Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

Миколаїв

від 25 січня 2023                                                                                       № 21

Про попередній розгляд проєкту рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/62 «Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки» (зі змінами та доповненнями)»

 

Розглянувши проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/62 «Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки» (зі змінами та доповненнями)», керуючись п. 1 ч. 2 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Винести на розгляд міської ради проєкт рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/62 «Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки» (зі змінами та доповненнями)».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Андрієнка Ю.Г. 

 

Міський голова                                                                                 О. СЄНКЕВИЧ


 

s-dj-012 

 


МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ

 

Миколаїв

від                                                                                                                 №

 

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/62 «Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки»
(зі змінами та доповненнями)

 

З метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення міста, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни та доповнення до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки    (далі – Програма), затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2019 № 56/62 «Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки» (зі змінами та доповненнями).

1.1. У додатку 1 «Паспорт Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 pp.» до Програми:

- таблицю пункту 8 «Обсяги фінансування» викласти в такій редакції:

 

Всього

по Програмі

2020-2024

Фінансування за роками, тис. грн

2020

2021

2022

2023

2024

Всього, у т.ч.

18 651 944,79

2 703 249,2

3 358 068,1

4140499,29

3 935 076,3

4 515 051,9

Міський бюджет

16 735 458,29

2 543 909,2

2 692 742,1

3374141,79

3 772 857,8

4 351 807,4

Інші джерела фінансування

1916486,50

159 340,0

665 326,0

766 357,5

162 218,5

163244,5

1.2. У додатку 2 «Перелік завдань та заходів Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020?2024 роки» до Програми:

1.2.1. У підрозділі «Благоустрій та саночищення об’єктів комунального господарства» розділу 2 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, об’єктів благоустрою» частини ІІ «Благоустрій міст, сіл, селищ»:

1.2.1.1. У колонці «Виконавці»:

-  пункти 2.12 та 5.8 доповнити словами «КП ММР «Миколаївські парки».

1.2.2. Доповнити частиною ІІІ «Попередження та запобігання (у т.ч. ліквідація наслідків) аварій, катастроф (у т.ч. надзвичайних ситуацій) воєнного характеру на об’єктах житлово-комунального господарства міста Миколаєва» (додається).

1.2.3. Рядок «Всього по Програмі» викласти в новій редакції (додається).

1.3. Додаток 3 «Результативні показники виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки» до Програми:

1.3.1. Доповнити частиною ІІІ «Попередження та запобігання (у т.ч. ліквідація наслідків) аварій, катастроф (у т.ч. надзвичайних ситуацій) воєнного характеру на об’єктах житлово-комунального господарства міста Миколаєва» (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою міста, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, інформаційних технологій та діджиталізації (Іванова), з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), заступника міського голови Андрієнка Ю.Г.

 

Міський голова                                                                                  О. СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від __________________

№  __________________

 

Додаток 2

до Програми

 

ПЕРЕЛІК

завдань та заходів Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

з/п

Перелік заходів Програми

Термін

виконання

Виконавці

Фінансування по роках, тис.грн

Очікуваний результат

Всього по Програмі

2020

2021

2022

2023

2024

Частина III «Попередження та запобігання (у т.ч. ліквідація наслідків) аварій, катастроф (у т.ч. надзвичайних ситуацій) воєнного характеру на об’єктах житлово-комунального господарства міста Миколаєва»

1.

Попередження та запобігання (у т.ч. ліквідація наслідків) аварій, катастроф (у т.ч. надзвичайних ситуацій) воєнного характеру на об’єктах житлово-комунального господарства міста Миколаєва

2020-2024

ДЖКГ ММР, КП ММР «ЕЛУ автодоріг», КП ММР «Миколаївські парки», КП ММР «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва», КП ММР «Миколаївелектро-транс», КП ММР  «Миколаївкомунтранс», КП ММР «Обрій-ДКП», КП ММР «Миколаївська ритуальна служба», ЖКП ММР «Бриз», КСМЕП, ОКП «Миколаївоблтепло-енерго», МКП «Миколаївводоканал», КП ММР «ДЄЗ «Пілот»

Всього у т.ч.

-

-

-

70 000,0

91 000,0

Покращання санітарного та

екологічного стану міста, створення комфортних умов проживання населення

Міський бюджет

-

-

-

70 000,0

91 000,0

 

Інші джерела фінансування*

-

-

-

-

-

 

 

По частині IІІ

 

 

Всього, у т.ч.

-

-

-

70 000,0

91 000,0

 

Міський бюджет

-

-

-

70 000,0

91 000,0

Інші джерела фінансування*

-

-

-

-

-

 

Всього по Програмі

 

 

Всього, у т.ч.

2703249,2

3358068,1

4140499,29

3 935 076,3

4 515 051,9

 

Міський бюджет

2543909,2

2692742,1

3374141,79

3 772 857,8

4 351 807,4

Інші джерела фінансування*

159340,0

665326,0

766357,5

162 218,5

163244,5

                 

 

*Кошти з інших джерел фінансування, передбачені на виконання Програми, для відповідального виконавця (головного розпорядника коштів) можуть надходити протягом року та, у разі потреби, будуть затверджені у видатках бюджету Миколаївської міської територіальної громади на відповідний рік.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від _______________________

№  _______________________

 

Додаток 3

до Програми

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

 

з/п

Назва показника

Одиниці виміру

2023 рік

2024 рік

Попередження та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру

1.

Попередження та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру

 

 

 

Показник затрат

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн

70 000, 0

91 000,0

Обсяг бюджетних ресурсів

тис. грн

70 000, 0

91 000,0

Обсяг ресурсів інших джерел фінансування

тис. грн

-

-

Показник продукту

 

 

 

Об’єм робіт, які заплановано впроваджувати протягом року

од/кв.м/п.м

100 000,0

100 000,0

Показник ефективності

 

 

 

Середні витрати на 1 одиницю виконаних робіт

тис. грн

0,7

0,91

Показник якості

 

 

 

Питома вага виконаних робіт до запланованих

%

100

100

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: