Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

17 вересня 2020                                                                         № 57/395

Про внесення змін до рішення міської

ради від 20.12.2019 № 56/70 «Про бюджет

міста Миколаєва на 2020 рік»

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до бюджету міста Миколаєва, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Внести зміни до рішення міської ради від 20.12.2019 №56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік».

 

1.1.    Абзаци перший, другий, п’ятий, шостий пункту 1 викласти в такій редакції:

«1. Визначити на 2020 рік:

-      доходи бюджету міста Миколаєва у сумі 4078014483,89 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 4006947864,89 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 71066619,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

-      видатки бюджету міста Миколаєва у сумі 4179772660,36 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 3244301356,32 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 935471304,04 гривень;

-      профіцит за загальним фондом бюджету міста Миколаєва у сумі 742646508,57 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-      дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста Миколаєва у сумі 870767785,04 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;».

 

1.2.    Пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Затвердити розподіл витрат бюджету міста Миколаєва на реалізацію міських програм у сумі 2901908987,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.»

 

1.3.    Додатки 1, 2, 3, 5, 7 викласти в новій редакції (додаються).

 

2.  Затвердити включені до цього рішення зміни показників бюджету міста Миколаєва, проведені в міжсесійний період і внесені за розпорядженнями міського голови від 17.06.2020 № 126р, від 22.06.2020 № 131р, від 24.06.2020    № 133р,  від 26.06.2020 № 139р,  від 21.07.2020 № 161р,  від 30.07.2020 № 173р, від 31.07.2020 № 175р, від 10.08.2020 № 187р, від 03.09.2020 № 219р, від 09.09.2020 № 222р та рішеннями виконавчого комітету міської ради                     від 24.06.2020 № 485, від 08.07.2020 № 543, від 08.07.2020 № 545.

 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

 

Міський голова                                                                                  О.СЄНКЕВИЧ

 

    

Додаток 1

 
    

до рішення міської ради

    

від 17 вересня 2020
 №  57/395

Доходи бюджету міста Миколаєва на 2020 рік

 

14201100000

    
 

код бюджету

   

(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

3 173 428 100,00

3 172 723 100,00

705 000,00

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

2 178 893 100,00

2 178 893 100,00

 

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

2 177 943 100,00

2 177 943 100,00

 

 

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

1 816 743 100,00

1 816 743 100,00

 

 

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

291 800 000,00

291 800 000,00

 

 

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

37 200 000,00

37 200 000,00

 

 

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

32 200 000,00

32 200 000,00

 

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

950 000,00

950 000,00

 

 

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

950 000,00

950 000,00

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

209 000 000,00

209 000 000,00

 

 

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

20 500 000,00

20 500 000,00

 

 

14021900

Пальне

20 500 000,00

20 500 000,00

 

 

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

84 500 000,00

84 500 000,00

 

 

14031900

Пальне

84 500 000,00

84 500 000,00

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

104 000 000,00

104 000 000,00

 

 

18000000

Місцеві податки

784 830 000,00

784 830 000,00

 

 

18010000

Податок на майно

357 130 000,00

357 130 000,00

 

 

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

345 000,00

345 000,00

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

3 100 000,00

3 100 000,00

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

2 825 000,00

2 825 000,00

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

34 360 000,00

34 360 000,00

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

108 110 000,00

108 110 000,00

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

171 490 000,00

171 490 000,00

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

4 100 000,00

4 100 000,00

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

29 700 000,00

29 700 000,00

 

 

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

1 900 000,00

1 900 000,00

 

 

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

1 200 000,00

1 200 000,00

 

 

18030000

Туристичний збір

1 650 000,00

1 650 000,00

 

 

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

890 000,00

890 000,00

 

 

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

760 000,00

760 000,00

 

 

18050000

Єдиний податок

426 050 000,00

426 050 000,00

 

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

85 960 000,00

85 960 000,00

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

340 090 000,00

340 090 000,00

 

 

19000000

Інші податки та збори

705 000,00

 

705 000,00

 

19010000

Екологічний податок

705 000,00

 

705 000,00

 

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

576 500,00

 

576 500,00

 

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

48 500,00

 

48 500,00

 

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

80 000,00

 

80 000,00

 

20000000

Неподаткові надходження

111 991 619,00

46 730 000,00

65 261 619,00

4 240 000,00

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

4 050 000,00

4 050 000,00

 

 

21080000

Інші надходження

4 050 000,00

4 050 000,00

 

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

450 000,00

450 000,00

 

 

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

2 200 000,00

2 200 000,00

 

 

21081700

Плата за встановлення земельного сервітуту

1 400 000,00

1 400 000,00

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

36 680 000,00

36 680 000,00

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

25 140 000,00

25 140 000,00

 

 

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

1 450 000,00

1 450 000,00

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

22 950 000,00

22 950 000,00

 

 

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

690 000,00

690 000,00

 

 

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією

50 000,00

50 000,00

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

11 000 000,00

11 000 000,00

 

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

11 000 000,00

11 000 000,00

 

 

22090000

Державне мито

540 000,00

540 000,00

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

216 000,00

216 000,00

 

 

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій

10 000,00

10 000,00

 

 

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

314 000,00

314 000,00

 

 

24000000

Інші неподаткові надходження

11 660 000,00

6 000 000,00

5 660 000,00

4 240 000,00

24060000

Інші надходження

7 200 000,00

6 000 000,00

1 200 000,00

 

24060300

Інші надходження

4 000 000,00

4 000 000,00

 

 

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

1 200 000,00

 

1 200 000,00

 

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу

2 000 000,00

2 000 000,00

 

 

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

220 000,00

 

220 000,00

 

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

220 000,00

 

220 000,00

 

24170001

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

4 240 000,00

 

4 240 000,00

4 240 000,00

25000000

Власні надходження бюджетних установ

59 601 619,00

 

59 601 619,00

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

58 797 619,00

 

58 797 619,00

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

17 742 250,00

 

17 742 250,00

 

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

37 847 019,00

 

37 847 019,00

 

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до 3акону України "Про оренду державного  та комунального майна"

3 190 400,00

 

3 190 400,00

 

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

17 950,00

 

17 950,00

 

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

804 000,00

 

804 000,00

 

25020200

Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

804 000,00

 

804 000,00

 

30000000

Доходи від операцій з капіталом

5 147 000,00

47 000,00

5 100 000,00

5 100 000,00

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

3 047 000,00

47 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

40 000,00

40 000,00

 

 

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

7 000,00

7 000,00

 

 

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності

3 000 000,00

 

3 000 000,00

3 000 000,00

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

2 100 000,00

 

2 100 000,00

2 100 000,00

33010000

Кошти від продажу землі

2 100 000,00

 

2 100 000,00

2 100 000,00

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

1 890 000,00

 

1 890 000,00

1 890 000,00

33010200

Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

210 000,00

 

210 000,00

210 000,00

 

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

3 290 566 719,00

3 219 500 100,00

71 066 619,00

9 340 000,00

40000000

Офіційні трансферти

787 447 764,89

787 447 764,89

 

 

41000000

Від органів державного управління

720 160 045,00

720 160 045,00

 

 

41030000

Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам

720 160 045,00

720 160 045,00

 

 

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

600 233 500,00

600 233 500,00

 

 

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

96 820 400,00

96 820 400,00

 

 

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

23 106 145,00

23 106 145,00

 

 

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

67 287 719,89

67 287 719,89

 

 

41050400

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

2 709 660,00

2 709 660,00

 

 

41050600

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

8 212 404,00

8 212 404,00

 

 

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

4 945 483,00

4 945 483,00

 

 

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

2 800 000,00

2 800 000,00

 

 

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1 791 576,00

1 791 576,00

 

 

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

6 037 595,00

6 037 595,00

 

 

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції

11 438 000,00

11 438 000,00

 

 

41051600

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

425 766,89

425 766,89

 

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

15 416 935,00

15 416 935,00

 

 

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

13 510 300,00

13 510 300,00

 

 

Разом доходів

4 078 014 483,89

4 006 947 864,89

71 066 619,00

9 340 000,00

 

 

 

 

    

    Додаток 2

 
    

    до рішення міської ради

    

    від 17 вересня 2020

    

    № 57/395

Фінансування  бюджету міста Миколаєва на 2020 рік

 

14201100000

    
 

(код бюджету)

    

 

 

 

 

 

(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансування за типом кредитора

200000 

Внутрішнє фінансування

113 141 276,47

-742 646 508,57

855 787 785,04

853 384 457,04

203000

Інше внутрішнє фінансування 

13 482 000,00

 

13 482 000,00

13 482 000,00

203100

Позики інших фінансових установ

13 482 000,00

 

13 482 000,00

13 482 000,00

203110

Одержано позик

13 482 000,00

 

13 482 000,00

13 482 000,00

208000 

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів

99 659 276,47

-742 646 508,57

842 305 785,04

839 902 457,04

208100

На початок періоду 

99 659 276,47

97 255 948,47

2 403 328,00

0,00

208400 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0,00

-839 902 457,04

839 902 457,04

839 902 457,04

300000

Зовнішнє фінансування

14 980 000,00

 

14 980 000,00

14 980 000,00

301000

Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями

14 980 000,00

 

14 980 000,00

14 980 000,00

301100

Одержано позик

14 980 000,00

 

14 980 000,00

14 980 000,00

Х

Загальне фінансування

128 121 276,47

-742 646 508,57

870 767 785,04

868 364 457,04

Фінансування за типом боргового зобов’язання

400000 

Фінансування за борговими операціями 

28 462 000,00

0,00

28 462 000,00

28 462 000,00

401100 

Внутрішні запозичення 

13 482 000,00

 

13 482 000,00

13 482 000,00

401101 

Довгострокові зобов'язання 

13 482 000,00

0,00

13 482 000,00

13 482 000,00

401200 

Зовнішні запозичення 

14 980 000,00

 

14 980 000,00

14 980 000,00

401201 

Довгострокові зобов'язання 

14 980 000,00

0,00

14 980 000,00

14 980 000,00

600000 

Фінансування за активними операціями

99 659 276,47

-742 646 508,57

842 305 785,04

839 902 457,04

602000 

Зміни обсягів готівкових коштів

99 659 276,47

-742 646 508,57

842 305 785,04

839 902 457,04

602100

На початок періоду

99 659 276,47

97 255 948,47

2 403 328,00

0,00

602400 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0,00

-839 902 457,04

839 902 457,04

839 902 457,04

Х

Загальне фінансування

128 121 276,47

-742 646 508,57

870 767 785,04

868 364 457,04

 

 

              
             

Додаток 3

             

до рішення міської ради

             

Від 17 вересня 2020

 
             

№ 57/395

 
 

РОЗПОДІЛ
видатків бюджету міста Миколаєва на 2020 рік

  

14201100000

            
  

(код бюджету)

            
               

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

усього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

215 684 419,00

215 684 419,00

51 683 983,00

2 395 260,00

 

37 327 940,00

37 027 940,00

300 000,00

 

 

37 027 940,00

253 012 359,00

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

215 684 419,00

215 684 419,00

51 683 983,00

2 395 260,00

 

37 327 940,00

37 027 940,00

300 000,00

 

 

37 027 940,00

253 012 359,00

0210160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

74 848 450,00

74 848 450,00

49 682 300,00

2 335 200,00

 

1 605 200,00

1 305 200,00

300 000,00

 

 

1 305 200,00

76 453 650,00

0210180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

160 950,00

160 950,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 950,00

0213111 

3111

1040   

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

260 116,00

260 116,00

 

 

 

289 884,00

289 884,00

 

 

 

289 884,00

550 000,00

0213121 

3121

1040   

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2 799 747,00

2 799 747,00

2 001 683,00

60 060,00

 

 

 

 

 

 

 

2 799 747,00

0213133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

3 237 400,00

3 237 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 237 400,00

0213140 

3140

1040   

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

13 524 678,00

13 524 678,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 524 678,00

0213242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

287 440,00

287 440,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

287 440,00

0214082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

500 000,00

500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 000,00

0216084 

6084

0610   

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 266 000,00

1 266 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 266 000,00

0217413 

7413

0451   

Інші заходи у сфері автотранспорту

 

 

 

 

 

13 482 000,00

13 482 000,00

 

 

 

13 482 000,00

13 482 000,00

0217426 

7426

0453   

Інші заходи у сфері електротранспорту

110 404 910,00

110 404 910,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 404 910,00

0217610 

7610

0411   

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

192 537,00

192 537,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192 537,00

0217670 

7670

0490   

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

15 735 856,00

15 735 856,00

 

 

 

15 735 856,00

15 735 856,00

0217680 

7680

0490   

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

314 100,00

314 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

314 100,00

0217693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

7 765 000,00

7 765 000,00

 

 

 

150 000,00

150 000,00

 

 

 

150 000,00

7 915 000,00

0218110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

97 591,00

97 591,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 591,00

0218220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

25 500,00

25 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 500,00

0219800 

9800

0180   

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

 

 

 

 

 

6 065 000,00

6 065 000,00

 

 

 

6 065 000,00

6 065 000,00

0600000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

1 565 244 463,33

1 564 804 901,33

1 046 341 700,00

91 979 766,00

439 562,00

104 850 794,81

62 371 396,81

42 479 398,00

5 944 247,00

1 081 010,00

62 371 396,81

1 670 095 258,14

0610000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

1 565 244 463,33

1 564 804 901,33

1 046 341 700,00

91 979 766,00

439 562,00

104 850 794,81

62 371 396,81

42 479 398,00

5 944 247,00

1 081 010,00

62 371 396,81

1 670 095 258,14

0610160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

6 217 300,00

6 217 300,00

4 764 100,00

103 560,00

 

106 000,00

106 000,00

 

 

 

106 000,00

6 323 300,00

0611010 

1010

0910   

Надання дошкільної освіти

451 399 527,00

451 399 527,00

294 622 892,00

30 783 503,00

 

32 689 103,00

3 802 949,00

28 886 154,00

174 765,00

42 027,00

3 802 949,00

484 088 630,00

0611020 

1020

0921   

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

820 091 769,33

820 091 769,33

569 984 259,00

44 946 397,00

 

20 176 742,00

16 198 309,00

3 978 433,00

1 667 189,00

204 490,00

16 198 309,00

840 268 511,33

0611030 

1030

0922   

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

18 772 714,00

18 772 714,00

12 923 765,00

846 626,00

 

102 000,00

102 000,00

 

 

 

102 000,00

18 874 714,00

0611050 

1050

0922   

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

22 926 191,00

22 926 191,00

16 872 020,00

873 991,00

 

876 733,00

315 000,00

561 733,00

349 785,00

11 733,00

315 000,00

23 802 924,00

0611070 

1070

0922   

Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0611090 

1090

0960   

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

44 325 530,00

44 325 530,00

32 788 576,00

1 993 678,00

 

949 129,00

813 500,00

135 629,00

 

 

813 500,00

45 274 659,00

0611110 

1110

0930   

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти

150 492 331,00

150 492 331,00

86 792 731,00

11 326 129,00

 

8 872 888,00

202 000,00

8 670 888,00

3 646 906,00

811 074,00

202 000,00

159 365 219,00

0611120 

1120

0941   

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти

5 031 077,00

5 031 077,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 031 077,00

0611150 

1150

0990   

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

6 837 654,00

6 837 654,00

5 445 589,00

98 663,00

 

 

 

 

 

 

 

6 837 654,00

0611161 

1161

0990   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

19 813 416,00

19 813 416,00

14 912 411,00

538 886,00

 

262 561,00

16 000,00

246 561,00

105 602,00

11 686,00

16 000,00

20 075 977,00

0611162 

1162

0990   

Інші програми та заходи у сфері освіти

691 815,00

691 815,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691 815,00

0611170 

1170

0990   

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

7 580 907,00

7 580 907,00

5 240 568,00

355 894,00

 

50 000,00

50 000,00

 

 

 

50 000,00

7 630 907,00

0613033 

3033

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

1 044 900,00

1 044 900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 044 900,00

0613036 

3036

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

2 500 000,00

2 500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 500 000,00

0614030 

4030

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

2 603 140,00

2 603 140,00

1 994 789,00

112 439,00

 

115 000,00

115 000,00

 

 

 

115 000,00

2 718 140,00

0614082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

977 605,00

977 605,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

977 605,00

0617321 

7321

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

40 514 501,00

40 514 501,00

 

 

 

40 514 501,00

40 514 501,00

0617363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

136 137,81

136 137,81

 

 

 

136 137,81

136 137,81

0618110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

3 499 025,00

3 499 025,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 499 025,00

0619770 

9770

0180   

Інші субвенції з місцевого бюджету

439 562,00

 

 

 

439 562,00

 

 

 

 

 

 

439 562,00

0700000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

230 293 953,99

230 293 953,99

3 402 900,00

94 420,00

 

46 022 552,80

46 022 552,80

 

 

 

46 022 552,80

276 316 506,79

0710000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

230 293 953,99

230 293 953,99

3 402 900,00

94 420,00

 

46 022 552,80

46 022 552,80

 

 

 

46 022 552,80

276 316 506,79

0710160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

4 619 200,00

4 619 200,00

3 402 900,00

94 420,00

 

 

 

 

 

 

 

4 619 200,00

0712010 

2010

0731   

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

156 282 596,55

156 282 596,55

 

 

 

24 049 842,60

24 049 842,60

 

 

 

24 049 842,60

180 332 439,15

0712030 

2030

0733   

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

27 406 208,55

27 406 208,55

 

 

 

1 376 682,20

1 376 682,20

 

 

 

1 376 682,20

28 782 890,75

0712080 

2080

0721   

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

3 411 666,00

3 411 666,00

 

 

 

105 000,00

105 000,00

 

 

 

105 000,00

3 516 666,00

0712100 

2100

0722   

Стоматологічна допомога населенню

5 040 729,14

5 040 729,14

 

 

 

54 755,00

54 755,00

 

 

 

54 755,00

5 095 484,14

0712111 

2111

0726   

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

17 916 330,00

17 916 330,00

 

 

 

665 000,00

665 000,00

 

 

 

665 000,00

18 581 330,00

0712144 

2144

0763   

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

13 305 881,64

13 305 881,64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 305 881,64

0712151 

2151

0763   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я

1 040 737,11

1 040 737,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 040 737,11

0712152 

2152

0763   

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

1 098 400,00

1 098 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 098 400,00

0717322 

7322

0443   

Будівництво медичних установ та закладів

 

 

 

 

 

5 415 735,00

5 415 735,00

 

 

 

5 415 735,00

5 415 735,00

0717363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

14 355 538,00

14 355 538,00

 

 

 

14 355 538,00

14 355 538,00

0718110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

172 205,00

172 205,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172 205,00

0800000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

193 994 021,00

193 994 021,00

80 634 473,00

2 245 601,00

 

15 408 173,00

14 459 543,00

948 630,00

112 485,00

 

14 459 543,00

209 402 194,00

0810000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

193 994 021,00

193 994 021,00

80 634 473,00

2 245 601,00

 

15 408 173,00

14 459 543,00

948 630,00

112 485,00

 

14 459 543,00

209 402 194,00

0810160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

57 347 600,00

57 347 600,00

44 870 400,00

836 155,00

 

566 600,00

566 600,00

 

 

 

566 600,00

57 914 200,00

0810180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

600,00

600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600,00

0813031 

3031

1030   

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

1 055 772,00

1 055 772,00

 

 

 

408 000,00

408 000,00

 

 

 

408 000,00

1 463 772,00

0813032 

3032

1070   

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

2 233 760,00

2 233 760,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 233 760,00

0813033 

3033

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

18 321 830,00

18 321 830,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 321 830,00

0813034 

3034

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

1 020 000,00

1 020 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 020 000,00

0813035 

3035

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

1 195 000,00

1 195 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 195 000,00

0813036 

3036

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

21 891 090,00

21 891 090,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 891 090,00

0813050 

3050

1070   

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

856 700,00

856 700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

856 700,00

0813090 

3090

1030   

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

461 960,00

461 960,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461 960,00

0813104 

3104

1020   

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

32 865 009,00

32 865 009,00

23 993 362,00

656 737,00

 

1 780 630,00

1 636 000,00

144 630,00

112 485,00

 

1 636 000,00

34 645 639,00

0813105 

3105

1010   

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

6 285 265,00

6 285 265,00

4 236 055,00

172 619,00

 

60 000,00

60 000,00

 

 

 

60 000,00

6 345 265,00

0813123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

393 200,00

393 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

393 200,00

0813160 

3160

1010   

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

1 969 947,00

1 969 947,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 969 947,00

0813171 

3171

1010   

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

244 848,00

244 848,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

244 848,00

0813172 

3172

1010   

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

252,00

252,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252,00

0813180 

3180

1060   

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

59 246,00

59 246,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 246,00

0813191 

3191

1030   

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

17 951 132,00

17 951 132,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 951 132,00

0813192 

3192

1030   

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

1 436 963,00

1 436 963,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 436 963,00

0813210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

413 274,00

413 274,00

339 870,00

 

 

 

 

 

 

 

 

413 274,00

0813221 

3221

1060   

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

 

 

 

 

 

2 709 660,00

2 709 660,00

 

 

 

2 709 660,00

2 709 660,00

0813222 

3222

1060   

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

 

 

 

 

 

8 212 404,00

8 212 404,00

 

 

 

8 212 404,00

8 212 404,00

0813241 

3241

1090   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

11 602 095,00

11 602 095,00

7 194 786,00

580 090,00

 

830 879,00

26 879,00

804 000,00

 

 

26 879,00

12 432 974,00

0813242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

16 388 478,00

16 388 478,00

 

 

 

840 000,00

840 000,00

 

 

 

840 000,00

17 228 478,00

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

170 531 840,00

170 531 840,00

94 532 867,00

7 036 369,00

 

20 472 392,00

12 904 002,00

7 049 561,00

4 085 977,00

117 464,00

13 422 831,00

191 004 232,00

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

170 531 840,00

170 531 840,00

94 532 867,00

7 036 369,00

 

20 472 392,00

12 904 002,00

7 049 561,00

4 085 977,00

117 464,00

13 422 831,00

191 004 232,00

1010160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

3 243 900,00

3 243 900,00

2 495 500,00

 

 

80 600,00

80 600,00

 

 

 

80 600,00

3 324 500,00

1011100 

1100

0960   

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

56 618 875,00

56 618 875,00

44 965 434,00

1 451 004,00

 

7 241 386,00

1 520 000,00

5 555 206,00

3 669 014,00

42 735,00

1 686 180,00

63 860 261,00

1014030 

4030

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

35 512 790,00

35 512 790,00

25 740 415,00

2 164 714,00

 

1 426 423,00

1 308 500,00

117 923,00

 

 

1 308 500,00

36 939 213,00

1014060 

4060

0828   

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

24 450 893,00

24 450 893,00

15 480 351,00

2 710 614,00

 

1 754 496,00

285 415,00

1 116 432,00

406 963,00

74 729,00

638 064,00

26 205 389,00

1014081 

4081

0829   

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

48 125 382,00

48 125 382,00

5 851 167,00

710 037,00

 

260 000,00

 

260 000,00

10 000,00

 

 

48 385 382,00

1014082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

2 130 000,00

2 130 000,00

 

 

 

450 000,00

450 000,00

 

 

 

450 000,00

2 580 000,00

1017324 

7324

0443   

Будівництво установ та закладів культури

 

 

 

 

 

7 699 487,00

7 699 487,00

 

 

 

7 699 487,00

7 699 487,00

1017340 

7340

0443   

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

 

 

 

 

 

1 560 000,00

1 560 000,00

 

 

 

1 560 000,00

1 560 000,00

1018110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

450 000,00

450 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450 000,00

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

135 465 253,00

135 465 253,00

70 517 150,00

7 400 284,00

 

12 016 242,00

10 823 550,00

1 192 692,00

 

14 989,00

10 823 550,00

147 481 495,00

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

135 465 253,00

135 465 253,00

70 517 150,00

7 400 284,00

 

12 016 242,00

10 823 550,00

1 192 692,00

 

14 989,00

10 823 550,00

147 481 495,00

1110160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

2 420 800,00

2 420 800,00

1 814 900,00

19 592,00

 

 

 

 

 

 

 

2 420 800,00

1115011 

5011

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

2 592 500,00

2 592 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 592 500,00

1115012 

5012

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

976 000,00

976 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

976 000,00

1115031 

5031

0810   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

80 425 929,00

80 425 929,00

49 869 374,00

4 647 644,00

 

1 603 141,00

915 000,00

688 141,00

 

 

915 000,00

82 029 070,00

1115032 

5032

0810   

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

4 348 190,00

4 348 190,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 348 190,00

1115033 

5033

0810   

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

12 787 678,00

12 787 678,00

7 476 518,00

630 067,00

 

503 660,00

430 000,00

73 660,00

 

14 989,00

430 000,00

13 291 338,00

1115041 

5041

0810   

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

15 886 490,00

15 886 490,00

8 766 274,00

2 036 993,00

 

592 891,00

162 000,00

430 891,00

 

 

162 000,00

16 479 381,00

1115062 

5062

0810   

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

12 467 647,00

12 467 647,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 467 647,00

1115063 

5063

0810   

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

3 492 946,00

3 492 946,00

2 590 084,00

65 988,00

 

30 000,00

30 000,00

 

 

 

30 000,00

3 522 946,00

1117325 

7325

0443   

Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

9 286 550,00

9 286 550,00

 

 

 

9 286 550,00

9 286 550,00

1118110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

67 073,00

67 073,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 073,00

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

308 913 470,00

308 913 470,00

18 602 500,00

34 362 559,00

 

342 745 268,77

331 439 797,77

8 761 143,00

5 144 764,00

68 628,00

333 984 125,77

651 658 738,77

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

308 913 470,00

308 913 470,00

18 602 500,00

34 362 559,00

 

342 745 268,77

331 439 797,77

8 761 143,00

5 144 764,00

68 628,00

333 984 125,77

651 658 738,77

1210160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

24 838 640,00

24 838 640,00

18 602 500,00

461 454,00

 

159 000,00

159 000,00

 

 

 

159 000,00

24 997 640,00

1210180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

500,00

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00

1216011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

38 519 826,00

38 519 826,00

 

 

 

82 765 888,00

82 765 888,00

 

 

 

82 765 888,00

121 285 714,00

1216013 

6013

0620   

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

200 000,00

200 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 000,00

1216016 

6016

0620   

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

2 700 000,00

2 700 000,00

 

 

 

1 000 000,00

1 000 000,00

 

 

 

1 000 000,00

3 700 000,00

1216020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

71 023 592,00

71 023 592,00

 

33 801 105,00

 

 

 

 

 

 

 

71 023 592,00

1216030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

109 406 000,00

109 406 000,00

 

100 000,00

 

53 550 217,00

53 550 217,00

 

 

 

53 550 217,00

162 956 217,00

1216090 

6090

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

50 000,00

50 000,00

 

 

 

6 997 143,00

 

6 976 143,00

5 144 764,00

68 628,00

21 000,00

7 047 143,00

1217310 

7310

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

76 264 390,00

76 264 390,00

 

 

 

76 264 390,00

76 264 390,00

1217361 

7361

0490   

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

 

 

 

 

23 279 069,00

23 279 069,00

 

 

 

23 279 069,00

23 279 069,00

1217363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

6 793 145,77

6 793 145,77

 

 

 

6 793 145,77

6 793 145,77

1217370 

7370

0490   

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

100 000,00

100 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 000,00

1217461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

53 584 790,00

53 584 790,00

 

 

 

48 559 210,00

48 559 210,00

 

 

 

48 559 210,00

102 144 000,00

1217670 

7670

0490   

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

38 340 000,00

38 340 000,00

 

 

 

38 340 000,00

38 340 000,00

1217693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 250 000,00

1 250 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 250 000,00

1218110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

7 240 122,00

7 240 122,00

 

 

 

728 878,00

728 878,00

 

 

 

728 878,00

7 969 000,00

1218340 

8340

0540   

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

4 308 328,00

 

1 785 000,00

 

 

2 523 328,00

4 308 328,00

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

16 196 557,00

16 196 557,00

5 217 800,00

 

 

110 268 615,00

110 268 615,00

 

 

 

110 268 615,00

126 465 172,00

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

16 196 557,00

16 196 557,00

5 217 800,00

 

 

110 268 615,00

110 268 615,00

 

 

 

110 268 615,00

126 465 172,00

1310160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

6 725 200,00

6 725 200,00

5 217 800,00

 

 

114 000,00

114 000,00

 

 

 

114 000,00

6 839 200,00

1317321 

7321

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

33 222 443,00

33 222 443,00

 

 

 

33 222 443,00

33 222 443,00

1317640 

7640

0470   

Заходи з енергозбереження

7 171 357,00

7 171 357,00

 

 

 

76 932 172,00

76 932 172,00

 

 

 

76 932 172,00

84 103 529,00

1317693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

2 300 000,00

2 300 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 300 000,00

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

5 631 400,00

5 631 400,00

4 083 500,00

111 800,00

 

128 035 282,97

128 035 282,97

 

 

 

128 035 282,97

133 666 682,97

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

5 631 400,00

5 631 400,00

4 083 500,00

111 800,00

 

128 035 282,97

128 035 282,97

 

 

 

128 035 282,97

133 666 682,97

1510160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

5 631 400,00

5 631 400,00

4 083 500,00

111 800,00

 

42 000,00

42 000,00

 

 

 

42 000,00

5 673 400,00

1511010 

1010

0910   

Надання дошкільної освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1511020 

1020

0921   

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1512010 

2010

0731   

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1512111 

2111

0726   

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1513241 

3241

1090   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1515031 

5031

0810   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1517310 

7310

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

6 605 050,00

6 605 050,00

 

 

 

6 605 050,00

6 605 050,00

1517321 

7321

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

61 873 630,00

61 873 630,00

 

 

 

61 873 630,00

61 873 630,00

1517322 

7322

0443   

Будівництво медичних установ та закладів

 

 

 

 

 

18 592 068,00

18 592 068,00

 

 

 

18 592 068,00

18 592 068,00

1517323 

7323

0443   

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

 

 

 

 

 

8 035 451,00

8 035 451,00

 

 

 

8 035 451,00

8 035 451,00

1517324 

7324

0443   

Будівництво установ та закладів культури

 

 

 

 

 

10 411 695,00

10 411 695,00

 

 

 

10 411 695,00

10 411 695,00

1517325 

7325

0443   

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

8 700 000,00

8 700 000,00

 

 

 

8 700 000,00

8 700 000,00

1517330 

7330

0443   

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

 

 

 

 

 

1 222 340,00

1 222 340,00

 

 

 

1 222 340,00

1 222 340,00

1517340 

7340

0443   

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

 

 

 

 

 

3 203 726,00

3 203 726,00

 

 

 

3 203 726,00

3 203 726,00

1517363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

5 849 322,97

5 849 322,97

 

 

 

5 849 322,97

5 849 322,97

1518110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

 

 

 

 

 

3 500 000,00

3 500 000,00

 

 

 

3 500 000,00

3 500 000,00

1600000

 

 

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

9 439 150,00

9 439 150,00

6 125 200,00

 

 

6 075 000,00

6 075 000,00

 

 

 

6 075 000,00

15 514 150,00

1610000

 

 

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

9 439 150,00

9 439 150,00

6 125 200,00

 

 

6 075 000,00

6 075 000,00

 

 

 

6 075 000,00

15 514 150,00

1610160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

7 918 050,00

7 918 050,00

6 125 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

7 918 050,00

1610180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

1617350 

7350

0443   

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

 

 

 

 

 

1 620 797,00

1 620 797,00

 

 

 

1 620 797,00

1 620 797,00

1617370 

7370

0490   

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

 

 

 

 

 

4 454 203,00

4 454 203,00

 

 

 

4 454 203,00

4 454 203,00

1617693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 521 000,00

1 521 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 521 000,00

1700000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

5 193 820,00

5 193 820,00

3 629 800,00

68 933,00

 

379 000,00

379 000,00

 

 

 

379 000,00

5 572 820,00

1710000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

5 193 820,00

5 193 820,00

3 629 800,00

68 933,00

 

379 000,00

379 000,00

 

 

 

379 000,00

5 572 820,00

1710160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

5 183 730,00

5 183 730,00

3 629 800,00

68 933,00

 

379 000,00

379 000,00

 

 

 

379 000,00

5 562 730,00

1710180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

10 090,00

10 090,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 090,00

2900000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

18 794 675,00

18 794 675,00

4 990 900,00

91 810,00

 

644 670,00

644 670,00

 

 

 

644 670,00

19 439 345,00

2910000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

18 794 675,00

18 794 675,00

4 990 900,00

91 810,00

 

644 670,00

644 670,00

 

 

 

644 670,00

19 439 345,00

2910160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

6 645 000,00

6 645 000,00

4 990 900,00

81 630,00

 

635 000,00

635 000,00

 

 

 

635 000,00

7 280 000,00

2917330 

7330

0443   

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

 

 

 

 

 

9 670,00

9 670,00

 

 

 

9 670,00

9 670,00

2918110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

12 131 495,00

12 131 495,00

 

10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

12 131 495,00

2918120 

8120

0320   

Заходи з організації рятування на водах

18 180,00

18 180,00

 

180,00

 

 

 

 

 

 

 

18 180,00

3100000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

5 959 157,00

5 959 157,00

4 310 300,00

 

 

88 480,00

88 480,00

 

 

 

88 480,00

6 047 637,00

3110000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

5 959 157,00

5 959 157,00

4 310 300,00

 

 

88 480,00

88 480,00

 

 

 

88 480,00

6 047 637,00

3110160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

5 954 157,00

5 954 157,00

4 310 300,00

 

 

88 480,00

88 480,00

 

 

 

88 480,00

6 042 637,00

3110180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

5 000,00

5 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000,00

3400000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

22 155 810,00

22 155 810,00

16 077 575,00

23 450,00

 

690 000,00

690 000,00

 

 

 

690 000,00

22 845 810,00

3410000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

22 155 810,00

22 155 810,00

16 077 575,00

23 450,00

 

690 000,00

690 000,00

 

 

 

690 000,00

22 845 810,00

3410160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

22 155 810,00

22 155 810,00

16 077 575,00

23 450,00

 

690 000,00

690 000,00

 

 

 

690 000,00

22 845 810,00

3600000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

12 594 060,00

12 594 060,00

7 259 500,00

 

 

759 000,00

759 000,00

 

 

 

759 000,00

13 353 060,00

3610000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

12 594 060,00

12 594 060,00

7 259 500,00

 

 

759 000,00

759 000,00

 

 

 

759 000,00

13 353 060,00

3610160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

9 375 900,00

9 375 900,00

7 259 500,00

 

 

459 000,00

459 000,00

 

 

 

459 000,00

9 834 900,00

3617130 

7130

0421   

Здійснення  заходів із землеустрою

2 610 200,00

2 610 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 610 200,00

3617650 

7650

0490   

Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї

 

 

 

 

 

300 000,00

300 000,00

 

 

 

300 000,00

300 000,00

3617693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

607 960,00

607 960,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

607 960,00

3700000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

118 171 134,00

113 164 760,00

12 023 600,00

 

 

90 900,00

90 900,00

 

 

 

90 900,00

118 262 034,00

3710000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

118 171 134,00

113 164 760,00

12 023 600,00

 

 

90 900,00

90 900,00

 

 

 

90 900,00

118 262 034,00

3710160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

15 482 500,00

15 482 500,00

12 023 600,00

 

 

90 900,00

90 900,00

 

 

 

90 900,00

15 573 400,00

3718600 

8600

0170   

Обслуговування місцевого боргу

476 460,00

476 460,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

476 460,00

3718700 

8700

0133   

Резервний фонд

5 006 374,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 006 374,00

3719110 

9110

0180   

Реверсна дотація

97 205 800,00

97 205 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 205 800,00

3800000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

8 960 200,00

8 960 200,00

5 671 500,00

108 248,00

 

513 500,00

513 500,00

 

 

 

513 500,00

9 473 700,00

3810000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

8 960 200,00

8 960 200,00

5 671 500,00

108 248,00

 

513 500,00

513 500,00

 

 

 

513 500,00

9 473 700,00

3810160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

7 760 120,00

7 760 120,00

5 671 500,00

108 248,00

 

513 500,00

513 500,00

 

 

 

513 500,00

8 273 620,00

3810180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

80,00

80,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,00

3816020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1 002 000,00

1 002 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 002 000,00

3817693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

198 000,00

198 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198 000,00

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

48 148 508,00

48 148 508,00

12 954 902,00

449 235,00

 

27 587 400,00

27 540 500,00

34 900,00

 

6 220,00

27 552 500,00

75 735 908,00

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

48 148 508,00

48 148 508,00

12 954 902,00

449 235,00

 

27 587 400,00

27 540 500,00

34 900,00

 

6 220,00

27 552 500,00

75 735 908,00

4010160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

16 142 100,00

16 142 100,00

11 890 700,00

322 563,00

 

111 500,00

111 500,00

 

 

 

111 500,00

16 253 600,00

4010180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

500,00

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00

4013112 

3112

1040   

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

73 491,00

73 491,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 491,00

4013122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

10 000,00

10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000,00

4013123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

50 000,00

50 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000,00

4013133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

123 420,00

123 420,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123 420,00

4013210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

106 838,00

106 838,00

87 572,00

 

 

 

 

 

 

 

 

106 838,00

4013242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

84 000,00

84 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 000,00

4014082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

79 655,00

79 655,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 655,00

4015041 

5041

0810   

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

1 276 489,00

1 276 489,00

976 630,00

50 585,00

 

46 900,00

 

34 900,00

 

6 220,00

12 000,00

1 323 389,00

4016011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

4 101 750,00

4 101 750,00

 

 

 

6 120 000,00

6 120 000,00

 

 

 

6 120 000,00

10 221 750,00

4016014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

5 800 000,00

5 800 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 800 000,00

4016020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

405 000,00

405 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405 000,00

4016030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

15 495 000,00

15 495 000,00

 

 

 

13 609 000,00

13 609 000,00

 

 

 

13 609 000,00

29 104 000,00

4016040 

6040

0620   

Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води

750 000,00

750 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750 000,00

4016090 

6090

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

325 000,00

325 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

325 000,00

4017310 

7310

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

1 200 000,00

1 200 000,00

 

 

 

1 200 000,00

1 200 000,00

4017461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1 960 000,00

1 960 000,00

 

 

 

6 500 000,00

6 500 000,00

 

 

 

6 500 000,00

8 460 000,00

4018110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

361 350,00

361 350,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361 350,00

4018220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

78 000,00

78 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 000,00

4018230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

925 915,00

925 915,00

 

76 087,00

 

 

 

 

 

 

 

925 915,00

4100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

32 452 729,00

32 452 729,00

9 149 244,00

575 719,00

 

35 055 576,00

34 999 300,00

56 276,00

 

 

34 999 300,00

67 508 305,00

4110000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

32 452 729,00

32 452 729,00

9 149 244,00

575 719,00

 

35 055 576,00

34 999 300,00

56 276,00

 

 

34 999 300,00

67 508 305,00

4110160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

12 778 800,00

12 778 800,00

8 974 100,00

532 241,00

 

266 576,00

210 300,00

56 276,00

 

 

210 300,00

13 045 376,00

4113112 

3112

1040   

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

79 200,00

79 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 200,00

4113122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

13 000,00

13 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 000,00

4113123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

7 000,00

7 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 000,00

4113133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

63 939,00

63 939,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 939,00

4113210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

213 676,00

213 676,00

175 144,00

 

 

 

 

 

 

 

 

213 676,00

4113242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

60 000,00

60 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 000,00

4114082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

79 655,00

79 655,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 655,00

4116011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1 188 396,00

1 188 396,00

 

 

 

9 499 000,00

9 499 000,00

 

 

 

9 499 000,00

10 687 396,00

4116014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

4 037 500,00

4 037 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 037 500,00

4116020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1 150 000,00

1 150 000,00

 

 

 

293 500,00

293 500,00

 

 

 

293 500,00

1 443 500,00

4116030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

11 020 500,00

11 020 500,00

 

 

 

12 550 000,00

12 550 000,00

 

 

 

12 550 000,00

23 570 500,00

4117461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

800 000,00

800 000,00

 

 

 

12 446 500,00

12 446 500,00

 

 

 

12 446 500,00

13 246 500,00

4118110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

239 966,00

239 966,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

239 966,00

4118220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

69 000,00

69 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 000,00

4118230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

652 097,00

652 097,00

 

43 478,00

 

 

 

 

 

 

 

652 097,00

4200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

50 821 441,00

50 821 441,00

12 109 630,00

548 141,00

 

18 812 515,69

18 812 515,69

 

 

 

18 812 515,69

69 633 956,69

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

50 821 441,00

50 821 441,00

12 109 630,00

548 141,00

 

18 812 515,69

18 812 515,69

 

 

 

18 812 515,69

69 633 956,69

4210160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

16 388 370,00

16 388 370,00

11 890 700,00

482 924,00

 

159 600,00

159 600,00

 

 

 

159 600,00

16 547 970,00

4210180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

52 530,00

52 530,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 530,00

4213122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

18 140,00

18 140,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 140,00

4213123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

15 681,00

15 681,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 681,00

4213133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

91 860,00

91 860,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 860,00

4213210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

267 095,00

267 095,00

218 930,00

 

 

 

 

 

 

 

 

267 095,00

4213242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

72 108,00

72 108,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 108,00

4214082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

79 655,00

79 655,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 655,00

4216011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

5 262 850,00

5 262 850,00

 

 

 

11 729 249,00

11 729 249,00

 

 

 

11 729 249,00

16 992 099,00

4216014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

6 470 000,00

6 470 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 470 000,00

4216020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

622 430,00

622 430,00

 

 

 

163 000,00

163 000,00

 

 

 

163 000,00

785 430,00

4216030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

18 672 800,00

18 672 800,00

 

 

 

553 000,00

553 000,00

 

 

 

553 000,00

19 225 800,00

4216090 

6090

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

83 000,00

83 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 000,00

4217363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

340 486,69

340 486,69

 

 

 

340 486,69

340 486,69

4217461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1 792 980,00

1 792 980,00

 

 

 

5 867 180,00

5 867 180,00

 

 

 

5 867 180,00

7 660 160,00

4218220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

78 000,00

78 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 000,00

4218230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

853 942,00

853 942,00

 

65 217,00

 

 

 

 

 

 

 

853 942,00

4300000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

69 655 295,00

69 655 295,00

12 270 417,00

708 789,00

 

27 628 001,00

27 615 811,00

12 190,00

 

 

27 615 811,00

97 283 296,00

4310000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

69 655 295,00

69 655 295,00

12 270 417,00

708 789,00

 

27 628 001,00

27 615 811,00

12 190,00

 

 

27 615 811,00

97 283 296,00

4310160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

17 031 490,00

17 031 490,00

12 115 000,00

643 571,00

 

402 190,00

390 000,00

12 190,00

 

 

390 000,00

17 433 680,00

4310180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

28 610,00

28 610,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 610,00

4313112 

3112

1040   

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

18 917,00

18 917,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 917,00

4313122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

39 000,00

39 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 000,00

4313123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

42 000,00

42 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 000,00

4313133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

106 000,00

106 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 000,00

4313210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

189 609,00

189 609,00

155 417,00

 

 

 

 

 

 

 

 

189 609,00

4313242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

115 200,00

115 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 200,00

4314082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

169 172,00

169 172,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169 172,00

4316011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

8 807 485,00

8 807 485,00

 

 

 

11 269 495,00

11 269 495,00

 

 

 

11 269 495,00

20 076 980,00

4316014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

6 549 000,00

6 549 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 549 000,00

4316020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

649 000,00

649 000,00

 

 

 

80 000,00

80 000,00

 

 

 

80 000,00

729 000,00

4316030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

33 496 350,00

33 496 350,00

 

 

 

2 974 257,00

2 974 257,00

 

 

 

2 974 257,00

36 470 607,00

4316090 

6090

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

25 000,00

25 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 000,00

4317363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

3 456 779,00

3 456 779,00

 

 

 

3 456 779,00

3 456 779,00

4317461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1 199 000,00

1 199 000,00

 

 

 

9 445 280,00

9 445 280,00

 

 

 

9 445 280,00

10 644 280,00

4318110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

137 416,00

137 416,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137 416,00

4318220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

137 000,00

137 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137 000,00

4318230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

915 046,00

915 046,00

 

65 218,00

 

 

 

 

 

 

 

915 046,00

Х

Х

Х

УСЬОГО

3 244 301 356,32

3 238 855 420,32

1 481 589 441,00

148 200 384,00

439 562,00

935 471 304,04

871 561 357,04

60 834 790,00

15 287 473,00

1 288 311,00

874 636 514,04

4 179 772 660,36

 

 

 

        

    Додаток 5

                                            
        

    до рішення міської ради

                                           
        

    від     17 вересня 2020_

                                           
        

    №57/395

                                           
  

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

                                             
  

на 2020 рік

                                             
  

14201100000

                                                 
  

(код бюджету)

                                                 
         

грн.

                                           

Код бюджету

Найменування бюджету - одержувача / надавача міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти з інших місцевих бюджетів

 

Трансферти іншим бюджетам

дотація на:

субвенції

субвенції

субвенції

субвенції

субвенції

усього

дотація на:

субвенції

усього

загального фонду на:

загального фонду на:

загального фонду на:

загального фонду на:

спеціального фонду на:

загального фонду на:

спеціального фонду на:

найменування трансферту

найменування трансферту

найменування трансферту

найменування трансферту

 

 

найменування трансферту

 

 

 виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (інклюзивно-ресурсні центри)

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

в тому числі:

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

в тому числі:

здійснення переданих видатків у сфері охорони здоровя за рахунок коштів медичної субвенції

в тому числі:

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

в тому числі для КНП ММР «Міська лікарня № 5» на:

в тому числі для КНП ММР «Міська лікарня № 5» на:

 здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

в тому числі на:

Інші субвенції з місцевого бюджету

в тому числіна:

в тому числі на :

 

 

 
Реверсна дотація

 

Інші субвенції з місцевого бюджету

 в тому числі:

 

 

на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти

на  закупівлю засобів навчання та обладнання, сучасних меблів для початкових класів 

на закупівлю обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою для закладів загальної середньої освіти, що беруть участь у експерименті з реалізації Державного стандарту початкової освіти

за рахунок цільових видатків на  лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 

 придбання медичного обладнання (автоматичного біохімічного аналізатора)

 придбання будівельних матеріалів, сантехніки та іншого витратного матеріалу для проведення поточного ремонту відділень

придбання медичного обладнання (інфузійних насосів для відділення інтенсивної терапії та анестезіології)

придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту у відділенні лікарні

придбання комп’ютерної техніки

придбання  медичного обладнання (електричного коагулятора LAPOMED LMP 0104)

оновлення матеріально-технічної бази (придбання комп’ютерної техніки)

лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином у період з 01 квітня по 30 вересня 2020 року

видатки на оплату праці з нарахуваннями

відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

 медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування, встановлення телефонів  особам з інвалідністю I та II груп)

надання щомісячної матеріальної допомоги  учасникам бойових дій у роки Другої світової війни

надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (Ікатегорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської  катастрофи

надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих  та померлих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України

надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які  загинули, пропали безвісти або  померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків  під час участі в антитерористичній  операції (АТО) на сході України

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад

здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту, дезінфекційних засобів тощо

для КНП ММР «Міська лікарня № 5»  на  придбання  медичного обладнання (електричного коагулятора LAPOMED LMP 0104)

для КНП ММР «Міська лікарня № 5» для забезпечення роботи військово-лікарської комісії Вітовського РВК

для КНП ММР «Міська лікарня № 5» на спів- фінансування утримання позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії Вітовського РВК

співфінансування на закупівлю комп'ютерного обладнання на  забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

 

код Класифікації доходів бюджету

код Класифікації доходів бюджету

код Класифікації доходів бюджету

 

 

код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

 

 

41050400

41050600

41051000

41051100

 

41051200

41051400

 

41051500

 

41051600

 

41055000

 

41053900

 

 

 

9110

 

9770

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

 

 

2 709 660,00

8 212 404,00

4 945 483,00

2 800 000,00

2 800 000,00

1 791 576,00

6 037 595,00

5 862 770,00

174 825,00

2 465 700,00

2 465 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 510 300,00

7 710 300,00

5 800 000,00

15 070 480,00

461 960,00

856 700,00

245 100,00

8 090 000,00

585 000,00

392 600,00

600 000,00

480 000,00

1 323 120,00

1 536 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

57 543 198,00

0,00

0,00

874 562,00

439 562,00

 

0,00

0,00

874 562,00

14311200000

Районний бюджет Вітовського району

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 723 900,00

0,00

3 723 900,00

29 866,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 866,89

0,00

0,00

0,00

197 384,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197 384,00

0,00

 

 

3 951 150,89

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

14505000000

Бюджет Воскресенської селищної об’єднаної територіальної громади

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 600,00

0,00

2 000 600,00

150 800,00

0,00

0,00

125 000,00

0,00

25 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2 151 400,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

14519000000

Бюджет Шевченківської сільської об’єднаної територіальної громади

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 872 000,00

0,00

1 872 000,00

141 300,00

123 800,00

0,00

0,00

0,00

17 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 871,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 871,00

 

 

2 066 171,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

14512000000

Бюджет Галицинівської сільської об’єднаної територіальної громади

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 375 800,00

0,00

1 375 800,00

103 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96 200,00

0,00

0,00

 

 

1 575 800,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний бюджет

 

 

 

0,00

 

0,00

 

 

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

97 205 800,00

 

0,00

 

 

 

 

97 205 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

УСЬОГО

 

 

2 709 660,00

8 212 404,00

4 945 483,00

2 800 000,00

2 800 000,00

1 791 576,00

6 037 595,00

5 862 770,00

174 825,00

11 438 000,00

2 465 700,00

8 972 300,00

425 766,89

123 800,00

0,00

125 000,00

0,00

43 300,00

103 800,00

29 866,89

13 510 300,00

7 710 300,00

5 800 000,00

15 416 935,00

461 960,00

856 700,00

245 100,00

8 090 000,00

585 000,00

392 600,00

600 000,00

480 000,00

1 323 120,00

1 536 000,00

500 000,00

96 200,00

197 384,00

52 871,00

0,00

0,00

67 287 719,89

97 205 800,00

0,00

874 562,00

439 562,00

0,00

0,00

0,00

98 080 362,00

  

 

 

                                       

 

0,00

        

 

 

       

    Додаток 7

  
       

    до рішення міської ради

 
       

    від 17 вересня 2020

 
       

    № 57/395

 
   

Розподіл витрат бюджету міста Миколаєва на реалізацію міських програм у 2020 році

  
 

14201100000

        

(код бюджету)

        
         

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

202 562 018,00

165 314 078,00

37 247 940,00

37 027 940,00

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

202 562 018,00

165 314 078,00

37 247 940,00

37 027 940,00

0210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

4 180 900,00

2 875 700,00

1 305 200,00

1 305 200,00

0210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

1 700 000,00

1 700 000,00

 

 

0210180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

160 950,00

160 950,00

 

 

0213111 

3111    

1040   

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/13

550 000,00

260 116,00

289 884,00

289 884,00

0213121 

3121    

1040   

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/13

135 000,00

135 000,00

 

 

0213121 

3121    

1040   

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

2 664 747,00

2 664 747,00

 

 

0213133 

3133    

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

3 237 400,00

3 237 400,00

 

 

0213140 

3140    

1040   

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/12

13 524 678,00

13 524 678,00

 

 

0213242 

3242    

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

287 440,00

287 440,00

 

 

0214082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/8

500 000,00

500 000,00

 

 

0216084 

6084    

0610   

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

1 266 000,00

1 266 000,00

 

 

0217413 

7413    

0451   

Інші заходи у сфері автотранспорту

Програма розвитку комунального автобусного транспорту міста Миколаєва на 2019-2022 роки

 

13 482 000,00

 

13 482 000,00

13 482 000,00

0217426 

7426    

0453   

Інші заходи у сфері електротранспорту

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

110 404 910,00

110 404 910,00

 

 

0217610 

7610    

0411   

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

192 537,00

192 537,00

 

 

0217670 

7670    

0490   

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

15 735 856,00

 

15 735 856,00

15 735 856,00

0217680 

7680    

0490   

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

314 100,00

314 100,00

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

100 000,00

100 000,00

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2020 року

Рішення ММР від 14.03.2019 №51/4

1 007 200,00

857 200,00

150 000,00

150 000,00

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2020 років

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/50

860 000,00

860 000,00

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

947 800,00

947 800,00

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська комплексна програма "Інформатизації та розвитку електронного урядування" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 23.07.2020 р. №57/371

5 000 000,00

5 000 000,00

 

 

0218220 

8220    

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Програма «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва» на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/14

25 500,00

25 500,00

 

 

0218821 

8821    

1060   

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

23 950 000,00

20 000 000,00

3 950 000,00

 

0218822 

8822    

1060   

Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

-3 730 000,00

 

-3 730 000,00

 

0219800 

9800    

0180   

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

Програма сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/64

6 065 000,00

 

6 065 000,00

6 065 000,00

0600000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

 

 

1 001 502 289,00

942 102 206,00

59 400 083,00

59 400 083,00

0610000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

 

 

1 001 502 289,00

942 102 206,00

59 400 083,00

59 400 083,00

0610160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

209 560,00

103 560,00

106 000,00

106 000,00

0610160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

100 000,00

100 000,00

 

 

0611010 

1010    

0910   

Надання дошкільної освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

454 568 175,00

450 774 346,00

3 793 829,00

3 793 829,00

0611020 

1020    

0921   

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

599 799,00

142 399,00

457 400,00

457 400,00

0611020 

1020    

0921   

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

262 942 372,00

250 028 063,00

12 914 309,00

12 914 309,00

0611030 

1030    

0922   

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

11 603 389,00

11 501 389,00

102 000,00

102 000,00

0611050 

1050    

0922   

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

5 874 247,00

5 559 247,00

315 000,00

315 000,00

0611090 

1090    

0960   

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

45 139 030,00

44 325 530,00

813 500,00

813 500,00

0611110 

1110    

0930   

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

137 195 079,00

136 993 079,00

202 000,00

202 000,00

0611120 

1120    

0941   

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

5 031 077,00

5 031 077,00

 

 

0611150 

1150    

0990   

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

6 837 654,00

6 837 654,00

 

 

0611161 

1161    

0990   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

19 829 416,00

19 813 416,00

16 000,00

16 000,00

0611162 

1162    

0990   

Інші програми та заходи у сфері освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

691 815,00

691 815,00

 

 

0611170 

1170    

0990   

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

2 685 424,00

2 635 424,00

50 000,00

50 000,00

0613033 

3033    

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

1 044 900,00

1 044 900,00

 

 

0613036 

3036    

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

2 500 000,00

2 500 000,00

 

 

0614030 

4030    

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

2 718 140,00

2 603 140,00

115 000,00

115 000,00

0614082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

977 605,00

977 605,00

 

 

0617321 

7321    

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

40 514 501,00

 

40 514 501,00

40 514 501,00

0617363 

7363    

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

544,00

 

544,00

544,00

0619770 

9770    

0180   

Інші субвенції з місцевого бюджету

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

439 562,00

439 562,00

 

 

0700000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

 

 

123 948 714,00

100 707 030,00

23 241 684,00

23 241 684,00

0710000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

 

 

123 948 714,00

100 707 030,00

23 241 684,00

23 241 684,00

0710160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

94 420,00

94 420,00

 

 

0710160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

125 000,00

125 000,00

 

 

0712010 

2010    

0731   

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

299 800,00

299 800,00

 

 

0712010 

2010    

0731   

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

81 659 760,00

64 544 566,00

17 115 194,00

17 115 194,00

0712030 

2030    

0733   

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

10 359 201,00

10 259 201,00

100 000,00

100 000,00

0712080 

2080    

0721   

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

3 516 666,00

3 411 666,00

105 000,00

105 000,00

0712100 

2100    

0722   

Стоматологічна допомога населенню

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

708 675,00

653 920,00

54 755,00

54 755,00

0712111 

2111    

0726   

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

18 081 330,00

17 630 330,00

451 000,00

451 000,00

0712144 

2144    

0763   

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

2 500 000,00

2 500 000,00

 

 

0712151 

2151    

0763   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

89 727,00

89 727,00

 

 

0712152 

2152    

0763   

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

1 098 400,00

1 098 400,00

 

 

0717322 

7322    

0443   

Будівництво медичних установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

5 415 735,00

 

5 415 735,00

5 415 735,00

0800000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

129 506 698,00

125 969 219,00

3 537 479,00

3 537 479,00

0810000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

129 506 698,00

125 969 219,00

3 537 479,00

3 537 479,00

0810160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

1 402 755,00

836 155,00

566 600,00

566 600,00

0810160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

198 003,00

198 003,00

 

 

0810180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

600,00

600,00

 

 

0813031 

3031    

1030   

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

1 463 772,00

1 055 772,00

408 000,00

408 000,00

0813032 

3032    

1070   

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

2 233 760,00

2 233 760,00

 

 

0813033 

3033    

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

18 321 830,00

18 321 830,00

 

 

0813034 

3034    

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

1 020 000,00

1 020 000,00

 

 

0813035 

3035    

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

1 195 000,00

1 195 000,00

 

 

0813036 

3036    

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

21 891 090,00

21 891 090,00

 

 

0813104 

3104    

1020   

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

234 000,00

234 000,00

 

 

0813104 

3104    

1020   

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

34 267 009,00

32 631 009,00

1 636 000,00

1 636 000,00

0813105 

3105    

1010   

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

290 500,00

290 500,00

 

 

0813105 

3105    

1010   

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

6 054 765,00

5 994 765,00

60 000,00

60 000,00

0813123 

3123    

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

393 200,00

393 200,00

 

 

0813160 

3160    

1010   

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

1 969 947,00

1 969 947,00

 

 

0813180 

3180    

1060   

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

59 246,00

59 246,00

 

 

0813191 

3191    

1030   

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

8 196 132,00

8 196 132,00

 

 

0813192 

3192    

1030   

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

1 436 963,00

1 436 963,00

 

 

0813210 

3210    

1050   

Організація та проведення громадських робіт

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

413 274,00

413 274,00

 

 

0813241 

3241    

1090   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

11 628 974,00

11 602 095,00

26 879,00

26 879,00

0813242 

3242    

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

16 433 414,00

15 593 414,00

840 000,00

840 000,00

0813242 

3242    

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/13

402 464,00

402 464,00

 

 

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

179 853 942,00

166 949 940,00

12 904 002,00

12 904 002,00

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

179 853 942,00

166 949 940,00

12 904 002,00

12 904 002,00

1010160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

80 600,00

 

80 600,00

80 600,00

1010160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

112 000,00

112 000,00

 

 

1011100 

1100    

0960   

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/8

58 138 875,00

56 618 875,00

1 520 000,00

1 520 000,00

1014030 

4030    

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/8

36 256 040,00

35 156 040,00

1 100 000,00

1 100 000,00

1014030 

4030    

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

565 250,00

356 750,00

208 500,00

208 500,00

1014060 

4060    

0828   

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/8

24 071 208,00

24 071 208,00

 

 

1014060 

4060    

0828   

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

665 100,00

379 685,00

285 415,00

285 415,00

1014081 

4081    

0829   

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/8

47 706 382,00

47 706 382,00

 

 

1014081 

4081    

0829   

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

419 000,00

419 000,00

 

 

1014082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Програма охорони культурної спадщини міста Миколаєва на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/9

150 000,00

 

150 000,00

150 000,00

1014082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/8

2 430 000,00

2 130 000,00

300 000,00

300 000,00

1017324 

7324    

0443   

Будівництво установ та закладів культури

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

990 000,00

 

990 000,00

990 000,00

1017324 

7324    

0443   

Будівництво установ та закладів культури

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

6 709 487,00

 

6 709 487,00

6 709 487,00

1017340 

7340    

0443   

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

1 560 000,00

 

1 560 000,00

1 560 000,00

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

143 920 522,00

133 096 972,00

10 823 550,00

10 823 550,00

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

143 920 522,00

133 096 972,00

10 823 550,00

10 823 550,00

1110160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

19 592,00

19 592,00

 

 

1110160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

100 000,00

100 000,00

 

 

1115011 

5011    

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

2 592 500,00

2 592 500,00

 

 

1115012 

5012    

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

476 000,00

476 000,00

 

 

1115012 

5012    

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

500 000,00

500 000,00

 

 

1115031 

5031    

0810   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

81 340 929,00

80 425 929,00

915 000,00

915 000,00

1115032 

5032    

0810   

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

4 348 190,00

4 348 190,00

 

 

1115033 

5033    

0810   

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

13 217 678,00

12 787 678,00

430 000,00

430 000,00

1115041 

5041    

0810   

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

16 048 490,00

15 886 490,00

162 000,00

162 000,00

1115062 

5062    

0810   

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

12 467 647,00

12 467 647,00

 

 

1115063 

5063    

0810   

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

3 522 946,00

3 492 946,00

30 000,00

30 000,00

1117325 

7325    

0443   

Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

9 286 550,00

 

9 286 550,00

9 286 550,00

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

607 613 815,00

279 042 162,00

328 571 653,00

324 263 325,00

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

607 613 815,00

279 042 162,00

328 571 653,00

324 263 325,00

1210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

620 454,00

461 454,00

159 000,00

159 000,00

1210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

246 000,00

246 000,00

 

 

1210180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

500,00

500,00

 

 

1216011 

6011    

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

121 285 714,00

38 519 826,00

82 765 888,00

82 765 888,00

1216013 

6013    

0620   

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

200 000,00

200 000,00

 

 

1216016 

6016    

0620   

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

3 700 000,00

2 700 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1216020 

6020    

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

65 023 592,00

65 023 592,00

 

 

1216020 

6020    

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

6 000 000,00

6 000 000,00

 

 

1216030 

6030    

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

162 956 217,00

109 406 000,00

53 550 217,00

53 550 217,00

1216090 

6090    

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

50 000,00

50 000,00

 

 

1217310 

7310    

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

76 264 390,00

 

76 264 390,00

76 264 390,00

1217361 

7361    

0490   

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

23 279 069,00

 

23 279 069,00

23 279 069,00

1217363 

7363    

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

345 551,00

 

345 551,00

345 551,00

1217370 

7370    

0490   

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

100 000,00

100 000,00

 

 

1217461 

7461    

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

102 144 000,00

53 584 790,00

48 559 210,00

48 559 210,00

1217670 

7670    

0490   

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

38 340 000,00

 

38 340 000,00

38 340 000,00

1217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

1 250 000,00

1 250 000,00

 

 

1218110 

8110    

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2020 -2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/65

1 500 000,00

1 500 000,00

 

 

1218340 

8340    

0540   

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Екологічна політика м.Миколаєва

Рішення ММР від 23.12.2011 №12/19

4 308 328,00

 

4 308 328,00

 

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

119 839 972,00

9 571 357,00

110 268 615,00

110 268 615,00

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

119 839 972,00

9 571 357,00

110 268 615,00

110 268 615,00

1310160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

114 000,00

 

114 000,00

114 000,00

1310160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

100 000,00

100 000,00

 

 

1317321 

7321    

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

33 222 443,00

 

33 222 443,00

33 222 443,00

1317640 

7640    

0470   

Заходи з енергозбереження

Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2022 роки

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/12

84 103 529,00

7 171 357,00

76 932 172,00

76 932 172,00

1317693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2022 роки

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/12

2 300 000,00

2 300 000,00

 

 

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

118 847 760,00

161 800,00

118 685 960,00

118 685 960,00

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

118 847 760,00

161 800,00

118 685 960,00

118 685 960,00

1510160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14

153 800,00

111 800,00

42 000,00

42 000,00

1510160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

50 000,00

50 000,00

 

 

1517310 

7310    

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

6 605 050,00

 

6 605 050,00

6 605 050,00

1517321 

7321    

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

61 873 630,00

 

61 873 630,00

61 873 630,00

1517322 

7322    

0443   

Будівництво медичних установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

18 592 068,00

 

18 592 068,00

18 592 068,00

1517323 

7323    

0443   

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

8 035 451,00

 

8 035 451,00

8 035 451,00

1517324 

7324    

0443   

Будівництво установ та закладів культури

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

10 411 695,00

 

10 411 695,00

10 411 695,00

1517325 

7325    

0443   

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

8 700 000,00

 

8 700 000,00

8 700 000,00

1517330 

7330    

0443   

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

1 222 340,00

 

1 222 340,00

1 222 340,00

1517340 

7340    

0443   

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

3 203 726,00

 

3 203 726,00

3 203 726,00

1600000

 

 

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

 

 

7 626 100,00

1 551 100,00

6 075 000,00

6 075 000,00

1610000

 

 

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

 

 

7 626 100,00

1 551 100,00

6 075 000,00

6 075 000,00

1610160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

30 000,00

30 000,00

 

 

1610180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

100,00

100,00

 

 

1617350 

7350    

0443   

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

1 620 797,00

 

1 620 797,00

1 620 797,00

1617370 

7370    

0490   

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

4 454 203,00

 

4 454 203,00

4 454 203,00

1617693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16