Мапа порталу

 

        МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

      РІШЕННЯ

 

          Миколаїв 

                    від 23 грудня 2023                                                                         № 27/12

 

 

Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік

 

1454900000

(код бюджету)

 

Розглянувши проєкт бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до статей 143, 144 Конституції України, Бюджетного кодексу України, на підставі пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Визначити на 2024 рік:

-     доходи бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 4894105561 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 4650519226 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 243586335 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

-     видатки бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 5102959031 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 3676660195 гривні та видатки спеціального фонду бюджету – 1426298836 гривень;

-     повернення кредитів до спеціального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 183940294 гривень;

-     надання кредитів із спеціального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 184306294 гривень;

-     профіцит за загальним фондом бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 973859031 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-     дефіцит за спеціальним фондом бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 1183078501 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

 

-     оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади у розмірі 50000000 гривень, що становить 1,4 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;

-     резервний фонд бюджету Миколаївської міської територіальної громади у розмірі 50000000 гривень, що становить 1,4 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.

 

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

 

 1. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

З метою забезпечення безперервності бюджетного процесу та безперебійного проведення видатків надати право міському голові за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів проводити своїм розпорядженням відповідне збільшення або зменшення дохідної, видаткової частин бюджету Миколаївської міської територіальної громади чи джерел фінансування, розподіл змін до видатків між головними розпорядниками коштів, а також перерозподіляти в межах однієї субвенції обсяги затверджених міською радою з урахуванням змін бюджетних призначень між кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних допомог населенню та компенсацій.

 

 1. Затвердити на 2024 рік обсяг капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів згідно з додатком 6 до цього рішення.

Дозволити виконавчому комітету Миколаївської міської ради у разі виділення Кабінетом Міністрів України, Миколаївською обласною радою чи Миколаївською обласною державною адміністрацією субвенцій з державного/обласного бюджету здійснювати за погодженням з постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів розподіл цих субвенцій на видатки бюджету розвитку міста за головними розпорядниками коштів, об’єктами, обсягами та кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та вносити відповідні зміни до розподілу (за необхідності).

 

5. Затвердити розподіл витрат бюджету Миколаївської міської територіальної громади на реалізацію міських програм у сумі 3514237478 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

6. Установити, що у загальному фонді бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік:

 

1)     до доходів загального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та офіційні трансферти, визначені статтями 97, 101, 103, 1032, та 1033 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2)     джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України;

3)     джерелами формування у частині кредитування є доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік:

1)     у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2)     у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 9, 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України та частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України;

3)     у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої статті 691 та пункту 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Установити, що у 2024 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з підпунктом 1 пункту 7 цього рішення (крім визначених частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України) та підпунктом 3 пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

-      видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ (за рахунок джерел, визначених підпунктом 1 пункту 7 до цього рішення (в частині надходжень, визначених статтею 691 Бюджетного кодексу України);

-      заходи, пов’язані з охороною природного середовища (за рахунок джерел, визначених підпунктом 1 пункту 7 до цього рішення (в частині надходжень, визначених статтею 691 Бюджетного кодексу України);

-      надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла (за рахунок джерел, визначених підпунктом 3 пункту 7 до цього рішення (в частині надходжень, визначених пунктом 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України).

Кошти, отримані шляхом залучення внутрішнього запозичення (Міністерство фінансів України), спрямовуються на фінансування впровадження заходів інвестиційного підпроєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва».

 

 1. Визначити:

 

у 2024 році граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 388912774 гривні;

на 31 грудня 2024 року граничний обсяг місцевого боргу в сумі 222811062 гривень та граничний обсяг гарантованого місцевою радою боргу у сумі 1476846900 гривень.

 

 1. Установити, що у 2024 році місцеві гарантії можуть надаватись для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання-резидентів України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проєктів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій.

                    Встановити розмір плати, яку сплачують комунальні підприємства Миколаївської міської ради, за надання Миколаївською міською радою (Гарантом) місцевої гарантії в розмірі 1 (однієї) гривні у місяць на весь термін дії укладеного відповідного договору гарантії, відшкодування та підтримки проєкту.

                       Визначити, що відсутня необхідність майнового або іншого забезпечення виконання зобов’язань комунальних підприємств Миколаївської міської ради (Позичальника) за договором про погашення заборгованості перед Миколаївською міською радою (Гарантом).

 

 1. Визначити на 2024 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Миколаївської міської територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв; обслуговування місцевого боргу;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти; забезпечення    осіб    з   інвалідністю    технічними    та    іншими засобами

реабілітації,      виробами     медичного     призначення      для індивідуального користування;

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

оплату послуг з охорони комунальних закладів культури; оплату енергосервісу.

 

 1. З метою збільшення доходів бюджету Миколаївської міської територіальної громади в межах поточного бюджетного періоду надати право департаменту фінансів Миколаївської міської ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснювати на конкурсних засадах розміщення

 

тимчасово вільних коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

 

 1. З метою забезпечення своєчасного фінансування видатків надати право департаменту фінансів Миколаївської міської ради отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Надати дозвіл головним розпорядникам коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади здійснити перерахування коштів, передбачених в спеціальному фонді бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік по КТПКВК 7670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» (КЕКВ 3210), на поповнення статутних капіталів на розрахункові рахунки комунальних підприємств, відкриті в установах банків.

Комунальним підприємствам використовувати кошти відповідно до фінансового плану підприємств на 2024 рік.

 

 1. Головним розпорядникам бюджетних коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1)     затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2)   здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3)    здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4)       забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

-      здійснення публічного представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня 2025 року та публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації;

 

-      оприлюднення паспортів бюджетних програм (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;

5)         взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6)   забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі;

7)     взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в управлінні Державної казначейської служби України у м. Миколаєві Миколаївської області;

8)       взяття бюджетних зобов'язань за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади;

9)         у випадку невиконання показників надходжень до бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік, визначених розписом, взяття бюджетних зобов’язань та проведення витрат відповідно до встановлених бюджетних асигнувань по видатках загального фонду по незахищених статтях (крім видатків, які здійснюються за рахунок субвенцій з державного та інших бюджетів) лише після попереднього погодження департаментом фінансів Миколаївської міської ради;

10)        за наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги, електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та інші енергоносії за загальним фондом (в межах бюджетних асигнувань) не реєструвати бюджетні зобов'язання та не здійснювати платежі за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету, визначених пунктом 11 вказаного рішення), до погашення такої заборгованості.

 

 1. Установити на 2024 рік головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню освіти Миколаївської міської ради за КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» обсяг видатків на оплату енергосервісу в сумі 329947 гривень, за КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» обсяг видатків на оплату енергосервісу в сумі 1745379 гривень у межах затверджених йому по загальному фонду бюджетних призначень на комунальні послуги та енергоносії.

Установити, що корегування обсягів видатків на оплату енергосервісу здійснюється у порядку, визначеному частиною чотирнадцятою статті 23 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Установити, що внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів, перерозподіл між ними, а також перерозподіл

 

бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету Миколаївської міської територіальної громади та кошторисі, здійснюються відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України.

Зокрема, на підставі частини сьомої статті 23 Бюджетного кодексу України у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету департамент фінансів Миколаївської міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету Миколаївської міської територіальної громади та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 18

«Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету» (із змінами і доповненнями) передача бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету, передбачених частинами шостою та восьмою статті 23 Бюджетного кодексу України, здійснюється на підставі прийнятого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради рішення та погодження прийнятого рішення постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів. У разі внесення змін по об’єктах бюджету розвитку в рішенні виконавчого комітету Миколаївської міської ради зазначається: найменування об’єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації, строк реалізації, загальна вартість об’єкта, обсяг видатків бюджету розвитку.

У випадках внесення змін до бюджетної класифікації чи до типових переліків бюджетних програм надати право департаменту фінансів Миколаївської міської ради враховувати такі зміни в розписі бюджету Миколаївської міської територіальної громади без внесення змін до даного рішення.

 

 1. Установити, що внесені у міжсесійний період відповідно до пунктів 3, 4 та 17 цього рішення обсяги змін показників бюджету Миколаївської міської територіальної громади включаються до коригування бюджету Миколаївської міської територіальної громади при підготовці рішення міської ради про внесення змін до бюджету Миколаївської міської територіальної громади, а зміни, внесені наприкінці бюджетного періоду, - при підготовці рішення міської ради про затвердження звіту про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2024 рік.

 

 1. Надати право виконавчому комітету Миколаївської міської ради в межах встановлених бюджетних призначень здійснювати добровільне виконання судових рішень про стягнення коштів з Миколаївської міської ради.

 

 1. Затвердити загальну чисельність апарату Миколаївської міської ради та виконавчих органів Миколаївської міської ради у кількості 1100 штатних одиниць.
  1. Відповідно до статей 24 і 80 Бюджетного кодексу України в 2024 році встановити таку звітність про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади:

 

-      звіт про витрачання коштів резервного фонду бюджету щомісячно подається до постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів;

-      квартальні та річний звіти подаються у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду до постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів в обсягах і за єдиними формами, встановленими Державною казначейською службою України;

-      річний звіт про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади затверджується міською радою.

 

 1. Рішення набирає чинності з 01 січня 2024 року.

 

 1. Додатки 1-7 цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 1. Рішення оприлюднюється відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), міського голову Сєнкевича О.Ф.

 

 

 

Міський голова                                                                        О.СЄНКЕВИЧ

 

Додаток 1

до рішення міської ради

від 23 грудня 2023

№ 27/12

Доходи бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік

 

1454900000

(код бюджету)

(грн)

 

 

Код

 

 

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

 

 

Усього

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

3 376 744 000

3 376 164 000

580 000

 

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

 

1 952 918 000

 

1 952 918 000

 

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

1 952 918 000

1 952 918 000

 

 

 

 

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді  заробітної плати

 

 

1 878 848 000

 

 

1 878 848 000

 

 

 

 

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж  заробітна плата

 

 

45 650 000

 

 

45 650 000

 

 

 

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

 

28 420 000

 

28 420 000

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

363 166 000

363 166 000

 

 

 

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

 

23 000 000

 

23 000 000

 

 

14021900

Пальне

23 000 000

23 000 000

 

 

 

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

 

66 000 000

 

66 000 000

 

 

14031900

Пальне

66 000 000

66 000 000

 

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

 

274 166 000

 

274 166 000

 

 

 

 

 

 

 

14040100

Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України

 

 

 

 

 

171 566 000

 

 

 

 

 

171 566 000

 

 

 

 

 

14040200

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)

 

 

 

102 600 000

 

 

 

102 600 000

 

 

 

18000000

Місцеві        податки        та                    збори,           що                    сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України

 

1 060 080 000

 

1 060 080 000

 

 

18010000

Податок на майно

481 330 000

481 330 000

 

 

 

 

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

 

 

275 000

 

 

275 000

 

 

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

 

 

3 070 000

 

 

3 070 000

 

 

 

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

 

 

5 585 000

 

 

5 585 000

 

 

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

 

 

60 470 000

 

 

60 470 000

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

133 438 000

133 438 000

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

238 617 000

238 617 000

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

6 885 000

6 885 000

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

31 590 000

31 590 000

 

 

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

900 000

900 000

 

 

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

500 000

500 000

 

 

18030000

Туристичний збір

750 000

750 000

 

 

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

280 000

280 000

 

 

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

470 000

470 000

 

 

18050000

Єдиний податок

578 000 000

578 000 000

 

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

129 300 000

129 300 000

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

448 700 000

448 700 000

 

 

19000000

Інші податки та збори

580 000

 

580 000

 

19010000

Екологічний податок

580 000

 

580 000

 

 

 

 

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди  в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

 

 

 

358 000

 

 

 

 

358 000

 

 

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

 

182 000

 

 

182 000

 

 

 

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

 

 

40 000

 

 

 

40 000

 

20000000

Неподаткові надходження

105 578 335

38 722 000

66 856 335

24

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

2 650 000

2 650 000

 

 

21080000

Інші надходження

2 650 000

2 650 000

 

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

750 000

750 000

 

 

 

 

 

 

21081500

Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і  обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»

 

 

 

 

1 800 000

 

 

 

 

1 800 000

 

 

 

 

21081700

Плата за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), для забудови (суперфіцій)

 

 

100 000

 

 

100 000

 

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

 

33 292 000

 

33 292 000

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

27 491 000

27 491 000

 

 

 

 

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 

 

280 000

 

 

280 000

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

27 000 000

27 000 000

 

 

 

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

 

210 000

 

210 000

 

 

 

 

 

 

 

 

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією

 

 

 

 

 

1 000

 

 

 

 

 

1 000

 

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

 

5 500 000

 

5 500 000

 

 

 

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

 

 

5 500 000

 

 

5 500 000

 

 

22090000

Державне мито

301 000

301 000

 

 

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

 

 

61 000

 

 

61 000

 

 

 

 

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

 

 

240 000

 

 

240 000

 

 

24000000

Інші неподаткові надходження

3 146 024

2 780 000

366 024

24

24060000

Інші надходження

2 780 000

2 780 000

 

 

24060300

Інші надходження

1 780 000

1 780 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

 

 

 

 

 

 

 

1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

1 000 000

 

 

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

366 024

 

366 024

24

 

24110700

Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами

 

24

 

 

24

 

24

 

 

 

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 

 

 

366 000

 

 

 

 

366 000

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

66 490 311

 

66 490 311

 

 

25010000

Надходження     від    плати     за    послуги,    що    надаються бюджетними установами згідно із законодавством

 

64 660 311

 

 

64 660 311

 

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

 

11 052 158

 

 

11 052 158

 

 

25010200

Надходження        бюджетних        установ                             від                     додаткової (господарської) діяльності

 

52 634 486

 

 

52 634 486

 

 

 

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до 3акону України "Про оренду державного та комунального майна"

 

 

950 667

 

 

 

950 667

 

 

25010400

Надходження       бюджетних       установ       від                           реалізації          в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

 

23 000

 

 

23 000

 

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

1 830 000

 

1 830 000

 

 

 

 

 

 

 

25020200

Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від  інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

 

 

 

 

 

 

1 830 000

 

 

 

 

 

 

 

1 830 000

 

 

30000000

Доходи від операцій з капіталом

200 000

 

200 000

200 000

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

200 000

 

200 000

200 000

33010000

Кошти від продажу землі

200 000

 

200 000

200 000

 

 

 

33010100

Кошти            від            продажу                      земельних                         ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

 

 

 

200 000

 

 

 

 

200 000

 

 

 

200 000

 

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

3 482 522 335

3 414 886 000

67 636 335

200 024

40000000

Офіційні трансферти

1 411 583 226

1 235 633 226

175 950 000

175 950 000

41000000

Від органів державного управління

1 411 583 226

1 235 633 226

175 950 000

175 950 000

41020000

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

423 683 200

423 683 200

 

 

 

 

 

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування

 

 

 

4 539 500

 

 

 

4 539 500

 

 

 

 

 

 

41021400

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації

 

 

 

 

419 143 700

 

 

 

 

419 143 700

 

 

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

970 836 500

794 886 500

175 950 000

175 950 000

 

 

 

41031700

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури – 2»

 

 

 

175 950 000

 

 

 

 

175 950 000

 

 

 

175 950 000

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

794 886 500

794 886 500

 

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

17 063 526

17 063 526

 

 

 

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

 

11 102 000

 

11 102 000

 

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

5 961 526

5 961 526

 

 

Х

Разом доходів

4 894 105 561

4 650 519 226

243 586 335

176 150 024

 

Додаток 2

до рішення міської ради від 23 грудня 2023

№  27/12

 

Фінансування бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік

 

 

1454900000

(код бюджету)

(грн)

 

Код

 

Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету

 

Усього

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансуванняза типом кредитора

200000

Внутрішнєфінансування

213 750 000

-973 859 031

1 187 609 031

1 187 609 031

203000

Іншевнутрішнєфінансування

213 750 000

 

213 750 000

213 750 000

203100

Позикиіншихфінансовихустанов

213 750 000

 

213 750 000

213 750 000

203110

Одержано позик

213 750 000

 

213 750 000

213 750 000

203120

Погашено позик

0

 

0

0

208000

Фінансуванняза рахунок зміни залишків коштів місцевих

бюджетів

0

-973 859 031

973 859 031

973 859 031

208100

На початок періоду

0

0

0

0

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду)

0

-973 859 031

973 859 031

973 859 031

300000

Зовнішнєфінансування

-4 530 530

 

-4 530 530

-4 530 530

301000

Позики,наданіміжнароднимифінансовимиорганізаціями

-4 530 530

 

-4 530 530

-4 530 530

301100

Одержано позик

0

 

0

0

301200

Погашено позик

-4 530 530

 

-4 530 530

-4 530 530

Х

Загальнефінансування

209 219 470

-973 859 031

1 183 078 501

1 183 078 501

Фінансування за типом боргового зобов’язання

400000

Фінансуванняза борговими операціями

209 219 470

0

209 219 470

209 219 470

401000

Запозичення

213 750 000

 

213 750 000

213 750 000

401100

Внутрішнізапозичення

213 750 000

 

213 750 000

213 750 000

401101

Довгострокові зобов'язання

213 750 000

 

213 750 000

213 750 000

401200

Зовнішнізапозичення

0

 

0

0

401201

Довгострокові зобов'язання

0

 

 

0

402000

Погашення

-4 530 530

 

-4 530 530

-4 530 530

402100

Внутрішнізобов'язання

0

 

0

0

402101

Довгострокові зобов'язання

0

 

 

0

402200

Зовнішнізобов'язання

-4 530 530

 

-4 530 530

-4 530 530

402201

Довгострокові зобов'язання

-4 530 530

 

-4 530 530

-4 530 530

600000

Фінансуванняза активними операціями

0

-973 859 031

973 859 031

973 859 031

602000

Зміниобсягівбюджетних коштів

0

-973 859 031

973 859 031

973 859 031

602100

На початок періоду

0

 

 

 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду)

0

-973 859 031

973 859 031

973 859 031

Х

Загальнефінансування

209 219 470

-973 859 031

1 183 078 501

1 183 078 501

 

Додаток 3

до рішення міської ради від 23 грудня 2023

№ 27/12

 

РОЗПОДІЛ

видатків бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік

 

  1454900000

(код бюджету)

(грн)

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

 

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

 

Загальний фонд

 

Спеціальний фонд

 

 

 

 

Разом

 

 

усього

 

 

видатки споживання

з них

 

 

видатки розвитку

 

 

усього

 

у тому числі бюджет розвитку

 

видатки споживання

з них

 

 

видатки розвитку

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0200000

 

 

ВиконавчийкомітетМиколаївської міської ради

540 048 853

540 048 853

86 153 438

9 034 808

 

296 856 787

296 779 604

77 183

 

 

296 779 604

836 905 640

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

540 048 853

540 048 853

86 153 438

9 034 808

 

296 856 787

296 779 604

77 183

 

 

296 779 604

836 905 640

 

0210160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

134 018 100

 

134 018 100

 

76 720 900

 

7 986 453

 

 

77 183

 

 

77 183

 

 

 

 

134 095 283

0210170

0170

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та

посадових осіб місцевого самоврядування

100 000

100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 000

0210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

200 000

200 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 000

 

0213111

 

3111

 

1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного

типу та прийомних сімей

 

276 640

 

276 640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

276 640

0213112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх

соціального захисту

418 000

418 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

418 000

0213121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів

соціальних служб

4 333 624

4 333 624

3 297 707

139 418

 

 

 

 

 

 

 

4 333 624

 

0213124

 

3124

 

1040

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі

 

3 532 158

 

3 532 158

 

2 279 353

 

565 200

 

 

 

 

 

 

 

 

3 532 158

0213133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

1 202 562

1 202 562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 202 562

 

0213140

 

3140

 

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи)

 

8 500 000

 

8 500 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 500 000

0213191

3191

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та

праці

5 466 300

5 466 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 466 300

0213241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері

соціального захисту і соціального забезпечення

5 348 045

5 348 045

3 855 478

343 737

 

 

 

 

 

 

 

5 348 045

0213242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення

1 688 000

1 688 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 688 000

0214082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

690 000

690 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690 000

 

0216084

 

6084

 

0610

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання

житла

 

1 652 000

 

1 652 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 652 000

0217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

 

 

 

 

 

32 404 098

32 404 098

 

 

 

32 404 098

32 404 098

0217413

7413

0451

Інші заходи у сфері автотранспорту

 

 

 

 

 

264 375 506

264 375 506

 

 

 

264 375 506

264 375 506

0217426

7426

0453

Інші заходи у сфері електротранспорту

350 000 000

350 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350 000 000

0217680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого

самоврядування

852 481

852 481

 

 

 

 

 

 

 

 

 

852 481

0217693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

10 794 441

10 794 441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 794 441

0218220

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого

значення

976 502

976 502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

976 502

0219770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

10 000 000

10 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000 000

0600000

 

 

УправлінняосвітиМиколаївськоїміської ради

1 717 088 626

1 717 088 626

1 179 831 428

112 383 237

 

62 328 043

7 416 000

54 912 043

717 843

450 613

7 416 000

1 779 416 669

0610000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

1 717 088 626

1 717 088 626

1 179 831 428

112 383 237

 

62 328 043

7 416 000

54 912 043

717 843

450 613

7 416 000

1 779 416 669

 

0610160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

8 243 400

 

8 243 400

 

6 393 400

 

180 816

 

 

 

 

 

 

 

 

8 243 400

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

419 352 840

419 352 840

268 164 459

34 742 415

 

53 663 227

2 256 000

51 407 227

 

 

2 256 000

473 016 067

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

0611021

 

1021

 

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

 

201 941 540

 

201 941 540

 

83 794 520

 

58 115 877

 

 

3 084 000

 

3 084 000

 

 

 

 

3 084 000

 

205 025 540

 

0611022

 

1022

 

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового

розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

 

18 080 001

 

18 080 001

 

10 311 059

 

1 108 199

 

 

76 000

 

76 000

 

 

 

 

76 000

 

18 156 001

 

0611031

 

1031

 

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

 

768 558 492

 

768 558 492

 

629 965 977

 

 

 

 

 

 

 

 

 

768 558 492

 

0611032

 

1032

 

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового

розвитку, за рахунок освітньої субвенції

 

8 127 464

 

8 127 464

 

6 661 855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 127 464

 

0611070

 

1070

 

0960

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

 

45 889 801

 

45 889 801

 

32 900 464

 

3 197 445

 

 

 

 

 

 

 

 

45 889 801

 

0611091

 

1091

 

0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно- технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок

коштів місцевого бюджету

 

163 309 642

 

163 309 642

 

83 415 007

 

13 432 889

 

 

5 504 816

 

2 000 000

 

3 504 816

 

717 843

 

450 613

 

2 000 000

 

168 814 458

 

0611092

 

1092

 

0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-

технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції

 

18 200 544

 

18 200 544

 

14 918 479

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 200 544

0611101

1101

0941

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти

за рахунок коштів місцевого бюджету

6 274 942

6 274 942

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 274 942

0611141

1141

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

38 518 375

38 518 375

28 490 265

736 956

 

 

 

 

 

 

 

38 518 375

0611142

1142

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

1 004 900

1 004 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 004 900

0611151

1151

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

за рахунок коштів місцевого бюджету

3 613 868

3 613 868

1 887 728

732 918

 

 

 

 

 

 

 

3 613 868

0611152

1152

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

за рахунок освітньої субвенції

11 102 000

11 102 000

9 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

11 102 000

0611160

1160

0990

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку

педагогічних працівників

4 870 817

4 870 817

3 828 215

135 722

 

 

 

 

 

 

 

4 870 817

 

0700000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

 

97 035 605

 

97 035 605

 

4 566 700

 

179 950

 

 

74 285 000

 

74 285 000

 

 

 

 

74 285 000

 

171 320 605

0710000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської

ради

97 035 605

97 035 605

4 566 700

179 950

 

74 285 000

74 285 000

 

 

 

74 285 000

171 320 605

 

0710160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

6 389 200

 

6 389 200

 

4 566 700

 

179 950

 

 

 

 

 

 

 

 

6 389 200

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога

населенню

57 488 109

57 488 109

 

 

 

66 485 000

66 485 000

 

 

 

66 485 000

123 973 109

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим

5 848 860

5 848 860

 

 

 

7 800 000

7 800 000

 

 

 

7 800 000

13 648 860

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім

первинної медичної допомоги

856 455

856 455

 

 

 

 

 

 

 

 

 

856 455

 

0712111

 

2111

 

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної)

допомоги

 

23 002 981

 

23 002 981

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 002 981

0712152

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

3 450 000

3 450 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 450 000

 

0800000

 

 

Департаментпраці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

181 968 566

 

181 968 566

 

98 819 988

 

4 982 094

 

 

1 957 717

 

 

1 957 717

 

100 056

 

 

 

183 926 283

0810000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення

Миколаївської міської ради

181 968 566

181 968 566

98 819 988

4 982 094

 

1 957 717

 

1 957 717

100 056

 

 

183 926 283

 

0810160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

68 158 100

 

68 158 100

 

51 931 600

 

1 859 909

 

 

 

 

 

 

 

 

68 158 100

0813031

3031

1030

Надання інших пільг окремим категоріям громадян

відповідно до законодавства

315 700

315 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

315 700

 

0813033

 

3033

 

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям

громадян

 

15 000 000

 

15 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 000 000

0813050

3050

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи

620 700

620 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620 700

0813090

3090

1030

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з

інвалідністю внаслідок війни

472 224

472 224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

472 224

 

0813104

 

3104

 

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,

хворобою, інвалідністю

 

40 962 422

 

40 962 422

 

31 033 240

 

1 554 179

 

 

127 717

 

 

127 717

 

100 056

 

 

 

41 090 139

0813105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю

та дітям з інвалідністю

9 150 375

9 150 375

6 621 424

511 262

 

 

 

 

 

 

 

9 150 375

0813123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

240 000

240 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240 000

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

0813160

 

 

3160

 

 

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують

сторонньої допомоги

 

 

7 436 349

 

 

7 436 349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 436 349

 

 

0813171

 

 

3171

 

 

1010

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

 

 

271 600

 

 

271 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

271 600

 

0813191

 

3191

 

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

 

14 860 415

 

14 860 415

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 860 415

 

0813192

 

3192

 

1030

Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

 

1 489 477

 

1 489 477

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 489 477

 

0813241

 

3241

 

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

13 673 906

 

13 673 906

 

9 233 724

 

1 056 744

 

 

1 830 000

 

 

1 830 000

 

 

 

 

15 503 906

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення

9 317 298

9 317 298

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 317 298

 

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

157 043 079

 

157 043 079

 

90 506 406

 

10 280 165

 

 

6 376 267

 

 

6 186 001

 

3 584 941

 

80 651

 

190 266

 

163 419 346

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної

спадщини Миколаївської міської ради

157 043 079

157 043 079

90 506 406

10 280 165

 

6 376 267

 

6 186 001

3 584 941

80 651

190 266

163 419 346

 

1010160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

4 340 700

 

4 340 700

 

3 348 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 340 700

1011080

1080

0960

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

51 186 858

51 186 858

39 941 142

2 342 868

 

5 180 610

 

5 179 110

3 244 142

20 511

1 500

56 367 468

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

30 339 813

30 339 813

21 383 021

3 296 893

 

127 091

 

112 091

 

 

15 000

30 466 904

 

1014060

 

4060

 

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

 

26 838 501

 

26 838 501

 

18 075 185

 

3 998 418

 

 

996 566

 

 

822 800

 

310 799

 

60 140

 

173 766

 

27 835 067

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі

культури і мистецтва

43 337 207

43 337 207

7 758 158

641 986

 

72 000

 

72 000

30 000

 

 

43 409 207

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

1 000 000

1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 000

 

1100000

 

 

Управлінняу справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

128 430 023

 

128 430 023

 

75 366 235

 

10 236 009

 

 

2 927 408

 

 

2 927 408

 

 

1 198 900

 

 

131 357 431

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту

Миколаївської міської ради

128 430 023

128 430 023

75 366 235

10 236 009

 

2 927 408

 

2 927 408

 

1 198 900

 

131 357 431

 

1110160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

2 854 200

 

2 854 200

 

2 131 100

 

45 783

 

 

 

 

 

 

 

 

2 854 200

1115011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

олімпійських видів спорту

1 700 000

1 700 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 700 000

1115012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту

700 000

700 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700 000

1115031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

81 931 391

81 931 391

51 118 078

6 583 291

 

213 320

 

213 320

 

 

 

82 144 711

1115033

5033

0810

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої

спортивної майстерності

12 548 886

12 548 886

8 406 830

1 024 633

 

 

 

 

 

 

 

12 548 886

1115041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

15 125 377

15 125 377

9 446 740

2 500 354

 

2 714 088

 

2 714 088

 

1 198 900

 

17 839 465

 

1115062

 

5062

 

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

 

8 166 767

 

8 166 767

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 166 767

1115063

5063

0810

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

5 403 402

5 403 402

4 263 487

81 948

 

 

 

 

 

 

 

5 403 402

 

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

352 334 764

 

352 334 764

 

25 269 200

 

1 116 875

 

 

743 472 536

 

742 892 536

 

580 000

 

 

 

742 892 536

 

1 095 807 300

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

352 334 764

352 334 764

25 269 200

1 116 875

 

743 472 536

742 892 536

580 000

 

 

742 892 536

1 095 807 300

 

1210160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

34 276 300

 

34 276 300

 

25 269 200

 

1 116 875

 

 

 

 

 

 

 

 

34 276 300

1210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

1 000

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000

1216011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового

фонду

8 000 000

8 000 000

 

 

 

52 100 000

52 100 000

 

 

 

52 100 000

60 100 000

 

1216020

 

6020

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають

житлово-комунальні послуги

 

99 000 000

 

99 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 000 000

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

140 375 000

140 375 000

 

 

 

9 298 000

9 298 000

 

 

 

9 298 000

149 673 000

1216040

6040

0620

Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води

20 000 000

20 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 000 000

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

1216050

 

6050

 

0620

Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності

 

500 000

 

500 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 000

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального

господарства

 

 

 

 

 

3 835 000

3 835 000

 

 

 

3 835 000

3 835 000

 

1217382

 

7382

 

0620

Реалізація заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним Банком реконструкції та розвитку проекту "Проект

розвитку міської інфраструктури - 2"

 

 

 

 

 

 

175 950 000

 

175 950 000

 

 

 

 

175 950 000

 

175 950 000

 

1217461

 

7461

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого

бюджету

 

50 182 464

 

50 182 464

 

 

 

 

1 709 536

 

1 709 536

 

 

 

 

1 709 536

 

51 892 000

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

500 000 000

500 000 000

 

 

 

500 000 000

500 000 000

 

1218340

 

8340

 

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

 

580 000

 

 

580 000

 

 

 

 

580 000

 

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

23 484 400

 

23 484 400

 

6 697 900

 

 

 

36 650 000

 

36 650 000

 

 

 

 

36 650 000

 

60 134 400

 

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської

міської ради

 

23 484 400

 

23 484 400

 

6 697 900

 

 

 

36 650 000

 

36 650 000

 

 

 

 

36 650 000

 

60 134 400

 

1310160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

8 559 400

 

8 559 400

 

6 697 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 559 400

1317310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального

господарства

 

 

 

 

 

15 500 000

15 500 000

 

 

 

15 500 000

15 500 000

1317640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

12 500 000

12 500 000

 

 

 

21 075 000

21 075 000

 

 

 

21 075 000

33 575 000

 

1317693

 

7693

 

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

 

2 425 000

 

2 425 000

 

 

 

 

75 000

 

75 000

 

 

 

 

75 000

 

2 500 000

 

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

7 714 500

 

7 714 500

 

5 480 100

 

283 530

 

 

183 485 000

 

183 485 000

 

 

 

 

183 485 000

 

191 199 500

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської

міської ради

7 714 500

7 714 500

5 480 100

283 530

 

183 485 000

183 485 000

 

 

 

183 485 000

191 199 500

 

1510160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

7 699 500

 

7 699 500

 

5 480 100

 

283 530

 

 

13 500 000

 

13 500 000

 

 

 

 

13 500 000

 

21 199 500

1511010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

 

 

 

 

 

11 350 000

11 350 000

 

 

 

11 350 000

11 350 000

 

1511021

 

1021

 

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

 

10 000

 

10 000

 

 

 

 

32 520 000

 

32 520 000

 

 

 

 

32 520 000

 

32 530 000

 

1511022

 

1022

 

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового

розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

 

5 000

 

5 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000

1512010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога

населенню

 

 

 

 

 

46 110 000

46 110 000

 

 

 

46 110 000

46 110 000

1512030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим

 

 

 

 

 

8 000 000

8 000 000

 

 

 

8 000 000

8 000 000

1513241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері

соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

 

 

2 000 000

2 000 000

 

 

 

2 000 000

2 000 000

1515041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

 

 

 

 

 

12 500 000

12 500 000

 

 

 

12 500 000

12 500 000

1516030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

 

 

 

 

 

2 000 000

2 000 000

 

 

 

2 000 000

2 000 000

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального

господарства

 

 

 

 

 

10 500 000

10 500 000

 

 

 

10 500 000

10 500 000

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

7 845 000

7 845 000

 

 

 

7 845 000

7 845 000

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

 

 

 

 

 

9 700 000

9 700 000

 

 

 

9 700 000

9 700 000

1517324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

 

 

 

 

 

3 005 000

3 005 000

 

 

 

3 005 000

3 005 000

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної

культури і спорту

 

 

 

 

 

21 005 000

21 005 000

 

 

 

21 005 000

21 005 000

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

 

 

 

 

 

3 450 000

3 450 000

 

 

 

3 450 000

3 450 000

 

1600000

 

 

Департаментархітектури та містобудування Миколаївської міської ради

 

13 987 100

 

13 987 100

 

10 046 800

 

 

 

1 330 000

 

1 330 000

 

 

 

 

1 330 000

 

15 317 100

1610000

 

 

Департамент архітектури та містобудування

Миколаївської міської ради

13 987 100

13 987 100

10 046 800

 

 

1 330 000

1 330 000

 

 

 

1 330 000

15 317 100

 

1610160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

12 763 100

 

12 763 100

 

10 046 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 763 100

1610180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

54 000

54 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 000

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови територій

(містобудівної документації)

 

 

 

 

 

679 642

679 642

 

 

 

679 642

679 642

1617370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного

розвитку територій

300 000

300 000

 

 

 

650 358

650 358

 

 

 

650 358

950 358

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1617693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

870 000

870 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870 000

 

 

1700000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

 

 

8 344 200

 

 

8 344 200

 

 

6 088 183

 

 

154 550

 

 

 

72 000

 

 

72 000

 

 

 

 

 

72 000

 

 

8 416 200

1710000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного

контролю Миколаївської міської ради

8 344 200

8 344 200

6 088 183

154 550

 

72 000

72 000

 

 

 

72 000

8 416 200

 

1710160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

8 323 744

 

8 323 744

 

6 088 183

 

154 550

 

 

72 000

 

72 000

 

 

 

 

72 000

 

8 395 744

1710180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

20 456

20 456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 456

 

2900000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та

цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

84 559 765

 

84 559 765

 

8 236 710

 

550 373

 

 

5 211 187

 

5 032 800

 

178 387

 

 

 

5 032 800

 

89 770 952

 

2910000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської

ради

 

84 559 765

 

84 559 765

 

8 236 710

 

550 373

 

 

5 211 187

 

5 032 800

 

178 387

 

 

 

5 032 800

 

89 770 952

 

2910160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

11 275 700

 

11 275 700

 

8 236 710

 

550 373

 

 

32 800

 

32 800

 

 

 

 

32 800

 

11 308 500

2918110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних

ситуацій та наслідків стихійного лиха

73 284 065

73 284 065

 

 

 

5 178 387

5 000 000

178 387

 

 

5 000 000

78 462 452

 

3100000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

 

7 467 100

 

7 467 100

 

5 784 500

 

 

 

90 000

 

90 000

 

 

 

 

90 000

 

7 557 100

3110000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської

ради

7 467 100

7 467 100

5 784 500

 

 

90 000

90 000

 

 

 

90 000

7 557 100

 

3110160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

7 458 582

 

7 458 582

 

5 784 500

 

 

 

90 000

 

90 000

 

 

 

 

90 000

 

7 548 582

3110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

8 518

8 518

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 518

 

3400000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

 

31 973 500

 

31 973 500

 

24 355 800

 

 

 

52 000

 

52 000

 

 

 

 

52 000

 

32 025 500

3410000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг

Миколаївської міської ради

31 973 500

31 973 500

24 355 800

 

 

52 000

52 000

 

 

 

52 000

32 025 500

 

3410160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

31 973 500

 

31 973 500

 

24 355 800

 

 

 

52 000

 

52 000

 

 

 

 

52 000

 

32 025 500

 

3600000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

12 387 200

 

12 387 200

 

9 437 900

 

 

 

80 000

 

80 000

 

 

 

 

80 000

 

12 467 200

3610000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської

ради

12 387 200

12 387 200

9 437 900

 

 

80 000

80 000

 

 

 

80 000

12 467 200

 

3610160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

11 929 200

 

11 929 200

 

9 437 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 929 200

3617130

7130

0421

Здійснення заходів із землеустрою

410 000

410 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410 000

3617650

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної

ділянки чи права на неї

 

 

 

 

 

80 000

80 000

 

 

 

80 000

80 000

3617693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

48 000

48 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 000

 

3700000

 

 

ДепартаментфінансівМиколаївської міської ради

 

77 329 382

 

27 329 382

 

14 918 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 329 382

3710000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

77 329 382

27 329 382

14 918 000

 

 

 

 

 

 

 

 

77 329 382

 

3710160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

19 445 500

 

19 445 500

 

14 918 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 445 500

3718600

8600

0170

Обслуговування місцевого боргу

7 883 882

7 883 882

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 883 882

3718710

8710

0133

Резервний фонд місцевого бюджету

50 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000 000

 

3800000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

 

13 384 048

 

 

13 384 048

 

 

9 437 900

 

 

255 866

 

 

 

36 585

 

 

36 585

 

 

 

 

 

36 585

 

 

13 420 633

 

3810000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

13 384 048

 

13 384 048

 

9 437 900

 

255 866

 

 

36 585

 

36 585

 

 

 

 

36 585

 

13 420 633

 

3810160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

12 280 235

 

12 280 235

 

9 437 900

 

255 866

 

 

36 585

 

36 585

 

 

 

 

36 585

 

12 316 820

3810180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

3816020

 

6020

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають

житлово-комунальні послуги

 

867 254

 

867 254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

867 254

3817693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

74 444

74 444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 444

3818240

8240

0380

Заходи та роботи з територіальної оборони

162 035

162 035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162 035

 

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

55 446 400

 

55 446 400

 

16 304 100

 

1 863 477

 

 

2 057 000

 

2 027 000

 

30 000

 

 

 

2 027 000

 

57 503 400

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської

міської ради

55 446 400

55 446 400

16 304 100

1 863 477

 

2 057 000

2 027 000

30 000

 

 

2 027 000

57 503 400

 

4010160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

22 213 900

 

22 213 900

 

16 304 100

 

683 477

 

 

57 000

 

27 000

 

30 000

 

 

 

27 000

 

22 270 900

4010180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

500

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

4014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

66 500

66 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 500

4016014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

9 100 000

9 100 000

 

1 100 000

 

 

 

 

 

 

 

9 100 000

4016030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

18 900 000

18 900 000

 

 

 

2 000 000

2 000 000

 

 

 

2 000 000

20 900 000

 

4017461

 

7461

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого

бюджету

 

5 000 000

 

5 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000 000

4018110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних

ситуацій та наслідків стихійного лиха

165 500

165 500

 

80 000

 

 

 

 

 

 

 

165 500

 

4100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

46 772 600

 

46 772 600

 

13 284 800

 

1 884 997

 

 

9 021 466

 

9 000 000

 

21 466

 

 

 

9 000 000

 

55 794 066

4110000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської

міської ради

46 772 600

46 772 600

13 284 800

1 884 997

 

9 021 466

9 000 000

21 466

 

 

9 000 000

55 794 066

 

4110160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

20 206 100

 

20 206 100

 

13 284 800

 

1 884 997

 

 

21 466

 

 

21 466

 

 

 

 

20 227 566

4114082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

66 500

66 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 500

4116011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового

фонду

930 000

930 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930 000

4116014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

5 300 000

5 300 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 300 000

4116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

12 170 000

12 170 000

 

 

 

65 000

65 000

 

 

 

65 000

12 235 000

 

4117461

 

7461

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого

бюджету

 

8 000 000

 

8 000 000

 

 

 

 

8 935 000

 

8 935 000

 

 

 

 

8 935 000

 

16 935 000

4118110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних

ситуацій та наслідків стихійного лиха

100 000

100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 000

 

4200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

59 398 820

 

59 398 820

 

16 311 430

 

972 721

 

 

 

 

 

 

 

 

59 398 820

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської

міської ради

59 398 820

59 398 820

16 311 430

972 721

 

 

 

 

 

 

 

59 398 820

 

4210160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

23 568 200

 

23 568 200

 

16 311 430

 

901 642

 

 

 

 

 

 

 

 

23 568 200

4210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

80 000

80 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 000

4214082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

50 000

50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000

4216014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

18 773 962

18 773 962

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 773 962

 

4216020

 

6020

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та

організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

 

150 000

 

150 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 000

4216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

15 197 533

15 197 533

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 197 533

 

4217461

 

7461

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

1 200 000

 

1 200 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 200 000

4218110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних

ситуацій та наслідків стихійного лиха

379 125

379 125

 

71 079

 

 

 

 

 

 

 

379 125

 

4300000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

60 461 664

 

60 461 664

 

16 606 000

 

1 085 345

 

 

9 840

 

 

9 840

 

 

 

 

60 471 504

4310000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської

міської ради

60 461 664

60 461 664

16 606 000

1 085 345

 

9 840

 

9 840

 

 

 

60 471 504

 

4310160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

24 037 400

 

24 037 400

 

16 606 000

 

1 058 081

 

 

9 840

 

 

9 840

 

 

 

 

24 047 240

4310180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

4314082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

133 000

133 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133 000

4316014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

8 049 000

8 049 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 049 000

 

4316020

 

6020

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та

організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

 

200 000

 

200 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 000

4316030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

17 843 164

17 843 164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 843 164

 

4317461

 

7461

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого

бюджету

 

10 000 000

 

10 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000 000

4318110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних

ситуацій та наслідків стихійного лиха

199 000

199 000

 

27 264

 

 

 

 

 

 

 

199 000

Х

Х

Х

УСЬОГО

3 676 660 195

3 626 660 195

1 723 503 518

155 263 997

 

1 426 298 836

1 359 228 525

66 880 045

4 402 840

1 730 164

1 359 418 791

5 102 959 031

 

Додаток 4

до рішення міської ради від 23 грудня 2023

№ 27/12

 

КредитуваннябюджетуМиколаївськоїміськоїтериторіальноїгромадив2024році

 

 

1454900000

(код бюджету)


 

 

(грн)

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування - усього

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

 

разом

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

 

разом

 

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

 

разом

 

 

усього

 

у тому числі бюджет розвитку

 

 

усього

 

у тому числі бюджет розвитку

 

 

усього

 

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської

міської ради

 

9 697 000

 

9 697 000

 

-9 331 000

 

-9 331 000

 

366 000

 

366 000

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської

міської ради

 

9 697 000

 

9 697 000

 

-9 331 000

 

-9 331 000

 

366 000

 

366 000

 

0218821

 

8821

 

1060

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ реконструкцію /придбання житла

 

 

9 697 000

 

 

9 697 000

 

 

 

 

 

 

9 697 000

 

 

9 697 000

 

 

0218822

 

 

8822

 

 

1060

Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію

/придбання житла

 

 

 

 

 

 

 

-9 331 000

 

 

 

-9 331 000

 

 

 

-9 331 000

 

 

 

-9 331 000

3700000

 

 

Департамент фінансів

Миколаївської міської ради

 

174 609 294

174 609 294

174 609 294

 

-174 609 294

-174 609 294

-174 609 294

 

 

 

 

3710000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської

міської ради

 

174 609 294

174 609 294

174 609 294

 

-174 609 294

-174 609 294

-174 609 294

 

 

 

 

 

3718881

 

8881

 

0490

Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

 

 

174 609 294

 

174 609 294

 

174 609 294

 

 

 

 

 

 

174 609 294

 

174 609 294

 

174 609 294

 

3718882

 

8882

 

0490

Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити

під місцеві гарантії

 

 

 

 

 

 

-174 609 294

 

-174 609 294

 

-174 609 294

 

 

-174 609 294

 

-174 609 294

 

-174 609 294

Х

Х

Х

УСЬОГО

 

184 306 294

174 609 294

184 306 294

 

-183 940 294

-174 609 294

-183 940 294

 

366 000

 

366 000

 

Додаток 5

до рішення міської ради від  23 грудня 2023

№ 27/12

 

 

 

1454900000

(код бюджету)


 

Міжбюджетні трансферти на 2024 рік

 

 

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів


 

 

 

(грн)

 

Код Класифікації доходу бюджету /Код бюджету

Найменування трансферту /Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту

 

Усього

1

2

3

І. Трансферти до загального фонду бюджету

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування

4 539 500

9900000000

Державний бюджет України

4 539 500

41021400

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації

419 143 700

9900000000

Державний бюджет України

419 143 700

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

794 886 500

9900000000

Державний бюджет України

794 886 500

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів Миколаївської області)

11 102 000

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області

11 102 000

410539000

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни)

1 680 000

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області

1 680 000

410539000

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії І ), та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою)

501 787

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області

501 787

410539000

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн)

979 013

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області

979 013

410539000

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, та сім’ям працівників структурних підрозділів Миколаївської обласної військової адміністрації, Миколаївської обласної ради, комунального підприємства «Миколаївська обласна варта», які загинули 29 березня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради за адресою:

м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22)

820 002

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області

820 002

410539000

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі добровольчих, які загинули, пропали безвісти або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків на тимчасово окупованій території АР Крим, м. Севастополя, під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та дітям працівників структурних підрозділів Миколаївської обласної військової адміністрації, Миколаївської обласної ради, комунального підприємства «Миколаївська обласна варта», які загинули 29 березня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради за адресою:

м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22)

616 200

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області

616 200

410539000

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни)

472 224

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області

472 224

410539000

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ групи))

271 600

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області

271 600

410539000

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

620 700

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області

620 700

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

41031700

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури - 2»

175 950 000,00

9900000000

Державний бюджет України

175 950 000

X

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

1 411 583 226

X

загальний фонд

1 235 633 226

X

спеціальний фонд

175 950 000

 

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету /Код

бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого

бюджету

Найменування трансферту /Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту

Усього

1

2

3

4

І. Трансферти із загального фонду бюджету

0219770

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету (виконання суспільно важливих завдань щодо забезпечення умов безпечного функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, охорони важливих об'єктів і комунікацій, інших критично важливих об'єктів інфраструктури, забезпечення заходів громадської безпеки і порядку в місті Миколаєві комунальним підприємством "Миколаївська обласна варта")

10 000 000,00

1410000000

 

Обласний бюджет Миколаївської області

10 000 000,00

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

X

X

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

10 000 000

X

X

загальний фонд

10 000 000

X

X

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

ОБСЯГИ

капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів у 2024 році


Додаток 6

до рішення міської ради від 23 грудня 2023

№ 27/12

 

 

 

 

 

 

 1454900000

(код бюджету)


 

 

(грн)

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проєкту

Загальний період реалізації проєкту, (рік початку і завершення)

Загальна вартість проєкту, гривень

Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень

Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2024 році, гривень

Очікуваний рівень готовності проєкту на кінець 2024 року, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

 

71 643 944

 

21 029 031

 

32 404 098

 

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

71 643 944

21 029 031

32 404 098

 

 

0217330

 

7330

 

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Миколаїв» м.Миколаїв, Миколаївської області

 

(2020-2025)

 

71 643 944

 

21 029 031

 

32 404 098

 

75

 

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

529 146 147

 

0

 

3 835 000

 

 

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

529 146 147

 

0

 

3 835 000

 

 

 

1217310

 

 

7310

 

 

0443

 

Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства

Реконструкція вулично-дорожньої мережі по вул. Херсонське шосе від вул. Новозаводська до пр. Богоявленський у м.Миколаєві, у т.ч. проєктні роботи та експертиза

 

 

(2023-2026)

 

 

271 686 147

 

 

0

 

 

1 810 000

 

 

1

 

1217310

 

7310

 

0443

Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства

Нове будівництво комплексу з оброблення побутових відходів у місті Миколаєві, у т.ч. передпроєктні, проєктні роботи та експертиза.

 

(2023-2025)

 

257 460 000

 

0

 

2 025 000

 

1

 

 

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

 

16 032 043

 

 

532 043

 

 

15 500 000

 

 

 

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

 

16 032 043

 

 

532 043

 

 

15 500 000

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1317310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0443

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства

Реалізація підпроєкту 1SE Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж на території багатоквартирної житлової забудови, обмеженої вул.Космонавтів, вул. 4 Поздовжньою, вул. В.Чорновола, вул.Херсонське шосе в місті Миколаєві до житлових будинків за адресами: м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 92; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 94; м.Миколаїв, вул.Херсонське шосе, 96; м.Миколаїв,                                              вул. В.Чорновола, 3; м.Миколаїв, вул.В.Чорновола, 5;

м. Миколаїв, вул.В.Чорновола, 7; м.Миколаїв, вул. В.Чорновола, 9; м.Миколаїв, вул.Космонавтів, 67; м. Миколаїв, вул.Космонавтів, 69; м.Миколаїв, вул.

Космонавтів, 71; м.Миколаїв, вул.Космонавтів, 73; м.Миколаїв, вул.Космонавтів, 73а, та дошкільного навчального закладу № 95 за адресою: м.Миколаїв, вул.Космонавтів, 67а, у т.ч. проєктно- кошторисна документація та експертиза - реалізація інвестиційногопроєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2020-2024)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 731 177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

279 949

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 451 228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

1317310

 

 

 

 

 

 

 

7310

 

 

 

 

 

 

 

0443

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства

Реалізація підпроєкту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж від котельні потужністю 4,5 МВт за адресою: м.Миколаїв, Херсонське шосе, 40-к до житлових будинків за адресами: м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 30; м.Миколаїв,

вул. Херсонське шосе, 32; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 38; м.Миколаїв, вул.Херсонське шосе, 40; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46/1; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 50; м.Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7; м.Миколаїв,

вул. Генерала Свиридова, 7/1, у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза - реалізація інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)

 

 

 

 

 

 

 

(2020-2024)

 

 

 

 

 

 

 

8 300 866

 

 

 

 

 

 

 

252 094,07

 

 

 

 

 

 

 

8 048 772

 

 

 

 

 

 

 

100

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

1 957 686 878

48 904 840

55 505 000

 

1510000

 

 

Управління капітального будівництва

Миколаївськоїміськоїради

 

 

1 957 686 878

48 904 840

55 505 000

 

 

 

 

1517310

 

 

 

7310

 

 

 

0443

 

 

Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства

Нове будівництво транспортної розв'язки в двох рівнях на перехресті проспекту Богоявленського з залізничною колією АТ "Укрзалізниця" перегону Прибузька - Жовтнева на 10 км+653 м на проспекті Богоявленський в місті Миколаєві, в т.ч. ТЕО, ОВД, проєктно-кошторисна документація та експертиза

 

 

 

(2020-2026)

 

 

 

300 987 113

 

 

 

0

 

 

 

2 000 000

 

 

 

1

 

1517310

 

7310

 

0443

 

Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства

Нове будівництво вуличних мереж водопостачання у мкр. Варварівка в м. Миколаєві, в т.ч. проєктно - вишукувальні роботи та експертиза

 

(2023-2026)

 

17 080 094

 

0

 

500 000

 

3

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1517310

 

7310

 

0443

 

Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства

Нове будівництво дороги по вул. Сонячна, Мала Корениха,у т.ч. проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

 

(2024-2026)

 

7 500 000

 

0

 

7 500 000

 

100

 

 

1517310

 

 

7310

 

 

0443

 

Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства

Нове будівництво системи водовідведення у приватному секторі мікрорайону Ракетне Урочище, від   вул. 9 Воєнної до вул. 4 Воєнної, у т.ч. проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

(2024-2026)

 

 

4 000 000

 

 

0

 

 

500 000

 

 

13

 

 

1517321

 

 

7321

 

 

0443

 

 

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво захисного укриття дошкільного навчального закладу №65 за адресою: м.Миколаїв, вул.Чайковського,24, у т.ч.проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

(2023-2026)

 

 

30 000 000

 

 

0

 

 

5 000

 

 

0

 

 

1517321

 

 

7321

 

 

0443

 

 

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво захисного укриття закладу дошкільної освіти           ( ясла-садок) № 126 за адресою: м.Миколаїв, проспект Миру, 64-Б, в т.ч.проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

(2023-2026)

 

 

30 000 000

 

 

0

 

 

5 000

 

 

0

 

 

1517321

 

 

7321

 

 

0443

 

 

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво захисного укриття Миколаївської гімназії № 14 імені Героя Радянського Союзу Пшеніцина Г.О. Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. Вільна,38, в т.ч.проєктно- вишукувальні роботи та експертиза

 

 

(2023-2026)

 

 

30 000 000

 

 

0

 

 

5 000

 

 

0

 

 

1517321

 

 

7321

 

 

0443

 

 

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво захисного укриття Миколаївської гімназії № 33 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. Океанівська,12, в т.ч.проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

(2023-2026)

 

 

30 000 000

 

 

0

 

 

5 000

 

 

0

 

 

1517321

 

 

7321

 

 

0443

 

 

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво захисного укриття Миколаївського ліцею

№42 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв,вул. Електронна,73, в т.ч.проєктно- вишукувальні роботи та експертиза

 

 

(2023-2026)

 

 

30 000 000

 

 

0

 

 

5 000

 

 

0

 

 

1517321

 

 

7321

 

 

0443

 

 

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво Миколаївського ліцею № 51 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, провулок Парусний,3-а, в м.Миколаєві, в т.ч. проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

(2023-2028)

 

 

300 000 000

 

 

469 977

 

 

7 800 000

 

 

3

 

 

 

1517321

 

 

 

7321

 

 

 

0443

 

 

 

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул.

Потьомкінська, 147А у м. Миколаєві, в т.ч. проєктно - вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

(2023-2025)

 

 

 

13 000 000

 

 

 

0

 

 

 

5 000

 

 

 

0

 

 

1517321

 

 

7321

 

 

0443

 

 

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво захисного укриття Миколаївського ліцею №8 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою:     м. Миколаїв, проспект Миру, 23-Г, в тому числі проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

(2024-2026)

 

 

30 000 000

 

 

0

 

 

5 000

 

 

0

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

1517321

 

 

7321

 

 

0443

 

 

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво захисного укриття дошкільного навчального закладу № 75 за адресою: м. Миколаїв,вул. 3 Лінія,17, в т.ч. проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

(2024-2026)

 

 

30 000 000

 

 

0

 

 

5 000

 

 

0

 

 

1517321

 

 

7321

 

 

0443

 

 

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво захисного укриття Миколаївської гімназії № 18 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Дачна, 2, в т.ч. проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

(2024-2026)

 

 

30 000 000

 

 

0

 

 

5 000

 

 

0

 

 

1517322

 

 

7322

 

 

0443

 

Будівництво медичних установ та закладів

Реконструкція приймального відділення КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: м.Миколаїв, вул. Корабелів, 14В. Коригування, в тому числі проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

(2020-2024)

 

 

16 366 657

 

 

16 044 159

 

 

200 000

 

 

99

 

 

1517322

 

 

7322

 

 

0443

 

 

Будівництво медичних установ та закладів

Реконструкція з прибудовою критого переходу між будівлями головного корпусу і травматологічного пункту КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: м.Миколаїв, вул. Корабелів, 14В», в т.ч. проєктно - вишукувальні роботи та експертиза

 

 

(2023-2024)

 

 

3 767 483

 

 

418 049

 

 

4 500 000

 

 

100

 

 

1517322

 

 

7322

 

 

0443

 

Будівництво медичних установ та закладів

Нове будівництво дитячого діагностичного центру з бомбосховищем та переходом до стаціонарного корпусу за адресою: місто Миколаїв, вул. Рюміна, 5, в т.ч. проєктно - вишукувальні роботи та експертиза.

 

 

(2023-2026)

 

 

453 000 000

 

 

19 224

 

 

5 000 000

 

 

1

 

1517324

 

7324

 

0443

 

Будівництво установ та закладів культури

Реконструкція палацу творчості учнів по вулиці Адміральська, 31, в м. Миколаєві, у тому числі проєктно- вишукувальні роботи та експертиза

 

(2024-2026)

 

22 000 000

 

0

 

2 000 000

 

9

 

1517324

 

7324

 

0443

 

Будівництво установ та закладів культури

Нове будівництво будинку культури за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, пр.Богоявленський, 328, в тому числі проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

 

(2023-2026)

 

310 000 000

 

0

 

500 000

 

0

 

 

1517324

 

 

7324

 

 

0443

 

 

Будівництво установ та закладів культури

КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво літніх вольєрів «Острів звірів» за адресою: пл. М. Леонтовича, 1 у м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

(2017-2024)

 

 

25 949 606

 

 

25 526 811

 

 

500 000

 

 

100

 

 

1517324

 

 

7324

 

 

0443

 

 

Будівництво установ та закладів культури

Нове будівництво захисного укриття Миколаївського ліцею

«Академія дитячої творчості» Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.

Паркова, 36, в т.ч. проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

(2024-2026)

 

 

30 000 000

 

 

0

 

 

5 000

 

 

0

 

 

1517325

 

 

7325

 

 

0443

 

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Реконструкція легкоатлетичного манежу Миколаївської спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву з легкої атлетики за адресою: м. Миколаїв, вул. Спортивна, 1, в т.ч. проєктно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза

 

 

(2021-2026)

 

 

28 050 000

 

 

0

 

 

10 000 000

 

 

36

 

 

1517325

 

 

7325

 

 

0443

 

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Реконструкція елінгу № 1 ДЮСШ № 2 з надбудовою спортивного залу за адресою: вул. Спортивна, 11 у м.Миколаєві. Коригування, в т.ч. проєктно- вишукувальні роботи та експертиза

 

 

(2015-2026)

 

 

9 610 925

 

 

5 699 989

 

 

10 000 000

 

 

100

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

1517325

 

 

7325

 

 

0443

 

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ДЮСШ №2 за адресою: м.Миколаїв, вул.Спортивна,11, у тому числі проєктно - вишукувальні роботи та експертиза

 

 

(2023-2026)

 

 

5 000 000

 

 

0

 

 

5 000

 

 

0

 

 

1517325

 

 

7325

 

 

0443

 

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Створення спортивного містечка по просп. Героїв Сталінграду, 4 , у м. Миколаєві. Нове будівництво. Коригування.

 

 

(2024-2026)

 

 

147 000 000

 

 

0

 

 

1 000 000

 

 

1

 

 

1517330

 

 

7330

 

 

0443

 

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Реконструкція місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м.Миколаєві. Коригування, у тому числі проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

(2017-2026)

 

 

1 570 000

 

 

726 631

 

 

200 000

 

 

59

 

 

1517330

 

 

7330

 

 

0443

 

 

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Нове будівництво колумбарію з влаштуванням сектору для поховання на території Центрального міського кладовища (цвинтар в Інгульському районі) за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Автомобільна, № 1-К, у тому числі проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

(2023-2026)

 

 

2 500 000

 

 

0

 

 

2 500 000

 

 

100

 

 

1517330

 

 

7330

 

 

0443

 

 

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Нове будівництво місцевої системи гучного мовлення з оповіщенням про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у місті Миколаїв, Миколаївська область, м.Миколаїв, у тому числі проєктно - вишукувальні роботи та експертиза

 

 

(2023-2026)

 

 

20 305 000

 

 

0

 

 

750 000

 

 

4

×

×

×

УСЬОГО

×

×

2 574 509 012

70 465 914

107 244 098

×

 

Додаток 7

до рішення міської ради від 23 грудня 2023

№ 27/12

 

РОЗПОДІЛ

витрат бюджету Миколаївської міської територіальної громади на реалізацію міських програм у 2024 році

 

1454900000

(код бюджету)

(грн.)

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

 

Найменування місцевої/регіональної програми

 

Дата та номер документа, яким  затверджено місцеву регіональну програму

 

 

Усього

 

 

Загальний фонд

 

Спеціальний фонд

 

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

704 853 285

407 707 681

297 145 604

296 779 604

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

704 853 285

407 707 681

297 145 604

296 779 604

 

0210160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-

комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020- 2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

1 676 928

 

1 676 928

 

 

 

 

0210170

 

 

0170

 

 

0131

 

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

Програма професійного навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів Миколаївської міської ради на 2023-2025 роки

 

Рішення ММР від 29.06.2023 №21/16

 

 

100 000

 

 

100 000

 

 

 

0210180

 

0180

 

0133

 

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2026 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/29

 

200 000

 

200 000

 

 

 

 

0213111

 

 

3111

 

 

1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

 

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2022-2024 роки

 

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/186

 

 

276 640

 

 

276 640

 

 

0213112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх

соціального захисту

Міська комплексна програма захисту прав дітей

"Діти Миколаєва" на 2022-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/186

418 000

418 000

 

 

0213121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів

соціальних служб

Міська цільова програма "Молодіжна політика на

2022-2025 роки"

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/183

4 333 624

4 333 624

 

 

 

0213124

 

3124

 

1040

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або

насильства за ознаками статі

 

Міська цільова програма "Молодіжна політика на 2022-2025 роки"

 

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/183

 

3 532 158

 

3 532 158

 

 

0213133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Міська цільова програма "Молодіжна політика на

2022-2025 роки"

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/183

1 202 562

1 202 562

 

 

 

 

0213140

 

 

3140

 

 

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

 

 

Програма відпочинку дітей на 2022-2024 роки

 

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/185

 

 

8 500 000

 

 

8 500 000

 

 

 

 

0213191

 

 

3191

 

 

1030

 

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

Комплексна програма підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України м.Миколаєва на 2024-2026

роки

 

рішення ММР від 28.11.2023 № 26/70

 

 

5 466 300

 

 

5 466 300

 

 

 

 

0213241

 

 

3241

 

 

1090

 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Комплексна програма підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України м.Миколаєва на 2024-2026

роки

 

рішення ММР від 28.11.2023 № 26/70

 

 

5 348 045

 

 

5 348 045

 

 

0213242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і

соціального забезпечення

Міська програма з національно-патріотичного

виховання на 2022-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/188

1 688 000

1 688 000

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

0214082

 

4082

 

0829

 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16

 

690 000

 

690 000

 

 

 

0216084

 

6084

 

0610

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на

будівництво/реконструкцію/придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2026 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

 

1 652 000

 

1 652 000

 

 

 

0217330

 

7330

 

0443

 

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Міська комплексна Програма «Інформатизація та розвиток електронного урядування»на 2020-2025

роки»

Рішення ММР від 23.07.2020 №57/371

 

32 404 098

 

 

32 404 098

 

32 404 098

 

0217413

 

7413

 

0451

 

Інші заходи у сфері автотранспорту

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт)

 

 

264 375 506

 

 

264 375 506

 

264 375 506

 

0217426

 

7426

 

0453

 

Інші заходи у сфері електротранспорту

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт)

 

 

350 000 000

 

350 000 000

 

 

 

0217680

 

7680

 

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт)

 

 

852 481

 

852 481

 

 

 

0217693

 

7693

 

0490

 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт)

 

 

2 798 690

 

2 798 690

 

 

 

0217693

 

7693

 

0490

 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період

2016-2025 років

 

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/15

 

3 495 751

 

3 495 751

 

 

 

0217693

 

7693

 

0490

 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська комплексна Програма «Інформатизація та розвиток електронного урядування»на 2020-2025

роки»

Рішення ММР від 23.07.2020 №57/371

 

4 500 000

 

4 500 000

 

 

 

0218220

 

8220

 

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Комплексна Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на

2021-2024 роки"

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/19

 

976 502

 

976 502

 

 

 

0218821

 

8821

 

1060

Надання пільгових  довгострокових  кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ реконструкцію /придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2026 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

 

9 697 000

 

 

9 697 000

 

 

0218822

 

8822

 

1060

Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію

/придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2026 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

 

-9 331 000

 

 

-9 331 000

 

 

 

0219770

 

 

9770

 

 

0180

 

 

Інші субвенції з місцевого бюджету

 

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт)

 

 

 

10 000 000

 

 

10 000 000

 

 

0600000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

910 372 726

902 956 726

7 416 000

7 416 000

0610000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

910 372 726

902 956 726

7 416 000

7 416 000

 

0610160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-

2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

100 000

 

100 000

 

 

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-

2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/182

421 608 840

419 352 840

2 256 000

2 256 000

 

0611021

 

1021

 

0921

Надання загальної середньої освіти закладами

загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022- 2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/182

 

205 025 540

 

201 941 540

 

3 084 000

 

3 084 000

 

 

0611022

 

 

1022

 

 

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

 

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022- 2024 роки

 

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/182

 

 

18 156 001

 

 

18 080 001

 

 

76 000

 

 

76 000

 

0611070

 

1070

 

0960

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з

дітьми

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022- 2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/182

 

45 889 801

 

45 889 801

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

0611091

 

1091

 

0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

 

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022- 2024 роки

 

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/182

 

165 309 642

 

163 309 642

 

2 000 000

 

2 000 000

0611101

1101

0941

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої

освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-

2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/182

6 274 942

6 274 942

 

 

0611141

1141

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері

освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-

2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/182

38 518 375

38 518 375

 

 

0611142

1142

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-

2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/182

1 004 900

1 004 900

 

 

0611151

1151

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних

центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-

2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/182

3 613 868

3 613 868

 

 

0611160

1160

0990

Забезпечення діяльності центрів професійного

розвитку педагогічних працівників

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-

2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/182

4 870 817

4 870 817

 

 

 

0700000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

 

 

 

165 031 405

 

90 746 405

 

74 285 000

 

74 285 000

0710000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

 

 

165 031 405

90 746 405

74 285 000

74 285 000

 

0710160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-

2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

100 000

 

100 000

 

 

 

 

 

0712010

 

 

 

2010

 

 

 

0731

 

 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023- 2025 роки

 

 

Рішення ВК ММР від 11.10.2022 № 542

 

 

 

123 973 109

 

 

 

57 488 109

 

 

 

66 485 000

 

 

 

66 485 000

 

 

 

0712030

 

 

 

2030

 

 

 

0733

 

 

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023- 2025 роки

 

 

Рішення ВК ММР від 11.10.2022 № 542

 

 

 

13 648 860

 

 

 

5 848 860

 

 

 

7 800 000

 

 

 

7 800 000

 

 

 

0712080

 

 

 

2080

 

 

 

0721

 

 

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023- 2025 роки

 

 

Рішення ВК ММР від 11.10.2022 № 542

 

 

 

856 455

 

 

 

856 455

 

 

 

 

 

0712111

 

 

 

2111

 

 

 

0726

 

 

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико- санітарної) допомоги

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023- 2025 роки

 

 

Рішення ВК ММР від 11.10.2022 № 542

 

 

 

23 002 981

 

 

 

23 002 981

 

 

 

 

 

0712152

 

 

 

2152

 

 

 

0763

 

 

 

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023- 2025 роки

 

 

Рішення ВК ММР від 11.10.2022 № 542

 

 

 

3 450 000

 

 

 

3 450 000

 

 

0800000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

107 948 740

107 948 740

 

 

0810000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення

Миколаївської міської ради

 

 

107 948 740

107 948 740

 

 

 

0810160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-

2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

99 800

 

99 800

 

 

0813031

3031

1030

Надання інших пільг окремим категоріям громадян

відповідно до законодавства

Міська програма "Соціальний захист" на 2024-

2026 роки (проєкт)

 

315 700

315 700

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0813033

3033

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд

автомобільним транспортом окремим категоріям

Міська програма "Соціальний захист" на 2024- 2026 роки (проєкт)

 

15 000 000

15 000 000

 

 

 

0813104

 

3104

 

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,

хворобою, інвалідністю

 

Міська програма "Соціальний захист" на 2024- 2026 роки (проєкт)

 

 

40 962 422

 

40 962 422

 

 

0813105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з

інвалідністю та дітям з інвалідністю

Міська програма "Соціальний захист" на 2024-

2026 роки (проєкт)

 

9 150 375

9 150 375

 

 

0813123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

Міська програма "Соціальний захист" на 2024-

2026 роки (проєкт)

 

240 000

240 000

 

 

 

 

0813160

 

 

3160

 

 

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

 

 

Міська програма "Соціальний захист" на 2024- 2026 роки (проєкт)

 

 

 

7 436 349

 

 

7 436 349

 

 

0813191

3191

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та

праці

Міська програма "Соціальний захист" на 2024-

2026 роки (проєкт)

 

10 765 200

10 765 200

 

 

 

0813192

 

3192

 

1030

Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням  ветеранів і осіб з інвалідністю,

діяльність яких має соціальну спрямованість

Міська програма "Соціальний захист" на 2024- 2026 роки (проєкт)

 

 

1 489 477

 

1 489 477

 

 

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері

соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист" на 2024-

2026 роки (проєкт)

 

13 673 906

13 673 906

 

 

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і

соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист" на 2024-

2026 роки (проєкт)

 

8 815 511

8 815 511

 

 

 

1000000

 

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

152 827 879

 

152 827 879

 

 

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної

спадщини Миколаївської міської ради

 

 

152 827 879

152 827 879

 

 

 

1010160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-

комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020- 2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

125 500

 

125 500

 

 

 

1011080

 

1080

 

0960

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16

 

51 186 858

 

51 186 858

 

 

 

1014030

 

4030

 

0824

 

Забезпечення діяльності бібліотек

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16

 

30 339 813

 

30 339 813

 

 

 

1014060

 

4060

 

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16

 

26 838 501

 

26 838 501

 

 

 

1014081

 

4081

 

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Міська Програма розвитку і функціонування української мови у місті Миколаєві на 2023 -

2025 роки

Рішення ММР від 23.02.2023 №18/1

 

200 000

 

200 000

 

 

 

1014081

 

4081

 

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16

 

43 137 207

 

43 137 207

 

 

 

1014082

 

4082

 

0829

 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16

 

1 000 000

 

1 000 000

 

 

 

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

125 675 823

 

125 675 823

 

 

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту

Миколаївської міської ради

 

 

125 675 823

125 675 823

 

 

 

1110160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-

2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

100 000

 

100 000

 

 

1115011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

з олімпійських видів спорту

Міська програма "Фізична культура і спорт" на

2022-2025 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/187

1 700 000

1 700 000

 

 

1115012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

з неолімпійських видів спорту

Міська програма "Фізична культура і спорт" на

2022-2025 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/187

700 000

700 000

 

 

1115031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Міська програма "Фізична культура і спорт" на

2022-2025 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/187

81 931 391

81 931 391

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1115033

5033

0810

Забезпечення підготовки спортсменів школами

вищої спортивної майстерності

Міська програма "Фізична культура і спорт" на

2022-2025 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/187

12 548 886

12 548 886

 

 

1115041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних

споруд

Міська програма "Фізична культура і спорт" на

2022-2025 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/187

15 125 377

15 125 377

 

 

 

1115062

 

5062

 

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в

регіоні

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/187

 

8 166 767

 

8 166 767

 

 

1115063

5063

0810

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

Міська програма "Фізична культура і спорт" на

2022-2025 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/187

5 403 402

5 403 402

 

 

 

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

885 681 000

318 158 464

567 522 536

566 942 536

 

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

885 681 000

 

318 158 464

 

567 522 536

 

566 942 536

 

1210160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-

2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

100 000

 

100 000

 

 

 

1210180

 

0180

 

0133

 

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2026 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/29

 

1 000

 

1 000

 

 

 

1216011

 

6011

 

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на

2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

60 100 000

 

8 000 000

 

52 100 000

 

52 100 000

 

1216020

 

6020

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

86 000 000

 

86 000 000

 

 

 

1216020

 

6020

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма поводження з котами і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Миколаєві на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 23.07.2020 №57/376

 

13 000 000

 

13 000 000

 

 

 

1216030

 

6030

 

0620

 

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово-

комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

149 673 000

 

140 375 000

 

9 298 000

 

9 298 000

1216040

6040

0620

Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води

Програма "Доступна вода" на 2024 рік (проєкт)

 

20 000 000

20 000 000

 

 

 

1216050

 

6050

 

0620

Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної

власності

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

500 000

 

500 000

 

 

 

1217310

 

7310

 

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт)

 

 

3 835 000

 

 

3 835 000

 

3 835 000

 

1217461

 

7461

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів

місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на

2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

51 892 000

 

50 182 464

 

1 709 536

 

1 709 536

 

1217670

 

7670

 

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Програма реформування та розвитку житлово-

комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

500 000 000

 

 

500 000 000

 

500 000 000

 

1218340

 

8340

 

0540

 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Міська цільова екологічна програма на 2023-2027 роки міста Миколаєва

рішення ММР від 26.10.2023 №25/35

 

580 000

 

 

580 000

 

 

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

51 673 000

 

15 023 000

 

36 650 000

 

36 650 000

 

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

51 673 000

 

15 023 000

 

36 650 000

 

36 650 000

 

1310160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020- 2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

98 000

 

98 000

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1317310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального

господарства

Міська програма енергозбереження "Теплий

Миколаїв" на 2017-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2016 № 13/12

15 500 000

 

15 500 000

15 500 000

1317640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

Міська програма енергозбереження "Теплий

Миколаїв" на 2017-2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2016 № 13/12

33 575 000

12 500 000

21 075 000

21 075 000

 

1317693

 

7693

 

0490

 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/12

 

2 500 000

 

2 425 000

 

75 000

 

75 000

 

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

183 550 000

 

65 000

 

183 485 000

 

183 485 000

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської

міської ради

 

 

183 550 000

65 000

183 485 000

183 485 000

 

1510160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт)

 

 

13 500 000

 

 

13 500 000

 

13 500 000

 

1510160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-

2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

50 000

 

50 000

 

 

 

1511010

 

1010

 

0910

 

Надання дошкільної освіти

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт)

 

 

11 350 000

 

 

11 350 000

 

11 350 000

 

1511021

 

1021

 

0921

Надання загальної середньої освіти закладами

загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт)

 

 

32 520 000

 

 

32 520 000

 

32 520 000

 

1511021

 

1021

 

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів

місцевого бюджету

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022- 2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/182

 

10 000

 

10 000

 

 

 

 

1511022

 

 

1022

 

 

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

 

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022- 2024 роки

 

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/182

 

 

5 000

 

 

5 000

 

 

 

1512010

 

2010

 

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт)

 

 

46 110 000

 

 

46 110 000

 

46 110 000

 

1512030

 

2030

 

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт)

 

 

8 000 000

 

 

8 000 000

 

8 000 000

 

1513241

 

3241

 

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт)

 

 

2 000 000

 

 

2 000 000

 

2 000 000

 

1515041

 

5041

 

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт)

 

 

12 500 000

 

 

12 500 000

 

12 500 000

 

1516030

 

6030

 

0620

 

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на

2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

2 000 000

 

 

2 000 000

 

2 000 000

 

1517310

 

7310

 

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт)

 

 

10 500 000

 

 

10 500 000

 

10 500 000

 

1517321

 

7321

 

0443

 

Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт)

 

 

7 845 000

 

 

7 845 000

 

7 845 000

 

1517322

 

7322

 

0443

 

Будівництво медичних установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт)

 

 

9 700 000

 

 

9 700 000

 

9 700 000

 

1517324

 

7324

 

0443

 

Будівництво установ та закладів культури

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт)

 

 

3 005 000

 

 

3 005 000

 

3 005 000

 

1517325

 

7325

 

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт)

 

 

21 005 000

 

 

21 005 000

 

21 005 000

 

1517330

 

7330

 

0443

 

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт)

 

 

3 450 000

 

 

3 450 000

 

3 450 000

1600000

 

 

Департамент архітектури та містобудування

Миколаївської міської ради

 

 

2 567 224

1 237 224

1 330 000

1 330 000

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1610000

 

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

2 567 224

 

1 237 224

 

1 330 000

 

1 330 000

 

1610160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020- 2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

13 224

 

13 224

 

 

 

1610180

 

0180

 

0133

 

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2026 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/29

 

54 000

 

54 000

 

 

 

1617350

 

7350

 

0443

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт)

 

 

679 642

 

 

679 642

 

679 642

 

1617370

 

7370

 

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально- економічного розвитку територій

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт)

 

 

950 358

 

300 000

 

650 358

 

650 358

 

1617693

 

7693

 

0490

 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт)

 

 

870 000

 

870 000

 

 

 

1700000

 

 

Управління державного архітектурно- будівельного контролю Миколаївської міської ради

 

 

 

112 456

 

40 456

 

72 000

 

72 000

 

1710000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

 

 

 

112 456

 

40 456

 

72 000

 

72 000

 

1710160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт)

 

 

72 000

 

 

72 000

 

72 000

 

1710160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-

2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

20 000

 

20 000

 

 

 

1710180

 

0180

 

0133

 

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2026 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/29

 

20 456

 

20 456

 

 

 

2900000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

78 401 865

 

73 369 065

 

5 032 800

 

5 032 800

 

2910000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

78 401 865

 

73 369 065

 

5 032 800

 

5 032 800

 

2910160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт)

 

 

32 800

 

 

32 800

 

32 800

 

2910160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-

2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

85 000

 

85 000

 

 

 

2918110

 

8110

 

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2020 -2024

роки (проєкт)

 

 

78 284 065

 

73 284 065

 

5 000 000

 

5 000 000

 

3100000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

 

 

 

106 018

 

16 018

 

90 000

 

90 000

 

3110000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

 

 

 

106 018

 

16 018

 

90 000

 

90 000

 

3110160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт)

 

 

90 000

 

 

90 000

 

90 000

 

3110160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-

2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

7 500

 

7 500

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

3110180

 

0180

 

0133

 

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2026 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/29

 

8 518

 

8 518

 

 

 

3400000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

 

 

 

52 000

 

 

52 000

 

52 000

 

3410000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

 

 

 

52 000

 

 

52 000

 

52 000

 

3410160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт)

 

 

52 000

 

 

52 000

 

52 000

 

3600000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

 

540 000

 

460 000

 

80 000

 

80 000

 

3610000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

 

540 000

 

460 000

 

80 000

 

80 000

 

3610160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-

2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

2 000

 

2 000

 

 

 

3617130

 

7130

 

0421

 

Здійснення заходів із землеустрою

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт)

 

 

410 000

 

410 000

 

 

 

3617650

 

7650

 

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт)

 

 

80 000

 

 

80 000

 

80 000

 

3617693

 

7693

 

0490

 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт)

 

 

48 000

 

48 000

 

 

 

3700000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

87 999

 

87 999

 

 

3710000

 

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

87 999

87 999

 

 

 

3710160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-

комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020- 2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

87 999

 

87 999

 

 

 

3800000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

 

 

1 236 734

 

1 200 149

 

36 585

 

36 585

 

3810000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

 

 

1 236 734

 

1 200 149

 

36 585

 

36 585

 

3810160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт)

 

 

36 585

 

 

36 585

 

36 585

 

3810160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-

2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

96 336

 

96 336

 

 

 

3810180

 

0180

 

0133

 

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2026 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/29

 

80

 

80

 

 

 

3816020

 

6020

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

867 254

 

867 254

 

 

 

3817693

 

7693

 

0490

 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт)

 

 

74 444

 

74 444

 

 

 

3818240

 

8240

 

0380

 

Заходи та роботи з територіальної оборони

Комплексна Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на

2021-2024 роки"

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/19

 

162 035

 

162 035

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

35 409 500

 

33 382 500

 

2 027 000

 

2 027 000

 

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

35 409 500

 

33 382 500

 

2 027 000

 

2 027 000

 

4010160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт)

 

 

27 000

 

 

27 000

 

27 000

 

4010160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-

2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

150 000

 

150 000

 

 

 

4010180

 

0180

 

0133

 

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2026 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/29

 

500

 

500

 

 

 

4014082

 

4082

 

0829

 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16

 

66 500

 

66 500

 

 

 

4016014

 

6014

 

0620

 

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на

2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

9 100 000

 

9 100 000

 

 

 

4016030

 

6030

 

0620

 

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на

2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

20 900 000

 

18 900 000

 

2 000 000

 

2 000 000

 

4017461

 

7461

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів

місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на

2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

5 000 000

 

5 000 000

 

 

 

4018110

 

8110

 

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2020 -2024

роки (проєкт)

 

 

165 500

 

165 500

 

 

 

4100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

35 599 740

 

26 599 740

 

9 000 000

 

9 000 000

 

4110000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

35 599 740

 

26 599 740

 

9 000 000

 

9 000 000

 

4110160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-

комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020- 2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

33 240

 

33 240

 

 

 

4114082

 

4082

 

0829

 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16

 

66 500

 

66 500

 

 

 

4116011

 

6011

 

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на

2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

930 000

 

930 000

 

 

 

4116014

 

6014

 

0620

 

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Програма реформування та розвитку житлово-

комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

5 300 000

 

5 300 000

 

 

 

4116030

 

6030

 

0620

 

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на

2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

12 235 000

 

12 170 000

 

65 000

 

65 000

 

4117461

 

7461

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів

місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на

2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

16 935 000

 

8 000 000

 

8 935 000

 

8 935 000

 

4118110

 

8110

 

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на

2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

100 000

 

100 000

 

 

 

4200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

35 886 020

 

35 886 020

 

 

 

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

35 886 020

 

35 886 020

 

 

 

4210160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-

2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

55 400

 

55 400

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

4210180

 

0180

 

0133

 

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2026 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/29

 

80 000

 

80 000

 

 

 

4214082

 

4082

 

0829

 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16

 

50 000

 

50 000

 

 

 

4216014

 

6014

 

0620

 

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на

2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

18 773 962

 

18 773 962

 

 

 

4216020

 

6020

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

150 000

 

150 000

 

 

 

4216030

 

6030

 

0620

 

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово-

комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

15 197 533

 

15 197 533

 

 

 

4217461

 

7461

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів

місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на

2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

1 200 000

 

1 200 000

 

 

 

4218110

 

8110

 

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2020 -2024

роки (проєкт)

 

 

290 485

 

290 485

 

 

 

4218110

 

8110

 

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на

2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

88 640

 

88 640

 

 

 

4300000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

36 624 064

 

36 624 064

 

 

 

4310000

 

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

36 624 064

 

36 624 064

 

 

 

4310160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-

комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020- 2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

199 800

 

199 800

 

 

 

4310180

 

0180

 

0133

 

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2026 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/29

 

100

 

100

 

 

 

4314082

 

4082

 

0829

 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16

 

133 000

 

133 000

 

 

 

4316014

 

6014

 

0620

 

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Програма реформування та розвитку житлово-

комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

8 049 000

 

8 049 000

 

 

 

4316020

 

6020

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

200 000

 

200 000

 

 

 

4316030

 

6030

 

0620

 

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на

2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

17 843 164

 

17 843 164

 

 

 

4317461

 

7461

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів

місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на

2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

10 000 000

 

10 000 000

 

 

 

4318110

 

8110

 

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Міська цільова соціальна програма забезпечення

цивільного захисту м.Миколаєва на 2020 -2024 роки (проєкт)

 

 

99 500

 

99 500

 

 

 

4318110

 

8110

 

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

99 500

 

99 500

 

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

Х

X

3 514 237 478

2 330 012 953

1 184 224 525

1 183 278 525


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: