Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

04 грудня 2017                                                                                        № 372р

Про утворення Координаційної

ради з питань Громадського

бюджету м.Миколаєва

        

З метою здійснення основних заходів щодо впровадження та функціонування Громадського бюджету в м.Миколаєві, на виконання міської Програми «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 13.09.2017 №24/9, та Положення про Громадський бюджет м.Миколаєва, затвердженого рішенням Миколаївської міської ради від 13.09.2017 №24/8,   керуючись пунктами 19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Утворити Координаційну раду з питань Громадського бюджету м.Миколаєва, затвердити її склад (далі –Координаційна рада, додається).

2. Затвердити Положення про Координаційну раду (додається).

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови Дадівєріна А.Д.

 

Секретар міської ради                                                                   Т.В.Казакова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови  

від 04 грудня 2017

№ 372р

 

СКЛАД

Координаційної ради з питань Громадського бюджету м.Миколаєва

 

Голова Координаційної ради

 

Дадівєрін

Андрій Дем’янович

 

-

перший заступник міського голови

Заступники  голови Координаційної ради

 

Шуліченко

Тетяна Василівна

 

-

директор департаменту економічного розвитку  Миколаївської міської ради

Ващиленко

Артем Миколайович

 

-

голова експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради (за погодженням)

 

Секретар Координаційної ради

Крисіна

Наталя Станіславівна

 

-

головний спеціаліст відділу соціально-економічного програмування управління економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради

 

Члени Координаційної ради

 

Галкіна

Антоніна Олексіївна

 

-

голова Миколаївського Клубу сприяння сталому розвитку та побудові громадянського суспільства «Спільні дії» (за погодженням)

 

Днєєва

Тетяна Миколаївна

 

-

начальник відділу соціально-економічного програмування управління економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради

 

 

Зоткін

Павло Сергійович

 

-

депутат міської ради (за погодженням)

Карцев

Сергій Миколайович

 

-

депутат міської ради (за погодженням)

Ковальчук

Яніна Веніамінівна

 

-

керівник Миколаївської обласної громадської організації «Діалог» (за погодженням)

 

Купрієвич

Ірина Миколаївна

-

керівник Миколаївської міської громадської організації «Спадщина»- заступник голови ЕГР (за погодженням)

 

Криленко

Володимир Ігорович

 

-

депутат міської ради (за погодженням)

Лосік

Тетяна Олегівна

 

-

заступник директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради – начальник бюджетного відділу

 

Мкртчян 

Мкртич Самвелович

 

-

заступник міського голови

Панченко

Федір Борисович

 

-

депутат міської ради (за погодженням)

Суслова

Тетяна Михайлівна

 

-

депутат міської ради (за погодженням)

Цуканова

Анжела Євгенівна

 

-

завідувач сектору аналітичного інформування органів влади Центральної міської бібліотеки імені М.Д.Кропивницького, уповноважений представник Миколаївського благодійного фонду МЕТА (за погодженням)

 

Шевченко

Діна Олександрівна

 

-

заступник директора департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради – начальник управління економіки та інвестицій

 

 

__________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 04 грудня 2017

№ 372р

 

Положення про

Координаційну раду з питань Громадського бюджету м.Миколаєва

                                      

1. Загальні положення

 

Координаційна рада - консультативно-дорадчий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування Громадського бюджету  м.Миколаєва.

Це Положення визначає порядок проведення засідань Координаційної ради.

Координаційна рада діє у відповідності до чинного законодавства України, Положення про Громадський бюджет м.Миколаєва, затвердженого рішенням Миколаївської міської ради від 13.09.2017 №24/8, та міської Програми «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 13.09.2017 №24/9 , а також цим Положенням.

 

2. Порядок утворення Координаційної ради

 

2.1. Кількісний склад Координаційної ради - 17 осіб.

2.2. До складу Координаційної ради входять:

- представники уповноваженого робочого органу - департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради;

- представник департаменту фінансів Миколаївської міської ради;

- представники депутатських фракцій Миколаївської міської ради;

- заступники Миколаївського міського голови;

- представники інститутів громадянського суспільства.

2.3. До складу Координаційної ради не можуть входити  члени Експертної групи з питань громадського бюджету м.Миколаєва, окрім  представників уповноваженого робочого органу - департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради.

2.4. Персональний та кількісний склад Координаційної ради затверджується розпорядженням міського голови. Кількісний та персональний склад Координаційної ради може бути змінений розпорядженням міського голови.

2.5. Координаційна рада утворюється у складі голови, двох заступників голови (по одному від виконавчих органів Миколаївської міської ради та громадськості) та її членів.

 

3. Завдання Координаційної ради

 

3.1. Погоджує проекти, що отримали попередню позитивну оцінку Експертної групи, які допускаються до  голосування.

        3.2. Організовує та узагальнює підрахунок голосування (встановлення підсумків голосування шляхом підрахунку балів, відданих за кожний проект та вирішення спірних питань шляхом відкритого голосування).

        3.3. Здійснює фіксування списків проектів - переможців в протоколі засідання Координаційної ради, який засвідчується підписами усіх присутніх на засіданні членів Координаційної ради.

        3.4. Визначає відповідальних за реалізацію кожного проекту-переможця.

        3.5. Розглядає річні звіти про хід (стан) реалізації проектів, які отримали фінансування за рахунок коштів Громадського бюджету м. Миколаєва.

        3.6. Здійснює контроль за реалізацією проектів, що отримали фінансування за рахунок Громадського бюджету м.Миколаєва.

        3.7. Розглядає проблемні та спірні питання, що виникають в процесі впровадження Громадського бюджету м. Миколаєва.

        3.8. Узгоджує зміни до Положення про громадський бюджет                        м.Миколаєва та міської Програми «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки, що стосуються процедури громадського бюджету.

        3.9. Здійснює контроль за дотриманням рівних умов для мешканців міста під час проведення голосування.

 

4. Права Координаційної ради

 

         Координаційна рада, відповідно до покладених на неї завдань, має право:

4.1. Вирішувати питання щодо перерозподілу в межах загального обсягу Громадського бюджету м. Миколаєва залишку коштів між проектами, який утворився при визначенні проектів-переможців.

         4.2. Отримувати інформацію від виконавчих органів Миколаївської міської ради - виконавців проектів-переможців про хід реалізації проектів, які фінансуються за рахунок Громадського бюджету м. Миколаєва.

         4.3. Заслуховувати керівників виконавчих органів Миколаївської міської ради – виконавців проектів-переможців, з питань реалізації проектів, які фінансуються за рахунок Громадського бюджету м. Миколаєва.

 

5. Регламент роботи Координаційної ради

 

5.1. Організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться за необхідністю.

5.2. Засідання вважаються   правомочними, якщо  на них присутні більше половини членів Координаційної ради.

5.3. Протокольне рішення Координаційної ради приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні її членів.

5.4. Всі спірні питання, які виникають під час впровадження та функціонування Громадського бюджету м.Миколаєва, вирішуються Координаційною радою колегіально шляхом голосування. У разі рівного розподілу голосів при прийнятті рішень Координаційної ради вирішальним  є голос головуючого на засіданні.

5.5. Зміни до цього Положення вносяться розпорядженням міського голови.

 

_____________________________________________________________


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: