Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 45/5 від 2015-01-23

Про міський бюджет міста Миколаєва на 2015 рік (ВН. ЗМІН. №46/6 ВІД 12.03.15) (ВН.ЗМІН. №48/8 ВІД 18.06.15)

 ВН. ЗМІН.

ВН.ЗМІН.

         Розглянувши
схвалений виконавчим комітетом Миколаївської міської ради проект міського
бюджету міста Миколаєва на 2015 рік, відповідно до статей 143, 144 Конституції
України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет
України на 2015 рік», на підставі пункту 23 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:                                                                                                                      

         1. Визначити на 2015 рік:

- доходи міського бюджету в сумі 2074830,724
тис. грн., у тому числі доходи загального фонду  міського бюджету  -
2042824,174 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету –  32006,550
тис. грн., у тому числі бюджет розвитку –  6000,0 тис. грн. згідно з додатком 1
до цього рішення;

- видатки міського бюджету в сумі 2066629,632
тис. грн., у тому  числі видатки загального фонду міського бюджету –
1789270,519 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету – 
277359,113 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення;

- повернення кредитів до міського бюджету в
сумі 690,5 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду міського
бюджету –                690,5 тис.грн. згідно з додатком 4 до цього рішення;

- надання кредитів з міського бюджету в сумі
8891,592 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду міського
бюджету                                      – 8186,092  тис.грн. та надання
кредитів із спеціального фонду міського бюджету – 705,5 тис. грн. згідно з
додатком 4 до цього рішення;

- профіцит загального фонду міського бюджету в
сумі                       245367,563  тис.грн. згідно з додатком 2 до цього
рішення;

дефіцит спеціального фонду міського бюджету в
сумі                     245367,563 тис.грн. згідно з додатком 2 до цього
рішення.

 

2.Затвердити бюджетні призначення головним
розпорядникам коштів міського бюджету на 2015 рік у розрізі  тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів в сумі 2066629,632 тис.
грн., у тому числі по загальному фонду – 1789270,519 тис. грн. та спеціальному
фонду                                  – 277359,113 тис. грн. згідно з
додатками 3, 3.1 до цього рішення.

 

3.Визначити оборотний залишок бюджетних коштів
міського бюджету в сумі 10000,0 тис. грн.

 

4.Затвердити на 2015 рік у складі видатків
міського бюджету  обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 5 до цього
рішення.

         Надати право міському голові за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних
трансфертів з інших бюджетів проводити своїм розпорядженням відповідне
збільшення або зменшення дохідної,  видаткової частин міського бюджету чи
джерел фінансування, розподіл змін до видатків між головними розпорядниками
коштів, а також перерозподіляти в межах однієї субвенції обсяги затверджених
міською радою з урахуванням змін бюджетних призначень між кодами тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної
класифікації видатків, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних
пільг, субсидій, допомоги населенню та компенсації за пільговий проїзд окремих
категорій громадян.

 

5.Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів,
фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку в сумі
251367,563 тис. грн. згідно з додатком 6  до цього
рішення.

Дозволити виконавчому комітету Миколаївської
міської ради у разі виділення Кабінетом Міністрів України чи Миколаївською
обласною державною адміністрацією субвенцій з державного/обласного
бюджету  здійснювати  розподіл цих субвенцій на видатки бюджету розвитку міста
за головними  розпорядниками  коштів, об’єктами, обсягами та кодами тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та вносити відповідні зміни
до розподілу (за необхідності).

      

6.Затвердити на 2015 рік резервний фонд
міського бюджету в сумі          2500,0 тис. грн.

 

7.Затвердити перелік захищених статей 
видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік за їх економічною 
структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних
матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами
I - IV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими
засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального
користування;

компенсація процентів, сплачуваних банкам
та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на
будівництво (реконструкцію) чи придбання житла.

 

8.Затвердити у складі видатків міського
бюджету кошти на реалізацію міських програм у сумі 512685,814 тис. грн. згідно
з додатком 7 до цього рішення.

 

9.Установити, що паспорти бюджетних програм за
програмами, які затверджені в додатку 3.1. до цього рішення, складають усі
головні розпорядники коштів міського бюджету за кожною бюджетною програмою
(крім бюджетних програм з повернення кредитів до бюджету, бюджетних програм, що
створюються протягом року за рахунок коштів резервного фонду бюджету, та
субвенцій, що передаються іншим бюджетам).

 

10.Розпорядникам коштів міського бюджету
забезпечити у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України
умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення
розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення,
природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами; на
погашення бюджетної кредиторської заборгованості за 2014 рік та на сплату
бюджетних фінансових зобов’язань одержувачів бюджетних коштів, які були взяті в
2014 році і залишились неоплаченими на кінець 2014 року. Розпорядникам
бюджетних коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за
електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та
послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укласти договори за
кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних
коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 

11.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного
кодексу України  надати право департаменту фінансів Миколаївської міської ради
отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на
покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із
забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного
періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку  на договірних умовах
без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх
поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

12.Прийняти повноваження на здійснення
видатків обласного бюджету у 2015 році на:

надання одноразової матеріальної допомоги
учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з
Японією до річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та річниці визволення
України від фашистських загарбників;

надання одноразової матеріальної допомоги
сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам
війни в Афганістані;

надання щомісячної матеріальної допомоги
учасникам визволення Миколаївської області від фашистських загарбників;

передплату періодичного друкованого видання
для учасників бойових дій у роки  Великої Вітчизняної війни та у роки війни з
Японією;

надання одноразової матеріальної допомоги
громадянам, які постраждали   внаслідок Чорнобильської катастрофи (І
категорії),  та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана  з наслідками
Чорнобильської катастрофи;

надання одноразової матеріальної допомоги
дітям військовослужбовців, які  загинули або померли внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків на тимчасово
окупованій території Автономної Республіки Крим,  м. Севастополя та під час
участі в антитерористичній  операції (АТО) на сході України.

 

13.Внести зміну до пункту 1.1 рішення міської ради від 11.09.2014 №43/6
"Про прийняття повноважень на здійснення видатків обласного бюджету на
2015 рік", виключивши з нього слова  та цифри "на виплату допомоги по
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу".

 

14.Установити, що внесення змін до бюджетних
призначень головних розпорядників коштів, перерозподіл між ними, а також
перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та
кошторисі,   здійснюються відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України.

Зокрема, на підставі частини сьомої статті 23
Бюджетного кодексу України за обґрунтованим поданням головного розпорядника
коштів міського бюджету департамент фінансів Миколаївської міської ради
здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань у межах загального обсягу бюджетних
призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів у розрізі економічної класифікації окремо по загальному та
спеціальному фондах міського бюджету.

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
здійснює передачу бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету, передбачених
частинами шостою та восьмою статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку,
затвердженому Кабінетом Міністрів України, при цьому у разі внесення змін по
об’єктах бюджету розвитку в рішенні зазначається пооб’єктний обсяг видатків.

 

15. Установити, що внесені у міжсесійний
період відповідно до пунктів  4, 5 та 14 цього рішення обсяги змін показників
бюджету включаються до коригування бюджету при підготовці рішення міської ради
про внесення змін до бюджету, а зміни, внесені наприкінці бюджетного періоду -
при підготовці рішення міської ради про виконання міського бюджету за 2015 рік;
при цьому міською радою затверджуються уточнені показники бюджету (за загальним
обсягом доходів, видатків, кредитування та джерелами фінансування) та перелік
прийнятих відповідних рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради та
розпоряджень міського голови (за датою та номером).

 

16.Надати право департаменту фінансів
Миколаївської міської ради (Бондаренко) протягом бюджетного періоду вносити
зміни до розпису міського бюджету міста Миколаєва, пов’язані зі змінами та
доповненнями до бюджетної класифікації у відповідності до наказів Міністерства
фінансів України.

 

17.Доручити департаменту житлово-комунального
господарства Миколаївської міської ради сплачувати за спожиту електроенергію,
використану на зовнішнє освітлення вулиць та світлофорних об’єктів міста, на
підставі звітів, отриманих від споживача згідно з договорами та додатковими
угодами, укладеними між ПАТ «Миколаївобленерго» та його філіями, КП «Госпрозрахункова
дільниця механізації будівництва», комунальним спеціалізованим
монтажно-експлуатаційним підприємством та виконавчим комітетом Миколаївської
міської ради.

 

18. Затвердити загальну чисельність апарату 
Миколаївської міської ради та виконавчих органів Миколаївської міської ради у
кількості 846 штатних одиниць.

 

 19 . Відповідно до статей 24 і 80 Бюджетного
кодексу України в 2015 році встановити таку звітність про виконання міського
бюджету міста Миколаєва:

        - звіт про витрачання коштів
резервного фонду бюджету щомісячно подається до  постійної комісії міської ради
з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів;             

        -  квартальні та річний звіти
подаються у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду
до постійної комісії міської ради з питань економічної політики, планування,
бюджету та фінансів в обсягах і за єдиними формами, встановленими Державним
казначейством України;

 - річний звіт про виконання міського бюджету
затверджується міською радою.

 

20.Затвердити Положення про витрачання коштів
міського бюджету міста  Миколаєва, які в 2015 році спрямовуються на виконання
доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради
(додається).

 

21.Затвердити у складі видатків міського
бюджету (додатки 3, 3.1) видатки на погашення бюджетної кредиторської
заборгованості державного бюджету минулих років за виконані на об’єктах
комунальної власності міста роботи:

управлінню освіти Миколаївської міської ради 
- капітальний ремонт загальноосвітньої школи № 36 у м. Миколаєві  в сумі
388,32720 тис.грн.;

департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради - реконструкція скверу «Пролетарський», обмеженого
вулицями Адміральською, 1-ою Слобідською, Нікольською, Інженерною,  в Центральному
районі м. Миколаєва  в сумі 4191,81105 тис.грн. та капітальний ремонт
внутрішньоквартальних проїздів в сумі 3993,35587 тис. грн.

 

22. Установити, що у загальному фонді міського
бюджету на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені
статтями 64, 101, 102, 1032  та 1034 Бюджетного кодексу
України;

джерелами формування у частині фінансування та
кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

 

23.Установити, що джерелами формування
спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік у частині доходів є
надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

 

24.   Установити, що джерелами формування
спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік у частині фінансування є
надходження, визначені   пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу
України.

 

25.Установити, що джерелами формування
спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік у частині кредитування є
надходження, визначені  пунктом 11 частини першої статті 691 
Бюджетного кодексу України.

 

26. Це рішення набирає чинності з 01 січня
2015 року. Додатки 1-7  рішення є його невід’ємною частиною.

       

27. Контроль за виконанням даного рішення
покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики,
планування, бюджету та фінансів (Бернацького), заступника міського голови –
директора департаменту фінансів Миколаївської  міської ради Бондаренко В.І.
Міський головаЮ.І. Гранатуров

 

 

  

Додаток 1

   

до рішення міської ради

   

Від 23 січня 2015

   

№ 45/5

      

Доходи міського бюджету міста Миколаєва на 2015 рік

      
     

(тис. грн.)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

 10000000

 Податкові надходження 

859 806,500

0,000

0,000

859 806,500

  11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

536 000,000

0,000

0,000

536 000,000

    11010000

Податок на доходи фізичних осіб  

535 280,000

0,000

0,000

535 280,000

      11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

438 280,000

0,000

0,000

438 280,000

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

62 000,000

0,000

0,000

62 000,000

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата

18 600,000

0,000

0,000

18 600,000

11010500 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

16 000,000

0,000

0,000

16 000,000

11010900

Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу

400,000

0,000

0,000

400,000

    11020000

Податок на прибуток підприємств 

720,000

0,000

0,000

720,000

      11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

395,000

0,000

0,000

395,000

11023200

Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

325,000

0,000

0,000

325,000

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

92 286,500

0,000

0,000

92 286,500

  18000000

Місцеві податки і збори

231 020,000

0,000

0,000

231 020,000

18010000 

Податок на майно

146 100,000

0,000

0,000

146 100,000

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

245,000

0,000

0,000

245,000

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

120,000

0,000

0,000

120,000

18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

435,000

0,000

0,000

435,000

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

35 000,000

0,000

0,000

35 000,000

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

91 000,000

0,000

0,000

91 000,000

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

2 000,000

0,000

0,000

2 000,000

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

17 300,000

0,000

0,000

17 300,000

18030000

Туристичний збір 

120,000

0,000

0,000

120,000

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними
особами 

85,000

0,000

0,000

85,000

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними
особами 

35,000

0,000

0,000

35,000

    18050000

Єдиний податок

84 800,000

0,000

0,000

84 800,000

      18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

25 700,000

0,000

0,000

25 700,000

      18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

59 100,000

0,000

0,000

59 100,000

  19000000

Інші податки та збори

500,000

0,000

0,000

500,000

    19010000

Екологічний податок

500,000

0,000

0,000

500,000

19010100 

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

373,000

0,000

0,000

373,000

19010200 

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 

22,000

0,000

0,000

22,000

19010300 

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

105,000

0,000

0,000

105,000

 20000000

 Неподаткові надходження 

19 550,000

26 206,550

200,000

45 756,550

    21080000

Інші надходження 

150,000

0,000

0,000

150,000

21081100

 Адміністративні штрафи та інші санкції

150,000

0,000

0,000

150,000

  22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

14 500,000

0,000

0,000

14 500,000

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

4 000,000

0,000

0,000

4 000,000

22080000 

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

7 000,000

0,000

0,000

7 000,000

22080400 

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

7 000,000

0,000

0,000

7 000,000

    22090000

Державне мито 

3 500,000

0,000

0,000

3 500,000

22090100 

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

350,000

0,000

0,000

350,000

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій  

150,000

0,000

0,000

150,000

22090300

Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками 

0,000

0,000

0,000

0,000

22090400 

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  

2 000,000

0,000

0,000

2 000,000

22090600

Державне мито за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно; за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно

1 000,000

0,000

0,000

1 000,000

  24000000

Інші неподаткові надходження 

4 900,000

617,500

200,000

5 517,500

    24060000

Інші надходження 

4 900,000

402,500

0,000

5 302,500

      24060300

Інші надходження 

4 900,000

0,000

0,000

4 900,000

24062100 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

0,000

402,500

0,000

402,500

    24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 

0,000

15,000

0,000

15,000

24110900 

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

0,000

15,000

0,000

15,000

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

0,000

200,000

200,000

200,000

25000000 

Власні надходження бюджетних установ  

0,000

25 589,050

0,000

25 589,050

25010000 

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

0,000

25 164,706

0,000

25 164,706

25010100 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

0,000

6 225,162

0,000

6 225,162

25010200 

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 

0,000

15 647,085

0,000

15 647,085

25010300 

Плата за оренду майна бюджетних установ  

0,000

3 276,109

0,000

3 276,109

25010400 

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 

0,000

16,350

0,000

16,350

25020000 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  

0,000

424,344

0,000

424,344

25020200 

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 

0,000

424,344

0,000

424,344

30000000 

Доходи від операцій з капіталом  

0,000

5 800,000

5 800,000

5 800,000

31000000 

Надходження від продажу основного капіталу  

0,000

1 300,000

1 300,000

1 300,000

31030000 

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  

0,000

1 300,000

1 300,000

1 300,000

  33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

0,000

4 500,000

4 500,000

4 500,000

    33010000

Кошти від продажу землі 

0,000

4 500,000

4 500,000

4 500,000

33010100 

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

0,000

4 306,000

4 500,000

4 306,000

33010200 

Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

0,000

100,000

0,000

100,000

31010400

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу

0,000

94,000

0,000

94,000

40000000

Офіційні трансферти

1 163 467,674

0,000

0,000

1 163 467,674

41030000

Субвенції

1 163 467,674

0,000

0,000

1 163 467,674

41030600 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу

393 644,200

0,000

0,000

393 644,200

41030800 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  

116 997,200

0,000

0,000

116 997,200

41030900 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

28 233,900

0,000

0,000

28 233,900

41031000 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 

242,600

0,000

0,000

242,600

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

292 416,600

0,000

0,000

292 416,600

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

325 906,700

0,000

0,000

325 906,700

41035000

Інші субвенції, в тому числі:

3 939,074

0,000

0,000

3 939,074

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області для надання одноразової матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та під час участі в антитерористичній операції (АТО) на сході України

369,040

0,000

0,000

369,040

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

496,100

0,000

0,000

496,100

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

382,600

0,000

0,000

382,600

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів на окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів (компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп)

186,100

0,000

0,000

186,100

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів для надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та річниці визволення України від фашистських загарбників

1 214,000

0,000

0,000

1 214,000

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів для надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані

277,900

0,000

0,000

277,900

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів для надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам визволення Миколаївської області від фашистських загарбників

30,000

0,000

0,000

30,000

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів на передплату періодичного друкованого видання для учасників бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією

60,700

0,000

0,000

60,700

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії), та дітям - інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи

219,644

0,000

0,000

219,644

 

 - субвенція на виконання делегованих державою повноважень у галузі надання медичного обслуговування (спеціалізованою) медичною допомогою другого рівня населення Жовтневого району: сіл Добра Надія, Ясна Поляна та селищ Коларівка, Зайчевське, Капустине в 2015 році

702,990

0,000

0,000

702,990

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих  будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

2 087,400

0,000

0,000

2 087,400

Всього доходів (без офіційних трансфертів)

879 356,500

32 006,550

6 000,000

911 363,050

Всього доходів

2 042 824,174

32 006,550

6 000,000

2 074 830,724

      
      

Секретар міської ради

 

В.М. Калашніков

 

 

       
      

Додаток 2

      

до рішення міської ради

      

від 23 січня 2015_

      

№ 45/5

       
 

 Фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2015 рік

       
       
      

(тис.грн.)

 

Код

Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

всього

у тому числі бюджет розвитку

 

1

2

3

4

5

6

 

200000

Внутрішнє фінансування

0,000

-245 367,563

245 367,563

245 367,563

 

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів

0,000

-245 367,563

245 367,563

245 367,563

 

208100

На початок періоду

    
 

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,000

-245 367,563

245 367,563

245 367,563

  

Всього за типом кредитора

0,000

-245 367,563

245 367,563

245 367,563

 

600000

Фінансування за активними операціями

0,000

-245 367,563

245 367,563

245 367,563

 

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

0,000

-245 367,563

245 367,563

245 367,563

 

602100

На початок періоду

    
 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,000

-245 367,563

245 367,563

245 367,563

  

Всього за типом боргового зобов'язання

0,000

-245 367,563

245 367,563

245 367,563

       
 

Секретар  міської ради

   

В.М Калашніков

       

 

 

             

Додаток 3                                                          до рішення  міської ради                                         від 23 січня 2015     № 45/5_

 
                

Розподіл видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2015 рік 

 
              

(тис. грн.)

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою /тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

 
 

1

2

3

 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15=4+9

 

03

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

             

010116

0111

Органи місцевого самоврядування 

20 995,750

20 995,750

9 293,500

1 756,700

 

2 313,170

120,000

  

2 193,170

2 193,170

23 308,920

 

091101

1040

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

925,116

925,116

577,730

80,900

 

0,000

     

925,116

 

091102 

1040

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

5,000

5,000

   

0,000

     

5,000

 

091103 

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

574,302

574,302

   

0,000

     

574,302

 

091104 

1040

Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

38,500

38,500

   

0,000

     

38,500

 

091106

1040

Інші видатки

124,960

124,960

   

0,000

     

124,960

 

091107 

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї 

303,473

303,473

   

0,000

     

303,473

 

091108 

1040

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

1 700,000

1 700,000

   

0,000

     

1 700,000

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

293,400

293,400

   

0,000

     

293,400

 

180404 

0411

Підтримка малого і середнього підприємництва 

120,000

120,000

   

0,000

     

120,000

 

180409 

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

0,000

    

10 680,000

   

10 680,000

10 680,000

10 680,000

 

250404

0133

Інші видатки - видатки на забезпечення фінансування міської харчової технологічної лабораторії

350,300

350,300

   

0,000

     

350,300

 

250404

0133

Інші видатки - видатки на сплату членських та цільових внесків до асоціацій та інших форм добровільних об'єднань

183,650

183,650

   

0,000

     

183,650

 

250404

0133

Інші видатки -видатки  на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

3,500

3,500

   

0,000

     

3,500

 

250905 

1060

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

11,500

11,500

   

0,000

     

11,500

 

250913 

1060

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

426,000

426,000

   

0,000

     

426,000

 
  

Всього

26 055,451

26 055,451

9 871,230

1 837,600

0,000

12 993,170

120,000

0,000

0,000

12 873,170

12 873,170

39 048,621

 

93

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

           

0,000

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

4 346,200

4 346,200

2 501,500

351,452

 

135,592

5,292

  

130,300

130,300

4 481,792

 

061007

0380

Інші правоохоронні заходи і заклади

164,000

164,000

   

0,000

     

164,000

 

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення 

72,120

72,120

   

0,000

     

72,120

 

091103 

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

30,000

30,000

   

0,000

     

30,000

 

091104 

1040

Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

6,000

6,000

   

0,000

     

6,000

 

091107 

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї 

5,000

5,000

   

0,000

     

5,000

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство 

275,943

275,943

   

0,000

     

275,943

 

100103 

0610

Дотація житлово-комунальному господарству 

27,327

27,327

   

0,000

     

27,327

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ 

24 022,119

24 022,119

102,710

  

1 598,902

6,200

  

1 592,702

1 592,702

25 621,021

 

100302

0620

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

166,851

166,851

   

0,000

     

166,851

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

36,000

36,000

   

0,000

     

36,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення 

0,000

    

673,668

   

673,668

673,668

673,668

 

170703 

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

623,300

623,300

   

4 904,764

   

4 904,764

4 904,764

5 528,064

 

250404

0133

Інші видатки -видатки  на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

25,700

25,700

   

0,000

     

25,700

 
  

Всього

29 800,560

29 800,560

2 604,210

351,452

0,000

7 312,926

11,492

0,000

0,000

7 301,434

7 301,434

37 113,486

 

90

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

           

0,000

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

4 234,400

4 234,400

2 455,200

276,640

 

212,435

1,935

  

210,500

210,500

4 446,835

 

061007

0380

Інші правоохоронні заходи і заклади

184,100

184,100

   

0,000

     

184,100

 

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення 

66,120

66,120

   

0,000

     

66,120

 

091103 

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

32,500

32,500

   

0,000

     

32,500

 

091104 

1040

Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

3,000

3,000

   

0,000

     

3,000

 

091107 

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї 

7,500

7,500

   

0,000

     

7,500

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне  господарство

0,000

    

776,000

   

776,000

776,000

776,000

 

100103 

0610

Дотація житлово-комунальному господарству 

120,000

120,000

   

0,000

     

120,000

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

11 082,502

11 082,502

114,000

  

1 324,907

   

1 324,907

1 324,907

12 407,409

 

100301 

0620

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем 

347,703

347,703

   

0,000

     

347,703

 

100302

0620

Комбінати комунальних  |підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

138,162

138,162

   

0,000

     

138,162

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

31,050

31,050

   

0,000

     

31,050

 

130110

0810

Фінансова підтримка спортивних споруд 

489,000

489,000

316,973

46,578

 

23,853

23,853

 

1,862

  

512,853

 

170703 

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

412,469

412,469

   

4 703,751

   

4 703,751

4 703,751

5 116,220

 

250404

0133

Інші видатки -видатки  на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

22,400

22,400

   

0,000

     

22,400

 
  

Всього

17 170,906

17 170,906

2 886,173

323,218

0,000

7 040,946

25,788

0,000

1,862

7 015,158

7 015,158

24 211,852

 

92

 

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

           

0,000

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

4 291,200

4 291,200

2 455,200

282,263

 

217,890

2,640

  

215,250

215,250

4 509,090

 

061007

0380

Інші правоохоронні заходи і заклади

284,900

284,900

   

0,000

     

284,900

 

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення 

66,120

66,120

   

0,000

     

66,120

 

091103 

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

44,674

44,674

   

0,000

     

44,674

 

091104 

1040

Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

3,000

3,000

   

0,000

     

3,000

 

091107 

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї 

7,500

7,500

   

0,000

     

7,500

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне  господарство

98,000

98,000

   

993,011

   

993,011

993,011

1 091,011

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

11 294,885

11 294,885

152,755

  

3 874,243

   

3 874,243

3 874,243

15 169,128

 

100302

0620

Комбінати комунальних  підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

129,282

129,282

   

0,000

     

129,282

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

37,500

37,500

   

0,000

     

37,500

 

170703 

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

1 281,000

1 281,000

   

3 500,000

   

3 500,000

3 500,000

4 781,000

 

250404

0133

Інші видатки -видатки  на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

24,000

24,000

   

0,000

     

24,000

 
  

Всього

17 562,061

17 562,061

2 607,955

282,263

0,000

8 585,144

2,640

0,000

0,000

8 582,504

8 582,504

26 147,205

 

91

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

           

0,000

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

3 201,400

3 201,400

1 667,700

277,522

 

216,276

56,276

  

160,000

160,000

3 417,676

 

061007

0380

Інші правоохоронні заходи і заклади

123,700

123,700

   

0,000

     

123,700

 

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення 

54,000

54,000

   

0,000

     

54,000

 

091103

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

39,385

39,385

   

0,000

     

39,385

 

091104

1040

Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

4,000

4,000

   

0,000

     

4,000

 

091107

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї 

5,000

5,000

   

0,000

     

5,000

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство 

0,000

    

450,000

   

450,000

450,000

450,000

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

5 604,427

5 604,427

54,172

  

2 791,678

   

2 791,678

2 791,678

8 396,105

 

100302

0620

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

172,236

172,236

   

0,000

     

172,236

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

30,600

30,600

   

0,000

     

30,600

 

150101

0490

Капітальні вкладення 

0,000

    

2 718,942

   

2 718,942

2 718,942

2 718,942

 

170703 

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

302,500

302,500

   

5 667,500

   

5 667,500

5 667,500

5 970,000

 

250404

0133

Інші видатки -видатки  на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

13,400

13,400

   

0,000

     

13,400

 
  

Всього

9 550,648

9 550,648

1 721,872

277,522

0,000

11 844,396

56,276

0,000

0,000

11 788,120

11 788,120

21 395,044

 

15

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

           

0,000

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

13 578,300

13 578,300

8 477,300

535,526

 

500,000

   

500,000

500,000

14 078,300

 

070303

0910

Дитячі будинки (у т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) - за рахунок субвенції з державного бюджету

2 087,400

2 087,400

   

0,000

     

2 087,400

 

090201

1030

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги  - за рахунок субвенції з державного бюджету

55 797,200

55 797,200

   

0,000

     

55 797,200

 

090202

1030

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу  - за рахунок субвенції з державного бюджету

84,650

84,650

   

0,000

     

84,650

 

090203 

1030

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами - за рахунок субвенції з державного бюджету

774,882

774,882

   

156,528

   

156,528

156,528

931,410

 

090204

1030

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання

15 000,000

15 000,000

   

0,000

     

15 000,000

 
 

службових обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;  батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків на житлово-комунальні послуги - за рахунок  субвенції з державного бюджету

           

0,000

 

090205

1030

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв’язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; дітям (до досягнення

0,610

0,610

   

0,000

     

0,610

 
  

повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків на придбання твердого палива - за рахунок субвенції з державного бюджету

           

0,000

 

090207

1070

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги
- за рахунок субвенції з державного бюджету

2 700,000

2 700,000

   

0,000

     

2 700,000

 

090208

1070

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива - за рахунок субвенції з державного бюджету

2,440

2,440

   

0,000

     

2,440

 

090209

1070

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою  - за рахунок субвенції з державного бюджету

50,000

50,000

   

0,000

     

50,000

 

090212

1070

Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  - за рахунок субвенції з обласного бюджету

496,100

496,100

   

0,000

     

496,100

 

090214

1070

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку -  за рахунок субвенції з державного бюджету

3 639,048

3 639,048

   

0,000

     

3 639,048

 

090215

1070

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги - за рахунок субвенції з державного бюджету

3 000,000

3 000,000

   

0,000

     

3 000,000

 

090216

1070

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу -за рахунок  субвенції з державного бюджету

20,800

20,800

   

0,000

     

20,800

 

090302

1040

Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами- за рахунок субвенції з державного бюджету

3 800,000

3 800,000

   

0,000

     

3 800,000

 

090303

1040

Допомога до досягнення дитиною трирічного віку - за рахунок  субвенції з державного бюджету

3 800,000

3 800,000

   

0,000

     

3 800,000

 

090304

1040

Допомога при народженні дитини- за рахунок субвенції з державного бюджету

210 257,500

210 257,500

   

0,000

     

210 257,500

 

090305

1040

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування - за рахунок субвенції з державного бюджету

17 000,000

17 000,000

   

0,000

     

17 000,000

 

090306

1040

Допомога на дітей одиноким матерям- за рахунок  субвенції з державного бюджету

39 840,000

39 840,000

   

0,000

     

39 840,000

 

090307

1040

Тимчасова державна допомога дітям - за рахунок  субвенції з державного бюджету

7 100,000

7 100,000

   

0,000

     

7 100,000

 

090308

1040

Допомога при усиновленні дитини  - за рахунок субвенції з державного бюджету

800,000

800,000

   

0,000

     

800,000

 

090401

1040

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям- за рахунок  субвенції з державного бюджету

40 200,200

40 200,200

   

0,000

     

40 200,200

 

090405

1060

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг - за рахунок  субвенції з державного бюджету

40 000,000

40 000,000

   

0,000

     

40 000,000

 

090406

1060

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  - за рахунок субвенції з державного бюджету

134,100

134,100

   

0,000

     

134,100

 

090407

1060

Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води  - за рахунок  субвенції з державного бюджету

500,000

500,000

   

0,000

     

500,000

 

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення 

3 308,844

3 308,844

   

0,000

     

3 308,844

 
  

за рахунок субвенції з обласного бюджету

649,384

649,384

   

0,000

     

649,384

 

090413

1010

Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу  - за рахунок субвенції з державного бюджету

10 786,500

10 786,500

   

0,000

     

10 786,500

 

090416

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

3 120,722

3 120,722

   

0,000

     

3 120,722

 
  

 - за рахунок субвенції з обласного бюджету

1 521,900

1 521,900

   

0,000

     

1 521,900

 

090417

1030

Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни  - за рахунок субвенції з обласного бюджету

382,600

382,600

   

0,000

     

382,600

 

091204

1020

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

11 403,026

11 403,026

7 039,370

580,890

 

70,142

70,142

36,185

   

11 473,168

 

091205

1010

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 

1 240,005

1 240,005

   

0,000

     

1 240,005

 

091206

1010

Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів 

1 371,336

1 371,336

819,966

113,563

 

1 443,400

   

1 443,400

1 443,400

2 814,736

 

091207 

1060

Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 

180,000

180,000

   

0,000

     

180,000

 

091209

1030

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

549,000

549,000

   

0,000

     

549,000

 

091214

1090

Інші установи та заклади

3 290,581

3 290,581

1 784,448

353,016

 

464,344

410,344

  

54,000

40,000

3 754,925

 

091300

1010

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам- за рахунок субвенції з державного бюджету

60 060,000

60 060,000

   

0,000

     

60 060,000

 

091303

1010

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування  - за рахунок субвенції з обласного бюджету

182,100

182,100

   

0,000

     

182,100

 

091304

1010

Встановлення телефонів інвалідам I та II груп - за рахунок субвенції з обласного бюджету

4,000

4,000

   

0,000

     

4,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

0,000

    

1 965,460

   

1 965,460

1 965,460

1 965,460

 

150118

1060

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

0,000

    

600,000

   

600,000

600,000

600,000

 

170102

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян  - за рахунок  субвенції з державного бюджету

795,650

795,650

   

0,000

     

795,650

 

170203

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті - за рахунок субвенції з державного бюджету

1 014,573

1 014,573

   

0,000

     

1 014,573

 

170302

1070

 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті  - за рахунок субвенції з державного бюджету

1 076,155

1 076,155

   

0,000

     

1 076,155

 

170602

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян  - за рахунок субвенції з державного бюджету

20 727,064

20 727,064

   

0,000

     

20 727,064

 
  

Всього

580 155,386

580 155,386

18 121,084

1 582,995

0,000

5 199,874

480,486

36,185

0,000

4 719,388

4 705,388

585 355,260

 

13

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

           

0,000

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

726,100

726,100

373,600

  

16,500

   

16,500

16,500

742,600

 

130102

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

2 258,192

2 258,192

   

0,000

     

2 258,192

 

130106

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 

100,620

100,620

   

0,000

     

100,620

 

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

20 726,920

20 726,920

12 834,150

2 160,894

 

1 245,513

175,600

28,357

33,130

1 069,913

1 069,913

21 972,433

 

130110

0810

Фінансова підтримка спортивних споруд

4 676,821

4 676,821

2 573,959

860,740

 

667,918

348,179

149,111

25,745

319,739

319,739

5 344,739

 

130112

0810

Інші видатки 

514,952

514,952

   

0,000

     

514,952

 

130113

0810

Централізовані бухгалтерії

1 060,932

1 060,932

576,790

73,435

 

319,091

   

319,091

319,091

1 380,023

 

130114

0810

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності 

3 568,463

3 568,463

2 325,142

182,053

 

595,856

90,500

 

9,800

505,356

505,356

4 164,319

 

150101

0490

Капітальні вкладення

0,000

    

4 921,201

   

4 921,201

4 921,201

4 921,201

 
  

Всього

33 633,000

33 633,000

18 683,641

3 277,122

0,000

7 766,079

614,279

177,468

68,675

7 151,800

7 151,800

41 399,079

 

45

 

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

           

0,000

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

1 322,800

1 322,800

747,200

  

32,000

   

32,000

32,000

1 354,800

 
  

Всього

1 322,800

1 322,800

747,200

0,000

0,000

32,000

0,000

0,000

0,000

32,000

32,000

1 354,800

 

48

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

           

0,000

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

1 804,800

1 804,800

1 214,300

  

48,000

   

48,000

48,000

1 852,800

 

150101

0490

Капітальні вкладення

0,000

    

980,000

   

980,000

980,000

980,000

 

150202

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 

0,000

    

1 748,301

   

1 748,301

1 748,301

1 748,301

 

180109

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій 

82,322

82,322

   

188,969

   

188,969

188,969

271,291

 
  

Всього

1 887,122

1 887,122

1 214,300

0,000

0,000

2 965,270

0,000

0,000

0,000

2 965,270

2 965,270

4 852,392

 

10

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

           

0,000

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

1 901,000

1 901,000

1 118,392

125,960

 

54,940

   

54,940

54,940

1 955,940

 

070000

 

Освіта

516 099,300

516 099,300

287 763,938

77 964,795

0,000

32 232,456

18 949,847

1 086,186

113,251

13 282,609

13 282,609

548 331,756

 

070000

 

за рахунок субвенції з державного бюджету

292 416,600

292 416,600

168 419,582

45 219,554

0,000

0,000

     

292 416,600

 

070101

0910

Дошкільні заклади освіти

187 582,465

187 582,465

98 506,337

30 132,801

 

24 062,816

15 704,259

58,645

7,494

8 358,557

8 358,557

211 645,281

 

070201

0921

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

285 575,009

285 575,009

163 299,621

44 379,201

 

7 504,830

2 663,378

939,674

43,233

4 841,452

4 841,452

293 079,839

 
  

за рахунок субвенції з державного бюджету

284 195,690

284 195,690

163 299,621

44 379,201

 

0,000

     

284 195,690

 

070202

0921

Вечірні (змінні) школи

4 428,561

4 428,561

2 882,557

423,995

 

25,000

   

25,000

25,000

4 453,561

 
  

за рахунок субвенції з державного бюджету

4 428,561

4 428,561

2 882,557

423,995

 

0,000

     

4 428,561

 

070304 

0922

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку 

7 574,188

7 574,188

4 490,629

753,660

 

0,000

     

7 574,188

 
  

за рахунок субвенції з державного бюджету

3 792,349

3 792,349

2 237,404

416,358

 

0,000

     

3 792,349

 

070401 

0960

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

17 660,927

17 660,927

11 191,623

1 815,355

 

167,813

167,813

    

17 828,740

 

070601

0941

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

1 927,669

1 927,669

   

0,000

     

1 927,669

 

070802 

0990

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 

3 899,944

3 899,944

2 819,100

42,776

 

82,323

82,323

 

58,209

  

3 982,267

 

070804 

0990

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 

5 106,806

5 106,806

3 462,853

201,978

 

116,207

58,607

  

57,600

57,600

5 223,013

 

070805 

0990

Групи централізованого господарського обслуговування 

737,218

737,218

472,998

  

0,000

     

737,218

 

070806

0990

Інші заклади освіти

1 295,333

1 295,333

638,220

215,029

 

273,467

273,467

87,867

4,315

  

1 568,800

 

070807

0990

Інші освітні програми

93,980

93,980

   

0,000

     

93,980

 

070808

0990

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 

217,200

217,200

   

0,000

     

217,200

 

110201

0824

Бібліотеки

1 456,245

1 456,245

964,876

104,065

 

147,780

13,580

  

134,200

134,200

1 604,025

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

520,000

520,000

   

0,000

     

520,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

0,000

    

5 178,211

   

5 178,211

5 178,211

5 178,211

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 

0,000

    

8 332,871

   

8 332,871

8 332,871

8 332,871

 

170602

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян 

3 600,000

3 600,000

   

0,000

     

3 600,000

 
  

Всього

523 576,545

523 576,545

289 847,206

78 194,820

0,000

45 946,258

18 963,427

1 086,186

113,251

26 982,831

26 982,831

569 522,803

 

14

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

           

0,000

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

1 226,000

1 226,000

653,800

70,100

 

78,000

   

78,000

78,000

1 304,000

 

080000

 

Охорона здоров'я

301 541,690

301 541,690

129 503,175

30 224,410

0,000

8 158,589

1 724,225

0,000

89,524

6 434,364

6 365,364

309 700,279

 

080000

 

за рахунок субвенції з державного бюджету

300 838,700

300 838,700

129 503,175

30 224,410

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

300 838,700

 

080101

0731

Лікарні

157 316,576

157 316,576

90 244,842

20 124,308

 

3 019,773

698,639

 

83,127

2 321,134

2 272,134

160 336,349

 
  

за рахунок субвенції з державного бюджету

156 613,586

156 613,586

90 244,842

20 124,308

 

0,000

     

156 613,586

 

080203

0733

Перинатальні центри, пологові будинки

39 865,036

39 865,036

21 194,033

7 869,638

 

1 052,260

220,519

 

6,329

831,741

831,741

40 917,296

 
  

за рахунок субвенції з державного бюджету

39 865,036

39 865,036

21 194,033

7 869,638

 

0,000

     

39 865,036

 

080300

0721

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

19 610,146

19 610,146

12 355,294

1 853,039

 

1 192,882

62,833

  

1 130,049

1 130,049

20 803,028

 
  

за рахунок субвенції з державного бюджету

19 610,146

19 610,146

12 355,294

1 853,039

 

0,000

     

19 610,146

 

080500 

0722

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 

7 214,993

7 214,993

4 725,919

290,627

 

0,500

0,500

 

0,068

  

7 215,493

 
  

за рахунок субвенції з державного бюджету

7 214,993

7 214,993

4 725,919

290,627

 

0,000

     

7 214,993

 

080800

0726

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

74 923,553

74 923,553

   

2 893,174

741,734

  

2 151,440

2 131,440

77 816,727

 
  

за рахунок субвенції з державного бюджету

74 923,553

74 923,553

   

0,000

     

74 923,553

 

081002

0763

Інші заходи по охороні здоров'я 

2 611,386

2 611,386

983,087

86,798

 

0,000

     

2 611,386

 
  

за рахунок субвенції з державного бюджету

2 611,386

2 611,386

983,087

86,798

 

0,000

     

2 611,386

 

150101

0490

Капітальні вкладення

0,000

    

11 594,945

   

11 594,945

11 594,945

11 594,945

 

250380

0180

Інші субвенції - на виконання делегованих державою повноважень у галузі забезпечення вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою мешканців Корабельного райну м. Миколаєва в 2015 році

25 068,000

25 068,000

   

0,000

     

25 068,000

 
  

     - за рахунок субвенції з державного бюджету

25 068,000

25 068,000

   

0,000

     

25 068,000

 
  

Всього

327 835,690

327 835,690

130 156,975

30 294,510

0,000

19 831,534

1 724,225

0,000

89,524

18 107,309

18 038,309

347 667,224

 

40

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

           

0,000

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

5 783,200

5 783,200

3 348,054

318,900

 

224,040

   

224,040

224,040

6 007,240

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство 

12 091,561

12 091,561

   

0,000

     

12 091,561

 

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 

0,000

    

23 681,100

   

23 681,100

23 681,100

23 681,100

 

100103

0610

Дотація житлово-комунальному господарству 

4 047,583

4 047,583

   

0,000

     

4 047,583

 

100105

0640

Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності 

0,000

    

1 034,795

1 034,795

642,000

29,095

  

1 034,795

 

100106

0610

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

0,000

    

2 139,747

   

2 139,747

2 139,747

2 139,747

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

76 738,417

76 738,417

 

15 891,008

 

32 921,450

   

32 921,450

32 921,450

109 659,867

 

100208

0620

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії 

928,760

928,760

   

3 984,288

   

3 984,288

3 984,288

4 913,048

 

100302 

0620

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

4 675,100

4 675,100

   

0,000

     

4 675,100

 

150101

0490

Капітальні вкладення

0,000

    

33 847,925

   

33 847,925

33 847,925

33 847,925

 

170703 

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг , в т.ч. за рахунок

8 369,476

8 369,476

   

24 403,324

   

24 403,324

24 403,324

32 772,800

 

180109

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій 

402,000

402,000

98,300

  

1 630,180

   

1 630,180

1 630,180

2 032,180

 

180409 

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

0,000

    

6 190,000

   

6 190,000

6 190,000

6 190,000

 

240601

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

357,786

357,786

   

544,714

402,500

  

142,214

142,214

902,500

 
  

Всього

113 393,883

113 393,883

3 446,354

16 209,908

0,000

130 601,563

1 437,295

642,000

29,095

129 164,268

129 164,268

243 995,446

 

24

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

           

0,000

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

707,400

707,400

420,300

7,366

 

34,500

   

34,500

34,500

741,900

 

110000

 

Культура і мистецтво

68 973,205

68 973,205

29 674,881

5 119,387

0,000

12 200,040

2 369,227

980,261

0,000

9 830,813

9 764,187

81 173,245

 

110201

0824

Бібліотеки

18 310,416

18 310,416

10 565,284

1 825,710

 

2 578,424

49,264

  

2 529,160

2 520,034

20 888,840

 

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

8 340,018

8 340,018

3 875,140

1 710,231

 

4 533,601

381,798

  

4 151,803

4 151,803

12 873,619

 

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

20 848,839

20 848,839

13 734,264

1 343,260

 

1 960,562

1 866,111

980,261

 

94,451

36,951

22 809,401

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

21 473,932

21 473,932

1 500,193

240,186

 

3 127,453

72,054

  

3 055,399

3 055,399

24 601,385

 

150101

0490

Капітальні вкладення

0,000

    

388,313

   

388,313

388,313

388,313

 
  

Всього

69 680,605

69 680,605

30 095,181

5 126,753

0,000

12 622,853

2 369,227

980,261

0,000

10 253,626

10 187,000

82 303,458

 

67

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

           

0,000

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

1 772,700

1 772,700

1 027,400

81,529

 

88,389

36,789

 

0,900

51,600

51,600

1 861,089

 

210105 

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 

5 032,107

5 032,107

 

6,000

 

63,043

   

63,043

63,043

5 095,150

 

210110 

0320

Заходи з організації рятування на водах 

4,550

4,550

   

9,000

   

9,000

9,000

13,550

 
  

Всього

6 809,357

6 809,357

1 027,400

87,529

0,000

160,432

36,789

0,000

0,900

123,643

123,643

6 969,789

 

56

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

           

0,000

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

1 634,400

1 634,400

1 051,898

  

46,000

   

46,000

46,000

1 680,400

 

160101

0421

Землеустрій

106,005

106,005

   

11,668

   

11,668

11,668

117,673

 
  

Всього

1 740,405

1 740,405

1 051,898

0,000

0,000

57,668

0,000

0,000

0,000

57,668

57,668

1 798,073

 

75

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

           

0,000

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

3 677,700

3 677,700

2 475,300

  

99,000

   

99,000

99,000

3 776,700

 

250404

0133

Інші видатки - резерв коштів, які в 2015 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

4 500,000

4 500,000

   

4 300,000

   

4 300,000

4 300,000

8 800,000

 
  

Всього

8 177,700

8 177,700

2 475,300

0,000

0,000

4 399,000

0,000

0,000

0,000

4 399,000

4 399,000

12 576,700

 

76

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради ( в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)

           

0,000

 

250102

0133

Резервний фонд

2 500,000

    

0,000

     

2 500,000

 

250301

0180

Реверсна дотація

18 418,400

18 418,400

   

0,000

     

18 418,400

 
  

Всього

20 918,400

18 418,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

20 918,400

 
  

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

1 789 270,519

1 786 770,519

516 557,979

137 845,692

0,000

277 359,113

25 841,924

2 922,100

303,307

251 517,189

251 367,563

2 066 629,632

 
  

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

1 159 372,072

1 159 372,072

297 922,757

75 443,964

0,000

156,528

0,000

0,000

0,000

156,528

156,528

1 159 528,600

 
                
  

Секретар міської ради

      

В.М. Калашніков

      

 

 

    

 

          

Додаток 3.1                                                                               до рішення  міської ради                                       від 23 січня  2015          № 45/5_

  
                  
     

Розподіл видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2015 рік  за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм

            
                 

(тис. грн.)

Код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів (КПКВК)

   

Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТКВК)

Найменування

Видатки загального фонду

    

Спеціальний фонд

     

Разом

      

Всього

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

з них

 
                  
 

1

  

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15=4+9

03

0

000

0

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

           

     

03

1

000

0

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

           

     

03

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

20 995,750

20 995,750

9 293,500

1 756,700

 

2 313,170

120,000

  

2 193,170

2 193,170

23 308,920

03

1

313

0

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

1 272,089

1 272,089

577,730

80,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 272,089

03

1

313

1

091101

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

925,116

925,116

577,730

80,900

 

0,000

     

925,116

03

1

313

2

091102 

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

5,000

5,000

   

0,000

     

5,000

03

1

313

3

091104 

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

38,500

38,500

   

0,000

     

38,500

03

1

313

4

091107 

Заходи державної політики з питань сім'ї

303,473

303,473

   

0,000

     

303,473

03

1

314

0

091103 

Заходи державної політики з питань молоді

574,302

574,302

   

0,000

     

574,302

03

1

316

0

091108 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

1 700,000

1 700,000

   

0,000

     

1 700,000

03

1

350

0

 

Інші видатки

124,960

124,960

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

124,960

03

1

350

1

091106

Надання кращим студентам стипендій міського голови та міської ради

124,960

124,960

   

0,000

     

124,960

03

1

420

0

110502

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

293,400

293,400

   

0,000

     

293,400

03

1

745

0

180404 

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

120,000

120,000

   

0,000

     

120,000

03

1

747

0

180409 

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

0,000

    

10 680,000

   

10 680,000

10 680,000

10 680,000

03

1

860

0

250404

Інші видатки

537,450

537,450

   

0,000

     

537,450

03

1

810

0

 

Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

437,500

437,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

437,500

03

1

810

1

250905 

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

11,500

11,500

   

0,000

     

11,500

03

1

810

8

250913 

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

426,000

426,000

   

0,000

     

426,000

     

Всього

26 055,451

26 055,451

9 871,230

1 837,600

0,000

12 993,170

120,000

0,000

0,000

12 873,170

12 873,170

39 048,621

93

0

000

0

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

            

93

1

000

0

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

            

93

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

4 346,200

4 346,200

2 501,500

351,452

 

135,592

5,292

  

130,300

130,300

4 481,792

93

1

313

0

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

11,000

11,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

11,000

93

1

313

3

091104 

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

6,000

6,000

   

0,000

     

6,000

93

1

313

4

091107 

Заходи державної політики з питань сім'ї

5,000

5,000

   

0,000

     

5,000

93

1

314

0

091103 

Заходи державної політики з питань молоді

30,000

30,000

   

0,000

     

30,000

93

1

340

0

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

72,120

72,120

   

0,000

     

72,120

93

1

420

0

110502

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

36,000

36,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

36,000

93

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

275,943

275,943

   

0,000

     

275,943

93

1

603

0

100103 

Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства

27,327

27,327

   

0,000

     

27,327

93

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

24 022,119

24 022,119

102,710

  

1 598,902

6,200

  

1 592,702

1 592,702

25 621,021

93

1

613

0

100302 

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

166,851

166,851

   

0,000

     

166,851

93

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,000

    

673,668

   

673,668

673,668

673,668

93

1

665

0

170703 

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

623,300

623,300

   

4 904,764

   

4 904,764

4 904,764

5 528,064

93

1

710

0

061007

Реалізація заходів, передбачених Програмою профілактики злочинності на території міста Миколаєва «Правопорядок» на 2012-2015 роки

164,000

164,000

   

0,000

     

164,000

93

1

860

0

250404

Інші видатки

25,700

25,700

   

0,000

     

25,700

     

Всього

29 800,560

29 800,560

2 604,210

351,452

0,000

7 312,926

11,492

0,000

0,000

7 301,434

7 301,434

37 113,486

90

0

000

0

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

            

90

1

000

0

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

            

90

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

4 234,400

4 234,400

2 455,200

276,640

 

212,435

1,935

  

210,500

210,500

4 446,835

90

1

313

0

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

10,500

10,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,500

90

1

313

3

091104 

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

3,000

3,000

   

0,000

     

3,000

90

1

313

4

091107 

Заходи державної політики з питань сім'ї

7,500

7,500

   

0,000

     

7,500

90

1

314

0

091103 

Заходи державної політики з питань молоді

32,500

32,500

   

0,000

     

32,500

90

1

340

0

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

66,120

66,120

   

0,000

     

66,120

90

1

420

0

110502

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

31,050

31,050

   

0,000

     

31,050

90

1

502

0

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту 

489,000

489,000

316,973

46,578

0,000

23,853

23,853

0,000

1,862

0,000

0,000

512,853

90

1

502

4

130110 

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

489,000

489,000

316,973

46,578

 

23,853

23,853

 

1,862

  

512,853

90

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

0,000

    

776,000

   

776,000

776,000

776,000

90

1

603

0

100103 

Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства

120,000

120,000

   

0,000

     

120,000

90

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

11 082,502

11 082,502

114,000

  

1 324,907

   

1 324,907

1 324,907

12 407,409

90

1

612

0

100301 

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем

347,703

347,703

   

0,000

     

347,703

90

1

613

0

100302 

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

138,162

138,162

   

0,000

     

138,162

90

1

665

0

170703 

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

412,469

412,469

   

4 703,751

   

4 703,751

4 703,751

5 116,220

90

1

710

0

061007

Реалізація заходів, передбачених Програмою профілактики злочинності на території міста Миколаєва «Правопорядок» на 2012-2015 роки

184,100

184,100

   

0,000

     

184,100

90

1

860

0

250404

Інші видатки

22,400

22,400

   

0,000

     

22,400

     

Всього

17 170,906

17 170,906

2 886,173

323,218

0,000

7 040,946

25,788

0,000

1,862

7 015,158

7 015,158

24 211,852

92

0

000

0

92

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

            

92

1

000

0

92

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

            

92

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

4 291,200

4 291,200

2 455,200

282,263

 

217,890

2,640

  

215,250

215,250

4 509,090

92

1

313

0

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

10,500

10,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,500

92

1

313

3

091104 

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

3,000

3,000

   

0,000

     

3,000

92

1

313

4

091107 

Заходи державної політики з питань сім'ї

7,500

7,500

   

0,000

     

7,500

92

1

314

0

091103 

Заходи державної політики з питань молоді

44,674

44,674

   

0,000

     

44,674

92

1

340

0

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

66,120

66,120

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

66,120

92

1

420

0

110502

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

37,500

37,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

37,500

92

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

98,000

98,000

   

993,011

   

993,011

993,011

1 091,011

92

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

11 294,885

11 294,885

152,755

  

3 874,243

   

3 874,243

3 874,243

15 169,128

92

1

613

0

100302 

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

129,282

129,282

   

0,000

     

129,282

92

1

665

0

170703 

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

1 281,000

1 281,000

   

3 500,000

   

3 500,000

3 500,000

4 781,000

92

1

710

0

061007

Реалізація заходів, передбачених Програмою профілактики злочинності на території міста Миколаєва «Правопорядок» на 2012-2015 роки

284,900

284,900

   

0,000

     

284,900

92

1

860

0

250404

Інші видатки

24,000

24,000

   

0,000

     

24,000

     

Всього

17 562,061

17 562,061

2 607,955

282,263

0,000

8 585,144

2,640

0,000

0,000

8 582,504

8 582,504

26 147,205

91

0

000

0

91

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

            

91

1

000

0

91

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

            

91

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

3 201,400

3 201,400

1 667,700

277,522

 

216,276

56,276

  

160,000

160,000

3 417,676

91

1

313

0

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

9,000

9,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9,000

91

1

313

3

091104 

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

4,000

4,000

   

0,000

     

4,000

91

1

313

4

091107 

Заходи державної політики з питань сім'ї

5,000

5,000

   

0,000

     

5,000

91

1

314

0

091103 

Заходи державної політики з питань молоді

39,385

39,385

   

0,000

     

39,385

91

1

340

0

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

54,000

54,000

   

0,000

     

54,000

91

1

420

0

110502

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

30,600

30,600

   

0,000

     

30,600

91

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

0,000

    

450,000

   

450,000

450,000

450,000

91

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

5 604,427

5 604,427

54,172

  

2 791,678

   

2 791,678

2 791,678

8 396,105

91

1

613

0

100302 

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

172,236

172,236

   

0,000

     

172,236

91

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,000

    

2 718,942

   

2 718,942

2 718,942

2 718,942

91

1

665

0

170703 

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

302,500

302,500

   

5 667,500

   

5 667,500

5 667,500

5 970,000

91

1

710

0

061007

Реалізація заходів, передбачених Програмою профілактики злочинності на території міста Миколаєва «Правопорядок» на 2012-2015 роки

123,700

123,700

   

0,000

     

123,700

91

1

860

0

250404

Інші видатки

13,400

13,400

   

0,000

     

13,400

     

Всього

9 550,648

9 550,648

1 721,872

277,522

0,000

11 844,396

56,276

0,000

0,000

11 788,120

11 788,120

21 395,044

15

0

000

0

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

            

15

1

000

0

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

            

15

1

018

0

010116

Керівництво і управління у  сфері праці та соціального захисту населення

13 578,300

13 578,300

8 477,300

535,526

 

500,000

   

500,000

500,000

14 078,300

15

1

106

0

070303

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)

2 087,400

2 087,400

   

0,000

     

2 087,400

15

1

301

0

 

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

116 997,200

116 997,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

116 997,200

15

1

301

1

090201

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

55 797,200

55 797,200

   

0,000

     

55 797,200

15

1

301

2

090204

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання

15 000,000

15 000,000

   

0,000

     

15 000,000

     

службових обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;  батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків на житлово-комунальні послуги

            

15

1

301

3

090207

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

2 700,000

2 700,000

   

0,000

     

2 700,000

15

1

301

5

090215

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги

3 000,000

3 000,000

   

0,000

     

3 000,000

15

1

301

6

090405

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

40 000,000

40 000,000

   

0,000

     

40 000,000

15

1

301

7

090407

Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води

500,000

500,000

   

0,000

     

500,000

15

1

302

0

 

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

242,600

242,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

242,600

15

1

302

1

090202

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу

84,650

84,650

   

0,000

     

84,650

15

1

302

2

090205

Надання пільгветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв’язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; дітям (до досягнення

0,610

0,610

   

0,000

     

0,610

     

повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків на придбання твердого палива

            

15

1

302

3

090208

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива

2,440

2,440

   

0,000

     

2,440

15

1

302

5

090216

Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

20,800

20,800

   

0,000

     

20,800

15

1

302

6

090406

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

134,100

134,100

   

0,000

     

134,100

15

1

303

0

 

Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

28 077,372

28 077,372

0,000

0,000

0,000

156,528

0,000

0,000

0,000

156,528

156,528

28 233,900

15

1

303

1

090203 

Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

774,882

774,882

   

156,528

   

156,528

156,528

931,410

15

1

303

3

090209

Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

50,000

50,000

   

0,000

     

50,000

15

1

303

4

090214

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

3 639,048

3 639,048

   

0,000

     

3 639,048

15

1

303

5

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

795,650

795,650

   

0,000

     

795,650

15

1

303

6

170203

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

1 014,573

1 014,573

   

0,000

     

1 014,573

15

1

303

7

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

1 076,155

1 076,155

   

0,000

     

1 076,155

15

1

303

8

170602 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

20 727,064

20 727,064

   

0,000

     

20 727,064

15

1

304

0

 

ННадання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям

382 857,700

382 857,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

382 857,700

15

1

304

1

090302

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

3 800,000

3 800,000

   

0,000

     

3 800,000

15

1

304

2

090303

Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років

3 800,000

3 800,000

   

0,000

     

3 800,000

15

1

304

3

090304

Надання допомоги при народженні дитини

210 257,500

210 257,500

   

0,000

     

210 257,500

15

1

304

4

090305

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

17 000,000

17 000,000

   

0,000

     

17 000,000

15

1

304

5

090306

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

39 840,000

39 840,000

   

0,000

     

39 840,000

15

1

304

6

090307

Надання тимчасової державної допомоги дітям

7 100,000

7 100,000

   

0,000

     

7 100,000

15

1

304

7

090308

Надання допомоги при усиновленні дитини

800,000

800,000

   

0,000

     

800,000

15

1

304

8

090401

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

40 200,200

40 200,200

   

0,000

     

40 200,200

15

1

304

9

091300

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

60 060,000

60 060,000

   

0,000

     

60 060,000

15

1

305

0

090212

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

496,100

496,100

   

0,000

     

496,100

15

1

308

0

090413

Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

10 786,500

10 786,500

   

0,000

     

10 786,500

15

1

309

0

090417

Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

382,600

382,600

   

0,000

     

382,600

15

1

310

0

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

12 774,362

12 774,362

7 859,336

694,453

0,000

1 513,542

70,142

36,185

0,000

1 443,400

1 443,400

14 287,904

15

1

310

4

091204 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

11 403,026

11 403,026

7 039,370

580,890

 

70,142

70,142

36,185

   

11 473,168

15

1

310

5

091206

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

1 371,336

1 371,336

819,966

113,563

 

1 443,400

   

1 443,400

1 443,400

2 814,736

15

1

318

0

 

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

1 426,105

1 426,105

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 426,105

15

1

318

1

091205

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами

1 240,005

1 240,005

   

0,000

     

1 240,005

15

1

318

2

091303

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

182,100

182,100

   

0,000

     

182,100

15

1

318

3

091304

Встановлення телефонів інвалідам I і II груп

4,000

4,000

   

0,000

     

4,000

15

1

319

0

091207 

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

180,000

180,000

   

0,000

     

180,000

15

1

320

0

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

3 669,722

3 669,722

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 669,722

15

1

320

1

090416

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

3 120,722

3 120,722

   

0,000

     

3 120,722

15

1

320

2

091209

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

549,000

549,000

   

0,000

     

549,000

15

1

330

0

091214

Інші установи та заклади

3 290,581

3 290,581

1 784,448

353,016

 

464,344

410,344

  

54,000

40,000

3 754,925

15

1

340

0

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

3 308,844

3 308,844

   

0,000

     

3 308,844

15

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,000

    

1 965,460

   

1 965,460

1 965,460

1 965,460

15

1

632

0

 

Надання допомоги у вирішенні житлових питань

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

600,000

0,000

0,000

0,000

600,000

600,000

600,000

15

1

632

4

150118

Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

0,000

    

600,000

   

600,000

600,000

600,000

     

Всього

580 155,386

580 155,386

18 121,084

1 582,995

0,000

5 199,874

480,486

36,185

0,000

4 719,388

4 705,388

585 355,260

13

0

000

0

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

            

13

1

000

0

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

            

13

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері фізичної культури і спорту

726,100

726,100

373,600

  

16,500

   

16,500

16,500

742,600

13

1

501

0

 

Проведення спортивної роботи в регіоні

2 358,812

2 358,812

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 358,812

13

1

501

1

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

2 258,192

2 258,192

   

0,000

     

2 258,192

13

1

501

2

130106 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

100,620

100,620

   

0,000

     

100,620

13

1

502

0

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту 

28 972,204

28 972,204

17 733,251

3 203,687

0,000

2 509,287

614,279

177,468

68,675

1 895,008

1 895,008

31 481,491

13

1

502

1

130114

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

3 568,463

3 568,463

2 325,142

182,053

 

595,856

90,500

 

9,800

505,356

505,356

4 164,319

13

1

502

2

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

20 726,920

20 726,920

12 834,150

2 160,894

 

1 245,513

175,600

28,357

33,130

1 069,913

1 069,913

21 972,433

13

1

502

4

130110

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

4 676,821

4 676,821

2 573,959

860,740

 

667,918

348,179

149,111

25,745

319,739

319,739

5 344,739

13

1

505

0

130113

Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері фізичної культури і спорту

1 060,932

1 060,932

576,790

73,435

 

319,091

   

319,091

319,091

1 380,023

13

1

510

0

130112

Інші видатки

514,952

514,952

   

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

514,952

13

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,000

    

4 921,201

   

4 921,201

4 921,201

4 921,201

     

Всього

33 633,000

33 633,000

18 683,641

3 277,122

0,000

7 766,079

614,279

177,468

68,675

7 151,800

7 151,800

41 399,079

45

0

000

0

45

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

            

45

1

000

0

45

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

            

45

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері використання та розвитку комунальної власності

1 322,800

1 322,800

747,200

  

32,000

   

32,000

32,000

1 354,800

     

Всього

1 322,800

1 322,800

747,200

0,000

0,000

32,000

0,000

0,000

0,000

32,000

32,000

1 354,800

48

0

000

0

48

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

            

48

1

000

0

48

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

            

48

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері  містобудування та архітектури

1 804,800

1 804,800

1 214,300

  

48,000

   

48,000

48,000

1 852,800

48

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,000

    

980,000

   

980,000

980,000

980,000

48

1

643

0

150202 

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

0,000

    

1 748,301

   

1 748,301

1 748,301

1 748,301

48

1

742

0

180109 

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

82,322

82,322

   

188,969

   

188,969

188,969

271,291

     

Всього

1 887,122

1 887,122

1 214,300

0,000

0,000

2 965,270

0,000

0,000

0,000

2 965,270

2 965,270

4 852,392

10

0

000

0

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

            

10

1

000

0

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

            

10

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері освіти

1 901,000

1 901,000

1 118,392

125,960

 

54,940

   

54,940

54,940

1 955,940

10

1

100

0

070000

Освіта

516 099,300

516 099,300

287 763,938

77 964,795

0,000

32 232,456

18 949,847

1 086,186

113,251

13 282,609

13 282,609

548 331,756

10

1

101

0

070101

Дошкільна освiта

187 582,465

187 582,465

98 506,337

30 132,801

 

24 062,816

15 704,259

58,645

7,494

8 358,557

8 358,557

211 645,281

10

1

102

0

070201

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

285 575,009

285 575,009

163 299,621

44 379,201

 

7 504,830

2 663,378

939,674

43,233

4 841,452

4 841,452

293 079,839

10

1

103

0

070202

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

4 428,561

4 428,561

2 882,557

423,995

 

25,000

   

25,000

25,000

4 453,561

10

1

107

0

070304 

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

7 574,188

7 574,188

4 490,629

753,660

 

0,000

     

7 574,188

10

1

109

0

070401 

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

17 660,927

17 660,927

11 191,623

1 815,355

 

167,813

167,813

    

17 828,740

10

1

112

0

070601

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації

1 927,669

1 927,669

   

0,000

     

1 927,669

10

1

117

0

070802 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

3 899,944

3 899,944

2 819,100

42,776

 

82,323

82,323

 

58,209

  

3 982,267

10

1

119

0

070804 

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

5 106,806

5 106,806

3 462,853

201,978

 

116,207

58,607

  

57,600

57,600

5 223,013

10

1

120

0

070805 

Здійснення  централізованого господарського обслуговування

737,218

737,218

472,998

  

0,000

     

737,218

10

1

121

0

070806

Утримання інших закладів освіти

1 295,333

1 295,333

638,220

215,029

 

273,467

273,467

87,867

4,315

  

1 568,800

10

1

122

0

070807

Інші освітні програми

93,980

93,980

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

93,980

10

1

123

0

070808 

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

217,200

217,200

   

0,000

     

217,200

10

1

303

0

 

Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

3 600,000

3 600,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 600,000

10

1

303

8

170602 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

3 600,000

3 600,000

   

0,000

     

3 600,000

10

1

406

0

110201

Бібліотеки

1 456,245

1 456,245

964,876

104,065

 

147,780

13,580

  

134,200

134,200

1 604,025

10

1

420

0

110502

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

520,000

520,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

520,000

10

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,000

    

5 178,211

   

5 178,211

5 178,211

5 178,211

10

1

633

0

150110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

0,000

    

8 332,871

   

8 332,871

8 332,871

8 332,871

     

Всього

523 576,545

523 576,545

289 847,206

78 194,820

0,000

45 946,258

18 963,427

1 086,186

113,251

26 982,831

26 982,831

569 522,803

14

0

000

0

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

            

14

1

000

0

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

            

14

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

1 226,000

1 226,000

653,800

70,100

 

78,000

   

78,000

78,000

1 304,000

14

1

200

0

080000

Охорона здоров'я

301 541,690

301 541,690

129 503,175

30 224,410

0,000

8 158,589

1 724,225

0,000

89,524

6 434,364

6 365,364

309 700,279

14

1

201

0

080101

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

157 316,576

157 316,576

90 244,842

20 124,308

 

3 019,773

698,639

 

83,127

2 321,134

2 272,134

160 336,349

14

1

205

0

080203

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, породіллям та новонародженим

39 865,036

39 865,036

21 194,033

7 869,638

 

1 052,260

220,519

 

6,329

831,741

831,741

40 917,296

14

1

212

0

080300

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

19 610,146

19 610,146

12 355,294

1 853,039

 

1 192,882

62,833

  

1 130,049

1 130,049

20 803,028

14

1

214

0

       080500 

Надання стоматологічної допомоги населенню

7 214,993

7 214,993

4 725,919

290,627

 

0,500

0,500

 

0,068

  

7 215,493

14

1

218

0

      080800

Первинна медична допомога населенню

74 923,553

74 923,553

   

2 893,174

741,734

  

2 151,440

2 131,440

77 816,727

14

1

222

0

081002

Інші заходи в галузі охорони здоров’я

2 611,386

2 611,386

983,087

86,798

 

0,000

     

2 611,386

14

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,000

    

11 594,945

   

11 594,945

11 594,945

11 594,945

14

1

880

0

250380

Інші субвенції

25 068,000

25 068,000

   

0,000

     

25 068,000

     

Всього

327 835,690

327 835,690

130 156,975

30 294,510

0,000

19 831,534

1 724,225

0,000

89,524

18 107,309

18 038,309

347 667,224

40

0

000

0

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

            

40

1

000

0

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

            

40

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства

5 783,200

5 783,200

3 348,054

318,900

 

224,040

   

224,040

224,040

6 007,240

40

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

12 091,561

12 091,561

   

0,000

     

12 091,561

40

1

602

0

 

Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

25 820,847

0,000

0,000

0,000

25 820,847

25 820,847

25 820,847

40

1

602

1

100102

Капітальний ремонт житлового фонду

0,000

    

23 681,100

   

23 681,100

23 681,100

23 681,100

40

1

602

2

100106

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

0,000

    

