Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

24 березня 2021                                                                                        № 246

Про затвердження Порядку відшкодування

вартості зубопротезування з дороговартісних

матеріалів учасникам АТО/ООС, членам

сімей загиблих (померлих) в АТО/ООС

та Революції Гідності

 

З метою ефективного і цільового використання коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади, відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/60 «Про затвердження міської програми «Соціальний захист» на 2020-2022 роки» (із змінами та доповненнями), керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Порядок відшкодування вартості зубопротезування з дороговартісних матеріалів учасникам АТО/ООС, членам сімей загиблих (померлих) в АТО/ООС та Революції Гідності (додається).

 

2. Рішення виконкому міської ради від 22.01.2020 № 63 «Про затвердження Порядку відшкодування вартості дороговартісного зубопротезування учасникам АТО/ООС з супроводжуючим лікуванням» визнати таким, що втратило чинність.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського голови Петрова А.Л.

 

Міський голова                                                                                О. СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому міської ради

від 24 березня 2021

№  246

 

ПОРЯДОК

відшкодування вартості зубопротезування з дороговартісних матеріалів учасникам АТО/ООС, членам сімей загиблих (померлих) в АТО/ООС

та Революції Гідності

 

1. Порядком відшкодування вартості зубопротезування з дороговартісних матеріалів учасникам АТО/ООС, членам сімей загиблих (померлих) в АТО/ООС та Революції Гідності (далі-Порядок) визначається механізм нарахування і проведення відшкодування коштів, передбачених у бюджеті Миколаївської міської територіальної громади на виконання заходів міської програми «Соціальний захист» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2019 № 56/60 (із змінами та доповненнями).

 

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (далі – департамент).

 

3. Право на відшкодування вартості зубопротезування з дороговартісних матеріалів учасникам АТО/ООС, членам сімей загиблих (померлих) в АТО/ООС та Революції Гідності (далі - отримувачі послуги) мають: учасники бойових дій АТО/ООС, особи з інвалідністю внаслідок війни АТО/ООС, учасники війни АТО\ООС, члени сімей загиблих (померлих) учасників АТО\ООС та Революції Гідності (у тому числі внутрішньо переміщені особи з відповідним статусом), які зареєстровані та проживають на території міста Миколаєва.

 

4. Бюджетні кошти спрямовуються на відшкодування вартості зубопротезування з дороговартісних матеріалів отримувачам послуги на основі відповідної ліцензії на медичну практику стоматологічних працівників, а також стоматологічним закладам, незалежно від форми власності, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності  з медичної практики.

 

5. Для забезпечення відшкодування вартості зубопротезування з дороговартісних матеріалів отримувачі послуги звертаються особисто із заявою до районних управлінь соціальних виплат і компенсацій (далі - управління) департаменту за місцем перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги.

До заяви додаються:

1) копія документа, що посвідчує особу заявника (у разі пред’явлення пластикової картки типу ІD-паспорта з безконтактним електронним носієм додається витяг з реєстру);

2) копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

3) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за потреби);

4) копія відповідного посвідчення;

5) копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпечення її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або копія довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (для учасників бойових дій);

6) довідка стоматологічних закладів про необхідність проведення  зубопротезування з дороговартісних матеріалів у довільній формі із зазначенням розрахунку переліку послуг, які потребує отримувач послуги.

Копії документів подаються в оригіналах для звірки з копіями.

 

6. Управління:

1) забезпечує облік отримувачів послуги, прийом документів, відповідно до пункту 4 цього Порядку в порядку черговості постановки на облік, які надають заяви для відшкодування вартості зубопротезування з дороговартісних матеріалів;

2) наділяє тристоронній договір на відшкодування вартості зубопротезування з дороговартісних матеріалів отримувачам послуги один раз на 5 років.

 

7. Гранична сума відшкодування вартості зубопротезування з дороговартісних матеріалів за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади отримувачам послуги складає не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Якщо вартість  зубопротезування з дороговартісних матеріалів, яка визначена стоматологічним закладом, перевищує граничну суму, то залишок сплачує отримувач послуги  за власний рахунок.

 

8. Департамент протягом п’яти робочих днів з дати подання заяви укладає договір про відшкодування вартості зубопротезування з дороговартісних матеріалів, сума якого не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, у трьох примірниках (один - для департаменту, другий - для стоматологічного закладу, третій – для отримувача послуги), в якому зазначаються строки  виконання роботи, її вартість тощо. Договори укладаються в межах коштів, затверджених у кошторисі на відповідний рік.

Датою звернення вважається дата подання всіх документів, визначених п. 4 цього Порядку.

Усі примірники договору, підписані департаментом та скріплені печаткою, підписом отримувача послуги, передаються стоматологічному закладу.

Керівник стоматологічного закладу підписує і скріплює печаткою (за наявності) всі примірники договору та передає на реєстрацію департаменту. За цим договором стоматологічний заклад зобовязаний провести зубопротезування з дороговартісних матеріалів, а департамент здійснює відшкодування вартості як оплата за надані послуги.

 

9. Стоматологічний заклад після здійснення зубопротезування з дороговартісних матеріалів отримувачам послуг надає департаменту акт наданих послуг і рахунок на оплату.

 

10. Департамент сплачує за фактично надані послуги стоматологічному закладу як оплату за надані послуги отримувачу згідно з підписаним актом наданих послуг.

 

11. Бухгалтерський облік, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

12. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються департаментом в установленому законодавством порядку.

 

____________________________________________________

 

Опубліковано: 1 квітня 2021р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: