Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

20 грудня 2019                                                                                   № 56/70

Про бюджет міста

Миколаєва на 2020 рік

14201100000

(код бюджету)

 

Розглянувши проєкт бюджету міста Миколаєва на 2020 рік, відповідно до статей 143, 144 Конституції України, Бюджетного кодексу України, на підставі пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Визначити на 2020 рік:

 

-      доходи бюджету міста Миколаєва у сумі 3974290238 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 3903223619 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 71066619 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

-      видатки бюджету міста Миколаєва у сумі 3947927138 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 3150579038 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 797348100 гривень;

-      повернення кредитів до спеціального фонду бюджету міста Миколаєва  у сумі 3730000 гривень;

-      надання кредитів з бюджету міста Миколаєва у сумі 30093100 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету – 20000000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду бюджету – 10093100 гривень;

-      профіцит за загальним фондом бюджету міста Миколаєва у сумі 732644581 гривні згідно з додатком 2 до цього рішення;

-      дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста Миколаєва у сумі 732644581 гривні згідно з додатком 2 до цього рішення;

-      оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міста Миколаєва у розмірі 10000000 гривень, що становить 0,32 відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;

-      резервний фонд бюджету міста Миколаєва у розмірі 15000000 гривень, що становить 0,47 відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.

 

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста Миколаєва на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 34 до цього рішення.

 

 1. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

З метою забезпечення безперервності бюджетного процесу та безперебійного проведення видатків надати право міському голові за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів проводити своїм розпорядженням відповідне збільшення або зменшення дохідної, видаткової частин бюджету міста чи джерел фінансування, розподіл змін до видатків між головними розпорядниками коштів, а також перерозподіляти в межах однієї субвенції обсяги затверджених міською радою з урахуванням змін бюджетних призначень між кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних допомог населенню та компенсацій.

 

 1. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

Дозволити виконавчому комітету Миколаївської міської ради у разі виділення Кабінетом Міністрів України, Миколаївською обласною радою чи Миколаївською обласною державною адміністрацією субвенцій з державного/обласного бюджету здійснювати за погодженням з постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку розподіл цих субвенцій на видатки бюджету розвитку міста за головними розпорядниками коштів, об’єктами, обсягами та кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та вносити відповідні зміни до розподілу (за необхідності).

 

 1. Затвердити розподіл витрат бюджету міста Миколаєва на реалізацію міських програм у сумі 2800548154 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

 1. Установити, що у загальному фонді бюджету міста Миколаєва на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету міста Миколаєва належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та офіційні трансферти, визначені статтями 97, 101, 1032, 1033 1034 та 104 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Миколаєва на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету міста Миколаєва згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з підпунктом 1 пункту 7 цього рішення (крім визначених  частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України) та підпунктом 3 пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ (за рахунок джерел, визначених підпунктом 1 пункту 7 до цього рішення (в частині надходжень, визначених статтею 69Бюджетного кодексу України);

- заходи, пов’язані з охороною природного середовища (за рахунок джерел, визначених підпунктом 1 пункту 7 до цього рішення (в частині надходжень,  визначених статтею 69Бюджетного кодексу України);

- надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла (за рахунок джерел, визначених підпунктом 3 пункту 7 до цього рішення (в частині надходжень, визначених пунктом 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України).

 

9.      Визначити на 31 грудня 2020 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 400000000 гривень та граничний обсяг гарантованого місцевого боргу у сумі 1076952006 гривень.

 

10.  Установити, що у 2020 році місцеві гарантії у сумі 1076952006 гривень можуть надаватись для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання-резидентів України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проєктів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій.

10.1          Встановити розмір плати, яку сплачує комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» (Позичальник), за надання Миколаївською міською радою (Гарантом) місцевої гарантії в розмірі  1 (однієї) гривні у місяць на весь термін дії укладеного відповідного договору гарантії, відшкодування та підтримки проєкту.

10.2          Визначити, що по інвестиційному проєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва та оновлення тролейбусного парку (модернізація тролейбусного депо та тягових підстанцій; капітальний ремонт контактної мережі; закупівля нових тролейбусів із низьким рівнем підлоги)» відсутня необхідність майнового або іншого забезпечення виконання зобов’язань комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» (Позичальника) за договором про погашення заборгованості перед Миколаївською міською радою (Гарантом).

 

 1. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету міста Миколаєва видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування місцевого боргу;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплату енергосервісу.

 

 1. З метою збільшення доходів бюджету міста Миколаєва в межах поточного бюджетного періоду надати право департаменту фінансів Миколаївської міської ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Миколаєва на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

 

13.  З метою забезпечення своєчасного фінансування видатків надати право департаменту фінансів Миколаївської міської ради отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду бюджету міста Миколаєва, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 4373 Бюджетного кодексу України.

 

14.  Надати дозвіл головним розпорядникам коштів бюджету міста Миколаєва здійснити перерахування коштів, передбачених в спеціальному фонді бюджету міста Миколаєва на 2020 рік по КТПКВК 7670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» (КЕКВ 3210) на поповнення статутних капіталів на розрахункові рахунки комунальних підприємств, відкриті  в установах банків.

Установи банків, в яких відкрито рахунки комунальних підприємств, зазначаються в рішенні виконавчого комітету Миколаївської міської ради.  

Комунальним підприємствам використовувати кошти відповідно до фінансового плану підприємств на 2020 рік.

 

 1. Головним розпорядникам бюджетних коштів бюджету міста Миколаєва забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4)  забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

-      здійснення публічного представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня 2021 року та публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації;

-      оприлюднення паспортів бюджетних програм (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;

5)   взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6)   забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 

16.  Установити на 2020 рік головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню освіти Миколаївської міської ради за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» обсяг видатків на оплату енергосервісу в сумі 2554601 гривні у межах затверджених йому по загальному фонду бюджетних призначень на комунальні послуги та енергоносії.

Установити, що корегування обсягів видатків на оплату енергосервісу здійснюється у порядку, визначеному частиною чотирнадцятою статті 23 Бюджетного кодексу України.

 

17.  Установити, що внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів, перерозподіл між ними, а також перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету міста Миколаєва та кошторисі, здійснюються відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України.

Зокрема, на підставі частини сьомої статті 23 Бюджетного кодексу України у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету департамент фінансів Миколаївської міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету міста Миколаєва та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету" (із змінами і доповненнями) передача бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету, передбачених частинами шостою та восьмою статті 23 Бюджетного кодексу України, здійснюється на підставі прийнятого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради рішення та погодження прийнятого рішення постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. У разі внесення змін по об’єктах бюджету розвитку в рішенні виконавчого комітету Миколаївської міської ради зазначається:найменування об’єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації, строк реалізації, загальна вартість об’єкта, обсяг видатків бюджету розвитку.

У випадках внесення змін до бюджетної класифікації чи до типових переліків бюджетних програм надати право департаменту фінансів Миколаївської міської ради враховувати такі зміни в розписі бюджету міста Миколаєва без внесення змін до даного рішення.

 

18.  Установити, що внесені у міжсесійний період відповідно до пунктів 3, 4 та 17 цього рішення обсяги змін показників бюджету міста Миколаєва включаються до коригування бюджету міста Миколаєва при підготовці рішення міської ради про внесення змін до бюджету міста Миколаєва, а зміни, внесені наприкінці бюджетного періоду - при підготовці рішення міської ради про затвердження звіту про виконання бюджету міста Миколаєва за 2020 рік.

 

19.  Надати право виконавчому комітету Миколаївської міської ради в межах встановлених бюджетних призначень здійснювати добровільне виконання судових рішень про стягнення коштів з Миколаївської міської ради.

 

20.  Затвердити загальну чисельність апарату  Миколаївської міської ради та виконавчих органів Миколаївської міської ради у кількості 1050 штатних одиниць.

 

 1. Затвердити Положення про витрачання коштів бюджету міста Миколаєва, які в 2020 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради (додається).

 

22.  Відповідно до статей 24 і 80 Бюджетного кодексу України в 2020 році встановити таку звітність про виконання бюджету міста Миколаєва:

- звіт про витрачання коштів резервного фонду бюджету щомісячно подається до постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку;

- квартальні та річний звіти подаються у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду до постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку в обсягах і за єдиними формами, встановленими Державною казначейською службою України;

 - річний звіт про виконання міського бюджету затверджується міською радою.

 

23.  Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

 

24.  Додатки 1-7 цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 1. Департаменту міського голови Миколаївської міської ради оприлюднити це рішення відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), першого заступника міського голови Криленка В.І. 

 

Міський голова                                                                                О.СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 20 грудня 2019

№ 56/70

 

ПОЛОЖЕННЯ

про витрачання коштів бюджету міста Миколаєва,

які в 2020 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

 

Розділ 1. Загальні положення

 

Програмою економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки визначено вжиття заходів на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради за рахунок коштів бюджету міста Миколаєва.

Положення про витрачання коштів бюджету міста Миколаєва, які в 2020 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради (далі – Положення) установлює процедури, пов’язані з виділенням за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради додаткових до затверджених з урахуванням змін видатків з бюджету міста Миколаєва, витрачанням цих коштів та інформуванням міської ради.

Дане Положення розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, Статуту територіальної громади м. Миколаєва.

 

Розділ 2. Обсяг, джерела та умови виділення коштів з бюджету міста Миколаєва

 

1. Обсяг коштів з бюджету міста Миколаєва, які в 2020 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради, визначено в сумі 27 500 000 грн. Зміни до бюджету міста Миколаєва вносяться за результатами річного звіту за рахунок вільного залишку коштів на початок 2020 року шляхом збільшення бюджетних призначень головних розпорядників бюджетних коштів.

 

2. Додаткові кошти за даним Положенням направляються на видатки, передбачені статтями 89 та 91 Бюджетного кодексу України.

 

3. Пропозиції щодо виділення коштів з бюджету міста Миколаєва, надані міським головою та кожним депутатом міської ради, не повинні перевищувати 500 000 грн.

 

4. Для спрямування додаткових коштів з бюджету міста Миколаєва відповідно до даного Положення проводиться робота в такій послідовності.

4.1. Міський голова, депутати міської ради надають до департаменту фінансів Миколаївської міської ради листи-пропозиції у термін до 01 березня 2020 року.

У листі - пропозиції обов’язково зазначаються:

- головний розпорядник коштів бюджету міста Миколаєва, якому пропонується направити кошти;

- цільове спрямування коштів на видатки, передбачені статтями 89  та 91 Бюджетного кодексу України;

- сума коштів (не менше 5,0 тис. грн. за кожним напрямком).

4.2. Департамент фінансів Миколаївської міської ради аналізує отриманий відповідно до пункту 4.1 цього Положення лист-пропозицію щодо відповідності його чинному законодавству та даному Положенню та протягом п’яти робочих днів:

  - надсилає його копію (або витяг) головному розпоряднику коштів бюджету міста Миколаєва для надання зустрічної пропозиції;

  - готує лист заявнику з відповідними обґрунтуваннями про відхилення його пропозиції, якщо лист-пропозиція не відповідає чинному законодавству та даному Положенню.

4.3. Головний розпорядник бюджетних коштів здійснює аналіз листа–пропозиції міського голови чи депутата міської ради (або витягу з нього) та протягом п’яти робочих днів надає:

- департаменту фінансів Миколаївської міської ради зустрічний лист-пропозицію з підтвердженням необхідності виділення коштів за запропонованим напрямом, розподіл цих коштів за кодами програмної  класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків та період, у якому пропонується здійснити видатки; посилання на необхідність виконання конкретного розділу (пункту та ін.) міської програми, затвердженої відповідним рішенням міської ради;

- обґрунтовану відмову заявнику та її копію департаменту фінансів Миколаївської міської ради у випадку неможливості виконання пропозиції міського голови чи депутата міської ради (невідповідність запропонованих видатків вимогам чинного законодавства та ін.).

4.4. Департамент фінансів Миколаївської міської ради на підставі аналізу листів-пропозицій міського голови, депутатів міської ради та листів головних розпорядників бюджетних коштів включає узгоджені пропозиції до проєкту рішення міської ради про внесення змін до бюджету міста Миколаєва в напрямку розподілу видатків головним розпорядникам бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації згідно з пропозиціями та внесення змін до джерел фінансування бюджету міста.

Листи-пропозиції міського голови та депутатів міської ради, що надійшли пізніше зазначеного в пункті 4.1 терміну, розглядаються при підготовці наступних проєктів рішень міської ради про внесення змін до бюджету міста Миколаєва на 2020 рік.

Якщо міський голова чи депутати міської ради нададуть листи-пропозиції про внесення змін до раніше наданої пропозиції, що мають наслідком зміну затверджених бюджетних призначень в межах одного головного розпорядника бюджетних коштів, у міжсесійний період перерозподіл видатків бюджету може здійснюватись відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету» (із змінами і доповненнями) на підставі прийнятого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради рішення та погодження прийнятого рішення постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку; у разі внесення змін по об’єктах бюджету розвитку в рішенні виконавчого комітету Миколаївської міської ради зазначається пооб’єктний обсяг видатків.

Департамент фінансів Миколаївської міської ради в установленому порядку вносить зміни до річного та помісячного розпису бюджету міста Миколаєва та здійснює фінансування головних розпорядників бюджетних коштів.

4.5. Головний розпорядник бюджетних коштів після отримання довідки про внесення змін до розпису бюджету міста Миколаєва вносить у встановленому порядку зміни до кошторисів та планів асигнувань та здійснює фінансування розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

 

Розділ 3. Витрачання бюджетних коштів та інформування міської ради

 

1. Витрачання коштів, виділених з бюджету міста Миколаєва згідно з даним Положенням, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

2. Департамент фінансів Миколаївської міської ради та головні розпорядники бюджетних коштів ведуть окремий облік виділених та витрачених згідно з даним Положенням коштів бюджету міста Миколаєва.

 

3. Інформацію про витрачання коштів відповідно до даного Положення головні розпорядники бюджетних коштів надають до департаменту фінансів Миколаївської міської ради після здійснення видатків, а департамент фінансів Миколаївської міської ради – міській раді разом зі звітом про виконання бюджету міста Миколаєва за 2020 рік.

__________________

 

    

Додаток  № 1

 
    

до рішення сесії міської ради

    

Від 20 грудня 2019

    

№_56/70

Доходи бюджету міста Миколаєва на 2020 рік

 

14201100000

    
 

код бюджету

    
     

(грн)

Код

Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

у т.ч. бюджет розвитку

10000000

Податкові надходження

3 173 428 100

3 172 723 100

705 000

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

2 178 893 100

2 178 893 100

 

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

2 177 943 100

2 177 943 100

 

 

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

1 816 743 100

1 816 743 100

 

 

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

291 800 000

291 800 000

 

 

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

37 200 000

37 200 000

 

 

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

32 200 000

32 200 000

 

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

950 000

950 000

 

 

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

950 000

950 000

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

209 000 000

209 000 000

 

 

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

20 500 000

20 500 000

 

 

14021900

Пальне

20 500 000

20 500 000

 

 

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

84 500 000

84 500 000

 

 

14031900

Пальне

84 500 000

84 500 000

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

104 000 000

104 000 000

 

 

18000000

Місцеві податки

784 830 000

784 830 000

 

 

18010000

Податок на майно

357 130 000

357 130 000

 

 

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

345 000

345 000

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

3 100 000

3 100 000

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

2 825 000

2 825 000

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

34 360 000

34 360 000

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

108 110 000

108 110 000

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

171 490 000

171 490 000

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

4 100 000

4 100 000

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

29 700 000

29 700 000

 

 

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

1 900 000

1 900 000

 

 

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

1 200 000

1 200 000

 

 

18030000

Туристичний збір

1 650 000

1 650 000

 

 

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

890 000

890 000

 

 

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

760 000

760 000

 

 

18050000

Єдиний податок

426 050 000

426 050 000

 

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

85 960 000

85 960 000

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

340 090 000

340 090 000

 

 

19000000

Інші податки та збори

705 000

 

705 000

 

19010000

Екологічний податок

705 000

 

705 000

 

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

576 500

 

576 500

 

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

48 500

 

48 500

 

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

80 000

 

80 000

 

20000000

Неподаткові надходження

111 991 619

46 730 000

65 261 619

4 240 000

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

4 050 000

4 050 000

 

 

21080000

Інші надходження

4 050 000

4 050 000

 

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

450 000

450 000

 

 

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

2 200 000

2 200 000

 

 

21081700

Плата за встановлення земельного сервітуту

1 400 000

1 400 000

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

36 680 000

36 680 000

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

25 140 000

25 140 000

 

 

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

1 450 000

1 450 000

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

22 950 000

22 950 000

 

 

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

690 000

690 000

 

 

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією

50 000

50 000

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

11 000 000

11 000 000

 

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

11 000 000

11 000 000

 

 

22090000

Державне мито

540 000

540 000

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

216 000

216 000

 

 

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій

10 000

10 000

 

 

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

314 000

314 000

 

 

24000000

Інші неподаткові надходження

11 660 000

6 000 000

5 660 000

4 240 000

24060000

Інші надходження

7 200 000

6 000 000

1 200 000

 

24060300

Інші надходження

4 000 000

4 000 000

 

 

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

1 200 000

 

1 200 000

 

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу

2 000 000

2 000 000

 

 

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

220 000

 

220 000

 

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

220 000

 

220 000

 

24170001

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

4 240 000

 

4 240 000

4 240 000

25000000

Власні надходження бюджетних установ

59 601 619

 

59 601 619

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

58 797 619

 

58 797 619

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

17 742 250

 

17 742 250

 

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

37 847 019

 

37 847 019

 

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

3 190 400

 

3 190 400

 

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

17 950

 

17 950

 

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

804 000

 

804 000

 

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

804 000

 

804 000

 

30000000

Доходи від операцій з капіталом

5 147 000

47 000

5 100 000

5 100 000

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

3 047 000

47 000

3 000 000

3 000 000

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

40 000

40 000

 

 

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

7 000

7 000

 

 

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

3 000 000

 

3 000 000

3 000 000

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

2 100 000

 

2 100 000

2 100 000

33010000

Кошти від продажу землі

2 100 000

 

2 100 000

2 100 000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

1 890 000

 

1 890 000

1 890 000

33010200

Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

210 000

 

210 000

210 000

Разом доходів

3 290 566 719

3 219 500 100

71 066 619

9 340 000

40000000

Офіційні трансферти

683 723 519

683 723 519

 

 

41000000

Від органів державного управління

658 108 500

658 108 500

 

 

41030000

Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам

658 108 500

658 108 500

 

 

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

561 288 100

561 288 100

 

 

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

96 820 400

96 820 400

 

 

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

25 615 019

25 615 019

 

 

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

4 945 483

4 945 483

 

 

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1 791 576

1 791 576

 

 

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції

11 438 000

11 438 000

 

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

7 439 960

7 439 960

 

 

Всього доходів

3 974 290 238

3 903 223 619

71 066 619

9 340 000

 

 

    

    Додаток 2

 

 

 

    

    до рішення міської ради

 

 

    

    від 20 грудня 2019

 

 

    

    № 56/70

 

 

      

 

 

      

 

 

Фінансування  бюджету міста Миколаєва на 2020 рік

 

 

      

 

 

 

14201100000

   

 

 

 

(код бюджету)

   

 

 

 

 

 

 

 

(грн)

 

 

Код

Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

Усього

у тому числі бюджет розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Фінансування за типом кредитора

 

 

200000 

Внутрішнє фінансування

 

-732 644 581

732 644 581

732 644 581

 

 

208000 

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів

 

-732 644 581

732 644 581

732 644 581

 

 

208400 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

-732 644 581

732 644 581

732 644 581

 

 

Х

Загальне фінансування

 

-732 644 581

732 644 581

732 644 581

 

 

Фінансування за типом боргового зобов’язання

 

 

600000 

Фінансування за активними операціями

 

-732 644 581

732 644 581

732 644 581

 

 

602000 

Зміни обсягів готівкових коштів

 

-732 644 581

732 644 581

732 644 581

 

 

602400 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

-732 644 581

732 644 581

732 644 581

 

 

Х

Загальне фінансування

 

-732 644 581

732 644 581

732 644 581

 

             

    Додаток 3

 
             

    до рішення міської ради

             

    від  20 грудня 2019

             

    №  56/70

                
 

РОЗПОДІЛ
видатків бюджету міста Миколаєва на 2020 рік

  

14201100000

            
  

(код бюджету)

            
               

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

усього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

114 221 918

114 221 918

51 683 983

2 395 260

 

2 045 084

1 745 084

300 000

 

 

1 745 084

116 267 002

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

114 221 918

114 221 918

51 683 983

2 395 260

 

2 045 084

1 745 084

300 000

 

 

1 745 084

116 267 002

0210160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

74 728 450

74 728 450

49 682 300

2 335 200

 

1 605 200

1 305 200

300 000

 

 

1 305 200

76 333 650

0210180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

320 950

320 950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320 950

0213111 

3111

1040   

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

260 116

260 116

 

 

 

289 884

289 884

 

 

 

289 884

550 000

0213121 

3121

1040   

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2 799 747

2 799 747

2 001 683

60 060

 

 

 

 

 

 

 

2 799 747

0213133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

3 167 400

3 167 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 167 400

0213140 

3140

1040   

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

13 524 678

13 524 678

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 524 678

0213242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

287 440

287 440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

287 440

0214082 

4082

0829    

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

430 000

430 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430 000

0216084 

6084

0610   

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 266 000

1 266 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 266 000

0217610 

7610

0411   

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

192 537

192 537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192 537

0217680 

7680

0490   

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

314 100

314 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

314 100

0217693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

16 905 000

16 905 000

 

 

 

150 000

150 000

 

 

 

150 000

17 055 000

0218220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

25 500

25 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 500

0600000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

1 555 317 315

1 555 317 315

1 007 837 687

109 584 601

 

100 092 769

57 613 371

42 479 398

5 944 247

1 081 010

57 613 371

1 655 410 084

0610000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

1 555 317 315

1 555 317 315

1 007 837 687

109 584 601

 

100 092 769

57 613 371

42 479 398

5 944 247

1 081 010

57 613 371

1 655 410 084

0610160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

6 217 300

6 217 300

4 764 100

103 560

 

106 000

106 000

 

 

 

106 000

6 323 300

0611010 

1010

0910   

Надання дошкільної освіти

456 392 668

456 392 668

291 284 562

35 443 823

 

48 583 055

19 696 901

28 886 154

174 765

42 027

19 696 901

504 975 723

0611020 

1020

0921   

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

794 461 544

794 461 544

545 259 643

56 599 370

 

39 016 067

34 475 901

4 540 166

2 016 974

216 223

34 475 901

833 477 611

0611030 

1030

0921   

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

9 712 075

9 712 075

7 270 858

594 171

 

12 000

12 000

 

 

 

12 000

9 724 075

0611070 

1070

0922   

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

18 481 172

18 481 172

12 723 765

891 509

 

102 000

102 000

 

 

 

102 000

18 583 172

0611090 

1090

0960   

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

44 068 909

44 068 909

32 638 576

2 164 157

 

859 129

723 500

135 629

 

 

723 500

44 928 038

0611110 

1110

0930   

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

151 986 331

151 986 331

86 165 731

12 682 129

 

8 862 888

192 000

8 670 888

3 646 906

811 074

192 000

160 849 219

0611120 

1120

0941   

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

5 161 077

5 161 077

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 161 077

0611150 

1150

0990    

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

7 370 654

7 370 654

5 895 589

98 663

 

 

 

 

 

 

 

7 370 654

0611161 

1161

0990   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

19 664 516

19 664 516

14 762 411

538 886

 

262 561

16 000

246 561

105 602

11 686

16 000

19 927 077

0611162 

1162

0990   

Інші програми та заходи у сфері освіти

1 278 200

1 278 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 278 200

0611170 

1170

0990   

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

7 351 264

7 351 264

5 077 663

355 894

 

50 000

50 000

 

 

 

50 000

7 401 264

0613033 

3033

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

6 231 000

6 231 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 231 000

0613036 

3036

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

23 843 900

23 843 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 843 900

0614030 

4030

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

2 603 140

2 603 140

1 994 789

112 439

 

115 000

115 000

 

 

 

115 000

2 718 140

0614082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

493 565

493 565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

493 565

0617321 

7321

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

2 124 069

2 124 069

 

 

 

2 124 069

2 124 069

0700000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

176 962 611

176 962 611

3 402 900

94 420

 

5 187 200

5 187 200

 

 

 

5 187 200

182 149 811

0710000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

176 962 611

176 962 611

3 402 900

94 420

 

5 187 200

5 187 200

 

 

 

5 187 200

182 149 811

0710160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

4 619 200

4 619 200

3 402 900

94 420

 

 

 

 

 

 

 

4 619 200

0712010 

2010

0731   

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

117 981 213

117 981 213

 

 

 

5 187 200

5 187 200

 

 

 

5 187 200

123 168 413

0712030 

2030

0733   

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

25 538 962

25 538 962

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 538 962

0712080 

2080

0721   

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

3 544 649

3 544 649

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 544 649

0712100 

2100

0722   

Стоматологічна допомога населенню

4 164 802

4 164 802

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 164 802

0712111 

2111

0726   

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

15 545 545

15 545 545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 545 545

0712144 

2144

0763   

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

3 165 700

3 165 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 165 700

0712151 

2151

0763   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я

1 304 140

1 304 140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 304 140

0712152 

2152

0763   

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

1 098 400

1 098 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 098 400

0800000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

301 513 274

301 513 274

80 274 665

2 375 140

 

4 495 830

3 547 200

948 630

112 485

 

3 547 200

306 009 104

0810000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

301 513 274

301 513 274

80 274 665

2 375 140

 

4 495 830

3 547 200

948 630

112 485

 

3 547 200

306 009 104

0810160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

57 331 600

57 331 600

44 870 400

836 155

 

517 200

517 200

 

 

 

517 200

57 848 800

0810180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

600

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

0813031 

3031

1030   

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

1 395 772

1 395 772

 

 

 

330 000

330 000

 

 

 

330 000

1 725 772

0813032 

3032

1070   

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

2 633 760

2 633 760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 633 760

0813033 

3033

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

32 774 626

32 774 626

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 774 626

0813034 

3034

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

1 600 000

1 600 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 600 000

0813035 

3035

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

1 500 000

1 500 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500 000

0813036 

3036

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

120 146 000

120 146 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 146 000

0813050 

3050

1070   

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

856 700

856 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

856 700

0813090 

3090

1030   

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

461 960

461 960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461 960

0813104 

3104

1020   

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

31 904 200

31 904 200

23 129 798

703 386

 

1 644 630

1 500 000

144 630

112 485

 

1 500 000

33 548 830

0813105 

3105

1010   

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

6 452 848

6 452 848

4 292 575

182 398

 

 

 

 

 

 

 

6 452 848

0813123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

393 200

393 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

393 200

0813160 

3160

1010   

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2 319 947

2 319 947

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 319 947

0813171 

3171

1010   

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

244 848

244 848

 

 

 

 

 

 

 

 

 

244 848

0813172 

3172

1010   

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

252

252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252

0813180 

3180

1060   

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

59 246

59 246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 246

0813191 

3191

1030   

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

14 107 132

14 107 132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 107 132

0813192 

3192

1030   

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

1 356 628

1 356 628

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 356 628

0813210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

844 699

844 699

692 375

 

 

 

 

 

 

 

 

844 699

0813241 

3241

1090   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

11 562 900

11 562 900

7 289 517

653 201

 

804 000

 

804 000

 

 

 

12 366 900

0813242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

13 566 356

13 566 356

 

 

 

1 200 000

1 200 000

 

 

 

1 200 000

14 766 356

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

169 000 025

169 000 025

93 663 517

8 635 056

 

13 692 905

6 124 515

7 049 561

4 085 977

117 464

6 643 344

182 692 930

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

169 000 025

169 000 025

93 663 517

8 635 056

 

13 692 905

6 124 515

7 049 561

4 085 977

117 464

6 643 344

182 692 930

1010160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

3 243 900

3 243 900

2 495 500

 

 

80 600

80 600

 

 

 

80 600

3 324 500

1011100 

1100

0960   

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

56 414 110

56 414 110

44 648 981

1 846 353

 

5 721 386

 

5 555 206

3 669 014

42 735

166 180

62 135 496

1014030 

4030

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

35 498 710

35 498 710

25 671 415

2 516 640

 

326 423

208 500

117 923

 

 

208 500

35 825 133

1014060 

4060

0828   

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

23 600 725

23 600 725

15 174 951

3 191 023

 

1 754 496

285 415

1 116 432

406 963

74 729

638 064

25 355 221

1014081 

4081

0829   

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

48 242 580

48 242 580

5 672 670

1 081 040

 

260 000

 

260 000

10 000

 

 

48 502 580

1014082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

2 000 000

2 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000 000

1017324 

7324

0443   

Будівництво установ та закладів культури

 

 

 

 

 

5 550 000

5 550 000

 

 

 

5 550 000

5 550 000

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

139 427 123

139 427 123

73 283 666

9 877 942

 

9 546 051

8 353 359

1 192 692

 

14 989

8 353 359

148 973 174

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

139 427 123

139 427 123

73 283 666

9 877 942

 

9 546 051

8 353 359

1 192 692

 

14 989

8 353 359

148 973 174

1110160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

2 420 800

2 420 800

1 814 900

19 592

 

 

 

 

 

 

 

2 420 800

1115011 

5011

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

2 592 500

2 592 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 592 500

1115012 

5012

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

976 000

976 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

976 000

1115031 

5031

0810   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

84 652 560

84 652 560

51 871 063

6 029 822

 

5 204 182

4 516 041

688 141

 

 

4 516 041

89 856 742

1115032 

5032

0810   

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

4 248 190

4 248 190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 248 190

1115033 

5033

0810   

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

12 319 990

12 319 990

7 322 825

774 067

 

973 660

900 000

73 660

 

14 989

900 000

13 293 650

1115041 

5041

0810   

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

17 756 490

17 756 490

9 684 794

2 988 473

 

1 392 891

962 000

430 891

 

 

962 000

19 149 381

1115062 

5062

0810   

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

10 967 647

10 967 647

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 967 647

1115063 

5063

0810   

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

3 492 946

3 492 946

2 590 084

65 988

 

30 000

30 000

 

 

 

30 000

3 522 946

1117325 

7325

0443   

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

1 945 318

1 945 318

 

 

 

1 945 318

1 945 318

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

271 105 982

271 105 982

18 602 500

34 362 559

 

350 736 834

341 834 691

8 211 143

5 144 764

68 628

342 525 691

621 842 816

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

271 105 982

271 105 982

18 602 500

34 362 559

 

350 736 834

341 834 691

8 211 143

5 144 764

68 628

342 525 691

621 842 816

1210160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

24 219 100

24 219 100

18 602 500

461 454

 

74 000

74 000

 

 

 

74 000

24 293 100

1210180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

500

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1216011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

27 852 000

27 852 000

 

 

 

92 661 441

92 661 441

 

 

 

92 661 441

120 513 441

1216016 

6016

0620   

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

2 700 000

2 700 000

 

 

 

1 000 000

1 000 000

 

 

 

1 000 000

3 700 000

1216020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

59 003 592

59 003 592

 

33 801 105

 

 

 

 

 

 

 

59 003 592

1216030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

102 196 000

102 196 000

 

100 000

 

47 160 217

47 160 217

 

 

 

47 160 217

149 356 217

1216090 

6090

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

6 997 143

 

6 976 143

5 144 764

68 628

21 000

6 997 143

1217310 

7310

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

97 630 533

97 630 533

 

 

 

97 630 533

97 630 533

1217370 

7370

0490   

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

100 000

100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 000

1217461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

53 974 790

53 974 790

 

 

 

58 458 500

58 458 500

 

 

 

58 458 500

112 433 290

1217670 

7670

0490   

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

44 850 000

44 850 000

 

 

 

44 850 000

44 850 000

1217693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 060 000

1 060 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 060 000

1218340 

8340

0540   

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

1 905 000

 

1 235 000

 

 

670 000

1 905 000

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

9 725 200

9 725 200

5 217 800

 

 

97 114 000

97 114 000

 

 

 

97 114 000

106 839 200

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

9 725 200

9 725 200

5 217 800

 

 

97 114 000

97 114 000

 

 

 

97 114 000

106 839 200

1310160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

6 725 200

6 725 200

5 217 800

 

 

114 000

114 000

 

 

 

114 000

6 839 200

1317321 

7321

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

50 763 100

50 763 100

 

 

 

50 763 100

50 763 100

1317640 

7640

0470   

Заходи з енергозбереження

3 000 000

3 000 000

 

 

 

46 236 900

46 236 900

 

 

 

46 236 900

49 236 900

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

5 631 400

5 631 400

4 083 500

111 800

 

100 042 000

100 042 000

 

 

 

100 042 000

105 673 400

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

5 631 400

5 631 400

4 083 500

111 800

 

100 042 000

100 042 000

 

 

 

100 042 000

105 673 400

1510160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

5 631 400

5 631 400

4 083 500

111 800

 

42 000

42 000

 

 

 

42 000

5 673 400

1511010 

1010

0910   

Надання дошкільної освіти

 

 

 

 

 

11 000 000

11 000 000

 

 

 

11 000 000

11 000 000

1511020 

1020

0921   

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

 

 

 

 

 

25 003 481

25 003 481

 

 

 

25 003 481

25 003 481

1512010 

2010

0731   

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

 

 

 

 

6 000 000

6 000 000

 

 

 

6 000 000

6 000 000

1512111 

2111

0726   

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

2 924 000

2 924 000

 

 

 

2 924 000

2 924 000

1513241 

3241

1090   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

 

 

4 335 876

4 335 876

 

 

 

4 335 876

4 335 876

1515031 

5031

0810   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

 

 

 

 

 

8 700 000

8 700 000

 

 

 

8 700 000

8 700 000

1517310 

7310

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

6 605 050

6 605 050

 

 

 

6 605 050

6 605 050

1517321 

7321

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

12 737 669

12 737 669

 

 

 

12 737 669

12 737 669

1517322 

7322

0443   

Будівництво медичних установ та закладів

 

 

 

 

 

7 881 013

7 881 013

 

 

 

7 881 013

7 881 013

1517324 

7324

0443   

Будівництво установ та закладів культури

 

 

 

 

 

10 011 695

10 011 695

 

 

 

10 011 695

10 011 695

1517330 

7330

0443   

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

 

 

 

 

 

1 222 340

1 222 340

 

 

 

1 222 340

1 222 340

1517340 

7340

0443   

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

 

 

 

 

 

3 578 876

3 578 876

 

 

 

3 578 876

3 578 876

1600000

 

 

Департамент  архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

11 905 800

11 905 800

6 125 200

 

 

6 000 000

6 000 000

 

 

 

6 000 000

17 905 800

1610000

 

 

Департамент  архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

11 905 800

11 905 800

6 125 200

 

 

6 000 000

6 000 000

 

 

 

6 000 000

17 905 800

1610160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

7 864 700

7 864 700

6 125 200

 

 

 

 

 

 

 

 

7 864 700

1610180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1617350 

7350

0443   

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

 

 

 

 

 

270 000

270 000

 

 

 

270 000

270 000

1617370 

7370

0490   

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

 

 

 

 

 

5 730 000

5 730 000

 

 

 

5 730 000

5 730 000

1617693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

4 041 000

4 041 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 041 000

1700000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

4 871 600

4 871 600

3 629 800

61 433

 

412 000

412 000

 

 

 

412 000

5 283 600

1710000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

4 871 600

4 871 600

3 629 800

61 433

 

412 000

412 000

 

 

 

412 000

5 283 600

1710160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

4 861 510

4 861 510

3 629 800

61 433

 

412 000

412 000

 

 

 

412 000

5 273 510

1710180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

10 090

10 090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 090

2900000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

17 804 345

17 804 345

4 990 900

91 810

 

635 000

635 000

 

 

 

635 000

18 439 345

2910000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

17 804 345

17 804 345

4 990 900

91 810

 

635 000

635 000

 

 

 

635 000

18 439 345

2910160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

6 645 000

6 645 000

4 990 900

81 630

 

635 000

635 000

 

 

 

635 000

7 280 000

2918110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

11 141 165

11 141 165

 

10 000

 

 

 

 

 

 

 

11 141 165

2918120 

8120

0320   

Заходи з організації рятування на водах

18 180

18 180

 

180

 

 

 

 

 

 

 

18 180

3100000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

5 609 700

5 609 700

4 310 300

 

 

261 800

261 800

 

 

 

261 800

5 871 500

3110000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

5 609 700

5 609 700

4 310 300

 

 

261 800

261 800

 

 

 

261 800

5 871 500

3110160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

5 604 700

5 604 700

4 310 300

 

 

261 800

261 800

 

 

 

261 800

5 866 500

3110180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

5 000

5 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000

3400000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

18 099 300

18 099 300

13 384 700

55 000

 

148 000

148 000

 

 

 

148 000

18 247 300

3410000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

18 099 300

18 099 300

13 384 700

55 000

 

148 000

148 000

 

 

 

148 000

18 247 300

3410160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

18 099 300

18 099 300

13 384 700

55 000

 

148 000

148 000

 

 

 

148 000

18 247 300

3600000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

15 898 100

15 898 100

7 259 500

 

 

409 000

409 000

 

 

 

409 000

16 307 100

3610000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

15 898 100

15 898 100

7 259 500

 

 

409 000

409 000

 

 

 

409 000

16 307 100

3610160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

9 155 900

9 155 900

7 259 500

 

 

109 000

109 000

 

 

 

109 000

9 264 900

3617130 

7130

0421   

Здійснення  заходів із землеустрою

3 210 200

3 210 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 210 200

3617650 

7650

0490   

Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї

 

 

 

 

 

300 000

300 000

 

 

 

300 000

300 000

3617693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

3 532 000

3 532 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 532 000

3700000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

127 688 300

112 688 300

12 023 600

 

 

90 900

90 900

 

 

 

90 900

127 779 200

3710000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

127 688 300

112 688 300

12 023 600

 

 

90 900

90 900

 

 

 

90 900

127 779 200

3710160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

15 482 500

15 482 500

12 023 600

 

 

90 900

90 900

 

 

 

90 900

15 573 400

3718700 

8700

0133   

Резервний фонд

15 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 000 000

3719110 

9110

0180   

Реверсна дотація

97 205 800

97 205 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 205 800

3800000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

8 960 200

8 960 200

5 671 500

108 248

 

513 500

513 500

 

 

 

513 500

9 473 700

3810000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

8 960 200

8 960 200

5 671 500

108 248

 

513 500

513 500

 

 

 

513 500

9 473 700

3810160 

0160

0111    

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

7 760 120

7 760 120

5 671 500

108 248

 

513 500

513 500

 

 

 

513 500

8 273 620

3810180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

3816020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1 002 000

1 002 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 002 000

3817693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

198 000

198 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198 000

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

47 787 158

47 787 158

12 954 902

449 235

 

27 587 400

27 540 500

34 900

 

6 220

27 552 500

75 374 558

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

47 787 158

47 787 158

12 954 902

449 235

 

27 587 400

27 540 500

34 900

 

6 220

27 552 500

75 374 558

4010160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

16 142 100

16 142 100

11 890 700

322 563

 

111 500

111 500

 

 

 

111 500

16 253 600

4010180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

500

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

4013112 

3112

1040   

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

73 491

73 491

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 491

4013122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

10 000

10 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000

4013123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

50 000

50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000

4013133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

123 420

123 420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123 420

4013210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

106 838

106 838

87 572

 

 

 

 

 

 

 

 

106 838

4013242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

84 000

84 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 000

4014082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

79 655

79 655

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 655

4015041 

5041

0810   

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

1 276 489

1 276 489

976 630

50 585

 

46 900

 

34 900

 

6 220

12 000

1 323 389

4016011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

4 101 750

4 101 750

 

 

 

6 120 000

6 120 000

 

 

 

6 120 000

10 221 750

4016014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

5 800 000

5 800 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 800 000

4016020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

405 000

405 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405 000

4016030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

15 655 000

15 655 000

 

 

 

13 609 000

13 609 000

 

 

 

13 609 000

29 264 000

4016040 

6040

0620   

Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води

750 000

750 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750 000

4016090 

6090

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

325 000

325 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

325 000

4017310 

7310

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

1 200 000

1 200 000

 

 

 

1 200 000

1 200 000

4017461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1 800 000

1 800 000

 

 

 

6 500 000

6 500 000

 

 

 

6 500 000

8 300 000

4018220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

78 000

78 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 000

4018230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

925 915

925 915

 

76 087

 

 

 

 

 

 

 

925 915

4100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

31 924 367

31 924 367

9 149 244

575 719

 

35 055 576

34 999 300

56 276

 

 

34 999 300

66 979 943

4110000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

31 924 367

31 924 367

9 149 244

575 719

 

35 055 576

34 999 300

56 276

 

 

34 999 300

66 979 943

4110160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

12 653 800

12 653 800

8 974 100

532 241

 

266 576

210 300

56 276

 

 

210 300

12 920 376

4113112 

3112

1040   

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

79 200

79 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 200

4113122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

13 000

13 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 000

4113123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

7 000

7 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 000

4113133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

63 939

63 939

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 939

4113210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

213 676

213 676

175 144

 

 

 

 

 

 

 

 

213 676

4113242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

60 000

60 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 000

4114082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

79 655

79 655

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 655

4116011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1 100 000

1 100 000

 

 

 

9 499 000

9 499 000

 

 

 

9 499 000

10 599 000

4116014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

4 200 000

4 200 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 200 000

4116020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1 150 000

1 150 000

 

 

 

293 500

293 500

 

 

 

293 500

1 443 500

4116030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

10 783 000

10 783 000

 

 

 

12 990 000

12 990 000

 

 

 

12 990 000

23 773 000

4117461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

800 000

800 000

 

 

 

12 006 500

12 006 500

 

 

 

12 006 500

12 806 500

4118220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

69 000

69 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 000

4118230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

652 097

652 097

 

43 478

 

 

 

 

 

 

 

652 097

4200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

49 965 441

49 965 441

12 109 630

548 141

 

18 411 029

18 411 029

 

 

 

18 411 029

68 376 470

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

49 965 441

49 965 441

12 109 630

548 141

 

18 411 029

18 411 029

 

 

 

18 411 029

68 376 470

4210160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

16 388 370

16 388 370

11 890 700

482 924

 

159 600

159 600

 

 

 

159 600

16 547 970

4210180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

52 530

52 530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 530

4213122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

18 140

18 140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 140

4213123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

15 681

15 681

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 681

4213133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

91 860

91 860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 860

4213210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

267 095

267 095

218 930

 

 

 

 

 

 

 

 

267 095

4213242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

72 108

72 108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 108

4214082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

79 655

79 655

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 655

4216011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

4 532 650

4 532 650

 

 

 

11 624 249

11 624 249

 

 

 

11 624 249

16 156 899

4216014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

6 500 000

6 500 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 500 000

4216020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

622 430

622 430

 

 

 

200 000

200 000

 

 

 

200 000

822 430

4216030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

18 770 000

18 770 000

 

 

 

560 000

560 000

 

 

 

560 000

19 330 000

4217461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1 622 980

1 622 980

 

 

 

5 867 180

5 867 180

 

 

 

5 867 180

7 490 160

4218220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

78 000

78 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 000

4218230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

853 942

853 942

 

65 217

 

 

 

 

 

 

 

853 942

4300000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

67 159 879

67 159 879

12 270 417

708 789

 

24 871 222

24 859 032

12 190

 

 

24 859 032

92 031 101

4310000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

67 159 879

67 159 879

12 270 417

708 789

 

24 871 222

24 859 032

12 190

 

 

24 859 032

92 031 101

4310160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

16 740 090

16 740 090

12 115 000

643 571

 

402 190

390 000

12 190

 

 

390 000

17 142 280

4310180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

4313112 

3112

1040   

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

18 917

18 917

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 917

4313122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

39 000

39 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 000

4313123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

42 000

42 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 000

4313133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

106 000

106 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 000

4313210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

189 609

189 609

155 417

 

 

 

 

 

 

 

 

189 609

4313242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

115 200

115 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 200

4314082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

169 172

169 172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169 172

4316011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

6 997 485

6 997 485

 

 

 

11 019 495

11 019 495

 

 

 

11 019 495

18 016 980

4316014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

6 549 000

6 549 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 549 000

4316020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

948 850

948 850

 

 

 

80 000

80 000

 

 

 

80 000

1 028 850

4316030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

32 968 500

32 968 500

 

 

 

3 924 257

3 924 257

 

 

 

3 924 257

36 892 757

4316090 

6090

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

25 000

25 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 000

4317461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1 199 000

1 199 000

 

 

 

9 445 280

9 445 280

 

 

 

9 445 280

10 644 280

4318220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

137 000

137 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137 000

4318230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

915 046

915 046

 

65 218

 

 

 

 

 

 

 

915 046

Х

Х

Х

УСЬОГО

3 150 579 038

3 135 579 038

1 441 929 911

170 035 153

 

797 348 100

735 841 481

60 284 790

15 287 473

1 288 311

737 063 310

3 947 927 138

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Додаток  4

   
             

до рішення міської ради

  
             

Від 20 грудня 2019

  
             

№ 56/70

  
                 

Кредитування  бюджету міста Миколаєва в 2020 році

 
 
                 

14201100000

               

(код бюджету)

               
               

(грн.)

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитувіання місцевих бюджетів

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування, усього

 

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

 

усього

у тому числі бюджет розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

 

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

20 000 000

3 950 000

0

23 950 000

0

-3 730 000

0

-3 730 000

20 000 000

220 000

0

20 220 000

 

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

20 000 000

3 950 000

0

23 950 000

0

-3 730 000

0

-3 730 000

20 000 000

220 000

0

20 220 000

 

0218820

8820

 

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво / придбання житла та їх повернення

20 000 000

3 950 000

0

23 950 000

0

-3 730 000

0

-3 730 000

20 000 000

220 000

0

20 220 000

 

0218821

8821

1060

Надання кредиту

20 000 000

3 950 000

 

23 950 000

 

 

 

0

20 000 000

3 950 000

0

23 950 000

 

0218822

8822

1060

Повернення кредиту

 

 

 

0

 

-3 730 000

 

-3 730 000

0

-3 730 000

0

-3 730 000

 

3700000

 

 

Департамент фінансів  Миколаївської міської ради

0

6 143 100

6 143 100

6 143 100

0

0

0

0

0

6 143 100

6 143 100

6 143 100

 

3710000

 

 

Департамент фінансів  Миколаївської міської ради

0

6 143 100

6 143 100

6 143 100

0

0

0

0

0

6 143 100

6 143 100

6 143 100

 

3718880

8880

 

Виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

0

6 143 100

6 143 100

6 143 100

0

0

0

0

0

6 143 100

6 143 100

6 143 100

 

3718881

8881

0490

Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

 

6 143 100

6 143 100

6 143 100

 

 

 

0

0

6 143 100

6 143 100

6 143 100

 

 

 

 

Всього

20 000 000

10 093 100

6 143 100

30 093 100

0

-3 730 000

0

-3 730 000

20 000 000

6 363 100

6 143 100

26 363 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
           

    Додаток 5

                
           

    до рішення міської ради

               
           

    від  20 грудня 2019

               
           

    № 56/70

               
     

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

                      
     

на 2020 рік

                      
                            
  

14201100000

                         
  

(код бюджету)

                         
                            
                            
            

грн.

               

Код бюджету

Найменування бюджету - одержувача / надавача міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти іншим бюджетам

дотація на:

субвенції

субвенції

усього

дотація на:

субвенції

усього

загального фонду на:

загального фонду на:

спеціального фонду на:

загального фонду на:

спеціального фонду на:

найменування трансферту

найменування трансферту

найменування трансферту

 

 

здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (інклюзивно-ресурсні центри)

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

здійснення переданих видатків у сфері охорони здоровя за рахунок коштів медичної субвенції

в тому числі:

Інші субвенції з місцевого бюджету

в тому числі:

в тому числі:

 

 

 
Реверсна дотація

 

 

 

 

 

за рахунок цільових видатків на  лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 

відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

 медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотокалясок і на транспортне обслуговування, встановлення телефонів  особам з інвалідністю I та II груп)

надання щомісячної матеріальної допомоги  учасникам бойових дій у роки Другої світової війни

надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (Ікатегорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської  катастрофи

надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих  та померлих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України

надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які  загинули,пропали безвісти або  померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків  під час участі в антитерористичній  операції (АТО) на сході України

 

 

код Класифікації доходів бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

 

 

41051000

41051200

41051500

 

 

4153900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9110

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

 

 

4 945 483

1 791 576

2 465 700

2 465 700

 

7 439 960

461 960

856 700

245 100

3 816 000

585 000

395 200

600 000

480 000

 

 

16 642 719

 

 

 

 

 

 

0

14311200000

Районний бюджет Вітовського району

 

 

 

 

3 723 900

 

3 723 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 723 900

 

 

 

 

 

 

0

14505000000

Бюджет Воскресенської селищної об’єднаної територіальної громади

 

 

 

 

2 000 600

 

2 000 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000 600

 

 

 

 

 

 

0

14519000000

Бюджет Шевченківської сільської об’єднаної територіальної громади

 

 

 

 

1 872 000

 

1 872 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 872 000

 

 

 

 

 

 

0

14512000000

Бюджет Галицинівської сільської об’єднаної територіальної громади

 

 

 

 

1 375 800

 

1 375 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 375 800

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 205 800

 

 

 

 

 

97 205 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

УСЬОГО

 

 

4 945 483

1 791 576

11 438 000

2 465 700

8 972 300

7 439 960

461 960

856 700

245 100

3 816 000

585 000

395 200

600 000

480 000

0

0

25 615 019

97 205 800

0

0

0

0

0

97 205 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення  міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

від  20 грудня 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 56/70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗПОДІЛ 

коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році

14201100000

 

 

 

 

 

 

 

 

        (код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код  Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)

Загальна вартість будівництва, гривень

Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %

Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень

Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0600000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

40 329 800

 

0610000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

40 329 800

 

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

Капітальні ремонти

 

 

 

16 175 359

 

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Капітальні ремонти

 

 

 

22 030 372

 

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №40 по вул.Металургів, 97/1 у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2015-2020)

7 364 252

71

2 124 069

100

0700000

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

5 187 200

 

0710000

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

5 187 200

 

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Капітальні ремонти

 

 

 

5 187 200

 

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

5 550 000

 

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

5 550 000

 

1017324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

Нове будівництво об'єкту "ALPIN PARK Миколаїв Молодіжний - єдиний драйв - парк на півдні України!!!", м.Миколаїв, вул.Театральна,1 (Громадський бюджет на 2020 рік, ідентифікаційний номер проекту 66)

2020

990 000

0

990 000

100

1017324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

Реконструкція Миколаївського міського палацу культури “Молодіжний”, І та ІІ черга за адресою: м.Миколаїв, Інгульський район, вул.Театральна (Васляєва), 1. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

2017-2022

99 197 369

41

4 560 000

47

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

7 161 359

 

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

7 161 359

 

1115031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Капітальні ремонти

 

 

 

3 916 041

 

1115033

5033

0810

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

Капітальні ремонти

 

 

 

500 000

 

1115041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

Капітальні ремонти

 

 

 

800 000

 

1117325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Реконструкція  елінгу №1 ДЮСШ №2 з надбудовою  спортивного залу  за адресою: вул. Спортивна, 11 у м.Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза 

(2015-2020)

5 960 695

73

1 565 318

100

1117325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Реконструкція веслувальної бази КДЮСШ "Комунарівець" по вул. Паромний узвіз в м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи, геологія, технічне обслуговування та експертиза

(2015-2020)

500 000

24

380 000

100

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

296 910 691

 

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

296 910 691

 

1216011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Капітальні ремонти

 

 

 

92 661 441

 

1216016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

Капітальні ремонти

 

 

 

1 000 000

 

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні ремонти

 

 

 

47 160 217

 

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво тролейбусної лінії по вул.Лазурній та вул. Озерній у м. Миколаєві, у тому числі коригування  та експертиза проектно-кошторисної документації

(2016-2020)

53 910 679

87

1 000 000

89

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Троїцькій ріг вул.Новозаводської, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації

(2017-2020)

709 277

66

327 966

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Херсонське шосе ріг вул.Новозаводської, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації

(2017-2020)

1 500 000

4

1 100 000

77

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Космонавтів ріг вул. Турбінної, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації

(2017-2020)

1 100 000

6

593 817

57

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Богоявленському ріг вул.Анатолія Олійника, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2018-2020)

1 098 814

73

300 000

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об’єкта в м.Миколаєві по пр. Центральному ріг вул. 8 Березня, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2018-2020)

1 271 094

84

206 764

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництва світлофорного об’єкта в м.Миколаєві на перехресті вул. Великої Морської та вул. Московської, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2018-2020)

929 777

87

177 353

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул. 1 Лінія та пр. Миру у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

(2018-2020)

1 173 196

75

136 580

86

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція площі Соборної  в Центральному районі  м.Миколаєва,  у тому числі коригування проекту та експертиза

(2017-2020)

105 000 000

78

12 000 000

90

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція скверу «Миколаївський»  – території рекреаційного призначення, розташованої по вул.  Космонавтів, біля ЗОШ № 20, будинків №№ 68а, 70 по вул. Миколаївській у Інгульському (Ленінському) районі м. Миколаєва, у тому числі коригування проекту та експертиза

(2017-2020)

19 730 000

1

1 000 000

6

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція скверу  «Манганарівський» («Пролетарський»),  обмеженого вулицями Адміральською, 1-ю Слобідською, Нікольською, Інженерною в Центральному районі м.Миколаєва,  у тому числі коригування проекту та експертиза

(2012-2020)

62 229 919

17

16 000 000

42

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту  в районі військової частини по пр. Героїв України, 60 (м.Миколаїв, Миколаївська область),  у тому числі проектні роботи та експертиза

(2018-2020)

903 020

43

513 020

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Веселинівській ріг вул.Урожайної, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2018-2020)

921 467

88

114 147

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Героїв України в районі церкви,  у тому числі проектні роботи та експертиза

(2019-2020)

1 200 000

0

950 000

79

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Малко-Тернівській ріг вул. Архітектора Старова,  у тому числі проектні роботи та експертиза

(2019-2020)

1 200 000

0

900 000

75

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво  радіофікованої АСУДР (світлофорні об'єкти),  у т.ч. виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації

(2018-2020)

3 400 000

0

3 400 000

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво дюкеру через річку Південний Буг та магістральних мереж водопостачання мікрорайону Варварівка у м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2017-2021)

78 388 144

2

30 000 000

40

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво каналізації по вул. 3 Воєнній (Сиваської дивізії) в Центральному районі м.Миколаєва,  у тому числі коригуваня проекту та експертиза

(2015-2020)

13 500 000

2

500 000

6

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво тролейбусної лінії по пр.Богоявленському від міського автовокзалу до вул. Гагаріна в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

90 830 000

0

10 000 000

9

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво мереж водовідведення та напірного колектору у мкр.Варварівка в м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2020-2022)

73 551 233

0

3 551 233

5

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція перехрестя по вул.Генерала Карпенка та вул.Крилова в м.Миколаєві, в тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

(2018-2020)

24 302 422

5

10 659 653

49

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція фонтана в сквері біля будівлі облдержадміністрації по вул. Адміральській в м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

(2017-2021)

12 800 000

0

200 000

2

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Флотський бульвар» в Центральному районі м.Миколаєва, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

(2018-2022)

97 325 595

0

1 500 000

2

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція території рекреаційного призначення, скверу «Бойової слави»,  розташованого по вул. Озерній (Червоних Майовщиків), у районі житлових будинків №№ 25-29, 35 в Заводському районі міста Миколаєва,  у тому числі проектні роботи та експертиза

(2018-2021)

13 000 000

0

1 000 000

8

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк Перемоги" в Центральному районі м. Миколаєва, в тому числі передпроектні,проектні роботи та експертиза

(2018-2020)

34 490 471

3

1 500 000

7

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Капітальні ремонти

 

 

 

58 458 500

 

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

 

97 000 000

 

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

 

97 000 000

 

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №106 за адресою: м. Миколаїв, пр.Богоявленський, 297, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2021)

11 378 878

55

6 563 100

100

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №87 за адресою: м. Миколаїв, вул.Привільна,57, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

11 522 744

67

3 804 000

100

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 29 за адресою: м.Миколаїв, вул. Гетьмана Сагайдачного (Ватутіна),124, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2021)

11 450 928

65

4 500 000

100

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція в частині термосанації  будівлі дошкільного навчального закладу № 144 за адресою: м.Миколаїв,  вул. Океанівська, 42, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2021)

30 679 614

26

7 700 000

51

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №45 за адресою: м.Миколаїв, вул. 4 Поздовжня, 58, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2022)

20 565 725

18

5 000 000

43

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Миколаїв,  вул. Вільна (Свободна), 38, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2021)

25 849 104

38

10 720 000

79

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція в частині термосанації будівлі  «Дитячий будинок сімейного типу» за адресою: м.Миколаїв, вул. Надпрудна, 15, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2021)

3 154 463

6

300 000

15

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 123 за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2021)

9 162 684

25

6 876 000

100

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі  Миколаївської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №4 за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 78, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2022)

13 806 450

4

300 000

6

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція  в частині термосанації  будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III  ступенів № 23 за адресою: м.Миколаїв, вул.Гарнізонна, 10, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2022)

24 512 250

2

5 000 000

22

1317640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

Капітальні ремонти

 

 

 

46 236 900

 

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

 

100 000 000

 

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

 

100 000 000

 

1511010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

Капітальні ремонти

 

 

 

11 000 000

 

1511020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Капітальні ремонти

 

 

 

25 003 481

 

1512010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Капітальні ремонти

 

 

 

6 000 000

 

1512111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Капітальні ремонти

 

 

 

2 924 000

 

1513241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Капітальні ремонти

 

 

 

4 335 876

 

1515031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Капітальні ремонти

 

 

 

8 700 000

 

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво каналізації на території житлового фонду приватного сектору у мікрорайоні Ялти у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2020)

7 707 234

14

6 605 050

100

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція нежитлової будівлі під розміщення дитячого дошкільного закладу за адресою: м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 144а/1, в т. ч. проектно – вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2020)

20 653 540

7

5 000 000

31

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Променева у мікрорайоні “Північний” м.Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2016-2020)

112 701 232

6

2 000 000

7

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №34 за адресою: вул. Лягіна, 28 у м. Миколаєві, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2020)

1 700 045

56

600 000

100

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція спортивного майданчика   ЗОШ №57 ім. Т.Г.Шевченка за   адресою: вул.Лазурна, 46   у м.Миколаєві, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2020)

1 689 022

56

600 000

100

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №17 за адресою: вул.Крилова, 12/6  у м. Миколаєві, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2020)

1 689 016

56

600 000

100

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво котельні ЗОШ №4 по вул.М.Морська, 78 у м.Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2016-2020)

3 058 276

78

1 518 284

100

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво котельні ЗОШ №29 по вул.Ватутіна, 124 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза. Коригування

(2016-2020)

4 885 798

88

1 850 552

100

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво дошкільного навчального закладу №67 за адресою: пр.Миру, 7/1 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2021)

72 165 000

1

568 833

2

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Нове будівництво сімейної амбулаторії № 5 комунального некомерційного підприємства Центру первинної медико - санітарної допомоги № 4 м.Миколаєва за адресою: мкр. Матвіївка, вул. Лісова, біля будинку № 5, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2020)

12 280 294

36

7 881 013

100

1517324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

Реконструкція будівлі дитячої музичної школи №5 по вул.Дачна, 50 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2021)

24 817 218

5

2 011 695

13

1517324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво літніх вольєрів "Острів звірів" за адресою: пл. М. Леонтовича, 1 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

16 003 787

0

8 000 000

50

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Нове будівництво берегоукріплювальної споруди вздовж вул.Лазурної у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2020)

25 000 000

1

1 222 340

6

1517340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Реставрація будівлі по вул. Шевченка, 40 у м.Миколаєві,  в т.ч. проектно – вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2020)

4 930 349

0

849 324

17

1517340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Реставрація будівлі виконавчого комітету Миколаївської міської ради по вул.Адміральській, 20 у м.Миколаєві (заміна ліфта), в тому числі проектно -вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2020)

2 242 006

1

2 229 552

99

1517340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Реставрація Першої Української гімназії ім. М.Аркаса по вул.Нікольській, 34 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно – вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2020)

18 202 110

0

500 000

3

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

27 429 000

 

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

27 429 000

 

4016011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Капітальні ремонти

 

 

 

6 120 000

 

4016030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні ремонти

 

 

 

13 609 000

 

4017310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво самополивної мережі каналізації по вул.Кузнецькій від вул.5 Слобідської до вул.6 Слобідської у м.Миколаєві, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

(2020-2021)

1 400 000

0

200 000

14

4017310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво вуличної мережі каналізації від будинку № 155 по вулиці 3 Слобідській до перехрестя з вул. Заводська у Заводському районі м.Миколаєва, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

(2019-2020)

3 000 000

8

1 000 000

41

4017461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Капітальні ремонти

 

 

 

6 500 000

 

4100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

34 789 000

 

4110000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

34 789 000

 

4116011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Капітальні ремонти

 

 

 

9 499 000

 

4116020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Капітальні ремонти

 

 

 

293 500

 

4116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні ремонти

 

 

 

12 990 000

 

4117461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Капітальні ремонти

 

 

 

12 006 500

 

4200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

18 251 429

 

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

18 251 429

 

4216011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Капітальні ремонти

 

 

 

11 624 249

 

4216020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Капітальні ремонти

 

 

 

200 000

 

4216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні ремонти

 

 

 

560 000

 

4217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Капітальні ремонти

 

 

 

5 867 180

 

4300000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

24 469 032

 

4310000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

24 469 032

 

4316011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Капітальні ремонти

 

 

 

11 019 495

 

4316020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Капітальні ремонти

 

 

 

80 000

 

4316030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні ремонти

 

 

 

3 924 257

 

4317461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Капітальні ремонти

 

 

 

9 445 280

 

×

×

×

УСЬОГО

×

×

×

 

657 077 511

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    Додаток 7

  
       

    до рішення міської ради

 
       

    від  20 грудня 2019                 

 
       

    №   56/70

 
          

Розподіл витрат бюджету міста Миколаєва на реалізацію міських програм у 2020 році

          

14201100000

        

(код бюджету)

        
         

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

66 154 252

64 189 168

1 965 084

1 745 084

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

66 154 252

64 189 168

1 965 084

1 745 084

0210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

 

1 700 000

1 700 000

 

 

0210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

4 300 900

2 995 700

1 305 200

1 305 200

0210180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

160 000

160 000

 

 

0210180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

160 950

160 950

 

 

0213111 

3111    

1040   

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/13

550 000

260 116

289 884

289 884

0213121 

3121    

1040   

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/13

135 000

135 000

 

 

0213121 

3121    

1040   

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

2 664 747

2 664 747

 

 

0213133 

3133    

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

3 167 400

3 167 400

 

 

0213140 

3140    

1040   

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/12

13 524 678

13 524 678

 

 

0213242 

3242    

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

287 440

287 440

 

 

0214082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки

рішення ММР від 05.04.2016 №4/8

430 000

430 000

 

 

0216084 

6084    

0610   

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

1 266 000

1 266 000

 

 

0217610 

7610    

0411   

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

192 537

192 537

 

 

0217680 

7680    

0490   

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

314 100

314 100

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

100 000

100 000

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2020 року

Рішення ММР від 14.03.2019 №51/4

1 000 000

850 000

150 000

150 000

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

15 955 000

15 955 000

 

 

0218220 

8220    

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Програма «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва» на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/14

25 500

25 500

 

 

0218821 

8821    

1060   

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

23 950 000

20 000 000

3 950 000

 

0218822 

8822    

1060   

Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

-3 730 000

 

-3 730 000

 

0600000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

 

 

1 038 891 787

981 278 416

57 613 371

57 613 371

0610000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

 

 

1 038 891 787

981 278 416

57 613 371

57 613 371

0610160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

 

100 000

100 000

 

 

0610160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

209 560

103 560

106 000

106 000

0611010 

1010    

0910   

Надання дошкільної освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

475 520 551

455 823 650

19 696 901

19 696 901

0611020 

1020    

0921   

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

599 799

142 399

457 400

457 400

0611020 

1020    

0921   

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

293 133 063

259 114 562

34 018 501

34 018 501

0611030 

1030    

0921   

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

3 042 152

3 030 152

12 000

12 000

0611070 

1070    

0922   

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

11 458 272

11 356 272

102 000

102 000

0611090 

1090    

0960   

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

44 792 409

44 068 909

723 500

723 500

0611110 

1110    

0930   

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

138 679 079

138 487 079

192 000

192 000

0611120 

1120    

0941   

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

5 161 077

5 161 077

 

 

0611150 

1150    

0990   

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

7 370 654

7 370 654

 

 

0611161 

1161    

0990   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

19 680 516

19 664 516

16 000

16 000

0611162 

1162    

0990   

Інші програми та заходи у сфері освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

1 278 200

1 278 200

 

 

0611170 

1170    

0990   

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

2 455 781

2 405 781

50 000

50 000

0613033 

3033    

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

6 231 000

6 231 000

 

 

0613036 

3036    

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

23 843 900

23 843 900

 

 

0614030 

4030    

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

2 718 140

2 603 140

115 000

115 000

0614082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

493 565

493 565

 

 

0617321 

7321    

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

2 124 069

 

2 124 069

2 124 069

0700000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

 

 

69 491 631

64 304 431

5 187 200

5 187 200

0710000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

 

 

69 491 631

64 304 431

5 187 200

5 187 200

0710160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

 

125 000

125 000

 

 

0710160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

94 420

94 420

 

 

0712010 

2010    

0731   

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Миколаєва на 2020-2022 роки

 

37 638 796

32 451 596

5 187 200

5 187 200

0712010 

2010    

0731   

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

299 800

299 800

 

 

0712030 

2030    

0733   

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Миколаєва на 2020-2022 роки

 

9 478 524

9 478 524

 

 

0712080 

2080    

0721   

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Миколаєва на 2020-2022 роки

 

3 544 649

3 544 649

 

 

0712100 

2100    

0722   

Стоматологічна допомога населенню

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Миколаєва на 2020-2022 роки

 

631 992

631 992

 

 

0712111 

2111    

0726   

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Миколаєва на 2020-2022 роки

 

15 545 545

15 545 545

 

 

0712144 

2144    

0763   

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Миколаєва на 2020-2022 роки

 

700 000

700 000

 

 

0712151 

2151    

0763   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Миколаєва на 2020-2022 роки

 

334 505

334 505

 

 

0712152 

2152    

0763   

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Миколаєва на 2020-2022 роки

 

1 098 400

1 098 400

 

 

0800000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

241 323 072

237 775 872

3 547 200

3 547 200

0810000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

241 323 072

237 775 872

3 547 200

3 547 200

0810160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

 

198 003

198 003

 

 

0810160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

1 353 355

836 155

517 200

517 200

0810180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

600

600

 

 

0813031 

3031    

1030   

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

Міська програма "Соціальний захист на 2020-2022 роки"

 

1 725 772

1 395 772

330 000

330 000

0813032 

3032    

1070   

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

Міська програма "Соціальний захист на 2020-2022 роки"

 

2 633 760

2 633 760

 

 

0813033 

3033    

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

Міська програма "Соціальний захист на 2020-2022 роки"

 

32 774 626

32 774 626

 

 

0813034 

3034    

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

Міська програма "Соціальний захист на 2020-2022 роки"

 

1 600 000

1 600 000

 

 

0813035 

3035    

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

Міська програма "Соціальний захист на 2020-2022 роки"

 

1 500 000

1 500 000

 

 

0813036 

3036    

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

Міська програма "Соціальний захист на 2020-2022 роки"

 

120 146 000

120 146 000

 

 

0813104 

3104    

1020   

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Міська програма "Соціальний захист на 2020-2022 роки"

 

33 170 200

31 670 200

1 500 000

1 500 000

0813104 

3104    

1020   

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

234 000

234 000

 

 

0813105 

3105    

1010   

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Міська програма "Соціальний захист на 2020-2022 роки"

 

6 162 348

6 162 348

 

 

0813105 

3105    

1010   

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

290 500

290 500

 

 

0813123 

3123    

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

Міська програма "Соціальний захист на 2020-2022 роки"

 

393 200

393 200

 

 

0813160 

3160    

1010   

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Міська програма "Соціальний захист на 2020-2022 роки"

 

2 319 947

2 319 947

 

 

0813180 

3180    

1060   

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

Міська програма "Соціальний захист на 2020-2022 роки"

 

59 246

59 246

 

 

0813191 

3191    

1030   

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

Міська програма "Соціальний захист на 2020-2022 роки"

 

8 626 132

8 626 132

 

 

0813192 

3192    

1030   

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

Міська програма "Соціальний захист на 2020-2022 роки"

 

1 356 628

1 356 628

 

 

0813210 

3210    

1050   

Організація та проведення громадських робіт

Міська програма "Соціальний захист на 2020-2022 роки"

 

844 699

844 699

 

 

0813241 

3241    

1090   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист на 2020-2022 роки"

 

11 562 900

11 562 900

 

 

0813242 

3242    

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист на 2020-2022 роки"

 

13 968 692

12 768 692

1 200 000

1 200 000

0813242 

3242    

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/13

402 464

402 464

 

 

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

171 992 640

165 868 125

6 124 515

6 124 515

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

171 992 640

165 868 125

6 124 515

6 124 515

1010160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

 

112 000

112 000

 

 

1010160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

80 600

 

80 600

80 600

1011100 

1100    

0960   

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки

рішення ММР від 05.04.2016 №4/8

56 414 110

56 414 110

 

 

1014030 

4030    

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

565 250

356 750

208 500

208 500

1014030 

4030    

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки

рішення ММР від 05.04.2016 №4/8

35 141 960

35 141 960