2 139,747

   

2 139,747

2 139,747

2 139,747

40

1

603

0

100103 

Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства

4 047,583

4 047,583

   

0,000

     

4 047,583

40

1

604

0

100105 

Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності

0,000

    

1 034,795

1 034,795

642,000

29,095

  

1 034,795

40

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

76 738,417

76 738,417

 

15 891,008

 

32 921,450

   

32 921,450

32 921,450

109 659,867

40

1

610

0

100208

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

928,760

928,760

   

3 984,288

   

3 984,288

3 984,288

4 913,048

40

1

613

0

100302 

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

4 675,100

4 675,100

   

0,000

     

4 675,100

40

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,000

    

33 847,925

   

33 847,925

33 847,925

33 847,925

40

1

665

0

170703 

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

8 369,476

8 369,476

   

24 403,324

   

24 403,324

24 403,324

32 772,800

40

1

742

0

180109 

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

402,000

402,000

98,300

  

1 630,180

   

1 630,180

1 630,180

2 032,180

40

1

747

0

180409 

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

0,000

    

6 190,000

   

6 190,000

6 190,000

6 190,000

40

1

911

0

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

357,786

357,786

   

544,714

402,500

  

142,214

142,214

902,500

     

Всього

113 393,883

113 393,883

3 446,354

16 209,908

0,000

130 601,563

1 437,295

642,000

29,095

129 164,268

129 164,268

243 995,446

24

0

000

0

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

            

24

1

000

0

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

            

24

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері культури та охорони культурної спадщини

707,400

707,400

420,300

7,366

 

34,500

   

34,500

34,500

741,900

24

1

400

0

 

Культура

68 973,205

68 973,205

29 674,881

5 119,387

0,000

12 200,040

2 369,227

980,261

0,000

9 830,813

9 764,187

81 173,245

24

1

406

0

110201

Бібліотеки

18 310,416

18 310,416

10 565,284

1 825,710

 

2 578,424

49,264

  

2 529,160

2 520,034

20 888,840

24

1

409

0

110204

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

8 340,018

8 340,018

3 875,140

1 710,231

 

4 533,601

381,798

  

4 151,803

4 151,803

12 873,619

24

1

410

0

110205

Школи естетичного виховання дiтей

20 848,839

20 848,839

13 734,264

1 343,260

 

1 960,562

1 866,111

980,261

 

94,451

36,951

22 809,401

24

1

420

0

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

21 473,932

21 473,932

1 500,193

240,186

0,000

3 127,453

72,054

  

3 055,399

3 055,399

24 601,385

24

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,000

    

388,313

   

388,313

388,313

388,313

     

Всього

69 680,605

69 680,605

30 095,181

5 126,753

0,000

12 622,853

2 369,227

980,261

0,000

10 253,626

10 187,000

82 303,458

67

0

000

0

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

            

67

1

000

0

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

            

67

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

1 772,700

1 772,700

1 027,400

81,529

 

88,389

36,789

 

0,900

51,600

51,600

1 861,089

67

1

781

0

210105 

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

5 032,107

5 032,107

 

6,000

 

63,043

   

63,043

63,043

5 095,150

67

1

784

0

210110 

Організація рятування на водах

4,550

4,550

   

9,000

   

9,000

9,000

13,550

     

Всього

6 809,357

6 809,357

1 027,400

87,529

0,000

160,432

36,789

0,000

0,900

123,643

123,643

6 969,789

56

0

000

0

56

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

            

56

1

000

0

56

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

            

56

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері  земельних відносин

1 634,400

1 634,400

1 051,898

  

46,000

   

46,000

46,000

1 680,400

56

1

731

0

160101

Проведення заходів із землеустрою

106,005

106,005

   

11,668

   

11,668

11,668

117,673

     

Всього

1 740,405

1 740,405

1 051,898

0,000

0,000

57,668

0,000

0,000

0,000

57,668

57,668

1 798,073

75

0

000

0

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

            

75

1

000

0

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

            

75

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері фінансів

3 677,700

3 677,700

2 475,300

  

99,000

   

99,000

99,000

3 776,700

75

1

860

1

250404

Резерв коштів, які в 2015 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

4 500,000

4 500,000

   

4 300,000

   

4 300,000

4 300,000

8 800,000

     

Всього

8 177,700

8 177,700

2 475,300

0,000

0,000

4 399,000

0,000

0,000

0,000

4 399,000

4 399,000

12 576,700

76

1

000

0

76

Департамент фінансів Миколаївської міської ради ( в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)

            

76

1

801

0

250102

Резервний фонд

2 500,000

    

0,000

     

2 500,000

     

Всього

20 918,400

18 418,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

20 918,400

     

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

1 789 270,519

1 786 770,519

516 557,979

137 845,692

0,000

277 359,113

25 841,924

2 922,100

303,307

251 517,189

251 367,563

2 066 629,632

                  
     

Секретар міської ради

          

В.М. Калашніков

                  

 

 

            

    Додаток 4

  
            

    до рішення міської ради

            

    від   23 січня 2015_

            

    №_ 45/5

                
            
   

Повернення кредитів до міського бюджету міста Миколаєва  та розподіл надання кредитів
з міського бюджету міста Миколаєва бюджету  в  2015 році

    
       
               

 тис.грн./.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціо-нальної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування-всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

бюджет розвитку

бюджет розвитку

бюджет розвитку

   

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

            
 

250908

1060

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

8 186,092

705,500

 

8 891,592

    

8 186,092

705,500

 

8 891,592

 

250909

1060

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

     

-690,500

 

-690,500

 

-690,500

 

-690,500

   

Всього

8 186,092

705,500

 

8 891,592

 

-690,500

 

-690,500

8 186,092

15,000

 

8 201,092

Секретар  міської ради

       

 

В.М.Калашніков

 

    
                

 

    

    Додаток 5

  
    

    до рішення міської ради

  
    

    від   23 січня 2015

    

    №_ 45/5

       

Міжбюджетні трансферти з  міського бюджету  м. Миколаєва місцевим/ державному  бюджетам на 2015  рік

  
   
       
    

тис. грн.

  
       

Код бюджету

Назва місцевого бюджету       адміністративно-територіальної              одиниці

Дотації з міського бюджету

Субвенції з міського бюджету

  

Субвенція загального фонду на виконання делегованих державою повноважень у галузі забезпечення вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою мешканців Корабельного райну м. Миколаєва в 2015 році

Субвенція спеціального фонду на:

  

Реверсна дотація

Інші субвенції

   
  

КТКВК  250301

КТКВК 250380

   
 

Державний бюджет

18 418,400

    

14311000000

Районний бюджет Жовтневого району Миколаївської області

 

25 068,000

   
 

ВСЬОГО :

18 418,400

25 068,000

0,000

  
       
       
 

Секретар  міської ради

  

В.М Калашніков

  

 

       

Додаток  6

      
       

до рішення міської ради

     
       

  від  23 січня 2015 

    
       

  №  45/5

    
              

Перелік об’єктів, видатки на які у 2015 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

     
        

(тис. грн.)

     

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки

 Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

     
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

     
   

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

12 873,170

     
 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

2 193,170

     
 

180409

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали  КП "ТРК"Март"

   

380,000

     
 

180409

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали КП ММР "Миколаївелектротранс"

   

10 000,000

     
 

180409

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали  КП ММР ПДЗОВ  "Дельфін"

   

300,000

     
   

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

168 122,028

 

165 440,287

26 982,831

     
 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

54,940

     
 

070101

0910

Дошкільні заклади освіти

Капітальні видатки

   

8 358,557

     
 

070201

0921

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

Капітальні видатки

   

4 841,452

     
 

070202

0921

Вечірні (змінні) школи

Капітальні видатки

   

25,000

     
 

070804

0990

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

Капітальні видатки

   

57,600

     
 

110201

0824

Бібліотеки

Капітальні видатки

   

134,200

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво дитячого дошкільного закладу у мкр. Північний, у т.ч. проектні роботи та експертиза

66 378,729

0,5

66 046,901

3 416,770

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція покрівлі ДНЗ №60 по вул.Васляєва,25/1, у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 023,757

65,8

350,293

350,293

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція покрівлі ДНЗ №115 по вул.Нікольська,19, в м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

517,160

56,6

224,220

224,220

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція будівлі ДНЗ №138 по вул.Попеля,79, у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

8 929,043

2,2

8 728,295

68,549

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція покрівлі ДНЗ №67, по пр.Миру, 7/1, у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та екпертиза робочого проекту

1 152,613

3,0

1 118,379

1 118,379

     
 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Будівництво загальноосвітньої школи у мкр.Північний, у т. ч. проектні роботи  та експертиза

68 655,000

0,4

68 405,000

600,000

     
 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Будівництво спортивної зали Економічного ліцею №1,  по вул.Артема,9 у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

7 135,123

1,4

7 036,123

1 010,000

     
 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Будівництво котельної ЗОШ №1 по вул.Айвазовського,8 у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

350,000

 

350,000

350,000

     
 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Будівництво котельніЗОШ №45 по вул.4-ій Поздовжній,58, у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

350,000

 

350,000

350,000

     
 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Будівництво котельні ЗОШ №48 по вул.Генерала Попеля,164, у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

350,000

 

350,000

350,000

     
 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Будівництво котельні ЗОШ №53 по вул.Потьомкінській,154, у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

350,000

 

350,000

350,000

     
 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Будівництво котельні ЗОШ №54 по пр.Корабелів,10Б, у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

350,000

 

350,000

350,000

     
 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №64, вул. Архітектора Старова, 6Г, у м.Миколаєві,у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

2 571,024

2,2

2 515,080

900,000

     
 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №54 по пр.Корабелів,10 Б, у м.Миколаєві, у  т.ч.проектно-вишукувальні роботи та експертиза

3 722,154

2,1

3 642,636

1 200,000

     
 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №40 по вул.Металургів, 97/1, у м.Миколаєві, у  т.ч.проектно-вишукувальні роботи та експертиза

2 400,000

 

2 400,000

350,000

     
 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №44 по вул.Знаменська,2/6, у м.Миколаєві, у  т.ч.проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 250,000

 

1 250,000

600,000

     
 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №20 по вул.Космонавтів,70 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

521,109

32,6

351,162

353,933

     
 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №53 по вул.Потьомкінська,154, у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 036,795

47,2

547,246

547,246

     
 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реставрація (протиаварійні роботи) Першої української гімназії ім.М.Аркаса по вул.Нікольська,34, у м.Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза

1 079,521

0,4

1 074,951

1 021,692

     
   

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

43 167,811

 

41 616,222

7 151,800

     
 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

16,500

     
 

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Капітальні видатки

   

1 069,913

     
 

130110

0810

Фінансова підтримка спортивних споруд

Капітальні видатки

   

319,739

     
 

130113

0810

Централізовані бухгалтерії

Капітальні видатки

   

319,091

     
 

130114

0810

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

Капітальні видатки

   

505,356

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Нове будівництво футбольного поля №1 Центрального міського стадіону по вул.Спортивній,1/1 в м.Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза

70,624

 

70,624

70,624

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво трансформаторної підстанції для електропостачання Центрального міського  стадіону по вул.Спортивній,1/1 в м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

3 605,120

1,0

3 475,641

2 135,114

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реставрація фасадів та даху будівлі Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з фехтування по вул. Пушкінській,11 в м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

   

35,692

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція адміністративної будівлі Центрального міського стадіону по вул. Спортивній,1/1 в м.Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза

20 900,000

0,5

20 792,163

281,303

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція існуючого центрального футбольного поля №1 Центрального міського стадіону по вул.Спортивній,1/1 в м.Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза

15 000,000

0,2

14 963,798

84,472

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція елінгу №1 ДЮСШ№2 за адресою: вул. Спортивна, 11 ,у.ч. проектні роботи та експертиза

2 210,000

16,0

1 853,307

1 853,307

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція приміщень ДЮСШ №3, в т.ч. проектні роботи та експертиза

1 382,067

921,4

460,689

460,689

     
   

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

16 091,759

 

12 773,071

18 038,309

     
 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

78,000

     
 

080101

0731

Лікарні

Капітальні видатки

   

2 272,134

     
 

080203

0733

Перинатальні центри, пологові будинки

Капітальні видатки

   

831,741

     
 

080300

0721

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

Капітальні видатки

   

1 130,049

     
 

080800

0726

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Капітальні видатки

   

2 131,440

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція наявних  приміщень реабілітаційного центру міської дитячої поліклініки №1 за адресою: пров.Кобера,15-а під розміщення сімейної амбулаторії та для влаштування рентгенкабінету, в т.ч. проектні роботи та експертиза

5 050,664

35,5

3 257,309

3 240,500

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція приміщень ЦПМСД №6 під квартири для медичних працівників по вул. Крилова,17, у т.ч. проектні роботи та експертиза

1 242,064

17,9

1 019,600

1 019,600

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція приміщень по вул.Васляєва,37а для розміщення амбулаторії,у т.ч. проектні роботи та експертиза

2 738,694

42,3

1 581,200

1 581,200

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція мереж електропостачання приміщень пологового будинку №3 по вул.Київській,3 у м.Миколаєві з установкою дизель-генератора, у т.ч. проектні роботи та експертиза

6,687

61,8

1,278

1,278

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція  сімейної амбулаторії  №4 комунального закладу Миколаївської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» по вул. 11 Поздовжня,45 у м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

2 712,661

2,2

2 652,348

2 652,348

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція мережі електропостачання з установкою дизель - генераторної станції  для аварійного живлення корпусу лікарні швидкої медичної допомоги м. Миколаєва

980,000

0,0

980,000

980,000

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція існуючої будівлі амбулаторно-поліклінічного відділення міської поліклініки №4 за адресою: м.Миколаїв, пров.Герцена,2, у т.ч.проектно-кошторисна документація та експертиза

3 360,989

2,4

3 281,336

2 120,019

     
   

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

4 989,763

 

1 965,460

4 705,388

     
 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

500,000

     
 

090203

1030

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами,

Капітальні видатки

   

156,528

     
   

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

    

156,528

     
 

090206

1010

Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів

Капітальні видатки

   

1 443,400

     
 

090214

1090

Інші установи та заклади

Капітальні видатки

   

40,000

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція будівлі по вул. Миколаївській, 26 для розміщення управління соціальних виплат і компенсацій Ленінського району, у т.ч. проектні роботи та експертиза

4 989,763

60,0

1 965,460

1 965,460

     
 

150118

1060

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

Придбання житла воїнам-інтернаціоналістам, а в разі їх смерті – членам сімей, за якими згідно із законодавством зберігається право подальшого перебування на квартирному обліку

   

600,000

     
   

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

350,000

 

350,000

10 187,000

     
 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

34,500

     
 

110201

0824

Бiблiотеки

Капітальні видатки

   

2 520,034

     
 

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

Капітальні видатки

   

4 151,803

     
 

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

Капітальні видатки

   

36,951

     
 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Капітальні видатки

   

3 055,399

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Капітальне будівництво нової котельні для реалізації проекту з заміщення природного газу, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

100,000

 

100,000

100,000

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція господарчого приміщення під сантехвузол з підведенням інженерних комунікацій: систем водопостачання та водовідведення Малокорениського будинку культури за адресою: вул. Клубна, 10 м.Миколаїв, у т.ч. розроблення проектно-кошторисної документації

250,000

 

250,000

250,000

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція павільйону-кафе під планетарій в БУ Миколаївської міської ради Культурно-ігровий комплекс "Дитяче містечко "Казка", в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

   

38,313

     
   

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

55 228,359

 

44 347,517

129 164,268

     
 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

224,040

     
 

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

Капітальні видатки

   

23 681,100

     
 

100106

0610

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

Капітальні видатки

   

2 139,747

     
 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

   

32 921,450

     
 

100208

0620

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

Капітальні видатки

   

3 984,288

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво мереж водовідведення та напірного колектору у мкр.Варварівка ІІ черга,у тому числі виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації

1 500,000

 

1 500,000

1 500,000

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво каналізації по вул.Сиваської дивізії в Центральному районі м.Миколаєва

3 375,770

7,2

3 134,070

1 616,940

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво кладовища в м.Миколаєві, у тому числі виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації і проекту  землеустрою

5 000,000

0,0

5 000,000

5 000,000

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво огорожі кладовища в Корабельному районі по вул. Гагаріна в м.Миколаєві, у тому числі виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації

1 000,000

0,0

1 000,000

1 000,000

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво другої черги каналізаційної мережі в залізничному селищі м.Миколаєва

1 070,291

0,0

1 070,291

1 070,290

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво світлофорних обєктів у м.Миколаєві

920,000

 

920,000

920,000

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво пішохідного мосту між містом та селищем ім. Горького у м.Миколаєві

10 500,000

2,0

10 290,000

6 519,128

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво берегоукріплювальних споруд уздовж р. Південний Буг в районі старого кладовища в мкр.Соляні(вул.Берегова), у т.ч. корегування проекту

1 646,568

0,0

1 646,568

1 528,340

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво   радіофікованої АСУДР(ІІ черга)(світлофорні обєкти), у тому числі виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації

1 280,000

0,0

1 280,000

1 230,000

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Ліквідація  підтоплення Широкої Балки, будівництво дренажного колектору,у т.ч. корегування та експертиза проектно-кошторисної документації 

3 715,000

51,5

1 800,000

1 804,473

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція та переобладнання колишнього мазутосховища під пункт стерилізації та утримання тварин по вул. Комінтерна, 36 у  м. Миколаєві

   

1 077,414

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція скверу "Пролетарський", обмежений вул.Адміральською, 1-ю Слобідською, Нікольською, Інженерною, в Центральному  районі м. Миколаєва

18 711,026

27,2

13 625,248

6 000,000

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція скверу "Чорноморський"

1 230,100

0,7

1 221,340

1 221,340

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція житлового будинку по вул. Айвазовського, 3 у т.ч. проектні роботи та експертиза

6 779,604

50,4

3 360,000

3 360,000

     
 

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

Капітальні видатки

   

24 403,324

     
 

180109

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Капітальні видатки

   

1 630,180

     
 

180409

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали КП"Миколаївкомунтранс"

   

1 000,000

     
 

180409

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали  КП  "ЕЛУ автодоріг"

   

1 550,000

     
 

180409

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали  КП  "Обрій"

   

70,000

     
 

180409

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали  КП  "Дорога"

   

70,000

     
 

180409

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали  КП СКП"Гуртожиток"

   

3 000,000

     
 

180409

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали  КП ММР "Центр захисту тварин"

   

500,000

     
 

240601

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

Капітальні видатки

   

142,214

     
   

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

32,000

     
 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

32,000

     
   

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

2 917,270

 

2 917,270

2 965,270

     
 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

48,000

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Оновлення генерального плану міста Миколаєва

980,000

 

980,000

980,000

     
 

150202

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Детальний план території, обмеженої вулицями: Лазурною, 60 років СРСР, Генерала Карпенка, Нікольською, В.Морською та береговою лінією р.П.Буг

196,039

 

196,039

196,039

     
 

150202

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Детальний план намивної території, з урахуванням забудови мікрорайону "Ліски-2"

272,091

 

272,091

272,091

     
 

150202

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Детальний план території мікрорайону Північний

229,136

 

229,136

229,136

     
 

150202

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Розробка проекту забудови частини мкр.Матвіївка м.Миколаєва, обмеженого вулицями Луговою, Балковою, Горіховою під індивідуальне  житлове будівництво для учасників АТО

53,260

 

53,260

53,260

     
 

150202

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Розробка проекту забудови частини мкр.Балабанівка м.Миколаєва, обмеженого проспектом Жовтневим, вулицями Балабанівською та Таврійською, під індивідуальне  житлове будівництво для учасників АТО

84,424

 

84,424

84,424

     
 

150202

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Детальний план території мікрорайону Богоявленський у Корабельному районі м.Миколаєва

232,682

 

232,682

232,682

     
 

150202

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Розробка проекту забудови частини мкр.В.Корениха м.Миколаєва під індивідуальне  житлове будівництво для учасників АТО

81,439

 

81,439

81,439

     
 

150202

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Розробка проекту забудови частини мкр.Матвіївка м.Миколаєва під індивідуальне  житлове будівництво для учасників АТО

70,557

 

70,557

70,557

     
 

150202

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Розробка проекту забудови 8-го мкр.у Корабельному районі м.Миколаєва під індивідуальне  житлове будівництво

73,000

 

73,000

73,000

     
 

150202

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Оновлення проекту існуючої  індивідуальної забудови частини мікрорайону Балабанівка у Корабельному районі м.Миколаєва

455,673

 

455,673

455,673

     
 

180109

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Топографо-геодезичні роботи з оновлення топографічних планів  в М 1:500 частини мкр. Матвіївка м. Миколаєва, обмеженого вулицями Силікатною, Луговою, Балковою, під індивідуальне  житлове будівництво для учасників АТО

35,985

 

35,985

35,985

     
 

180109

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Топографо-геодезичні роботи з оновлення топографічних планів  в М 1:500  частини мкр.Балабанівка м.Миколаєва, обмеженого  вулицями Балабанівською та Тінистою, під індивідуальне  житлове будівництво для учасників АТО

58,114

 

58,114

58,114

     
 

180109

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Топографо-геодезичні роботи з оновлення топографічних планів  в М 1:500  по вул. Гайдамацькій,60 у м.Миколаєві для проектування траси  КЛ-кВ та КЛ-04кВ до житлового будинку сімейного типу

4,193

 

4,193

4,193

     
 

180109

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Топографо-геодезичні роботи з оновлення топографічних планів  в М 1:500 частини мкр. Матвіївка м. Миколаєва під індивідуальне  житлове будівництво для учасників АТО

44,867

 

44,867

44,867

     
 

180109

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Топографо-геодезичні роботи з оновлення топографічних планів  в М 1:500 частини мкр. В.Корениха м.Миколаєва під індивідуальне  житлове будівництво для учасників АТО

45,810

 

45,810

45,810

     
   

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

57,668

     
 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

    

46,000

     
 

160101

0421

Землеустрій

Видатки розвитку - видатки на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок

   

11,668

     
   

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

123,643

     
 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

51,600

     
 

210105

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Капітальні видатки

   

63,043

     
 

210110

0320

Заходи з організації рятування на водах

Капітальні видатки

   

9,000

     
   

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

4 399,000

     
 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

99,000

     
 

250404

0133

Інші видатки

Капітальні видатки- резерв коштів, які в 2015 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

   

4 300,000

     
   

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

7 015,158

     
 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

210,500

     
 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство

Капітальні видатки

   

776,000

     
 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

   

1 324,907

     
 

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

Капітальні видатки

   

4 703,751

     
   

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

5 660,728

 

4 593,192

11 788,120

     
 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

160,000

     
 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство

Капітальні видатки

   

450,000

     
 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

   

2 791,678

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Благоустрій території для створення містечка спорту "Корабельний" в районі спортивного комплексу "Водолій" за адресою:пр.Жовтневий, 325,327  в м.Миколаєві  (нове будівництво), у т.ч корегування проекту, експертиза та будівельні роботи

1 429,978

72,4

395,000

395,000

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Розширення благоустрою території для створення містечка спорту "Корабельний" в районі спортивного комплексу "Водолій" за адресою:пр.Жовтневий, 325,327 в м.Миколаєві (нове будівництво), у т.ч. проектні роботи та експертиза

2 080,750

1,6

2 048,192

2 068,942

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Благоустрій території та улаштування скверу в районі будинків по вул.Ленінградська, 1-а,1-б,1-в до вул.Айвазовського (нове будівництво), у т.ч. проектні роботи та експертиза проекту

1 800,000

0,0

1 800,000

95,000

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво трансформаторної підстанції для розвитку електромережі у новозабудові мкр.Балабанівка, у т.ч. проектні роботи та експертиза

350,000

0,0

350,000

160,000

     
 

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

Капітальні видатки

   

5 667,500

     
   

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

8 582,504

     
 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

215,250

     
 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство

Капітальні видатки

   

993,011

     
 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

   

3 874,243

     
 

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

Капітальні видатки

   

3 500,000

     
   

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

673,900

 

648,120

7 301,434

     
 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

130,300

     
 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

   

1 592,702

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво молодіжно- спортивного майданчика у сквері " Пролетарський" по вул. Адміральській ріг вул. Садової у м. Миколаєві

540,000

3,3

522,400

539,768

     
 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція житлового фонду – влаштування індивідуального опалення у житлових будинках малозабезпечених мешканців за адресами: вул.В.Морська,69,кв.3, вул.В.Морська,69, кв.12, вул.Одеське шосе,84,кв.9,в тому числі проектні роботи та експертиза

133,900

6,1

125,720

133,900

     
 

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

Капітальні видатки

   

4 904,764

     
   

Всього

 

297 201,618

0,0

274 651,139

251 367,563

     
              
      
 

Секретар  міської ради

   

 

В.М.Калашніков

 

       

 

 

     

Додаток 7                                                                                                   до рішення  міської ради                                                                                від  23 січня 2015

  № 45/5                 

 
   

 Перелік міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2015 році *

   
      

(тис. грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/ тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальний та спеціальний фонди

       

1

2

3

4

5

6

7

03

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

    

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки

20 995,750

2 313,170

23 308,920

250404

0133

Інші видатки

 

183,650

 

183,650

  

Разом по програмі:

 

21 179,400

2 313,170

23 492,570

250404

0133

Інші видатки

Міська Комплексна програма «Соціальний захист» на 2012-2015 роки                                                                 

350,300

 

350,300

  

Разом по програмі:

 

350,300

0,000

350,300

180404

0411

Підтримка малого і середнього підприємництва

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві на 2015-2016

120,000

 

120,000

  

Разом по програмі:

 

120,000

0,000

120,000

091106

1040

Інші видатки

 

124,960

 

124,960

  

Разом по програмі:

 

124,960

0,000

124,960

250905

1060

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2011 по 2017 роки

11,500

 

11,500

250908

1060

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

 

8 186,092

705,500

8 891,592

250909

1060

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

  

-690,500

-690,50000

250913

1060

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

 

426,000

 

426,000

  

Разом по програмі:

 

8 623,592

15,000

8 638,592

180409

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

  

10 680,000

10 680,000

  

Разом по програмі:

 

0,000

10 680,000

10 680,000

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Міська комплексна програма “Культура”  на 2013-2017 роки

293,400

 

293,400

  

Разом по програмі:

 

293,400

0,000

293,400

091108

1040

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Міська Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2013-2017 роки

1 700,000

 

1 700,000

  

Разом по програмі:

 

1 700,000

0,000

1 700,000

250404

0133

Інші видатки

Міська комплексна Програма «Сприяння оборонній та мобілізаційній готовності м.Миколаєва» на 2013-2017 роки

3,500

 

3,500

  

Разом по програмі:

 

3,500

0,000

3,500

  

Разом:

 

32 395,152

13 008,170

45 403,322

93

 

Адміністрація Центрального району  Миколаївської міської ради

    

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки

4 346,200

135,592

4 481,792

  

Разом по програмі:

 

4 346,200

135,592

4 481,792

061007

0380

Інші правоохоронні заходи і заклади

Програма профілактики злочинності на території міста Миколаєва «Правопорядок» на 2012-2015 роки

164,000

 

164,000

  

Разом по програмі:

 

164,000

0,000

164,000

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

Міська Комплексна програма «Соціальний захист» на 2012-2015 роки                                                                 

72,120

 

72,120

  

Разом по програмі:

 

72,120

0,000

72,120

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

275,943

 

275,943

100103

0610

Дотація житлово-комунальному господарству

 

27,327

 

27,327

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ 

 

24 022,119

1 592,702

25 614,821

100302

0620

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

 

166,851

 

166,851

150101

0490

Капітальні вкладення

  

133,900

133,900

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

 

623,300

4 904,764

5 528,064

  

Разом по програмі:

 

25 115,540

6 631,366

31 746,906

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Міська комплексна програма “Культура”  на 2013-2017 роки

36,000

 

36,000

  

Разом по програмі:

 

36,000

0,000

36,000

250404

0133

Інші видатки

Міська комплексна Програма «Сприяння оборонній та мобілізаційній готовності м.Миколаєва» на 2013-2017 роки

25,700

 

25,700

  

Разом по програмі:

 

25,700

0,000

25,700

150101

0490

Капітальні вкладення

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2015-2018  роки

 

539,768

539,768

  

Разом по програмі:

 

0,000

539,768

539,768

  

Разом:

 

29 759,560

7 306,726

37 066,286

90

 

Адміністрація Заводського району  Миколаївської міської ради

    

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки

4 234,400

212,435

4 446,835

  

Разом по програмі:

 

4 234,400

212,435

4 446,835

061007

0380

Інші правоохоронні заходи і заклади

Програма профілактики злочинності на території міста Миколаєва «Правопорядок» на 2012-2015 роки

184,100

 

184,100

  

Разом по програмі:

 

184,100

0,000

184,100

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

Міська Комплексна програма «Соціальний захист» на 2012-2015 роки                                                                 

66,120

 

66,120

  

Разом по програмі:

 

66,120

0,000

66,120

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

 

776,000

776,000

100103

0610

Дотація житлово-комунальному господарству

 

120,000

 

120,000

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ 

 

11 082,502

1 324,907

12 407,409

100301

0620

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем 

 

347,703

 

347,703

100302

0620

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

 

138,162

 

138,162

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

 

412,469

4 703,751

5 116,220

  

Разом по програмі:

 

12 100,836

6 804,658

18 009,494

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Міська комплексна програма “Культура”  на 2013-2017 роки

31,050

 

31,050

  

Разом по програмі:

 

31,050

0,000

31,050

250404

0133

Інші видатки

Міська комплексна Програма «Сприяння оборонній та мобілізаційній готовності м.Миколаєва» на 2013-2017 роки

22,400

 

22,400

  

Разом по програмі:

 

22,400

0,000

22,400

  

Разом:

 

16 638,906

7 017,093

22 759,999

92

 

Адміністрація Ленінського району  Миколаївської міської ради

    

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки

4 291,200

217,890

4 509,090

  

Разом по програмі:

 

4 291,200

217,890

4 509,090

061007

0380

Інші правоохоронні заходи і заклади

Програма профілактики злочинності на території міста Миколаєва «Правопорядок» на 2012-2015 роки

284,900

 

284,900

  

Разом по програмі:

 

284,900

0,000

284,900

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

Міська Комплексна програма «Соціальний захист» на 2012-2015 роки                                                                 

66,120

 

66,120

  

Разом по програмі:

 

66,120

0,000

66,120

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

98,000

993,011

1 091,011

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ 

 

11 294,885

3 874,243

15 169,128

100302

0620

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

 

129,282

 

129,282

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

 

1 281,000

3 500,000

4 781,000

  

Разом по програмі:

 

12 803,167

8 367,254

21 170,421

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Міська комплексна програма “Культура”  на 2013-2017 роки

37,500

 

37,500

  

Разом по програмі:

 

37,500

0,000

37,500

250404

0133

Інші видатки

Міська комплексна Програма «Сприяння оборонній та мобілізаційній готовності м.Миколаєва» на 2013-2017 роки

24,000

 

24,000

  

Разом по програмі:

 

24,000

0,000

24,000

  

Разом:

 

17 506,887

8 585,144

26 092,031

91

 

Адміністрація Корабельного району  Миколаївської міської ради

    

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки

3 201,400

216,276

3 417,676

  

Разом по програмі:

 

3 201,400

216,276

3 417,676

061007

0380

Інші правоохоронні заходи і заклади

Програма профілактики злочинності на території міста Миколаєва «Правопорядок» на 2012-2015 роки

123,700

 

123,700

  

Разом по програмі:

 

123,700

0,000

123,700

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

Міська Комплексна програма «Соціальний захист» на 2012-2015 роки                                                                  

54,000

 

54,000

  

Разом по програмі:

 

54,000

0,000

54,000

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

 

450,000

450,000

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ 

 

5 604,427

2 791,678

8 396,105

100302

0620

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

 

172,236

 

172,236

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

 

302,500

5 667,500

5 970,000

  

Разом по програмі:

 

6 079,163

8 909,178

14 988,341

150101

0490

Капітальні вкладення

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2015-2018  роки

 

2 718,942

2 718,942

  

Разом по програмі:

 

0,000

2 718,942

2 718,942

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Міська комплексна програма “Культура”  на 2013-2017 роки

30,600

 

30,600

  

Разом по програмі:

 

30,600

0,000

30,600

250404

0133

Інші видатки

Міська комплексна Програма «Сприяння оборонній та мобілізаційній  готовності м.Миколаєва» на 2013-2017 роки

13,400

 

13,400

  

Разом по програмі:

 

13,400

0,000

13,400

  

Разом:

 

9 502,263

11 844,396

21 346,659

15

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

    

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки

13 578,300

500,000

14 078,300

  

Разом по програмі:

 

13 578,300

500,000

14 078,300

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

Міська Комплексна програма «Соціальний захист» на 2012-2015 роки                                                                  

1 659,460

 

1 659,460

090416

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

 

1 598,822

 

1 598,822

091204

1020

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

 

70,100

 

70,100

091207

1060

Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 

 

17,460

 

17,460

091209

1030

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

 

549,000

 

549,000

091214

1090

Інші установи та заклади

 

3 290,581

 

3 290,581

150118

1060

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

  

600,000

600,000

  

Разом по програмі:

 

7 185,423

600,000

7 785,423

091206

1010

Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів 

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2015-2018  роки

 

1 443,400

1 443,400

091214

1090

Інші установи та заклади

  

40,000

40,000

150101

0490

Капітальні вкладення

  

1 965,460

1 965,460

  

Разом по програмі:

 

0,000

3 448,860

3 448,860

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

1 000,000

 

1 000,000

091207

1060

Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 

 

162,540

 

162,540

  

Разом по програмі:

 

1 162,540

0,000

1 162,540

  

Разом:

 

21 926,263

4 548,860

26 475,123

13

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

    

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки

726,100

16,500

742,600

  

Разом по програмі:

 

726,100

16,500

742,600

130112

0810

Інші видатки

 

514,952

 

514,952

130114

0810

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності 

 

3 568,463

505,356

4 073,819

  

Разом по програмі:

 

4 083,415

505,356

4 588,771

150101

0490

Капітальні вкладення

  

4 921,201

4 921,201

  

Разом по програмі:

 

0,000

4 921,201

4 921,201

  

Разом:

 

4 809,515

5 443,057

10 252,572

48

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

    

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки

1 804,800

48,000

1 852,800

  

Разом по програмі:

 

1 804,800

48,000

1 852,800

150101

0490

Капітальні вкладення

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2015-2018  роки

 

980,000

980,000

150202

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 

  

1 458,621

1 458,621

180109 

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій 

 

82,322

4,193

86,515

  

Разом по програмі:

 

82,322

2 442,814

2 525,136

150202

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 

Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

 

289,680

289,680

180109 

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій 

  

184,776

184,776

  

Разом по програмі:

 

0,000

474,456

474,456

  

Разом:

 

1 887,122

2 965,270

4 852,392

10

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

    

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки

1 901,000

54,940

1 955,940

  

Разом по програмі:

 

1 901,000

54,940

1 955,940

070201

0921

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

 

1 379,319

4 841,452

6 220,771

070202

0921

Вечірні (змінні) школи

  

25,000

25,000

070807

0990

Інші освітні програми 

 

93,980

 

93,980

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

 

520,000

 

520,000

170602

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян 

 

3 600,000

 

3 600,000

  

Разом по програмі:

 

5 593,299

4 866,452

10 459,751

150101

0490

Капітальні вкладення

  

5 178,211

5 178,211

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 

  

8 332,871

8 332,871

  

Разом по програмі:

 

0,000

13 511,082

13 511,082

  

Разом:

 

7 494,299

18 432,474

25 926,773

14

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

    

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки

1 226,000

78,000

1 304,000

  

Разом по програмі:

 

1 226,000

78,000

1 304,000

080101

0731

Лікарні

Галузева програма розвитку  “Охорона здоров’я”  м.Миколаєва на  2013-2017 роки

 

2 272,134

2 272,134

080203

0733

Перинатальні центри, пологові будинки

  

831,741

831,741

080300

0721

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 

  

1 130,049

1 130,049

080800

0726

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

  

2 131,440

2 131,440

  

Разом по програмі:

 

0,000

6 365,364

6 365,364

150101

0490

Капітальні вкладення

  

11 594,945

11 594,945

  

Разом по програмі:

 

0,000

11 594,945

11 594,945

  

Разом:

 

1 226,000

18 038,309

19 264,309

40

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

    

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки

5 783,200

224,040

6 007,240

  

Разом по програмі:

 

5 783,200

224,040

6 007,240

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

12 091,561

 

 

 

12 091,561

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 

  

 

23 681,100

 

23 681,100

100103

0610

Дотація житлово-комунальному господарству

 

4 047,583

 

4 047,583

100106

0610

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

  

 

2 139,747

 

2 139,747

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ 

 

76 738,417

32 921,450

109 659,867

100208

0620

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії 

 

928,760

3 984,288

4 913,048

100302

0620

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

 

4 675,100

 

4 675,100

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

 

8 369,476

24 403,324

32 772,800

150101

0490

Капітальні вкладення

  

2 150,000

2 150,000

180109

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій 

 

402,000

1 630,180

2 032,180

180409

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

  

6 190,000

6 190,000

  

Разом по програмі:

 

107 252,897

 

97 100,089

 

204 352,986

240601

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів 

Екологічна політика  м. Миколаєва

357,786

544,714

902,500

  

Разом по програмі:

 

357,786

544,714

902,500

150101

0490

Капітальні вкладення

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2015-2018  роки

 

31 697,925

31 697,925

  

Разом по програмі:

 

0,000

31 697,925

31 697,925

  

Разом:

 

113 393,883

 

129 566,768

 

242 960,651

24

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

    

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки

707,400

34,500

741,900

  

Разом по програмі:

 

707,400

34,500

741,900

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Міська комплексна програма “Культура”  на 2013-2017 роки

4 204,780

960,399

5 165,179

  

Разом по програмі:

 

4 204,780

960,399

5 165,179

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Програма охорони культурної спадщини міста Миколаєва на 2011 – 2015 роки

304,943

90,000

394,943

  

Разом по програмі:

 

304,943

90,000

394,943

150101

0490

Капітальні вкладення

  

388,313

388,313

  

Разом по програмі:

 

0,000

388,313

388,313

  

Разом:

 

5 217,123

1 473,212

6 690,335

67

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

    

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки

1 772,700

88,389

1 861,089

  

Разом по програмі:

 

1 772,700

88,389

1 861,089

210105

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 

Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2014 -2016 роки

5 032,107

63,043

5 095,150

210110

0320

Заходи з організації рятування на водах

 

4,550

9,000

13,550

  

Разом по програмі:

 

5 036,657

72,043

5 108,700

  

Разом:

 

6 809,357

160,432

6 969,789

45

 

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

    

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки

1 322,800

32,000

1 354,800

  

Разом по програмі:

 

1 322,800

32,000

1 354,800

  

Разом:

 

1 322,800

 

32,000

 

1 354,800

56

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

    

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки

1 634,400

46,000

1 680,400

  

Разом по програмі:

 

1 634,400

 

46,000

 

1 680,400

160101

0421

Землеустрій

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2015-2018  роки

106,005

11,668

117,673

  

Разом по програмі:

 

106,005

 

11,668

 

117,673

  

Разом:

 

1 740,405

 

57,668

 

1 798,073

75

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

    

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки

3 677,700

99,000

3 776,700

  

Разом по програмі:

 

3 677,700

99,000

3 776,700

250404

0133

Інші видатки

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2015-2018  роки

4 500,000

4 300,000

8 800,000

  

Разом по програмі:

 

4 500,000

4 300,000

8 800,000

  

Разом:

 

8 177,700

4 399,000

12 576,700

  

Міські програми, всього:

 

279 807,235

 

232 878,579

 

512 685,814

       
       

*

За переліком програм, затверджених відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України

   
       
       
  

Секретар міської ради

  

В.М. Калашніков

       

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

     рішення міської ради 

    від 23 січня 2015

                                                                                               № 45/5

 

ПОЛОЖЕННЯ

про витрачання коштів міського бюджету містаМиколаєва,

які в 2015 році спрямовуються на виконання дорученьвиборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

 

Розділ 1. Загальні положення

                                                                                     


         Програмою економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на
2015-2018 роки визначено вжиття заходів на виконання доручень виборців за
пропозиціями міського голови та депутатів міської ради за рахунок коштів
міського бюджету.

Положення про витрачання коштів міського бюджету міста Миколаєва, які в
2015 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського
голови та депутатів міської ради (далі – Положення) установлює процедури,
пов’язані з виділенням за  пропозиціями міського голови та депутатів міської
ради додаткових до затверджених з урахуванням змін видатків з міського бюджету
міста Миколаєва, витрачанням цих коштів та інформуванням міської ради.

         Дане Положення розр