Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

28 грудня 2018                                                                                №  418р

Про затвердження перспективного

плану роботи виконавчих органів

Миколаївської міської ради на 2019 рік

 

         З метою організації роботи виконавчих органів Миколаївської міської ради, керуючись пунктами 19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

 

Затвердити перспективний план роботи виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019  рік (далі - перспективний план, додається).

 

Першому заступнику міського голови, заступникам міського голови,  керівникам виконавчих органів Миколаївської міської ради забезпечити виконання перспективного плану, деталізувати його в піврічних та поточних планах роботи.

 

Контроль за реалізацією заходів, передбачених у перспективному плані, покласти на першого заступника міського голови, заступників міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

 

Міський голова                                                                                 О.Ф. Сєнкевич

 

Затверджено

 розпорядження

міського голови

від 28 грудня 2018

№ 418р

 

Перспективний план

роботи виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019 рік

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

1

2

3

 

Проведення засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради

двічі на місяць

 

Проведення щомісяця  нарад при міському голові за участю секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступників міського голови, керівників виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ  та організацій міста

згідно з планом заходів на місяць

 

 

Проведення засідань консультативних та дорадчих органів при виконавчому комітеті Миколаївської міської ради

згідно з додатком

 

Проведення міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови:

 

особистих прийомів громадян;

 

виїзних особистих прийомів громадян;

 

службових прийомів

 

 

 

 

 

 

відповідно до графіка

 

за окремим графіком

 

за окремим графіком

 

Проведення перевірок стану роботи із зверненнями громадян в департаментах, управліннях, відділах та інших виконавчих органах Миколаївської міської ради

за окремим графіком

 

 

Здійснення контролю за виконанням контрольних вхідних, вихідних та внутрішніх документів, що мають важливе значення, а також доручень, наданих на апаратних нарадах та засіданнях виконавчого комітету Миколаївської міської ради

постійно

 

Проведення перевірок з оцінки ефективності  здійснення контролю за виконанням  завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського голови та рішеннями виконкому Миколаївської міської ради

за окремим графіком

 

 

Організація контролю за виконанням законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,  розпоряджень  голови  облдержадміністрації, рішень та розпоряджень обласної ради, рішень виконкому міської ради, розпоряджень та доручень міського голови

постійно

 

Навчання у Миколаївському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування

за окремим графіком

 

 

Навчання заступників міського голови, директорів департаментів, начальників управлінь, відділів, інших виконавчих органів Миколаївської міської ради та осіб, зарахованих до кадрового резерву на ці посади, у центрі підвищення кваліфікації Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України  та центрі підвищення кваліфікації  державних службовців і керівників  державних підприємств, установ й організацій при облдержадміністрації

за окремим планом-графіком

 

 

Навчання  посадових осіб виконавчих органів Миколаївської міської ради

за потреби

 

Проведення заходів  з нагоди відзначення державних, професійних та інших свят

протягом року

 

 

Виступи у засобах масової інформації, прямі телефонні лінії міського голови, секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступників міського голови, керівників виконавчих органів міської ради з роз’ясненням конкретних питань діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади

згідно з графіком

 

Зустрічі з трудовими колективами і населенням за місцем проживання, представниками місцевих організацій політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації

за окремим графіком

 

 

 

Участь у галузевих  нарадах  з питань виконання соціально-економічного та культурного розвитку міста

протягом року

 

Участь  у селекторних  нарадах, семінарах, круглих столах з питань соціально-економічного та культурного розвитку міста

протягом року

 

Підготовка та внесення виконавчими органами міської ради питань, які  входять до їх компетенції, на пленарні засідання міської ради

протягом року

 

Участь у міжнародних форумах, ярмарках, фестивалях

протягом року

 

Організаційне забезпечення проведення  міських спортивних змагань, турнірів, підготовка та участь спортсменів міста в чемпіонатах, кубках і першостях України, світу і Європи та фінансування спортивно-масових заходів

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до перспективного плану

 

                  Засідання консультативних та дорадчих органів при

виконавчому комітеті Миколаївської міської ради

 

№ з/п

Назва консультативного, дорадчого органу при виконкомі міської ради

№ та дата

створення

консультативного дорадчого органу виконкому міської ради

(внесення змін)

Періодич-ність проведення

засідань

Відповідальні за підготовку

та проведення засідань

1

2

3

4

5

 

Експертно-громадська рада при виконавчому комітеті Миколаївської міської ради

розпорядження міського голови

від 20.06.2011 №298р,

від 07.08.2015 №159р

1 раз на 2 місяці

відділ громадських зв’язків управління внутрішньої політики департаменту міського голови Миколаївської міської ради

 

Засідання громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Миколаївської міської ради

рішення виконкому міської ради

від 09.11.2018 №1099

2 рази на місяць

відділ обліку та розподілу житла Миколаївської міської ради

 

Наглядова рада у сфері розподілу соціального житла

рішення виконкому міської ради

від 09.11.2018 №1100

щомісяця

відділ обліку та розподілу житла Миколаївської міської ради

 

Комісія з питань захисту прав дитини

рішення  виконкому міської ради

від 26.12.2008 №2370,

від 25.09.2009 №1765,

від 27.08.2010 №1077,

від 25.02.2011 №172,

від 31.01.2014 №73, від 21.01.2015 №34,

від 13.06.2016 №524,

від 14.07.2017 №577,

від 08.06.2018 №516

2 рази на місяць

служба у справах дітей Миколаївської міської ради

 

Рада з питань молодіжної політики при міському голові

розпорядження міського голови        від 20.11.2009 №742р,

від 04.04.2011 №179р,

від 27.04.2015 №78р,

від 18.07.2017 №212р, від 27.10.2017 № 341р,

від 07.06.2018 №137р

1 раз в 2 місяці

управління молодіжної політики Миколаївської міської ради

 

Колегія управління освіти

розпорядження міського голови

 від 03.10.2006 №571р,

від 05.05.2009 №250р,

від 30.01.2014 №32р,

від 02.07.2018 №178р

щокварталу

управління освіти Миколаївської міської ради

 

Муніципальна рада з питань освіти

розпорядження міського голови        від 09.10.2006 №583р,

22.02.2013 №41р

щороку

управління освіти Миколаївської міської ради

 

Координаційна рада  з питань  боротьби з наркоманією, незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, алкоголізмом, захворюванням на СНІД  та туберкульоз при виконавчому комітеті Миколаївської міської ради

розпорядження міського голови

від 08.06.2004 №393р,

від 01.09.2015 №183р,

від 29.08.2018 №248р

 

щокварталу

управління

 охорони здоров’я Миколаївської міської ради

 

Конкурсний комітет з питань преміювання кращих працівників галузі культури м. Миколаєва

рішення  виконкому міської ради              від 24.02.2012 №103

щороку

управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

Міський координаційний  комітет з питань безпечної життєдіяльності населення

рішення виконкому міської ради

від 24.10.2008 №1967,

від 24.04.2009 №1118,

від 21.04.2010 №514,

від 25.02.2011 №215,

від 25.01.2012 №71,

від 28.09.2012 №986,

від 26.06.2013 №612,

від 22.08.2014 №809,

від 25.09.2015 №865,

від 12.03.2016 №225,

від 13.07.2018 №641

за окремим графіком

департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

Міський комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

розпорядження міського голови        від 30.07.2007 №395р,

від 30.01.2009 №60р,

від 02.04.2009 №198р,

від 28.05.2013 №104р,

від 09.10.2013 №225р,

від 02.12.2013 №275р,

від 02.03.2015 №31р,

від 30.05.2016 №124р,

від 14.09.2016 №236р,

від 14.08.2017 №249р

за окремим графіком

департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

Міський координаційний комітет сприяння зайнятості населення

розпорядження міського голови

від 09.08.2013 №168р,

від 19.08.2015 №169р

щокварталу

департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

Міська координаційна рада з питань  соціальної реабілітації дітей-інвалідів

рішення  виконкому міської ради

від 30.05.2016 №459,

від 14.08.2017 №672,

від 27.07.2018 №703

 

1 раз на півріччя

департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

Координаційна рада з реалізації міської  програми «Соціальний захист» на 2016-2018 роки та міської програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

розпорядження міського голови

 від 19.05.2016 №112р,

від 02.07.2018 №177р

1 раз на півріччя

департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

Опікунська рада при виконавчому комітеті Миколаївської міської ради

рішення  виконкому міської ради              від 10.04.2015 №272,

від 12.03.2016 №233,

від 26.08.2016 №806,

від 26.10.2016 №940,

від 27.01.2017 №79,

від 23.11.2018 №1151

за необхідності

департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

Міська комісія із захисту прав і законних інтересів людей похилого віку

розпорядження міського голови

 від 25.10.2013 №238р,

від 09.02.2015 №18р,

від 19.05.2016 №111р,

від 20.06.2018 №162р

1 раз на півріччя

департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

Міська тимчасова комісія з питань погашення заборгованості, із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

рішення  виконкому міської ради                   від 16.12.2009 №2245,

від 24.10.2013 №1018,

від 12.05.2017 №377

щомісяця

департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

Архітектурно - містобудівна рада

  рішення виконкомуміської ради              від

02.12.2014 №1172,         від 08.07.2016 №630

за необхідності

управління

містобудування та архітектури  Миколаївської міської ради

 

Експертна рада по призначенню стипендії міського голови та міської ради для кращих спортсменів  м. Миколаєва

розпорядження міського голови         від 14.02.2018 № 23р

щорічно у грудні

управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій м. Миколаєва

рішення виконкому міської ради              від 07.08.2015 №655р

щомісяця

управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

Міська інвентаризаційна комісія з проведення заходів технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту

розпорядження міського голови        від 20.06.2017 № 176р

1 раз на півріччя

управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

Громадська рада з екологічної безпеки та благоустрою при  міському голові

розпорядження міського голови        від 15.03.2011 № 138р,

від 20.05.2014 №137р

протягом року

департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

Громадська рада при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

розпорядження міського голови        від 05.11.2018 № 347р

протягом року

департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r-ov-plan-2019

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

проекту розпорядження Миколаївського міського голови

 «Про затвердження перспективного плану роботи виконавчих органів

Миколаївської міської ради на 2019 рік»

 

Найменування посади

Підпис

Ініціали, прізвище

Погодження

нової редакції

(у разі внесення змін і доповнень)

 

Перший заступник

міського голови

 

В.І. Криленко

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету

Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

Радник міського голови

 

А.С. Волков

 

 

 

 

 

Директор юридичного департаменту Миколаївської міської ради

 

І.В.Бочарова

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради

 

С.В.Овчиннікова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діденко

37 08 78

 

r-ov-plan-2019

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Суб’єкт подання проекту розпорядження міського голови «Про затвердження перспективного плану роботи виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019 рік»:   департамент забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської   ради   в особі   директора   департаменту  –  Овчиннікової С.В.,  т. 37-22-49.

Розробником   проекту   даного   розпорядження міського голови є Діденко А.В. -  головний спеціаліст організаційного відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради,       т. 37-08-78. 

Відповідне розпорядження розроблено з метою організаційного забезпечення діяльності міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови та виконавчих органів Миколаївської міської ради.

Правовим обґрунтуванням необхідності даного розпорядження є 
пункти 19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

 

 

Директор департаменту

забезпечення діяльності виконавчих 

органів Миколаївської міської ради                                                    С.В.Овчиннікова

Опубліковано: 10 січня 2019р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: