Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 25/20 від 2013-02-14

Про затвердження Порядку розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Миколаєва (П.2.2.25 СКАСУВАТИ №28/15 ВІД 16.05.13)

П.2.2.25 СКАСУВАТИ
Враховуючи необхідність приведення місцевих нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства, впорядкування об’єктів торгівлі та сфери послуг на території м. Миколаєва, відповідно до Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.11 № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», керуючись ст. 25, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Миколаєва (далі – Порядок, додається).
2. Подальший розгляд заяв суб’єктів господарювання на розміщення пересувних тимчасових споруд, які було подано до набрання чинності цим рішенням, здійснюються у порядку, визначеному п. 1 цього рішення.
3. Рішення про розміщення тимчасових споруд прийняті міською радою, але невиконані на момент прийняття цього рішення, підлягають виконанню відповідно до вимог цього Порядку.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин (Дробота), заступника міського голови Гуллєра В.І.


Міський головаВ.Д. ЧайкаЗатверджено
рішенням міської ради
від 14 лютого 2013
№ 25/20
Порядок
розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності на території м. Миколаєва1. Загальні положення
1.1. Порядок розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Миколаєва (далі – Порядок) розроблений згідно із Цивільним кодексом України, Земельним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.11 № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності».
1.2. Цей Порядок визначає механізм розміщення пересувних тимчасових споруд (далі – пересувних ТС) для провадження підприємницької діяльності на території м. Миколаєва.
1.3.Визначення термінів:
пересувна ТС - споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності (у т. ч. конструкції з використанням елементів благоустрою з прив’язкою до стаціонарних об’єктів, нестаціонарні об’єкти сфери послуг, об’єкти виносної торгівлі), сезонна роздрібна торгівля;
сезонна роздрібна торгівля - столики з парасольками до 20 посадочних місць та з організацією торговельного місця, що розміщуються щорічно у період з 15 квітня до 31 жовтня на підставі договору про встановлення особистого строкового сервітуту або у разі іншого законного використання земельної ділянки;
конструкції з використанням елементів благоустрою з прив’язкою до стаціонарних об’єктів – столики з парасольками до 20 посадочних місць без організації торговельного місця, що розміщуються біля стаціонарних об’єктів щорічно у період з 15 квітня до 31 жовтня на підставі договору про встановлення особистого строкового сервітуту або у разі іншого законного використання земельної ділянки;
нестаціонарні об’єкти сфери послуг – пересувні ТС, розміщені на підставі договору про встановлення особистого строкового сервітуту або у разі іншого законного використання земельної ділянки, у вигляді пунктів з надання послуг площею до 5 кв.м із можливістю надання вказаних послуг поза територією пункту, у випадках, коли послуга передбачає тимчасове використання більшої території поза межами пункту та(або) коли знаряддя або інструмент надання послуг може використовуватись виключно шляхом постійної зміни свого місцерозташування;
об’єкти виносної торгівлі – пересувні ТС дрібнороздрібної торговельної мережі (намети, автотрейлери) загальною площею до 10 кв.м без організації окремого приміщення для перебування людей для здійснення підприємницької діяльності, розміщені на підставі договору про встановлення особистого строкового сервітуту або у разі іншого законного використання земельної ділянки;
автотрейлер – пересувна ТС, що пройшла державну реєстрацію як транспортний засіб в установленому законом порядку та має номерні знаки державного зразка.
2. Порядок укладання договорів про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувних ТС (групи пересувних ТС)
2.1. Для використання земельних ділянок для розміщення пересувних ТС під час проведення ярмарків, святкових заходів строком до одного тижня окреме рішення виконкому міської ради щодо укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту не приймається.
2.2. Використання земельних ділянок для розміщення пересувних ТС (групи пересувних ТС) дозволяється у виключній відповідності до Земельного кодексу України, у тому числі на підставі права власності, користування земельною ділянкою або договору про встановлення особистого строкового сервітуту, укладеного на підставі відповідного рішення виконкому міської ради.
2.2.1. Для прийняття рішення виконкому міської ради щодо укладання договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) замовником або уповноваженою ним особою державному адміністратору подається заява згідно з додатком 1 до цього Порядку.
2.2.2. До заяви додаються:
графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування пересувної ТС (групи пересувних ТС) виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості;
реквізити замовника (найменування, П. І. П/б, адреса, контактна інформація).
Цей перелік документів є вичерпним.
2.2.3. Вимагати подання інших документів, крім зазначених у п. 2.2.2. цього Порядку, забороняється.
2.2.4. Заява реєструється державним адміністратором безпосередньо у момент звернення замовника або уповноваженої ним особи.
2.2.5. Підставами для відмови у прийнятті заяви та документів, які до неї додаються, є:
- подання замовником неповного пакета документів;
- виявлення в документах, поданих замовником, недостовірних відомостей.
2.2.6. З метою визначення відповідності намірів замовника щодо місця розташування пересувної ТС (групи пересувних ТС) комплексній схемі розміщення пересувних ТС (у разі її наявності), будівельним нормам заява та документи, що до неї додаються передаються державним адміністратором до управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради.
2.2.7. Передача документів засвідчується підписами державного адміністратора та представника управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради із зазначенням дати передачі документів.
2.2.8. Повідомлення управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради про відповідність намірів замовника щодо місця розташування пересувної ТС (групи пересувних ТС) комплексній схемі розміщення пересувних ТС (у разі її наявності), будівельним нормам або аргументована відмова щодо реалізації намірів розміщення пересувних ТС (групи пересувних ТС) не пізніше ніж через 10 робочих днів з моменту передачі заяви та документів, що до неї додаються, передається представником управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради державному адміністратору разом із заявою та документами, що до неї додаються.
У разі надання аргументованої відмови управлінням містобудування та архітектури Миколаївської міської ради щодо реалізації намірів розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) копія вказаної відмови передається державному адміністратору, заява та документи, які до неї додаються, разом з оригіналом відмови залишаються в управлінні містобудування та архітектури Миколаївської міської ради.
Державний адміністратор повідомляє про це замовника у встановленому законодавством порядку та видає йому копію листа управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради про відмову щодо реалізації намірів розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС).
2.2.9. Після отримання повідомлення управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради про відповідність намірів замовника щодо місця розташування пересувних ТС (групи пересувних ТС) комплексній схемі розміщення пересувних ТС (у разі її наявності) будівельним нормам, з метою визначення відсутності права третіх осіб на оренду, власність, постійне користування або наявність встановленого особистого строкового сервітуту на земельну ділянку, зазначену у заяві замовника, державний адміністратор у день надходження повідомлення управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради робить відповідний запит до управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради.
Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради зобов’язане надати інформацію, яка запитується, протягом 10 робочих днів з моменту отримання запиту державного адміністратора.
2.2.10. У разі встановлення наявності права третіх осіб на оренду, власність, постійне користування або наявність встановленого особистого строкового сервітуту на земельну ділянку, зазначену у заяві замовника, державний адміністратор повідомляє про це замовника у встановленому законодавством порядку та видає йому копію листа управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради про наявність права третіх осіб на оренду, власність, постійне користування або наявність встановленого особистого строкового сервітуту на земельну ділянку, зазначену у заяві замовника.
Заява та документи, що до неї додаються, разом з інформацією про наявність права третіх осіб на оренду, власність, постійне користування або наявність встановленого особистого строкового сервітуту на земельну ділянку, зазначену у заяві замовника передаються державним адміністратором до управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради для підготовки проекту рішення виконкому міської ради про відмову в укладенні договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної тимчасової споруди.
2.2.11. У разі встановлення відсутності права третіх осіб на оренду, власність, постійне користування або наявність встановленого особистого строкового сервітуту на земельну ділянку, зазначену у заяві замовника, заява та документи, які до неї додаються, копія заяви, копія повідомлення управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради про відповідність намірів замовника щодо місця розташування пересувних ТС (групи пересувних ТС) комплексній схемі розміщення пересувних ТС (у разі її наявності), будівельним нормам, копія інформації управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради щодо відсутності права третіх осіб на оренду, власність, постійне користування або наявність встановленого особистого строкового сервітуту на земельну ділянку, зазначену у заяві замовника та копія графічних матеріалів надається державним адміністратором замовнику для замовлення виготовлення технічної документації щодо встановлення меж особистого строкового сервітуту, дозвільна справа повертається державним адміністратором до управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради для зберігання.
2.2.13. Державний адміністратор протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання інформації управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради щодо відсутності права третіх осіб на оренду, власність, постійне користування або наявність встановленого особистого строкового сервітуту на земельну ділянку, зазначену у заяві замовника передає замовнику документи, вказані у п. 2.2.12 та письмово повідомляє його про необхідність розробки технічної документації про встановлення меж особистого строкового сервітуту.
Технічна документація про встановлення меж особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) – вид документації із землеустрою, що складається з текстових та графічних матеріалів, якими регулюється використання та охорона земель державної та комунальної власності, і містить обов'язкові положення, встановлені завданням на її розробку, у т.ч.:
- пояснювальна записка;
- копія заяви замовника про прийняття рішення виконкому міської ради щодо укладання договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС);
- інформація управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради про відсутність права третіх осіб на оренду, власність, постійне користування або наявність встановленого особистого строкового сервітуту на земельну ділянку, зазначену у заяві замовника;
- повідомлення управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради про відповідність намірів замовника щодо місця розташування пересувної ТС (групи пересувних ТС) комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним нормам;
- копія схеми розміщення ТС (групи ТС) погодженої в установленому законодавством порядку;
- схема прив’язки пересувної ТС (групи пересувних ТС);
- копії установчих документів замовника, посвідчені ним;
- розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
- кадастровий план земельної ділянки, погоджений замовником;
- креслення меж зони обмежень (у разі наявності);
- схема планової основи та прив’язки кутів зовнішніх меж;
- каталог координат кутів зовнішніх меж землекористування;
- схема перенесення меж земельної ділянки на місцевість;
- акт перенесення меж земельної ділянки на місцевість;
- висновок управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради про погодження технічної документації щодо встановлення меж особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС);
- висновок управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради про погодження технічної документації щодо встановлення меж особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС).
Технічна документація щодо встановлення меж особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) розробляється у 3 примірниках та повинна мати відмітку управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради про приймання обмінного файла формату in-4 до інформаційної бази даних автоматизованого земельного кадастру м. Миколаєва та від сканованого кадастрового плану земельної ділянки зі схемою перенесення меж земельної ділянки на місцевість.
Технічна документація щодо встановлення меж особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) розробляється у строк не пізніше 4 місяців з моменту отримання повідомлення управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради про відповідність намірів замовника щодо місця розташування стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним нормам.
Розробником технічної документації щодо встановлення особистого строкового сервітуту є юридичні та фізичні особи-підприємці, які отримали передбачені чинним законодавством України ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону.
Виключними підставами для відмови у погодженні технічної документації про встановлення меж особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) є:
- виявлення у документах, поданих замовником, недостовірних відомостей;
- інші підстави, встановлені законом.
Відмова за підставами, не передбаченими законами, не допускається.
2.2.14. Розроблена та погоджена технічна документація про встановлення меж особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) подається замовником представнику управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради, про що робиться додатковий запис в описі документів, що додаються до заяви замовника.
2.2.15. Протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання погодженої технічної документації про встановлення меж особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради готує проект рішення виконкому міської ради про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) та забезпечує його винесення на розгляд чергового засідання виконкому міської ради.
2.2.16. Виконком міської ради розглядає проект рішення про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) у порядку, встановленому чинним законодавством.
2.2.17. У рішенні виконкому міської ради про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) або продовження терміну дії договору обов’язково зазначається зобов’язання замовника щодо укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту та плати по ньому не пізніше 2 місяців з дати прийняття цього рішення та повідомляється, що у разі ухилення замовника без поважних причин від укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту, затримання надання необхідних документів для його укладання, не підписання договору або нездійснення за ним плати протягом 2 місяців з дати прийняття рішення, замовник втрачає право на укладення договору, розміщення пересувної ТС та зобов’язаний звільнити земельну ділянку.
2.2.18. Рішення виконкому міської ради про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) передається державному адміністратору протягом 3 (трьох) робочих днів з дня підписання та реєстрації рішення виконкому міської ради в установленому законодавством порядку, але не пізніше ніж через 10 (десять) робочих днів після закінчення чергового засідання виконкому міської ради.

2.2.19. Державний адміністратор протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання рішення виконкому міської ради про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) передає замовнику витяг із рішення виконкому міської ради, засвідчений відповідно до вимог чинного законодавства, повідомляє його про необхідність укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту в управлінні земельних ресурсів Миколаївської міської ради, плати за договором у строк не пізніше 2 місяців з дати прийняття рішення виконкому міської ради та надання протягом 10 робочих днів з дня отримання витягу з рішення представнику управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради для укладення договору наступних документів:
- копії витягу з рішення виконкому міської ради про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС);
- копії кадастрового плану земельної ділянки у 4 примірниках, завірених відповідним виконавцем;
- копії висновку управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради про погодження технічної документації щодо встановлення меж особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС);
- копії висновку управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради про погодження технічної документації щодо встановлення меж особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС);
- копії акта перенесення меж земельної ділянки на місцевість, завіреної відповідним виконавцем, у 4 примірниках;
- копії схеми перенесення меж земельної ділянки на місцевість, завіреної відповідним виконавцем, у 4 примірниках;
- копії креслення меж зони обмежень (у разі наявності), завіреної відповідним виконавцем, у 3 примірниках;
- копії схеми прив’язки пересувної ТС;
- копії розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
- копії довідки про взяття на облік платника податків (ф.4 ОПП);
-інформації управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради про відсутність права третіх осіб на оренду, власність, постійне користування або наявність встановленого особистого строкового сервітуту на земельну ділянку, зазначену у заяві замовника
- копії свідоцтва платника ПДВ або свідоцтва про сплату єдиного податку, або довідки про те, що замовник знаходиться на загальній системі оподаткування (надається ДПІ);
- копії перших 4 сторінок статуту юридичної особи та розділу про повноваження керівника, завірених юридичною особою;

- копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи підприємця, або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у 2-х примірниках;
- копії довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) для юридичних осіб;
- копії документа про призначення на посаду керівника юридичної особи, завіреної печаткою юридичної особи (для фізичних осіб-підприємців копія паспорта);
- копії документа, що посвідчує особу, уповноважену підписати договір про встановлення особистого строкового сервітуту (довіреність, паспорт);
- письмової інформації замовника про місце реєстрації (місцезнаходження) та фактичне місце проживання (для фізичних осіб-підприємців) та місцезнаходження (для юридичних осіб), телефон, реквізити банківського рахунку замовника.
2.2.20. Замовник протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання витягу з рішення виконкому міської ради про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) надає представнику управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради документи для укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту, про що робиться запис в описі документів, що додаються до заяви замовника.
2.2.21. При прийнятті документів на укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту представник управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради повідомляє замовника про необхідність підписання договору в управлінні земельних ресурсів Миколаївської міської ради не пізніше 12 (дванадцяти) робочих днів з моменту надання документів.
2.2.23. Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання від замовника документів, необхідних для укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту, зобов’язане підготувати у 3 (трьох) примірниках договір відповідно до типової форми, затвердженої додатком 4 до цього Порядку, забезпечити його підписання Миколаївським міським головою та надати для підпису замовнику і здійснити реєстрацію.
Договір про встановлення особистого строкового сервітуту набирає чинності після здійснення оплати за договором та його реєстрації в установленому порядку.
2.2.24. Плата за договором про встановлення особистого строкового сервітуту здійснюється одноразово за весь строк дії договору протягом 3 робочих днів з моменту підписання сторонами договору про встановлення особистого строкового сервітуту та складає 10 % (десять відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік пропорційно терміну, визначеному рішенням виконкому міської ради про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС).
2.2.25.У разі ухилення замовника від укладання договору про встановлення особистого строкового сервітуту без поважних причин протягом 2 (двох) місяців з дати прийняття рішення виконкому міської ради, затримання надання необхідних документів для його укладення, не підписання договору або нездійснення ним плати за договором у термін, встановлений цим Порядком, управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради готує проект рішення виконкому міської ради про визнання такими, що втратили чинність, пунктів рішення виконкому міської ради про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) та виносить його на розгляд чергового засідання виконкому міської ради.
2.2.26. Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради після підписання сторонами договору про встановлення особистого строкового сервітуту та здійснення замовником одноразової плати за встановлення особистого строкового сервітуту за весь строк дії договору протягом 3 (трьох) робочих днів здійснює реєстрацію договору та передає 3 (три) примірники договору про встановлення особистого строкового сервітуту державному адміністратору.
2.2.27. Протягом 1 робочого дня з дати отримання договору про встановлення особистого строкового сервітуту, що пройшов реєстрацію, державний адміністратор передає в установленому законодавством порядку один примірник договору замовнику. Другий примірник договору - управлінню містобудування та архітектури Миколаївської міської ради, третій примірник договору та документи, що стали підставою для його укладення, управлінню земельних ресурсів Миколаївської міської ради, для зберігання протягом усього терміну дії договору.
2.2.28. Заява та інші документи, що стали підставою для прийняття рішення виконкому міської ради про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) (технічна документація щодо встановлення меж особистого строкового сервітуту), зберігаються в секторі з протокольної роботи загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради протягом усього терміну дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту.
2.2.29. Термін дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС становить не більше одного року та може продовжуватись на підставі рішення виконкому міської ради, яке готує управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради у разі надходження заяви замовника.
2.2.30. Для продовження терміну дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту замовник не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту письмово звертається до державного адміністратора із заявою про продовження терміну дії договору.
До заяви додаються:
- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
- копія рішення виконкому міської ради про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС);
- копія договору про встановлення особистого строкового сервітуту зі змінами.
2.2.31. Для продовження терміну дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту заява та документи, визначені п. 2.2.30 цього Порядку, у день отримання державним адміністратором від замовника або наступного робочого дня передаються державним адміністратором до управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради.
Передача документів засвідчується підписами державного адміністратора та представника управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради із зазначенням дати передачі та документів.
2.2.32. Протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання документів управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради готує проект рішення виконкому міської ради про продовження терміну дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) або відмови у продовженні та забезпечує його винесення на розгляд чергового засідання виконкому міської ради.
2.2.33. Передача державним адміністратором замовнику витягу з рішення виконкому міської ради, повідомлення замовника про необхідність укладення договору про зміни до договору про встановлення особистого строкового сервітуту в управлінні земельних ресурсів Миколаївської міської ради, надання замовником державному реєстратору необхідних документів для внесення змін до договору, підписання договору та плата за ним здійснюється у порядку, встановленому для його укладання.
3. Порядок розміщення пересувних ТС
3.1. Розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) дозволяється лише на земельних ділянках, що використовуються замовником відповідно до вимог Земельного кодексу України, у тому числі у разі наявності права власності, користування або договору про встановлення особистого строкового сервітуту щодо земельної ділянки, на якій замовник має намір розмістити пересувну ТС (групу пересувних ТС).
Підставою для розміщення пересувної ТС є паспорт прив'язки пересувних ТС (групи пересувних ТС) (додаток 5).
Для розміщення групи пересувних ТС (але не більше п'яти) розробляється єдиний паспорт прив'язки ТС з прив'язкою кожної окремої пересувної ТС з відображенням благоустрою прилеглої території та інженерного забезпечення (на топографо-геодезичній основі М 1:500).
3.2. Для оформлення паспорта прив'язки замовник подає до державного адміністратора заяву щодо оформлення паспорта прив'язки пересувної ТС, до якої додається:
схема розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) (додаток 5);
схему благоустрою прилеглої території, складену замовником або суб'єктом підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію, архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів України";
технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж.
Зазначені документи замовником отримуються самостійно.
3.3. Державний адміністратор у день подання заяви замовником або не пізніше наступного робочого дня передає заяву щодо оформлення паспорта пересувної ТС (групи пересувних ТС) та документи, що до неї додаються, до управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради, що засвідчується підписами державного адміністратора та представника управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради із зазначенням дати передачі документів.
3.4. Паспорт прив'язки пересувної ТС (групи пересувних ТС) оформлюється управлінням містобудування та архітектури Миколаївської міської ради протягом десяти робочих днів з дня отримання зазначеної заяви та документів.
3.5. Час, витрачений на підготовку та подачу до державного адміністратора схеми розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС), та отримання технічних умов щодо інженерного забезпечення (за наявності), схеми благоустрою прилеглої території, не входить у строк підготовки паспорта прив'язки.
3.6. Для підготовки паспорта прив'язки пересувної ТС (групи пересувних ТС) містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки не надаються.
3.7. Паспорт прив'язки пересувної ТС (групи пересувних ТС) оформлюється управлінням містобудування та архітектури Миколаївської міської ради за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку.
3.8. Паспорт прив'язки пересувної ТС (групи пересувних ТС) включає:
схему розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС), виконану на топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500, а також схему благоустрою прилеглої території;
технічні умови щодо інженерного забезпечення пересувної ТС (групи пересувних ТС), отримані замовником у балансоутримувача відповідних мереж (у разі наявності);
реквізити замовника (найменування, П. І. П/б, адреса, контактна інформація).
Цей перелік документів є вичерпним.
3.9. Паспорт прив'язки пересувної ТС (групи пересувних ТС) підписується начальником (заступником начальника) управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради.
3.10. При оформлені паспорта прив'язки пересувної ТС (групи пересувних ТС) забороняється вимагати від замовника додаткові документи та отримання ним погоджень, не передбачених законом та цим Порядком.
3.11. Паспорт прив'язки пересувної ТС (групи пересувних ТС) не надається за умов:
подання неповного пакета документів, визначених пунктом 3.2 цього Порядку;
подання недостовірних відомостей, у документах, зазначених у пункті 3.2 цього Порядку.
Ненадання паспорта прив'язки з інших підстав не допускається.
3.12. Паспорт прив'язки видається на безоплатній основі.
3.13. Паспорт прив'язки пересувної ТС (групи пересувних ТС) підлягає реєстрації в журналі реєстрації паспортів прив'язки пересувної ТС (групи пересувних ТС) або електронному журналі управлінням містобудування та архітектури Миколаївської міської ради, з подальшим внесенням інформації про пересувної ТС (групи пересувних ТС) до містобудівного кадастру.
3.14. Після підписання паспорт прив’язки пересувної ТС (групи пересувних ТС) управлінням містобудування та архітектури Миколаївської міської ради передається до державного адміністратора.
Державний адміністратор передає підписаний паспорт прив’язки пересувної ТС (групи пересувних ТС) замовнику в порядку, передбаченому чинним законодавством.
3.15. Строк дії паспорта прив'язки пересувної ТС (групи пересувних ТС) визначається управлінням містобудування та архітектури Миколаївської міської ради відповідно до генерального плану, плану зонування та детального плану територій та з урахуванням строків реалізації їх положень.
У разі розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) на підставі договору оренди земельної ділянки або договору про встановлення особистого строкового сервітуту, іншого законного строкового використання земельної ділянки, строк дії паспорта прив’язки пересувної ТС (групи пересувних ТС) визначається відповідно до термінів дії вказаних договорів.
3.16. У разі змін, які відбулися у містобудівній документації на місцевому рівні, будівельних нормах, розташуванні існуючих будівель і споруд, інженерних мереж або з ініціативи замовника, у тому числі у разі продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки або договору про встановлення особистого строкового сервітуту, паспорт прив'язки пересувної ТС (групи пересувних ТС) може переоформлюватись на строк дії цього паспорта прив'язки або на новий строк.
3.17. Встановлення пересувної ТС (групи пересувних ТС) здійснюється відповідно до паспорта прив'язки пересувної ТС (групи пересувних ТС).
3.18. Відхилення від паспорта прив'язки пересувної ТС (групи пересувних ТС) не допускається.
3.19. Відновлення благоустрою замовником є обов'язковим.
3.20. Після розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) замовник подає державному адміністратору заяву за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, у якій зазначає, що він виконав вимоги паспорта прив'язки.
Державний адміністратор у день отримання або не пізніше наступного робочого дня передає заяву замовника до управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради.
3.21. Паспорт прив'язки пересувної ТС (групи пересувних ТС) виготовляється у двох примірниках. Один примірник зберігається у замовника пересувної ТС (групи пересувних ТС), другий - в управлінні містобудування та архітектури Миколаївської міської ради.
3.22. Дія паспорта прив'язки призупиняється за таких умов:
- необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена пересувна ТС (група пересувних ТС), - з обов'язковим попередженням власника пересувної ТС (групи пересувних ТС) за 1 місяць та наданням тимчасового місця для розміщення такої ТС (групи ТС);
- необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена пересувна ТС (група пересувних ТС), - без попередження.
3.23. Дія паспорта прив'язки пересувної ТС (групи пересувних ТС) анулюється за таких умов:
- недотримання вимог паспорта прив'язки при встановленні ТС (групи ТС);
- невстановлення пересувної ТС (групи пересувних ТС) протягом 6 місяців з дати отримання паспорта прив'язки;
- надання недостовірних відомостей у документах, зазначених у пункті 3.2 цього Порядку, під час підготовки паспорта прив'язки ТС (групи ТС).
3.24. У разі проведення балансоутримувачем планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт на інженерних мережах власнику пересувної ТС (групи пересувних ТС) надається тимчасове місце для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) з перенесенням пересувної ТС (групи пересувних ТС) (у тому числі з перенесенням на попереднє місце) за рахунок балансоутримувача цих мереж у місячний строк (при аварійних роботах - тижневий строк) з дати прийняття рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради про призупинення дії паспорта прив'язки.
На період до надання замовнику тимчасового місця розташування пересувної ТС (групи пересувних ТС) така ТС (група ТС) розташовується в межах місця проведення ремонтних робіт.
3.25. Підставами для відновлення дії паспорта прив'язки пересувної ТС (групи пересувних ТС) є завершення планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт.
3.26. Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради про призупинення, анулювання паспорта прив’язки пересувної ТС (групи пересувних ТС) надається державному адміністратору для надання замовнику в установленому законодавством порядку.
3.27. У разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив'язки пересувної ТС (групи пересувних ТС), самовільного встановлення пересувної ТС (групи пересувних ТС) така ТС (група ТС) підлягає демонтажу відповідно до законодавства.
3.28. Розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) самовільно забороняється.
3.29. Власники (користувачі) ТС (груп ТС) зобов'язані підтримувати належний експлуатаційний стан ТС (груп ТС) та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з ТС.
3.30. Документація щодо встановлення пересувної ТС (групи пересувних ТС), видана до набрання чинності цим Порядком, дійсна до закінчення її терміну дії.
4. Окремі положення
4.1. Договори про встановлення особистого строкового сервітуту та рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради, на підставі яких їх було укладено, укладені до моменту прийняття даного Порядку діють до закінчення строку, на який їх укладено.
4.2. Реєстрація договорів про встановлення земельного сервітуту здійснюється управлінням земельних ресурсів Миколаївської міської ради у Книзі записів про реєстрацію договорів про встановлення особистого строкового сервітуту, форма якої затверджена додатком 3 до цього Порядку.
4.3. Розміщення та функціонування пересувних тимчасових споруд на територіях об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється на підставі дозволів, що видаються місцевими радами за погодженням з територіальними органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища.
4.4. Переоформлення договорів про встановлення особистого строкового сервітуту здійснюється рішенням виконкому Миколаївської міської ради на підставі заяви замовника.
Заява про переоформлення договору про встановлення особистого строкового сервітуту подається державному адміністратору.
До заяви додаються:
- виписка з ЄДРПОУ;
- копія договору про встановлення особистого строкового сервітуту;
- копії документів, що підтверджують право власності на споруди (договір купівлі-продажу, договір дарування та ін.);
- письмова згода сервітуарія на переоформлення договору про встановлення особистого строкового сервітуту.
На підставі отриманих документів управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради готує проект рішення проект рішення виконкому Миколаївської міської ради про переоформлення договору про встановлення особистого строкового сервітуту.
4.5.Після отримання витягу з рішення виконкому Миколаївської міської ради про переоформлення договору про встановлення особистого строкового сервітуту разом з документами, що стали підставою для його прийняття, державний адміністратор передає документи зазначені у п. 4.4, до управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради для переоформлення договору про встановлення особистого строкового сервітуту.

4.6. У разі переоформлення договору про встановлення особистого строкового сервітуту, особа, на яку переоформлено договір, не сплачує кошти, які було сплачено попереднім сервітуарієм.
4.7. Рішення виконкому Миколаївської міської ради про розірвання договору про встановлення особистого строкового сервітуту, у разі невиконання сервітуарієм умов договору, готується управлінням земельних ресурсів Миколаївської міської ради.
4.8. При підготовці проекту рішення виконкому міської ради про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради інформує депутатів міської ради, обраних за одномандатними мажоритарними округами, на яких планується встановлення пересувних тимчасових споруд.
_______________________________________________________________

Додаток 1
до Програми

Додаток 2
до Програми

Додаток 3
до Програми
Книга реєстрації договорів про встановлення особистого
строкового сервітуту
 


Книга реєстрації договорів провстановлення особистого строкового сервітуту


 


 


 


 


 


 


 


 


Зареєстровано


Власник землі


Сервітуарій, адреса, ідентифікаційний код


Земельна ділянка, на яку встановлений сервітут


номер


дата


Місце розташування


Площа (кв.м)


Цільове призначення


1


2


3


4


5


6


7

 

 

 

 

 


Строк дії договору


Підстава для встановлення сервітуту


Прізвище та підпис посадової особи, яка внесла запис


Примітки


8


9


10


11

 

 

 

 

 


 


Книга реєстрації договорів про зміни (додаткових угод) до договорів про встановлення особистого строкового сервітуту


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Зареєстровано 


№ договору, до якого вносяться зміни


Сервітуарій,   його адреса, ідентифікаційний код


Земельна ділянка, на яку встановлений сервітут


№ договору про зміни


Дата реєстрації договору про зміни


місце розташування


площа   (кв.м) 


цільове призначення 


1


2


3


4


5


6


7


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

            

 

 

 


Дата, до якої          подовжений строк


Підстава для укладення договору про зміни


Прізвище та підпис посадової особи, яка внесла запис


Примітки

 
 

8


9


10


11

 

 


 


 


 

 

 


 


 


 

 

 


 


 


 

 Додаток 4
до Програми
Затверджено
рішенням міської ради
від 14 лютого 2013
№ 25/20
ДОГОВІР ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОГО СТРОКОВОГО СЕРВІТУТУм. Миколаїв «____» _____________ 20__ року
Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, в особі міського голови ________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення Миколаївської міської ради _____________________, далі - «Виконком міської ради», з однієї сторони, та суб’єкт господарювання___________________, місце реєстрації/ місцезнаходження якого ___________________, діє на підставі ________________________, далі - «Сервітуарій», в інтересах якого встановлюється особистий строковий сервітут, з іншої сторони, уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради на підставі рішення від ___ № __ встановлює особистий строковий сервітут відносно земельної ділянки площею __________ кв.м, за адресою: ___________________ (___________район) в інтересах Сервітуарія, на право розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС), а саме: _________________________для здійснення підприємницької діяльності.
2. Строк дії договору
2.1. Цим договором встановлюється особистий сервітут строком на 1 (один) рік з дати реєстрації цього договору (до ____.____.20___).
2.2. Після закінчення строку дії договору Сервітуарій має переважне право на подовження строку його дії. Для цього Сервітуарій повинен не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії договору звернутись письмово до виконкому міської ради з клопотанням щодо подовження строку дії договору (до ____.____.20___). Підставою для подовження строку дії договору буде відповідне рішення виконкому міської ради. Подовження строку договору оформлюється договором про зміни (додатковою угодою).
У разі порушення строку звернення до виконкому міської ради з питання подовження (поновлення) цього договору або нездійснення плати у строк, визначений договором, його дія припиняється з дати закінчення строку дії договору, на який його було укладено, наслідком чого буде звільнення земельної ділянки від споруд.
3. Плата за договором
3.1. За встановлення особистого сервітуту Сервітуарій сплачує плату у грошовій формі.
3.2. Річна плата за договором встановлюється у розмірі 10 % (десяти) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, на якій розміщено тимчасову споруду.
НГЦ х 10% = ________ грн.,
де: НГЦ - нормативна грошова оцінка земельної ділянки;
10% - умови договору про розмір плати за встановлення сервітуту;
ПДВ: ______ х 20% = ______ грн.
Усього до сплати з ПДВ:
_____+_____ =_____ грн.
3.3. Термін і порядок внесення плати:
- плата за договором вноситься разовим внеском протягом 3 робочих днів з дня підписання договору сторонами на р/р _______________________.
3.4. Умови договору про розмір плати можуть переглядатися на вимогу однієї із сторін у разі внесення чинним законодавством змін до мінімального або максимального розміру річної орендної плати шляхом внесення змін у вигляді договору про зміни (додаткової угоди), що буде невід’ємною частиною цього договору.
3.5.У випадку визнання договору недійсним одержана плата за встановлення сервітуту не повертається.
3.6. У разі дострокового припинення або розірвання договору за ініціативою виконкому міської ради, внесена на майбутній період плата повертається (без суми ПДВ), крім випадків, коли Сервітуарій використовує земельну ділянку способами, які суперечать екологічним вимогам, не за цільовим призначенням, порушує строки повернення земельної ділянки, здійснює без згоди виконкому міської ради передачу або відчуження права на сервітут третім особам, здійснює самовільне будівництво, не розміщує споруду протягом 3 місяців з дня реєстрації договору тощо.
4. Умови та строки встановлення особистого сервітуту
4.1. Особистий сервітут встановлюється відносно земельної ділянки для розміщення тимчасової споруди на підставі розробленої технічної документації.
4.2. На земельній ділянці не дозволяється діяльність, яка не пов’язана з розміщенням споруди.
4.3. Право на розміщення споруди виникає після внесення плати за встановлення особистого сервітуту та реєстрації цього договору.
4.4. Право сервітуту не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися Сервітуарієм іншим фізичним та юридичним особам, внесено до статутного фонду, передано у заставу.
4.5. Особистий сервітут не позбавляє Власника земельної ділянки прав володіння, користування та розпорядження нею.

5. Умови повернення земельної ділянки
5.1. У разі закінчення терміну дії договору, його припинення або розірвання, Сервітуарій зобов’язаний звільнити земельну ділянку від споруд та привести її у стан, не гірший порівняно з тим, в якому вона була до розміщення споруд.
5.2. Виконком міської ради у разі погіршення корисних властивостей землі, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спори розв’язуються у судовому порядку.
5.3. Витрати на поліпшення стану землі, проведені Сервітуарієм, відшкодуванню не підлягають.
5.4. Сервітуарій не має права утримувати земельну ділянку для забезпечення своїх вимог до виконкому міської ради.
6. Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки
6.1. Обов’язковими для діяльності Сервітуарія є забезпечення вільного доступу для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд на них, що знаходяться в межах закріплюваної території, особам, що мають належним чином оформлені документи на здійснення цього.
6.2. Розміщення споруди здійснити за технічною документацією та відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України».
7. Права та обов’язки сторін
7.1. Виконком міської ради має право вимагати від Сервітуарія:
а) розміщення споруди після реєстрації договору та на підставі узгодженої технічної документації;
б) додержання екологічної безпеки землекористування, державних стандартів, норм і правил, проектних рішень, місцевих правил забудови населених пунктів;
в) своєчасного внесення плати;
г) припинення або дострокового розірвання договору у випадках: порушення чинного законодавства; виникнення необхідності відведення земельної ділянки, яка зайнята тимчасовою спорудою на інші цілі, згідно з Генпланом розвитку міста; у випадку зміни цільового призначення споруди; нерозміщення споруди протягом 3 місяців з дня реєстрації договору тощо;
ґ) відшкодування понесених збитків, у тому числі неотриманих доходів, відповідно до чинного законодавства у разі розірвання цього договору.
7.2. Виконком міської ради зобов'язаний:
а) дозволити розміщення споруди на земельній ділянці, придатній для її розміщення;
б) попередити про права третіх осіб на земельну ділянку.
7.3. Сервітуарій має право:
а) самостійно визначати напрями своєї господарської діяльності відповідно до призначення споруди;
б) одержувати продукцію й доходи;
в) встановлювати в установленому законодавством порядку споруду;
г) при закінченні строку, на який було укладено цей договір, за умови належного виконання обов’язків відповідно до умов договору, звернутися з клопотанням щодо подовження строку його дії, у порядку, встановленому пунктом 2.2 розділу 2 цього договору;
7.4. Сервітуарій зобов’язаний:
а) дотримуватися умов встановлення сервітуту, встановлених цим договором;
б) розмістити споруду, відповідно до паспорта;
в) використовувати споруду відповідно до умов договору;
г) виконати благоустрій прилеглої території згідно з вимогами чинного законодавства;
ґ) своєчасно вносити плату;
д) звернутися з клопотанням щодо подовження строку дії договору у порядку, встановленому пунктом 2.2 розділу 2 договору;
е) у разі дострокової відмови Сервітуарія від розміщення та обслуговування споруди, демонтувати споруду та привести земельну ділянку у стан, придатний для використання за призначенням, при цьому плата за встановлення строкового особистого сервітуту для розміщення споруди не повертається;
є) у разі відмови Сервітуарія від подовження строку дії договору або не надання клопотання щодо подовження строку його дії припинити користування земельною ділянкою, демонтувати споруду до закінчення строку дії договору, привести земельну ділянку у стан, придатний для використання за призначенням та письмово повідомити про це виконком міської ради;
ж) у разі відчуження споруди іншим особам демонтувати її та привести земельну ділянку у стан, придатний для використання за призначенням, при цьому плата за встановлення особистого строкового сервітуту не повертається;
з) у разі неподовження міською радою строку дії договору Сервітуарій зобов’язаний демонтувати споруду та привести земельну ділянку у стан, придатний для використання за призначенням без відшкодування міською радою втрат Сервітуарія, у тому числі вартості майна;
и) у разі зміни адреси, місця проживання або телефону в 10 - денний термін з дня зміни повідомити про це управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради;
і) не погіршувати якісні характеристики та екологічний стан землі;
ї) не передавати будь-яким способом право особистого сервітуту іншим фізичним та юридичним особам.
7.5. Сторони також мають інші права і несуть інші обов’язки, визначені законодавством України.
8. Форс-мажор
8.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження споруди чи його частини несе Сервітуарій.
8.2. У разі знищення або пошкодження земельної ділянки, до якої встановлюється особистий сервітут, у результаті недбалого, безвідповідального ставлення Сервітуарія, він повинен відшкодувати збитки Власнику земельної ділянки.
9. Зміна умов договору і припинення його дії
9.1. Усі зміни та/або доповнення до цього договору здійснюються у письмовій формі за взаємною згодою сторін, шляхом внесення змін у вигляді договору про зміни (додаткової угоди), що буде невід?ємною частиною цього договору. Згодою виконкому міської ради на зміну та/або доповнення до цього договору на вимогу Сервітуарія є рішення виконкому міської ради, прийняте в установленому законодавством порядку.

9.2. Дія договору припиняється у разі:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;
- у разі відчуження Сервітуарієм споруди.
Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.
9.3. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:
- взаємною згодою сторін;
- рішенням суду на вимогу однієї із сторін внаслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом;
- в односторонньому порядку за ініціативою виконкому міської ради у випадках, передбачених чинним законодавством та цим договором, із звільненням його від відповідальності, згідно з Господарським кодексом України.

9.4. Договір може бути достроково розірваний у разі невиконання або неналежного виконання Сервітуарієм обов’язків, визначених у розділах 3, 4 та пункті 7.4. цього договору.

9.5. Дострокове розірвання цього договору на вимогу Сервітуарія здійснюється шляхом укладення договору про зміни (додаткової угоди), при цьому плата за встановлення особистого сервітуту не повертається.

9.6. Дострокове розірвання цього договору на вимогу виконкому міської ради здійснюється на підставі його рішення. Договір вважається розірваним з дати прийняття виконкомом міської ради відповідного рішення, якщо інша дата не встановлена рішенням.

9.7. Подовження строку дії договору:
- при закінченні строку, на який було укладено цей договір, Сервітуарій, за умови належного виконання своїх обов¢язків, має право на подовження його дії. Подовження строку дії договору відбувається відповідно до п.2.2. розділу 2 цього договору;
- у разі подовження строку договору на новий строк його умови можуть бути змінені, з урахуванням змін у законодавстві на дату подовження договору;
- невиконання п.п. “д” п. 7.4. договору є підставою для відмови в подовженні строку дії сервітуту, наслідком чого буде звільнення земельної ділянки від споруд.
9.8. У разі припинення, розірвання цього договору або неподовження строку його дії Сервітуарій зобов’язаний демонтувати споруди та повернути Власнику земельну ділянку на умовах, визначених цим договором. У разі невиконання Сервітуарієм обов’язку щодо демонтування споруди та умов повернення Власнику земельної ділянки Сервітуарій зобов’язаний відшкодувати Власнику завдані збитки.
10.Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору

10.1. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність згідно з законом та цим договором.
10.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.
11. Прикінцеві положення
11.1. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами, здійснення плати та його реєстрації.
11.2. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим договором, регулюються чинним законодавством України.
11.3. Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в управлінні земельних ресурсів Миколаївської міської ради, другий - в Сервітуарія, третій – в управлінні містобудування та архітектури Миколаївської міської ради.
11.4. Невід'ємними частинами договору є:
- кадастровий план земельної ділянки;
- акт перенесення (встановлення) меж земельної ділянки на місцевість;
- схема перенесення меж земельної ділянки на місцевість;
- креслення меж зони обмежень (у разі наявності).
Місцезнаходження, реквізити та підписи сторін


 


Виконком


Миколаївської міської ради


  __________________________


 


 


 


Сервітуарій


________________________


_______________________________


_________________________________


 


 


_____________________________________


М. П. 


 


 


 


 


_____________________________________


 


 


 

    Договір зареєстрований у Миколаївській міській раді,
про що у книзі реєстрації договорів про встановлення
особистого строкового сервітуту вчинено записвід „_____” ________________ 20_____ року за № _________
М. П. ______________________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище посадової особи, яка провела реєстрацію)

Додаток 5
до Програми

ПАСПОРТ ПРИВ'ЯЗКИ

 


ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС

у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС)


М 1:50 
Місце креслення

 


 СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС


Площа земельної ділянки згідно з документами на землекористування ____ га


М 1:500 
Місце креслення

 


 


Експлікація:
1) місце розташування ТС;
2) червоні лінії;
3) лінії регулювання забудови;
4) місця підключення до інженерних мереж.
Умовні позначення:
______________________________________________________________________________________
____________
* Паспорт прив'язки складається у 2-х примірниках. Перший примірник надається замовнику, другий примірник зберігається органом містобудування та архітектури, який видав паспорт прив'язки.

________ ______________________________________________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали керівника (заступника) підприємства, установи, організації розробника)
М. П.
Дата складання ____ ____________ 20____ року

____________

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: