Мапа порталу

 

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

25 жовтня 2019                                                                                      №  1156

Про створення житлової  комісії

з обліку внутрішньо переміщених

осіб та надання житлових приміщень

для тимчасового проживання

внутрішньо переміщеним особам 

    

       На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019        № 582 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб», відповідно до         ст. 40, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком  міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

      1. Створити житлову комісію при виконавчому комітеті міської ради з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердити її склад (додається).

 

       2. Затвердити Положення про житлову комісію при виконавчому комітеті міської ради з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам  (додається).

 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Криленка В.І. 

 

Міський голова                                                                               О.СЄНКЕВИЧ

 

                                                                          

                                                                             

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                            рішення виконкому міської ради

                                                                            від 25 жовтня 2019                                          

                                                                            № 1156                                                              

 

                                                   СКЛАД

                 житлової комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб

          та надання житлових приміщень для тимчасового проживання

                              внутрішньо переміщеним особам                                                        

 

                                         Голова комісії

 

Криленко                         -  перший заступник міського голови

Володимир Ігорович

                                              

                                         Заступник голови комісії

 

Мойсєєв                          -  директор міського центру підтримки внутрішньо        

Віктор Миколайович        переміщених осіб та ветеранів АТО

                                            (за узгодженням)

                                       

                                         Секретар комісії          

 

Леухіна                          -   заступник  начальника відділу обліку та розподілу

Олена Володимирівна      житла Миколаївської міської ради

                                         

                                         Члени комісії

 

Казакуца                           - начальник відділу  розгляду звернень та надання

Ольга Вільямівна               адресної допомоги управління соціального 

                                           захисту та сімейної політики департаменту праці              

                                             та соціального захисту населення Миколаївської    

                                             міської ради

 

Кіріченко                        -   головний спеціаліст відділу приватизації                                                                                                      

Вікторія Миколаївна         комунального майна управління комунального                       

 майна Миколаївської міської ради

 

Луценко                          -   начальник центру автоматизованих засобів                              

Сергій Іванович                  управління Миколаївського обласного    

                                             військового  комісаріату  

                                            (за   узгодженням)

 

Нерез                               -  голова правління ГО «Надія, єдність, підтримка»

Олександра                        (за   узгодженням)     

Олександрівна                                           

 

Попов                               -  член громадської спілки «Об’єднання       

Дмитро Дмитрович            учасників АТО «Українці-разом»

                                             (за узгодженням)    

 

Рагуліна                             - керівник групи з гуманітарної політики

Ніна Михайлівна                 експертно-громадської ради виконавчого

                                               комітету  міської ради (за узгодженням)

                                              

 

                                    ______________________________

 

                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                       

                                                                           рішення виконкому міської ради

                                                                           від 25 жовтня 2019      

                                                                           № 1156                   

 

ПОЛОЖЕННЯ

про житлову комісію при виконавчому комітеті міської ради

з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання житлових приміщень

для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам

 

1. Загальні положення

          1.1. Житлова комісія при виконавчому комітеті міської  ради  з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам (далі – Комісія) утворюється рішенням виконавчого комітету міської ради з метою ведення обліку, визначення осіб, яким будуть надані житлові приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

               1.2. Положення про Комісію затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

          1.3. Персональний склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

          Кількісний склад Комісії повинен бути не менше дев’яти осіб.

          До складу Комісії додатково можуть залучатися з правом дорадчого голосу два депутати міської ради та по два представники від міжнародних організацій, громадських об’єднань (за згодою).

          Порядок залучення таких представників визначається виконавчим комітетом міської ради.

          У разі персональних змін у складі Комісії при виконавчому комітеті міської ради з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам новопризначені працівники входять до її складу за посадами; в разі відсутності членів  Комісії, у зв’язку з відпусткою, хворобою чи з інших поважних причин, у роботі Комісії беруть участь особи, які виконують їх обов’язки.

          1.4. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постановами Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. № 422 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання», від 26 червня 2019 р. № 582 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб», іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

 

2. Основні завдання  та  обов’язки  Комісії

 

          2.1. Розгляд заяв про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб та членів їх сімей, які потребують надання житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

          2.2. Перевірка підстав для взяття на облік.

    2.3. За результатами розгляду поданої внутрішньо переміщеною  особою (особисто або через уповноваженого представника) заяви про взяття на облік  з вичерпним переліком документів  Комісія:

   - затверджує висновок з рекомендаціями про взяття внутрішньо переміщеної особи на облік, або обґрунтовану відмову у взятті на такий облік;       

   - протягом десяти днів з дня затвердження висновку подає його на розгляд  виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

2.4. У разі надходження до фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб житлових приміщень, придатних для надання у тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам та членам їх сімей,  протягом п’яти робочих днів з дня надходження такого житла:

    - проводиться засідання з питання надання житла внутрішньо переміщеним особам;

    - затверджується висновок щодо питання надання житлових приміщень внутрішньо переміщеним особам з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб з рекомендаціями про надання житлових приміщень внутрішньо переміщеним особам та членам їх сімей за результатами нарахованих балів за бальною системою оцінювання потреби у житлі внутрішньо переміщених осіб, визначеним Порядком надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 582;

    - висновок Комісії подається на затвердження виконавчого комітету міської ради.

          2.5. Розгляд заяв про продовження строку проживання у житлових приміщеннях з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, прийняття рішення та подання його на затвердження виконавчого комітету Миколаївської  міської ради.

            2.6. Прийняття рішення про дострокове припинення права на користування житловими приміщеннями з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та подання його на затвердження виконавчого комітету міської ради.

 

                                          

    3. Права Комісії

Комісія має право:

3.1. Перевіряти достовірність доданих до заяви документів, що подаються внутрішньо переміщеною особою для взяття на облік, та здійснювати запити та безоплатно отримувати відомості від  виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, необхідні для прийняття рішення про взяття на облік, надання житлових приміщень та продовження строку проживання у житлових приміщеннях з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

          3.2. Здійснювати контроль за черговістю надання житлового приміщення.

3.3. Запрошувати на засідання Комісії представників виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій та громадян.

 

   4. Організація  роботи  Комісії

4.1. Основною формою роботи Комісії є засідання, необхідність проведення яких і перелік питань до розгляду визначає голова Комісії. Голова Комісії своєчасно призначає доповідача з числа членів Комісії для розгляду окремого питання та забезпечує можливість для висловлення власної думки всім присутнім на засіданні членам Комісії.  Засідання Комісії  проводяться не рідше одного разу на місяць.

          Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення (висновок) Комісії приймається (затверджується) більшістю голосів.

          За результатами розгляду на засіданні  питань  Комісією приймаються рішення (затверджуються висновки), що оформляються протоколом, який підписує головуючий на засіданні та секретар засідання Комісії.

  Кожен член Комісії має право внести до протоколу свою особисту думку щодо питання, яке розглядалося на засіданні.

  На засіданні Комісії мають право бути присутніми особи та члени їх сімей, щодо яких вирішується питання про взяття на облік, розподіл житлових приміщень.

  4.2. Комісія обирає заступника голови та секретаря Комісії.

          4.3. Повноваження голови, заступника голови, членів та секретаря Комісії визначаються положенням про Комісію.

          4.4. Голова Комісії:

          - організовує роботу Комісії та забезпечує створення необхідних для цього умов;

          - здійснює керівництво діяльністю;

          - веде засідання;

          - підписує рішення (протоколи) засідань.

          4.5. Заступник голови Комісії виконує обов’язки голови Комісії в разі відсутності голови.

          4.6. Секретар Комісії:

          - за дорученням голови Комісії скликає робочі засідання;

          - здійснює організаційне забезпечення роботи;

          - контролює своєчасність надання документів і матеріалів, що подаються на розгляд;

          - веде та підписує протокол засідання.

          4.7. Члени Комісії зобов’язані:

          - брати участь у засіданнях;

  - виконувати   доручення   голови   Комісії  з  підготовки та   розгляду матеріалів до засідань;

- вивчати матеріали справ, що виносяться на розгляд;

          - узгоджувати з головою Комісії всі дії, які вони виконують за дорученням Комісії.

          Члени Комісії мають право виступати на робочих засіданнях Комісії із заявами та клопотаннями, вносити голові Комісії пропозиції щодо  удосконалення роботи.

           4.8. Рішення (висновок) Комісії містить рекомендації:

           - про взяття внутрішньо переміщеної особи на облік або обґрунтовану відмову у взятті на такий облік;

     - про надання житлових приміщень внутрішньо переміщеним особам та членам їх сімей за результатами нарахованих балів за бальною системою оцінювання потреби у житлі внутрішньо переміщених осіб (пріоритетні критерії, загальні критерії), згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 582 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб»;

     - про продовження внутрішньо переміщеним особам та членам їх сімей строку проживання у житлових приміщеннях з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб або обґрунтовану відмову, у разі наявності істотних змін, що спричинили внутрішнє переміщення, або обставин, що раніше існували, набуття іншого місця проживання, або у разі неповідомлення про свій намір продовжити дію договору користування в установлені строки та порядку;

- про дострокове припинення надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб із зазначенням обґрунтованих підстав.

4.9. Рішення (висновок) Комісії подається протягом десяти днів з дня його затвердження на розгляд виконавчого комітету  Миколаївської міської ради.

4.10. Пріоритетність надання внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб визначається за кількістю балів, що набере внутрішньо переміщена особа/сім’я, за системою нарахування балів (пріоритетні критерії, загальні критерії), згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 582 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб»

          4.11. Організаційне, технічне та матеріальне забезпечення діяльності Комісії здійснює виконавчий комітет Миколаївської міської ради, при якому її утворено.

 

              ____________________________________________________

 

 

 Опубліковано: 04 листопада 2019р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: