Мапа порталу

image

УКРАЇНА
 МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
 
РІШЕННЯ
   
від 18 червня 2015м. Миколаїв № 48/8
   

Про  внесення  змін   до   рішення   міської

ради  від 23.01.2015 № 45/5 «Про міський

бюджет   міста  Миколаєва на 2015 рік»

   
      

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до міського бюджету,   керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.     Внести зміни до рішення міської ради від 23.01.2015 № 45/5 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2015 рік».

1.1.      Збільшити обсяг доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2015 рік на 112192,440 тис. грн.,  у тому числі доходи загального фонду - на 112192,440  тис. грн., та внести зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2015 рік  (Додаток 1).

 

1.2.Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2015 рік (Додаток 2), збільшивши дефіцит на загальну суму 202986,995 тис. грн., у тому числі:

      1.2.1. По загальному фонду – за рахунок залучення вільного залишку бюджетних коштів  у сумі 46857,28414 тис. грн. та передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  у сумі 3126,63614 тис. грн.

      1.2.2. По спеціальному фонду – за рахунок залучення залишку коштів на початок року  у сумі 156129,71086 тис. грн. та надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 3126,63614              тис. грн.

 

1.3. Збільшити обсяг видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2015 рік на загальну суму 310879,435 тис. грн.,  у тому числі видатки загального фонду - на 152923,088  тис. грн., видатки спеціального фонду – на 157956,347 тис. грн., та  внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету на 2015 рік у розрізі  тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Додатки 3, 3.1).

 

1.4.Збільшити обсяг надання кредитів з міського бюджету міста Миколаєва на 2015 рік на 4300,0 тис. грн., у тому числі із загального фонду міського бюджету – на 3000,0 тис. грн., із спеціального фонду міського бюджету – на 1300,0 тис. грн. (Додаток 4).

                          1.5. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких у 2015 році буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, збільшивши обсяг видатків на 157262,199 тис. грн. (Додаток 5).

 

                            1.6. Внести зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2015 році, збільшивши обсяг видатків на 178791,494 тис. грн. (Додаток 6), та затвердити у складі видатків міського бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію міських  програм у сумі 693265,70334 тис. грн.

                  

1.7.      Внести зміни до Положення про витрачання коштів міського бюджету міста Миколаєва, які в 2015 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради, виключивши:

1.7.1. У пункті 1 розділу 2  слова і цифри «(по загальному фонду – 4500,0 тис. грн., по спеціальному фонду – 4300,0 тис. грн.)».

 1.7.2. У пункті 2 та підпункті 4.1 розділу 2  слова «(за виключенням видатків, що здійснюються за рахунок субвенцій з інших бюджетів)».

 

             2. Затвердити включені до цього рішення зміни до міського бюджету, проведені в міжсесійний період і внесені за рішенням виконавчого комітету міської ради від 24.04.2015 № 304 та за розпорядженнями міського голови від 19.03.2015 № 40р та № 41р, від 30.03.2015 № 53р, від 17.04.2015 № 71р, від 28.04.2015 № 80р, від 06.05.2015 № 86р, від 25.05.2015 № 93р.

З урахуванням внесених змін визначити та затвердити уточнений обсяг міського бюджету міста Миколаєва на 2015 рік:

- по доходах 2188591,864 тис. грн., у тому числі загальний фонд –  2156585,314 тис. грн., спеціальний фонд – 32006,550 тис. грн. (доходи бюджету розвитку – 6000,0 тис. грн.);

- по видатках – 2380866,16234 тис. грн., у тому числі загальний фонд – 1945550,70234 тис. грн., спеціальний фонд – 435315,460 тис. грн. (видатки бюджету розвитку – 408629,762 тис. грн.);

        - по кредитуванню: надання кредитів – 13191,592 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 11186,092 тис. грн., із спеціального фонду – 2005,5 тис. грн.; повернення кредитів – 690,5 тис. грн., у тому числі до спеціального фонду – 690,5 тис. грн.;

        - по джерелах фінансування – із дефіцитом 204775,39034   тис. грн., у тому числі по загальному фонду – із профіцитом 199848,51966 тис. грн., по спеціальному фонду – із дефіцитом 404623,910 тис. грн. (бюджету розвитку – 402629,762 тис. грн.).

                     

3.Додатки 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

4.Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів (Бернацького), заступника міського голови – директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Бондаренко В.І.

 

 

 

      

Міський  голова

    Ю.І.Гранатуров
      

image

 

Додаток 1

до рішення міської ради

від 18 червня 2015

№ 48/8

 

Зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2015 рік

 

 

(тис.грн.)

 

Код

Найменування доходів згідно
 із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

 

 

 

 
 

40000000

Офіційні трансферти

112192,440

0,000

0,000

112192,440

 

41000000

Від органів державного управління 

112192,440

0,000

0,000

112192,440

 

41030000

Субвенції

112192,440

0,000

0,000

112192,440

 

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  

111908,300

0,000

0,000

111908,300

 

41035000

Інші субвенції, в тому числі:

149,740

0,000

0,000

149,740

 

 

  -   субвенція з обласного бюджету  на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2015 рік

116,500

0,000

0,000

116,500

 

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області для надання одноразової матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та під час участі в антитеррористичнійоперації (АТО) на cході України

-61,760

0,000

0,000

-61,760

 

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області для організації відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) на базах відпочинку, у санаторно-курортних закладах інвалідів та поранених з числа демобілізованих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України, на 2015 рік

95,000

0,000

0,000

95,000

 

41039700

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності

134,400

0,000

0,000

134,400

 

Всього доходів

112 192,440

0,000

0,000

112 192,440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради

 

 

В.М. Калашніков

 

 

 

Додаток 2

до рішення міської ради

від 18 червня 2015

№ 48/8

Зміни до  джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2015 рік

 

(тис.грн.)

Код

Найменування 
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

всього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

200000

Внутрішнє фінансування

202 986,99500

43 730,64800

159 256,34700

157 262,19900

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів

202 986,99500

43 730,64800

159 256,34700

157 262,19900

208100

На початок періоду

202 986,99500

46 857,28414

156 129,71086

154 135,56286

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00000

-3 126,63614

3 126,63614

3 126,63614

 

Всього за типом кредитора

202 986,99500

43 730,64800

159 256,34700

157 262,19900

600000

Фінансування за активними операціями

202 986,99500

43 730,64800

159 256,34700

157 262,19900

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

202 986,99500

43 730,64800

159 256,34700

157 262,19900

602100

На початок періоду

202 986,99500

46 857,28414

156 129,71086

154 135,56286

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00000

-3 126,63614

3 126,63614

3 126,63614

 

Всього за типом боргового зобов'язання

202 986,99500

43 730,64800

159 256,34700

157 262,19900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради

 

 

 

В.М Калашніков

 

Додаток 3

до рішення міської ради

від 18 червня 2015

№ 48/8

 

Зміни до розподілу видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2015 рік

 

 

 

(тис. грн.)

 

 

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою /тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

 

 

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

 

 

 

 

 

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15=4+9

 

03

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування 

744,563

744,563

326,535

 

 

200,000

 

 

 

200,000

200,000

944,563

 

091108 

1040

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

98,000

98,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

98,000

 

150118

1060

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

0,000

 

 

 

 

600,000

 

 

 

600,000

600,000

600,000

 

180409 

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

0,000

 

 

 

 

33 100,000

 

 

 

33 100,000

33 100,000

33 100,000

 

 

 

Всього

842,563

842,563

326,535

0,000

0,000

33 900,000

0,000

0,000

0,000

33 900,000

33 900,000

34 742,563

 

93

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

-35,300

-35,300

-25,899

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-35,300

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство 

450,000

450,000

 

 

 

55,000

 

 

 

55,000

55,000

505,000

 

100103 

0610

Дотація житлово-комунальному господарству 

40,000

40,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

40,000

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ 

-37,000

-37,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-37,000

 

170703 

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

0,000

 

 

 

 

7 000,000

 

 

 

7 000,000

7 000,000

7 000,000

 

 

 

Всього

417,700

417,700

-25,899

0,000

0,000

7 055,000

0,000

0,000

0,000

7 055,000

7 055,000

7 472,700

 

90

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

-29,243

-29,243

-33,194

 

 

6,000

 

 

 

6,000

6,000

-23,243

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

261,000

261,000

 

 

 

-232,600

 

 

 

-232,600

-232,600

28,400

 

100207

0609

Берегоукріплювальні роботи

119,000

119,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

119,000

 

130110

0810

Фінансова підтримка спортивних споруд 

6,000

6,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

6,000

 

170703 

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

0,000

 

 

 

 

4 832,000

 

 

 

4 832,000

4 832,000

4 832,000

 

 

 

Всього

356,757

356,757

-33,194

0,000

0,000

4 605,400

0,000

0,000

0,000

4 605,400

4 605,400

4 962,157

 

92

 

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

-45,243

-45,243

-33,194

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-45,243

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство

0,000

 

 

 

 

1 200,000

 

 

 

1 200,000

1 200,000

1 200,000

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

326,000

326,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

326,000

 

100302

0620

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

54,000

54,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

54,000

 

170703 

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

0,000

 

 

 

 

3 900,000

 

 

 

3 900,000

3 900,000

3 900,000

 

 

 

Всього

334,757

334,757

-33,194

0,000

0,000

5 100,000

0,000

0,000

0,000

5 100,000

5 100,000

5 434,757

 

91

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

0,000

 

 

30,188

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство 

200,000

200,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

200,000

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

90,000

90,000

 

 

 

900,000

 

 

 

900,000

900,000

990,000

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

10,000

10,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

10,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення 

0,000

 

 

 

 

-378,200

 

 

 

-378,200

-378,200

-378,200

 

170703 

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

0,000

 

 

 

 

3 978,200

 

 

 

3 978,200

3 978,200

3 978,200

 

 

 

Всього

300,000

300,000

0,000

30,188

0,000

4 500,000

0,000

0,000

0,000

4 500,000

4 500,000

4 800,000

 

15

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

27,559

27,559

-33,464

 

 

94,830

 

 

 

94,830

94,830

122,389

 

090201

1030

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги  - за рахунок субвенції з державного бюджету

10 559,100

10 559,100

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

10 559,100

 

090204

1030

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання

7 911,100

7 911,100

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

7 911,100

 

 

службових обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;  батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків на житлово-комунальні послуги - за рахунок  субвенції з державного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

 

090207

1070

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 
за рахунок субвенції з державного бюджету

1 496,200

1 496,200

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

1 496,200

 

090215

1070

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги - за рахунок субвенції з державного бюджету

3 333,800

3 333,800

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

3 333,800

 

090405

1060

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг - за рахунок  субвенції з державного бюджету

88 608,100

88 608,100

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

88 608,100

 

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення 

344,196

344,196

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

344,196

 

 

 

за рахунок субвенції з обласного бюджету

-61,760

-61,760

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-61,760

 

090416

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

-0,250

-0,250

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-0,250

 

 

 

 - за рахунок субвенції з обласного бюджету

95,000

95,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

95,000

 

091204

1020

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

-636,400

-636,400

 

 

 

756,400

 

 

 

756,400

756,400

120,000

 

091206

1010

Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів 

214,000

214,000

 

 

 

500,000

 

 

 

500,000

500,000

714,000

 

091209

1030

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

52,294

52,294

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

52,294

 

091214

1090

Інші установи та заклади

424,000

424,000

 

 

 

208,000

 

 

 

208,000

208,000

632,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

0,000

 

 

 

 

2 445,415

 

 

 

2 445,415

2 445,415

2 445,415

 

150118

1060

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

0,000

 

 

 

 

-600,000

 

 

 

-600,000

-600,000

-600,000

 

170102

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян  - за рахунок  субвенції з державного бюджету

400,000

400,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

400,000

 

170203

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті - за рахунок субвенції з державного бюджету

-250,000

-250,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-250,000

 

170302

1070

 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті  - за рахунок субвенції з державного бюджету

-150,000

-150,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-150,000

 

 

 

Всього

112 333,699

112 333,699

-33,464

0,000

0,000

3 404,645

0,000

0,000

0,000

3 404,645

3 404,645

115 738,344

 

13

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

 

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

505,900

505,900

 

 

 

1 644,756

 

 

 

1 644,756

1 644,756

2 150,656

 

130110

0810

Фінансова підтримка спортивних споруд

58,400

58,400

 

 

 

1 514,144

 

 

 

1 514,144

1 514,144

1 572,544

 

130113

0810

Централізовані бухгалтерії

107,700

107,700

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

107,700

 

130114

0810

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності 

247,000

247,000

 

 

 

180,000

 

 

 

180,000

180,000

427,000

 

130203

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)

1 281,500

1 281,500

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

1 281,500

 

 

 

за рахунок субвенції з державного бюджету

134,400

134,400

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

134,400

 

150101

0490

Капітальні вкладення

0,000

 

 

 

 

1 783,427

 

 

 

1 783,427

1 783,427

1 783,427

 

250344

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

0,000

 

 

 

 

617,023

 

 

 

617,023

617,023

617,023

 

 

 

Всього

2 200,500

2 200,500

0,000

0,000

0,000

5 739,350

0,000

0,000

0,000

5 739,350

5 739,350

7 939,850

 

45

 

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

-45,611

-45,611

-33,464

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-45,611

 

 

 

Всього

-45,611

-45,611

-33,464

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-45,611

 

48

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

-91,222

-91,222

-66,928

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-91,222

 

150202

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 

0,000

 

 

 

 

240,000

 

 

 

240,000

240,000

240,000

 

 

 

Всього

-91,222

-91,222

-66,928

0,000

0,000

240,000

0,000

0,000

0,000

240,000

240,000

148,778

 

10

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

-25,611

-25,611

-33,464

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-25,611

 

070000

 

Освіта

9 262,864

9 262,864

170,523

8,600

0,000

18 963,332

0,000

0,000

0,000

18 963,332

18 963,332

28 226,196

 

070000

 

за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

0,000

0,000

88,417

0,000

0,000

0,000

 

 

 

 

 

0,000

 

070101

0910

Дошкільні заклади освіти

2 560,716

2 560,716

71,640

8,600

 

6 597,742

 

 

 

6 597,742

6 597,742

9 158,458

 

070201

0921

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

5 409,148

5 409,148

86,190

 

 

12 319,590

 

 

 

12 319,590

12 319,590

17 728,738

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

0,000

 

86,190

 

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

 

 

 

за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2015 рік

8,500

8,500

 

 

 

5,000

 

 

 

5,000

5,000

13,500

 

070202

0921

Вечірні (змінні) школи

332,000

332,000

2,227

 

 

13,000

 

 

 

13,000

13,000

345,000

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

0,000

 

2,227

 

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

 

070304 

0922

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку 

0,000

 

1,113

 

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

0,000

 

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

 

070401 

0960

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

761,000

761,000

7,127

 

 

3,000

 

 

 

3,000

3,000

764,000

 

070804 

0990

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 

180,000

180,000

1,113

 

 

30,000

 

 

 

30,000

30,000

210,000

 

070806

0990

Інші заклади освіти

20,000

20,000

1,113

 

 

0,000

 

 

 

 

 

20,000

 

110201

0824

Бібліотеки

7,500

7,500

 

7,500

 

0,000

 

 

 

 

 

7,500

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

-7,500

-7,500

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-7,500

 

150101

0490

Капітальні вкладення

0,000

 

 

 

 

-2 878,670

 

 

 

-2 878,670

-2 878,670

-2 878,670

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 

0,000

 

 

 

 

9 199,299

 

 

 

9 199,299

9 199,299

9 199,299

 

 

 

Всього

9 237,253

9 237,253

137,059

16,100

0,000

25 283,961

0,000

0,000

0,000

25 283,961

25 283,961

34 521,214

 

14

 

Управління охоpони здоpов'яМиколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

 

080000

 

Охорона здоров'я

10 158,150

10 158,150

0,000

0,000

0,000

13 876,029

0,000

0,000

0,000

13 876,029

13 876,029

24 034,179

 

080000

 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

080101

0731

Лікарні

2 285,12340

2 285,12340

 

 

 

8 289,779

 

 

 

8 289,779

8 289,779

10 574,90240

 

 

 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

7,207

7,207

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

7,207

 

 

 

за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2015 рік

16,000

16,000

 

 

 

75,000

 

 

 

75,000

75,000

91,000

 

080203

0733

Перинатальні центри, пологові будинки

888,10660

888,10660

 

 

 

2 190,000

 

 

 

2 190,000

2 190,000

3 078,10660

 

 

 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

-7,207

-7,207

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-7,207

 

080300

0721

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

785,270

785,270

 

 

 

28,000

 

 

 

28,000

28,000

813,270

 

 

 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

0,000

 

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

 

 

 

за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2015 рік

0,000

 

 

 

 

8,000

 

 

 

8,000

8,000

8,000

 

080500 

0722

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 

200,000

200,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

200,000

 

 

 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

0,000

 

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

 

080800

0726

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

5 849,650

5 849,650

 

 

 

3 368,250

 

 

 

3 368,250

3 368,250

9 217,900

 

 

 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

0,000

 

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

 

 

 

за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2015 рік

0,000

 

 

 

 

4,000

 

 

 

4,000

4,000

4,000

 

081002

0763

Інші заходи по охороні здоров'я 

150,000

150,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

150,000

 

 

 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

0,000

 

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

0,000

 

 

 

 

-1 035,134

 

 

 

-1 035,134

-1 035,134

-1 035,134

 

 

 

Всього

10 158,150

10 158,150

0,000

0,000

0,000

12 840,895

0,000

0,000

0,000

12 840,895

12 840,895

22 999,045

 

40

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

-45,611

-45,611

-33,464

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-45,611

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство 

1 128,300

1 128,300

 

 

 

325,070

 

 

 

325,070

325,070

1 453,370

 

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 

0,000

 

 

 

 

15 524,000

 

 

 

15 524,000

15 524,000

15 524,000

 

100103

0610

Дотація житлово-комунальному господарству 

2 419,000

2 419,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

2 419,000

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

-4 566,000

-4 566,000

 

 

 

8 827,000

 

 

 

8 827,000

8 827,000

4 261,000

 

100208

0620

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії 

0,000

 

 

 

 

2 552,000

 

 

 

2 552,000

2 552,000

2 552,000

 

100302 

0620

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

381,000

381,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

381,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

0,000

 

 

 

 

2 000,000

 

 

 

2 000,000

2 000,000

2 000,000

 

170703 

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

19 000,000

19 000,000

 

 

 

17 000,000

 

 

 

17 000,000

17 000,000

36 000,000

 

180409 

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

0,000

 

 

 

 

-4 000,000

 

 

 

-4 000,000

-4 000,000

-4 000,000

 

200700

0540

Інші природоохоронні заходи

33,638

33,638

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

33,638

 

240601

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

-357,786

-357,786

 

 

 

694,148

694,148

 

 

 

 

336,362

 

 

 

Всього

17 992,541

17 992,541

-33,464

0,000

0,000

42 922,218

694,148

0,000

0,000

42 228,070

42 228,070

60 914,759

 

24

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

 

110000

 

Культура і мистецтво

2 967,000

2 967,000

724,708

187,579

0,000

8 522,500

0,000

0,000

0,000

8 522,500

8 522,500

11 489,500

 

110201

0824

Бібліотеки

328,000

328,000

 

 

 

1 238,000

 

 

 

1 238,000

1 238,000

1 566,000

 

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

2 015,989

2 015,989

724,708

187,579

 

5 212,000

 

 

 

5 212,000

5 212,000

7 227,989

 

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

519,000

519,000

 

 

 

70,000

 

 

 

70,000

70,000

589,000

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

104,011

104,011

 

 

 

2 002,500

 

 

 

2 002,500

2 002,500

2 106,511

 

150101

0490

Капітальні вкладення

0,000

 

 

 

 

5 768,000

 

 

 

5 768,000

5 768,000

5 768,000

 

 

 

Всього

2 967,000

2 967,000

724,708

187,579

0,000

14 290,500

0,000

0,000

0,000

14 290,500

14 290,500

17 257,500

 

67

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

 

210105 

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 

0,000

 

 

0,072

 

1 700,000

 

 

 

1 700,000

1 700,000

1 700,000

 

 

 

Всього

0,000

0,000

0,000

0,072

0,000

1 700,000

0,000

0,000

0,000

1 700,000

1 700,000

1 700,000

 

56

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

-45,611

-45,611

-33,464

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-45,611

 

 

 

Всього

-45,611

-45,611

-33,464

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-45,611

 

75

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

 

250404

0133

Інші видатки - резерв коштів, які в 2015 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

-4 035,388

-4 035,388

 

 

 

-3 625,622

 

 

 

-3 625,622

-3 625,622

-7 661,010

 

 

 

Всього

-4 035,388

-4 035,388

0,000

0,000

0,000

-3 625,622

0,000

0,000

0,000

-3 625,622

-3 625,622

-7 661,010

 

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

152 923,088

152 923,088

895,231

233,939

0,000

157 956,347

694,148

0,000

0,000

157 262,199

157 262,199

310 879,435

 

 

 

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

112 042,700

112 042,700

88,417

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

112 042,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради

 

 

 

 

 

 

В.М. Калашніков

 

 

 

 

 

 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3.1                                                                              до рішення  міської ради                                       від  18 червня 2015

№ 48/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до розподілу видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2015 рік  за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів (КПКВК)

Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТКВК)

Найменування

Видатки загального фонду

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

 

1

 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15=4+9

03

0

000

0

03

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

03

1

000

0

03

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

03

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

744,563

744,563

326,535

 

 

200,000

 

 

 

200,000

200,000

944,563

03

1

316

0

091108 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

98,000

98,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

98,000

03

1

632

0

 

Надання допомоги у вирішенні житлових питань

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

600,000

0,000

0,000

0,000

600,000

600,000

600,000

03

1

632

4

150118

Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

0,000

 

 

 

 

600,000

 

 

 

600,000

600,000

600,000

03

1

747

0

180409 

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

0,000

 

 

 

 

33 100,000

 

 

 

33 100,000

33 100,000

33 100,000

 

 

 

 

 

Всього

842,563

842,563

326,535

0,000

0,000

33 900,000

0,000

0,000

0,000

33 900,000

33 900,000

34 742,563

93

0

000

0

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

1

000

0

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

-35,300

-35,300

-25,899

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-35,300

93

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

450,000

450,000

 

 

 

55,000

 

 

 

55,000

55,000

505,000

93

1

603

0

100103 

Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства

40,000

40,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

40,000

93

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

-37,000

-37,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-37,000

93

1

665

0

170703 

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

0,000

 

 

 

 

7 000,000

 

 

 

7 000,000

7 000,000

7 000,000

 

 

 

 

 

Всього

417,700

417,700

-25,899

0,000

0,000

7 055,000

0,000

0,000

0,000

7 055,000

7 055,000

7 472,700

90

0

000

0

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

1

000

0

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

-29,243

-29,243

-33,194

 

 

6,000

 

 

 

6,000

6,000

-23,243

90

1

502

0

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту 

6,000

6,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6,000

90

1

502

4

130110 

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

6,000

6,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

6,000

90

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

261,000

261,000

 

 

 

-232,600

 

 

 

-232,600

-232,600

28,400

90

1

609

0

100207

Забезпечення проведення берегоукріплювальних робіт

119,000

119,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

119,000

90

1

665

0

170703 

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

0,000

 

 

 

 

4 832,000

 

 

 

4 832,000

4 832,000

4 832,000

 

 

 

 

 

Всього

356,757

356,757

-33,194

0,000

0,000

4 605,400

0,000

0,000

0,000

4 605,400

4 605,400

4 962,157

92

0

000

0

92

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

1

000

0

92

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

-45,243

-45,243

-33,194

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-45,243

92

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

0,000

 

 

 

 

1 200,000

 

 

 

1 200,000

1 200,000

1 200,000

92

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

326,000

326,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

326,000

92

1

613

0

100302 

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

54,000

54,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

54,000

92

1

665

0

170703 

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

0,000

 

 

 

 

3 900,000

 

 

 

3 900,000

3 900,000

3 900,000

 

 

 

 

 

Всього

334,757

334,757

-33,194

0,000

0,000

5 100,000

0,000

0,000

0,000

5 100,000

5 100,000

5 434,757

91

0

000

0

91

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

1

000

0

91

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

0,000

 

 

30,188

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

91

1

420

0

110502

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

10,000

10,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

10,000

91

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

200,000

200,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

200,000

91

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

90,000

90,000

 

 

 

900,000

 

 

 

900,000

900,000

990,000

91

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,000

 

 

 

 

-378,200

 

 

 

-378,200

-378,200

-378,200

91

1

665

0

170703 

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

0,000

 

 

 

 

3 978,200

 

 

 

3 978,200

3 978,200

3 978,200

 

 

 

 

 

Всього

300,000

300,000

0,000

30,188

0,000

4 500,000

0,000

0,000

0,000

4 500,000

4 500,000

4 800,000

15

0

000

0

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

000

0

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

018

0

010116

Керівництво і управління у  сфері праці та соціального захисту населення

27,559

27,559

-33,464

 

 

94,830

 

 

 

94,830

94,830

122,389

15

1

301

0

 

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

111 908,300

111 908,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

111 908,300

15

1

301

1

090201

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

10 559,100

10 559,100

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

10 559,100

15

1

301

2

090204

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання

7 911,100

7 911,100

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

7 911,100

службових обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків на житлово-комунальні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

301

3

090207

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

1 496,200

1 496,200

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

1 496,200

15

1

301

5

090215

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги

3 333,800

3 333,800

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

3 333,800

15

1

301

6

090405

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

88 608,100

88 608,100

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

88 608,100

15

1

303

0

 

Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

15

1

303

5

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

400,000

400,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

400,000

15

1

303

6

170203

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

-250,000

-250,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-250,000

15

1

303

7

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

-150,000

-150,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-150,000

15

1

310

0

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

-422,400

-422,400

0,000

0,000

0,000

1 256,400

0,000

0,000

0,000

1 256,400

1 256,400

834,000

15

1

310

4

091204 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

-636,400

-636,400

 

 

 

756,400

 

 

 

756,400

756,400

120,000

15

1

310

5

091206

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

214,000

214,000

 

 

 

500,000

 

 

 

500,000

500,000

714,000

15

1

320

0

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

52,044

52,044

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

52,044

15

1

320

1

090416

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

-0,250

-0,250

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-0,250

15

1

320

2

091209

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

52,294

52,294

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

52,294

15

1

330

0

091214

Інші установи та заклади

424,000

424,000

 

 

 

208,000

 

 

 

208,000

208,000

632,000

15

1

340

0

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

344,196

344,196

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

344,196

15

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,000

 

 

 

 

2 445,415

 

 

 

2 445,415

2 445,415

2 445,415

15

1

632

0

 

Надання допомоги у вирішенні житлових питань

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-600,000

0,000

0,000

0,000

-600,000

-600,000

-600,000

15

1

632

4

150118

Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

0,000

 

 

 

 

-600,000

 

 

 

-600,000

-600,000

-600,000

 

 

 

 

 

Всього

112 333,699

112 333,699

-33,464

0,000

0,000

3 404,645

0,000

0,000

0,000

3 404,645

3 404,645

115 738,344

13

0

000

0

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

000

0

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

502

0

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту 

2 092,800

2 092,800

0,000

0,000

0,000

3 338,900

0,000

0,000

0,000

3 338,900

3 338,900

5 431,700

13

1

502

1

130114

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

247,000

247,000

 

 

 

180,000

 

 

 

180,000

180,000

427,000

13

1

502

2

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

505,900

505,900

 

 

 

1 644,756

 

 

 

1 644,756

1 644,756

2 150,656

13

1

502

3

130203

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

1 281,500

1 281,500

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

1 281,500

13

1

502

4

130110

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

58,400

58,400

 

 

 

1 514,144

 

 

 

1 514,144

1 514,144

1 572,544

13

1

505

0

130113

Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері фізичної культури і спорту

107,700

107,700

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

107,700

13

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,000

 

 

 

 

1 783,427

 

 

 

1 783,427

1 783,427

1 783,427

13

1

837

0

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

0,000

 

 

 

 

617,023

 

 

 

617,023

617,023

617,023

 

 

 

 

 

Всього

2 200,500

2 200,500

0,000

0,000

0,000

5 739,350

0,000

0,000

0,000

5 739,350

5 739,350

7 939,850

45

0

000

0

45

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

1

000

0

45

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері використання та розвитку комунальної власності

-45,611

-45,611

-33,464

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-45,611

 

 

 

 

 

Всього

-45,611

-45,611

-33,464

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-45,611

48

0

000

0

48

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

1

000

0

48

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури

-91,222

-91,222

-66,928

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-91,222

48

1

643

0

150202 

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

0,000

 

 

 

 

240,000

 

 

 

240,000

240,000

240,000

 

 

 

 

 

Всього

-91,222

-91,222

-66,928

0,000

0,000

240,000

0,000

0,000

0,000

240,000

240,000

148,778

10

0

000

0

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

000

0

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері освіти

-25,611

-25,611

-33,464

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-25,611

10

1

100

0

070000

Освіта

9 262,864

9 262,864

170,523

8,600

0,000

18 963,332

0,000

0,000

0,000

18 963,332

18 963,332

28 226,196

10

1

101

0

070101

Дошкільна освiта

2 560,716

2 560,716

71,640

8,600

 

6 597,742

 

 

 

6 597,742

6 597,742

9 158,458

10

1

102

0

070201

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

5 409,148

5 409,148

86,190

 

 

12 319,590

 

 

 

12 319,590

12 319,590

17 728,738

10

1

103

0

070202

Надання загальної середньої освітивечiрнiми (змінними) школами

332,000

332,000

2,227

 

 

13,000

 

 

 

13,000

13,000

345,000

10

1

107

0

070304 

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

0,000

 

1,113

 

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

10

1

109

0

070401 

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

761,000

761,000

7,127

 

 

3,000

 

 

 

3,000

3,000

764,000

10

1

119

0

070804 

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

180,000

180,000

1,113

 

 

30,000

 

 

 

30,000

30,000

210,000

10

1

121

0

070806

Утримання інших закладів освіти

20,000

20,000

1,113

 

 

0,000

 

 

 

 

 

20,000

10

1

406

0

110201

Бібліотеки

7,500

7,500

 

7,500

 

0,000

 

 

 

 

 

7,500

10

1

420

0

110502

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

-7,500

-7,500

 

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-7,500

10

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,000

 

 

 

 

-2 878,670

 

 

 

-2 878,670

-2 878,670

-2 878,670

10

1

633

0

150110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

0,000

 

 

 

 

9 199,299

 

 

 

9 199,299

9 199,299

9 199,299

 

 

 

 

 

Всього

9 237,253

9 237,253

137,059

16,100

0,000

25 283,961

0,000

0,000

0,000

25 283,961

25 283,961

34 521,214

14

0

000

0

14

Управління охоpониздоpов'яМиколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1

000

0

14

Управління охоpониздоpов'яМиколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1

200

0

080000

Охорона здоров'я

10 158,150

10 158,150

0,000

0,000

0,000

13 876,029

0,000

0,000

0,000

13 876,029

13 876,029

24 034,179

14

1

201

0

080101

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

2 285,12340

2 285,12340

 

 

 

8 289,779

 

 

 

8 289,779

8 289,779

10 574,90240

14

1

205

0

080203

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, породіллям та новонародженим

888,10660

888,10660

 

 

 

2 190,000

 

 

 

2 190,000

2 190,000

3 078,10660

14

1

212

0

080300

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

785,270

785,270

 

 

 

28,000

 

 

 

28,000

28,000

813,270

14

1

214

0

       080500 

Надання стоматологічної допомоги населенню

200,000

200,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

200,000

14

1

218

0

      080800

Первинна медична допомога населенню

5 849,650

5 849,650

 

 

 

3 368,250

 

 

 

3 368,250

3 368,250

9 217,900

14

1

222

0

081002

Інші заходи в галузі охорони здоров’я

150,000

150,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

150,000

14

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,000

 

 

 

 

-1 035,134

 

 

 

-1 035,134

-1 035,134

-1 035,134

 

 

 

 

 

Всього

10 158,150

10 158,150

0,000

0,000

0,000

12 840,895

0,000

0,000

0,000

12 840,895

12 840,895

22 999,045

40

0

000

0

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1

000

0

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства

-45,611

-45,611

-33,464

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-45,611

40

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

1 128,300

1 128,300

 

 

 

325,070

 

 

 

325,070

325,070

1 453,370

40

1

602

0

 

Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

15 524,000

0,000

0,000

0,000

15 524,000

15 524,000

15 524,000

40

1

602

1

100102

Капітальний ремонт житлового фонду

0,000

 

 

 

 

15 524,000

 

 

 

15 524,000

15 524,000

15 524,000

40

1

603

0

100103 

Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства

2 419,000

2 419,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

2 419,000

40

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

-4 566,000

-4 566,000

 

 

 

8 827,000

 

 

 

8 827,000

8 827,000

4 261,000

40

1

610

0

100208

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

0,000

 

 

 

 

2 552,000

 

 

 

2 552,000

2 552,000

2 552,000

40

1

613

0

100302 

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

381,000

381,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

381,000

40

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,000

 

 

 

 

2 000,000

 

 

 

2 000,000

2 000,000

2 000,000

40

1

665

0

170703 

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

19 000,000

19 000,000

 

 

 

17 000,000

 

 

 

17 000,000

17 000,000

36 000,000

40

1

747

0

180409 

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

0,000

 

 

 

 

-4 000,000

 

 

 

-4 000,000

-4 000,000

-4 000,000

40

1

770

0

200700

Інші природоохоронні заходи

33,638

33,638

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

33,638

40

1

911

0

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

-357,786

-357,786

 

 

 

694,148

694,148

 

 

 

 

336,362

 

 

 

 

 

Всього

17 992,541

17 992,541

-33,464

0,000

0,000

42 922,218

694,148

0,000

0,000

42 228,070

42 228,070

60 914,759

24

0

000

0

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

000

0

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

400

0

 

Культура

2 967,000

2 967,000

724,708

187,579

0,000

8 522,500

0,000

0,000

0,000

8 522,500

8 522,500

11 489,500

24

1

406

0

110201

Бібліотеки

328,000

328,000

 

 

 

1 238,000

 

 

 

1 238,000

1 238,000

1 566,000

24

1

409

0

110204

Палаци i будинки культури, клуби таiншi заклади клубного типу

2 015,989

2 015,989

724,708

187,579

 

5 212,000

 

 

 

5 212,000

5 212,000

7 227,989

24

1

410

0

110205

Школи естетичного виховання дiтей

519,000

519,000

 

 

 

70,000

 

 

 

70,000

70,000

589,000

24

1

420

0

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

104,011

104,011

 

 

 

2 002,500

 

 

 

2 002,500

2 002,500

2 106,511

24

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,000

 

 

 

 

5 768,000

 

 

 

5 768,000

5 768,000

5 768,000

 

 

 

 

 

Всього

2 967,000

2 967,000

724,708

187,579

0,000

14 290,500

0,000

0,000

0,000

14 290,500

14 290,500

17 257,500

67

0

000

0

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

1

000

0

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

1

781

0

210105 

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0,000

 

 

0,072

 

1 700,000

 

 

 

1 700,000

1 700,000

1 700,000

 

 

 

 

 

Всього

0,000

0,000

0,000

0,072

0,000

1 700,000

0,000

0,000

0,000

1 700,000

1 700,000

1 700,000

56

0

000

0

56

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

1

000

0

56

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері земельних відносин

-45,611

-45,611

-33,464

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-45,611

 

 

 

 

 

Всього

-45,611

-45,611

-33,464

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-45,611

75

0

000

0

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

1

000

0

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

1

860

1

250404

Резерв коштів, які в 2015 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

-4 035,388

-4 035,388

 

 

 

-3 625,622

 

 

 

-3 625,622

-3 625,622

-7 661,010

 

 

 

 

 

Всього

-4 035,388

-4 035,388

0,000

0,000

0,000

-3 625,622

0,000

0,000

0,000

-3 625,622

-3 625,622

-7 661,010

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

152 923,088

152 923,088

895,231

233,939

0,000

157 956,347

694,148

0,000

0,000

157 262,199

157 262,199

310 879,435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.М. Калашніков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до рішення міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від  18 червня 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 48/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до обсягів повернення кредитів до міського бюджету міста Миколаєва  та розподілу  надання кредитів 
з міського бюджету міста Миколаєва бюджету  в  2015 році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціо-нальноїкласифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування-всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

бюджет розвитку

бюджет розвитку

бюджет розвитку

 

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250908

1060

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

3 000,000

1 300,000

 

4 300,000

 

 

 

0,000

3 000,000

1 300,000

 

4 300,000

 

250909

1060

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 

 

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

 

0,000

 

 

 

Всього

3 000,000

1 300,000

0,000

4 300,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 000,000

1 300,000

0,000

4 300,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

В.М.Калашніков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від 18 червня 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№   48/8

 

 

 

 

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2015 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

 

 

 

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Кодфункціональноїкласифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Назва об’єктів відповідно  допроектно- кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки

 Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

33 900,000

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

 

 

 

200,000

 

 

 

 

150118

1060

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

Придбання житла воїнам-інтернаціоналістам, а в разі їх смерті – членам сімей, за якими згідно із законодавством зберігається право подальшого перебування на квартирному обліку

 

 

 

600,000

 

 

 

 

180409

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капіталиКП ММР "Миколаївелектротранс"

 

 

 

33 100,000

 

 

 

 

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

59 724,502

 

59 793,269

25 283,961

 

 

 

 

070101

0910

Дошкільні заклади освіти

Капітальні видатки

 

 

 

6 597,742

 

 

 

 

070201

0921

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

Капітальні видатки

 

 

 

12 319,590

 

 

 

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2015 рік

 

 

 

 

5,000

 

 

 

 

070202

0921

Вечірні (змінні) школи

Капітальні видатки

 

 

 

13,000

 

 

 

 

070401

0960

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Капітальні видатки

 

 

 

3,000

 

 

 

 

070804

0990

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

Капітальні видатки

 

 

 

30,000

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво дитячого дошкільного закладу у мкр. Північний, у т.ч. проектні роботи та експертиза

 

 

 

-2 878,670

 

 

 

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Будівництво котельної ЗОШ №1 повул.Айвазовського,8 у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

-350,000

 

 

 

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Будівництво котельніЗОШ №45 по вул.4-ій Поздовжній,58, ум.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

-200,000

 

 

 

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Будівництво котельні ЗОШ №48 повул.Генерала Попеля,164, ум.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

-200,000

 

 

 

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Будівництво котельні ЗОШ №53 повул.Потьомкінській,154, ум.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

-350,000

 

 

 

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Будівництво котельні ЗОШ №54 попр.Корабелів,10Б, у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

-350,000

 

 

 

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Будівництво загальноосвітньої школи у мкр.Північний, у т. ч. проектні роботи  та експертиза

 

 

 

-600,000

 

 

 

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Будівництво спортивної зали Економічного ліцею №1,  повул.Артема,9 у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

-68,764

 

 

1 000,000

 

 

 

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Будівництво навчальних приміщень для розвитку творчого потенціалу учнів з інклюзивною формою навчання МСШ "Академія дитячої творчості" за адресою: 54034,м.Миколаїв, вул.Олійника,36

55 000,000

 

55 000,000

550,000

 

 

 

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Технічне переоснащення системи керування опаленням теплового пункту ЗОШ №52 по вул.Крилова,42 ум.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 000,000

 

1 000,000

1 000,000

 

 

 

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Технічне переоснащення системи керування опаленням теплового пункту ЗОШ №53 повул.Потьомкінській,154 ум.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 000,000

 

1 000,000

1 000,000

 

 

 

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Технічне переоснащення системи керування опаленням теплового пункту ЗОШ №1 повул.Айвазовського,8 у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 000,000

 

1 000,000

1 000,000

 

 

 

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №64, вул. Архітектора Старова, 6Г, ум.Миколаєві,у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

1 615,080

 

 

 

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №40 повул.Металургів, 97/1, у м.Миколаєві, у  т.ч.проектно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

1 435,565

 

 

 

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №54 попр.Корабелів,10 Б, у м.Миколаєві, у т.ч.проектно-вишукувальні роботи та експертиза

-0,003

 

 

2 448,654

 

 

 

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №44 повул.Знаменська,2/6, у м.Миколаєві, у т.ч.проектно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

-600,000

 

 

 

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №20 повул.Космонавтів,70 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

100,000

 

100,000

100,000

 

 

 

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі Муніципального колегіуму (філія) повул.Потьомкінській, 147-А ум.Миколаєві, у т. ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 200,000

 

1 200,000

1 200,000

 

 

 

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реставрація (протиаварійні роботи) Першої української гімназіїім.М.Аркаса по вул.Нікольська,34, ум.Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза

493,269

 

493,269

500,000

 

 

 

 

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

2 539,835

 

-24,045

5 739,350

 

 

 

 

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Капітальні видатки

 

 

 

1 644,756

 

 

 

 

130110

0810

Фінансова підтримка спортивних споруд

Капітальні видатки

 

 

 

1 514,144

 

 

 

 

130114

0810

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

Капітальні видатки

 

 

 

180,000

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво надбудови спортивного залу елінгу №1 ДЮСШ№2 за адресою: вул. Спортивна, 11 ,у.т.ч. проектні роботи та експертиза

 

 

 

1 110,204

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво трансформаторної підстанції для електропостачання Центрального міського  стадіону повул.Спортивній,1/1 в м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

2 563,880

 

 

1 469,913

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реставрація фасадів та даху будівлі Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з фехтування по вул. Пушкінській,11 в м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

1 200,000

 

1 200,000

407,514

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція елінгу №1 ДЮСШ№2 за адресою: вул. Спортивна, 11 ,у т.ч. проектні роботи та експертиза

-1 224,045

 

-1 224,045

-1 204,204

 

 

 

 

250344

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Субвенція з міського бюджету  державному бюджету  наспівфінансування будівництва спортивного корпусу для СДЮШОР з фехтування з адміністративно-побутовою будівлею по пр. Героїв Сталінграда,4

 

 

 

617,023

 

 

 

 

 

 

Управління охоpониздоpов'я Миколаївської міської ради

 

4 022,600

 

4 022,600

12 840,895

 

 

 

 

080101

0731

Лікарні

Капітальні видатки

 

 

 

8 289,779

 

 

 

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2015 рік

 

 

 

 

75,000

 

 

 

 

080203

0733

Перинатальні центри, пологові будинки

Капітальні видатки

 

 

 

2 190,000

 

 

 

 

080300

0721

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

Капітальні видатки

 

 

 

28,000

 

 

 

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2015 рік

 

 

 

 

8,000

 

 

 

 

080800

0726

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Капітальні видатки

 

 

 

3 368,250

 

 

 

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2015 рік

 

 

 

 

4,000

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція приміщень ЦПМСД №6 під квартири для медичних працівників по вул. Крилова,17, у т.ч. проектні роботи та експертиза

628,109

 

628,109

626,800

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція  сімейної амбулаторії №4 комунального закладу Миколаївської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» по вул. 11 Поздовжня,45 ум.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

 

 

 

-1 800,000

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція існуючої будівлі(літ.Н-1 автоклавна-кафе) під розміщення травматологічного пункту МЛШМД за адресою:вул.Корабелів,14-в, м.Миколаїв, ут.ч.проектні роботи та експертиза

2 086,960

 

2 086,960

138,066

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція існуючої будівлі амбулаторно-поліклінічного відділення міської поліклініки №4 за адресою: м.Миколаїв, пров.Герцена,2, у т.ч.проектно-кошториснадокументація та експертиза

1 307,531

 

1 307,531

0,000

 

 

 

 

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

4 024,981

 

6 573,071

3 404,645

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

 

 

 

94,830

 

 

 

 

091204

1020

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Капітальні видатки

 

 

 

756,400

 

 

 

 

090206

1010

Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів

Капітальні видатки

 

 

 

500,000

 

 

 

 

091214

1090

Інші установи та заклади

Капітальні видатки

 

 

 

208,000

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Перехід на альтернативний вид опалення будівлі міського центру соціальної реабілітації дітей - інвалідів за адресою: вул. Чигрина,13, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної  документації та проведення експертизи

1 500,000

 

1 500,000

80,000

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція будівлі по вул. Миколаївській, 26 для розміщення управління соціальних виплат і компенсацій Ленінського району, у т.ч. проектні роботи та експертиза

2 104,981

34,5

4 653,071

2 000,000

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція житлового корпусу з прибудовою веранди у міському притулку для громадян похилого віку та інвалідів, за адресою: вул.2 Набережна,1  у м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

420,000

 

420,000

365,415

 

 

 

 

150118

1060

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

Придбання житла воїнам-інтернаціоналістам, а в разі їх смерті – членам сімей, за якими згідно із законодавством зберігається право подальшого перебування на квартирному обліку

 

 

 

-600,000

 

 

 

 

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

24 177,694

 

24 049,056

14 290,500

 

 

 

 

110201

0824

Бiблiотеки

Капітальні видатки

 

 

 

1 238,000

 

 

 

 

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

Капітальні видатки

 

 

 

5 212,000

 

 

 

 

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

Капітальні видатки

 

 

 

70,000

 

 

 

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Капітальні видатки

 

 

 

2 002,500

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

КУ Миколаївський зоопарк. Будівництво приміщення для жирафів з літніми вольєрами за адресою:пл.Леонтовича, 1 в м.Миколаєві

5 827,694

2,2

5 699,056

4 190,000

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція нежитлового приміщення по вул.Спаській,23 під дитячу художню школу, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

10 000,000

 

10 000,000

1 200,000

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція господарчого приміщення під сантехвузол з підведенням інженерних комунікацій: систем водопостачання та водовідведення Малокорениськогобудинку культури за адресою: вул. Клубна, 10 м.Миколаїв, у т.ч. розроблення проектно-кошторисної документації

350,000

 

350,000

350,000

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція нежитлового приміщення по пров.Прорізному,21 під дитячу музичну школу №6, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

8 000,000

 

8 000,000

28,000

 

 

 

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

20 387,341

 

22 788,901

42 228,070

 

 

 

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство

Капітальні видатки

 

 

 

325,070

 

 

 

 

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

Капітальні видатки

 

 

 

15 524,000

 

 

 

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

 

 

 

8 827,000

 

 

 

 

100208

0620

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

Капітальні видатки

 

 

 

2 552,000

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво каналізації повул.Сиваської дивізії в Центральному районі м.Миколаєва

-3 375,770

 

-3 134,070

-1 616,940

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво каналізації повул.Сиваської Дивізії в Центральному районі м.Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза

6 824,280

4,0

6 559,280

1 616,940

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво водопроводу в мкр. Тернівка м.Миколаєва, у т.ч. корегування та екпертиза проектно-кошторисної документаціі

2 737,234

0,7

2 642,640

0,000

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво другої черги каналізаційної мережі в Залізничному селищі м.Миколаєва

-1 078,291

 

-1 678,291

-1 678,290

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво другої черги каналізаційної мережі в Залізничному селищі міста Миколаєва

1 746,601

1,4

1 723,330

1 678,290

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво світлофорних об'єктів ум.Миколаєві

 

 

 

-920,000

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво світлофорного об'єкту вм.Миколаєві по вул.Нікольська  рігвул.М.Морської, у т.ч. корегування ПКД та експертиза

363,606

 

363,606

363,606

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво світлофорного об'єкту вм.Миколаєві по вул.В.Морська рігвул.Артилерійській, у т.ч. корегування ПКД та експертиза

363,606

 

363,606

363,606

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво світлофорного об'єкту вм.Миколаєві по вул.Нікольська рігвул.Московської, у т.ч. корегування ПКД та експертиза

330,116

 

330,116

330,116

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво світлофорного об'єкту вм.Миколаєві по вул.Спаська-вул.Садова-вул. 68Десантників, у т.ч. корегування ПКД та експертиза

490,705

 

490,705

490,705

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво світлофорного об'єкта ум.Миколаєві: вул.В.Морська-вул.Дзержинського, у т.ч. виготовлення ПКД та експертиза

363,606

 

363,606

150,000

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво світлофорного об'єкта ум.Миколаєві: вул.Скороходова-вул.Садова, у т.ч. виготовлення ПКД та експертиза

490,705

 

490,705

221,967

 

 

 

 

150101

0491

Капітальні вкладення

Будівництво берегоукріплювальних споруд уздовж р. Південний Буг в районі старого кладовища вмкр.Соляні(вул.Берегова), у т.ч. корегування проекту

-1646,568

 

-1646,568

-1 528,340

 

 

 

 

150101

0491

Капітальні вкладення

Будівництво берегоукріплювальних споруд уздовж р. Південний Буг в районі старого кладовища вмкр.Соляні(вул.Берегова), у т.ч. корегування проекту та експертиза

1646,568

 

1646,568

1 528,340

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво огорожі міського полігону твердих побутових відходів в селищі В.Корениха,у т.ч. проектні роботи та екпертиза

1 650,000

 

1 650,000

1 000,000

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка-будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м. Миколаєві,у т.ч. проектні роботи та експертиза

8 631,446

1,6

8 494,446

34,391

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція житлового будинку повул.Айвазовського, 3 у т.ч. проектні роботи та експертиза

-6 779,604

 

-3 360,000

-3 360,000

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція житлового будинку повул.Айвазовського, 3  у м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

7 629,101

2,0

7 489,222

3 360,000

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція та переобладнання колишнього мазутосховища під пункт стерилізації та утримання тварин по вул. Комінтерна, 36 у  м.Миколаєві

 

 

 

-34,391

 

 

 

 

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

Капітальні видатки

 

 

 

17 000,000

 

 

 

 

180409

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капіталиКП"Миколаївкомунтранс"

 

 

 

-1 000,000

 

 

 

 

180409

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали КП СКП"Гуртожиток"

 

 

 

-3 000,000

 

 

 

 

 

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

240,000

 

240,000

240,000

 

 

 

 

150202

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Оновлення Плану зонуванням.Миколаєва відповідно до затвердженого генерального плану міста

240,000

 

240,000

240,000

 

 

 

 

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

1 700,000

 

 

 

 

210105

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Капітальні видатки

 

 

 

1 700,000

 

 

 

 

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

-3 625,622

 

 

 

 

250404

0133

Інші видатки

Капітальні видатки- резерв коштів, які в 2015 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

 

 

 

-3 625,622

 

 

 

 

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

4 605,400

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

 

 

 

6,000

 

 

 

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

 

 

 

-232,600

 

 

 

 

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

Капітальні видатки

 

 

 

4 832,000

 

 

 

 

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

99,417

 

78,824

4 500,000

 

 

 

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

 

 

 

900,000

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Розширення благоустрою території для створення містечка спорту "Корабельний" в районі спортивного комплексу "Водолій" за адресою:пр.Жовтневий, 325,327 вм.Миколаєві (нове будівництво), у т.ч. проектні роботи та експертиза

99,417

0,83

78,824

-378,200

 

 

 

 

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

Капітальні видатки

 

 

 

3 978,200

 

 

 

 

 

 

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

5 100,000

 

 

 

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство

Капітальні видатки

 

 

 

1 200,000

 

 

 

 

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

Капітальні видатки

 

 

 

3 900,000

 

 

 

 

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

7 055,000

 

 

 

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство

Капітальні видатки

 

 

 

55,000

 

 

 

 

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

Капітальні видатки

 

 

 

7 000,000

 

 

 

 

 

 

Всього

 

115 216,370

0,0

117 521,676

157 262,199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради

 

 

 

В.М.Калашніков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6    

до рішення  міської ради                                                                               від  18 червня 2015

 №48/8                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни  до  переліку  міських  програм,  які  фінансуватимуться  за  рахунок  коштів   міського  бюджету  міста  Миколаєва  у  2015 році *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/ тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальний та спеціальний фонди

 
 

1

2

3

4

5

6

7

 

03

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки

744,563

200,000

944,563

 

 

 

Разом по програмі:

 

744,563

200,000

944,563

 

150118

1060

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

 

 

600,000

600,00000

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,000

600,000

600,000

 

250908

1060

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєважитлом на період з 2011 по 2017 роки

3 000,000

1 300,000

4 300,000

 

 

 

Разом по програмі:

 

3 000,000

1 300,000

4 300,000

 

180409

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Програма економічного і соціального розвитку                                  м. Миколаєва на 2015-2018  роки

 

33 100,000

33 100,000

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,000

33 100,000

33 100,000

 

091108

1040

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Міська Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2013-2017 роки

98,000

 

98,000

 

 

 

Разом по програмі:

 

98,000

0,000

98,000

 

 

 

Разом:

 

3 842,563

35 200,000

39 042,563

 

93

 

Адміністрація Центрального району  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки

-35,300

 

-35,300

 

 

 

Разом по програмі:

 

-35,300

0,000

-35,300

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

450,000

55,000

505,000

 

100103

0610

Дотація житлово-комунальному господарству

40,000

 

40,000

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ 

-37,000

 

-37,000

 

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

 

7 000,000

7 000,000

 

 

 

Разом по програмі:

 

453,000

7 055,000

7 508,000

 

 

 

Разом:

 

417,700

7 055,000

7 472,700

 

90

 

Адміністрація Заводського району  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки

-29,243

6,000

-23,243

 

 

 

Разом по програмі:

 

-29,243

6,000

-23,243

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

261,000

-232,600

28,400

 

100207

0609

Берегоукріплювальні роботи

119,000

 

119,000

 

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

 

4 832,000

4 832,000

 

 

 

Разом по програмі:

 

380,000

4 599,400

4 979,400

 

 

 

Разом:

 

350,757

4 605,400

4 956,157

 

92

 

Адміністрація Ленінського району  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки

-45,243

 

-45,243

 

 

 

Разом по програмі:

 

-45,243

0,000

-45,243

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

 

1 200,000

1 200,000

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ 

326,000

 

326,000

 

100302

0620

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

54,000

 

54,000

 

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

 

3 900,000

3 900,000

 

 

 

Разом по програмі:

 

380,000

5 100,000

5 480,000

 

 

 

Разом:

 

334,757

5 100,000

5 434,757

 

91

 

Адміністрація Корабельного району  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

200,000

 

200,000

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ 

90,000

900,000

990,000

 

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

 

3 978,200

3 978,200

 

 

 

Разом по програмі:

 

290,000

4 878,200

5 168,200

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Програма економічного і соціального розвитку                                       м. Миколаєва на 2015-2018  роки

 

-378,200

-378,200

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,000

-378,200

-378,200

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Міська комплексна програма “Культура”  на 2013-2017 роки

10,000

 

10,000

 

 

 

Разом по програмі:

 

10,000

0,000

10,000

 

 

 

Разом:

 

300,000

4 500,000

4 800,000

 

15

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки

27,559

94,830

122,389

 

 

 

Разом по програмі:

 

27,559

94,830

122,389

 

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

Міська Комплексна програма «Соціальний захист» на 2012-2015 роки                                                                 

405,956

 

405,956

 

090416

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

-95,250

 

-95,250

 

091209

1030

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

52,294

 

52,294

 

091214

1090

Інші установи та заклади

424,000

 

424,000

 

150118

1060

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

 

-600,000

-600,000

 

 

 

Разом по програмі:

 

787,000

-600,000

187,000

 

091204

1020

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Програма економічного і соціального розвитку                            м. Миколаєва на 2015-2018  роки

 

735,000

735,000

 

091206

1010

Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів 

 

500,000

500,000

 

091214

1090

Інші установи та заклади

 

208,000

208,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

 

2 445,415

2 445,415

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,000

3 888,415

3 888,415

 

 

 

Разом:

 

814,559

3 383,245

4 197,804

 

13

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

130114

0810

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності 

Міська комплексна      програма "Фізична культура і спорт"  на 2013-2017 роки

247,000

180,000

427,000

 

130203

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

1 147,100

 

1 147,100

 

 

 

Разом по програмі:

 

1 394,100

180,000

1 574,100

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Програма економічного і соціального розвитку                               м. Миколаєва на 2015-2018  роки

 

1 783,427

1 783,427

 

250344

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

 

617,023

617,023

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,000

2 400,450

2 400,450

 

 

 

Разом:

 

1 394,100

2 580,450

3 974,550

 

48

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки

-91,222

 

-91,222

 

 

 

Разом по програмі:

 

-91,222

0,000

-91,222

 

150202

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 

Програма економічного і соціального розвитку                           м. Миколаєва на 2015-2018  роки

 

240,000

240,000

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,000

240,000

240,000

 

 

 

Разом:

 

-91,222

240,000

148,778

 

10

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки

-25,611

 

-25,611

 

 

 

Разом по програмі:

 

-25,611

0,000

-25,611

 

070201

0921

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

 

5 400,648

12 314,590

17 715,238

 

070202

0921

Вечірні (змінні) школи

332,000

13,000

345,000

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

-7,500

 

-7,500

 

 

 

Разом по програмі:

 

5 725,148

12 327,590

18 052,738

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Програма економічного і соціального розвитку                             м. Миколаєва на 2015-2018  роки

 

-2 878,670

-2 878,670

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 

 

9 199,299

9 199,299

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,000

6 320,629

6 320,629

 

 

 

Разом:

 

5 699,537

18 648,219

24 347,756

 

14

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

080101

0731

Лікарні

Галузева програма розвитку  “Охороназдоров’я”  м.Миколаєва на  2013-2017 роки

2 261,91640

8 214,779

10 476,69540

 

080203

0733

Перинатальні центри, пологові будинки

888,10660

2 190,000

3 078,10660

 

080300

0721

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 

785,270

20,000

805,270

 

080500

0722

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

200,000

 

200,000

 

080800

0726

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

5 849,650

3 364,250

9 213,900

 

081002

0763

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

150,000

 

150,000

 

 

 

Разом по програмі:

 

10 134,943

13 789,029

23 923,972

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Програма економічного і соціального розвитку                                 м. Миколаєва на 2015-2018  роки

 

-1 035,134

-1 035,134

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,000

-1 035,134

-1 035,134

 

 

 

Разом:

 

10 134,943

12 753,895

22 888,838

 

40

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки

-45,611

 

-45,611

 

 

 

Разом по програмі:

 

-45,611

0,000

 

-45,611

 

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

1 128,300

325,070

1 453,370

 

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 

 

15 524,000

 

15 524,000

 

 

100103

0610

Дотація житлово-комунальному господарству

2 419,000

 

2 419,000

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ 

-4 566,000

8 827,000

 

4 261,000

 

 

100208

0620

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії 

 

2 552,000

2 552,000

 

100302

0620

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

381,000

 

381,000

 

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

19 000,000

17 000,000

36 000,000

 

180409

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

 

-4 000,000

-4 000,000

 

 

 

Разом по програмі:

 

18 362,300

40 228,070

 

58 590,370

 

 

240601

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів 

Екологічна політика                            м. Миколаєва

-357,786

694,148

336,362

 

200700

0540

Інші природоохоронні заходи

 

33,638

 

33,638

 

 

 

Разом по програмі:

 

-324,148

694,148

370,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Програма економічного і соціального розвитку                              м. Миколаєва на 2015-2018  роки

 

2 000,000

2 000,000

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,000

2 000,000

 

2 000,000

 

 

 

 

Разом:

 

17 992,541

42 922,218

60 914,759

 

24

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Міська комплексна програма “Культура”  на 2013-2017 роки

93,309

780,000

873,309

 

 

 

Разом по програмі:

 

93,309

780,000

873,309

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Програма охорони культурної спадщини міста Миколаєва на 2011 – 2015 роки

23,755

 

23,755

 

 

 

Разом по програмі:

 

23,755

0,000

23,755

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Програма економічного і соціального розвитку                             м. Миколаєва на 2015-2018  роки

 

5 768,000

5 768,000

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,000

5 768,000

5 768,000

 

 

 

Разом:

 

117,064

6 548,000

6 665,064

 

67

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

210105

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 

Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєвана 2014 -2016 роки

 

1 700,000

1 700,000

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,000

1 700,000

1 700,000

 

 

 

Разом:

 

0,000

1 700,000

1 700,000

 

45

 

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки

-45,611

 

-45,611

 

 

 

Разом по програмі:

 

-45,611

0,000

-45,611

 

 

 

Разом:

 

-45,611

0,000

 

-45,611

 

 

56

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки

-45,611

 

-45,611

 

 

 

Разом по програмі:

 

-45,611

0,000

-45,611

 

 

 

Разом:

 

-45,611

0,000

 

-45,611

 

 

75

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

250404

0133

Інші видатки

Програма економічного і соціального розвитку                             м. Миколаєва на 2015-2018  роки

-4 035,388

-3 625,622

-7 661,010

 

 

 

Разом по програмі:

 

-4 035,388

-3 625,622

-7 661,010

 

 

 

Разом:

 

-4 035,388

-3 625,622

-7 661,010

 

 

 

Міські програми, всього:

 

37 180,689

141 610,805

178 791,494

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

*

За переліком програм, затверджених відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради

 

 

 

 

 

В.М. Калашніков

 

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: