Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

Миколаїв

від 07 березня 2023         № 115

 

 

Про попередній розгляд проєкту рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2/19 «Про затвердження комплексної Програми «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021–2023 роки» (із змінами)»

 

Розглянувши проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 24.12.2020 №2/19 «Про затвердження комплексної Програми «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021–2023 роки» (із змінами), керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27, пунктом 1 частини другої статті 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Винести на розгляд Миколаївської міської ради проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 24.12.2020 №2/19 «Про затвердження комплексної Програми «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021–2023 роки» (із змінами).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Лукова В.Д.

 

Міський голова                                                                                 О. СЄНКЕВИЧ

 

s-ob-001

 

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ

 

від                      Миколаїв                                                               №

 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 24.12.2020 №2/19 «Про затвердження комплексної Програми «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021–2023 роки»(із змінами)

 

З метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України і забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, сприяння у забезпеченні належного фінансування мобілізаційних заходів у період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Закону України «Про основи національного спротиву»,керуючись ст.ст. 26, 59Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до комплексної Програми «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2023 роки» (далі – Програма), затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 № 2/19 «Про затвердження комплексної Програми «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2023 роки» (зі змінами):

1.1. Таблицю розділу «Обсяги та джерела фінансування заходів Програми» додатка 1 до Програми викласти в такій редакції:

 

Обсяги і джерела фінансування Програми

Всього

(тис. грн)

У тому числі за роками (тис. грн)

2021

2022

2023

Всього:

217180,846

789

 

15466,346

 

200925,5

Кошти бюджету Миколаївської міської територіальної громади

217180,846

789

 

15466,346

 

200925,5

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, збережені на рахунках місцевих бюджетів станом на 01.01.2022

У межах відповідних видатків

1.2. Розділ 5 Програмита п. 2.1 розділу 2 додатка 2 до Програми викласти в новій редакції(додаються).

1.3 Розділ 5 додатка 2 до Програми доповнити п. 5.6 (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань прав людини, дітей, сім’ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики (Кісельову), першого заступника міського голови Лукова В.Д. 

Міський голова                                                                                 О. СЄНКЕВИЧ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від _______________

№_______________

 

 

РОЗДІЛ 5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

 

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення організованого проведення приписки громадян до призовних дільниць та призову громадян України на строкову військову службу;

- підготовка системи оповіщення, збору і відправки мобілізаційних ресурсів, особового складу органів управління заходами мобілізації до роботи в особливий період;

- сприяння організації призову громадян на строкову військову службу;

- транспортне забезпечення перевезень призовників до пунктів збору під час проведення призовних компаній та військовозобов’язаних до місць проведення навчань та навчальних (перевірочних) або спеціальних зборів;

- забезпечення районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки міста необхідною бланковою продукцією, канцелярськими виробами, надання поштових послуг та послуг з обслуговування оргтехніки;

- проведення заходів щодо захисту приміщень та оргтехніки, призначених для зберігання та робот з документами, що мають гриф обмеження доступу.

Завдання і заходи Програми наведено у додатку 2.

 

Результативні показники

виконання комплексної Програми «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2023 роки»

 

Назва показника

Один.

виміру

Роки

2021

2022

2023

1.1. Здійснення методичного забезпечення мобілізаційної підготовки на території міста, забезпечення відпрацювання документів Мобілізаційного плану міста Миколаєва (розробка і розмноження методичних рекомендацій, формалізованих документів, журналів, бланків, придбання конвертів, поштових марок та канцелярських товарів).

Показники затрат (ресурсне забезпечення Програми)

тис. грн

3

3,5

3,5

Показники продукту:

кількість методичних рекомендацій, формалізованих документів, журналів, бланків, конвертів, поштових марок та канцелярських товарів

од.

200

260

250

Показники ефективності:

забезпеченість матеріально-технічними засобами виконкому для роботи в особливий період особливого стану за Програмою

%

28,2

64,8

100

Показники якості:

готовність органів управління заходами мобілізації в особливий період

%

100

100

100

1.2. Здійснення заходів з технічного захисту інформації (захист комп’ютерної техніки для роботи з мобілізаційними документами з обмеженим доступом, розробка і розмноження формалізованих документів, журналів, бланків, придбання конвертів, поштових марок та канцелярських товарів, штампів та печаток)

Показники затрат (ресурсне забезпечення Програми):

Обсяг видатків

тис. грн

70

37

40

Показники продукту:

кількість об’єктів технічного захисту інформації

од.

2

1

1

Показники ефективності:

технічна захищеність комп’ютерів для роботи з інформацією з обмеженим доступом

%

50

75

100

Показники якості:

забезпечення технічного захисту інформації від запланованих на рік

%

100

100

100

1.3. Здійснення заходів з організації робіт щодо захисту інформації у оборонній сфері, мобілізаційній підготовці та мобілізаційній готовності міста (забезпечення охорони державної таємниці та технічного захисту інформації в автоматизованих системах, призначених для роботи з секретними мобілізаційними документами, обладнання приміщень для проведення робочих нарад з мобілізаційних питань, де озвучується секретна інформація)

Показники затрат (ресурсне забезпечення Програми)

тис. грн

140,0

110,0

102,0

Показники продукту:

rкількість об’єктів інформаційної діяльності, на яких потрібно проводити роботи з технічного захисту інформації (періодично);

кількість приміщень, які обладнані для зберігання та роботи з секретними документами

 

од.

 

 

од.

 

2

 

 

2

 

1

 

 

0

 

2

 

 

0

Показники ефективності:

кількість порушень законодавства щодо охорони державної таємниці та технічного захисту інформації під час роботи з секретними мобілізаційними документами

од.

0

0

0

Показники якості:

запобігання розголошення секретної інформації у сфері оборони та мобілізаційних питань та втратам матеріальних носіїв секретної інформації

%

100

100

100

2.1. Організація мобілізаційної підготовки та обліково-призовної роботи. Забезпечення функціонування системи військового обліку та території міста Миколаєва.

Підтримання в готовності до роботи в особливий період системи мобілізаційного розгортання

Показники затрат (ресурсне забезпечення Програми)

 

тис. грн

235

630

405

Показники продукту:

кількість елементів системи оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів в особливий період

од.

58

58

58

Показники ефективності:

укомплектованість матеріально-технічними засобами елементів системи оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів від запланованих на рік

Забезпеченість районних призовних комісій матеріальними та канцелярськими засобами від запланованих на рік

 

%

 

 

 

%

 

 

100

 

 

 

100

 

100

 

 

 

100

 

100

 

 

 

100

Показники якості:

Підвищення якості проведення занять з адміністрацією елементів системи оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів

%

 

85

100

100

3.1. Забезпечення перевезень військовозобов’язаних і призовників

Показники затрат (ресурсне забезпечення Програми)

тис. грн

341

0

375

Показники продукту:

кількість військовозобов’язаних і призовників

кіль-кість людей

5300

0

5300

Показники ефективності:

забезпечення перевезень військовозобов’язаних і призовників

%

 

80

0

90

Показники якості:

забезпеченість транспортних перевезень від запланованих на рік

%

 

100

0

100

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від________________

№_________________

 

Додаток 2

до Програми

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів, обсяги та джерела фінансування

комплексної Програми «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2023 роки»

 

№ з/п

Заходи Програми

Виконавці

Термін виконан-ня

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн)

Очікуваний результат

Всього

У тому числі по роках

2021

2022

2023

 

2. Організація мобілізаційної підготовки та обліково-призовної роботи. Забезпечення функціонування системи військового обліку на території міста Миколаєва.

Підтримання в готовності до роботи в особливий період системи мобілізаційного розгортання

2.1

Забезпечення на території міста ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників, сприяння організації призову громадян на строкову військову службу, підготовки системи оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів під час мобілізації до роботи в особливий період, підготовки до проведення призову військовозобов’язаних і залучення техніки за мобілізацією (виготовлення журналів, книг, бланків, плакатів, стендів, інших формалізованих документів, виготовлення та розміщення зовнішньої реклами на білбордах, сітілайтах та інших видах зовнішньої реклами, виготовлення роздаткової продукції, придбання конвертів, канцелярських товарів,  послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування оргтехніки і картриджів, поштові послуги)

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки м. Миколаєва

2021-2023 роки

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

1170

235

630

405

Підвищення ефективності забезпечення на території міста ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників, сприяння організації призову громадян на строкову військову службу, підготовці системи оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів під час мобілізації до роботи в особливий період, підготовці до проведення призову військовозобов’язаних і залучення техніки за мобілізацією

5. Заходи з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України і забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності

5.6

З метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності надати субвенції для поліпшення матеріально-технічного забезпечення та забезпечення виконання заходів національного спротиву місцевого значення

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, військові частиниМиколаївського гарнізону – платники податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат до бюджету Миколаївської міської територіальної громади

2021-2023 роки

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

200000,0

-

-

200000,0

Підвищення рівня бойової готовності, якісного виконання бойових завдань,  належного матеріально-технічного забезпечення  військових частин та заходів національного спротиву місцевого значення

 

 

Загальний обсяг

 

 

 

217180,846

789

15466,346

200925,5

 

 

У тому числі:

кошти міського бюджету

 

 

 

217180,846

789

15466,346

200925,5

 

 

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, збережені на рахунках місцевих бюджетів станом на 01.01.2022

 

 

 

У межах відповідних видатків

 

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: