Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

04 грудня 2018                                                                                  № 372р

Про внесення змін до розпорядження

міського голови від 10.03.2017 № 56р “Про

затвердження структури департаменту

житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради та Положень

про його структурні підрозділи” зі змінами

 

         З метою необхідності поліпшення організаційної структури департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, керуючись п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

 

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 10.03.2017 № 56р “Про затвердження структури департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради та Положень про його структурні підрозділи” зі змінами.

1.1. Затвердити структуру департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради в новій редакції (додається).

1.2. Затвердити Положення про управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради в новій редакції (додається).

1.3. Затвердити Положення про відділ планування та з координації діяльності житлового господарства управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради в новій редакції (додається).

1.4. Затвердити Положення про відділ з експлуатації житлового господарства управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради в новій редакції (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Степанця Ю.Б.

 

 

Міський голова                                                                                     О.Ф. Сєнкевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 04 грудня 2018

№ 372р

 

СТРУКТУРА

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

Найменування

Штатна чисельність

(одиниць)

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

1

Перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

1

Відділ з координації державних закупівель

4

Відділ кадрів та юридичного забезпечення

4

Загальний відділ

8

Служба оперативного реагування 1588

11

Відділ координації та громадських зв`язків

4

Управління фінансів та бухгалтерської звітності

11

Начальник управління

1

Планово-фінансовий відділ

4

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

6

Управління житлового господарства

15

Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради – начальник управління

1

Відділ планування та з координації діяльності житлового господарства

5

Відділ з експлуатації житлового господарства

5

Відділ з впровадження нових форм управління житловим господарством

4

Управління комунального господарства міста

10

Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради – начальник управління

1

Заступник начальника управління

1

Відділ з експлуатації комунальних об`єктів

5

Відділ з координації діяльності комунального господарства

3

Управління екології

10

Начальник управління

1

Заступник начальника управління

1

Відділ озеленення та благоустрою

5

Відділ екології

3

Обслуговуючий персонал

3

Прибиральник службових приміщень

1

Водій

2

 

 

Крім того, при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради передбачено управління з контролю за ремонтом, реконструкцією, будівництвом, газифікацією комунальних об’єктів та житла, яке утримується за рахунок до 2,5 відсотка відрахувань від бюджетних витрат у ході перевірки ремонтів, реконструкції та будівництва об`єктів міської комунальної власності.

 

______________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 04 грудня 2018

№ 372р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління житлового господарства

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – управління) входить до складу департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ), є підзвітним і підконтрольним та підпорядкованим директору департаменту ЖКГ.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями міської ради, виконкому міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, діючими у житлово-комунальному господарстві, Положенням про департамент ЖКГ та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Здійснює управління об’єктами житлового господарства, що знаходяться у комунальній  власності міста.

2.2. Вивчає передові методи утримання житлового господарства та вносить пропозиції щодо їхнього впровадження у місті Миколаєві.

2.3. Проводить організаційну, інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та органів самоорганізації населення (ОСН).

2.4. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня самоорганізації населення (ОСН) багатоквартирних житлових будинків, забезпечує функціонування та розвиток об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

2.5. Проводить збір, узагальнення, систематизацію, ведення та аналіз відкритого реєстру об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та управителів, які обслуговують житловий фонд у місті Миколаєві.

2.6. Готує проекти рішень міської ради та виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, які стосуються покращання роботи житлового господарства міста.

2.7. Вносить пропозиції щодо оптимізації та вдосконалення мережі підприємств, які працюють у галузі житлового господарства.

2.8. Здійснює в установленому порядку підготовку проектів рішень виконавчого комітету міської ради з питань визнання житлових будинків (квартир), що знаходяться в комунальній власності міста, непридатними для проживання згідно з діючим законодавством.

2.9. Бере участь у розробці інвестиційних проектів і загальноміських програм у сфері житлово-комунального господарства. Контролює їх впровадження.

2.10. Проводить збір, узагальнення та аналіз щодо матеріалів із розрахунків за житлово-комунальні послуги, за спожиті енергоносії підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності міста, та населенням (за погодженням ЖБК, ОСББ, балансоутримувачів відомчого житла) та вживає заходів щодо ліквідації заборгованості.

2.11. Впроваджує сучасні методи щодо розрахунків за житлово-комунальні послуги через Миколаївський інформаційно-розрахунковий центр (МІРЦ).

2.12. Організовує та контролює роботи комісій з обстеження стану житлових будинків (квартир) та інших обє’ктів житлового господарства, з метою встановлення його відповідності санітарним і технічним вимогам.

2.13. Організовує заходи щодо надання населенню якісних житлово-комунальних послуг в необхідних обсягах.

2.14. Здійснює заходи з вивчення, узагальнення, поширення передового досвіду, нових методів господарювання, прогресивних форм організації та стимулювання праці у сфері житлового господарства.

2.15. Розробляє та реалізовує пропозиції по залученню додаткових ресурсів у фінансуванні розвитку та утримання об’єктів житлового господарства міста, в тому числі шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів; поширення серед населення кредитних програм згідно з діючим законодавством.

2.16. Надає відповідному відділу департаменту ЖКГ інформаційні матеріали про діяльність департаменту ЖКГ для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради, а також інформацію, необхідну для наповнення та публікації на сайті Е-дата, згідно з чинним законодавством.

 

3. Структура управління та організація роботи

 

3.1. Управління очолює заступник директора департаменту ЖКГ – начальник управління житлового господарства (далі – заступник директора департаменту ЖКГ – начальник управління), який призначається та звільняється з посади міським головою в порядку, визначеному законодавством.

3.1.1. Заступник директора департаменту ЖКГ – начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту ЖКГ.

3.1.2. До складу управління входять:

заступник директора департаменту ЖКГ –

начальник управління                                                           – 1

відділ планування та з координації діяльності

житлового господарства                                                      – 5

відділ з експлуатації житлового господарства                    – 5

відділ з впровадження нових форм

управління житловим господарством                                  – 4

3.2. Заступник директора департаменту ЖКГ – начальник управління має заступника начальника управління житлового господарства – начальника відділу з впровадження нових форм управління житловим господарством та заступника начальника управління житлового господарства – начальника відділу з експлуатації житлового господарства, яких призначає та звільняє з посади директор департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.3. Обов’язки працівників управління визначаються відповідно до посадових інструкцій.

 

4. Компетенція управління

 

4.1. Організовує проведення конкурсів з визначення виконавців послуг щодо утримання (управління) будинків, споруд та прибудинкових територій.

4.2. Готує пропозиції до тендерного комітету щодо проведення закупівель за державні кошти  на проведення необхідних робіт відповідно до плану фінансування по напрямку діяльності управління.

4.3. Координує та контролює придбання товарів, виконання робіт та послуг, які виконуються за державні кошти з напрямку діяльності управління.

4.4. Здійснює контроль за освоєнням виділених бюджетних коштів та ефективним їхнім використанням за призначенням згідно з укладеними договорами.

4.5. Формує перспективні плани роботи з капітального ремонту та реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства міста за рахунок місцевого, державного бюджетів та інвестицій.

4.6. Бере участь у розробці інвестиційних проектів і загальноміських програм у сфері житлово-комунального господарства. Контролює їх впровадження.

4.7. Здійснює контроль за організацією робіт житлово-комунальними підприємствами міста та управителями згідно з діючими нормами за:

- утриманням та поточним ремонтом житлового фонду;

- технічним обслуговуванням житлового фонду;

- підготовкою об’єктів житлового призначення до експлуатації в осінньо-зимовий період;

- утриманням ліфтового господарства;

- експлуатацією димових та вентиляційних каналів;

- аварійним обслуговуванням житлового фонду;

- експлуатацією будинків підвищеної поверховості;

- якістю наданих послуг з утримання (управління) будинків, споруд та прибудинкових територій;

- іншими заходами, пов’язаними з експлуатацією житлового фонду.

4.8. Проводить аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємств ЖГ та вживає заходів щодо поліпшення їхньої роботи.

4.9. Приймає статистичну та бухгалтерську звітність від підприємств, що обслуговують житловий фонд  міста.

4.10. Здійснює залучення на договірних засадах коштів підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності, розташованих на території міста, до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста.

4.11. Вживає необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, інших надзвичайних ситуацій.

4.12. Вносить пропозиції директору департаменту ЖКГ з питань підбору кадрів керівників підприємств, що  працюють у галузі житлового господарства.

4.13. Взаємодіє з виконавчими органами міської ради для вирішення питань життєдіяльності житлового господарства міста та належного санітарного стану.

4.14. Бере участь у підготовці відповідних документів щодо приймання-передачі до комунальної власності міста житлових об’єктів на території міста, балансоутримувач яких не визначений.

4.15. Впроваджує сучасні методи щодо розрахунків за житлово-комунальні послуги, в т.ч. і через МІРЦ.

4.16. Проводить збір, узагальнення та аналіз матеріалів з розрахунків за послуги з утримання (управління) будинків, споруд та прибудинкових територій, розрахунків з суміжними організаціями та вживає заходів щодо ліквідації заборгованості.

4.17. Вивчає передові методи утримання житлово-комунального господарства та вживає заходів щодо впровадження їх у місті Миколаєві. Надає інформацію про результати їх впровадження за результатами року для  публікації на офіційному сайті Миколаївської міської ради.

4.18. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо впровадження нових форм та методів управління житловим господарством.

4.19. Розробляє та реалізовує програми створення та розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, виконує підготовку програм співфінансування.

 4.20. Впроваджує в порядку і межах, визначених законодавством, тарифи на послуги з утримання (управління) будинків споруд та прибудинкових територій.

4.21. Узагальнює пропозиції депутатського корпусу та адміністрацій районів Миколаївської міської ради, комунальних підприємств житлово-комунальної сфери по реконструкції, капітальному ремонту та утриманню об’єктів житлового фонду міста.

4.22. Надає практичну допомогу підпорядкованим підприємствам за напрямком діяльності по організації роботи з охорони праці та пожежної безпеки.

4.23. Здійснює координацію комунальних підприємств, управителів, інших органів, установ або організацій незалежно від форми власності, які здійснюють діяльність в сфері житлового господарства, розгляд їх виробничих планів, розробку пропозицій та заходів щодо ефективності їх роботи стосовно розвитку об’єктів житлово-комунального господарства.

4.24. Розглядає в установленому порядку пропозиції, заяви, скарги громадян з питань обслуговування та ремонту житлового фонду міста. Вживає заходів щодо усунення причин, які їх викликають.

 

5. Права управління

 

5.1. Працівники управління мають право:

- залучати спеціалістів виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- за дорученням директора департаменту ЖКГ здійснювати контроль, проводити перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції;

- одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

- скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції;

- інші права, які належать до його компетенції.

5.2. Заступник директора департаменту ЖКГ – начальник управління має право клопотати перед директором департаменту ЖКГ з приводу нагороди працівників управління та притягання їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності управління

 

6.1. Управління утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники управління є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб

 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

______________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 04 грудня 2018

№ 372р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ планування та з координації діяльності

житлового господарства управління житлового господарства

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ планування та з координації діяльності житлового господарства (далі – відділ) входить до складу управління житлового господарства (далі – управління) департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ), безпосередньо підпорядкований заступнику директора департаменту ЖКГ – начальнику управління житлового господарства (далі – заступник директора департаменту ЖКГ – начальник управління).

1.2. Відділ у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами й розпорядженнями Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, виконкому міської ради, розпорядженнями міського голови, нормативними й методичними матеріалами у галузі житлово-комунального господарства, наказами департаменту ЖКГ, Положенням про управління житлового господарства департаменту ЖКГ та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основною метою діяльності відділу є забезпечення реалізації державної політики із забезпечення комплексного розвитку житлового господарства для найбільш повного задоволення потреб населення у житлово-комунальних послугах.

2.2. Вивчає передові методи утримання житлово-комунального господарства та вносить пропозиції щодо їхнього впровадження у місті Миколаєві.

2.3. Здійснює управління об’єктами житлового господарства.

2.4. Готує проекти рішень міської ради та виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, які стосуються покращання роботи житлового господарства міста.

2.5. Вносить пропозиції щодо оптимізації та вдосконалення мережі підприємств, які працюють у галузі житлового господарства.

2.6. Надає відповідному відділу департаменту ЖКГ інформаційні матеріали про діяльність департаменту ЖКГ для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради, а також інформацію, необхідну для наповнення та публікації на сайті Е-дата, згідно з чинним законодавством.

 

3. Структура відділу та організація роботи

 

3.1. Відділ очолює начальник. Всі працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Начальник відділу підпорядкований заступнику директора департаменту ЖКГ – начальнику управління житлового господарства.

3.3. До складу відділу входять:

начальник відділу                                                                 – 1

заступник начальника відділу                                               – 1

головний спеціаліст                                                              – 2

спеціаліст 1 категорії                                                            – 1

3.4. Обов’язки працівників відділу визначаються відповідно до посадових інструкцій.

 

4. Компетенція відділу

 

4.1. Здійснює координацію робіт житлово-експлуатаційними підприємствами комунальної форми власності (управителями) згідно з діючими нормами за:

- підготовкою об’єктів житлового призначення до експлуатації в осінньо-зимовий період;

- утриманням ліфтового господарства;

- експлуатацією димових та вентиляційних каналів;

- експлуатацією будинків підвищеної поверховості;

- іншими заходами, пов’язаними з експлуатацією житлового фонду.

4.2. Здійснює координацію комунальних підприємств, управителів, інших органів, установ або організацій незалежно від форми власності, які здійснюють діяльність в сфері житлового господарства, розгляд їх виробничих планів, розробку пропозицій та заходів щодо ефективності їх роботи стосовно розвитку об’єктів житлово-комунального господарства.

4.3. Проводить збір та узагальнює статистичну та бухгалтерську звітність від підприємств, що обслуговують житловий фонд міста.

4.4. Контролює та проводить аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, що обслуговують житловий фонд міста та вживає заходів щодо ліквідації кредиторської заборгованості цих підприємств.

4.5. Здійснює залучення на договірних засадах коштів підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності, розташованих на території міста, до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста.

4.6. Взаємодіє з виконавчими органами міської ради для вирішення питань життєдіяльності житлового господарства міста та належного санітарного стану.

4.7. Бере участь у підготовці відповідних документів щодо приймання-передачі до комунальної власності міста житлових об’єктів на території міста, балансоутримувач яких не визначений.

4.8. Впроваджує сучасні методи щодо розрахунків за житлово-комунальні послуги, в т.ч. і через МІРЦ.

4.9. Проводить збір, узагальнення та аналіз розрахунків населення за спожиті житлово-комунальні послуги.

4.10. Проводить збір, узагальнення та аналіз розрахунків підприємств, які обслуговують житловий фонд міста, за спожиті енергоносії та вживає заходів щодо ліквідації їх заборгованості.

4.11. Розглядає в установленому порядку пропозиції, заяви, скарги громадян з питань обслуговування та ремонту житлового фонду міста. Вживає заходів щодо усунення причин, які їх викликають.

4.12. Формує план з утримання та капітального ремонту житлового фонду міста та здійснює контроль за виконанням робіт згідно з планом.

4.13. Узагальнює пропозиції депутатського корпусу та виконавчих органів міської ради з реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлового фонду міста.

4.14. Координує та контролює придбання матеріалів, виконання робіт та послуг підприємствами, що обслуговують житловий фонд міста, які виконуються за державні кошти за напрямком діяльності відділу.

4.15. Надає практичну допомогу підпорядкованим підприємствам за напрямком діяльності по організації роботи з охорони праці та пожежної безпеки.

4.16. Організовує заходи щодо надання населенню якісних житлово-комунальних послуг в необхідних обсягах.

4.17. Здійснює заходи з вивчення, узагальнення, поширення передового досвіду, нових методів господарювання, прогресивних форм організації та стимулювання праці у сфері житлового господарства.

4.18. Розробляє та реалізовує пропозиції по залученню додаткових ресурсів у фінансуванні розвитку та отримання об’єктів житлового господарства міста, в тому числі шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів; поширення серед населення кредитних програм згідно з діючим законодавством.

4.19. Здійснює аналіз та прогнозування у сфері житлово-комунального господарства міста. Сприяє впровадженню сучасних та економічних форм адміністрування та проведення розрахунків за житлово-комунальні послуги та енергоносії.

 

5. Права відділу

 

5.1. Спеціалісти відділу мають право:

- залучати спеціалістів виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції;

- одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

- скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції;

- інші права, які належать до його компетенції.

5.2. Начальник відділу має право клопотати перед заступником директора департаменту ЖКГ – начальником управління з приводу нагородження працівників відділу та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб

 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

______________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 04 грудня 2018

№ 372р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з експлуатації житлового господарства

управління житлового господарства

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ з експлуатації житлового господарства (далі – відділ) входить до складу управління житлового господарства (далі – управління) департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ)  та безпосередньо підпорядкований заступнику директора департаменту ЖКГ – начальнику управління житлового господарства (далі – заступник директора департаменту ЖКГ – начальник управління).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями міської ради, виконкому міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, діючими у житлово-комунальному господарстві, Положенням про управління житлового господарства департаменту ЖКГ та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

Відділ у межах своєї компетенції:

2.1. Здійснює управління об’єктами житлового господарства міста та житлово-експлуатаційними підприємствами, які надають послуги мешканцям міста згідно із законодавчими актами.

2.2. Вивчає передові методи утримання житлового господарства та вносить пропозиції щодо їхнього впровадження у місті Миколаєві.

2.3. Вносить пропозиції щодо оптимізації та вдосконалення мережі підприємств усіх форм власності, які працюють у галузі житлового господарства.

2.4 Надає відповідному відділу департаменту ЖКГ інформаційні матеріали про діяльність департаменту ЖКГ для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради, а також інформацію, необхідну для наповнення та публікації на сайті Е-дата, згідно з чинним законодавством.

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. Відділ очолює заступник начальника управління житлового господарства – начальник відділу (далі – заступник начальника управління – начальник відділу). Всі працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Заступник начальника управління-начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику директора департаменту ЖКГ – начальнику управління.

3.3. До складу відділу входять:

заступник начальника управління –

начальник відділу                                                                 – 1

заступник начальника відділу                                               – 1

головний спеціаліст                                                              – 1

спеціаліст 1 категорії                                                            – 2

3.4. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

 

4. Компетенція відділу

 

4.1. Планує роботи з утримання, ремонту житлового фонду міста Миколаєва.

4.2. Здійснює контроль за організацією робіт житлово-експлуатаційними підприємствами міста (управителями) згідно з діючими нормами за:

- утриманням та поточним ремонтом житлового фонду;

- технічним обслуговуванням житлового фонду;

- підготовкою об’єктів житлового призначення до експлуатації в осінньо-зимовий період;

- експлуатацією димових та вентиляційних каналів;

- аварійним обслуговуванням житлового фонду;

- експлуатацією будинків підвищеної поверховості;

- якістю наданих послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій;

- іншими заходами, пов’язаними з експлуатацією житлового фонду.

4.3. Організує своєчасний і об’єктивний розгляд по суті в установленому порядку пропозицій, заяв, скарг громадян з питань обслуговування та ремонту житлового фонду міста. Вживає заходів щодо усунення причин, які їх викликають.

4.4. Вносить пропозиції заступнику директора департаменту ЖКГ – начальнику управління з питань підбору кадрів керівників підприємств, що  працюють у галузі житлового господарства.

4.5. Взаємодіє з виконавчими органами міської ради для вирішення питань життєдіяльності житлового господарства міста та належного санітарного стану.

4.6. Бере участь у підготовці відповідних документів щодо приймання-передачі до комунальної власності міста житлових об’єктів на території міста, балансоутримувач яких не визначений.

4.7. Бере участь у розробці та вносить пропозиції щодо впровадження державних та міських програм та здійснює контроль за виконанням міських та загальнодержавних програм.

4.8. Бере участь у підготовці об’єктів житлового господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період.

4.9. Надає практичну допомогу підпорядкованим підприємствам за напрямком діяльності по організації роботи з охорони праці та пожежної безпеки.

4.10. Організовує і контролює роботу комісії з обстеження стану житлових будинків (квартир) та інших обєктів житлового госопдарства, з метою встановлення його відповідності санітарним і технічним вимогам.

 

5. Права відділу

 

Відділ має право:

5.1. Вимагати від представників житлово-експлуатаційних підприємств усіх форм власності надання матеріалів, які стосуються питань обслуговування житлового фонду.

5.2. Координувати діяльність житлово-експлуатаційних підприємств з питань належного утримання об’єктів житлового господарства.

5.3. Залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.4. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції.

5.5. Одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

5.6. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

5.7. Інші права, які належать до його компетенції.

5.8. Заступник начальника управління – начальник відділу має право клопотати перед заступником директора департаменту ЖКГ – начальником управління з приводу нагороди працівників відділу та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб відділу

 

7.1. Посадові особи відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

______________________________________________________

 Опубліковано: 11 грудня 2018р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: