Мапа порталу

 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Миколаїв

від 01 лютого 2024                                                                                        №  22р

 

Про утворення робочої групи з розробки проєкту
Порядку функціонування Миколаївського міського
молодіжного простору

 

 

З метою розробки та затвердження проєкту Порядку функціонування Миколаївського міського молодіжного простору, відповідно до Закону України «Про основні засади молодіжної політики», наказу Міністерства молоді та спорту України від 09.12.2021 № 4798 «Про затвердження Рекомендацій щодо організації роботи молодіжного простору», керуючись пунктами 19, 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Утворити робочу групу з розробки проєкту Порядку функціонування Миколаївського міського молодіжного простору (далі – Робоча група), затвердити її склад (додається).

 

2. Затвердити Положення про робочу групу з розробки проєкту Порядку функціонування Миколаївського міського молодіжного простору (додається).

 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Петрова А.Л.

 

 

 

Міський голова                                                                                  О. СЄНКЕВИЧ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від   01 лютого 2024

№   22р

 

СКЛАД

робочої групи з розробки проєкту Порядку функціонування Миколаївського міського молодіжного простору

 

Голова робочої групи

 

Петров

Анатолій Леонідович

 

-

заступник міського голови

Заступник голови робочої групи

 

Гаспарян

Арсен Валерійович

-

начальник управління молодіжної політики Миколаївської міської ради

 

 

 

 

Секретар робочої групи

 

Туз

Максим Сергійович

-

заступник начальника управління молодіжної політики Миколаївської міської ради - начальник відділу по роботі з інститутами громадянського суспільства

 

Члени робочої групи

 

Березовський

Андрій Валентинович

-

представник студентської ради Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (за погодженням)

 

Бондар

Віталій Анатолійович

-

заступник директора юридичного департаменту Миколаївської міської ради

 

Бурій

Дар’я Андріївна

-

заступник голови ГО «ТУТ»

(за погодженням)

 

Волков

Андрій Сергійович

-

керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради

 

Кривцов

Артем Олегович

-

голова правління громадської організації «Молодіжний центр наукової діяльності» (за погодженням)

 

Лойко

Світлана Дмитрівна

-

заступник студентського декана факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології, здобувачка вищої освіти академічної групи ТМ 1/1 Миколаївського національного аграрного університету (за погодженням)

 

Межерицький

Данило Анатолійович

-

офіцер з питань молодіжних програм та залучення молоді Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) (за погодженням)

 

Петренко

Оксана Валеріївна

-

викладач кафедри олімпійського та професійного спорту факультету фізичного виховання та спорту, голова спортивного клубу Чорноморського національного університету ім. Петра Могили (за погодженням)

 

Щоголев

Дмитро Миколайович

-

голова громадської організації «Прогресивний Миколаїв»

(за погодженням)

 

 

___________________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від  01 лютого 2024

№    22р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з  розробки проєкту Порядку функціонування Миколаївського міського молодіжного простору

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Робоча група – консультативно-дорадчий орган, створений для розробки та подальшого затвердження проєкту Порядку функціонування Миколаївського міського молодіжного простору (далі - Порядок).

1.2. Робоча група з розробки проєкту Порядку функціонування Миколаївського міського молодіжного простору (далі – Робоча група) діє відповідно до чинного законодавства України, а також цього Положення.

 

  1. Порядок утворення Робочої групи

 

2.1 Склад Робочої групи затверджується  розпорядженням міського голови.

2.2. Робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря  та членів Робочої групи, які беруть участь у її роботі.

2.3. Загальне керівництво та координація діяльності Робочої групи здійснюється її головою.

2.4. До складу Робочої групи можуть входити  представники виконавчих органів Миколаївської міської ради, інститутів громадянського суспільства, представники міжнародних організацій, які співпрацюють з виконавчими органами Миколаївської міської ради з питань реалізації молодіжної політики на території Миколаївської міської територіальної громади.

2.5. Робоча група працює постійно, на засадах повної добровільності, самовідданості та безкорисливості.

 

3. Завдання Робочої групи

 

3.1. Основними завданнями Робочої групи є:

- визначення напрямів і пріоритетів своєї роботи;

- збір даних та проведення аналізу основних тенденцій та проблем функціонування молодіжних просторів в Україні;

- підготовка проєкту Порядку функціонування Миколаївського міського молодіжного простору;

- розгляд, обговорення і погодження Проєкту порядку функціонування Миколаївського міського молодіжного простору;

- презентація та обговорення проєкту Порядку функціонування Миколаївського міського молодіжного простору;

- залучення до роботи фахівців та спеціалістів з обговорюваних питань.

 

4. Повноваження Робочої групи

 

Робоча група має право:

4.1. Одержувати у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформацію, документи і матеріали, необхідні для розробки Порядку.

4.2. Залучати до розгляду питань, пов’язаних з діяльністю Робочої групи, виконавчі органи міської ради, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів.

4.3. Проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність для вивчення громадської думки щодо Порядку.

4.4. Вносити  пропозиції щодо розгляду питань, які необхідно вирішити в межах розробки Порядку на нарадах за участю міського голови.

4.5. Брати участь у підготовці і проведенні громадських обговорень щодо Порядку.

 

5. Організація роботи Робочої групи

 

5.1 Організація роботи Робочої групи покладається на голову Робочої групи та його заступника.

5.2. Голова скликає та веде засідання Робочої групи, дає доручення членам групи, представляє групу у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємств, установ та організацій. Організовує роботу з реалізації висновків та рекомендацій Робочої групи. У разі відсутності голови Робочої групи або неможливості ним виконувати свої повноваження, головні його функції здійснює заступник голови.

5.3. Засідання Робочої групи є правомочним, якщо в роботі бере участь не менш як половина від загального складу групи.

5.4. За результатами засідання Робочої групи готується протокольне рішення, яке підписується головою Робочої групи, а в разі його відсутності – його заступником.

5.5. Робоча група приймає рішення відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні Робочої групи. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

5.6. Засідання  Робочої групи можуть проходити у режимі офлайн та/або онлайн з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет.

 

6. Обов’язки членів Робочої групи

 

6.1. Члени Робочої групи виконують доручення голови групи в межах роботи над розробкою Порядку.

6.2. Члени Робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових документів і матеріалів, що стосуються розробки Порядку.

 

___________________________________________________________

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: