Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

23 грудня 2021                                                                                   № 12/182

Про затвердження міської комплексної

програми «Освіта» на 2022-2024 роки

 

З метою створення умов та інноваційних механізмів розвитку системи освіти, визначення перспектив і подальшого розвитку освітньої галузі, забезпечення відповідності змісту освіти потребам і викликам сучасного суспільства, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити міську комплексну програму «Освіта» на 2022-2024 роки (далі – Програма, додається).

2. Управлінню освіти Миколаївської міської ради щорічно до 20 січня надавати до міської ради інформацію про хід виконання Програми.

3. Департаменту фінансів Миколаївської міської ради (Святелик), управлінню освіти Миколаївської міської ради (Личко) забезпечити фінансування Програми в межах коштів, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Норд), з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), заступника міського голови Петрова А.Л.

 

Міський голова                                                                                    О. СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23 грудня 2021

№ 12/182

 

 

Міська комплексна програма «Освіта»

на 2022-2024 роки

 

Загальні положення

 

Міська комплексна програма «Освіта» на 2022-2024 роки (далі – Програма) визначає мету, стратегічні завдання розвитку освіти, конкретизує шляхи їх реалізації, очікувані результати, основні заходи, виконавців, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення реалізації Програми.

Програма розроблена з метою створення умов та інноваційних механізмів розвитку системи освіти відповідно до Конституції України, на виконання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про вищу освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р, постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів з питань освіти.

Розробка Програми обумовлена необхідністю продовження програмно-цільового забезпечення подальшого розвитку системи освіти в місті, модернізації усіх ланок системи освіти з урахуванням позитивного досвіду за результатами виконання попередньої Програми; запровадження навчальних програм на основі нових Державних стандартів освіти (дошкільної, початкової, базової середньої, профільної середньої); забезпечення різноманітності форм здобуття освіти та ефективного управління закладами освіти, упровадження механізму громадського нагляду за діяльністю закладів освіти; задоволення освітніх запитів громади міста.

 

Вступ

 

Освіта є однією з найважливіших сфер у житті міста, стратегічно пріоритетною, базовою для соціально-економічного зростання та розвитку громади. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу. Тому розвитку освіти міста Миколаєва постійно приділяється значна увага. Так, у попередні роки діяла міська комплексна програма «Освіта» на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/15 (зі змінами та доповненнями).

У дошкільній освіті (за останні три роки) досягнуто таких результатів.

Збережено розгалужену мережу закладів дошкільної освіти (73 заклади та Миколаївська спеціальна школа для дітей з порушеннями зору) для задоволення потреб у дошкільній освіті жителів міста, де виховується 14952 дитини.

Показник охоплення дошкільною освітою дітей віком від трьох до шести років становить 97,5%.

100% дітей п’ятирічного віку отримують дошкільну освіту за різними формами.

Сформовано мережу закладів, які надають спеціальні освітні послуги відповідно до індивідуальних особливостей, в яких діти дошкільного віку мають можливість отримати реабілітаційно-відновлювальну та корекційну допомогу.

Розвинуто мережу груп компенсуючого типу для дітей з особливими потребами (198  груп), з них: 155 – спеціальні, 43 – санаторні групи.

У 54 закладах відкрито 158 інклюзивних груп для дітей з особливими освітніми потребами.

Функціонують 3 санаторні заклади дошкільної освіти для дітей з ранніми проявами туберкульозної інфекції, малими та затихаючими формами туберкульозу та 8 дошкільних груп у Миколаївській спеціальній школі для дітей з порушеннями зору.

На рівні держави удосконалюється зміст дошкільної освіти: затверджено Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) та методичні рекомендації щодо його впровадження, що мають забезпечити наступність між дошкільною освітою та початковою середньою освітою; викладено в новій редакції Положення про заклад дошкільної освіти, яке визначає основні засади діяльності закладів дошкільної освіти; Державною службою якості освіти України надані методичні рекомендації щодо формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах освіти; впроваджується система управління безпечністю харчових продуктів (ХАССП) у дошкільних закладах, як обов’язкова умова для гарантування безпечного харчування дітей; розроблена нова редакція Закону України «Про дошкільну освіту».

Відповідні заходи щодо удосконалення освітнього процесу у закладах дошкільної освіти здійснені освітянами міста.

Узагальнено 11 творчих робіт педагогів з питань впровадження інновацій в організацію освітнього процесу та досвід роботи інструкторів з фізкультури щодо впровадження авторської методики Миколи Єфименка «Казкова фізкультуринка».

Організовано співпрацю з науковцями та експертами з питань: мистецької роботи з дітьми; мовленнєвого розвитку дітей та корекційної роботи; фізичного розвитку, розвитку математичних здібностей дітей; використання сучасних засобів, ефективних прийомів створення освітнього простору у закладі освіти та визначення ролі педагога у ньому; управлінської діяльності – процедури оцінювання, роботи з кадрових питань та документоведення, протидії конфліктам тощо.

Досвід понад 20 закладів дошкільної освіти представлено на всеукраїнських семінарах, майстер-класах, виставках, присвячених впровадженню інновацій, розробленню програм розвитку закладу, створенню внутрішньої системи забезпечення якості освіти, організації фізкультурно-оздоровчої та музично-мистецької діяльності.

Більше ста робіт педагогів міста з питань організації освітньої, методичної, управлінської діяльності закладів дошкільної освіти надруковано на шпальтах фахових періодичних видань.

Педагоги 12 закладів дошкільної освіти стали переможцями щорічного Всеукраїнського конкурсу освітніх технологій, організованого видавництвом «Світич». Бронзові медалі ХІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» (м. Київ) отримали заклади дошкільної освіти №№ 29, 123, 141. Переможницею I Всеукраїнського конкурсу керівників закладів освіти «Директор 2020: краща практика» у номінації «Заклад дошкільної освіти» стала Наталія Малишева, директор закладу дошкільної освіти № 140 «Малятко».

Впродовж декількох років консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Ірина Романюк веде Всеукраїнську авторську школу для керівників та вихователів-методистів «МетоПростіР», роботи якої надруковано на шпальтах фахових видань. Методичний посібник «План роботи закладу дошкільної освіти: принципи, структура, зміст. Крок за кроком до реального плану ефективних дій» схвалений комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.

З метою збереження фонду будівель закладів дошкільної освіти та створення нових місць здійснено такі заходи:

- після капітального ремонту свої двері для малечі відкрив сучасний заклад дошкільної освіти № 72 у мікрорайоні Мала Корениха;

- до міської Програми енергозбереження «Теплий Миколаїв» на 2017 ? 2022 роки включено заклади дошкільної освіти №№ 87, 106, 123, 144;

- продовжується капітальний ремонт будівель закладів дошкільної освіти №№ 79, 94, 139;

- тривають капітальні ремонти закладів дошкільної освіти №№ 60, 75;

- на фінансування до управління капітального будівництва Миколаївської міської ради передано об’єкт нерухомого майна за адресою: вул. Космонавтів, 144а для проведення реконструкції під розміщення дитячого дошкільного закладу;

- планується будівництво закладу дошкільної освіти в мікрорайоні Північний (280 місць);

- здійснюються підготовчі роботи щодо будівництва дитячого садка № 67 (210 місць).

У 2019/2020 навчальному році кожному закладу освіти виділено 200 тис.грн. Ці кошти використано для покращення умов перебування дітей у закладах дошкільної освіти: проведено ремонтні роботи та придбано обладнання.

У загальній середній освіті досягнуто таких результатів.

Оптимізовано мережу закладів загальної середньої освіти: кількість закладів скоротилася на два та становить 68 установ (у т.ч. гімназії ? 8, ліцеї – 5, колегіум – 1, спеціалізовані школи з поглибленим вивченням іноземних мов з 1 класу – 2, спеціалізована школа мистецтв і прикладних ремесел – 1, заклад загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів з вечірньою/заочною та екстернатною формами навчання – 1, спеціальна школа для дітей з порушеннями зору – 1 (шкільне відділення – 175 учнів). В усіх типах закладів навчаються 46304 учні, з них: учнів 1-4 класів – 19067, учнів 5 ?9 класів – 22173, учнів 10-11 класів – 5064. Середня наповнюваність класів по місту становить 28,5 учнів.

Відповідно до ч. 3 ст. 4 Закону України «Про повну загальну середню освіту» здобувачі освіти навчаються за такими формами: очна (денна) у 2019 році – 42502, у 2020 році – 43858, у 2021 році – 44829; очна (вечірня ) у 2019 році – 680, у 2020 році – 730, у 2021 році – 708; заочна у 2019 році – 203, у 2020 році – 155, у 2021 році – 147; педагогічний патронаж (2019 рік – 566, 2020 рік – 574, 2021 рік – 521). Освітній процес за сімейною формою навчання організовано у 49 закладах загальної середньої освіти для 462 здобувачів освіти.

43 здобувачі освіти вибули з 23 закладів загальної середньої освіти для здобуття освіти за дистанційною формою навчання. За екстернатною формою навчання здобули базову середню освіту у 2019 році 24 особи, у 2020 році – 10, у 2021 році – 18, повну загальну середню освіту отримали у 2019 році – 138, у 2020 році – 135, у 2021 році – 126 осіб.

Забезпечено дотримання Законів України «Про освіту» (ст. 7), «Про повну загальну середню освіту» (ст. 5) стосовно мови навчання. Заклади загальної середньої освіти здійснюють освітній процес українською мовою.

З метою задоволення потреб населення у початковій школі десяти закладів освіти функціонують окремі класи з навчанням мовами національних меншин (заклади загальної середньої освіти №№ 10, 15, 18, 19, 25, 31, 35, 45, 53, 61), водночас у базовій та профільній середній школі предмети викладаються українською мовою в обсязі не менше 80 відсотків річного обсягу навчального часу.

Керівниками закладів освіти посилено роз’яснювальну роботу серед батьків, вчителів і громадськості щодо дотримання мовного законодавства, тому на початку 2020/2021 навчального року 4 заклади освіти (заклади загальної середньої освіти №№ 15, 25, 31, 45) відкрили перші класи лише з українською мовою навчання.

Створено умови для оволодіння іноземними мовами: англійську мову вивчають 44241 учень, німецьку – 7679 учнів, французьку – 54 учні. У позаурочний час діти відвідують факультативи й гуртки (з англійської мови – 51, німецької – 436, французької – 54). Здійснено викладання іноземної мови як другої для 7649 школярів (англійської – 444, німецької – 6553, французької – 652).

Ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі є профільність, вона має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності. З метою реалізації профільного навчання у закладах загальної середньої освіти передбачено комплектування старших класів за напрямами: природничо-математичним, філологічним, суспільно-гуманітарним, художньо-естетичним, технологічним. Напрями диференціації конкретизуються в окремі профілі навчання: фізичний, математичний, біолого-хімічний, економічний, географічний, екологічний, правовий, інформаційно-технологічний тощо.

У 56 закладах освіти міста функціонують 159 класів з профільним навчанням (кількість зросла від 3399 до 4367) та 137 класів з поглибленим вивченням окремих предметів (у порівнянні з 2018 роком кількість учнів зменшилася з 5477 до 4479 учнів).

Створенню єдиного інформаційного освітнього простору, який забезпечує доступність до якісної інформації, сприяє онлайн-платформа «Нові знання», програма «КУРС: Школа», яка дозволяє передавати дані до Єдиної державної електронної бази з питань освіти за допомогою Інформаційної системи управління освітою.

Серед позитивних здобутків треба відмітити зростання рівня володіння комп’ютерної грамотності педагогів як наслідок активного застосування інформаційно-комп’ютерних технологій для дистанційного навчання. Зміна формату курсової перепідготовки вчителів, проведення різноманітних заходів зі зростання фахової майстерності, впровадження дистанційного навчання у курсовій перепідготовці дозволили вчителям значно підвищити свій професійний рівень.

Усі заклади освіти підключено до мережі Інтернет. Створено умови для використання інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеках закладів освіти та перетворенню їх в інформаційні центри. 53 бібліотеки мають комп’ютери як для роботи бібліотекаря, так і для користувачів. 58 бібліотек ведуть сторінку «Шкільна бібліотека» та блоги на сайтах закладів освіти. Реалізується проєкт «Цифрова грамотність». Проведено навчання бібліотечних працівників на сайті «Дія. Цифрова освіта».

Створено умови для використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності та освітньому процесі.

З метою розширення можливостей педагогів щодо використання сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій в освітньому процесі реалізовано міський інноваційний проєкт «Хмарні технології в управлінській діяльності та освітньому процесі», який сприяв оволодінню учасниками проєкту новими освітніми технологіями, програмами, прийомами, набуттю навичок розробки інтерактивних завдань, вмінь кодувати і декодувати тексти, здійснювати перевірку і закріплення навчального матеріалу, контроль за виконанням управлінських рішень тощо. Учителі-предметники, керівники закладів освіти вдосконалюють інформаційну грамотність, цифрову компетентність з використанням Google-сервісів, онлайн-спілкування, власних сайтів, блогів, сайту Центру професійного розвитку педагогічних працівників (далі – ЦПРПП), що сприяє ефективній мережевій взаємодії усіх учасників освітнього процесу.

Задля формування медіакомпетентності керівників закладів освіти на базі ЦПРПП функціонує міська школа «Від медіаграмотності до медіакультури», в рамках якої проведено низку тренінгів з питання підвищення рівня медіаграмотності, формування медіакультури, умінь адекватного сприйняття і правильного ставлення до інформаційного потоку, запобігання вразливості людини до медіазалежності та медіаманіпуляцій. Певний досвід із зазначеного питання накопичено закладами освіти, що інтегрували медіаосвіту в освітній процес та удосконалюють медіакультуру вчителів, здобувачів освіти, батьків, адже освоєння нового дає можливість створювати у закладах освіти інформаційні простори для набуття здобувачами освіти власного досвіду активної взаємодії, розв’язання актуальних життєвих проблем.

У 2020/2021 навчальному році у закладах загальної середньої освіти впроваджено практику використання електронних журналів на різних платформах. Такий досвід мають заклади загальної середньої освіти №№ 1, 18, 19, 22, 31, 57, Миколаївський економічний ліцей № 1, СШМіПР «Академія дитячої творчості».

Одним із складників успішної реалізації Концепції Нової української школи є умотивований педагог, який має свободу творчості й розвивається професійно. 3126 (100%) педагогів мають вищу освіту; з них: 1554 - мають вищу кваліфікаційну категорію, 678 – спеціалісти І категорії, 458 – спеціалісти; 728 – старші учителі, 479 – учителі-методисти.

За останні три роки підвищився якісний склад педагогічних кадрів: вища кваліфікаційна категорія зросла на 1% (від 48 до 49%), вищу освіту мають 100% педагогів.

ЦПРПП проводить системну роботу щодо розвитку управлінської культури та підвищення психологічної компетентності керівників закладів освіти. В рамках міських проєктів  «Управлінський університет менеджерів методичної роботи» та «Науковці – педагогам» для адміністрації закладів освіти проведено цикл наукових студій, тренінгів та практикумів: «Інституційний аудит. Основні складові внутрішньої системи забезпечення якості освіти», «Використання антикорупційних інструментів у роботі з учнівською молоддю», «Особиста ефективність та продуктивність праці – складові успішності», «Профілактика професійного та емоційного вигоряння», «Стрес і стресостійкість. Шляхи формування стресостійкості», «Емоційний інтелект – запорука успішної комунікації та партнерства», низку консультацій з питань впровадження технологій дистанційного та змішаного навчання, адміністрування під час карантину, цикл заходів щодо навчання керівників закладів освіти основам менеджменту, інноваційним управлінським методикам, сучасним підходам до здійснення освітнього процесу в умовах реформування освітньої галузі, що сприяло вдосконаленню управлінської компетентності, підвищенню професійної й загальної культури керівників закладів освіти.

Психологічний супровід освітнього процесу здійснює потужна служба, до складу якої входять 153 практичні психологи та 67 соціальних педагогів.

Створено умови для розвитку здібностей і обдарувань учнів.

Школярі Миколаєва – активні учасники та переможці всеукраїнських і міжнародних інтерактивних ігор-конкурсів «Левеня», «Кенгуру», «Геліантус», «Соняшник», «Лелека», «Кришталева сова», «Грінвіч».

Особливе місце серед інтелектуальних конкурсів займає Мала академія наук (МАН). За останні три роки 40 учнів стали переможцями ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

Міська рада виплатила стипендії міського голови 67 учням-переможцям інтелектуальних конкурсів.

Учні закладів освіти міста – щорічні призери Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням, що проходить під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!», Всеукраїнського конкурсу «МАН – Юніор Дослідник», переможці Міжнародної виставки інновацій та технологій «Обмін технологіями – 2021 – Малайзія-Хорватія» (ІІІ місце, Миколаївський морський ліцей імені професора М. Александрова).

Протягом 2019-2021 років заклади освіти реалізують міський освітньо-просвітницький проєкт «Десять цінностей сьогодення», метою якого є активізація діяльності закладів освіти міста щодо виховання в учнівської молоді морально-етичних якостей, формування загальнолюдських цінностей, життєвих компетентностей, розвиток правосвідомості й шанування свобод інших, сприяння профілактиці негативних соціальних явищ.

Забезпечено рівний доступ до якісної освіти дітям з особливими потребами. На базі 5 закладів загальної середньої освіти функціонують 28 спеціальних класів для дітей із затримкою психічного розвитку (295 учнів). У 46 закладах загальної середньої освіти – 226 інклюзивних класів (326 учнів).

В інклюзивних класах введено посади асистента учителя, що забезпечує соціально-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами. Психолого-педагогічний супровід забезпечують практичні психологи та соціальні педагоги, які використовують інноваційні форми, методи та практики інклюзивного навчання.

Пандусами обладнано всі заклади освіти міста, з них відповідають державним будівельним нормам пандуси у 23 закладах загальної середньої освіти, 5 загальних дошкільних закладах, 3 закладах початкової освіти.

У 16 закладах загальної середньої освіти облаштовано 20 туалетних кімнат для маломобільних груп населення.

У двох закладах загальної середньої освіти та Палаці творчості учнів працюють ліфти.

Заклад загальної середньої освіти № 36 повністю пристосований для навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

Створено і функціонують 4 інклюзивно-ресурсні центри, які надають послуги дітям з особливими освітніми потребами.

Залучено та використано кошти з усіх джерел фінансування на зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти.

Придбано сучасні кабінети природничо-математичного циклу: фізики – 9, хімії – 7, біології – 6, математики – 6; лінгафонні кабінети – 9. Інтерактивні поверхні є в 46 закладах загальної середньої освіти (165 класів).

У 62 закладах загальної середньої освіти встановлено систему очистки питної води; придбано обладнання для харчоблоків; у 29 закладах встановлено теплолічильники та лічильники енергоносіїв; придбано спортивний інвентар для 19 закладів; одномісні парти, стільці, дидактичні матеріали для 57 закладів освіти.

Здійснено будівництво навчальних приміщень для розвитку творчого потенціалу учнів з інклюзивною формою навчання СШМіПР «Академія дитячої творчості». Проведено реконструкцію покрівлі закладів загальної середньої освіти №№ 64, 40; спортивного майданчика закладу загальної середньої освіти № 44, стадіонів у закладах загальної середньої освіти №№ 3, 61, спортивної зали закладу загальної середньої освіти № 60. Розпочато будівництво котелень у закладах загальної середньої освіти №№ 4, 29, 45. Проведено заходи щодо енергозбереження: виконано санацію 6 закладів освіти, тривають роботи у 8 закладах, заплановано проведення робіт в 11 закладах освіти.

У професійній (професійно-технічній) та вищій освіті досягнуто таких результатів.

Професійну (професійно-технічну) та вищу освіту надають Миколаївський муніципальний академічний коледж та 7 закладів професійної (професійно-технічної) освіти (робітничі професії та початковий рівень вищої професійної освіти за кваліфікацією «молодший спеціаліст»). Найбільша кількість спеціалістів готується за спеціальностями «кухар-бармен», «кухар-кондитер», «слюсар з ремонту автомобілів», «електрозварник ручного зварювання». Також професійно-технічні заклади міста готують спеціалістів за наступними спеціальностями: електрогазозварники, фрезерувальники, верстатники широкого профілю, слюсарі з контрольно-вимірювальних процесів приладів та автоматики, слюсарі – електромеханіки, швачки, токарі, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтери, муляри-штукатури, електромонтажники.

Третій рік працює навчально-практичний центр з підготовки електротехнічних професій на базі Вищого професійного училища суднобудування. У Миколаївському професійному машинобудівному ліцеї функціонують навчально-практичні центри за спеціальностями «Токар. Верстатник широкого профілю. Фрезерувальник. Шліфувальник. Свердлувальник», «Слюсар-ремонтник. Слюсар механоскладальних робіт. Слюсар-інструментальник. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування». Навчально-практичний  центр з професій слюсарного напрямку передбачає професійний розвиток майстрів виробничого навчання, викладачів спецдисциплін, здобувачів освіти, а також дає можливість підвищувати професійну компетентність фахівців інших закладів освіти та підприємств.

Миколаївський професійний ліцей будівництва та сфери послуг – єдиний заклад освіти області, який запровадив дуальну систему навчання з спеціальностей, професій «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», «Кухар». Дуальність як методологічна характеристика професійної освіти передбачає узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфери з підготовки кваліфікованих кадрів певного профілю в рамках організаційно-відмінних форм навчання.

Основне завдання упровадження елементів дуальної форми навчання – усунути основні недоліки традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих робітників, подолати розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом та підвищити якість підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм навчання.

З метою підготовки кваліфікованих кадрів для підприємств міста керівники професійно-технічних навчальних закладів  залучають фахівців підприємств  до проведення  зі здобувачами професійно-технічної освіти практичних занять, майстер-класів, конкурсів професійної майстерності тощо; укладають угоди про використання матеріально-технічної бази підприємств міста для проведення виробничої практики.

У позашкільній освіті досягнуто таких результатів

У системі освіти міста функціонують 7 закладів позашкільної освіти, в яких здобувають освіту 12720 вихованців. Також створено умови для позакласної роботи у закладах загальної середньої освіти, якою охоплено 12143 дитини.

36 художніх колективів у закладах позашкільної освіти мають звання «Зразкових» та «Народних».

Заклади позашкільної освіти – організатори й активні учасники культурно-масових заходів обласного, міського, районного рівнів (щороку понад 1500 заходів, 30 тис. учасників, 275 тис. глядачів).

Крім того, 6300 вихованців взяли участь у різнорівневих конкурсах, виставах, змаганнях, фестивалях. Із них 3400 стали переможцями у 150 конкурсах всеукраїнського та міжнародного рівнів (Болгарія, Грузія, Німеччина, Греція, Польща тощо) у художньо-естетичному, науково-технічному, туристсько-краєзнавчому та еколого-натуралістичному напрямку.

Таким чином, за роки дії зазначеної Програми створювалися умови щодо забезпечення потреб на освіту від дошкільної до фахової передвищої освіти. Постановка перспективних цілей і завдань у попередній Програмі допомогла уникнути кризових явищ у сфері освіти міста. Використання програмно-цільового методу для вирішення проблем розвитку освіти було також спрямовано на створення умов для ефективного різнорівневого управління фінансами відповідно до пріоритетів державної освітньої політики в умовах бюджетних обмежень.

 

Розділ І. Визначення проблем,

на розв’язання яких спрямована програма

 

Програма зорієнтована на вирішення проблеми забезпечення рівного доступу до освіти, забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності, створення умов для навчання, виховання та розвитку особистості.

Програма забезпечить реалізацію актуальних проблем:

- створення сучасного освітнього середовища в контексті реалізації Концепції Нової української школи;

- створення оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти;

- покращання якості надання освітніх послуг;

- задоволення потреб батьків в охопленні дітей дошкільного віку вихованням;

- усунення перевантаження груп в закладах дошкільної освіти;

- дотримання фізіологічних норм харчування;

- забезпечення безпечного харчування дітей через впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (ХАССП);

- створення належних умов для якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами;

- ефективне використання цифрових технологій для інформаційно-аналітичного забезпечення освіти;

- упровадження інноваційних механізмів розвитку системи освіти;

- оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти (понад 50% будівель освітніх закладів функціонують 50 і більше років);

- створення інклюзивного освітнього середовища;

- усунення диспропорції між потребою на утримання мережі закладів освіти та фактичним фінансуванням галузі.

Сучасна освіта потребує впровадження нових за характером та змістом відносин між усіма учасниками освітнього процесу, які базуються на засадах людиноцентризму, єдності навчання, виховання та розвитку, нерозривного зв’язку із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями. Крім того, зміни в інформаційній, комунікативній, професійній та інших сферах сучасного суспільства вимагають модернізації не лише закладів освіти і методів викладання, а й відношення до освіти, мотивування учнів до здобуття знань.

Програма визначає основні напрямки, пріоритети, завдання розвитку освітньої політики в місті на 2022-2024 роки.

 

Розділ ІІ. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є інноваційний розвиток системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти міста відповідно до сучасних потреб та запитів суспільства щодо доступу до якісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну самореалізацію й інтеграцію в українське та європейське суспільство; постійне та послідовне підвищення якості освіти; формування позитивного іміджу освітньої галузі та перспектив її розвитку.

 

Розділ ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем,

обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

Для розв’язання проблем необхідно:

- продовжити реконструкцію та капітальний ремонт інженерних комунікацій, які внаслідок багаторічної експлуатації перебувають у незадовільному стані;

- продовжити створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти;

- продовжити облаштування закладів освіти автоматичною пожежною сигналізацією та системою блискавкозахисту;

- продовжити оновлення холодильного й технологічного обладнання на харчоблоках закладів освіти;

- запровадити сучасні енергозберігаючі технології з метою зниження ресурсоенергозатратності;

- вжити заходів щодо:

- створення додаткових місць у закладах дошкільної освіти шляхом відкриття додаткових груп, добудови приміщень до функціонуючих закладів, будівництва нових закладів;

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти;

- обладнання сучасних ігрових та спортивних майданчиків у закладах освіти;

- створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти;

- оновлення та поповнення комп’ютерного обладнання у закладах освіти;

- заохочення творчо працюючих керівників закладів освіти, педагогічних працівників, учасників та переможців фахових конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів тощо;

- стимулювання обдарованих, здібних дітей, переможців інтелектуальних та творчих конкурсів, спортивних змагань, турнірів тощо;

- дотримання фізіологічних норм харчування;

- створення інклюзивного освітнього середовища;

- упровадження в освітній процес здоров’я зберігаючих технологій, дотримання санітарно-гігієнічних вимог у закладах освіти;

- усунення диспропорції між потребою на утримання мережі закладів освіти та фактичним фінансуванням галузі.

 

Розділ ІV. Перелік завдань і заходів Програми

та результативні показники

 

Завданнями і заходами Програми є:

- розвиток мережі закладів освіти, ресурсного забезпечення та створення сучасного освітнього середовища;

- забезпечення для населення міста рівного доступу до якісної освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;

- забезпечення доступу до освіти дітей з особливими освітніми потребами та організація інклюзивної освіти, здійснення відповідної корекційно-реабілітаційної роботи на базі закладів освіти та інклюзивно-ресурсних центрів;

- забезпечення здобуття освіти в умовах, що гарантують збереження здоров’я, захист прав здобувачів освіти в освітньому процесі, їх психологічну та фізичну безпеку;

- підтримка розвитку творчого потенціалу та самореалізації обдарованої молоді;

- пошук і реалізація сучасних ефективних моделей виховання, спрямованих на формування системи цінностей особистості;

- піднесення соціального статусу педагогічних працівників; підвищення професійної компетенції педагогів щодо впровадження сучасних форм, методів і технологій, визнання унікальної цінності особистості учасників освітнього процесу в  закладах освіти;

- сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників відповідно до соціально-економічних змін сучасного інформаційно-технологічного суспільства та стратегічних завдань розвитку освіти у місті;

- застосування сучасних технологій для створення баз даних про освіту, освітнє середовище, оперативного збору, обробки й обміну інформацією.

 

Очікувані результати:

- забезпечення ефективності функціонування галузі освіти в місті;

- відкритість освітніх ресурсів, доступність освітніх послуг, рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, всебічного розвитку кожної особистості;

- розвиток інклюзивного освітнього середовища міста;

- приведення рівня охоплення дітей дошкільною освітою до потреб територіальної громади міста;

- обладнання в закладах освіти автоматичною пожежною сигналізацією, забезпечення протипожежного захисту в приміщеннях закладів освіти відповідно до норм Кодексу цивільного захисту України;

- покращення системи навчання учасників освітнього процесу з питань пожежної безпеки;

- розширення взаємодії та співпраці з громадськими організаціями;

- створення умов для розвитку обдарованої молоді;

- створення інформаційного банку даних для систематизації інформації, підвищення рівня оперативності та доступності й оптимізації інформаційних потоків;

- скорочення витрат бюджетних коштів на споживання енергоресурсів.

 

Основним узагальнюючим результативним показником виконання Програми має стати:

- збалансована відповідність якості освітнього процесу в закладах освіти державним освітнім стандартам та міжнародним критеріям;

- задоволення очікувань учасників освітнього процесу якістю наданих закладами освіти послуг;

- конкурентоспроможність випускників закладів освіти на ринку праці;

- виховання у дітей та молоді патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;

- підвищення професіоналізму та соціального статусу педагогічних працівників.

 

Для досягнення мети та завдань Програми передбачено відповідні заходи (додаток 2).

 

Розділ V. Координація та контроль за виконанням Програми

 

Безпосередню координацію та контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює управління освіти Миколаївської міської ради. Співвиконавцями заходів Програми є: заклади та установи освіти міста, управління капітального будівництва Миколаївської міської ради; комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс», комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс», Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва.

Щороку до 20 грудня управління освіти Миколаївської міської ради отримує інформацію від співвиконавців та аналізує стан її реалізації.

Управління освіти Миколаївської міської ради щороку до 20 січня інформує постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту, департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради про виконання заходів Програми.

Після закінчення терміну реалізації Програми управління освіти Миколаївської міської ради у місячний термін готує підсумковий звіт про її виконання та розміщує його на офіційному сайті управління освіти Миколаївської міської ради.

 

Розділ VІ. Додатки до Програми

 

1. Паспорт міської комплексної програми «Освіта» на 2022-2024 роки.

2. Перелік завдань і заходів міської комплексної програми «Освіта» на 2022-2024 роки.

3. Результативні показники виконання Програми «Освіта» на 2022?2024 роки.

 

_______________________________________________


Додаток 1

до Програми

 

 

ПАСПОРТ

міської комплексної програми «Освіта» на 2022-2024 роки

 

1. Програму затверджено рішенням Миколаївської міської ради від __________ № _____ .

2. Ініціатор розроблення Програми: управління освіти Миколаївської міської ради.

3. Розробник Програми: управління освіти Миколаївської міської ради.

4. Відповідальний виконавець: управління освіти Миколаївської міської ради.

5. Співвиконавці:

5.1. Заклади та установи освіти міста.

5.2. Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради.

5.3. Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс».

5.4. Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс».

5.5. Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва.

6. Термін виконання: 2022-2024 роки.

7. Обсяги та джерела фінансування:

 

Джерела фінансування

Обсяг

фінансування (тис.грн)

у тому числі за роками

2022 рік

2023 рік

2024 рік

Разом по програмі

8 668 190,800

2 616 282,800

2 879 357,000

3 172 551,000

у тому числі

 

 

 

 

з місцевого бюджету

5 310 738,700

1 601 948,700

1 763 587,000

1 945 203,000

з державного бюджету

152 609,000

46 105,000

50 716,000

55 788,000

за рахунок освітньої субвенції

2 915 448,000

880 800,000

968 880,000

1 065 768,000

із спеціального фонду (власні надходження)

289 395,100

87 429,100

96 174,000

105 792,000

 

Примітка: обсяги фінансування можуть корегуватися в межах бюджетного періоду без внесення змін до даної таблиці.

 

 

Додаток 2

до Програми

 

 

ПЕРЕЛІК

Завдань і заходів міської комплексної програми «Освіта» на 2022-2024 роки

 

№ п/п

Захід

Строк виконання заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн)

Очікуваний результат

 

всього

у тому числі по рокам

 

разом

2022

2023

2024

1.

Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти

 

 

 

 

Підвищення рівня охоплення дошкільною освітою дітей дошкільного віку

- кількість діючих закладів дошкільної освіти (од.)

х

74

74

75

- кількість груп (од.)

х

693

693

699

- кількість дітей (осіб)

х

15 148

15 148

15 288

1.1.

Забезпечення належного функціонування закладів дошкільної освіти

2022-2024

Управління освіти ММР, заклади дошкільної освіти

2 161 183,0

652 925,000

718 218,0

790 040,0

з місцевого бюджету

2 160 437,0

652 700,000

717 970,0

789 767,0

з державного бюджету

 

 

0,000

0,000

за рахунок освітньої субвенції

 

 

0,000

0,000

із спеціального фонду (власні надходження)

746,000

225,000

248,000

273,000

1.2.

Введення в дію після проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти №№ 15, 75

2022-2024

Управління освіти ММР, заклади дошкільної освіти

4 000,000

1 500,000

0,000

2 500,000

з місцевого бюджету

4 000,000

1 500,000

 

2 500,000

з державного бюджету

 

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції

 

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

 

 

 

1.3.

Введення в дію закладів дошкільної освіти у мікрорайоні Північний

2022-2024

Управління освіти ММР, заклади дошкільної освіти

2 500,000

0,000

0,000

2 500,000

з місцевого бюджету

2 500,000

 

 

2 500,000

з державного бюджету

 

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції

 

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

 

 

 

1.4.

Передача у комунальну власність дитячих навчальних закладів № 126

2022-2024

Управління освіти ММР, заклади дошкільної освіти

25 538,000

7 715,000

8 487,000

9 336,000

з місцевого бюджету

23 170,000

7 000,000

7 700,000

8 470,000

з державного бюджету

 

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції

 

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

2 368,000

715,000

787,000

866,000

1.5.

Забезпечення  харчуванням дітей у закладах дошкільної освіти , у тому числі дітей пільгової категорії відповідно до вимог діючого законодавства 

2022-2024

Управління освіти ММР, заклади дошкільної освіти

410 440,000

124 000,000

136 400,0

150 040,0

з місцевого бюджету

225 080,000

68 000,000

74 800,000

82 280,000

з державного бюджету

 

 

0,000

0,000

за рахунок освітньої субвенції

 

 

0,000

0,000

із спеціального фонду (власні надходження)

185 360,000

56 000,000

61 600,000

67 760,000

1.6.

Створення умов для освіти та виховання дітей з особливими освітніми потребами, у т.ч. перепрофілювання груп загального типу в спеціальні, організація інклюзивного навчання

2022-2024

Управління освіти ММР, заклади дошкільної освіти

У межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік

 

 

 

Разом

 

 

2 603 661,0

786 140,0

863 105,0

954 416,0

 

з місцевого бюджету

2 415 187,0

729 200,0

800 470,0

885 517,0

з державного бюджету

0,000

0,000

0,000

0,000

за рахунок освітньої субвенції

0,000

0,000

0,000

0,000

спеціального фонду (власні надходження)

188 474,0

56 940,0

62 635,0

68 899,0

2.

Забезпечення належних умов для надання загальної середньої освіти

 

 

 

 

 

- кількість закладів загальної середньої освіти (од.)

 

 

х

70

70

70

Підвищення якості загальної середньої освіти

- кількість класів (од./груп в дошкільному відділені

 

 

х

1632/16

1632/16

1632/16

- кількість учні/дітей (осіб)

 

 

х

46517/273

46517/273

46517/ 273

2.1.

Забезпечення належного функціонування закладів  загальної середньої освіти, у т.ч. спеціальних, спеціалізованих та дошкільних відділень

2022-2024

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

4 218 908,000

1 274 594,000

1 402 054,000

1 542 260,000

з місцевого бюджету

1 387 179,0

419 087,0

460 996,0

507 096,0

з державного бюджету

0,000

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції

2 815 155,0

850 500,0

935 550,0

1 029 105,0

із спеціального фонду (власні надходження)

16 574,000

5 007,000

5 508,000

6 059,000

2.2.

Передача у комунальну власність НВК «Зоря» та НВК «Чайка»

2022-2024

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

48 326,000

14 600,000

16 060,000

17 666,000

з місцевого бюджету

33 100,000

10 000,000

11 000,000

12 100,000

з державного бюджету

0,000

 

0,000

0,000

за рахунок освітньої субвенції

11 585,000

3 500,000

3 850,000

4 235,000

із спеціального фонду (власні надходження)

3 641,000

1 100,000

1 210,000

1 331,000

2.3.

Функціонування профільних класів та класів з поглибленим вивченням окремих предметів у закладах загальної середньої освіти

2022-2024

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

У межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік

 

 

2.4.

Забезпечення організованим підвезенням учнів до закладів загальної середньої освіти №№ 12, 14, 23, 24, 27, 29, 40,11, які проживають на території обслуговування закладу освіти на відстані понад 3 км і потребують підвезення

2022-2024

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

17 212,000

5 200,000

5 720,000

6 292,000

 

з місцевого бюджету

17 212,000

5 200,000

5 720,000

6 292,000

з державного бюджету

0,000

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції

0,000

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

 

 

 

2.5.

Придбання спеціалізованих шкільних автобусів для підвезення учнів з обмеженими фізичними можливостями до закладів загальної середньої освіти

2022-2024

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

5 800,000

0,000

2 800,000

3 000,000

з місцевого бюджету

5 800,000

 

2 800,000

3 000,000

з державного бюджету

0,000

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції

0,000

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

 

 

 

2.6.

 Забезпечення організованим підвезенням спеціальним транспортом до закладів загальної середньої освіти учнів з обмеженими фізичними можливостями, які потребують підвезення

2022-2024

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

1 326,000

0,000

390,000

936,000

з місцевого бюджету

1 326,000

 

390,000

936,000

з державного бюджету

0,000

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції

0,000

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

 

 

 

2.7.

Пільгове користування учнями 1-11 класів міським комунальним транспортом протягом навчального року

2022-2024

Управління освіти ММР, комунальні підприємства ММР «Миколаївелектротранс», «Миколаївпастранс»

23 090,000

7 090,000

7 700,000

8 300,000

з місцевого бюджету

23 090,000

7 090,000

7 700,000

8 300,000

з державного бюджету

0,000

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції

0,000

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

 

 

 

2.8.

Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів
(крім учнів пільгової категорії)

2022-2024

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

104 596,000

31 600,000

34 760,000

38 236,000

з місцевого бюджету

52 298,000

15 800,000

17 380,000

19 118,000

з державного бюджету

0,000

 

0,000

0,000

за рахунок освітньої субвенції

0,000

 

0,000

0,000

із спеціального фонду (власні надходження)

52 298,000

15 800,000

17 380,000

19 118,000

2.9.

Забезпечення  харчуванням учнів у закладах загальної середньої освіти з числа дітей пільгової категорії відповідно до вимог діючого законодавства

2022-2024

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

51 305,000

15 500,000

17 050,000

18 755,000

з місцевого бюджету

51 305,000

15 500,000

17 050,000

18 755,000

з державного бюджету

0,000

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції

0,000

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

 

 

 

2.10.

Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів пільгової категорії у пришкільних таборах закладів  освіти

2022-2024

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

845,000

255,000

281,000

309,000

з місцевого бюджету

845,000

255,000

281,000

309,000

з державного бюджету

0,000

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції

0,000

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

 

 

 

2.11.

Створення освітнього середовища для реалізації Концепції Нової української школи (матеріально-технічне забезпечення навчального процесу)

2022-2024

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

94 584,000

28 575,000

31 433,000

34 576,000

з місцевого бюджету

28 384,000

8 575,000

9 433,000

10 376,000

з державного бюджету

66 200,000

20 000,000

22 000,000

24 200,000

за рахунок освітньої субвенції

0,000

 

0,000

0,000

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

 

0,000

0,000

2.12.

Створення умов для здобуття загальної середньої освіти дітьми з особливими освітніми потребами. Придбання корекційного обладнання. Оснащення ресурсних кімнат, санвузлів, підйомників, пандусів тощо

2022-2024

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

2 648,000

800,000

880,000

968,000

з місцевого бюджету

2 648,000

800,000

880,000

968,000

з державного бюджету

0,000

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції

0,000

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

 

 

 

 

Разом

 

 

4 568 640,0

1 378 214,0

1 519 128,0

1 671 298,0

з місцевого бюджету

1 603 187,0

482 307,0

533 630,0

587 250,0

з державного бюджету

66 200,000

20 000,000

22 000,000

24 200,000

за рахунок освітньої субвенції

2 826 740,0

854 000,0

939 400,0

1 033 340

із спеціального фонду (власні надходження)

72 513,0

21 907,0

24 098,0

26 508,0

3.

Забезпечення належних умов для надання позашкільної освіти

х

 

 

 

Створення умов для отримання якісної позашкільної освіти
дітьми та молоддю

- кількість закладів позашкільної освіти (од.)

х

7

7

7

- кількість груп (од.)

х

842

842

842

- кількість дітей, охоплених позашкільною освітою (осіб)

х

12 720

12 720

12 720

3.1.

Забезпечення належного функціонування закладів позашкільної освіти

2022-2024

Управління освіти ММР, заклади позашкільної освіти

256 570,500

77 513,500

85 265,000

93 792,000

з місцевого бюджету

256 278,500

77 425,500

85 168,000

93 685,000

з державного бюджету

0,000

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції

0,000

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

292,000

88,000

97,000

107,000

3.2.

Створення груп для занять дітей з особливими освітніми потребами

2022-2024

Управління освіти ММР, заклади позашкільної освіти

У межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік

 

 

3.3.

Сприяння участі у масових заходах, конкурсах, фестивалях, виставках тощо по напрямках позашкільної освіти

2022-2024

Управління освіти ММР, заклади позашкільної освіти

У межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік

 

 

Разом

 

 

256 570,500

77 513,500

85 265,000

93 792,000

 

з місцевого бюджету

256 278,500

77 425,500

85 168,000

93 685,000

з державного бюджету

0,000

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції

0,000

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

292,000

88,000

97,000

107,000

4

Забезпечення належних умов для надання професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти

 

 

 

 

Задоволення потреб
громади у професійних кадрах

- кількість закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (од.)

х

8

8

8

4.1.

Забезпечення функціонування Миколаївського муніципального академічного коледжу І та ІІ рівня акредитації

2022-2024

Управління освіти ММР, Миколаївський муніципальний академічний коледж

23 221,000

7 015,000

7 717,000

8 489,000

з місцевого бюджету

23 221,000

7 015,000

7 717,000

8 489,000

з державного бюджету

0,000

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції

0,000

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

 

 

 

4.2.

Забезпечення функціонування  закладів професійної (професійно-технічної) освіти

2022-2024

Управління освіти ММР, заклади професійної (професійно-технічної) освіти

650 836,000

196 627,000

216 290,0

237 919,0

з місцевого бюджету

561 562,000

169 656,000

186 622,0

205 284,0

з державного бюджету

0,000

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції

62 228,000

18 800,000

20 680,000

22 748,000

із спеціального фонду (власні надходження)

27 046,000

8 171,000

8 988,000

9 887,000

 

Разом

 

 

674 057,000

203 642,000

224 007,0

246 408,0

з місцевого бюджету

584 783,000

176 671,0

194 339,0

213 773,0

з державного бюджету

0,000

0,000

0,000

0,000

за рахунок освітньої субвенції

62 228,000

18 800,000

20 680,000

22 748,000

із спеціального фонду (власні надходження)

27 046,000

8 171,000

8 988,000

9 887,000

5.

Створення безпечних та нешкідливих умов навчання та виховання, медичне забезпечення, соціальний захист дітей пільгових категорій

х

х

х

х

Збереження здоров’я учнів, вихованців, надання своєчасної медичної допомоги, матеріальної допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування

5.1.

Забезпечення  закладів освіти лікарськими засобами, виробами медичного призначення, антисептиками, дезінфікувальними засобами тощо

2022-2024

Управління освіти ММР, заклади освіти

70 442,000

21 281,000

23 410,000

25 751,000

з місцевого бюджету

46 923,000

14 176,000

15 594,000

17 153,000

з державного бюджету

23 519,000

7 105,000

7 816,000

8 598,000

за рахунок освітньої субвенції

0,000

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

 

 

 

5.2.

Забезпечення питною водою дітей закладів дошкільної освіти №№ 92, 99, 147, учнів закладів загальної середньої освіти №№ 21, 23, 24, 60, 61. Поетапне встановлення систем доочищення води у закладах освіти

2022-2024

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

17 874,000

5 400,000

5 940,000

6 534,000

з місцевого бюджету

17 874,000

5 400,000

5 940,000

6 534,000

з державного бюджету

0,000

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції

0,000

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

 

 

 

5.3.

Вжиття заходів з протипожежної безпеки

2022-2024

Управління освіти ММР, управління капітального будівництва ММР, заклади освіти

176 264,000

53 252,000

58 577,000

64 435,000

з місцевого бюджету

146 474,000

44 252,000

48 677,000

53 545,000

з державного бюджету

29 790,000

9 000,000

9 900,000

10 890,000

за рахунок освітньої субвенції

0,000

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

 

 

 

5.4.

Забезпечення учнів 1-х класів закладів загальної середньої та учнів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шкільною та спортивною формами, одягом

2022-2024

Управління освіти ММР, заклади освіти

1 324,000

400,000

440,000

484,000

з місцевого бюджету

1 324,000

400,000

440,000

484,000

з державного бюджету

0,000

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції

0,000

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

 

 

 

5.5.

Надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, та одноразової грошової допомоги випускникам професійної (професійно-технічної) освіти із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на повному державному утриманні, при їх працевлаштуванні

2022-2024

Управління освіти ММР, заклади освіти

6 400,400

1 933,400

2 127,000

2 340,000

з місцевого бюджету

6 400,400

1 933,400

2 127,000

2 340,000

з державного бюджету

0,000

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції

0,000

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

 

 

 

 

Разом

 

 

272 304,400

82 266,400

90 494,000

99 544,000

з місцевого бюджету

218 995,400

66 161,400

72 778,000

80 056,000

з державного бюджету

53 309,000

16 105,000

17 716,000

19 488,000

за рахунок освітньої субвенції

0,000

0,000

0,000

0,000

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

0,000

0,000

0,000

6.

Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти

 

 

 

 

 

 

6.1.

Придбання обладнання для кабінетів природничо-математичного циклу для закладів загальної середньої освіти (кабінети хімії, біології, фізики, математики, географії ) та лінгафонних кабінетів

2022-2024

Управління освіти ММР, заклади освіти

61 235,000

18 500,000

20 350,000

22 385,000

з місцевого бюджету

44 685,000

13 500,000

14 850,000

16 335,000

з державного бюджету

16 550,000

5 000,000

5 500,000

6 050,000

за рахунок освітньої субвенції

0,000

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

 

 

 

6.2.

Придбання технологічного обладнання, комп’ютерів, оргтехніки, меблів, лічильників енергоносіїв тощо

2022-2024

Управління освіти ММР, заклади освіти

51 305,000

15 500,000

17 050,000

18 755,000

з місцевого бюджету

34 755,000

10 500,000

11 550,000

12 705,000

з державного бюджету

16 550,000

5 000,000

5 500,000

6 050,000

за рахунок  освітньої субвенції

0,000

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

 

 

 

 

Разом

 

 

112 540,000

34 000,000

37 400,000

41 140,000

з місцевого бюджету

79 440,000

24 000,000

26 400,000

29 040,000

з державного бюджету

33 100,000

10 000,000

11 000,000

12 100,000

за рахунок  освітньої субвенції

0,000

0,000

0,000

0,000

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

0,000

0,000

0,000

7.

Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування

2022-2024

Управління освіти ММР, Центр професійного розвитку педагогічних працівників ММР

15 111,000

4 565,000

5 022,000

5 524,000

Професійний розвиток педагогічних працівників, їх психологічна підтримка

з місцевого бюджету

15 111,000

4 565,000

5 022,000

5 524,000

з державного бюджету

 

 

 

 

за рахунок  освітньої субвенції

 

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

0,000

0,000

0,000

Разом

 

 

15 111,000

4 565,000

5 022,000

5 524,000

з місцевого бюджету

15 111,000

4 565,000

5 022,000

5 524,000

з державного бюджету

0,000

 

 

 

за рахунок  освітньої субвенції

0,000

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

0,000

0,000

0,000

8.

Забезпечення  надання послуг, спрямованих на корекцію порушень мовлення  дітей

2022-2024

Управління освіти ММР, міський логопедичний пункт

13 075,000

3 950,000

4 345,000

4 780,000

Забезпечення надання послуг, спрямованих на корекцію порушень мовлення  дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти

з місцевого бюджету

13 075,000

3 950,000

4 345,000

4 780,000

з державного бюджету

0,000

 

 

 

за рахунок  освітньої субвенції

0,000

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

 

 

 

Разом

 

 

13 075,000

3 950,000

4 345,000

4 780,000

з місцевого бюджету

13 075,000

3 950,000

4 345,000

4 780,000

з державного бюджету

0,000

0,000

0,000

0,000

за рахунок  освітньої субвенції

0,000

0,000

0,000

0,000

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

0,000

0,000

0,000

9.

Забезпечення надання культурно-просвітницьких послуг

2022-2024

Управління освіти ММР, Миколаївський міський будинок учителя

14 126,800

4 267,800

4 695,000

5 164,000

Забезпечення надання культурно-просвітницьких послуг, що сприяють творчому зростанню освітян

з місцевого бюджету

13 339,000

4 030,000

4 433,000

4 876,000

з державного бюджету

0,000

 

 

 

за рахунок  освітньої субвенції

0,000

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

787,800

237,800

262,000

288,000

Разом

 

 

14 126,800

4 267,800

4 695,000

5 164,000

з місцевого бюджету

13 339,000

4 030,000

4 433,000

4 876,000

з державного бюджету

0,000

0,000

0,000

0,000

за рахунок  освітньої субвенції

0,000

0,000

0,000

0,000

із спеціального фонду (власні надходження)

787,800

237,800

262,000

288,000

10

Забезпечення ведення бухгалтерського обліку закладів та установ освіти, господарського обслуговування закладів освіти

2022-2024

Управління освіти ММР, заклади освіти

76147,300

23005,300

25306,000

27836,000

Ведення бухгалтерського обліку
 закладів та установ освіти,
господарське обслуговування закладів освіти

з місцевого бюджету

75 865,000

22 920,000

25 212,000

27 733,000

з державного бюджету

 

 

 

 

за рахунок  освітньої субвенції

 

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

282,300

85,300

94,000

103,000

Разом

 

 

76 147,300

23 005,300

25 306,000

27 836,000

з місцевого бюджету

75 865,000

22 920,000

25 212,000

27 733,000

з державного бюджету

0,000

 

 

 

за рахунок  освітньої субвенції

0,000

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

282,300

85,300

94,000

103,000

11

Забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсних центрів

2022-2024

Управління освіти ММР, інклюзивно-ресурсні центри

43361,000

13100,000

14410,000

15851,000

Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами
на здобуття освіти

з місцевого бюджету

16 881,000

5100,000

5 610,000

6 171,000

з державного бюджету

0,000

 

0,000

0,000

за рахунок  освітньої субвенції

26 480,000

8000,000

8 800,000

9 680,000

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

 

0,000

0,000

Разом

43 361,000

13 100,000

14 410,000

15 851,0

з місцевого бюджету

16 881,000

5 100,000

5 610,000

6 171,000

з державного бюджету

0,000

0,000

0,000

0,000

за рахунок  освітньої субвенції

26 480,000

8 000,000

8 800,000

9 680,000

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

0,000

0,000

0,000

12

Забезпечення бібліотечно-інформаційними послугами педагогічних працівників міста

2022-2024

Управління освіти ММР,
Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва

9972,000

3013,000

3314,000

3645,000

Надання бібліотечно-інформаційних послуг педагогічним працівникам

з місцевого бюджету

9 972,000

3013,000

3 314,000

3 645,000

з державного бюджету

0,000

 

 

 

за рахунок  освітньої субвенції

0,000

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

0,000

0,000

0,000

Разом

9 972,000

3 013,000

3 314,000

3 645,000

з місцевого бюджету

9 972,000

3 013,000

3 314,000

3 645,000

з державного бюджету

0,000

 

 

 

за рахунок  освітньої субвенції

0,000

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

0,000

0,000

0,000

13.

Підтримка творчо працюючих педагогічних працівників, педагогічних колективів, директорів закладів освіти, робота з обдарованими дітьми та молоддю

х

х

х

х

 

13.1.

Преміювання колективів за результатами міського конкурсу «Навчальний заклад року», педагогічних працівників-переможців конкурсу «Вчитель року» всіх рівнів, міських конкурсів «Нове ім’я», «Класний керівник», «Вихователь року», вчителів, які підготували переможців ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін,  ІІІ етапу конкурсу-захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, керівників гуртків, які підготували переможців Всеукраїнських, міжнародних конкурсів

2022-2024

Управління освіти ММР

2019,000

610,000

671,000

738,000

Стимулювання  професійної діяльності вчителя та підтримка обдарованих учнів, молоді

з місцевого бюджету

2 019,000

610,000

671,000

738,000

13.2.

Преміювання педагогічних працівників за вагомі успіхи на регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях

2022-2024

Управління освіти ММР

322,600

97,600

107,000

118,000

з місцевого бюджету

322,600

97,600

107,000

118,000

13.3.

Виплата стипендії міського голови та міської ради переможцям ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України

2022-2024

Управління освіти ММР

960,000

290,000

319,000

351,000

Удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми та молоддю, сприяння розвитку їх інтелектуальних, творчих здібностей

з місцевого бюджету

960,000

290,000

319,000

351,000

з державного бюджету

0,000

 

 

 

за рахунок  освітньої субвенції

 

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

 

 

 

 

Разом

 

 

3 301,600

997,600

1 097,000

1 207,000

з місцевого бюджету

3 301,600

997,600

1 097,000

1 207,000

з державного бюджету

0,000

 

 

 

за рахунок  освітньої субвенції

0,000

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

 

 

 

14.

Культурно-освітні заходи

 

 

 

 

 

 

14.1.

Забезпечення проведення новорічних свят, у т.ч. безкоштовними новорічними подарунками учнів пільгової категорії та вихованців закладів дошкільної освіти

2022-2024

Управління освіти ММР

3833,200

1158,200

1274,000

1401,000

Забезпечення організації та проведення загальноміських свят та культурно-масових заходів

з місцевого бюджету

3 833,200

1158,2000

1 274,000

1 401,000

14.2.

Забезпечення та організація традиційних міських дитячих  свят, конкурсів, фестивалів, спортивних змагань, інших конкурсів

2022-2024

Управління освіти ММР,

Заклади позашкільної освіти

662,000

200,000

220,000

242,000

з місцевого бюджету

662,000

200,0000

220,000

242,000

14.3.

Проведення ІІ етапу та участь у ІІІ етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

2022-2024

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти, Клуб юних моряків з флотилією

331,000

100,000

110,000

121,000

з місцевого бюджету

331,000

100,0000

110,000

121,000

14.4.

Проведення Спартакіади, Універсіади, Гімназіади, навчально-тренувальних зборів, змагань із військово-прикладних видів спорту, ігор оборонно-масової та військово-патріотичної спрямованості  та участь у таких заходах вищого рівня

2022-2024

Управління освіти ММР

331,000

100,000

110,000

121,000

з місцевого бюджету

331,000

100,0000

110,000

121,000

14.5.

Проведення міського свята працівників освіти

2022-2024

Управління освіти ММР

166,000

50,000

55,000

61,000

з місцевого бюджету

166,000

50,0000

55,000

61,000

 

Разом

 

 

5 323,200

1 608,200

1 769,000

1 946,000

з місцевого бюджету

5 323,200

1 608,200

1 769,000

1 946,000

з державного бюджету

0,000

 

 

 

за рахунок  освітньої субвенції

0,000

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

 

 

 

 

Разом по програмі

 

 

8 668 190,8

2 616 282,8

2 879 357,0

3 172551,0

 

в тому числі з місцевого бюджету

5 310 738,7

1 601 948,7

1 763 587,0

1 945203,0

 

в тому числі з державного бюджету

152 609,0

46 105,0

50 716,0

55 788,0

 

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

2 915 448,0

880 800,0

968 880,0

1 065768,0

 

в тому числі із спеціального фонду
(власні надходження)

289 395,1

87 429,1

96 174,0

105 792,0

 

           

 

ПРИМІТКА - остаточний обсяг визначається рішенням міської ради під час затвердження та виконання міського бюджету м. Миколаєва на відповідний бюджетний рік, без внесення змін до обсягів видатків, передбачених даним додатком. Видатки на реконструкцію (реставрацію) та будівництво закладів освіти передбачено Міською програмою економічного і соціального розвитку м. Миколаєва.

 

 

Додаток 3

до Програми

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
виконання міської комплексної Програми «Освіта» на 2022-2024 роки

 

Результативні показники

2022 рік

2023 рік

2024 рік

Заклади дошкільної освіти

Показники затрат:

 

 

 

Кількість установ всього, од.

74

74

75

Кількість груп в ЗДО, од.

693

693

699

в т.ч. для дітей з особливими освітніми потребами (інклюзія), од.

158

162

167

Обсяг видатків на фінансування , тис.грн

786140

863105

954416

в т.ч. на харчування дітей, тис.грн

124000

136400

150040

Показники продукту:

 

 

 

Кількість дітей, охоплених дошкільною освітою, чол.

15148

15148

15288

в т.ч. дітей з особливими освітніми потребами , чол.

238

248

258

Показники ефективності:

 

 

 

Середня наповнюваність груп в закладах дошкільної освіти, чол.

21,9

21,9

21,9

Середні витрати на утримання 1 дитини, тис.грн

51,9

57,0

62,4

в т.ч. на харчування 1 дитини, тис.грн

8,2

9,0

9,8

Показники якості:

 

 

 

Динаміка збільшення кількості дошкільних навчальних закладів, до фактичного показника попереднього року, %

101,4

100

101,4

Динаміка збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою, до фактичного показника попереднього року, %

102

100

100,9

Динаміка збільшення кількості груп для дітей з особливими освітніми потребами (інклюзія), до фактичного показника попереднього року %

135,0

102,5

100,9

Заклади загальної середньої освіти у тому числі денної форми навчання, вечірні школи та спеціальні заклади освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку)

Показники затрат:

 

 

 

Кількість установ всього, од.

70

70

70

Обсяг видатків на фінансування загальної середньої освіти, тис.грн

1378214

1519128

1671298

в  т.ч. на реалізацію Концепції «Нова українська школа», тис.грн;

28575

31433

34576

Обсяг видатків на стимулювання учнівської молоді, тис.грн

290

319

351

Показники продукту:

 

 

 

Кількість учнів/дітей дошкільного відділення, охоплених освітою, чол.

46517 / 273

46517 / 273

46517 / 273

в  т.ч. кількість учнів, задіяних в реалізації Концепції «Нова українська школа», чол.;

19137

23637

28137

кількість учнів з особливими освітніми потребами , чол.

326

330

340

Кількість учнів переможців ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін,  ІІІ етапів конкурсу-захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів-членів  Малої академії наук (од.)

65

65

65

Показники ефективності:

 

 

 

Середні витрати на утримання 1 учня(дитину) , тис.грн

29,6

32,5

35,7

в т.ч. середні витрати на 1 учня, задіяного в реалізації Концепції «Нова українська школа», тис.грн;

1,5

1,3

1,2

Середній розмір стипендії міського голови учням ? переможцям ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, ІІІ етапів конкурсу-захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів-членів  Малої академії наук, грн

4,5

4,9

5,4

Показники якості:

 

 

 

Динаміка збільшення кількості учнів, охоплених середньою загальною освітою, до фактичного показника попереднього року, %

100,3

100,6

100,6

Динаміка збільшення кількості учнів з особливими освітніми потребами, охоплених середньою загальною освітою, до фактичного показника попереднього року, %

124

101,9

101,9

Динаміка збільшення кількості учнів, задіяних в реалізації Концепції «Нова українська школа», до фактичного показника попереднього року, %

118,8

123,5

119

Динаміка збільшення кількості учнів ? переможців ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, ІІ та ІІІ етапів конкурсу-захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, %

100

100

100

Заклади позашкільної освіти

Показники затрат:

 

 

 

Кількість установ всього, од.

7

7

7

Обсяг видатків на фінансування , тис.грн

77513,5

85265

93792

Показники продукту:

 

 

 

Кількість учнів/дітей, охоплених позашкільною освітою, чол.

12720

12720

12720

Показники ефективності:

 

 

 

Середні витрати на 1 дитину, тис.грн

6,1

6,7

7,4

Показники якості:

 

 

 

Динаміка збільшення кількості дітей, охоплених позашкільною освітою, до фактичного показника попереднього року, %

100,1

100

100

Заклади професійної (професійно-техічної) та фахової передвищої освіти

Показники затрат:

 

 

 

Кількість закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, од.

8

8

8

Обсяг видатків на фінансування , тис.грн

203642

224007

246408

в т.ч. на забезпечення виплати стипендії учням, тис.грн

28199

30483

32709

Показники продукту:

 

 

 

Кількість учнів (студентів), охоплених професійним навчанням, чол.

4200

4200

4200

в т.ч. кількість стипендіатів, чол.

3384

3384

3384

Показники ефективності:

 

 

 

Середні витрати на 1 учня (студента), тис.грн

48,5

53,3

58,7

в т.ч. на виплату стипендії 1 стипендіату, тис.грн

8,3

9,0

9,7

Показники якості:

 

 

 

Динаміка збільшення кількості учнів (студентів), охоплених професійною (професійно-технічною) та фаховою передвищою освітою, до фактичного показника попереднього року, %

100

100

100

Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти

Показники затрат:

 

 

 

Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів освіти, тис.грн

34000

37400

41140

Показники продукту:

 

 

 

Кількість одиниць придбаного обладнання, од.

1700

1700

1700

Показники ефективності:

 

 

 

Середні витрати на одиницю придбаного обладнання, тис.грн

20

22

24,2

Показники якості:

 

 

 

Динаміка збільшення кількості придбаного обладнання довгострокового користування для закладів освіти, до фактичного показника попереднього року, %

100

100

100

 

Опубліковано: 10 cічня 2022р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: