Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

25 серпня 2021                                                                                        № 770

Про розгляд заяв громадян,  служб  у

справах дітей адміністрацій Заводського

та Корабельного районів Миколаївської

міської ради щодо взяття на квартирний

облік, внесення змін та доповнень до

облікових справ, зняття з квартирного обліку

 

 Розглянувши заяви громадян,  служб у справах дітей адміністрацій Заводського та Корабельного районів Миколаївської міської ради, документи щодо взяття на квартирний облік,  матеріали про  внесення змін та доповнень до облікових справ,  зняття з квартирного обліку, витяги з протоколів засідань громадської комісії з житлових питань при виконкомі Миколаївської міської ради від 07.07.2021, № 12, від 04.08.2021 № 13, згідно з ч.1 ст.33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», п.14 ч.1 ст.12 Закону України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,   ст. ст. 34, 39,  46 Житлового кодексу Української РСР, п.п. 8, 13, 15, 26, 44, 47 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 № 470, абз.1 п.64 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866, керуючись пп.2 п.«а» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ: 

 

          1. Взяти   на   квартирний  облік  до   загальної   черги   на   отримання

житлових приміщень  громадян, які  потребують поліпшення  житлових  умов (Додаток 1).

 

2. Включити громадян до списку осіб, які користуються правом першочергового отримання жилих приміщень (Додаток 2).

 

          3.  Взяти   на   квартирний   облік  дітей-сиріт   та   дітей,   позбавлених

 

 

батьківського  піклування,  відповідно  до  ч.2  ст.39  Житлового     кодексу Української   РСР,   ч.1   ст.33   Закону     України   «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених    батьківського   піклування»,    абз. 1   п. 64     Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866:

       - Дорохову Ганну Володимирівну, ХХХ р.н., згідно із  заявою служби  у справах дітей адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради від 16.07.2021  № 28214/03.08.01-09/21-2;

       - Кравченка   В’ячеслава    Сергійовича, ХХХ р.н.,  згідно із заявою 

служби  у справах дітей адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради від 21.07.2021  № 28945/05.05.02-15/21-2;

       - Жилкіну Ольгу Анатоліївну, ХХХ р.н., згідно із заявою  служби  у справах дітей адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради від 21.07.2021  № 28947/05.05.02-15/21-2;

       - Галаєва Валерія Володимировича, ХХХ р.н., згідно із  заявою служби  у справах дітей адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради від 22.07.2021  № 29364/03.08.01-09/21-2;

      - Горошко Вікторію Володимирівну, ХХХ р.н., згідно із  заявою служби  у справах дітей адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради від 28.07.2021  № 30149/03.08.01-09/21-2.

 

          4. Включити до списку громадян,  які користуються правом позачергового отримання жилих приміщень, на підставі абз.6 ч.1, ч. 4 ст.46  Житлового кодексу Української РСР:

         - Мєдвєдєва Давида Володимировича, 16.02.1998 р.н., особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування,  згідно з заявою від 28.07.2021.

 

5.  Внести зміни та доповнення до облікових справ громадян, які   перебувають на квартирному обліку:

         - Буртник Катерини Анатоліївни, включити до складу сім’ї на отримання житла сина – Самотея Дениса Дмитровича, ХХХ р.н., дочку - Буртник Злату Дмитрівну, ХХХ р.н., згідно із заявою від 15.07.2021, копіями свідоцтв про народження, склад сім'ї  вважати з 3 осіб (вона, син, дочка), та одночасно включити до списку громадян,  які користуються правом позачергового отримання жилих приміщень, на підставі абз.6 ч.1 ст.46  Житлового кодексу Української РСР;

.      - Мірзакулової Діани Рінат кизи, включити до складу сім’ї на отримання житла дочку – Мірзакулову Софію Олексіївну, ХХХ р.н., згідно із заявою від 16.07.2021, копією свідоцтва про народження, склад сім'ї  вважати з 2 осіб (вона, дочка), та одночасно включити до списку громадян,  які користуються правом позачергового отримання жилих приміщень, на підставі абз.6 ч.1 ст.46  Житлового кодексу Української РСР;

       - Миронця Володимира Миколайовича, включити до складу сім’ї на отримання     житла   дружину  -  Миронець   Катерину   Сергіївну,   дочку –

 

Миронець    Мілану    Володимирівну,  ХХХ р.н., згідно  із  заявою  від

22.07.2021, копіями свідоцтв  про шлюб і народження. Склад сім’ї вважати з 3 осіб (він, дружина, дочка);

         - Петренка Артема Олександровича, включити до складу сім’ї на отримання житла сина – Петренка Максима Артемовича, ХХХ р.н., згідно із заявою від 30.07.2021, копією свідоцтва  про народження. Склад сім’ї вважати з 4 осіб (він, дружина, 2 сини);     

   .   - Гавенка Валерія Віторовича, включити до складу сім’ї на отримання житла сина – Гавенка Ігоря Валерійовича, ХХХ р.н., згідно із заявою від 30.07.2021, копією свідоцтва  про і народження. Склад сім’ї вважати з 4 осіб (він, дружина, дочка, син);

  .     -  Усенко Ольги Олексіївни, розділити облікову справу між нею та колишнім чоловіком – Усенком Анатолієм Івановичем, згідно із заявою від 03.08.2021, копією рішення Ленінського районного суду м. Миколаєва від 06.08.2020. Склад сім'ї  Усенко О.О. вважати з 7 осіб (вона, 2 дочки, зять, 2 онуки, онук). Склад сім'ї  Усенка А.І. вважати з однієї особи.  Одночасно виключити Усенка А.І. із списку громадян, які користуються правом позачергового отримання жилих приміщень, на підставі абз.2 п.47 Правил обліку громадян.

 

        6. Відмовити  у взятті на квартирний облік:

        - Довбушу Андрію Юрійовичу та членам його сім’ї, у зв’язку з відсутністю підстав, зазначених  у ст.34 Житлового кодексу УРСР, п.п.13,15 Правил обліку громадян;

        - Маркевич Вікторії Ігорівні, яка заявлена у складі сім’ї Грицуняка С.М., у зв’язку з відсутністю підстав, зазначених  у ст.34 Житлового кодексу УРСР, п.п.13,15 Правил обліку громадян.

 

       7. Зняти з квартирного обліку:

         - Бердникову Наталію Миколаївну та Берднікова Сергія Леонідовича у зв’язку зі смертю та одночасно виключити із списку осіб, які користуються правом першочергового отримання жилих приміщень, облікову справу Бердникової Н.М. розділити між дітьми -  Балаклецькою Анастасією Сергіївною, Бердниковим Ігорем Сергійовичем та Мальковим Юрієм Володимировичем, згідно із заявами від 06.07.2021. Вважати Балаклецьку А.С., Бердникова І.С. та Малькова Ю.В. на квартирному обліку у загальній черзі з 19.06.1992. Одночасно внести доповнення до облікової справи Балаклецької А.С., а саме включити до складу сім’ї на отримання житла дочку – Балаклецьку Ольгу Миколаївну, ХХХ р.н., сина – Балаклецького Владислава Миколайовича, ХХХ р.н., згідно із заявою від 06.07.2021, копіями свідоцтв про народження. Склад сім'ї  вважати з 3 осіб (вона,  дочка, син), склади сімей Бердникова І.С. та Малькова Ю.В. вважати з однієї особи;

       - Трофімову Альону Сергіївну, згідно із заявою від 22.07.2021, на підставі пп.1 п.26 Правил обліку громадян;

      - Зобків Оксану Юріївну, на підставі пп.1 п.26 Правил обліку громадян;

      - Серебряк Олену  Сергіївну,  на підставі пп.1 п.26 Правил обліку громадян;

 

 

      - Письменного Андрія Денисовича, на підставі пп.1 п.26 Правил обліку громадян, одночасно   виключити із списку громадян, які користуються правом позачергового отримання жилих приміщень, на підставі абз.2 п.47 Правил обліку громадян;

      - Кравченко Анастасію Олегівну, на підставі пп.1 п.26 Правил обліку громадян;
      - Павлейчука Олександра Ксенофондовича складом сім’ї з 2 осіб (він, дружина), на підставі пп.1 п.26 Правил обліку громадян;

      - Сушко Людмилу Вікторівну, згідно із заявою від 20.07.2021;

      - Єрентюк Інну Вікторівну складом сім’ї з 2 осіб (вона,  син), на підставі пп.1 п.26 Правил обліку громадян;

      - Сушко Марію Йосипівну  у зв’язку зі смертю, та виключити із списку осіб, які користуються правом першочергового отримання жилих приміщень;

      - Зінченка Валентина Валерійовича  у зв’язку зі смертю, дружину – Зінченко Таїсію Тарасівну складом сім’ї з 2 осіб (вона,  дочка), на підставі пп.1 п.26 Правил обліку громадян, сина – Зінченка Сергія Валентиновича, на підставі пп.2 п.26 Правил обліку громадян.

 

        8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  першого заступника міського голови Лукова В.Д.

 

 

Міський голова                                                                                О. СЄНКЕВИЧ

 

                                                                                       Додаток 1   

                                                                                       до рішення виконкому

                                                                                       міської ради

                                                                             від 25 серпня 2021

                                                                             № 770

 

С П И С О К

громадян, взятих на квартирний облік

до загальної черги

 

     -  Семенов Костянтин Вікторович, вул. ХХХХ,   склад   сім'ї - 1 особа,  заява від 01.07.2021, на підставі  пп.6 п.13, 15 Правил обліку громадян;

     -  Волков Євгеній Олегович, вул. ХХХХ,   склад   сім'ї - 3 особи (він, дружина, син),  заява від 06.07.2021, на підставі  пп.1 п.13, 15 Правил обліку громадян;

     - Крикунов Олексій Сергійович, вул.ХХХХ, склад сім’ї - 4 особи (він, дружина, 2 дочки),  заява від 07.07.2021, на підставі абз.4 п.8, пп.8 п.13 Правил обліку громадян;

    - Грицуняк Сергій Миколайович, вул.ХХХХ, 26, склад сім’ї - 2 особи (він, син),  заява від 09.07.2021, на підставі абз.4 п.8, пп.8 п.13 Правил обліку громадян;

    - Бурцев Василь Олександрович, вул.ХХХХ, склад сім’ї -  1 особа,  заява від 13.07.2021, на підставі пп.6 п.13, п.15 Правил обліку громадян;

    -  Усачова Ольга Олегівна, вул.ХХХХ,    склад   сім'ї  - 3 особи (вона, 2 сини), заява від 15.07.2021, на підставі  пп.1 п.13, п.15 Правил обліку громадян.

 

 

   

Начальник відділу

обліку та розподілу житла                                                          

Миколаївської міської ради                                                           С. ВОЙТОВИЧ

 

 

                                                                                     Додаток  2  

                                                                                     до рішення виконкому

                                                                           міської ради

                                                                           від 25 серпня 2021

                                                                           № 770

                                                                                                                                                        

 

С П И С О К

                               осіб, які користуються правом

першочергового отримання жилих приміщень

                        

       -  Семенов Костянтин Вікторович,   склад   сім'ї - 1 особа,  заява від 01.07.2021, на підставі  пп.13 п.44 Правил обліку громадян;

       -  Волков Євгеній Олегович, склад   сім'ї  – 3 особи (він, дружина, син), заява від 06.07.2021, на підставі  п.14 ч.1 ст.12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

        - Крикунов Олексій Сергійович, склад сім’ї - 4 особи (він, дружина, 2 дочки),  заява від 07.07.2021, на підставі п.14 ч.1 ст.12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

        - Грицуняк Сергій Миколайович, склад сім’ї - 2 особи (він, син), заява від 09.07.2021, на підставі п.14 ч.1 ст.12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

        - Бурцев Василь Олександрович, склад сім’ї – 1 особа, заява від 13.07.2021, на підставі п.14 ч.1 ст.12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

 

 

 

Начальник відділу

обліку та розподілу житла                                                           

Миколаївської міської ради                                                           С. ВОЙТОВИЧ 

 

 

 Опубліковано: 27 серпня 2021р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: