Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

Миколаїв

від 25 січня 2023                                                                                       № 18

Про попередній розгляд проєкту рішення
міської ради «Про внесення змін та доповнень
до рішення виконавчого комітету
Миколаївської міської ради від 11.10.2022 № 542
«Про затвердження Програми розвитку та
підтримки комунальних закладів охорони здоров’я
Миколаївської міської ради та надання
медичних послуг, понад обсяг передбачений
програмою державних гарантій медичного
обслуговування населення, на 2023-2025 роки»

 

Розглянувши проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 11.10.2022 № 542  «Про затвердження Програми розвитку та  підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2023-2025 роки», керуючись п. 1 ч. 2 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Винести на розгляд Миколаївської міської ради проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 11.10.2022 № 542  «Про затвердження Програми розвитку та  підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2023-2025 роки».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Петрова А.Л.

 

Міський голова                                                                                О. СЄНКЕВИЧ    

 

s-zd-010/1                                                                                                      

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ

 

від                                                             Миколаїв                                                               №

 

Про внесення змін та доповнень до рішення

виконавчого комітету Миколаївської міської ради

від 11.10.2022  № 542  «Про затвердження

Програми     розвитку   та    підтримки

комунальних  закладів   охорони   здоров’я

Миколаївської  міської  ради    та   надання

медичних послуг, понад обсяг передбачений

програмою державних гарантій медичного

обслуговування населення, на 2023-2025 роки»

 

З метою покращання рівня надання медичної допомоги та матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я міста, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни та доповнення до Програми розвитку та  підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2023-2025 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради      від 11.10.2022 № 542 «Про затвердження Програми розвитку та  підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2023-2025 роки».

1.1. Додаток 1 до Програми «Паспорт Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Миколаєва, на 2023-2025 роки» викласти в новій редакції (додається).

1.2. У додатку 2 до Програми «Перелік завдань і заходів Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Миколаєва, на 2023-2025 роки»:

- доповнити  частину 1 «Перелік заходів розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я»  розділом ІІІ (додається);

- рядок «Всього по Програмі» викласти в новій редакції (додається).

1.3. У додатку 3 до Програми «Результативні показники Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Миколаєва, на 2023-2025 роки» доповнити частину 1 «Перелік заходів розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я» розділом ІІІ (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Норд), з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), заступника міського голови Петрова А.Л.

 

 

 

Міський голова                                                                                    О. СЄНКЕВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від ________________________

№  ________________________

 

Додаток 1

до Програми

 

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку та  підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2023-2025 роки

 

1. Програму затверджено рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 11.10.2022 № 542.

 

2. Ініціатор: управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

 

3. Розробник Програми: управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

 

4. Відповідальний виконавець: управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

 

5. Співвиконавці:  управління капітального будівництва Миколаївської міської ради, департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради, комунальні некомерційні підприємства Миколаївської міської ради, підпорядковані управлінню охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

 

6. Термін виконання: 2023-2025 роки

 

7. Обсяги та джерела фінансування

 

Джерело фінансування

Обсяг фінансування

(тис. грн)

У тому числі за роками (тис. грн)

2023

2024

2025

Кошти бюджету Миколаївської міської територіальної громади

1623636

557624

502717

563295

 

ЗАТВЕДЖЕНО

рішення міської ради

від _________________________

№  _________________________

 

Додаток 2

до Програми

 

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Програми розвитку та  підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2023-2025 роки

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн*

Очікуваний результат

 

Джерело фінансування

2023

2024

2025

 
 

       ЧАСТИНА 1 «Перелік заходів розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоровя»

 

ІІІ

Проведення поточних ремонтів в закладах охорони здоров’я

 

2023-2025

 

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

30000

30000

30000

 

 

 

 

Забезпечення проведення поточних ремонтів (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в закладах)

2023-2025

Комунальні некомерційні підприємства ММР, підпорядковані управлінню охорони здоров’я  ММР; управління капітального будівництва ММР;   департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР;

 управління охорони здоров?я  ММР

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

30000

30000

30000

Забезпечення надання якісної медичної допомоги та безперебійної роботи закладів охорони здоров’я  міста

 

Всього за  Програмою

2023-2025

 

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

557624

502717

563295

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від______________

№__________________

 

Додаток 3

до Програми

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2023-2025 роки

 

                                                      Назва показника

Одиниця виміру

2023

2024

2025

       ЧАСТИНА 1 «Перелік заходів розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоровя»

ІІІ. Проведення поточних ремонтів в закладах охорони здоров’я

затрат

 

 

 

 

Кількість закладів

од.

18

18

18

Обсяг видатків на проведення поточних ремонтів

тис. грн

30000

30000

30000

продукту

 

 

 

 

Кількість об’єктів, які необхідно відремонтувати

од.

18

18

18

ефективності

 

 

 

 

Середня вартість на 1 установу

тис. грн

1667

1667

1667

якості

 

 

 

 

Відсоток відремонтованих об’єктів

%

100

100

100

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: