Мапа порталу

                      МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

                               ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                          РІШЕННЯ

 

від 24 листопада 2021                                       №1224

 

 

 

 

Про затвердження Кодексу професійної етики

посадових осіб та працівників виконавчих органів,

комунальних підприємств, установ та організацій

Миколаївської міської ради

 

 

З метою закріплення моральних та професійно-етичних принципів поведінки, підвищення рівня відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади міста Миколаєва під час виконання ними своїх службових повноважень, сприяння впровадженню норм професійної етики серед посадових осіб комунальних підприємств, установ, організацій міста Миколаєва, відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про запобігання корупції», наказу Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158 «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування», керуючись ст.ст. 4, 17, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Кодекс професійної етики посадових осіб та працівників виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради (далі – Кодекс, додається).

2. Керівникам виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради забезпечити дотримання вимог цього Кодексу серед посадових осіб та працівників.

3. Керівникам відділів кадрів забезпечити включення до плану стажування кожної особи, яка виявила бажання працювати в органах місцевого самоврядування міста Миколаєва, вивчення цього Кодексу, а також наказу Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158 «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування».

4. Департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради спільно з відділом кадрів Миколаївської міської ради провести заходи для роз’яснення та впровадження Кодексу для посадових осіб та працівників виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради, а також осіб при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування.

5. Департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради вжити заходів для утворення робочої групи з розробки та впровадження системи сповіщень для повідомлень про неприйнятну поведінку та інші порушення, вказані у Кодексі.

6. Керівникам виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради:

6.1. Додати Кодекс до переліку обов’язкових документів, з якими ознайомлюються нові працівники при прийнятті на роботу.

6.2. За наявності прийнятих локальних правил етичної поведінки посадових осіб та працівників місцевого самоврядування, прийняти рішення та привести їх у відповідність до цього Кодексу або відмінити їх дію та ввести в дію цей Кодекс.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на керівників виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради.

8. Загальний контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову та його заступників згідно з підпорядкованістю структурних підрозділів виконавчого комітету та виконавчих органів Миколаївської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій.

 

 

 

Заступник міського голови                                                                                     Ю. АНДРІЄНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від 24 листопада 2021

№ 1224

 

 

КОДЕКС

професійної етики посадових осіб та працівників виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Кодекс професійної етики посадових осіб та працівників виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради (далі – Кодекс) є узагальненням стандартів етичної поведінки посадових осіб та працівників виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради, сукупністю моральних та професійно-етичних принципів, правил та вимог, якими вони зобов’язані керуватися під час виконання своїх посадових/робочих обов’язків.

1.2. Кодекс ґрунтується на положеннях Конституції України, законодавства  про службу в органах місцевого самоврядування і державну службу, у сфері запобігання корупції, і спрямований на зміцнення авторитету та репутації посадових осіб та працівників виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради, а також на забезпечення інформування громадян про норми поведінки посадових осіб та працівників виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради.

1.3. Цей Кодекс поширюється на посадових осіб та працівників виконавчих органів (самостійних управлінь та департаментів, інших структурних підрозділів) Миколаївської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради (далі – працівники місцевого самоврядування Миколаївської міської ради), а також на осіб, які приймаються на службу в органи місцевого самоврядування, після ознайомлення з цим Кодексом. Відмітка про таке ознайомлення додається до особової справи посадової та іншої особи місцевого самоврядування.

Заява про ознайомлення з цим Кодексом додається до особової справи працівника місцевого самоврядування Миколаївської міської ради (Додаток).

1.4. У цьому Кодексі терміни вживаються у значеннях, визначених Законами України «Про державну службу»«Про службу в органах місцевого самоврядування»«Про запобігання корупції»«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», а також Правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158 (у редакції наказу Національного агентства України з питань державної служби від 28.04.2021№ 72-21).

1.5. Метою цього Кодексу є зміцнення авторитету служби та роботи у виконавчих органах, на комунальних підприємствах, в установах та організаціях Миколаївської міської ради, формування позитивної репутації працівників місцевого самоврядування Миколаївської міської ради, а також забезпечення інформування громадян про норми етичної поведінки посадових осіб та працівників виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради стосовно них.

1.6. Поведінка посадових осіб та працівників виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради має забезпечувати довіру суспільства до виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради (органів місцевого самоврядування).

1.7. Етична поведінка посадових осіб та працівників виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради ґрунтується на принципах служби в органах місцевого самоврядування, визначених Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», а також на загальних вимогах до їх поведінки, визначених Законом України «Про запобігання корупції».

1.8. Керівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради у разі виявлення порушення чи отримання повідомлення про порушення цього Кодексу в межах своєї компетенції відповідно до законодавства зобов’язані вжити заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також поінформувати спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

 

2. Загальні вимоги та обов’язки працівників місцевого самоврядування Миколаївської міської ради

 

2.1. Посадові особи та працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради під час виконання своїх посадових/робочих обов’язків зобов’язані неухильно дотримуватись загальновизнаних етичних норм поведінки, бути доброзичливими та ввічливими, дотримуватись високої культури спілкування, з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, інших юридичних осіб.

2.2. Посадові особи та працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради своєю поведінкою мають зміцнювати авторитет служби в органах місцевого самоврядування, а також позитивну репутацію органів місцевого самоврядування.

Посадові особи та працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради під час виконання своїх посадових обов’язків повинні проявляти стриманість у разі критики чи образ з боку громадян, зауважувати щодо неприйнятності такої поведінки і необхідності дотримання норм ввічливого спілкування.

Посадові особи та працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради, у тому числі в позаробочий час, повинні утримуватися від поширення інформації, зокрема розміщення коментарів на вебсайтах і у соціальних мережах, що можуть завдати шкоди репутації органів місцевого самоврядування.

2.3. Посадові особи та працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради зобов’язані у своїй поведінці не допускати:

2.3.1. використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації;

2.3.2. принизливих коментарів щодо зовнішнього вигляду, одягу, віку, статі, сімейного стану або віросповідання особи;

2.3.3. поширення чуток, обговорення особистого або сімейного життя колег, членів їх сімей та інших близьких осіб;

2.3.4. впливу приватних, сімейних, суспільних або інших стосунків чи інтересів на його (її) поведінку та прийняття рішень під час виконання своїх посадових/робочих обов’язків;

2.3.5. прояву будь-якої з форм дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, а також за мовними або іншими ознаками;

2.3.6. дій сексуального характеру, виражених словесно (погрози, залякування, непристойні зауваження) або фізично (доторкання, поплескування), що принижують чи ображають осіб, які перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування.

Посадові особи та працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради повинні запобігати виникненню конфліктів з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими.

2.4. Працівники місцевого самоврядування Миколаївської міської ради повинні постійно підвищувати свій культурний рівень, рівень свого професійного розвитку, поліпшувати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань за посадою (за професією), зокрема в частині цифрової грамотності, удосконалювати організацію службової/робочої діяльності.

2.5. Посадові особи та працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради зобов’язані з повагою ставитися до державних символів України, використовувати державну мову під час виконання своїх посадових/робочих обов’язків, постійно підвищувати свій рівень володіння державною мовою, не допускати дискримінації державної мови.

2.6. Одяг посадових осіб та працівників виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради повинен бути офіційно-ділового стилю і відповідати загальноприйнятим вимогам пристойності. Посадові особи та працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради повинні мати чистий та охайний формений (якщо форма передбачена при виконанні робочих обов’язків) робочий одяг та зовнішній вигляд.

2.7. Посадові особи та працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради мають шанувати народні звичаї і національні традиції.

2.8. Якщо посадовим особам та працівникам виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради стало відомо про загрозу порушення чи факти порушення цього Кодексу, зокрема, прояву будь-якої форми дискримінації, насильства за ознакою статі, сексуального домагання, недоброчесності або неправомірного поширення інформації з обмеженим доступом посадовою особою та працівником виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради, він (вона) повинен (повинна) негайно повідомити про це безпосереднього керівника, керівника вищого рівня (у разі необхідності).

2.9. Посадові особи та працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради повинні використовувати своє службове становище та робочі обов’язки виключно для виконання своїх посадових обов’язків, робочих завдань і доручень керівників, наданих на підставі та у межах повноважень, передбачених законодавством. Посадовим особам та працівникам виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради забороняється використовувати свої повноваження або своє службове становище в особистих (приватних) інтересах чи в неправомірних особистих інтересах інших осіб, у тому числі використовувати свій статус та інформацію про місце роботи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

2.10. Посадові особи та працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради повинні поважати права та свободи інших осіб.

2.11. Вимоги до посадових осіб та працівників виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради, які займають керівні посади в Миколаївській міській раді, її виконавчих органах, комунальних підприємствах, установах та організаціях Миколаївської міської ради:

2.11.1. У відносинах з підпорядкованими працівниками керівники всіх рівнів мають поєднувати принциповість та вимогливість з повагою та доброзичливістю, не допускати грубощів та приниження людської гідності.

2.11.2. Керівники всіх рівнів повинні:

- під час здійснення добору на посади підпорядкованих працівників, сприяти об’єктивності комісії та врахуванню моральних, професійних та ділових якостей кандидатів;

- сприяти творчому підходу працівників до виконання своїх функцій, заохочувати їхню ініціативу, проявляти повагу до висловлюваних ними правових позицій;

- бути справедливими і об’єктивними в оцінці роботи підпорядкованих працівників, використовуючи їх моральне і матеріальне стимулювання, у тому числі щодо їхнього просування по службі;

- не допускати необґрунтованого притягнення до дисциплінарної відповідальності, звільнення, створення перешкод у просуванні по службі, фактів необ’єктивного підходу до оцінки їх професійних, ділових та особистих якостей;

- сприяти утвердженню у підпорядкованому колективі товариської взаємодопомоги,  позитивного морально-психологічного клімату.

 

3. Доброчесність

 

3.1. Посадові особи та працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради зобов’язані виконувати свої посадові обов’язки, робочі інструкції якнайкраще, чесно і неупереджено, незважаючи на особисті ідеологічні, релігійні або інші погляди, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних чи юридичних осіб, громадських, політичних, релігійних організацій, а також не допускати ухилення від прийняття рішень та відповідальності за свої дії (бездіяльність) та рішення.

3.2. Посадові особи та працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради зобов’язані діяти доброчесно, а саме:

3.2.1. спрямовувати свої дії на захист публічних інтересів та недопущення конфлікту між приватними та публічними інтересами, уникати виникнення реального та потенційного конфлікту інтересів у своїй діяльності;

3.2.2. не використовувати службове/робоче становище в приватних інтересах чи в неправомірних приватних інтересах інших осіб, у тому числі не використовувати свій статус та інформацію про місце роботи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

3.2.3. не розголошувати інформацію, що стала йому (їй) відома у зв’язку з виконанням посадових/робочих обов’язків, зокрема персональні дані фізичних осіб, конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, режим якої встановлено Законами України «Про державну таємницю»«Про інформацію»«Про захист персональних даних» та «Про доступ до публічної інформації», крім випадків, установлених законом.

 

4. Використання службового становища, ресурсів та інформації

 

4.1. Посадові особи та працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради повинні використовувати своє службове/робоче становище, ресурси держави та територіальної громади (рухоме та нерухоме майно, кошти, службову інформацію, технології, інтелектуальну власність, робочий час, репутацію тощо) виключно для виконання своїх посадових/робочих обов’язків і доручень керівників, наданих на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України.

4.2. Посадові особи та працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради у своїй діяльності зобов’язані дотримуватись політичної неупередженості та нейтральності, а саме уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів.

4.2.1. Посадові особи та працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради заборонено у будь-який спосіб використовувати своє службове/робоче становище в політичних цілях, у тому числі для залучення державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери та інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями.

4.3. При виконанні своїх посадових/робочих обов’язків посадові особи та працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради зобов’язані раціонально і дбайливо використовувати комунальну власність, постійно підвищувати ефективність її використання, уникаючи надмірних і непотрібних витрат.

4.3.1. Посадові особи та працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради зобов’язані використовувати надані їм ресурси таким чином, щоб не завдавати шкоди навколишньому середовищу чи здоров’ю людей.

4.4. Робочий час посадових осіб та працівників виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради, зокрема у разі виконання завдань за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу чи дистанційної роботи, має використовуватись для виконання своїх посадових/робочих обов’язків.

4.5. Посадові особи та працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради зобов’язані при роботі з інформацією оцінювати її критично, аналізувати джерела інформації, використовувати ті з них, які є офіційними, приймати рішення на основі достовірної та перевіреної інформації, поширювати лише ту інформацію, що відповідає дійсності.

4.5.1. Посадовим особам та працівникам виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради забороняється приховувати чи обмежувати інформацію, яка має бути доведена до відома інших осіб.

 

5. Використання службового/робочого становища, ресурсів та інформації

 

5.1. Посадові особи та працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради при спілкуванні під час виконання посадових/робочих обов’язків повинні дотримуватися наступних правил:

5.1.1. надавати інформацію із зазначенням даних, що її підтверджують;

5.1.2. надавати в межах повноважень та відповідно до законодавства іншим державним службовцям та посадовим та іншим особам місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання ними посадових/робочих обов’язків;

5.1.3. викладати інформаційні матеріали та повідомлення чітко, лаконічно та послідовно для однозначного їх сприйняття.

5.2. Посадові особи та працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради під час спілкування з громадянами повинні використовувати доступну термінологію.

5.3. Посадові особи та працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради повинні дотримуватися встановленого протоколу у відносинах з представниками органів влади іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних установ.

5.4. Якщо посадовим особам та працівникам виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради стало відомо про загрозу чи факти неправомірного поширення інформації з обмеженим доступом вони повинні негайно повідомити про це безпосереднього керівника.

5.5. Посадовим особам та працівникам виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради забороняється обмежувати доступ до публічної інформації, крім випадків, встановлених Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 

6. Відповідальність

 

6.1. Керівники виконавчих органів (самостійних управлінь та департаментів, інших структурних підрозділів) Миколаївської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради у разі виявлення чи отримання повідомлення про порушення цього Кодексу в межах своєї компетенції відповідно до законодавства зобов’язані вжити заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також проінформувати спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

6.2. З метою всебічного, об’єктивного з’ясування обставин при вирішенні питання притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради за порушення цього Кодексу, посадові особи та працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради зобов’язані надавати безпосередньому керівнику повні та вичерпні пояснення щодо виконання ними службових/робочих повноважень та дотримання цього Кодексу.

 

_______________________________________________________

 

Додаток

до Кодексу

 

 

 

 

ЗАЯВА

 

 

Я,  _________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________________________________________

(назва посади)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

підтверджую, що прочитав (ла), зрозумів (ла) та зобов’язуюсь неухильно виконувати Кодекс професійної етики посадових осіб та працівників виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради, затверджений рішенням виконкому Миколаївської міської ради від ___________ № _______.

 

 

 

____________________________                                                     _______________________

(підпис)                                                                                                  (дата)

 

  Опубліковано: 25 листопада 2021р

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: