Мапа порталу

 

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ

 

Миколаїв 

від 28 березня 2024                                                                               № 30/3

 

 

Про внесення змін до рішення міської ради

від 23.12.2023 № 27/12 «Про бюджет Миколаївської

міської територіальної громади на 2024 рік»

 

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до бюджету Миколаївської міської територіальної громади, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 23.12.2023 № 27/12 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік».

1.1.     Абзаци перший, третій, шостий, сьомий пункту 1 викласти в такій редакції:

«1. Визначити на 2024 рік:

-     видатки бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 5160606231 гривня, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 3685902395 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 1474703836 гривень;

-     профіцит за загальним фондом бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 964616831 гривня згідно з додатком 2 до цього рішення;

-     дефіцит за спеціальним фондом бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 1231483501 гривня згідно з додатком 2 до цього рішення;».

 

1.2.     Пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Затвердити розподіл витрат бюджету Миколаївської міської територіальної громади на реалізацію міських програм у сумі 3571884678 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.»

 

1.3.     Додатки 2, 3, 5, 7 викласти в новій редакції (додаються).

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), міського голову Сєнкевича О.Ф.

 

 

 

Міський голова                                                                                     О.СЄНКЕВИЧ

 

Додаток 2

до рішення міської ради від  28 березня 2024

№ 30/3

 

Фінансування бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік

 

1454900000

(код бюджету)

(грн)

 

Код

 

Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету

 

Усього

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансування за типом кредитора

200000

Внутрішнєфінансування

271 397 200

-964 616 831

1 236 014 031

1 236 014 031

203000

Інше внутрішнє фінансування

213 750 000

 

213 750 000

213 750 000

203100

Позики інших фінансових установ

213 750 000

 

213 750 000

213 750 000

203110

Одержано позик

213 750 000

 

213 750 000

213 750 000

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих

бюджетів

57 647 200

-964 616 831

1 022 264 031

1 022 264 031

208100

На початок періоду

1 232 859 635,34

1 232 859 635,34

0

0

208200

На кінець періоду

1 175 212 435,34

1 175 212 435,34

0

0

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду)

0

-1 022 264 031

1 022 264 031

1 022 264 031

300000

Зовнішнє фінансування

-4 530 530

 

-4 530 530

-4 530 530

301000

Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями

-4 530 530

 

-4 530 530

-4 530 530

301200

Погашено позик

-4 530 530

 

-4 530 530

-4 530 530

Х

Загальне фінансування

266 866 670

-964 616 831

1 231 483 501

1 231 483 501

Фінансування за типом боргового зобов’язання

400000

Фінансування за борговими операціями

209 219 470

0

209 219 470

209 219 470

401000

Запозичення

213 750 000

 

213 750 000

213 750 000

401100

Внутрішні запозичення

213 750 000

 

213 750 000

213 750 000

401101

Довгострокові зобов'язання

213 750 000

 

213 750 000

213 750 000

402000

Погашення

-4 530 530

 

-4 530 530

-4 530 530

402200

Зовнішні зобов'язання

-4 530 530

 

-4 530 530

-4 530 530

402201

Довгострокові зобов'язання

-4 530 530

 

-4 530 530

-4 530 530

600000

Фінансування за активними операціями

57 647 200

-964 616 831

1 022 264 031

1 022 264 031

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

57 647 200

-964 616 831

1 022 264 031

1 022 264 031

602100

На початок періоду

1 232 859 635,34

1 232 859 635,34

 

 

602200

На кінець періоду

1 175 212 435,34

1 175 212 435,34

 

 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду)

0

-1 022 264 031

1 022 264 031

1 022 264 031

Х

Загальне фінансування

266 866 670

-964 616 831

1 231 483 501

1 231 483 501

 

 

Додаток 3

до рішення міської ради від 28 березня 2024

№ 30/3

 

РОЗПОДІЛ

видатківбюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік

 

 

  1454900000

(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

 

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

 

Разом

 

 

 

усього

 

 

видатки споживання

з них

 

 

видатки розвитку

 

 

 

усього

 

 

у тому числі бюджет розвитку

 

 

видатки споживання

з них

 

 

 

видатки розвитку

 

 

оплата праці

 

комунальні послуги та енергоносії

 

 

оплата праці

 

комунальні послуги та енергоносії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0200000

 

 

ВиконавчийкомітетМиколаївської міської ради

549 291 053

549 291 053

86 153 438

9 034 808

 

345 261 787

345 184 604

77183

 

 

345 184 604

894 552 840

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

549 291 053

549 291 053

86 153 438

9 034 808

 

345 261 787

345 184 604

77 183

 

 

345 184 604

894 552 840

0210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

134 018 100

134 018 100

76 720 900

7 986 453

 

77 183

 

77 183

 

 

 

134 095 283

 

0210170

 

0170

 

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

 

100 000

 

100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 000

0210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

200 000

200 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 000

 

 

0213111

 

 

3111

 

 

1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

 

 

276 640

 

 

276 640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

276 640

0213112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх

соціального захисту

418 000

418 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

418 000

0213121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів

соціальних служб

4 333 624

4 333 624

3 297 707

139 418

 

 

 

 

 

 

 

4 333 624

 

0213124

 

3124

 

1040

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі

 

3 532 158

 

3 532 158

 

2 279 353

 

565 200

 

 

 

 

 

 

 

 

3 532 158

0213133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

1 202 562

1 202 562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 202 562

 

0213140

 

3140

 

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи)

 

8 500 000

 

8 500 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 500 000

0213191

3191

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та

праці

5 466 300

5 466 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 466 300

0213241

 

3241

 

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

5 348 045

5 348 045

3 855 478

343 737

 

 

 

 

 

 

 

5 348 045

0213242

 

3242

 

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1 688 000

1 688 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 688 000

0214082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

690 000

690 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690 000

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

0216084

 

6084

 

0610

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

 

1 652 000

 

1 652 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 652 000

0217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

 

 

 

 

 

32 404 098

32 404 098

 

 

 

32 404 098

32 404 098

0217413

7413

0451

Інші заходи у сфері автотранспорту

 

 

 

 

 

264 375 506

264 375 506

 

 

 

264 375 506

264 375 506

0217426

7426

0453

Інші заходи у сфері електротранспорту

350 000 000

350 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350 000 000

 

0217670

 

7670

 

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

 

40 000 000

 

40 000 000

 

 

 

 

40 000 000

 

40 000 000

0217680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого

самоврядування

852 481

852 481

 

 

 

 

 

 

 

 

 

852 481

0217693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

10 794 441

10 794 441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 794 441

0218220

 

8220

 

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

976 502

976 502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

976 502

0218240

8240

0380

Заходи та роботи з територіальної оборони

495 000

495 000

 

 

 

8 405 000

8 405 000

 

 

 

8 405 000

8 900 000

0219770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

17 647 200

17 647 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 647 200

 

0219800

 

9800

 

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

 

1 100 000

 

1 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 100 000

0600000

 

 

Управлінняосвіти Миколаївської міської ради

1 717 088 626

1 717 088 626

1 179 831 428

112 383 237

 

62 328 043

7 416 000

54 912 043

717843

450613

7 416 000

1 779 416 669

0610000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

1 717 088 626

1 717 088 626

1 179 831 428

112 383 237

 

62 328 043

7 416 000

54 912 043

717 843

450 613

7 416 000

1 779 416 669

 

0610160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

8 243 400

 

8 243 400

 

6 393 400

 

180 816

 

 

 

 

 

 

 

 

8 243 400

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

419 352 840

419 352 840

268 164 459

34 742 415

 

53 663 227

2 256 000

51 407 227

 

 

2 256 000

473 016 067

 

0611021

 

1021

 

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

 

201 941 540

 

201 941 540

 

83 794 520

 

58 115 877

 

 

3 084 000

 

3 084 000

 

 

 

 

3 084 000

 

205 025 540

 

 

0611022

 

 

1022

 

 

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

18 080 001

 

 

18 080 001

 

 

10 311 059

 

 

1 108 199

 

 

 

76 000

 

 

76 000

 

 

 

 

 

76 000

 

 

18 156 001

 

0611031

 

1031

 

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

 

768 558 492

 

768 558 492

 

629 965 977

 

 

 

 

 

 

 

 

 

768 558 492

 

0611032

 

1032

 

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції

 

8 127 464

 

8 127 464

 

6 661 855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 127 464

0611070

1070

0960

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

45 889 801

45 889 801

32 900 464

3 197 445

 

 

 

 

 

 

 

45 889 801

 

0611091

 

1091

 

0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно- технічної) освіти та іншими закладами освіти за

рахунок коштів місцевого бюджету

 

163 309 642

 

163 309 642

 

83 415 007

 

13 432 889

 

 

5 504 816

 

2 000 000

 

3 504 816

 

717 843

 

450 613

 

2 000 000

 

168 814 458

 

0611092

 

1092

 

0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно- технічної) освіти та іншими закладами освіти за

рахунок освітньої субвенції

 

18 200 544

 

18 200 544

 

14 918 479

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 200 544

0611101

1101

0941

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої

освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

6 274 942

6 274 942

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 274 942

0611141

1141

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

38 518 375

38 518 375

28 490 265

736 956

 

 

 

 

 

 

 

38 518 375

0611142

1142

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

1 004 900

1 004 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 004 900

0611151

1151

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

за рахунок коштів місцевого бюджету

3 613 868

3 613 868

1 887 728

732 918

 

 

 

 

 

 

 

3 613 868

0611152

1152

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

за рахунок освітньої субвенції

11 102 000

11 102 000

9 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

11 102 000

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0611160

1160

0990

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку

педагогічних працівників

4 870 817

4 870 817

3 828 215

135 722

 

 

 

 

 

 

 

4 870 817

0700000

 

 

Управлінняохорониздоров'я Миколаївської міської

ради

97 035 605

97 035 605

4 566 700

179 950

 

74 285 000

74 285 000

 

 

 

74 285 000

171 320 605

0710000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської

ради

97 035 605

97 035 605

4 566 700

179 950

 

74 285 000

74 285 000

 

 

 

74 285 000

171 320 605

0710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

6 389 200

6 389 200

4 566 700

179 950

 

 

 

 

 

 

 

6 389 200

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога

населенню

57 488 109

57 488 109

 

 

 

66 485 000

66 485 000

 

 

 

66 485 000

123 973 109

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям

та новонародженим

5 848 860

5 848 860

 

 

 

7 800 000

7 800 000

 

 

 

7 800 000

13 648 860

 

0712080

 

2080

 

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

 

856 455

 

856 455

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

856 455

 

0712111

 

2111

 

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

23 002 981

 

23 002 981

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 002 981

0712152

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

3 450 000

3 450 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 450 000

 

0800000

 

 

Департаментпрацітасоціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

181 968 566

 

181 968 566

 

98 819 988

 

4 982 094

 

 

1 957 717

 

 

1 957 717

 

100056

 

 

 

183 926 283

0810000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення

Миколаївської міської ради

181 968 566

181 968 566

98 819 988

4 982 094

 

1 957 717

 

1 957 717

100 056

 

 

183 926 283

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

68 158 100

68 158 100

51 931 600

1 859 909

 

 

 

 

 

 

 

68 158 100

 

0813031

 

3031

 

1030

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

 

315 700

 

315 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

315 700

 

0813033

 

3033

 

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

 

15 000 000

 

15 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 000 000

 

0813050

 

3050

 

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

620 700

 

620 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620 700

 

0813090

 

3090

 

1030

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

 

472 224

 

472 224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

472 224

 

0813104

 

3104

 

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,

хворобою, інвалідністю

 

40 962 422

 

40 962 422

 

31 033 240

 

1 554 179

 

 

127 717

 

 

127 717

 

100 056

 

 

 

41 090 139

 

0813105

 

3105

 

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

 

9 150 375

 

9 150 375

 

6 621 424

 

511 262

 

 

 

 

 

 

 

 

9 150 375

0813123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

240 000

240 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240 000

 

 

0813160

 

 

3160

 

 

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

 

 

7 436 349

 

 

7 436 349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 436 349

 

0813171

 

3171

 

1010

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на

бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

 

271 600

 

271 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

271 600

0813191

3191

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та

праці

14 860 415

14 860 415

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 860 415

 

0813192

 

3192

 

1030

Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність

яких має соціальну спрямованість

 

1 489 477

 

1 489 477

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 489 477

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері

соціального захисту і соціального забезпечення

13 673 906

13 673 906

9 233 724

1 056 744

 

1 830 000

 

1 830 000

 

 

 

15 503 906

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення

9 317 298

9 317 298

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 317 298

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони

культурноїспадщиниМиколаївської міської ради

157 043 079

157 043 079

90 506 406

10 280 165

 

6 376 267

 

6 186 001

3 584 941

80 651

190 266

163 419 346

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної

спадщини Миколаївської міської ради

157 043 079

157 043 079

90 506 406

10 280 165

 

6 376 267

 

6 186 001

3 584 941

80 651

190 266

163 419 346

 

1010160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

4 340 700

 

4 340 700

 

3 348 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 340 700

1011080

1080

0960

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

51 186 858

51 186 858

39 941 142

2 342 868

 

5 180 610

 

5 179 110

3 244 142

20 511

1 500

56 367 468

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

30 339 813

30 339 813

21 383 021

3 296 893

 

127 091

 

112 091

 

 

15 000

30 466 904

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури,

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

26 838 501

26 838 501

18 075 185

3 998 418

 

996 566

 

822 800

310 799

60 140

173 766

27 835 067

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі

культури і мистецтва

43 337 207

43 337 207

7 758 158

641 986

 

72 000

 

72 000

30 000

 

 

43 409 207

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

1 000 000

1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 000

 

1100000

 

 

Управлінняусправахфізичноїкультуриі спорту Миколаївської міської ради

 

128 430 023

 

128 430 023

 

75 366 235

 

10 236 009

 

 

2 927 408

 

 

2 927 408

 

 

1 198 900

 

 

131 357 431

 

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

128 430 023

 

128 430 023

 

75 366 235

 

10 236 009

 

 

2 927 408

 

 

2 927 408

 

 

1 198 900

 

 

131 357 431

1110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

2 854 200

2 854 200

2 131 100

45 783

 

 

 

 

 

 

 

2 854 200

 

1115011

 

5011

 

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

 

1 700 000

 

1 700 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 700 000

 

1115012

 

5012

 

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

 

700 000

 

700 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700 000

 

1115031

 

5031

 

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

 

81 931 391

 

81 931 391

 

51 118 078

 

6 583 291

 

 

213 320

 

 

213 320

 

 

 

 

82 144 711

 

1115033

 

5033

 

0810

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

 

12 548 886

 

12 548 886

 

8 406 830

 

1 024 633

 

 

 

 

 

 

 

 

12 548 886

1115041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

15 125 377

15 125 377

9 446 740

2 500 354

 

2 714 088

 

2 714 088

 

1 198 900

 

17 839 465

 

1115062

 

5062

 

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

 

8 166 767

 

8 166 767

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 166 767

1115063

5063

0810

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

5 403 402

5 403 402

4 263 487

81 948

 

 

 

 

 

 

 

5 403 402

 

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарстваМиколаївської міської ради

 

352 334 764

 

352 334 764

 

25 269 200

 

1 116 875

 

 

743 472 536

 

742 892 536

 

580 000

 

 

 

742 892 536

 

1 095 807 300

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

352 334 764

352 334 764

25 269 200

1 116 875

 

743 472 536

742 892 536

580 000

 

 

742 892 536

1 095 807 300

1210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

34 276 300

34 276 300

25 269 200

1 116 875

 

 

 

 

 

 

 

34 276 300

1210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

1 000

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000

 

1216011

 

6011

 

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

 

8 000 000

 

8 000 000

 

 

 

 

52 100 000

 

52 100 000

 

 

 

 

52 100 000

 

60 100 000

 

1216020

 

6020

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

 

99 000 000

 

99 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 000 000

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

140 375 000

140 375 000

 

 

 

9 298 000

9 298 000

 

 

 

9 298 000

149 673 000

1216040

6040

0620

Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води

20 000 000

20 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 000 000

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

1216050

 

6050

 

0620

Попередження аварій та запобігання техногенним

катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності

 

500 000

 

500 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 000

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального

господарства

 

 

 

 

 

3 835 000

3 835 000

 

 

 

3 835 000

3 835 000

 

1217382

 

7382

 

0620

Реалізація заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним Банком реконструкції та розвитку проекту "Проект

розвитку міської інфраструктури - 2"

 

 

 

 

 

 

175 950 000

 

175 950 000

 

 

 

 

175 950 000

 

175 950 000

 

1217461

 

7461

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

50 182 464

 

50 182 464

 

 

 

 

1 709 536

 

1 709 536

 

 

 

 

1 709 536

 

51 892 000

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів

господарювання

 

 

 

 

 

500 000 000

500 000 000

 

 

 

500 000 000

500 000 000

1218340

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

580 000

 

580 000

 

 

 

580 000

 

1300000

 

 

Департаментенергетики,енергозбереження та запровадження інноваційних технологій

Миколаївськоїміської ради

 

23 484 400

 

23 484 400

 

6 697 900

 

 

 

36 650 000

 

36 650 000

 

 

 

 

36 650 000

 

60 134 400

 

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської

міської ради

 

23 484 400

 

23 484 400

 

6 697 900

 

 

 

36 650 000

 

36 650 000

 

 

 

 

36 650 000

 

60 134 400

1310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

8 559 400

8 559 400

6 697 900

 

 

 

 

 

 

 

 

8 559 400

1317310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального

господарства

 

 

 

 

 

15 500 000

15 500 000

 

 

 

15 500 000

15 500 000

1317640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

12 500 000

12 500 000

 

 

 

21 075 000

21 075 000

 

 

 

21 075 000

33 575 000

1317693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

2 425 000

2 425 000

 

 

 

75 000

75 000

 

 

 

75 000

2 500 000

1500000

 

 

Управління капітального будівництваМиколаївської міської ради

7 714 500

7 714 500

5 480 100

283530

 

183 485 000

183 485 000

 

 

 

183 485 000

191 199 500

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської

міської ради

7 714 500

7 714 500

5 480 100

283 530

 

183 485 000

183 485 000

 

 

 

183 485 000

191 199 500

1510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

7 699 500

7 699 500

5 480 100

283 530

 

13 500 000

13 500 000

 

 

 

13 500 000

21 199 500

1511010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

 

 

 

 

 

11 350 000

11 350 000

 

 

 

11 350 000

11 350 000

 

1511021

 

1021

 

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

 

10 000

 

10 000

 

 

 

 

32 520 000

 

32 520 000

 

 

 

 

32 520 000

 

32 530 000

 

1511022

 

1022

 

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

 

5 000

 

5 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000

 

1512010

 

2010

 

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

 

 

 

 

 

46 110 000

 

46 110 000

 

 

 

 

46 110 000

 

46 110 000

1512030

 

2030

 

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

 

 

 

 

 

8 000 000

8 000 000

 

 

 

8 000 000

8 000 000

1513241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері

соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

 

 

2 000 000

2 000 000

 

 

 

2 000 000

2 000 000

1515041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

 

 

 

 

 

12 500 000

12 500 000

 

 

 

12 500 000

12 500 000

1516030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

 

 

 

 

 

2 000 000

2 000 000

 

 

 

2 000 000

2 000 000

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

10 500 000

10 500 000

 

 

 

10 500 000

10 500 000

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

7 845 000

7 845 000

 

 

 

7 845 000

7 845 000

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

 

 

 

 

 

9 700 000

9 700 000

 

 

 

9 700 000

9 700 000

1517324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

 

 

 

 

 

3 005 000

3 005 000

 

 

 

3 005 000

3 005 000

 

1517325

 

7325

 

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

 

21 005 000

 

21 005 000

 

 

 

 

21 005 000

 

21 005 000

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

 

 

 

 

 

3 450 000

3 450 000

 

 

 

3 450 000

3 450 000

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1600000

 

 

Департаментархітектуритамістобудування

Миколаївськоїміської ради

13 987 100

13 987 100

10 046 800

 

 

1 330 000

1 330 000

 

 

 

1 330 000

15 317 100

1610000

 

 

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

13 987 100

13 987 100

10 046 800

 

 

1 330 000

1 330 000

 

 

 

1 330 000

15 317 100

1610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

12 763 100

12 763 100

10 046 800

 

 

 

 

 

 

 

 

12 763 100

1610180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

54 000

54 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 000

 

1617350

 

7350

 

0443

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

 

 

 

 

 

 

679 642

 

679 642

 

 

 

 

679 642

 

679 642

 

1617370

 

7370

 

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

 

300 000

 

300 000

 

 

 

 

650 358

 

650 358

 

 

 

 

650 358

 

950 358

1617693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

870 000

870 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870 000

 

1700000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельногоконтролю Миколаївської міської ради

 

8 344 200

 

8 344 200

 

6 088 183

 

154550

 

 

72 000

 

72 000

 

 

 

 

72 000

 

8 416 200

1710000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного

контролю Миколаївської міської ради

8 344 200

8 344 200

6 088 183

154 550

 

72 000

72 000

 

 

 

72 000

8 416 200

1710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

8 323 744

8 323 744

6 088 183

154 550

 

72 000

72 000

 

 

 

72 000

8 395 744

1710180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

20 456

20 456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 456

 

2900000

 

 

Управлінняз питань надзвичайних ситуацій та

цивільного захисту населення Миколаївськоїміської ради

 

84 559 765

 

84 559 765

 

8 236 710

 

550373

 

 

5 211 187

 

5 032 800

 

178387

 

 

 

5 032 800

 

89 770 952

 

2910000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської

ради

 

84 559 765

 

84 559 765

 

8 236 710

 

550 373

 

 

5 211 187

 

5 032 800

 

178 387

 

 

 

5 032 800

 

89 770 952

2910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

11 275 700

11 275 700

8 236 710

550 373

 

32 800

32 800

 

 

 

32 800

11 308 500

2918110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних

ситуацій та наслідків стихійного лиха

73 284 065

73 284 065

 

 

 

5 178 387

5 000 000

178 387

 

 

5 000 000

78 462 452

3100000

 

 

Управліннякомунальногомайна Миколаївської

міської ради

7 467 100

7 467 100

5 784 500

 

 

90 000

90 000

 

 

 

90 000

7 557 100

3110000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської

ради

7 467 100

7 467 100

5 784 500

 

 

90 000

90 000

 

 

 

90 000

7 557 100

3110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

7 458 582

7 458 582

5 784 500

 

 

90 000

90 000

 

 

 

90 000

7 548 582

3110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

8 518

8 518

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 518

3400000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

31 973 500

31 973 500

24 355 800

 

 

52 000

52 000

 

 

 

52 000

32 025 500

3410000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг

Миколаївської міської ради

31 973 500

31 973 500

24 355 800

 

 

52 000

52 000

 

 

 

52 000

32 025 500

3410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

31 973 500

31 973 500

24 355 800

 

 

52 000

52 000

 

 

 

52 000

32 025 500

 

3600000

 

 

УправлінняземельнихресурсівМиколаївської міської ради

 

12 387 200

 

12 387 200

 

9 437 900

 

 

 

80 000

 

80 000

 

 

 

 

80 000

 

12 467 200

3610000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської

ради

12 387 200

12 387 200

9 437 900

 

 

80 000

80 000

 

 

 

80 000

12 467 200

3610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

11 929 200

11 929 200

9 437 900

 

 

 

 

 

 

 

 

11 929 200

3617130

7130

0421

Здійснення заходів із землеустрою

410 000

410 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410 000

3617650

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної

ділянки чи права на неї

 

 

 

 

 

80 000

80 000

 

 

 

80 000

80 000

3617693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

48 000

48 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 000

3700000

 

 

ДепартаментфінансівМиколаївськоїміської ради

77 329 382

27 329 382

14 918 000

 

 

 

 

 

 

 

 

77 329 382

3710000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

77 329 382

27 329 382

14 918 000

 

 

 

 

 

 

 

 

77 329 382

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

19 445 500

19 445 500

14 918 000

 

 

 

 

 

 

 

 

19 445 500

3718600

8600

0170

Обслуговування місцевого боргу

7 883 882

7 883 882

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 883 882

3718710

8710

0133

Резервний фонд місцевого бюджету

50 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000 000

 

3800000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

13 384 048

 

13 384 048

 

9 437 900

 

255 866

 

 

36 585

 

36 585

 

 

 

 

36 585

 

13 420 633

 

3810000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю,

нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

13 384 048

 

13 384 048

 

9 437 900

 

255 866

 

 

36 585

 

36 585

 

 

 

 

36 585

 

13 420 633

3810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

12 280 235

12 280 235

9 437 900

255 866

 

36 585

36 585

 

 

 

36 585

12 316 820

3810180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

3816020

 

6020

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та

організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

 

867 254

 

867 254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

867 254

3817693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

74 444

74 444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 444

3818240

8240

0380

Заходи та роботи з територіальної оборони

162 035

162 035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162 035

4000000

 

 

АдміністраціяЗаводськогорайону Миколаївської

міської ради

55 446 400

55 446 400

16 304 100

1 863 477

 

2 057 000

2 027 000

30000

 

 

2 027 000

57 503 400

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської

міської ради

55 446 400

55 446 400

16 304 100

1 863 477

 

2 057 000

2 027 000

30 000

 

 

2 027 000

57 503 400

4010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

22 213 900

22 213 900

16 304 100

683 477

 

57 000

27 000

30 000

 

 

27 000

22 270 900

4010180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

500

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

4014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

66 500

66 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 500

4016014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

9 100 000

9 100 000

 

1 100 000

 

 

 

 

 

 

 

9 100 000

4016030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

18 900 000

18 900 000

 

 

 

2 000 000

2 000 000

 

 

 

2 000 000

20 900 000

 

4017461

 

7461

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого

бюджету

 

5 000 000

 

5 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000 000

4018110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних

ситуацій та наслідків стихійного лиха

165 500

165 500

 

80 000

 

 

 

 

 

 

 

165 500

4100000

 

 

АдміністраціяКорабельногорайону Миколаївської міської ради

46 772 600

46 772 600

13 284 800

1 884 997

 

9 021 466

9 000 000

21466

 

 

9 000 000

55 794 066

4110000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської

міської ради

46 772 600

46 772 600

13 284 800

1 884 997

 

9 021 466

9 000 000

21 466

 

 

9 000 000

55 794 066

4110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

20 206 100

20 206 100

13 284 800

1 884 997

 

21 466

 

21 466

 

 

 

20 227 566

4114082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

66 500

66 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 500

4116011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового

фонду

930 000

930 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930 000

4116014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

5 300 000

5 300 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 300 000

4116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

12 170 000

12 170 000

 

 

 

65 000

65 000

 

 

 

65 000

12 235 000

 

4117461

 

7461

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого

бюджету

 

8 000 000

 

8 000 000

 

 

 

 

8 935 000

 

8 935 000

 

 

 

 

8 935 000

 

16 935 000

4118110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних

ситуацій та наслідків стихійного лиха

100 000

100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 000

 

4200000

 

 

АдміністраціяІнгульськогорайонуМиколаївської міської ради

 

59 398 820

 

59 398 820

 

16 311 430

 

972 721

 

 

 

 

 

 

 

 

59 398 820

 

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

59 398 820

 

59 398 820

 

16 311 430

 

972 721

 

 

 

 

 

 

 

 

59 398 820

 

4210160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

23 568 200

 

23 568 200

 

16 311 430

 

901 642

 

 

 

 

 

 

 

 

23 568 200

4210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

80 000

80 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 000

4214082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

50 000

50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

4216014

 

6014

 

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

 

18 773 962

 

18 773 962

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 773 962

 

4216020

 

6020

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та

організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

 

150 000

 

150 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 000

4216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

15 197 533

15 197 533

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 197 533

 

4217461

 

7461

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

1 200 000

 

1 200 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 200 000

4218110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних

ситуацій та наслідків стихійного лиха

379 125

379 125

 

71 079

 

 

 

 

 

 

 

379 125

 

4300000

 

 

АдміністраціяЦентральногорайонуМиколаївської міської ради

 

60 461 664

 

60 461 664

 

16 606 000

 

1 085 345

 

 

9 840

 

 

9 840

 

 

 

 

60 471 504

4310000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської

міської ради

60 461 664

60 461 664

16 606 000

1 085 345

 

9 840

 

9 840

 

 

 

60 471 504

4310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

24 037 400

24 037 400

16 606 000

1 058 081

 

9 840

 

9 840

 

 

 

24 047 240

4310180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

4314082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

133 000

133 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133 000

4316014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

8 049 000

8 049 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 049 000

 

4316020

 

6020

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають

житлово-комунальні послуги

 

200 000

 

200 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 000

4316030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

17 843 164

17 843 164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 843 164

 

4317461

 

7461

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого

бюджету

 

10 000 000

 

10 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000 000

4318110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних

ситуацій та наслідків стихійного лиха

199 000

199 000

 

27 264

 

 

 

 

 

 

 

199 000

Х

Х

Х

УСЬОГО

3 685 902 395

3 635 902 395

1 723 503 518

155 263 997

 

1 474 703 836

1 407 633 525

66 880 045

4 402 840

1 730 164

1 407 823 791

5 160 606 231

 

Додаток5

До рішення міської ради від 28 березня 2024

№ 30/3

 

 

 

1454900000

(код бюджету)


 

Міжбюджетнітрансфертина2024рік

 

 

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів


 

 

(грн)

 

Код Класифікації доходу бюджету/Код бюджету

 

Найменуваннятрансферту/Найменуваннябюджету–надавачаміжбюджетноготрансферту

 

Усього

1

2

3

І.Трансферти до загального фонду бюджету

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування

4539500

9900000000

Державний бюджет України

4539500

41021400

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації

419143700

9900000000

Державний бюджет України

419143700

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

794886500

9900000000

Державний бюджет України

794886500

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції(на оплату праці педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів Миколаївської області)

11102000

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області

11102000

410539000

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни)

1680000

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області

1680000

410539000

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії І ), та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою)

501787

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області

501787

410539000

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн)

979013

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області

979013

410539000

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, та сім’ям працівників структурних підрозділів Миколаївської обласної військової адміністрації,Миколаївської обласної ради, комунального підприємства «Миколаївська обласна варта», які загинули 29 березня 2022року внаслідок ракетного обстрілу адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради за адресою:

м.Миколаїв,вул.Адміральська,22)

820002

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області

820002

410539000

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі добровольчих, які загинули, пропали безвісти або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків на тимчасово окупованій території АР Крим, м. Севастополя, під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та дітям працівників структурних підрозділів Миколаївської обласної військовоїадміністрації, Миколаївської обласної ради, комунального підприємства «Миколаївська обласна варта», які загинули29березня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради за адресою:

м.Миколаїв,вул.Адміральська,22)

616200

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області

616200

410539000

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування витратна поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни)

472224

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області

472224

410539000

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю(грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ групи)

271600

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області

271600

410539000

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

620700

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області

620700

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

41031700

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури - 2»

175950000

9900000000

Державний бюджет України

175950000

X

УСЬОГО за розділами І, ІІ, утому числі:

1411583226

X

Загальний фонд

1235633226

X

Спеціальний фонд

175950000

 

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/Код бюджету

КодТиповоїпрограмноїкласифікаціївидатківтакредитуваннямісцевогобюджету

Найменуваннятрансферту/Найменуваннябюджету–отримувачаміжбюджетноготрансферту

Усього

1

2

3

4

І. Трансферти із загального фонду бюджету

0219770

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету (виконання суспільно важливих завдань щодо забезпечення умов безпечного функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування,охорони важливих об'єктів і комунікацій, інших критично важливих об'єктів інфраструктури,забезпечення заходів громадської безпеки і порядку в місті Миколаєві комунальним підприємством "Миколаївська обласна варта")

10000000

1410000000

 

Обласний бюджет Миколаївської області

10000000

0219770

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету (на виконання заходів обласної Цільової програми територіальної оборони у Миколаївській області на 2022-2026 роки на поліпшення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони)

7647200

1410000000

 

Обласний бюджет Миколаївської області

7647200

0219800

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (на виконання заходів програми "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2024 роки" військовим частинам,державним організаціям (установам, закладам), які здійснюють діяльність в сфері оборони)

1100000

9900000000

 

Державний бюджет України

1100000

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

X

X

УСЬОГО за розділами І, ІІ, утому числі:

18747200

X

X

Загальний фонд

18747200

X

X

Спеціальний фонд

 

 

Додаток 7

до рішення міської ради від 28 березня 2024

№ 30/3

 

РОЗПОДІЛ

витрат бюджету Миколаївської міської територіальної громади на реалізацію міських програм у 2024 році

 

1454900000

(код бюджету)

(грн.)

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

 

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

 

 

Найменування місцевої/регіональної програми

 

 

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

 

 

 

Усього

 

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

 

усього

 

 

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

 

762 500 485,00

 

416 949 881,00

 

345 550 604,00

 

345 184 604,00

 

0210000

 

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

 

762 500 485,00

 

416 949 881,00

 

345 550 604,00

 

345 184 604,00

 

0210160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020- 2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

1 676 928,00

 

1 676 928,00

 

 

 

 

0210170

 

 

0170

 

 

0131

 

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

Програма професійного навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів Миколаївської міської ради на 2023-2025 роки

 

Рішення ММР від 29.06.2023 №21/16

 

 

100 000,00

 

 

100 000,00

 

 

 

 

0210180

 

 

0180

 

 

0133

 

 

Інша діяльність у сфері державного управління

 

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2026 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/29

 

 

200 000,00

 

 

200 000,00

 

 

 

 

0213111

 

 

3111

 

 

1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

 

 

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2022-2024 роки

 

 

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/186

 

 

276 640,00

 

 

276 640,00

 

 

 

0213112

 

3112

 

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2022-2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/186

 

418 000,00

 

418 000,00

 

 

 

0213121

 

3121

 

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

Міська цільова програма "Молодіжна політика на 2022-2025 роки"

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/183

 

4 333 624,00

 

4 333 624,00

 

 

 

 

0213124

 

 

3124

 

 

1040

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі

 

Міська цільова програма "Молодіжна політика на 2022-2025 роки"

 

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/183

 

 

3 532 158,00

 

 

3 532 158,00

 

 

 

0213133

 

3133

 

1040

 

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Міська цільова програма "Молодіжна політика на 2022-2025 роки"

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/183

 

1 202 562,00

 

1 202 562,00

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

0213140

 

 

3140

 

 

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи)

 

 

Програма відпочинку дітей на 2022-2024 роки

 

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/185

 

 

8 500 000,00

 

 

8 500 000,00

 

 

 

 

0213191

 

 

3191

 

 

1030

 

 

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

Комплексна програма підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України м. Миколаєва на 2024-2026 роки

 

 

Рішення ММР від 28.11.2023 № 26/70

 

 

5 466 300,00

 

 

5 466 300,00

 

 

 

 

0213241

 

 

3241

 

 

1090

 

 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

Комплексна програма підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України м. Миколаєва на 2024-2026 роки

 

 

Рішення ММР від 28.11.2023 № 26/70

 

 

5 348 045,00

 

 

5 348 045,00

 

 

 

0213242

 

3242

 

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма з національно-патріотичного виховання на 2022-2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/188

 

1 688 000,00

 

1 688 000,00

 

 

0214082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура та охорона

культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від

24.12.2020 №2/16

690 000,00

690 000,00

 

 

 

 

0216084

 

 

6084

 

 

0610

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

 

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Миколаєва житлом на період з 2018 по 2026 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

 

 

1 652 000,00

 

 

1 652 000,00

 

 

 

0217330

 

7330

 

0443

 

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Міська комплексна Програма «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2025 роки»

 

Рішення ММР від 23.07.2020 №57/371

 

32 404 098,00

 

 

32 404 098,00

 

32 404 098,00

 

0217413

 

7413

 

0451

 

Інші заходи у сфері автотранспорту

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки

Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9

 

264 375 506,00

 

 

264 375 506,00

 

264 375 506,00

 

0217426

 

7426

 

0453

 

Інші заходи у сфері електротранспорту

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки

Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9

 

350 000 000,00

 

350 000 000,00

 

 

 

 

0217670

 

 

7670

 

 

0490

 

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

 

Комплексна Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021- 2024 роки"

 

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/19

 

 

40 000 000,00

 

 

 

40 000 000,00

 

 

40 000 000,00

 

0217680

 

7680

 

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки

Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9

 

852 481,00

 

852 481,00

 

 

 

 

0217693

 

 

7693

 

 

0490

 

 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2025 років

 

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/15

 

 

3 495 751,00

 

 

3 495 751,00

 

 

 

0217693

 

7693

 

0490

 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська комплексна Програма «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2025

роки»

Рішення ММР від 23.07.2020 №57/371

 

4 500 000,00

 

4 500 000,00

 

 

 

0217693

 

7693

 

0490

 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки

Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9

 

2 798 690,00

 

2 798 690,00

 

 

 

0218220

 

8220

 

0380

 

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Комплексна Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021- 2024 роки"

 

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/19

 

976 502,00

 

976 502,00

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

0218240

 

8240

 

0380

 

Заходи та роботи з територіальної оборони

Комплексна Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021- 2024 роки"

 

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/19

 

8 900 000,00

 

495 000,00

 

8 405 000,00

 

8 405 000,00

 

0218821

 

8821

 

1060

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ реконструкцію

/придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Миколаєва житлом на період з 2018 по 2026 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

 

9 697 000,00

 

 

9 697 000,00

 

 

 

0218822

 

 

8822

 

 

1060

Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію

/придбання житла

 

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Миколаєва житлом на період з 2018 по 2026 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

 

 

-9 331 000,00

 

 

 

-9 331 000,00

 

 

0219770

 

9770

 

0180

 

Інші субвенції з місцевого бюджету

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки

Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9

 

17 647 200,00

 

17 647 200,00

 

 

 

0219800

 

9800

 

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів

Комплексна Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021- 2024 роки"

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/19

 

1 100 000,00

 

1 100 000,00

 

 

0600000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

910 372 726,00

902 956 726,00

7 416 000,00

7 416 000,00

0610000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

910 372 726,00

902 956 726,00

7 416 000,00

7 416 000,00

 

0610160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020- 2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

100 000,00

 

100 000,00

 

 

 

0611010

 

1010

 

0910

 

Надання дошкільної освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022- 2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/182

 

421 608 840,00

 

419 352 840,00

 

2 256 000,00

 

2 256 000,00

 

0611021

 

1021

 

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

 

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022- 2024 роки

 

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/182

 

205 025 540,00

 

201 941 540,00

 

3 084 000,00

 

3 084 000,00

 

 

0611022

 

 

1022

 

 

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022- 2024 роки

 

 

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/182

 

 

18 156 001,00

 

 

18 080 001,00

 

 

76 000,00

 

 

76 000,00

 

0611070

 

1070

 

0960

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

 

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022- 2024 роки

 

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/182

 

45 889 801,00

 

45 889 801,00

 

 

 

 

0611091

 

 

1091

 

 

0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

 

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022- 2024 роки

 

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/182

 

 

165 309 642,00

 

 

163 309 642,00

 

 

2 000 000,00

 

 

2 000 000,00

 

0611101

 

1101

 

0941

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022- 2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/182

 

6 274 942,00

 

6 274 942,00

 

 

0611141

1141

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері

освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-

2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/182

38 518 375,00

38 518 375,00

 

 

0611142

1142

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-

2024 роки

Рішення ММР від

23.12.2021 №12/182

1 004 900,00

1 004 900,00

 

 

 

0611151

 

1151

 

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022- 2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/182

 

3 613 868,00

 

3 613 868,00

 

 

 

0611160

 

1160

 

0990

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022- 2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/182

 

4 870 817,00

 

4 870 817,00

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

0700000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

 

 

 

165 031 405,00

 

90 746 405,00

 

74 285 000,00

 

74 285 000,00

0710000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської

міської ради

 

 

165 031 405,00

90 746 405,00

74 285 000,00

74 285 000,00

 

 

0710160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020- 2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

 

100 000,00

 

 

100 000,00

 

 

 

 

 

0712010

 

 

 

2010

 

 

 

0731

 

 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023- 2025 роки

 

 

Рішення ВК ММР від 11.10.2022 № 542

 

 

 

123 973 109,00

 

 

 

57 488 109,00

 

 

 

66 485 000,00

 

 

 

66 485 000,00

 

 

0712030

 

 

2030

 

 

0733

 

 

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023-

2025 роки

 

 

Рішення ВК ММР від 11.10.2022 № 542

 

 

13 648 860,00

 

 

5 848 860,00

 

 

7 800 000,00

 

 

7 800 000,00

 

 

 

0712080

 

 

 

2080

 

 

 

0721

 

 

 

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

 

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023- 2025 роки

 

 

 

Рішення ВК ММР від 11.10.2022 № 542

 

 

 

856 455,00

 

 

 

856 455,00

 

 

 

 

 

0712111

 

 

 

2111

 

 

 

0726

 

 

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико- санітарної) допомоги

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023- 2025 роки

 

 

Рішення ВК ММР від 11.10.2022 № 542

 

 

 

23 002 981,00

 

 

 

23 002 981,00

 

 

 

 

 

0712152

 

 

 

2152

 

 

 

0763

 

 

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023- 2025 роки

 

 

Рішення ВК ММР від 11.10.2022 № 542

 

 

 

3 450 000,00

 

 

 

3 450 000,00

 

 

 

0800000

 

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

107 948 740,00

 

107 948 740,00

 

 

0810000

 

 

Департамент праці та соціального захисту

населення Миколаївської міської ради

 

 

107 948 740,00

107 948 740,00

 

 

 

0810160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,

територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-

2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

99 800,00

 

99 800,00

 

 

0813031

3031

1030

Надання інших пільг окремим категоріям

громадян відповідно до законодавства

Міська програма "Соціальний захист" на 2024-

2026 роки

Рішення ММР №27/1

від 23.12.2023

315 700,00

315 700,00

 

 

 

0813033

 

3033

 

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям

громадян

Міська програма "Соціальний захист" на 2024- 2026 роки

Рішення ММР №27/1 від 23.12.2023

 

15 000 000,00

 

15 000 000,00

 

 

 

 

0813104

 

 

3104

 

 

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

 

Міська програма "Соціальний захист" на 2024- 2026 роки

 

Рішення ММР №27/1 від 23.12.2023

 

 

40 962 422,00

 

 

40 962 422,00

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

0813105

 

3105

 

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Міська програма "Соціальний захист" на 2024- 2026 роки

Рішення ММР №27/1 від 23.12.2023

 

9 150 375,00

 

9 150 375,00

 

 

0813123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

Міська програма "Соціальний захист" на 2024-

2026 роки

Рішення ММР №27/1

від 23.12.2023

240 000,00

240 000,00

 

 

 

 

 

0813160

 

 

 

3160

 

 

 

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

 

 

Міська програма "Соціальний захист" на 2024- 2026 роки

 

 

Рішення ММР №27/1 від 23.12.2023

 

 

 

7 436 349,00

 

 

 

7 436 349,00

 

 

 

0813191

 

3191

 

1030

 

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

 

Міська програма "Соціальний захист" на 2024- 2026 роки

 

Рішення ММР №27/1 від 23.12.2023

 

10 765 200,00

 

10 765 200,00

 

 

 

0813192

 

3192

 

1030

Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

 

Міська програма "Соціальний захист" на 2024- 2026 роки

 

Рішення ММР №27/1 від 23.12.2023

 

1 489 477,00

 

1 489 477,00

 

 

 

0813241

 

3241

 

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист" на 2024- 2026 роки

Рішення ММР №27/1 від 23.12.2023

 

13 673 906,00

 

13 673 906,00

 

 

 

0813242

 

3242

 

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист" на 2024- 2026 роки

Рішення ММР №27/1 від 23.12.2023

 

8 815 511,00

 

8 815 511,00

 

 

 

 

1000000

 

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

152 827 879,00

 

 

152 827 879,00

 

 

 

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

152 827 879,00

 

152 827 879,00

 

 

 

1010160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020- 2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

125 500,00

 

125 500,00

 

 

1011080

1080

0960

Надання спеціалізованої освіти мистецькими

школами

Міська комплексна програма "Культура та охорона

культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від

24.12.2020 №2/16

51 186 858,00

51 186 858,00

 

 

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

Міська комплексна програма "Культура та охорона

культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від

24.12.2020 №2/16

30 339 813,00

30 339 813,00

 

 

 

1014060

 

4060

 

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших

клубних закладів

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16

 

26 838 501,00

 

26 838 501,00

 

 

 

1014081

 

4081

 

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Міська Програма розвитку і функціонування української мови у місті Миколаєві на 2023 - 2025

роки

Рішення ММР від 23.02.2023 №18/1

 

200 000,00

 

200 000,00

 

 

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі

культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура та охорона

культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від

24.12.2020 №2/16

43 137 207,00

43 137 207,00

 

 

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура та охорона

культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від

24.12.2020 №2/16

1 000 000,00

1 000 000,00

 

 

 

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

125 675 823,00

 

125 675 823,00

 

 

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту

Миколаївської міської ради

 

 

125 675 823,00

125 675 823,00

 

 

 

1110160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020- 2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

100 000,00

 

100 000,00

 

 

 

1115011

 

5011

 

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/187

 

1 700 000,00

 

1 700 000,00

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1115012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/187

700 000,00

700 000,00

 

 

 

1115031

 

5031

 

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/187

 

81 931 391,00

 

81 931 391,00

 

 

 

1115033

 

5033

 

0810

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/187

 

12 548 886,00

 

12 548 886,00

 

 

 

1115041

 

5041

 

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/187

 

15 125 377,00

 

15 125 377,00

 

 

 

 

1115062

 

 

5062

 

 

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в регіоні

 

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки

 

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/187

 

 

8 166 767,00

 

 

8 166 767,00

 

 

 

1115063

 

5063

 

0810

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/187

 

5 403 402,00

 

5 403 402,00

 

 

 

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

885 681 000,00

 

318 158 464,00

 

567 522 536,00

 

566 942 536,00

 

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

885 681 000,00

 

318 158 464,00

 

567 522 536,00

 

566 942 536,00

 

1210160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020- 2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

100 000,00

 

100 000,00

 

 

 

 

1210180

 

 

0180

 

 

0133

 

 

Інша діяльність у сфері державного управління

 

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2026 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/29

 

 

1 000,00

 

 

1 000,00

 

 

 

1216011

 

6011

 

0610

 

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

60 100 000,00

 

8 000 000,00

 

52 100 000,00

 

52 100 000,00

 

1216020

 

6020

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

86 000 000,00

 

86 000 000,00

 

 

 

 

1216020

 

 

6020

 

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

 

Програма поводження з котами і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Миколаєві на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 23.07.2020 №57/376

 

 

13 000 000,00

 

 

13 000 000,00

 

 

 

1216030

 

6030

 

0620

 

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

149 673 000,00

 

140 375 000,00

 

9 298 000,00

 

9 298 000,00

 

1216040

 

6040

 

0620

 

Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води

 

Програма "Доступна вода" на 2024 рік

рішення ММР № 27/5 від 23.12.2023 року

 

20 000 000,00

 

20 000 000,00

 

 

 

 

1216050

 

 

6050

 

 

0620

Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово- комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності

 

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

 

500 000,00

 

 

500 000,00

 

 

 

1217310

 

7310

 

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки

Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9

 

3 835 000,00

 

 

3 835 000,00

 

3 835 000,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

1217461

 

 

7461

 

 

0456

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

 

51 892 000,00

 

 

50 182 464,00

 

 

1 709 536,00

 

 

1 709 536,00

 

1217670

 

7670

 

0490

 

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

500 000 000,00

 

 

500 000 000,00

 

500 000 000,00

 

1218340

 

8340

 

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Міська цільова екологічна програма на 2023-2027 роки міста Миколаєва

Рішення ММР від 26.10.2023 №25/35

 

580 000,00

 

 

580 000,00

 

 

 

1300000

 

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

 

51 673 000,00

 

 

15 023 000,00

 

 

36 650 000,00

 

 

36 650 000,00

 

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій

Миколаївської міської ради

 

 

 

51 673 000,00

 

15 023 000,00

 

36 650 000,00

 

36 650 000,00

 

1310160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020- 2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

98 000,00

 

98 000,00

 

 

 

1317310

 

7310

 

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/12

 

15 500 000,00

 

 

15 500 000,00

 

15 500 000,00

 

1317640

 

7640

 

0470

 

Заходи з енергозбереження

Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/12

 

33 575 000,00

 

12 500 000,00

 

21 075 000,00

 

21 075 000,00

 

1317693

 

7693

 

0490

 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

 

Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2024 роки

 

Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/12

 

2 500 000,00

 

2 425 000,00

 

75 000,00

 

75 000,00

1500000

 

 

Управління капітального будівництва

Миколаївської міської ради

 

 

183 550 000,00

65 000,00

183 485 000,00

183 485 000,00

1510000

 

 

Управління капітального будівництва

Миколаївської міської ради

 

 

183 550 000,00

65 000,00

183 485 000,00

183 485 000,00

 

1510160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020- 2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

50 000,00

 

50 000,00

 

 

 

1510160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки

 

Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9

 

13 500 000,00

 

 

13 500 000,00

 

13 500 000,00

 

1511010

 

1010

 

0910

 

Надання дошкільної освіти

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки

Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9

 

11 350 000,00

 

 

11 350 000,00

 

11 350 000,00

 

1511021

 

1021

 

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022- 2024 роки

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/182

 

10 000,00

 

10 000,00

 

 

 

1511021

 

1021

 

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

 

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки

 

Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9

 

32 520 000,00

 

 

32 520 000,00

 

32 520 000,00

 

 

1511022

 

 

1022

 

 

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022- 2024 роки

 

 

Рішення ММР від 23.12.2021 №12/182

 

 

5 000,00

 

 

5 000,00

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1512010

 

2010

 

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки

Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9

 

46 110 000,00

 

 

46 110 000,00

 

46 110 000,00

 

1512030

 

2030

 

0733

 

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

 

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки

 

Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9

 

8 000 000,00

 

 

8 000 000,00

 

8 000 000,00

 

1513241

 

3241

 

1090

 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки

 

Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9

 

2 000 000,00

 

 

2 000 000,00

 

2 000 000,00

 

1515041

 

5041

 

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки

Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9

 

12 500 000,00

 

 

12 500 000,00

 

12 500 000,00

 

1516030

 

6030

 

0620

 

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на

2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

2 000 000,00

 

 

2 000 000,00

 

2 000 000,00

 

1517310

 

7310

 

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки

Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9

 

10 500 000,00

 

 

10 500 000,00

 

10 500 000,00

 

1517321

 

7321

 

0443

 

Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки

Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9

 

7 845 000,00

 

 

7 845 000,00

 

7 845 000,00

 

1517322

 

7322

 

0443

 

Будівництво медичних установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки

Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9

 

9 700 000,00

 

 

9 700 000,00

 

9 700 000,00

 

1517324

 

7324

 

0443

 

Будівництво установ та закладів культури

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки

Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9

 

3 005 000,00

 

 

3 005 000,00

 

3 005 000,00

 

1517325

 

7325

 

0443

 

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки

 

Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9

 

21 005 000,00

 

 

21 005 000,00

 

21 005 000,00

 

1517330

 

7330

 

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки

Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9

 

3 450 000,00

 

 

3 450 000,00

 

3 450 000,00

1600000

 

 

Департамент архітектури та містобудування

Миколаївської міської ради

 

 

2 567 224,00

1 237 224,00

1 330 000,00

1 330 000,00

1610000

 

 

Управління містобудування та архітектури

Миколаївської міської ради

 

 

2 567 224,00

1 237 224,00

1 330 000,00

1 330 000,00

 

1610160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020- 2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

13 224,00

 

13 224,00

 

 

 

 

1610180

 

 

0180

 

 

0133

 

 

Інша діяльність у сфері державного управління

 

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2026 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/29

 

 

54 000,00

 

 

54 000,00

 

 

 

1617350

 

7350

 

0443

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки

Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9

 

679 642,00

 

 

679 642,00

 

679 642,00

 

1617370

 

7370

 

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально- економічного розвитку територій

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки

Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9

 

950 358,00

 

300 000,00

 

650 358,00

 

650 358,00

 

1617693

 

7693

 

0490

 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки

Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9

 

870 000,00

 

870 000,00

 

 

 

1700000

 

 

Управління державного архітектурно- будівельного контролю Миколаївської міської ради

 

 

 

112 456,00

 

40 456,00

 

72 000,00

 

72 000,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1710000

 

 

Управління державного архітектурно- будівельного контролю Миколаївської міської ради

 

 

 

112 456,00

 

40 456,00

 

72 000,00

 

72 000,00

 

1710160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020- 2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

20 000,00

 

20 000,00

 

 

 

1710160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки

 

Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9

 

72 000,00

 

 

72 000,00

 

72 000,00

 

 

1710180

 

 

0180

 

 

0133

 

 

Інша діяльність у сфері державного управління

 

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2026 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/29

 

 

20 456,00

 

 

20 456,00

 

 

 

2900000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

78 401 865,00

 

73 369 065,00

 

5 032 800,00

 

5 032 800,00

 

2910000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

78 401 865,00

 

73 369 065,00

 

5 032 800,00

 

5 032 800,00

 

2910160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020- 2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

85 000,00

 

85 000,00

 

 

 

2910160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки

 

Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9

 

32 800,00

 

 

32 800,00

 

32 800,00

 

2918110

 

8110

 

0320

 

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2020 -2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/65

 

78 284 065,00

 

73 284 065,00

 

5 000 000,00

 

5 000 000,00

 

3100000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

 

 

 

106 018,00

 

16 018,00

 

90 000,00

 

90 000,00

3110000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської

міської ради

 

 

106 018,00

16 018,00

90 000,00

90 000,00

 

3110160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020- 2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

7 500,00

 

7 500,00

 

 

 

3110160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки

 

Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9

 

90 000,00

 

 

90 000,00

 

90 000,00

 

 

3110180

 

 

0180

 

 

0133

 

 

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2026 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/29

 

 

8 518,00

 

 

8 518,00

 

 

 

3400000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

 

 

 

52 000,00

 

 

52 000,00

 

52 000,00

 

3410000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

 

 

 

52 000,00

 

 

52 000,00

 

52 000,00

 

3410160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки

Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9

 

52 000,00

 

 

52 000,00

 

52 000,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

3600000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

 

540 000,00

 

460 000,00

 

80 000,00

 

80 000,00

3610000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської

міської ради

 

 

540 000,00

460 000,00

80 000,00

80 000,00

 

3610160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020- 2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

2 000,00

 

2 000,00

 

 

 

3617130

 

7130

 

0421

 

Здійснення заходів із землеустрою

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки

Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9

 

410 000,00

 

410 000,00

 

 

 

3617650

 

7650

 

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки

Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9

 

80 000,00

 

 

80 000,00

 

80 000,00

 

3617693

 

7693

 

0490

 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки

Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9

 

48 000,00

 

48 000,00

 

 

 

3700000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

87 999,00

 

87 999,00

 

 

 

3710000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

87 999,00

 

87 999,00

 

 

 

3710160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020- 2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

87 999,00

 

87 999,00

 

 

 

3800000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

 

 

1 236 734,00

 

1 200 149,00

 

36 585,00

 

36 585,00

 

3810000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

 

 

1 236 734,00

 

1 200 149,00

 

36 585,00

 

36 585,00

 

 

3810160

 

 

0160

 

 

0111

 

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020- 2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

 

96 336,00

 

 

96 336,00

 

 

 

3810160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки

 

Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9

 

36 585,00

 

 

36 585,00

 

36 585,00

 

 

3810180

 

 

0180

 

 

0133

 

 

Інша діяльність у сфері державного управління

 

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2026 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/29

 

 

80,00

 

 

80,00

 

 

 

 

3816020

 

 

6020

 

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

 

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

 

867 254,00

 

 

867 254,00

 

 

 

3817693

 

7693

 

0490

 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки

Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9

 

74 444,00

 

74 444,00

 

 

 

3818240

 

8240

 

0380

 

Заходи та роботи з територіальної оборони

Комплексна Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021- 2024 роки"

 

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/19

 

162 035,00

 

162 035,00

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

4000000

 

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

35 409 500,00

 

33 382 500,00

 

2 027 000,00

 

2 027 000,00

 

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

35 409 500,00

 

33 382 500,00

 

2 027 000,00

 

2 027 000,00

 

4010160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020- 2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

150 000,00

 

150 000,00

 

 

 

4010160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки

 

Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9

 

27 000,00

 

 

27 000,00

 

27 000,00

 

 

4010180

 

 

0180

 

 

0133

 

 

Інша діяльність у сфері державного управління

 

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2026 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/29

 

 

500,00

 

 

500,00

 

 

 

 

4014082

 

 

4082

 

 

0829

 

 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

 

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

 

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16

 

 

66 500,00

 

 

66 500,00

 

 

 

4016014

 

6014

 

0620

 

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

9 100 000,00

 

9 100 000,00

 

 

 

4016030

 

6030

 

0620

 

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

20 900 000,00

 

18 900 000,00

 

2 000 000,00

 

2 000 000,00

 

4017461

 

7461

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

5 000 000,00

 

5 000 000,00

 

 

 

4018110

 

8110

 

0320

 

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2020 -2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/65

 

165 500,00

 

165 500,00

 

 

 

4100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

35 599 740,00

 

26 599 740,00

 

9 000 000,00

 

9 000 000,00

 

4110000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

35 599 740,00

 

26 599 740,00

 

9 000 000,00

 

9 000 000,00

 

4110160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020- 2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

33 240,00

 

33 240,00

 

 

 

4114082

 

4082

 

0829

 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

 

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

 

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16

 

66 500,00

 

66 500,00

 

 

 

4116011

 

6011

 

0610

 

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

930 000,00

 

930 000,00

 

 

 

4116014

 

6014

 

0620

 

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

5 300 000,00

 

5 300 000,00

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

4116030

 

6030

 

0620

 

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на

2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

12 235 000,00

 

12 170 000,00

 

65 000,00

 

65 000,00

 

4117461

 

7461

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

16 935 000,00

 

8 000 000,00

 

8 935 000,00

 

8 935 000,00

 

4118110

 

8110

 

0320

 

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/65

 

100 000,00

 

100 000,00

 

 

 

4200000

 

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

35 886 020,00

 

35 886 020,00

 

 

 

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

35 886 020,00

 

35 886 020,00

 

 

 

 

4210160

 

 

0160

 

 

0111

 

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020- 2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

 

55 400,00

 

 

55 400,00

 

 

 

 

4210180

 

 

0180

 

 

0133

 

 

Інша діяльність у сфері державного управління

 

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2026 роки

 

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/29

 

 

80 000,00

 

 

80 000,00

 

 

4214082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура та охорона

культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від

24.12.2020 №2/16

50 000,00

50 000,00

 

 

 

4216014

 

6014

 

0620

 

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

18 773 962,00

 

18 773 962,00

 

 

 

 

4216020

 

 

6020

 

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

 

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

 

150 000,00

 

 

150 000,00

 

 

 

4216030

 

6030

 

0620

 

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

15 197 533,00

 

15 197 533,00

 

 

 

 

4217461

 

 

7461

 

 

0456

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

 

1 200 000,00

 

 

1 200 000,00

 

 

 

4218110

 

8110

 

0320

 

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2020 -2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/65

 

290 485,00

 

290 485,00

 

 

 

4218110

 

8110

 

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на

2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

88 640,00

 

88 640,00

 

 

 

4300000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

36 624 064,00

 

36 624 064,00

 

 

 

4310000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

36 624 064,00

 

36 624 064,00

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

4310160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020- 2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63

 

199 800,00

 

199 800,00

 

 

 

 

4310180

 

 

0180

 

 

0133

 

 

Інша діяльність у сфері державного управління

 

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2026 роки

 

 

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/29

 

 

100,00

 

 

100,00

 

 

4314082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура та охорона

культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від

24.12.2020 №2/16

133 000,00

133 000,00

 

 

 

4316014

 

6014

 

0620

 

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

8 049 000,00

 

8 049 000,00

 

 

 

 

4316020

 

 

6020

 

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

 

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

 

200 000,00

 

 

200 000,00

 

 

 

4316030

 

6030

 

0620

 

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

17 843 164,00

 

17 843 164,00

 

 

 

4317461

 

7461

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

10 000 000,00

 

10 000 000,00

 

 

 

4318110

 

8110

 

0320

 

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2020 -2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/65

 

99 500,00

 

99 500,00

 

 

 

4318110

 

8110

 

0320

 

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Програма реформування та розвитку житлово- комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

 

99 500,00

 

99 500,00

 

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

Х

X

3 571 884 678,00

2 339 255 153,00

1 232 629 525,00

1 231 683 525,00


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: