Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

24 лютого 2021                                                                                        № 142

Про розгляд звернень громадян, клопотань

служб  у справах дітей адміністрацій

Заводського, Інгульського, Корабельного

та Центрального районів Миколаївської

міської ради і затвердження спільних рішень

адміністрації і профспілкового комітету

підприємств і організацій щодо взяття на

квартирний облік, внесення змін та

доповнень до облікових справ, зняття

з квартирного обліку

 

           Розглянувши звернення громадян, клопотання служб у справах дітей адміністрацій Заводського, Інгульського, Корабельного та Центрального районів Миколаївської міської ради щодо взяття на квартирний облік, внесення змін та доповнень до облікових справ, витяг з протоколу засідання громадської комісії з житлових питань при виконкомі Миколаївської міської ради від  03.02.2021 № 2, згідно з ч.1 ст.33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», п.14 ч.1 ст.12 Закону України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», абз.14 ч.1 ст.54 Закону України «Про освіту», ст.ст. 34, 35, 39, 46 Житлового кодексу Української РСР, п.п. 8, 13, 15, 21, 26, 27, 44, 47 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 № 470, абз.1 п.64 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866, п.1 постанови № 4 виконкому Миколаївської обласної ради народних депутатів та президії обласної ради профспілок від 23.01.1992,  п.6 постанови № 11 виконкому Миколаївської обласної ради народних депутатів та президії обласної ради профспілок від 11.01.1985, керуючись пп.2 п.«а» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти на квартирний облік до загальної черги на отримання житлових приміщень  громадян, які  потребують поліпшення  житлових  умов (Додаток 1).

 

2. Включити громадян до списку осіб, які користуються правом першочергового отримання жилих приміщень (Додаток 2).

 

3. Затвердити рішення підприємств, установ, організацій щодо взяття на квартирний облік, на підставі абз.2 п.21 Правил обліку громадян:

 

Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в Миколаївській області:

- витяг з протоколу засідання спільної житлово-побутової  комісії Управління Держспецзв’язку в Миколаївській області та Відділу урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку в місті Миколаєві від 11.12.2020 № 5 (Х.Х.Х).

 

4. Внести зміни та доповнення до облікових справ громадян, які   перебувають на квартирному обліку:

 

          по Заводському  району:

          - Луцюк Людмила Ярославівна, включити до складу сім’ї на отримання житла дочку – Коломієць Дарину Кирилівну, Х.Х.Х р.н., згідно із заявою від 14.01.2021, копією свідоцтва про народження. Склад сім'ї  вважати з 6 осіб (вона, 3 дочки, 2 сини). Одночасно включити Луцюк Л.Я. з сім’єю до списку громадян, які користуються правом позачергового отримання жилих приміщень, згідно із заявою від 14.01.2021,  на підставі абз.9 ч.1 ст.46 Житлового кодексу Української РСР;

         - Поштаренко Валерій Миколайович, включити до складу сім’ї на отримання житла сина – Поштаренка Тимура Валерійовича, Х.Х.Х р.н., згідно із заявою від 22.01.2021, копією свідоцтва про народження. Склад сім'ї  вважати з 3 осіб (він, дружина, син);

          

          по Інгульському  району:

          - Степаненко Тетяна Ігорівна, поділити облікову справу між нею та батьком – Харченком Ігорем Борисовичем,  включити до складу сім’ї на отримання житла сина – Степаненка Ярослава Олеговича, Х.Х.Х р.н., згідно із заявою від 01.02.2021, копією свідоцтва про народження. Склад сім'ї  вважати з 3 осіб (вона, чоловік, син). Одночасно включити Степаненко Т.І. з сім’єю до списку осіб, які користуються правом першочергового отримання жилих приміщень, згідно із заявою від 01.02.2021,  на підставі абз.14 ч.1 ст.54 Закону України «Про освіту». Склад сім'ї  Харченка І.Б. вважати з однієї особи;

 

         по Центральному району:

         - Хрущ Алла Петрівна, виключити із складу сім’ї на отримання житла сина – Хруща Віталія  Олександровича, невістку –  Хрущ  Надію  Вадимівну,

онука – Хруща Владислава Віталійовича, Х.Х.Х р.н., та  зняти з квартирного обліку, згідно із заявою від 12.03.2020. Склад сім'ї  Хрущ А.П. вважати з 2 осіб (вона,  син);

          - Верцинський Василь Опанасович, виключити із складу сім’ї на отримання житла сина – Верцинського Василя Васильовича, який перебуває на квартирному обліку окремо, згідно з рішенням виконкому Миколаївської міської ради  від  23.12.2016  № 1222, дочку – Верцинську  Ірину  Василівну  зняти  з квартирного обліку, на підставі пп.2 п.26 Правил обліку громадян. Склад сім'ї  Верцинського В.О. вважати з 3 осіб (він,  дружина, син). Одночасно виключити Верцинського В.О. з сім’єю  із списку осіб, які користуються правом першочергового отримання жилих приміщень, на підставі п.27 Правил обліку громадян;

         - Маланка Олександр Георгійович, включити до складу сім’ї на отримання житла сина – Маланку Максима Олександровича, Х.Х.Х р.н., згідно із заявою від 28.01.2021, копією свідоцтва про народження. Склад сім'ї  вважати з 4 осіб (він, дружина, 2 сини).

       - Базовкіна Тетяна Юріївна, виключити із  складу сім’ї на отримання житла та зняти з квартирного обліку братів – Миндру Дмитра Георгійовича, Базовкіна Віталія Георгійовича, Базовкіна Олександра Георгійовича, на підставі  пп.2 п.26 Правил обліку громадян. Склад сім'ї  вважати з 3 осіб (вона, дочка, сестра).

 

       5. Взяти на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,   відповідно  до  ч.2  ст.39  Житлового     кодексу Української   РСР,   ч.1   ст.33   Закону     України   «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,    позбавлених    батьківського   піклування»,    абз. 1   п. 64     Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866:

          - Кузьміна Іллю Вячеславовича,  Х.Х.Х р.н., за  клопотанням  служби  у справах дітей адміністрації Інгульського  району Миколаївської міської ради від 08.12.2020 №04.07-01-16/3437;

          - Алексєєву Анастасію Сергіївну,  Х.Х.Х  р.н., за  клопотанням  служби  у справах дітей адміністрації Корабельного   району Миколаївської міської ради від 18.12.2020 № 894/05.05.02-22;

          - Мастицьку Олену Олександрівну,  Х.Х.Х  р.н., за  клопотанням  служби  у справах дітей адміністрації Заводського  району Миколаївської міської ради від 28.12.2020 № 1824-03;

- Юхновець Вікторію Андріївну,  Х.Х.Х  р.н., за  клопотанням  служби  у справах дітей адміністрації Центрального  району Миколаївської міської ради від 05.01.2021 № 04/08.01-18;

          - Котляр Єлизавету Миколаївну,  Х.Х.Х  р.н., за  клопотанням  служби  у справах дітей адміністрації Інгульського  району Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №04.07-01-16/3646;

         - Ткаченка   Романа   Андрійовича,   Х.Х.Х  р.н.,     за     клопотанням 

 

 

служби  у справах дітей адміністрації Заводського  району Миколаївської міської ради від 19.01.2021 № 39-03.

 

6. Виключити із списку осіб, які користуються правом першочергового отримання жилих приміщень, на підставі п.27 Правил обліку громадян:

- Ротар Тетяну Іванівну, складом сім’ї з 2 осіб (вона, син).  

 

          7. Відмовити  у взятті на квартирний облік:

         -  Брятку Анатолію Андрійовичу та членам його сім’ї у зв’язку з відсутністю підстав, зазначених у ст.34 Житлового кодексу Української РСР, п.13 Правил обліку громадян, п.1 постанови № 4 виконкому Миколаївської обласної ради народних депутатів та президії обласної ради профспілок від 23.01.1992;

       -  Плетеньову Роману Дмитровичу та членам його сім’ї у зв’язку з відсутністю підстав, зазначених у ст.34 Житлового кодексу Української РСР, п.13 Правил обліку громадян, п.1 постанови № 4 виконкому Миколаївської обласної ради народних депутатів та президії обласної ради профспілок від 23.01.1992;

      -  Данилову  Данилу Андрійовичу у зв’язку з відсутністю підстав, зазначених у абз.1  п.15 Правил обліку громадян, п.6 постанови № 11 виконкому Миколаївської обласної ради народних депутатів та президії обласної ради профспілок від 11.01.1985;

      -  Горщинській Оксані Михайлівні у зв’язку з відсутністю підстав, зазначених у абз.1  п.15 Правил обліку громадян, п.6 постанови № 11 виконкому Миколаївської обласної ради народних депутатів та президії обласної ради профспілок від 11.01.1985;

      - Житєнєву Дмитру Володимировичу, на підставі ч.1 ст.35 Житлового кодексу Української РСР.

 

        8. Зняти з квартирного обліку:

 

         по Заводському району:

         - Коробка Гната Георгійовича, на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян;

         - Щербакову Олену Миколаївну,  на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян;

         - Хвостенка Віктора Вікторовича, на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян;

         - Швець Аллу Григорівну складом сім’ї з 2 осіб (вона, дочка), на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян;

       - Гаркушу Галину Григорівну складом сім’ї з 2 осіб (вона, чоловік), на  підставі   пп.2 п.26  Правил  обліку  громадян, сина - Гаркушу Олександра Сергійовича та матір Горкушу Тамару Андріївну, на підставі пп.1 п.26 Правил обліку громадян, батька - Горкушу Анатолія Антоновича у зв’язку зі смертю;

         - Осипенка Олександра Івановича у зв’язку зі смертю, Осипенко Ганну Миколаївну  складом сім’ї з 4 осіб (вона, 2 сини, дочка), на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян;

        - Гуменюка Миколу Вікторовича у зв’язку зі смертю, Гуменюк  Галину Миколаївну,   на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян;

        - Зайцеву Валентину  Миколаївну у зв’язку зі смертю, облікову справу переоформити на сина – Зайцева Михайла Владиславовича, якого вважати на квартирному з 22.01.1989, та одночасно  виключити його із списку осіб, які користуються правом першочергового отримання жилих приміщень, на підставі п.27 Правил обліку громадян;

       - Гончяна Станіслава Олеговича,   на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян;

       - Гоцелюк Людмилу Василівну складом сім’ї з 2 осіб (вона, чоловік), на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян;

       - Костюк Оксану Юріївну,   на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян;

       - Оленчук Оксану Андріївну,   на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян;

       - Круглікову Надію Вікторівну,    на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян, дочку – Круглікову Дар’ю Михайлівну, на підставі пп.2 п.26 Правил обліку громадян;

      - Ханикова Юрія В’ячеславовича складом сім’ї з 3 осіб (він, дружина, син), на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян;

      - Сидоренко Людмилу Михайлівну,   на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян;

 

         по Інгульському району:

         - Шостака Андрія Васильовича, на підставі  пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян;

         - Усатенко Оксану Олександрівну складом сім’ї з 2 осіб (вона, дочка), на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян;

         - Шмагла Петра Петровича, на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян;

         - Ушакова Юрія Олександровича, на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян;

        - Корніченка Валерія Анатолійовича, на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян, облікову справу переоформити на колишню дружину – Корніченко  Світлану Олександрівну та виключити її разом з дочкою  із списку громадян, які користуються правом першочергового отримання жилих приміщень, на підставі п.27 Правил обліку громадян;

 

         по Корабельному району:

         - Гвозденка Ігоря Анатолійовича складом сім’ї з 4 осіб (він, дружина, 2 сини), на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян;

         - Леонтьєва Володимира Сергійовича на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян;

          - Леонтьєва Віктора Вікторовича складом сім’ї з 3 осіб (він, дружина, дочка), на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян;

        - Ткаченка Анатолія Васильовича, на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян;

        - Новохацького Олексія Яковича, у зв’язку зі смертю, дружину – Новохацьку Наталію Олександрівну, на  підставі   пп.2 п.26  Правил  обліку  громадян;

       - Данилюк Надію Василівну на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян, облікову справу переоформити на дочку – Письменну Ганну Володимирівну, яку вважити на квартирному обліку з 24.12.1975, складом сім’ї з  2 осіб (вона, дочка), та одночасно виключити їх із списку осіб, які користуються правом першочергового отримання жилих приміщень, на підставі п.27 Правил обліку громадян;

 

        по Центральному району:

        - Анічкіну Зінаїду Семенівну у зв’язку зі смертю;

        - Чертова Миколу Анатолійовича, на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян;

        - Дробіна Вадима Семеновича у зв’язку зі смертю;

        - Данченка Юрія Володимировича складом сім’ї з 3 осіб (він, дружина, дочка), на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян, сина – Данченка Олександра Юрійовича, на підставі пп.2 п.26 Правил обліку громадян;

        - Гусарову Валентину Михайлівну, на підставі пп.2 п.26 Правил обліку громадян, дочку – Гусарову Альону Анатоліївну складом сім’ї з 3 осіб (вона, син, дочка), на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян;

        - Кузьєву Олену Іванівну складом сім’ї з 4 осіб (вона, чоловік,  2 сини), на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян, сина – Кузьєва Максима Віталійовича, на підставі пп.2 п.26 Правил обліку громадян;

        - Новочинського Владислава Сергійовича, на  підставі   пп.2 п.26  Правил    обліку    громадян,   одночасно   виключити  Новочинську   Наталю

Анатоліївну із списку осіб, які користуються правом першочергового отримання жилих приміщень, на підставі п.27 Правил обліку громадян та вважити на квартирному обліку складом сім’ї з 4 осіб (вона, чоловік, дочка, син);

        - Гнатушак Тетяну Вікторівну, на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян,  Бахрамова  Анара  Ровшен  Оглу,   на  підставі   пп.2 п.26   Правил  

обліку  громадян, одночасно виключити Гордієнко (Бахрамову) Наталю Миколаївну із списку осіб, які користуються правом першочергового отримання жилих приміщень, на підставі п.27 Правил обліку громадян та вважити на квартирному обліку складом сім’ї з 3 осіб (вона, 2 сини);

        - Машкову Наталію Миколаївну, на  підставі   пп.2 п.26  Правил  обліку  громадян,  одночасно виключити Машкову Людмилу Костянтинівну із списку осіб, які користуються правом першочергового отримання жилих приміщень, на підставі п.27 Правил обліку громадян. Вважити Машкову Л.К. на квартирному обліку складом сім’ї з 4 осіб (вона, чоловік, 2 сини);

        - Коробку Вікторію Валеріївну складом сім’ї з 5 осіб (вона, 2 дочки, 2 сини), на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян,  одночасно виключити Коробку В.В. з дітьми із списку громадян, які користуються правом  позачергового   отримання  жилих приміщень,   на підставі абз.2 п.47

Правил обліку громадян;

 

       - Дерюгіну Ольгу Владиславівну складом сім’ї з 3 осіб (вона, 2 дочки), на підставі пп.2 п.26 Правил обліку громадян;

       - Кузьміна Олександра Сергійовича складом сім’ї з 2 осіб (він, дочка), на підставі пп.1 п.26 Правил обліку громадян, дружину – Кузьміну Анастасію Олегівну, на підставі пп.2 п.26 Правил обліку громадян;

      - Дуденка  Олега  Анатолійовича  складом  сім’ї  з  3  осіб   (він, дружина, 

дочка), на підставі пп.1 п.26 Правил обліку громадян;

      -  Матяш Яну Валеріївну, на підставі пп.1 п.26 Правил обліку громадян;

      - Гециу Олексія Валерійовича складом сім’ї з 3 осіб (він, 2 сини), на підставі пп.1 п.26 Правил обліку громадян;

      - Ярмака Миколу Леонідовича складом сім’ї з 3 осіб (він, дружина, син), на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян;

      - Бабяка Сергія Миколайовича складом сім’ї з 5 осіб (він, дружина, 3 дочки), на підставі пп.1 п.26 Правил обліку громадян;

      - Зарецьку Катерину Василівну, на  підставі   пп.2 п.26  Правил  обліку  громадян;

      - Тітієвського Сергія Сергійовича складом сім’ї з 2 осіб (він, дружина), на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян, сина – Тітієвського Дмитра Сергійовича,  на  підставі   пп.2 п.26  Правил  обліку  громадян;

.   - Царенко Олену Олексіївну, на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян;

      - Нечай Тетяну Анатоліївну складом сім’ї з 2 осіб (вона, син), на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян;

      - Богатирьову Олену Яківну складом сім’ї з 4 осіб (вона, дочка, онука, онук), на  підставі   пп.1 п.26  Правил  обліку  громадян;

      - Шумейка Володимира Васильовича  складом сім’ї з 4 осіб (він,  дружина, дочка, син), на  підставі   пп.2 п.26  Правил  обліку  громадян.

 

      9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  першого заступника міського голови Лукова В.Д.

 

 

Міський голова                                                                                О. СЄНКЕВИЧ

 

 

                                                                                       Додаток 1   

                                                                                       до рішення виконкому

                                                                                       міської ради

                                                                             від 24 лютого 2021

                                                                             № 142

 

С П И С О К

громадян, взятих на квартирний облік

до загальної черги

       

       - Ноздренко Валентин Валентинович, вул. Х, Х,  склад   сім'ї  – 4 особи (він, дружина, дочка, син), заява від 14.01.2021, на підставі  пп.1 п.13, 15 Правил обліку громадян;

       - Івлєв Олег Юрійович,  вул.Х, Х, склад   сім'ї  – 2 особи (він, дружина), заява від 20.01.2021, на підставі  абз.4 п.8, пп.8 п.13  Правил обліку громадян;

       - Житєнєва Світлана Яківна, вул. Х, Х,  склад   сім'ї  – 4 особи (вона, дочка, 2  сини), заява від 21.01.2021, на підставі  пп.1 п.13, п.15 Правил обліку громадян;

       - Бучковський Віталій Павлович,  вул.Х, Х, склад   сім'ї  – 3 особи (він, дружина, дочка), заява від 22.01.2021, на підставі  пп.1 п.13, п.15 Правил обліку громадян;

     - Нікітенко Денис Володимирович,  вул.Х, Х, склад   сім'ї  – 3 особи (він, дружина, син), заява від 22.01.2021, на підставі  пп.1 п.13, п.15 Правил обліку громадян;

     - Мезенцева Анастасія Миколаївна,  пр.Х, Х кім.Х, склад   сім'ї  – 2 особи (вона, син), заява від 01.02.2021, на підставі  пп.6 п.13, п.15 Правил обліку громадян.

 

Начальник відділу

обліку та розподілу житла                                                          

Миколаївської міської ради                                                            С.ВОЙТОВИЧ

 

                                                                                     Додаток  2  

                                                                                     до рішення виконкому

                                                                           міської ради

                                                                           від 24 лютого 2021

                                                                           № 142                                                                                                                                                        

 

С П И С О К

                                 осіб, які користуються правом

першочергового отримання жилих приміщень

           

       - Ноздренко Валентин Валентинович, склад   сім'ї  – 4 особи (він, дружина, дочка, син), заява від 14.01.2021, на підставі  п.14 ч.1 ст.12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

       - Івлєв Олег Юрійович,   склад   сім'ї  – 2 особи (він, дружина), заява від 20.01.2021, на підставі  п.14 ч.1 ст.12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

       - Житєнєва Світлана Яківна,   склад   сім'ї  – 4 особи (вона, дочка, 2  сини), заява від 21.01.2021, на підставі  пп.11 п.44 Правил обліку громадян;

       - Бучковський Віталій Павлович,   склад   сім'ї  – 3 особи (він, дружина, дочка), заява від 22.01.2021, на підставі  п.14 ч.1 ст.12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

       - Нікітенко Денис Володимирович,  склад   сім'ї  – 3 особи (він, дружина, син), заява від 22.01.2021, на підставі    п.14 ч.1 ст.12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту;

     - Мезенцева Анастасія Миколаївна,  склад   сім'ї  – 2 особи (вона, син), заява від 01.02.2021, на підставі  пп.11 п.44 Правил обліку громадян.

  

Начальник відділу

обліку та розподілу житла                                                          

Миколаївської міської ради                                                           С. ВОЙТОВИЧ  

                                                                        

 

Опубліковано: 25 лютого 2021р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: