або копія іншого документа, що посвідчує особу, та згода на обробку її персональних даних;

на трудовий колектив, військовий підрозділ, громадську організацію – характеристика, яка містить відомості про повну назву підприємства, установи чи організації, кількість працюючих, стислий перелік досягнень колективу, що пропонується до нагородження.

У разі якщо особу представлено до нагородження посмертно, до подання додається копія свідоцтва про смерть особи або інший документ, що підтверджує смерть особи, яку подають на нагородження.

Документи подаються в одному примірнику.

2.4. Рішення про нагородження Почесною відзнакою Миколаївського міського голови «За оборону Миколаєва» приймається на підставі протоколу з рекомендаціями стосовно нагородження претендентів.

2.5. Про нагородження Почесною відзнакою Миколаївського міського голови «За оборону Миколаєва» видається розпорядження міського голови.

2.6. Підготовка розпорядження та облік нагороджених Почесною відзнакою Миколаївського міського голови «За оборону Миколаєва» здійснюється відділом по роботі з ветеранами війни управління у справах ветеранів війни Миколаївської міської ради.

 

3. Вручення Почесної відзнаки

 

3.1. Нагородження Почесною відзнакою Миколаївського міського голови «За оборону Миколаєва» здійснюється за участю міського голови.

3.2. Нагородження Почесною відзнакою Миколаївського міського голови «За оборону Миколаєва» проводиться виключно нагородженому. У разі якщо особу представлено до нагородження посмертно, відзнаку отримують близькі родичі нагородженого або колеги.

Нагородження Почесною відзнакою Миколаївського міського голови «За оборону Миколаєва» трудового колективу підприємства, установи, організації всіх форм власності, військового підрозділу, громадської організації проводиться керівнику відповідного підприємства, установи, військового підрозділу, громадської організації.

3.3. Нагородженому вручається Почесна відзнака Миколаївського міського голови «За оборону Миколаєва» та посвідчення до відзнаки.

3.4. Інформація про присвоєння та вручення Почесної відзнаки Миколаївського міського голови «За оборону Миколаєва» розміщується на Інтернет-порталі «Миколаївська міська рада».

3.5. Почесну відзнаку Миколаївського міського голови «За оборону Миколаєва» носять з правого боку грудей після знаків державних нагород України. Нагороджені повинні дбайливо ставитись до зберігання Почесної відзнаки.

У разі нагородження трудового колективу підприємства, установи, організації, військового підрозділу, громадської організації Почесна відзнака Миколаївського міського голови «За оборону Миколаєва» з посвідченням до неї зберігається на відповідному підприємстві, у відповідній установі, організації, військовому підрозділі, громадській організації.

_________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 20 травня 2024

№ 126р

 

 

ЕСКІЗ ТА ОПИС

Почесної відзнаки Миколаївського міського

голови «За оборону Миколаєва»

 

Почесна відзнака Миколаївського міського голови «За оборону Миколаєва» виготовляється у вигляді хреста. На аверсі медалі зображено скульптуру Святого Миколая, на честь якого найменовано місто. На фоні зображення простежуються розбіжні промені.

У центральній частині хреста над скульптурою Святого Миколая міститься напис «За оборону Миколаєва». Зліва від скульптури містяться цифри «20»,  праворуч від скульптури - цифри «22», що разом відображають 2022 рік, в якому відбувались бойові дії по обороні м. Миколаєва від російського вторгнення.

На відзнаці І ступеня в нижній частині хреста розташована одна горизонтальна хвиляста лінія. Відзнака І ступеня виготовляється з металу золотого кольору.

На відзнаці ІІ ступеня в нижній частині хреста розташовані дві горизонтальні хвилясті лінії. Відзнака ІІ ступеня виготовляється з металу срібного кольору.

Усі зображення рельєфні.

На реверсі медалі зазначається її номер.

Планка медалі оформлена складеною вдвоє стрічкою, протягнутою через кільце із загнутими біля кільця кутами. Стрічка біла з синіми вертикальними хвилястими лініями, що символізує прапор м. Миколаєва: одна лінія на відзнаці І ступеня та дві лінії на відзнаці ІІ ступеня.

Розміри хреста – 45 х 40 мм.

_____________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 20 травня 2024

№ 126р

 

ОПИС

посвідчення до Почесної відзнаки Миколаївського міського

голови «За оборону Миколаєва»

 

Посвідчення має форму вертикальної книжки. Обкладинка посвідчення синього кольору. З лицьового боку зроблено напис «ПОСВІДЧЕННЯ» та зображено герб міста Миколаєва.

Фон внутрішнього бланка посвідчення – світло-синій.

На лівій частині бланка міститься зображення Почесної відзнаки Миколаївського міського голови «За оборону Миколаєва» відповідного ступеня та напис «№___»

На правій частині бланка містяться три горизонтальні лінії для розміщення прізвища, імені, по батькові або назви підприємства, установи, організації нагороджених та напис:

 

НАГОРОДЖЕНИЙ ПОЧЕСНОЮ ВІДЗНАКОЮ МИКОЛАЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ «ЗА ОБОРОНУ МИКОЛАЄВА» (відповідного ступеня)

Розпорядження від _______________ № _______

Миколаївський міський голова ___________________________

 

_____________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 20 травня 2024

№ 126р

 

ОПИС

футляра до Почесної відзнаки Миколаївського міського

голови «За оборону Миколаєва»

 

Футляр синього кольору прямокутної форми із тисненням герба міста Миколаєва зверху посередині золотого кольору. Внутрішня поверхня із білого картону, у нижній частині ложемент для закріплення відзнаки синього кольору.

Розмір футляра ? 120 х 85 х 30 мм.

____________________________________________________


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: