Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

20 листопада 2019                                                                                      № 349р

Про затвердження Порядку розміщення наборів

даних Миколаївської міської ради, які

підлягають оприлюдненню у формі відкритих

даних, в мережі Інтернет

 

З метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності Миколаївської міської ради та її виконавчих органів, задля реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, яка знаходиться у володінні суб’єкта владних повноважень, на виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” (зі змінами), розпорядження міського голови від 28.08.2019 № 267р “Про створення робочої групи щодо визначення наборів даних міської ради, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних”, керуючись п.п.19, 20 ч.4 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

 

1. Затвердити Порядок розміщення наборів даних Миколаївської міської ради, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, в мережі Інтернет (далі – Порядок, додається).

2. Керівникам виконавчих органів Миколаївської міської ради:

2.1. Забезпечити підготовку наборів відкритих даних та подальшу їх передачу відділу стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради у формі відкритих даних.

2.2. Щоквартально до 15 числа, наступного за звітним періодом, надавати до відділу стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради інформацію про оновлення наборів даних за формою звітності, визначеною додатком 2 до Порядку.

3. Відділу стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради:

3.1. Забезпечити ведення реєстру наборів відкритих даних, що перебувають у володінні Миколаївської міської ради.

3.2. Здійснювати технічний супровід розміщення наборів даних у формі відкритих даних.

3.3. Узагальнювати звіти по оприлюдненню наборів даних у формі відкритих даних.

3.4. Інформувати робочу групу щодо визначення наборів даних міської ради, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (далі – робоча група) про стан виконання розпорядження щокварталу до 25 числа, наступного за звітним періодом.

3.5. Забезпечувати проведення навчання відповідальних осіб щодо підготовки наборів відкритих даних для подальшої їх публікації на Єдиному вебпорталі відкритих даних.

4. Комунальним підприємствам Миколаївської міської ради забезпечити підготовку та розміщення відкритих наборів даних згідно з Порядком розміщення наборів відкритих даних Миколаївської міської ради, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, в мережі Інтернет та надавати звіт до відділу стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради за формою звітності, визначеною додатком 2 до Порядку, щокварталу до 15 числа, наступного за звітним періодом.

5. Робочій групі здійснювати координацію, аналіз наборів даних та загальний контроль за впровадженням та реалізацією політики відкритих даних та на підставі узагальнених звітів, наданих відділом стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, а також інформувати міського голову про стан виконання розпорядження протягом 10-ти робочих днів, з моменту одержання вищезазначених звітів.

6. Відповідальність за достовірність і повноту наборів даних покладається на керівників виконавчих органів Миколаївської міської ради та комунальних підприємств.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                                  О. СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 20 листопада 22019 року

№ 349р

 

 

ПОРЯДОК

розміщення наборів даних Миколаївської міської ради, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, в мережі Інтернет

 

Порядок розміщення наборів даних Миколаївської міської ради, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, в мережі Інтернет (далі-Порядок) розроблений з метою забезпечення права кожного на доступ до публічної інформації у формі наборів даних, які знаходяться у володінні Миколаївської міської ради та її виконавчих органів, та повинні оприлюднюватися відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” (зі змінами).

 

1. Загальні положення

 

1.1. Публічна інформація у формі відкритих даних – це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.

1.2. Публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її подальшого вільного використання та поширення.

1.3. Публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється у разі додержання однієї з таких умов:

1.3.1. Персональні дані знеособлені та захищені відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі – закон).

1.3.2. Фізичні особи (суб’єкти даних), персональні дані яких містяться в інформації у формі відкритих даних, надали свою згоду на поширення таких даних відповідно до закону.

1.3.3. Надання чи оприлюднення такої інформації передбачено законом.

1.3.4. Обмеження доступу до такої інформації (віднесення її до інформації з обмеженим доступом) заборонено законом.

 

 

 

 

2. Перелік наборів даних Миколаївської міської ради, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

 

2.1. Перелік наборів даних Миколаївської міської ради, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, визначений у додатку 1 до цього Порядку.

2.2. На офіційному Інтернет-порталі “Миколаївська міська рада” та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних можуть оприлюднюватися набори даних Миколаївської міської ради та її виконавчих органів, які не включені до переліку, якщо інше не передбачено Законом України “Про доступ до публічної інформації”, у разі високого суспільного інтересу до таких даних (високої частоти їх запитування; за результатами опитування громадської думки; антикорупційного ефекту та/або економічного ефекту від оприлюднення наборів даних; наявності інших обставин).

 

3. Створення та оприлюднення реєстру набору даних

 

3.1. На офіційному Інтернет-порталі “Миколаївська міська рада” розміщується реєстр наборів даних у формі систематизованого переліку наборів даних, який дає змогу ідентифікувати кожен з оприлюднених наборів даних, отримати їх головні параметри, зокрема гіперпосилання, для доступу до набору даних в Інтернеті.

3.2. Реєстр наборів даних повинен містити такі відомості про кожен з наборів даних, який оприлюднений на офіційному Інтернет-порталі “Миколаївська міська рада” та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних:

- ідентифікаційний номер набору даних;

- найменування набору даних (до 254 символів);

- формати, в яких доступний набір даних;

- гіперпосилання на сторінку набору даних.

3.3. Реєстр наборів даних розміщується відділом стандартизації та впровадження електронного Миколаївської міської ради врядування шляхом відображення на вебсторінці та шляхом розміщення електронного документа, який може бути завантажений, або приєднання за допомогою інтерфейсу прикладного програмування.

3.4. Реєстр наборів даних оновлюється щоквартально.

 

4. Набори даних та їх розміщення

 

4.1. Набори даних у формі відкритих даних (далі-набори даних) регулярно надаються виконавчими органами Миколаївської міської ради до відділу стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради на електронну пошту ([email protected]) у формі відкритих даних.

4.2. Набори даних, які надаються виконавчими органами міської ради до відділу стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, мають відповідати вимогам, а саме пункту сьомому, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних”.

4.3. У разі появи позапланових змін у розміщених наборах даних, виконавчі органи Миколаївської міської ради зобов’язані подавати оновлену інформацію до відділу стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради протягом 3-х робочих днів з моменту настання цих змін.

4.4. Набори даних у формі відкритих даних надаються в форматі:

 

Тип даних

Формат даних

Текстові дані

TXT, RTF, ODT*, DOC(X), PDF (з текстовим змістом, нескановане зображення), (X)HTML*

Структуровані дані

RDF*, XML*, JSON*, CSV*, XLS(X), ODS*, YAML*

Графічні дані

GIF*, TIFF, JPG (JPEG)*, PNG* GTFS, GTFS-RT

Відеодані

MPEG, MKV, AVI, FLV, MKS, MK3D

Аудіодані

MP3, WAV, MKA

Дані, розроблені з використанням програми Macromedia Flash

SWF, FLV

Архів даних

ZIP*, 7z*, Gzip*, Bzip2*

Геопросторові дані

GeoTIFF, SHP, DMF, MID/MIF, DXF, XML, GeoJSON, GPX, LOC, ARINC, AIXM.

 

 

Під час створення нових наборів даних забезпечується використання відкритих форматів даних та структурованих даних.

4.5. Набори даних, які визначені у додатку 1 до цього Порядку, підлягають оприлюдненню відділом стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради не пізніше 3-х робочих днів з дня надання набору даних відповідальними виконавчими органами Миколаївської міської ради.

4.6. Інформаційні матеріали, що не відповідатимуть вищезазначеним вимогам, будуть повертатись адресату.

 

5. Контроль і відповідальність за розміщення наборів даних у формі відкритих даних

 

5.1. Відповідальними за своєчасне надання підготовлених та оновлених наборів даних до відділу стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради є виконавчі органи Миколаївської міської ради, які щоквартально до 15 числа інформують вказаний відділ, згідно з формою, визначеною додатком 2 до цього Порядку.

Для узагальнення інформація надається в електронному вигляді в форматі XLS(X).

5.2. Відповідальними за достовірність і повноту даних є керівники виконавчих органів Миколаївської міської ради.

Керівники виконавчих органів визначають службовою запискою відповідальних осіб (працівників) за підготовку та оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних та надають інформацію до відділу стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, керівники виконавчих органів, що є розпорядниками інформації, надають копію відповідного розпорядження (наказу). Також керівники виконавчих органів повинні передбачити взаємозамінність відповідальної особи за підготовку та оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних у разі відпустки, звільнення або тимчасової втрати працездатності.

5.3. Відповідальним за розміщення на data.gov.ua наборів даних, наданих виконавчими органами Миколаївської міської ради, є відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради.

5.4. Аналіз наданої інформації здійснюється робочою групою на підставі інформації, узагальненої відділом стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради.

5.5. За результатами аналізу наданої інформації робоча група надає міському голові узагальнену інформацію щодо стану виконання цього розпорядження.

 

 

________________________________________

 

Додаток 1

до Порядку

 

 

ПЕРЕЛІК

наборів даних Миколаївської міської ради, які підлягають оприлюдненню

у формі відкритих даних

 

Назва набору даних

Розпорядник набору даних

(назва виконавчого органу)

1

Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та організацій, що належать до сфери його управління, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних вебсайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес

Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради

Управління освіти Миколаївської міської ради

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

2

Інформація про організаційну

структуру розпорядника інформації

Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради

3

Нормативи, що затверджуються

та підлягають оприлюдненню

відповідно до закону розпорядником інформації

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

Адміністрація Заводського району  Миколаївської міської ради

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

4

Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

Виконавчі органи

Миколаївської міської ради

5

Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником

Виконавчі органи Миколаївської міської ради

6

Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації

Відділ стандартизації та впровадження електронного врядування

Миколаївської міської ради

7

Адміністративні дані в значенні Закону України “Про державну статистику”, що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону розпорядником інформації

Виконавчі органи

Миколаївської міської ради

(у разі наявності)

8

Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником інформації, проєкти нормативно-правових актів, інформація, визначена законодавством про засади регуляторної політики

Виконавчі органи

Миколаївської міської ради

9

Інформація про нормативно-правові засади діяльності

Виконавчі органи Миколаївської міської ради

10

Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного та комунального секторів економіки

Департамент економічного розвитку

Миколаївської міської ради

11

Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення

Департамент економічного розвитку

Миколаївської міської ради

12

Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств державного та комунального секторів економіки

Департамент економічного розвитку

Миколаївської міської ради

13

План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проєктів, цілей їх прийняття, строків підготовки проєктів, найменування органів і підрозділів, відповідальних за розроблення проєктів регуляторних актів, дату їх внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на місце оприлюднення

Департамент економічного розвитку

Миколаївської міської ради

14

Інформація про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної технічної допомоги

Виконавчі органи Миколаївської міської ради

15

Основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

16

Перелік об’єктів комунальної власності

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

17

Перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду)

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

18

Перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

19

Результати радіаційного контролю

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

20

Інформація про використання публічних коштів під час будівництва, ремонту та реконструкцій об’єктів дорожньої інфраструктури та хід виконання проєктів

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

21

Генеральні плани населених пунктів, історико-архітектурні опорні плани, плани зонування територій та детальні плани територій (за винятком відомостей, які відповідно до законодавства становлять інформацію з обмеженим доступом), їх проєкти

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

22

Звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств

Департамент економічного розвитку

Миколаївської міської ради

23

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету

Департамент економічного розвитку

Миколаївської міської ради

24

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету

Департамент економічного розвитку

Миколаївської міської ради

25

Титульні списки на проведення капітального та поточного ремонту, будівництва, реконструкції та благоустрою

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

26

Інформація про рекламні засоби (дані про місце розміщення рекламного засобу, його вид і розміри, найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номер його телефону, адреса електронної пошти, дата видачі дозволу та строк його дії, номер і дата укладення договору, якщо місце розміщення рекламного засобу належить до комунальної власності)

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

27

Реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади (як суб’єктів господарювання перед третіми особами, так і третіх осіб перед суб’єктами господарювання)

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

28

Перелік інвестиційних договорів, додатків, додаткових угод та інших матеріалів до них, умов, у тому числі посилань на оприлюднені ресурси в Інтернеті

Департамент економічного розвитку

Миколаївської міської ради

29

Дані про об’єкти та засоби торгівлі (пересувна, сезонна та інші)

Департамент економічного розвитку

Миколаївської міської ради

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

30

Відомості про ярмарки (строк проведення, місце, кількість місць, вартість місць), організаторів ярмарків, договори, укладені з організаторами таких ярмарків

Департамент економічного розвитку

Миколаївської міської ради

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

31

Дані про розміщення громадських вбиралень

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

32

Відомості про залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

33

Перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, та маршрутів перевезення

Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради

34

Відомості про транспортні засоби, які обслуговують пасажирські автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути перевезення (кількість транспортних засобів на кожному маршруті, марка, модель, державний номер, пасажиромісткість)

Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради

35

Розклад руху громадського транспорту

Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради

36

Дані про місце розміщення зупинок міського електро- та автомобільного транспорту

Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради

37

Перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

38

Перелік укладених договорів (укладені договори, інші правочини, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них)

Виконавчі органи

Миколаївської міської ради

39

Актуальні списки власників/орендарів місцевих земельних ділянок

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

40

Відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти, відомості про розподілення таких ліків між закладами охорони здоров’я та їх залишки в кожному з них

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

41

Бази даних щодо ремонту доріг: точне зазначення ділянки відремонтованої дороги (від кілометра до кілометра), ширина та довжина дороги, довжина ділянки, товщина дорожнього покриття, матеріали, види робіт, вартість робіт, гарантійний строк, виконавці робіт

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

42

Схеми планування територій та плани зонування територій (для сільських, селищних, міських рад)

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

43

Поіменні результати голосування депутатів на пленарних засіданнях органу місцевого самоврядування

Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради

44

Дані про депутатів місцевих рад, у тому числі контактні дані та графік прийому

Управління апарату ради Миколаївської міської ради

45

Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

46

Надані містобудівні умови та обмеження

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

47

Дані про доступність будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

48

Дані про тарифи на комунальні послуги

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

49

Дані про надходження звернень на гарячі лінії, у аварійно-диспетчерські служби, телефонні центри тощо

Виконавчі органи Миколаївської міської ради

50

Дані громадського бюджету, бюджету участі тощо, у тому числі про проєкти, результати голосування, реалізацію підтриманих проєктів

Департамент економічного розвитку

Миколаївської міської ради

51

Перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

52

Дані про паркування, у тому числі про розміщення майданчиків, їх операторів, обладнання та функціонування

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

53

Адресний реєстр

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

54

Дані про надані адміністративні послуги

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

55

Дані про видані будівельні паспорти

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

56

Дані про медичних працівників закладів охорони здоров’я

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

57

Дані про педагогічних працівників закладів освіти

Управління освіти Миколаївської міської ради

58

Дані про медичне обладнання комунальних закладів охорони здоров’я

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

59

Дані про розміщення спецтехніки, що використовується для надання комунальних послуг, благоустрою, здійснення будівельних та ремонтних робіт

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради

60

Перелік бюджетних програм, у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в Інтернеті

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

61

Перелік цільових програм, у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в Інтернеті

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

62

Перелік розпорядників бюджетних коштів

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

63

Фінансова звітність суб’єктів господарювання комунального сектору економіки

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

64

Перелік дошкільних, середніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів і статистична інформація щодо них

Управління освіти Миколаївської міської ради

65

Дані про черги дітей у дошкільні навчальні заклади

Управління освіти Миколаївської міської ради

66

Території обслуговування загальноосвітніх навчальних закладів

Управління освіти Миколаївської міської ради

67

Дані містобудівного кадастру, у тому числі геопросторові дані

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

68

Дані про видані дозволи на порушення об’єктів благоустрою

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

69

Черга на отримання земельних ділянок із земель комунальної власності

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

70

Дані обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік)

Відділ обліку та розподілу житла Миколаївської міської ради

71

Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями

Виконавчі органи Миколаївської міської ради

72

Надходження і використання благодійної допомоги

Виконавчі органи Миколаївської міської ради

73

Дані про надані містобудівні умови та обмеження

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

74

Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності, розміщення тимчасових споруд, розміщення рекламних засобів

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

Департамент містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

75

Дані про здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, у тому числі про плани перевірок та складені документи (акти, приписи, протоколи, постанови)

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

76

Перелік та місцезнаходження закладів комунальних закладів охорони здоров’я, які забезпечені обладнанням гінекологічним, мамологічним обладнанням, що пристосоване до потреб осіб з інвалідністю з урахуванням особливостей їх пересування

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

Додаток 2

до Порядку

 

 

Форма звітності

 

Номер набору даних згідно з Додатком 1

Назва набору даних

Частота оновлення набору даних

Опис набору даних

Формат, в якому створено набір даних

Посилання на місце розміщення набору даних в мережі Інтернет

Особа, відповідальна за складання та оновлення набору даних (П.І.П/б, контактний телефон)

Інформація про оновлення протягом звітного періоду

Примітка*

Назва виконавчого органу Миколаївської міської ради – розпорядника інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________

*Колонка заповнюється додатковою інформацією в разі необхідності

 

 

 

 Опубліковано: 28 листопада 2019р.     


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: