Мапа порталу

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСТА МИКОЛАЄВА ЗА 9 МІСЯЦІВ 2017 РОКУ

       

    До   міського бюджету міста Миколаєва за  січень-вересень  2017 року   надійшло доходів в сумі 3028,2 млн.грн., з них до загального фонду – 2939,6  млн.грн. та до спеціального фонду – 88,6 млн.грн.

    Загальний фонд міського бюджету  наповнений за рахунок податкових та неподаткових надходжень   в сумі 1561,9  млн.грн. та трансфертів з державного і обласного бюджетів   в сумі 1377,7  млн.грн., що більше  показників звітного періоду  2016 року  відповідно на 326,2  млн.грн. та   353,6  млн.грн. Планові показники  податкових та неподаткових надходжень загального фонду міського бюджету звітного періоду  виконано на 103,5 %.

     Основним джерелом податкових та неподаткових  надходжень загального фонду міського бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб, який складає  32,1 %  доходів загального фонду та 60,5% обсягу податкових та неподаткових надходжень. За звітний період надходження  вказаного платежу склали 945,0 млн.грн.  та заплановані обсяги виконано на 103%.  Надходження податку  збільшилися на 236,6 млн.грн. (33,5%) порівняно з  відповідним періодом 2016 року.  

     Другим за обсягом джерелом наповнення загального фонду бюджету є плата за землю, яка складає 7,3% доходів загального фонду та 13,8% обсягу податкових та неподаткових надходжень.  Загальний обсяг надходжень платежів за землю – 215,8 млн.грн.  зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 25,3 млн.грн. (13,6%).  На 6,6% (193,9 млн.грн.) загальний фонд наповнений за рахунок надходжень єдиного податку, обсяги якого збільшилися в порівнянні з  відповідним періодом минулого року на 53,2 млн.грн. (37,8%).

    60,8% доходів спеціального фонду міського бюджету складають  власні надходження бюджетних установ – 53,9 млн.грн., що на 2,2  млн.грн. (4,2%) більше, ніж  надійшло за відповідний період 2016 року.  Крім того  до спеціального фонду міського бюджету надійшла субвенція  з державного бюджету  на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку у сумі 20,8 млн.грн.                                                                                                                                                    

Виконання дохідної частини бюджету міста дозволило забезпечити своєчасне проведення витрат з бюджету.

 

Виконання видаткової частини міського бюджету склало 2773,8 млн. грн. (+849,7 млн. грн. порівняно з аналогічним періодом 2016 року, 64,2% відносно річного плану), у тому числі загального фонду – 2403,7 млн. грн. та спеціального фонду – 370,1 млн. грн.

За рахунок субвенцій з державного бюджету видатки склали  1348,4 млн. грн., або  71,8% до затвердженого плану на рік, а саме за рахунок:

-                освітньої субвенції - закладам освіти направлено 272,5 млн. грн.;

-                медичної субвенції - закладам охорони здоров’я перераховано 291,4 млн. грн.,  надана субвенція бюджету Вітовського району на медичне обслуговування населення Корабельного району  в сумі 21,8 млн. грн.;

-                субвенцій на державні програми соціального захисту - виплачено допомог, компенсацій та перераховано за надані пільги та субсидії 753,8 млн. грн.;

-                субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань -  5,2 млн. грн.

-                субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 3,7 млн. грн..

У звітному періоді в цілому по бюджету направлено на:

-                 заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ – 1066,8 млн. грн. (38,5 % від загального обсягу видатків). Виплата заробітної плати проводилась своєчасно, в установлені терміни, без утворення заборгованості;

-                придбання медикаментів бюджетними установами – 25,8 млн. грн. (0,9%);

-                придбання  продуктів харчування бюджетними установами – 50,4 млн. грн. (1,8%);

-                оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 100,5 млн. грн. (3,6%);

-                перерахування частини медичної субвенції з державного бюджету районному бюджету Вітовського району –  21,8 млн. грн. (0,8%);

-                соціальне забезпечення – 825,1 млн. грн. (29,7%) (у тому числі на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 376.1 млн. грн., на надання пільг та житлових субсидій -  376.9 млн. грн., виплату державної соціальної допомоги дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям – 2.9  млн. грн., стипендії учням професійно-технічних закладів освіти – 14.1 млн. грн., компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 29.5 млн. грн. (з них за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл на електротранспорті – 2,8 млн. грн.),   інші соціальні виплати – 25,6 млн. грн.);

-                          перерахування до державного бюджету реверсної дотації згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» - 40,4 млн. грн.(1,5%);

-                         капітальні видатки  - 324,0 млн. грн. (11,7%);

-                         інші видатки – 319,0  млн. грн. (11,5%).

Найбільшу питому вагу в структурі видатків міського бюджету займає соціально-культурна сфера – 78,8%, або 2187,1 млн. грн. (на 683,9 млн. грн., або на 45,5% більше аналогічного періоду минулого року), з них по галузях:

-          освіта – 28,6 %, 793,4 млн. грн.;

-          соціальний захист та соціальне забезпечення – 29,9 %, 830,5 млн. грн.;

-          охорона здоров’я (з субвенцією бюджету Вітовського району) – 14,2 %, 394,0 млн. грн.:

-          культура і мистецтво – 3,6 %, 98,7 млн. грн.;

-          фізична культура i спорт – 2,5 %, 70,5 млн. грн.

  На інші галузі спрямовано 586,7 млн. грн., що становить 21,2 % від загальної суми видатків, з них  на житлово-комунальне господарство – 231,8 млн. грн. (8,4%), на транспорт, дорожнє господарство – 100,5 млн. грн. (3,6%).

Пільгових довгострокових кредитів громадянам на будівництво житла в звітному періоді надано на загальну суму 17,7 млн. грн.; повернено кредитів до бюджету  2,1 млн. грн.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСТА МИКОЛАЄВА  ЗА 1 ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ

       

    До   міського бюджету міста Миколаєва за  січень-червень  2017 року   надійшло доходів в сумі 2041,5 млн.грн., з них до загального фонду – 1993,8  млн.грн. та до спеціального фонду – 47,7 млн.грн.

    Загальний фонд міського бюджету  наповнений за рахунок податкових та неподаткових надходжень   в сумі 1022,8  млн.грн. та трансфертів з державного і обласного бюджетів   в сумі 971,0  млн.грн., що більше  показників першого півріччя  2016 року  відповідно на 240,9  млн.грн. та   260,6  млн.грн. Планові показники  податкових та неподаткових надходжень загального фонду міського бюджету звітного періоду  виконано на 108,3 %.

     Основним джерелом податкових та неподаткових  надходжень загального фонду міського бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб, який складає  31 %  доходів загального фонду та 60,4% обсягу податкових та неподаткових надходжень. За звітний період надходження  вказаного платежу склали 617,0 млн.грн.  та заплановані обсяги виконано на 105,1%.  Надходження податку  збільшилися на 158,8 млн.грн. (34,7%) порівняно з  відповідним періодом 2016 року.  

     Другим за обсягом джерелом наповнення загального фонду бюджету є плата за землю, яка складає 6,9% доходів загального фонду та 13,5% обсягу податкових та неподаткових надходжень.  Загальний обсяг надходжень платежів за землю – 138,3 млн.грн.  зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 20,6 млн.грн. (17,5%).  На 6,4% (127,9 млн.грн.) загальний фонд наповнений за рахунок надходжень єдиного податку, обсяги якого збільшилися в порівнянні з  відповідним періодом минулого року на 37,7 млн.грн. (41,8%).

    74% доходів спеціального фонду міського бюджету складають  власні надходження бюджетних установ – 35,3 млн.грн., що на 2,2  млн.грн. (6,6%) більше, ніж  надійшло за відповідний період 2016 року.                                                                                                                                                    

Виконання дохідної частини бюджету міста дозволило забезпечити своєчасне проведення витрат з бюджету.

 

Виконання видаткової частини міського бюджету склало 1782,4 млн. грн. (+570,9 млн. грн. порівняно з аналогічним періодом 2016 року, 43,1% відносно річного плану), у тому числі загального фонду – 1648,8 млн. грн. та спеціального фонду – 133,6 млн. грн.

За рахунок субвенцій з державного бюджету видатки склали  954,4 млн. грн., або 55,2 % до затвердженого плану на рік, а саме за рахунок:

-                освітньої субвенції - закладам освіти направлено 222,6 млн. грн.;

-                медичної субвенції - закладам охорони здоров’я перераховано 192,9 млн. грн.,  надана субвенція бюджету Вітовського району на медичне обслуговування населення Корабельного району  в сумі 14,6 млн. грн.;

-                субвенцій на державні програми соціального захисту - виплачено допомог, компенсацій та перераховано за надані пільги та субсидії 522,9 млн. грн.;

-                субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань -  1,4 млн. грн.

У звітному періоді направлено на:

-                 заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ – 764,5 млн. грн. (42,9 % від загального обсягу видатків). Виплата заробітної плати проводилась своєчасно, в установлені терміни, без утворення заборгованості;

-                придбання медикаментів бюджетними установами – 17,2 млн. грн. (1,0%);

-                придбання  продуктів харчування бюджетними установами – 35,8 млн. грн. (2,0%);

-                оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 89,9 млн. грн. (5,0%);

-                перерахування частини медичної субвенції з державного бюджету районному бюджету Вітовського району –  14,6 млн. грн. (0,8%);

-           соціальне забезпечення – 565,9 млн. грн. (31,7%) (у тому числі на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 251,4 млн. грн., на надання пільг та житлових субсидій -  271,0 млн. грн., виплату державної соціальної допомоги дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям – 1,9  млн. грн., стипендії учням професійно-технічних закладів освіти – 10,3 млн. грн., компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 17,2 млн. грн. (з них за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл на електротранспорті – 2,3 млн. грн.),   інші соціальні виплати – 14,1 млн. грн.);

-                         перерахування до державного бюджету реверсної дотації згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» - 26,9 млн. грн.(1,5%);

-                        капітальні видатки  - 102,5 млн. грн. (5,8%);

-                        інші видатки – 165,1  млн. грн. (9,3%).

Найбільшу питому вагу в структурі видатків міського бюджету займає соціально-культурна сфера – 84,3%, або 1501,6 млн. грн. (на 475,5 млн. грн., або на 46,3% більше аналогічного періоду минулого року), з них по галузях:

-         освіта – 32,2 %, 573,9 млн. грн.;

-         соціальний захист та соціальне забезпечення – 31,8 %, 566,2 млн. грн.;

-         охорона здоров’я (з субвенцією бюджету Вітовського району) – 14,4 %, 257,0 млн. грн.:

-         культура і мистецтво – 3,6 %, 64,3 млн. грн.;

-         фізична культура i спорт – 2,3 %, 40,2 млн. грн.

  На інші галузі спрямовано 280,8 млн. грн., що становить 15,7 % від загальної суми видатків, з них  на житлово-комунальне господарство – 109,8 млн. грн. (6,2%), на транспорт, дорожнє господарство – 58,0 млн. грн. (3,3%).

 

Пільгових довгострокових кредитів громадянам на будівництво житла в звітному періоді надано на загальну суму 12,3 млн. грн.; повернено кредитів до бюджету  1,2 млн. грн.

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСТА МИКОЛАЄВА  ЗА 1 КВАРТАЛ 2017 РОКУ

       

    До   міського бюджету міста Миколаєва за  січень-березень  2017 року   надійшло доходів в сумі 1029,9 млн.грн., з них до загального фонду -  1008,8 млн.грн. та до спеціального фонду – 21,1 млн.грн.

    Загальний фонд міського бюджету  наповнений за рахунок податкових та неподаткових надходжень   в сумі 492,7  млн.грн. та трансфертів з державного і обласного бюджетів   в сумі 516,1  млн.грн., що більше  показників першого квартал  2016 року  відповідно на 136,4  млн.грн. та   177,0  млн.грн. Планові показники  податкових та неподаткових надходжень загального фонду міського бюджету звітного періоду  виконано на 115,3 %.

     Основним джерелом податкових та неподаткових  надходжень загального фонду міського бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб, який складає  28,6 %  доходів загального фонду та 58,5% обсягу податкових та неподаткових надходжень. За звітний період надходження  вказаного платежу склали 288,4 млн.грн.  та заплановані обсяги виконано на 112,3%.  Надходження податку  збільшилися на 76,4 млн.грн. (36,1%) порівняно з  відповідним періодом 2016 року.  

     Другим за обсягом джерелом наповнення загального фонду бюджету є плата за землю, яка складає 6,8% доходів загального фонду та 14% обсягу податкових та неподаткових надходжень.  Загальний обсяг надходжень платежів за землю – 68,8 млн.грн.  зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 15,1 млн.грн. (28%).  На 6,7% (67,7 млн.грн.) загальний фонд наповнений за рахунок надходжень єдиного податку, обсяги якого збільшилися в порівнянні з  відповідним періодом  2016 року на 22,5 млн.грн. (49,8%).

    84,8% доходів спеціального фонду міського бюджету складають  власні надходження бюджетних установ - 17,9 млн.грн., що на 0,8  млн.грн. (4,6%) більше, ніж  надійшло за відповідний період 2016 року.                                                                                                                                                   

Виконання дохідної частини бюджету міста дозволило забезпечити своєчасне проведення витрат з бюджету.

 

Виконання видаткової частини міського бюджету склало 855,6 млн. грн. (+318,0 млн. грн. порівняно з аналогічним періодом 2016 року, 23,6 % відносно річного плану), у тому числі загального фонду – 825,5 млн. грн. та спеціального фонду – 30,1 млн. грн.

За рахунок субвенцій з державного бюджету видатки склали  510,0 млн. грн., або 31,5 % до затвердженого плану на рік, а саме:

-                за рахунок освітньої субвенції закладам освіти направлено 85,3  млн. грн.;

-                за рахунок медичної субвенції закладам охорони здоров’я перераховано 93,1 млн. грн.,  надана субвенція бюджету Вітовського району на медичне обслуговування населення Корабельного району  в сумі 7,3 млн. грн.;

-                за рахунок субвенцій на державні програми соціального захисту виплачено допомог та перераховано за надані пільги та субсидії 324,3 млн. грн.;

У звітному періоді направлено на:

-                 заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ – 334,0 млн. грн. (39,0 % від загального обсягу видатків). Виплата заробітної плати проводилась своєчасно, в установлені терміни, без утворення заборгованості;

-                придбання медикаментів бюджетними установами – 7,9 млн. грн. (0,9%);

-                придбання  продуктів харчування бюджетними установами – 16,0 млн. грн. (1,9%);

-                оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 68,7 млн. грн. (8,0%);

-                перерахування частини медичної субвенції з державного бюджету районному бюджету Вітовського району –  7,3 млн. грн. (0,9%);

-           соціальне забезпечення – 341,4 млн. грн. (39,9%) (у тому числі на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 117,8 млн. грн., на надання пільг та житлових субсидій -  201,8 млн. грн., виплату державної соціальної допомоги дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям – 0,9  млн. грн., стипендії учням професійно-технічних закладів освіти – 5,4 млн. грн., компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 6,9 млн. грн. (з них за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл на електротранспорті – 1,4 млн. грн.),  інші соціальні виплати – 8,6 млн. грн.);

-                         перерахування до державного бюджету реверсної дотації згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» - 13,4 млн. грн.(1,6%);

-                        капітальні видатки  - 16,1 млн. грн. (1,9%);

-                        інші видатки – 50,8  млн. грн. (5,9%).

Найбільшу питому вагу в структурі видатків міського бюджету займає соціально-культурна сфера – 89,9%, або 769,1 млн. грн. (на 286,1 млн. грн., або на 59,2% більше аналогічного періоду минулого року), з них по галузях:

-         соціальний захист та соціальне забезпечення – 39,9 %, 341,0 млн. грн.;

-         освіта – 29,9 %, 255,6 млн. грн.;

-         охорона здоров’я (з субвенцією бюджету Вітовського району) – 14,7 %, 126,0 млн. грн.:

-         культура і мистецтво – 3,3 %, 28,7 млн. грн.;

-         фізична культура i спорт – 2,1 %, 17,8 млн. грн.

  На інші галузі спрямовано 86,5 млн. грн., що становить 10,1 % від загальної суми видатків, з них  на житлово-комунальне господарство – 31,9 млн. грн. (3,7%), на транспорт, дорожнє господарство – 12,9 млн. грн. (1,5%).

Пільговий довгостроковий кредит громадянам на будівництво житла в звітному періоді не надавався. Повернуто кредитів до бюджету  0,7 млн. грн.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСТА МИКОЛАЄВА ЗА 2016 РІК

    До дохідної частини міського бюджету за  2016 року надійшло 3267,3 млн. грн., з них  до загального фонду – 3185,2 млн. грн.. та до спеціального фонду – 82,1 млн. грн.  

                Планові показники дохідної частини міського бюджету  за звітний період виконані на 107,1 %,  перевиконання склало 215,3 млн. грн., з них податкових та неподаткових платежів надійшло більше запланованих в сумі  226,7 млн. грн. та офіційних трансфертів недоотримано до плану в сумі 11,4 млн. грн.

         По загальному фонду міського бюджету понад затверджені обсяги надійшло 179,4 млн. грн., з них  затверджені показники  по надходженнях податків і зборів та неподаткових надходжень, питома вага яких в загальному фонді складає 53,8%,  перевиконані на 190,8 млн. грн.

     Основними факторами, що вплинули на  перевиконання затверджених обсягів податкових та неподаткових надходжень є:

-                      випередження темпів зростання доходів фізичних осіб в порівнянні з прогнозованими. Загальна сума понадпланових надходжень основного бюджетоутворюючого платежу – податку на доходи фізичних осіб  склала  65,3 млн. грн.;

-                     індексація нормативної грошової оцінки земель за річним індексом інфляції  143,3%, тоді як в прогнозних розрахунках надходжень плати за землю врахована інфляція за офіційним  статистичним звітом за  січень-жовтень 2015 року. Загальна сума понадпланових надходжень другого за обсягом джерела доходів - плати за землю склала 26,8 млн. грн.;

-                     зростання цін на підакцизні товари у зв’язку зі збільшенням акцизного податку та зміна  ставок  акцизного податку  з реалізації пального. Загальна сума понадпланових надходжень  акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів склала 40,9 млн. грн.;

-                     зростання доходів   фізичних та юридичних осіб платників єдиного податку III групи. Загальна сума понадпланових надходжень єдиного податку склала 32,4 млн. грн.;

-                      розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках банку. Загальна сума понадпланових надходжень плати по депозиту склала 20,3 млн. грн.

  В порівнянні з  2015 роком обсяг надходжень податків і зборів  загального фонду міського бюджету   збільшився  на 575,6 млн. грн. або на 50,6 %, у т.ч. за рахунок змін податкового законодавства близько 289,3 млн. грн.     

          При запланованому  обсязі  надходжень доходів спеціального фонду міського бюджету 46,2 млн. грн.  фактично надійшло 82,1 млн. грн., або в 1,8 разів  та на  35,9 млн. грн. більше.

            Перевиконання  затверджених  обсягів спеціального фонду забезпечено за рахунок:

  - надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту  на 1,8 млн. грн. або в 2,8 рази більше відповідно з наявними договорами про пайову участь; 

 -  власних надходжень бюджетних установ  на 32,0 млн. грн.  (в 1,7 рази більше плану), в тому числі  29,7 млн. грн. за рахунок надходжень благодійних внесків, грантів та дарунків, які відповідно до бюджетного законодавства не плануються.

 

 

 

 

Виконання видаткової частини бюджету міста склало  3139,1 млн. грн. (збільшено порівняно з 2015  роком на 677,8 млн. грн., або на 27,5%), у т.ч.  загальний фонд 2474,6 млн. грн. (+ 472,1 млн. грн.),  спеціальний фонд – 664,5 млн. грн. (+205,7 млн. грн.), або 95,3 % відносно уточненого річного плану, у тому числі по загальному фонду 98,1% та спеціальному фонду 86,1 %. 

За рахунок субвенцій, отриманих з державного бюджету, видатки склали  1479,8 млн. грн., а саме:

-                закладам освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету направлено 311,7 млн. грн., за рахунок  залишку освітньої субвенції на початок бюджетного періоду на рахунках міського бюджету м. Миколаєва – 10,5 млн. грн., за рахунок перерахованого залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду в обласному бюджеті – 0,8 млн. грн.;

-                за рахунок медичної субвенції з державного бюджету на охорону здоров’я – 307,3 млн. грн.,  надана субвенція бюджету Вітовського району на медичне обслуговування населення Корабельного району  в сумі 25,3 млн. грн., за рахунок залишку медичної субвенції на початок бюджетного періоду на рахунках міського бюджету м.Миколаєва – 5,5 млн. грн.;

-                проведено витрат на виплату допомог – 463,0 млн. грн.;

-                на надання пільг та субсидій в сумі 318,0 млн. грн.;

-                на заходи щодо соціально-економічного розвитку окремих територій спрямовано 32,0 млн. грн.;

-                на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності – 0,3 млн. грн.;

-                на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І – ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов – 5,4 млн. грн.

 У звітному періоді направлено на:

-                 заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ – 961,4 млн. грн. (30,6 % від загального обсягу видатків). Виплата заробітної плати проводилась своєчасно, в установлені терміни, без утворення заборгованості;

-                придбання медикаментів бюджетними установами – 33,1 млн. грн. (1,0%);

-                придбання  продуктів харчування бюджетними установами – 68,5 млн. грн. (2,2%);

-                оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 147,0 млн. грн. (4,7%);

-                перерахування частини медичної субвенції з державного бюджету районному бюджету Вітовського району –  25,3 млн. грн. (0,8%);

-                соціальне забезпечення – 843,0 млн. грн. (26,9%), ( у тому числі на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 459,9 млн. грн., на надання пільг та житлових субсидій -  318,0 млн. грн., виплату державної соціальної допомоги дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям – 3,0  млн. грн., стипендії учням професійно-технічних закладів освіти – 20,3 млн. грн., компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 18,9 млн. грн. (з них за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл на електротранспорті – 3,6 млн. грн.),  інші соціальні виплати – 22,9 млн. грн.);

-                перерахування до державного бюджету реверсної дотації згідно із Законом України «Про державний бюджет України на 2016 рік» - 37,8 млн. грн.(1,2%);

-                         капітальні видатки  - 599,4 млн. грн. (19,1%), з них за рахунок: власних надходжень бюджетних установ – 6,6 млн. грн., надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 0,2 млн. грн., грошових стягнень за шкоду,заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та  іншої діяльності, екологічного податку – 0,4 млн. грн., надходжень до бюджету розвитку – 592,2 млн. грн.;

-                         інші видатки – 423,6  млн. грн. (13,5%).

 У 2016 році на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради з міського бюджету спрямовано 10,5 млн. грн.,  у тому числі закладам: освіти – 3,9 млн. грн., охорони здоров’я – 0,9 млн. грн., соціального захисту населення  - 0,4 млн. грн., фізичної культури і спорту – 0,8 млн. грн., культури – 0,3 млн.грн., органам місцевого самоврядування – 0,2 млн.грн. та  на видатки житлово-комунального господарства – 4,0 млн. грн.

 

Найбільшу питому вагу в структурі видатків міського бюджету займає соціально-культурна сфера – 72,4%, або 2272,4 млн. грн. (на 513,1 млн. грн., або на 29,2% більше аналогічного показника 2015 року), з них по галузях:

-          соціальний захист та соціальне забезпечення – 26,6 %, 835,9 млн. грн.;

-          освіта – 26,0 %, 815,5 млн. грн.;

-          охорона здоров’я (з субвенцією бюджету Вітовського району на медичне обслуговування населення Корабельного району ) – 13,8 %, 433,3 млн. грн.;

-          культура і мистецтво – 3,8 %, 120,1 млн. грн.;

-          фізична культура i спорт – 2,1 %, 67,5 млн. грн.

  На інші галузі спрямовано 866,7 млн. грн., що становить 27,6 % від загальної суми видатків, з них  на житлово-комунальне господарство –332,3 млн. грн. (10,6%), на транспорт, дорожнє господарство – 271,6 млн. грн. (8,7%), капітальні вкладення – 76,1 млн. грн. (2,4%).

 Більш детальніше по галузях

ОСВІТА – загальна сума видатків – 815,5  млн. грн. (або 99,2% відносно затвердженого розписом плану на рік з урахуванням змін), у тому числі по головних розпорядниках бюджетних коштів:

-       управління освіти Миколаївської міської ради – 812,6 млн. грн.;

-       департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради – 2,9 млн. грн. (видатки на фінансування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу за рахунок  субвенції з державного бюджету).

В порівнянні з 2015 роком видатки на фінансування галузі освіти збільшились на  165,1 млн. грн.

Із загальної суми видатки управління освіти Миколаївської міської ради по загальному фонду бюджету склали 710,0 млн. грн. (або 99,2%), у тому числі:

- за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 310,7 млн. грн.;

- за рахунок залишків освітньої субвенції – 4,7 млн. грн.;

- за рахунок міського бюджету – 394,6 млн. грн.;

По спеціальному фонду – 102,6 млн. грн., або 99,2%.

У звітному періоді направлено бюджетні асигнування за такими напрямами:

-     дошкільні заклади освіти – 219,8 млн. грн.;

-     54 загальноосвітні школи, 5 ліцеїв, 5 гімназій, колегіум, спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу, спеціалізована школа мистецтв і прикладних ремесел експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості – 351,3 млн. грн.;

-     3 вечірні школи – 5,3 млн. грн.;

-     спеціальний навчально-виховний комплекс – 8,7 млн. грн.;

-     позашкільні заклади освіти та на заходи із позашкільної роботи з дітьми (палац творчості учнів, будинок творчості дітей та юнацтва Інгульского району, Будинок дитячої та юнацької творчості, Дитячий центр позашкільної роботи Корабельного району, міська станція юних техніків, клуб юних моряків з флотилією, міська станція юних натуралістів) – 20,8 млн. грн.;

-     13 професійно-технічних закладів освіти – 87,3 млн. грн.;

-     вищий навчальний заклад Миколаївський муніципальний академічний коледж – 2,9 млн. грн.;

-     науково-методичний центр – 3,7 млн. грн.;

-     централізована бухгалтерія управління освіти та господарча група – 7,9 млн. грн.;

-     будинок вчителя – 1,4 млн. грн.;

-     інші освітні програми  - 0,6 млн. грн.;

-     придбання  підручників - 0,1 млн. грн.;

-     на виплату допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років – 0,2 млн. грн.

Фінансувались 169 закладів. Станом на 1 січня 2017 року штатна чисельність працівників галузі - 11238,4 шт.од., у т. ч. педагогічний персонал (включаючи керівних працівників) – 6664,22 од.  Фактично зайнято – 11213,2 шт. од.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 511,3 млн. грн., або 71,7% від обсягу видатків на галузь по загальному фонду, що на 83,9 млн. грн. більше порівняно з 2015 роком. На виконання вимог абзаців 9, 10, 11 частини першої статті 57 Закону України „Про освіту” виплачено педагогічним працівникам надбавку за вислугу років, допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки на загальну суму 12,1 млн. грн., щорічної грошової винагороди на загальну суму 5,0 млн. грн.

На харчування в навчальних закладах направлено 43,9 млн. грн., що більше на 13,3 млн. грн. порівняно з 2015 роком. На оплату комунальних послуг  та енергоносіїв  спрямовано 79,2 млн. грн. (11% від загального обсягу видатків загального фонду).

У 2016 році згідно міської комплексної програми «Освіта» на 2016-2018 роки було надано стипендію міського голови та міської ради  27 переможцям 4 етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін та переможцям 2-3 етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України   на суму 16,3 тис. грн. А також виплачено щорічну міську премію 71 кращим педагогічним працівникам міста по 10,0 тис. грн. та по 5,0 тис. грн. на суму  567,3 тис. грн.

Надано допомогу 120 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років, в розмірі 1,810 тис. грн. на одну дитину на загальну суму 0,2 млн. грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету  департаментом праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради здійснені видатки на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» у сумі 2,9 млн. грн. На кінець 2016 року у м. Миколаєві – 16 прийомних сімей з 39 прийомними дітьми та чотири дитячих будинки сімейного типу з 29 дітьми-вихованцями, які отримують державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» за рахунок субвенції з державного бюджету.

За рахунок коштів бюджету розвитку на покращання матеріально-технічної бази закладів освіти управлінню освіти Миколаївської міської ради передбачені видатки в сумі 70,9 млн. грн., видатки склали 65,2 млн. грн., у тому числі:

на придбання обладнання і предметів довгострокового користування заплановано – 14,6 млн. грн., виконано – 12,8 млн. грн., з них:

-       7,0 млн. грн. на придбання комп’ютерної та оргтехніки (ДНЗ №№ 5, 7, 10, 12, 22, 48, 49, 50, 52, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 83, 92, 95, 101, 103, 104, 110, 112, 123, 131, 132, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 148, ЗОШ №№ 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ,33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 61, класичному ліцею, економічному ліцею №№ 1 та 2, гімназія №№ 2, 41, 3, першій українській гімназії, юридичному ліцею, академії дитячої творчості, морському ліцею, муніципальному колегіуму, централізованій бухгалтерії, станції юних натуралістів, СНВК);

-       0,1 млн. грн. на придбання пральних машин (ДНЗ №№ 49, 64, 67, 72, 75, 79, 92, 95, 101, 106, 110, 123, 143, СНВК);

-       1,1 млн. грн. на придбання кухонної техніки та обладнання (ДНЗ №№ 1, 2, 5, 10, 12, 17, 20, 22, 29, 50, 60, 65, 66, 67, 68, 70, 77, 78, 79, 84, 85, 87, 93, 99, 103, 104, 106, 110, 117, 121, 125, 127, 128, 130, 132, 133, 138, 140, 141, 142, 144, 148, ЗОШ №№ 11, 7, 30, 34, 40, 42, 50, 20, 26, 43, 46, 45, 60, 1, муніципальному колегіуму);

-       0,9 млн. грн. на придбання холодильників та холодильного обладнання (ДНЗ №№ 5, 10, 12, 22, 50, 52, 53, 59, 60, 67, 68, 70 ,71, 78, 79, 82, 83, 87, 92, 93, 101, 110, 112, 117, 118, 125, 131, 132, 134, 142, ЗОШ №№ 16, 23, 24, 28, 29, 31, 42, 60, 61, 3, 12, 17, 30, 40, 48, 49, 54, 65, 11, 19, муніципальному колегіуму, гімназії №4, №2, СНВК);

-       0,1 млн. грн. на придбання фото-, теле-, відеоапаратури, мініАТС (ДНЗ №№ 7, 78, 123, ЗОШ №№ 14, 29, МВШ № 1, 5, МЗШ, СЮТ, СЮН, БТДЮ Інгульського району, господарчій групі);

-       0,5 млн. грн. на придбання музичної апаратури та інструментів (ДНЗ №№ 1, 110, ЗОШ № 64, муніципальному колегіуму, КЮМ, БТДЮ Заводського району, БТДЮ Інгульського району, ДЦ Корабельного району, будинку вчителя);

-       0,1 млн. грн. на придбання меблів для ДНЗ № 142, академії дитячої творчості, централізованої бухгалтерії, господарчої групи;

-       0,3 млн. грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності на придбання обладнання для Миколаївського вищого професійного училища технологій та дизайну;

-       0,3 млн. грн. на придбання теплолічильників, газових котлів (ЗОШ №№ 18, 30, 45, 47, 51, 53, 61, морському ліцею);

-       0,1 млн. грн. на придбання малих архітектурних форм, обладнання для спортивного майданчика та спортивного обладнання (ДНЗ №№ 5, 47, 112, 127, ЗОШ №18);

-       1,8 млн. грн. на придбання підручників та поповнення бібліотечного фонду;

-       0,2 млн. грн. на придбання макетів автомату для ЗОШ № 20;

-       0,2 млн. грн на придбання кондиціонерів (централізованій бухгалтерії, НМЦ, ПТУ, ЗОШ №19, ДНЗ 37);

-       0,1 млн. грн. за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців (ЗОШ №№ 22, 29, 33, 48, 60, муніципальному колегіуму).

на капітальні ремонти (в т.ч. на виготовлення  проектно – кошторисної документації  та експертизу) заплановано – 56,3 млн. грн., виконано – 52,4 млн. грн., з них:

-       будівель та приміщень на 26,9 млн. грн. (у ДНЗ №№ 85, 112, 140, 72, 2, 17, 83, 131, ЗОШ №№ 12, 36, 54, 24, 25, 39);

-       покрівель на 9,5 млн. грн. (у ДНЗ №№ 103, 2, 52, 68, 65, ЗОШ №№ 17, 32, 21, 23);

-       огорожі – 6,3 млн. грн. (у ДНЗ № 127, ЗОШ № 28, 52, 3, 48, 11, 12, гімназії № 4);

-       спортивного майданчику та зали – 4,5 млн. грн. (у ЗОШ № 18, 11, 31, муніципальному колегіумі, юридичному ліцеї);

-       1,5 млн. грн. на капітальний ремонт території ЗОШ № 16;

-       виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизу на капітальні ремонти – 3,7 млн. грн. (ДНЗ № 60, 130, 79, 50, 66, 127, 5, 49, 112, 70, ЗОШ № 12, 42, 40, 25, 1, 59, 28, 57, 53, 61, 60, 20, 6, 7, 15, 44, 46, 50, 24, 64, гімназія № 41, класичний ліцей, КЮМ, ПТУ, БДТЮ Інгульського району) та інші.

 

Крім того, за рахунок власних надходжень бюджетних установ галузі «Освіта» на покращання матеріально – технічної бази використано 2,6 млн. грн. на придбання комп’ютерної та оргтехніки, меблів, побутової техніки, теле,- відеоапаратури та інше.

 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я – 408,0 млн. грн., СУБВЕНЦІЯ районному бюджету Вітовського району – 25,3 млн. грн., всього з міжбюджетними трансфертами 433,3 млн. грн.      

На галузь Охорона здоров’я направлено 408,0 млн. грн., або 99,1% відносно затвердженого  плану на рік з урахуванням змін.

Управлінням охорони здоров’я Миколаївської міської ради по загальному фонду бюджету витрачено 359,6 млн. грн.(або 99,3%), у тому числі:

-       за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 307,3 млн. грн.;

-       за рахунок залишків медичної субвенції – 5,5 млн. грн.;

-       за рахунок інших субвенцій – 0,1 млн. грн.;

-       за рахунок міського бюджету – 46,7 млн. грн.

По спеціальному фонду – 48,4 млн. грн., або в 1,5 рази більше за рахунок понадпланових власних надходжень бюджетних установ.

В порівнянні з 2015 роком видатки на галузь збільшились на 28,2 млн. грн.

По загальному фонду бюджету за звітний період бюджетні асигнування спрямовано за такими напрямками:

-                лікарні (міські лікарні №№ 1, 3, 4, ЛШМД, міська дитяча лікарня №2) – 185,4 млн. грн.;

-                пологові будинки (міські пологові будинки № №1, 2, 3)– 47,5 млн. грн.;

-                поліклініки і амбулаторії (міські дитячі поліклініки № №3, 4, міський протитуберкульозний диспансер) – 21,8 млн. грн.;

-                стоматологічна поліклініка (КЗ ММР “Миколаївська міська стоматологічна поліклініка”) – 7,7 млн. грн.;

-                центри первинної медико-санітарної допомоги (КЗ ММР “Центр первинної медико-санітарної допомоги №№1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7”) – 93,8 млн. грн.;

-                інші заходи по охороні здоров'я (КУ ММР “Міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики”) – 3,4 млн. грн.

Станом на 1 січня 2017 року фінансується 20 закладів, з них 19 лікувально-профілактичних, 1 міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.

На підставі рішення Миколаївської міської ради від 11.08.2016 №6/4 Про припинення Державного закладу “Вузлова лікарня станції Миколаїв ДП “Одеська залізниця” припинено заклад “Вузлова лікарня станції Миколаїв ДП “Одеська залізниця”.

Штатна чисельність працівників галузі станом на 1 січня 2017 року становить 6808,5 шт. од., фактично зайнято посад 6602,0 шт. од.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам медичних закладів спрямовано 275,3 млн. грн. або 76,5 % до загальної суми видатків. В повному обсязі виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення медичним працівникам на суму 10,5 млн. грн.

На 01.01.2016 ліжковий фонд в звичайних стаціонарах складав 2000 ліжок, а на 01.01.2017 становить 1700 ліжок. Зміни ліжкового фонду відбулись на виконання постанови КМУ від 25.11.2015 №1024, наказу МОЗ України від 01.02.2016 №51 та на підставі розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 14.04.2016 №129-р.

Фактичні видатки на медикаменти у звичайних стаціонарах лікарень та пологових будинків склали 9,8 млн. грн. Вартість одного ліжко-дня становить 28,84 грн., що в середньому на 8,87 грн. більше від запланованого. Збільшення вартості одного ліжко-дня відбулося за рахунок власних надходжень установ та використання залишків медикаментів на складах, які були в наявності на 01.01.2016. Видатки на безкоштовний та пільговий відпуск медикаментів становлять 6,6 млн. грн. для 3777 чол.

На харчування у звичайних стаціонарах лікарень та пологових будинків у 2016 році фактично витрачено 4,6 млн. грн. Вартість одного ліжко-дня харчування становить 8,93 грн., що в середньому на 1,12 грн. більше від запланованого. Збільшення вартості одного ліжко-дня відбулося за рахунок власних надходжень установ та використання залишків продуктів харчування на складах, які були в наявності на 01.01.2016.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 29,6 млн. грн. (8,2 % від загального обсягу видатків загального фонду). Забезпечено стовідсоткове проведення розрахунків за комунальні послуги та спожиті енергоносії.

У 2016 році придбано слухових апаратів для пільгового контингенту на суму 0,1 млн. грн. для 63 чол. (у 2015 році – для 61 чол.).

За рахунок коштів бюджету розвитку (спеціальний фонд) на покращання матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я передбачено 27,9 млн. грн.,  видатки склали 27,8 млн. грн., в тому числі:

на придбання обладнання і предметів довгострокового користування заплановано 22,1 млн. грн., направлено – 22,1 млн. грн., з них:

 • 5,9 млн. грн. – медичне обладнання, меблі, електронні ваги (МЛ №1, МЛ №3, МЛ №4, ЛШМД, ДЛ №2, ПБ №1, ПБ №2, ПБ №3, ЦПМСД №1,2,3,4,5,6,7);
 • 0,4 млн. грн. – наркозно-дихальний апарат типу “БРИЗ" (ПБ №2, ПБ №3);
 • 5,7 млн. грн. – флюорографи для ЦПМСД №1,3,5,6 та міського протитуберкульозного диспансеру;
 • 2,4 млн. грн. – апарат УЗД (ДЛ №2);
 • 2,1 млн. грн. – ендохірургічний комплекс для ЛОР відділення (МЛ №4);
 • 2,2 млн. грн. – апарат ШВЛ (ПБ №2, ПБ №3, ЛШМД);
 • 0,8 млн. грн. – кардіодатчик для апарату УЗД (ДП №3,ЦПМСД №1,2,3,4,5,6,7);
 • 1,9 млн. грн. – комп’ютерна, побутова техніка (МЛ №3, МЛ №4, ДЛ №2, МПТД, ЦПМСД №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);
 • 0,5 млн. грн. з коштів на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради направлено на придбання медичного, комп’ютерного обладнання, меблів, побутової техніки, для лікарень, ДП №4 та ЦПМСД;
 • 0,2 млн. грн. за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців направлено на: придбання холодильника та пральної машини для міської лікарні №1, холодильної шафи для харчоблоку та візка для транспортування хворих для операційного відділення міської лікарні №3, інтрод’юсера, освітлювача операційного, відсмоктувача медичного, шприцевого дозатора для ЛШМД, системного блоку у зборі, багатофункціонального пристрою САNОN для ЦПМСД №7;

на капітальний ремонт заплановано 5,8 млн. грн., направлено – 5,7 млн. грн., з них:

 • 2,8 млн. грн. на капітальний ремонт міської лікарні №4 (заміна вікон, утеплення фасаду, заміна водопроводу та каналізації), капремонт апарату МРТ, капремонт із придбанням ліфтів;
 • 0,1 млн. грн. на капітальний ремонт покрівлі дитячої лікарні №2;
 • 0,6 млн. грн. – капітальний ремонт міської лікарні №1 - виготовлена проектно-кошторисна документація на капремонт неврологічного відділення лікарні та на капремонт дорожнього покриття лікарні, проведений капремонт автоклавної;
 • 0,35 млн. грн. – капітальний ремонт каналізаційно-насосної станції міської лікарні №3;
 • 0,5 млн. грн. – капітальний ремонт поліклінічного відділення естакади, виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт холу, приймального відділення лікарні швидкої медичної допомоги;
 • 0,6 млн. грн. – виконання проектних робіт по капітальному ремонту Енергоефективна термосанація будівлі корпусу жіночої консультації, будівлі акушерського корпусу, будівлі гінекологічного корпусу пологового будинку №3;
 • 0,1 млн. грн. – капітальний ремонт КЗ ММР «ЦПМСД №3»;
 • 0,06 млн. грн. – виготовлена проектна документація по капітальному ремонту приміщення КЗ ММР “ЦПМСД №4”;
 • 0,24 млн. грн. – виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено капітальний ремонт приміщень сімейної амбулаторії КЗ ММР «ЦПМСД №5»;
 • 0,05 млн. грн. – виготовлено проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту ганку з обладнанням пандусу КЗ ММР «ЦПМСД №6»;
 • 0,3 млн. грн. – виготовлена проектна документація та проведено капітальний ремонт приміщення КЗ ММР “ЦПМСД №7”.

Медична субвенція районному бюджету Вітовського району Миколаївської області для надання Жовтневою районною лікарнею медичних послуг населенню Корабельного району міста Миколаєва використана в сумі 25,3 млн. грн. (100 %) та невикористаний залишок субвенції  в сумі 0,3 тис. грн. повернено до міського бюджету.

 КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО– загальна сума видатків 120,1 млн. грн. (або 100,8% відносно затвердженого плану на рік з урахуванням змін), у тому числі по головних розпорядниках бюджетних коштів:

-          управління з питань культури та охорони  культурної спадщини Миколаївської міської ради – 116,6 млн. грн.;

-          управління освіти Миколаївської міської ради – 2,9 млн. грн.;

-          адміністрації Заводського, Корабельного, Інгульського та Центрального районів Миколаївської міської ради – 0,3 млн. грн., виконавчому комітету Миколаївської міської ради – 0,3 млн. грн. (видатки на проведення святкових заходів, відзначення пам’ятних дат);

Порівняно з 2015 роком видатки на культуру збільшились на 21,0 млн. грн.

Із загальної суми видатків на управління освіти Миколаївської міської ради по загальному фонду направлено на фінансування науково-педагогічної бібліотеки та на проведення святкових заходів – 2,8 млн. грн. (або 93,3%), по спеціальному фонду – 0,1 млн. грн. ( або 100%).

Із загальної суми видатків на управління з питань культури та охорони  культурної спадщини Миколаївської міської ради по загальному фонду направлено 85,2 млн. грн. (або 99,1%) та по спеціальному фонду – 31,5 млн. грн. (або 106,8% за рахунок понадпланових власних надходжень бюджетних установ).

По загальному фонду бюджету за звітний період бюджетні асигнування направлено за такими напрямками:

- централізовані бібліотечні системи для дорослих і дітей та науково-педагогічна бібліотека – 23,5 млн. грн.;

- будинки культури, Миколаївський міський палац культури «Молодіжний», Миколаївський міський палац культури і мистецтв, Миколаївський палац культури та урочистих подій, Миколаївський міський палац культури «Корабельний» – 12,6 млн. грн.;

- школи естетичного виховання дітей – 23,6 млн. грн.;

- надання фінансової підтримку КП «Миколаївські парки» та КУ Миколаївський зоопарк – 21,9 млн. грн.;

- БУ КІК «Дитяче містечко «Казка», централізована бухгалтерія, міський методичний центр, муніципальний театр студія та охорона пам’яток історії та культури – 4,3 млн. грн.

- на проведення святкових заходів, відзначення пам’ятних дат – 2,6 млн. грн.

В цілому по галузі фінансуються 28 установ, з них 2 установи, що отримують з бюджету фінансову підтримку.

Станом на 1 січня 2017 року штатна чисельність працівників галузі становить 1312 шт. од., фактично зайнято 1290 шт. од. На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ спрямовано 49,7 млн. грн., або 56,2% від обсягу видатків на галузь по загальному фонду. Заробітна плата виплачена стовідсотково. Фахівцям галузі виплачено 2,6 млн. грн. допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, 0,4 млн. грн. – щорічної грошової винагороди.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 5,3 млн. грн. (6,0 % від загального обсягу видатків загального фонду).

За рахунок коштів бюджету розвитку на покращання матеріально-технічної бази закладів культури передбачені видатки в сумі 26,4 млн. грн., видатки склали 26,1 млн. грн., або 98,9 %, у тому числі:

на придбання обладнання і предметів довгострокового користування заплановано – 15,9 млн. грн., направлено – 15,8 млн. грн., з них:

- 1,0 млн. грн. на поповнення бібліотечних фондів;

- 1,4 млн. грн. на придбання комп’ютерної техніки, кондиціонерів, меблів ДМШ№2;

- 1,6 млн. грн. на придбання комплектів звукового та світлового обладнання, костюмів та декорацій;

- 2,4 млн. грн. на придбання музичних інструментів;

- 1,5 млн. грн. на придбання дитячих майданчиків БУ КІК «Дитяче містечко «Казка»;

- 0,1 млн. грн. на виготовлення меморіальної дошки на честь видатного діяча Крючкова Ю.С. та обеліску героям війни;

- 7,8 млн. грн. на придбання мікроавтобусу, освітлювального та сценічного обладнання, звукової апаратури, сценічних костюмів, музичних інструментів  Миколаївському міському палацу культури «Молодіжний» за рахунок субвенції з державного бюджету;

на капітальні ремонти заплановано – 10,1 млн. грн., направлено – 9,9 млн. грн., з них:

- 1,4 млн. грн. на капітальний ремонт ЦМБ для дітей філії №4, філії №8, у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації;

- 5,4 млн. грн. на капітальний ремонт Центральної міської бібліотеки ім. М.Л.Кропивницького, філії №10, філії №13, у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації;

- 0,7 млн. грн. на капітальний ремонт ММПК "Молодіжний": ремонт сантехнічних приміщень будівлі концертного залу, приміщень вестибюльної групи будівлі концертного залу (закінчення робіт);

- 1,1 млн. грн. на капітальний ремонт даху Миколаївського міського палацу культури "Корабельний" (закінчення робіт), капітальний ремонт малої зали, стелі та сцени глядацької зали та заміну вікон (48 од.), в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації;

- 0,2 млн. грн. на капітальний ремонт фойє і коридору Великокорениського будинку культури, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації;

- 0,5 млн. грн. на капітальний ремонт стелі та сцени глядацької зали та заміну вікон (48 од.) Кульбакінського будинку культури, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації;

- 0,5 млн. грн. на капітальний ремонт ґанку будівлі, монтаж вентиляційної системи, облаштування водовідведення, вимощення будівлі, ремонт підлогового покриття дитячої школи мистецтв №2;

-  0,1 млн. грн. на виготовлення проекту капітального ремонту дитячої музичної школи №1 та дитячої музичної школи №5;

на капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) заплановано – 0,4 млн. грн., направлено – 0,4 млн.  грн. з них:

- 0,1 млн. грн. на придбання обладнання для КП ММР Миколаївські парки;

- 0,1 млн. грн. на виготовлення проектно - кошторисної документації  капітального ремонту туалету КП ММР Миколаївські парки;

- 0,2 млн. грн. на встановлення камер відеоспостереження в КУ Миколаївський зоопарк.

Крім того, за рахунок власних надходжень бюджетних установ галузі «Культура» на покращання матеріально-технічної бази витрачено 0,5 млн. грн. на придбання комп’ютерної та оргтехніки, сценічного обладнання, музичного обладнання, проведення експертизи проектно – кошторисної документації на капітальний ремонт БУ КІК «Дитяче містечко «Казка», капітальний ремонт ДШМ№2.

 На ФІЗИЧНУ КУЛЬТУРУ  І  СПОРТ направлено 67,5 млн.  грн.(або 99,8 % відносно затвердженого плану на рік з урахуванням змін), у тому числі по головних розпорядниках бюджетних коштів:

-                      управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради – 66,9 млн. грн.

-                      адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради на фінансування стадіону «Юність» Заводського району – 0,6 млн. грн. 

Порівняно з 2015 роком видатки на фізичну культуру та спорту збільшились на 20,6 млн. грн.

Із загальної суми видатків на управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської  міської  ради  по загальному фонду бюджету направлено 52,9 млн. грн. (або 99,8%) та по спеціальному фонду – 14,0 млн. грн. (або 74,5 %).

У звітному періоді направлено бюджетні асигнування за такими напрямами:

-                навчально-тренувальна робота спортивних шкіл – 27,5 млн. грн.;

-                фінансова підтримка спортивних споруд (ДЮСОК, комунальна установа “Центральний міський стадіон”) – 7,0 млн. грн.;

-                централізована бухгалтерія – 1,3 млн. грн.;

-                забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школою вищої спортивної майстерності – 4,9 млн. грн.;

-                проведення 252 навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту – 4,4 млн. грн.;

-                фінансова підтримка громадській організації фізкультурно-оздоровчому клубу інвалідів “Вікторія”, Муніципальному футбольному клубу "Миколаїв", громадській організації "Муніципальний баскетбольний клуб "Миколаїв"–1,5 млн. грн.;

-                виплата стипендії 23 кращим спортсменам міста в сумі 0,3 млн. грн., винагороди чемпіонам, призерам Олімпійських та Паралімпійських ігор 2016 року в сумі 0,2 млн. грн.;

-                фінансова підтримка чотирьом дитячо-юнацьким спортивним школам, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності –5,8 млн. грн.

Станом на 1 січня 2017 року штатна чисельність працівників галузі становить 725шт. од., фактично зайнято 710 шт. Займаються у спортивних школах 4788 дітей, з якими працюють 309 тренерів.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 29,9 млн. грн. або 55,9% від обсягу видатків на галузь по загальному фонду. При наданні щорічної відпустки тренерам виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення на загальну суму 0,4 млн. грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 3,6 млн. грн. або 6,7 % від загального обсягу видатків загального фонду та проведено розрахунки в повному обсязі.

На 2016 рік за рахунок надходжень до бюджету розвитку (спеціального фонду) управлінню у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської радипередбачені видатки в сумі 18,3 млн. грн., видатки склали 12,7 млн. грн., в тому числі:

на придбання обладнання і предметів довгострокового користування заплановано – 3,6 млн. грн., виконано – 3,5 млн. грн., з них:

-2,1 млн.грн. направлено на придбання спортивного інвентарю (човни,весла, сітка батутна,татамі, стіл тенісний,тренажери,фехтувальні апарати, велосипеди, сітки футбольні,  ринг боксерський та інше);

- 0,7 млн.грн. - на придбання автомобілю для СДЮСШОР з велоспорту ;

- 0,1 млн. грн. - на придбання комп’ютерної техніки;

- 0,2 млн. грн. - на  придбання радіоапаратури та звукового обладнання ;

-0,3 млн.грн. - на придбання побутової техніки (кондиціонери, телевізори, холодильники, котел опалювальний та інше);

на капітальні ремонти заплановано – 14,7 млн. грн.,  виконано – 9,2 млн. грн., з них:

- 0,5 млн. грн. – ремонт покрівлі, фасаду та вимощування будівлі централізованій бухгалтерії;

- 1,6 млн.грн. - ремонт спортивної зали,  покрівлі та фасаду СДЮСШОР № 6 та СДЮСШОР з велоспорту;

- 1,0 млн. грн.- ремонт інженерних мереж, покриття спортивного залу та яхт - клубу ДЮСОК;

- 0,3 млн.грн. – капітальний ремонт мереж водо,- електропостачання СДЮСШОР з фехтування;

-0,2 млн.грн. – капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та сповіщення в ДЮСШ № 1;

-1,8млн.грн.– капітальний ремонт приміщень, покрівлі та стадіону ДЮСШ №3,№5;

-2,3 млн.грн. – капітальний ремонт роздягалень, адмінбудівлі та благоустрій території КУ «Центральний міський стадіон»;

- 1,5 млн.грн. - ремонт покрівлі веслувальної бази ШВСМ.

Крім того, за рахунок власних надходжень бюджетних установ по галузі на покращання матеріально-технічної бази витрачено 0,1 млн. грн. на придбання комп’ютерної техніки, спортивного інвентарю для ДЮСШ №5, КДЮСШ «Комунарівець, СДЮСШОР №4, ДЮСОК та проведення експертизи проектно–кошторисної документації ШВСМ.

Видатки на СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  в цілому склали 835,9 млн. грн. або 99,8% від річного плану, у тому числі по загальному фонду – 822,5 млн. грн., або 99,9% та спеціальному фонду – 13,4 млн. грн., або 97,8%.

            По загальному фонду на фінансування  пільг ветеранам війни та праці, дітям війни, ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, іншим пільговикам, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітним сім'ям та житлових субсидій бюджет міста за 2016 рік отримав з державного бюджету 318,0 млн. грн. субвенцій,  з яких 292,8 млн. грн.  було проведено централізованими розрахунками та 25,2 млн. грн. перераховано грошовими коштами. Дані кошти були профінансовані на відшкодування пільг та житлових субсидій населенню на:

-     оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло,- водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття – 316,9 млн. грн. (99,7% від загальної суми пільг);

-     придбання твердого палива та скрапленого газу – 1,1 млн. грн. (0,3% від загальної суми пільг).

          Видатки на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу за рахунок отриманої субвенції з державного бюджету за 2016 рік склали 460,0 млн. грн.

             За рахунок субвенції з обласного  бюджету проведені видатки на загальну суму 3,3  млн. грн., у тому числі: витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 0,3 млн. грн.; пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 0,5 млн. грн.; компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт технічне обслуговування автотранспорту та установку телефонів інвалідам І чи ІІ груп – 0,2 млн. грн.; одноразова матеріальна допомога учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні  та річниці визволення України від фашистських загарбників – 1,6 млн. грн.; одноразова матеріальна допомога сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані – 0,3  млн. грн.; передплата періодичного друкованого видання для учасників бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією – 0,1 млн. грн.; одноразова матеріальна допомога громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи – 0,2 млн. грн.; одноразова матеріальна допомога дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та під час участі в антитерористичній операції (АТО) на сході України – 0,1млн. грн.

За рахунок коштів міського бюджету по загальному фонду  профінансовано 41,2 млн. грн., у тому числі за такими напрямами:

-          міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 15,7 млн. грн.;

-          міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів – 1,8 млн. грн.;

-          грошова компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 1,3 млн. грн.;

-          міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  – 1,2 млн. грн.;

-          реалізація соціальних програм і заходів з питань молоді, з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, з питань сім’ї – 1,5 млн. грн.;

-          виплату кращим студентам міста стипендій міського голови та міської ради – 0,2 млн. грн.;

-          заходи з відпочину дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до категорій дітей, визначених Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» - 5,6 млн. грн.;

-          центр реінтеграції бездомних громадян та міський притулок для громадян похилого віку та  інвалідів  - 4,3 млн. грн.;

-          одноразова матеріальна допомога учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та річниці визволення України від фашистських загарбників, щомісячна матеріальна допомога учасникам визволення м. Миколаєва  від фашистських загарбників – 1,6 млн. грн.;

-          одноразова грошова допомога громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради, адресна грошова допомога до державних свят та знаменних дат  – 2,2 млн. грн.;

-          звільнення учасників АТО, членів їх сімей від сплати за користування житлом (квартирної плати) незалежно від форми власності житлового фонду до встановлення статусу учасника бойових дій, інваліда війни; адресна грошова допомога на виготовлення проекту відведення земельних ділянок для індивідуального будівництва учасникам АТО та сім"ям, члени яких загинули під час проведення АТО– 0,2 млн. грн.;

-          адресна грошова допомога сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій учасників АТО – 1,0 млн. грн.;

-          одноразова матеріальна допомога громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи – 0,2 млн. грн.;

-          одноразова матеріальна допомога громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 2,3 категорії та дружинам (чоловікам) померлих учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 1,0 млн. грн.;

-          адресна грошова допомога для часткової компенсації вартості житлово-комунальних послуг інвалідам по зору  І чи ІІ груп – 0,2 млн. грн.;

-          адресна грошова допомога інвалідам війни в Афганістані,  сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані – 0,5 млн. грн.;

-          адресна грошова допомога на встановлення 100% знижки плати за користування житлом та комунальними послугами учасникам бойових дій в Афганістані, які стали інвалідами внаслідок загального захворювання, адресна грошової допомоги на виготовлення проекту відведення земельних ділянок для індивідуального будівництва учасникам бойових дій в Афганістані – 0,1млн. грн.;

-          адресна стипендія особам похилого віку, якім виповнилось 100 і більше років – 0,1 млн. грн.;

-          щомісячна персональна надбавка та пільги Почесним громадянам міста Миколаєва – 0,1  млн. грн.;

-          адресна стипендія міської ради членам сімей Героїв Радянського Союзу, які брали участь у визволенні міста Миколаєва від німецько- фашистських загарбників у складі загону 68 десантників під командуванням К.Ольшанського, адресна грошова допомога вдовам осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною, вдовам осіб з особливими трудовими заслугами перед Батьківщиною – 0,1 млн. грн.;

-          оплата послуг за доставку трупів з місць подій до бюро судово-медичної експертизи, поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовились рідні, у разі їх смерті вдома або на вулицях міста, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста – 0,1 млн. грн.;

-          допомога на поховання деяких категорій осіб – 0,3 млн. грн.;

-          соціальний захист осіб без визначеного місця проживання із застосуванням механізму соціального замовлення – 0,4 млн. грн.;

-          забезпечення проведення новорічних заходів для дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей тощо – 0,2млн. грн.;

-          оплата громадських робіт тимчасового характеру, що мають суспільно корисну спрямованість та відповідають потребам територіальної громади, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, для забезпечення тимчасової зайнятості зареєстрованих безробітних та інших категорій осіб, відповідно до чинного законодавства – 0,5 млн. грн.;

-          фінансова підтримка громадським організаціям інвалідів і ветеранів міста на загальну  суму 0,8 млн. грн.

За рахунок спеціального фонду кошти освоєні в 13,4млн.грн.,  з них:

-            за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов була виплачена грошова компенсація для отримання жилих приміщень сім’ям загиблих військовослужбовців на загальну суму 5,4 млн. грн.;

-            кошти бюджету розвитку – 6,4 млн. грн., у т. ч. на придбання: для міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 19 персональних комп’ютерів, 3 системних блоків, 3 багатофункціональних пристроїв,  пральної машини – 0,3 млн. грн.; для міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів мікроавтобусу, 2 принтерів, 2 системних блоків,багатофункціонального пристрою,мультимедійної системи, ноутбуку, фонтану –2,1млн. грн.; для міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів  пральної та сушильної машини, 4 комп’ютерної системи та принтерів та для центру реінтеграції бездомних громадян  5   комп’ютерних систем та принтеру – 0,1 млн. грн. Проведено капітальні ремонти: приміщення та даху міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  в тому числі проектні роботи, технагляд  та експертиза на суму 0,8млн. грн.; будівель, у т.ч. покрівель, приміщень, мереж електроосвітлення, огорожі у структурних підрозділах міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), капітального ремонту автомобільного транспорту міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 1,1млн. грн.; приміщень будівлі міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів та мережі електроосвітлення, в тому числі технагляд, проектні роботи та експертиза на суму 1,9млн. грн.; системи опалення житлового корпусу міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів на суму 0,1млн. грн.;

-            кошти за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 1,6 млн. грн.

 

       Назабезпечення діяльності ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  передбачено видатків  94,9 млн. грн., фактично виконано  92,5 млн. грн. або  97,5 % від плану на звітний період.

            За рахунок надходжень до бюджету розвитку спеціального фонду на капітальні видатки спрямовано 7,6 млн. грн.:

             - капітальний ремонт – 3,8 млн. грн

 -  придбання обладнання та предметів довгострокового користування – 3,8 млн. грн.

 На ПРАВООХОРОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ з метою виконання  заходів Програми профілактики злочинності на території міста Миколаєва «Правопорядок» направлено  на фінансування громадських  формувань з охорони громадського порядку  0,8  млн. грн. або 99,8 % до плану на звітний період (головні розпорядники коштів – адміністрації районів міста).

 На видатки ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА на 2016 рік передбачені кошти у сумі 423,0 млн. грн., у тому числі по загальному фонду – 203,8 млн. грн., по спеціальному фонду – 219,2 млн. грн. За звітний період використано 332,3 млн. грн., у тому числі: по загальному фонду бюджету – 180,2 млн. грн., або 88,4%  до  річного плану; по спеціальному фонду бюджету – 152,1 млн. грн., що складає  69,4 % до  річного плану.

 На  утримання житлово-експлуатаційного господарства на рік по загальному фонду бюджету передбачені кошти у сумі 36,8 млн. грн. Видатки складають 33,2 млн. грн., або 90,2% від запланованих призначень на рік, які використано:

 Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради – 28,6 млн. грн. на утримання і поточний ремонт житлового фонду, на забезпечення підтримки  житлових комунальних підприємств для утримання, експлуатації житлового фонду, підготовки до зимового періоду;

Адміністраціями районів на влаштування 78 дитячих спортивних майданчиків, а саме:

-Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради – 1,5 млн. грн. (ЖДП-861; 345;437; вул. Шосейна,112; вул. Млинна, 33, 16, вул. Чкалова, 85, 99, вул. 2 Слобідська; вул. Громадянська, 42-Б; вул. Лазурна, 16, 16-А, 16-Б, 16-В; вул. Лазурна, 28-Б; вул. Даля, 28; вул. Крилова, 50, 50-А; вул. Лазурна, 42-В; вул. Озерна, 45, 47; вул. 8 Березня, 14; вул. Заводська, 27/1, 27/4; вул. Шосейна, 112; вул. Гарнізонна, 10-А; вул. Крилова, 18, 16; пр. Центральному 28, 30, 32; вул. Шосейна, 11; вул. Садова, 46/1; вул. Громадянська, 42-44; вул. Лазурна, 4, 4-А; вул. 3 Слобідська, 107/3, 107/4);

-Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради – 1,1 млн. грн. (вул. Прибузька біля школи юннатів (огорожа); вул. Глинки, 3, 5, 7; вул. Металургів, 34; вул. Самойловича, 30, 30а, 30б; вул. Тернопільська, 79а; вул. Артема, 24-26; вул. Океанівська, 28, Богоявленський, 340/2; вул. Ленінградська, 1а, 1б, 1в; вул. Вокзальна, 59; вул. Океанівська, 1, 1а; пр. Корабелів, 12; вул. Айвазовського, 3; пр. Корабелів, 12- б; пр. Богоявленський, 285; вул. Знаменівська, 39);

-Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради – 0,5 млн. грн. (пр. Богоявленський, 35; вул. Електронна,56А; вул. Космонавтів,138 г; вул. 11 Продольна, 45; вул. Казарського, 1/5; вул. Космонавтів,84,86; вул. 12 Продольна, 44; вул. Миколаївська,20; вул. Горького,24; вул. Космонавтів,58; вул. Нагорна87/1,89);

-Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради – 1,5 млн. грн. (вул. Чорноморська, 6; вул. Матвіївська, 23-25; вул. Мостобудівників,6,8; вул.3-я Слобідська, 24-26; пр. Героїв Сталінграду, 12, 79-81; вул. Адміральська, 2, кор.7; вул. Верхня, 68; вул. Перекопська, 48; вул. Христо Ботєва; вул. Нікольська, 40, 53; вул. Архітектора Старова, 4в, 10; вул.2-га Військова, 28; вул. Колодязна, 11; пр. Центральний,122, 138, 171, 173, 184; Одеське шосе, 53А, 84-86, 96; вул. Флотська, 119; вул. Севастопольська, 43/1; вул. Хвойна, 39; вул. Очаківська, 1; вул. Оберегова, 6; пр. Героїв України, 15в, 69-71; вул. Олександра Матросова, 75; вул. Адміральська, 19).

 По спеціальному фонду бюджету, з урахуванням змін, передбачені кошти у сумі  0,9 млн. грн., за звітний період використані кошти у сумі 0,9 млн. грн., які  спрямовані на придбання обладнання та  улаштування   спортивних,  дитячих  майданчиків у дворах, а також у межах мікрорайонів.

         На капітальний ремонт житлового фонду у  2016 році по спеціальному  фонду  бюджету  передбачені видатки у сумі  83,2 млн. грн., (в т.ч.  4,4 млн. грн. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)/ Витрачено за  звітний період 67,3 млн. грн., що складає 80,8 %  від річного плану, які були використані на капітальний ремонт житлового фонду, а саме: ремонт покрівель,  післяекспертний ремонт та модернізацію ліфтів, виконувались роботи по ремонту  внутрішньобудинкових мереж, інші загально-будівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду.

 На дотацію житлово-комунальному господарству по загальному фонду бюджету на 2016 рік заплановано 2,0 млн. грн., витрачено 1,7 млн. грн., або 87,2% від запланованого, у тому числі:  вивезено 672,6 куб.м  рідких відходів з території   Заводського та Центрального районів,   Департаментом ЖКГ ММР  проведено  робіт по дератизації та дезінсекції житлового фонду комунальної власності міста, надано дотацію на покриття різниці між економічно обґрунтованим тарифом на виробництво одного літра питної води з бювету ТОВ «ЮР-АКВА-1400»  та тарифом, встановленим мешканцям мкр. В. Корениха та надано фінансову підтримку 2 комунальним підприємствам.

По спеціальному фонду бюджету за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, а саме надання послуг з технічного нагляду заплановані видатки на утримання служби технічного нагляду департаменту житлово-комунального господарства ММР  у сумі  1,3 млн. грн., кошторисні призначення з урахування змін - 7,2 млн. грн. (а саме: 2,4 млн. грн. – залишок на початок звітного року, 4,8 млн. грн. - надійшло за послуги в звітному періоді). Видатки за звітний період складають 2,3 млн. грн.

 По спеціальному фонду бюджету на капітальний ремонт житлового фонду об’єднань  співвласників багатоквартирних будинківзаплановані  видатки  у загальній сумі 6,8 млн. грн. За звітний період  виконано робіт по капітальному ремонту житлового фонду ОСББ на суму 5,9 млн. грн.

 По загальному фонду бюджету на Водопровідно-каналізаційне господарство  у 2016 році на поточний ремонт водопроводу в Корабельному районі та  розрахунок норм водопостачання та водовідведення Департаменту ЖКГ по загальному фонду бюджету міста передбачені видатки у сумі 0,4 млн. грн. За звітний період використано на зазначені цілі 0,4 млн. грн.

         На благоустрій міста по загальному фонду бюджету на 2016 рік заплановані кошти  у сумі у сумі 157,5 млн. грн.  За звітний період використано 138,6 млн. грн., або 88,0% від запланованого на рік. За рахунок цих коштів  виконані  наступні  роботи: 1,3 млн. грн. використані   на придбання 985 контейнерів для збору сміття,  0,9 млн. грн. використано на придбання 3803  одиниць лавок, урн, аншлагів  та   іншого обладнання для благоустрою міста,

2,0 млн. грн. використано на придбання піщано-солевої суміші для зимового утримання доріг;

-          для  збереження та утримання у  належному стані зеленої зони міста  витрачені кошти у  сумі 20,9 млн. грн., за рахунок яких виконані роботи по утриманню зелених насаджень вулиць,  бульварів, парків, скверів міста: здійснено покіс та очищення від опалого листя газонів; виконані роботи по знесенню та обрізці дерев (знесено сухі та аварійні дерева); проведено корчування, облаштування квітників у районах міста;

- для забезпечення безаварійного  функціонування мереж зовнішнього освітлення  на утримання  та поточний ремонт мереж  – 16,4 млн. грн.,  за рахунок яких  виконані роботи по утриманню аварійно-диспетчерської служби, ліквідовано  пошкодження електромереж, огляд та обслуговування  повітряних ліній, зняття показників з  840 од. лічильників, виконувались роботи по заміні електричних ліхтарів, світильників, оголовників,  патронів,  котушок,  трансформаторів струму. Роботи з утримання мереж зовнішнього освітлення виконувалися по таких об’єктах: пр. Центральний, вул. Кузнецька, пр. Миру, вулиці Погранична, Рибна, Космонавтів, Генерала Карпенка,  Даля, Купорна, Жукова,  Садова,  В.Морська, Чехова, Херсонське шосе,   Театральна,  Соборна,  Адміральська; поточний ремонт виконано по вулицях:  Гаражна,  Погранична, Свиридова, Курортна, Дмитрієва, Казарського, Велика Морська,  Дунаєва, 8,9,10 Лінія, 8 Повздовжня, 6 Воєнна, Севастопольська, Молодогвардійська, пр. Центральний, Нагорна, Ленінградська, Крилова, Новобудовна, пр. Богоявленський до хлібозаводу, Космонавтів ;

- утримання та поточний ремонт  штучних споруд, очищення та ремонт зливової каналізації по вулицях міста; зимове утримання доріг на суму – 18,5  млн. грн.;

-  на  утримання та поточний ремонт  МАФ – 3,4 млн. грн., за рахунок яких  виконувались роботи по   ремонту лав,   утриманню та ремонту чаш фонтанів, квітників та тротуарного покриття у скверах: Каскадний, Набережний, Каштановий,  Сиваській, Чорнобильців, Святого Миколая, біля обласної державної адміністрації;

- 3,7 млн. грн. використано на  утримання, поточний ремонт та прибирання кладовищ Мішковського, Корабельного, Староруського,  кладовища  біля с. Балабанівка, Варварівського, Тернівського, Матвіївського, Ш.Бальського, загальною площею 68,3 тис. кв. м та  догляд за 2-ма пляжами;

- утримання  технічних засобів регулювання дорожнього руху – 7,1 млн. грн., за рахунок яких здійснена експлуатація світлофорів,  ЦУП АСУДР, світлофорних об’єктів «Зелена хвиля», установка та заміна дорожніх знаків, пішохідного огородження, проведено нанесення дорожньої розмітки;

- поточний ремонт  39 од. контейнерних майданчиків  на загальну суму 0,8 млн. грн.;

- ліквідовано 75450,6 куб. м  звалищ   на суму 7,3 млн. грн.;

- виконувались роботи по прибиранню магістральних вулиць міста ручним методом загальною площею 23631,42 тис.кв.м на суму 8,4 млн. грн. та механізоване прибирання загальною площею 38010,03 тис. кв.м на  суму 22,9 млн. грн.;

- для забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови виконані роботи по поточному ремонту 39 контейнерних майданчиків  та 2 зупиночних навісів на загальну суму 0,9 млн. грн.;

- оплачено за використану електроенергію для зовнішнього освітлення вулиць міста –11,8 млн. грн., оплачено за електроенергію, використану світлофорними об’єктами, - 1,6 млн. грн., виконувались роботи по транспортуванню  та розподілу електричної енергії для освітлення вулиць  на суму 9,2 млн. грн., а саме:  роботи по ліквідації пошкоджень, коротких замикань та обривів, виконувався монтаж кабелю, лічильників, трансформаторів струму; 

- 0,1 млн. грн. використані  на  оплату за газ на меморіалі «Вічний вогонь».;

-  1,4 млн. грн.  спрямовані на  фінансову підтримку комунальних підприємств, які виконували роботи по благоустрою міста.

      По спеціальному фонду бюджету, з урахуванням змін, передбачені кошти у сумі  97,4 млн. грн., (в т.ч. 12,0 млн. грн. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій). Видатки складають 47,1 млн. грн., (в т.ч. 7,5 млн. грн. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) у тому числі: придбане обладнання, інвентар та спецтехніка для благоустрою на суму  25,4 млн. грн.;  суму 21,7 млн. грн. спрямовано на капітальний ремонт тротуару у Корабельному районі (1,0 млн. грн.), виготовлення 20 проектів та ремонт майданчиків під контейнери для сміття на суму 0,6 млн. грн., на капітальний ремонт 39 зупиночних павільйонів  на суму 3,1 млн. грн., капітальний ремонт 1739 кв. м тротуарів на суму 1,0 млн. грн., Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення у Центральному районі м. Миколаєва з використанням енергозберігаючих технологій – 2,7 млн. грн.  решта коштів використана на ремонт побутового та комунального обладнання, утримання у належному стані міських кладовищ

       На впровадження засобів обліку в поточному році  за рахунок коштів загального фонду міського бюджету департаменту ЖКГ передбачено 1,1 млн.грн. За звітний період виконано та оплачено робіт на суму 0,7 млн. грн.  

По спеціальному фонду бюджету, з урахуванням змін, передбачені кошти у сумі  29,4 млн. грн., у тому числіпридбання обладнання, спецтехніки – 0,2 млн. грн., по капітальним ремонтам  – 29,2 млн. грн. Витрачено 28,6 млн. грн., які спрямовані на  здійснення заходів із впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води і теплової енергії.

По загальному фонду бюджету на збір та вивезення сміття адміністрації Заводського  району на рік передбачені кошти у сумі 0,4 млн. грн., витрачено 0,3 млн. грн., що складає 65,8%  від запланованого на рік.  За рахунок зазначених коштів вивезено 5349 куб. м сміття з мкр. Велика Корениха.

На інші заходи у сфері житлово-комунального господарства по загальному фонду бюджету на рік передбачені кошти у сумі 5,6 млн.грн., видатки складають 5,3 млн.грн., за рахунок яких виконані роботи на суму 0,5 млн.грн. по очищенню вулиць від померлих тварин (підбору трупів 1120 собак та котів) та знесені  455 об’єктів  незаконно встановлених  МАФ  на суму 1,0 млн.грн.,  доставлено з місць подій  1029 трупів  на суму 0,6 млн.грн.; видатки   у сумі 3,2 млн.грн. спрямовані КП “Центр захисту тварин” на фінансування заходів для  забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та  тварин.

 На БУДІВНИЦТВО та реконструкцію об’єктів бюджету розвитку освоєні кошти за звітний період становлять 76,1 млн. грн., у тому числі:

      - на будівництво, реставрацію, реконструкцію, технічне переоснащення, проектні роботи закладів освіти – 20,4 млн. грн., з них ДДЗ у мкр. Північний, гімназії №2, навчальних приміщень та будівлі МСШ "Академія дитячої творчості", спортивної зали Економічного ліцею № 1, котельних ЗОШ № 4,45,29, покрівель ДНЗ №№ 67,60,115 та ЗОШ №№ 64, 40, 54, 20,59, гімназії №4; будівлі ДНЗ № 138; Першої української гімназії; системи керування опаленням теплового пункту: палацу творчості учнів, ДНЗ №№12, 139,133,144,5,17, ЗОШ №№ 30, 28, 36,33,3,24; спортивного майданчику ЗОШ №44.

        - на будівництво, реставрацію, реконструкцію та проектні роботи установ  та закладів   фізичної культури і спорту  – 8,9 млн. грн.,  у т.ч. елінгу №1 ДЮСШ № 2, спортивного майданчика та центрального футбольного поля № 1 Центрального міського стадіону, приміщення ДЮСШ № 3, трансформаторної підстанції для електропостачання Центрального міського  стадіону, фасаду і даху будівлі та спортивного корпусу для СДЮСШОР з фехтування;

              - на придбання, реконструкцію, проектні роботи закладам охорони здоров’я  – 10,7 млн. грн.,  з них: приміщення під розміщення сімейної амбулаторії №1 КЗ ММР "ЦПМСД№5", існуючої будівлі амбулаторно-поліклінічного відділення міської поліклініки №4 по пров. Герцена, 2, наявних  приміщень реабілітаційного центру міської дитячої поліклініки №1 по пров. Кобера, 15-а під розміщення сімейної амбулаторії та для влаштування рентгенкабінету, сімейної амбулаторії  № 4 ЦПМСД № 2 по вул. 11 Поздовжня, 45; існуючого будинку (літ. Н-1 автоклавна - кафе) під розміщення травматологічного пункту МЛШМД за адресою: вул. Корабелів, 14-в; сімейної амбулаторії  №4 по вул.Чкалова,93 центра первинної медико-санітарної допомоги №3; будівель лікувально-профілактичних закладів під квартири для медичних працівників; системи опалення міської лікарні №4 та міському пологовому будинку №2 по вул. Будівельників,8; приміщення під розміщення сімейної амбулаторії №1 КЗ ММР "ЦПМСД №5" за адресами: вул.Привільна,41/1 та вул.Привільна,41/3; сімейної амбулаторії  КЗ ММР «ЦПМСД №1» провулок 1 Шосейний,1.

     - на реконструкцію проектні роботи та експертизу будівлі по вул. Миколаївській, 26 для розміщення управління соціальних виплат і компенсацій Ленінського району та  навісу у відділеннях Ленінського району міського територіального центру за адресою: вул.12 Поздовжня,50-А- 0,4 млн. грн. 

    - на будівництво, реконструкцію ,реставрацію закладів культури – 11,4 млн. грн., з них павільйону-кафе з підвалом під культурно-ігровий комплекс в БУ ММР КІК"ДМ"Казка", приміщення для жирафів з літніми вольєрами та оглядового пішохідного містка між вольєрами слоновника та жирафника у КУ Миколаївський зоопарк, господарчого приміщення Малокорениського будинку культури, нежитлових приміщень по вул. Спаській, 23 під дитячу художню школу та по пров. Прорізному, 21 під дитячу музичну школу; концертної зали  та благоустрою прилеглої території ММПК "Молодіжний"; музичної школи №8 по вул.1 Госпітальна,1.

        - будівництво берегоукріплювальних споруд уздовж р. Південний Буг в районі старого кладовища в мкр. Соляні (вул. Берегова) -  0,8 млн. грн.;

        - будівництво мереж вуличного освітлення  перегону, між вул. Маячною - вул. Менделєєва – 4,7млн. грн.;

        - нове будівництво тролейбусної лінії по вул.Лазурній та вул.Озерній – 0,5 млн. грн.;

        - будівництво   радіофікованої АСУДР(ІІ черга)(світлофорні об’єкти) – 2,2млн. грн.;

        - будівництво огорожі міського полігону твердих побутових відходів в селищі В.Корениха – 1,0 млн. грн.;

        - будівництво світлофорних об’єктів – 0,4 млн. грн.;

        - будівництво водопроводу в мкр. Тернівка – 2,6 млн. грн.;

        -  реконструкція житлового будинку по вул. Айвазовського, 3 – 2,4 млн. грн.;

        - реконструкція диспетчерського обладнання у багатоповерхових житлових будинках – 2,5 млн. грн.;

        - розробку схем та проектних рішень масового застосування – 1,2 млн. грн.;      

        - придбання житла воїнам-інтернаціоналістам (членам їх сімей) – 0,8 млн. грн.;

         - нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій-0,9 млн.грн.;

         - нове будівництво дитячого спортивно-ігрового комплексу «Лінкор» на території містечка «Корабельний» по  пр. Богоявленському,  325, 327 та благоустрій території -0,7 млн. грн.;

- придбання житла для створення дитячого будинку сімейного типу-2,0 млн. грн.;

- на здійснення заходів, пов’язаних з виконанням  постанови  Заводського районного суду м.Миколаєва від 12.03.2016 до справи № 487/6981/15-а (на придбання квартири громадянам, які проживали в будинку по вул.Лазурній, 40,  пошкодженім внаслідок надзвичайної ситуації, що склалася 12.05.2014) за рахунок резервного фонду - 0,8 млн. грн.

        -  та інших об’єктів 0,8 млн. грн.

 

На виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2015-2018 рокипо ЗЕМЛЕУСТРОЮ на 2016 рік з урахуванням змін управлінню земельних ресурсів Миколаївської міської ради передбачені видатки у сумі 0,2 млн. грн., які направлені на створення автоматизованої системи ведення земельного кадастру, функціонування автоматизованої програми щодо обліку та контролю за надходженням орендної плати за землю, забезпечення підготовки документації із землеустрою, експертної оцінки землі для проведення земельних торгів та забезпечення проведення земельних торгів, виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності, проведення експертної грошової оцінки земель.

 

По галузі  «ТРАНСПОРТ ТА ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО» на 2016 рік передбачені видатки у сумі 316,7 млн. грн., у тому числі: по загальному фонду бюджету – 106,1 млн. грн., по спеціальному –  210,6 млн. грн.

         По загальному фонду передбачено компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 50,2 млн. грн. та витрачено 50,2 млн. грн., а саме:

-          виконавчому комітету Миколаївської міської ради – 31,4 млн. грн.;

-          управлінню освіти Миколаївської міської ради – 3,6 млн. грн.;

-          департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради – 15,3 млн. грн.

Транспортні послуги по перевезенню мешканців м. Миколаєва пільгових категорій протягом звітного періоду здійснювали підприємства: ДП «Адміністрація річкових портів», ТОВ «Євротранстехсервіс» КП ММР «Миколаївелектротранс».

На компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян автотранспортом  на 2016 рік передбачено 0,1 млн. грн. У звітному періоді кошти використані в повному обсязі.

На компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян річковим транспортом у бюджеті міста на 2016 рік передбачено 0,5 млн. грн., які використані в повному обсязі.

На компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом  КП ММР «Миколаївелектротранс» на 2016 рік передбачено 18,2 млн. грн., з них 3,6 млн. грн. – на перевезення школярів. За звітний період підприємству перераховано кошти у сумі 18,2 млн. грн., у т.ч. на перевезення школярів – 3,6 млн. грн.

На інші заходи у сфері електротранспорту КП ММР “Миколаївелектротранс“ на  2016 рік за рахунок коштів міського бюджету передбачено видатки у сумі 31,4 млн. грн., які освоєно в повному обсязі.

На проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням  автомобільних доріг на 2016 рік  з урахуванням змін передбачені видатки у сумі 266,5 млн. грн., у тому числі у тому числі: по загальному фонду бюджету – 55,9 млн. грн., по спеціальному – 210,6 млн. грн.

Видатки за звітний період – 221,4 млн. грн., у тому числі:

по загальному фонду бюджету –  46,1 млн. грн., у тому числі:

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради – 42,4 млн. грн.;

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради – 0,1 млн. грн. (вул. 4 Слобідська від вул. Чкалова до вул. Погранична до вул. Кузнецька та від вул. Кузнецька до вул. Млинна);

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради – 1,6 млн. грн. (вул. Ольшанців; вул. Львівська; вул. Оранжерейна; вул. Прибузька; пров. Колективний; пров. 5-й Прибузький; вул. Рибна вздовж буд.№57 (бордюри); пр. Богоявленський (з'їзд з мосту праворуч); вул. Ольжича від Богоявленського до № 71; вул. Ольжича від № 1 до № 5а; пров. Л.Українки; вул. Янтарна; вул. Толстого; вул. Рильського в районі Торгової площі);

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради – 0,2 млн. грн. (вул. 9 Поздовжня від вул. 1 Лінія до вул. 3 Лінія);

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради – 1,8 млн. грн. (Планування земляного полотна у мкр. Матвіївка, Тернівка, Варварівка; вул.Гастелло ріг вул. Очаківської (дорога до д/с); вул. Північна від вул. Очаківської до вул. Бузької; вул. Силікатна; вул. Верхня - вул. Матвіївська - вул. Лісова (маршрут №48); вул. Новоодеська від проспекту Героїв Сталінграду до житл.буд. №60-а; вул. Флотська; вул. Польова від вул. Силікатна до ж.б. №4-а; вул. Курчатова; вул. Гастелло від вул. Березанської до вул. Ламбертівської; вул. Очаківська від вул. Північна до вул. Веселинівська; пров. 1-й Інгульський; пров. Герцена; вул. Малко-Тирнівська від ж/б №16-№24; вул. Христо Ботєва від ЗОШ №16 до вул. Софіївської; вул. Іванова від вул. Слов'янської до вул. Сергія Цвєтка; вул. Слов'янська від буд.№9 до вул. Маяковського; вул.2 Воєнна ріг вул. Каразіна; вул. Оберегова (Гайдара) від ж.б. №6 до ж.б. №20; вул. Привільна);

 по спеціальному фонду – 175,3 млн. грн., у тому числі:

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради – 87,4 млн. грн.;

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради – 17,0 млн. грн.;

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради – 23,3 млн. грн.;

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради – 20,9 млн. грн.;

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради – 26,7 млн. грн.;

ІНШІ ПОСЛУГИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

 На стабілізацію та соціально-економічний розвиток території  за рахунок коштів позагальному фонду бюджету  з урахуванням змінна виконання заходів програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста на 2015-2019 роки передбачено виділити 0,8 млн. грн., витрачено 0,6 млн. грн. (Департамент житлово-комунального господарства – 0,5 млн. грн., Управління містобудування та архітектури – 0,1 млн. грн.). Кошти спрямовані на організацію і проведення конкурсів ОСН, ОСББ; на забезпечення організації навчання керівників ОСББ, СОН та інші заходи програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій.

На виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2015-2018 управлінню містобудування та архітектури Миколаївської міської ради по спеціальному фонду за рахунок коштів міського бюджету на поточний рік з урахуванням змін передбачено 0,2 млн. грн. на виготовлення топографо-геодезичних робіт з оновлення топографічних планів, які за звітний період використані у повному обсязі.

 

По загальному фонду бюджету на виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві на 2015-2016 роки направлено 0,1 млн. грн. Кошти витрачені на організацію та проведення Дня підприємця, тематичних і оптових виставок-ярмарок товарів, що виготовляються підприємствами м. Миколаєва.

 

По спеціальному фонду бюджету на 2016 рік передбачено здійснити внески до статутних капіталів комунальних підприємствна загальну суму 29,7 млн. грн., з яких:

     - на виконання заходів  Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2015 -2018 роки в загальній сумі 3,2 млн. грн., в т.ч.: КП ММР ПДЗОВ « Дельфін» у сумі 1,8 млн. грн.; КП ТРК «Март» у сумі 1,1млн. грн.; КП ММР  "Інститут соціально-економічного розвитку міста"- 300,0 тис. грн.;

     - на виконання заходів Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015 -2019 роки  на загальну суму  26,5 млн. грн., в т. ч МКП"Миколаївводоканал"в сумі 21,0 млн. грн.; КП «ЕЛУ автодоріг»  в сумі 2,0 млн. грн.; ЖКП ММР "Південь", КП  "Дорога", ЖКП ММР "Бриз" по 1,0 млн. грн.; КП ММР "Центр захисту тварин" в сумі 0,5 млн. грн.; 

Станом на 01.01.2017 року на внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали  спрямовано 29,4 млн. грн., не перераховано кошти виконавчим комітетом Миколаївської міської ради  КПММР  "Інститут соціально-економічного розвитку міста"  в сумі 0,3 млн. грн. через відсутність змін у статутні документи.

 По загальному фонду бюджету на виконання міської програми залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у м.Миколаїв на період до 2017 рокунаправлено 0,1млн. грн. на послуги з участі у 27 Міжнародній виставці «ТурЕкспо», мультимедійні матеріали на електронних носіях «Миколаїв на мапі світу», розміщення на сайті інформаційних матеріалів, виготовлення примірників сувенірного плану, універсальної папки для промоційних матеріалів, каталогів промислових підприємств міста Миколаєва.

 На виконання заходів Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015 -2019 роки  у 2016 році на ОХОРОНУ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ у бюджеті міста з урахуванням змін по спеціальному фонду на проведення заходу «Укріплення берегової частини мікрорайону Намив шляхом будівництва набережної для запобігання розмиванню» департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради передбачені кошти у сумі 0,2 млн. грн.,  які за звітний період використані у повному обсязі.

 Бюджетом міста у 2016 році  на заходи ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА НАСЛІДКІВ СТИХІЙНОГО ЛИХА передбачені кошти із   загального фонду бюджету  у сумі  8,1 млн. грн. За звітний період освоєно  8,1 млн. грн., або  99,8 % планових показників.  Поточні видатки у сумі 1,3 млн. грн. спрямовані на поповнення матеріального резерву міста паливно-мастильними,  будівельними матеріалами, придбання засобів індивідуального захисту для різних категорій населення.  Кошти у сумі 6,8 млн. грн. спрямовані на аварійно-рятувальне обслуговування території міста та заходи з рятування на водах; експлуатаційно-технічне обслуговування системи оповіщення міста, поточний ремонт та утримання захисних споруд, інші заходи Програми забезпечення цивільного захисту   м. Миколаєва на  2016 рік.

По спеціальному фонду за рахунок надходжень до бюджету розвитку передбачені капітальні видатки у сумі 0,8 млн. грн., за рахунок яких у 2016 році  придбано спеціальний автотранспорт  для аварійно-рятувальних робіт.

 На ОХОРОНУ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ  ВИКОРИСТАННЯ  ПРИРОДНИХ  РЕСУРСІВ заплановано по спеціальному фонду у сумі 3,3 млн. грн., освоєно 1,6 млн. грн., які направлені на проведення просвітницької роботи з населенням, семінарів про соціальну грамотність, соціальне проектування і основи управління, інвентаризації парків і лісопаркових зон, спеціальних заходів спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду, виховання екологічної культури, оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців) та укріплення берегової частини мікрорайону Намив шляхом будівництва набережної для запобігання розмиванню.

 

ВИДАТКИ, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ОСНОВНИХ ГРУП – всього витрачено 4,3 млн. грн.:

Резервний фонд

При затвердженні міського бюджету на 2016 рік  резервний фонд затверджено в сумі 2,5 млн. грн., протягом року збільшено на 0,83 млн. грн.  Напрями виділення коштів з резервного фонду згідно рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради в загальній сумі 0,83 млн. грн. відображені в інформації, що додана до рішення міської ради. У звіті про виконання бюджету видатки відображені по відповідних галузях. Нерозподілений залишок резервного фонду на кінець 2016 року складає 2,5 млн. грн.

 Інші видатки -  2,2 млн. грн.:

-     на сплату цільових внесківдо асоціацій та інших форм добровільних об’єднань  направлено 0,2 млн. грн. або 94,5 % до плану на звітний період (членські внески до Миколаївського регіонального відділення Асоціації міст України,  Асоціації міст України);

               -    на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки направлено 0,1 млн. грн. або  100 % до затвердженого плану на звітний період (придбання канцтоварів, конвертів, марок, бланків, транспортні послуги, заправка картриджа, ліцензійне антивірусне програмне забезпечення);

              - на заходиорганізації  підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку м. Миколаєва направлено 0,9 млн. грн. або  98,4 % до затвердженого плану на звітний період;

          -  на проведення будівельно-технічної експертизи та здійснення державної  реєстрації об’єктів нерухомого майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Миколаєва направлено 0,6 млн. грн. або  74,8 % до затвердженого плану на звітний період. Залишок невикористаних коштів (головний розпорядник бюджетних коштів – управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради) склав 0,2 млн. грн., у зв’язку з  термінами проведення інвентаризації КП ММБТІ, який складає 40-60 днів та за рахунок зменшення ціни порівняно з запланованою в результаті проведення процедур закупівель.

- по спеціальному фонду бюджету на придбання програмно-апаратного комплексу з метою забезпечення відкритості та прозорості об'єктів комунальної власності за допомогою онлайн доступу направлено 0,4 млн. грн. або  95,5 % до затвердженого плану на звітний період.

 Видатки на реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу здійснено у  рамках реалізації міської Програми залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у м. Миколаїв на період до 2017 року, Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2015-2018 роки, на виконання Грантового Контракту від 05.03.2015 № 2014/355-355, укладеного між Координатором  проекту - виконавчим комітетом Миколаївської міської ради та Європейським Союзом в особі Європейської  Комісії. Проект спрямований на надання у місті Миколаєві комплексної психологічної, соціальної та консультативної допомоги та забезпечення житлом, одягом та іншими необхідними речами вимушених переселенців з тимчасово окупованої території та зони проведення антитерористичної операції.  По спеціальному фонду уточнений план  на реалізацію грантового проекту «Нові можливості для проживання, навчання, працевлаштування для вимушених переселенців в місті Миколаєві» складає 1,4 млн. грн., кошти освоєні на 1,4 млн. грн.

 На 2016 рік заплановано видатки на обслуговування кредитування молодіжного житлового будівництва та на часткову компенсацію відсоткової ставки кредиту комерційного банку молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво, реконструкцію та придбання житла у сумі 0,9 млн. грн. За звітний період освоєно коштів 0,7 млн. грн., які були направлені регіональному управлінню «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» на витрати по обслуговуванню кредитів. Відхилення виникло внаслідок економного використання коштів.

 МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ:

Державному бюджету України

-          перераховано до державного бюджету реверсну дотацію згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» - 37,8 млн. грн.;

-          надано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів на загальну суму1,8 млн. грн. на виконання  заходів Програми профілактики злочинності на території міста Миколаєва «Правопорядок», у тому числі на придбання матеріальних засобів для підрозділів УСБУ в Миколаївській області направлено 0,7 млн. грн., придбання оргтехніки та обладнання для Управління патрульної поліції м. Миколаєва -  0,3 млн. грн., придбання обладнання та майна для Головного управління Національної поліції у Миколаївській області - 0,7 млн. грн., придбання автомобільних радіостанцій для Військової частини №3039 - 0,1 млн. грн. (головний розпорядник бюджетних коштів – виконавчий комітет Миколаївської міської ради). Залишок невикористаних коштів склав 0,3 млн. грн. (економія за рахунок зменшення ціни порівняно з запланованою в результаті проведення процедур закупівель в сумі 0,1 млн. грн., повернення залишку невикористаної субвенції військовою частиною 3039 в сумі 0,2 млн. грн.).

місцевим бюджетам

-          передбачено обласному бюджету Миколаївської області 7,3 млн. грн. на співфінансуванняінвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, по об’єкту «Спортивний корпус спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з адміністративно-побутовою будівлею по просп. Героїв Сталінграда, 4, м. Миколаїв — будівництво». Субвенція перерахована в повному обсязі;

-          на фінансування СДЮСШОР з веслування на байдарках і каное Миколаївської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства "Україна" в 2016 році згідно рішення Миколаївської міської ради від 19.04.2016 № 4/27 спрямовано обласному бюджету Миколаївської області 0,8 млн. грн.

-          за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам перераховано субвенцію районному бюджету Вітовського району – 25,3 млн. грн. (пояснення – по галузі «Охорона здоров’я»).

 КРЕДИТУВАННЯ

Згідно Програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих  громадян міста Миколаєва житлом на період з 2003 по 2017 роки на надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім’ям та одиноким громадянам на будівництво житла за рахунок коштів загального фонду на 2016 рік передбачено 22,0 млн. грн.

За рахунок коштів спеціального фонду від повернення кредитів, наданих на будівництво (реконструкцію) житла молодим сім’ям та відсотків за користування кредитами позичальниками, які не мають дітей передбачено 1,5 млн. грн., видатки за звітний період складають 1,3 млн. грн.

За рахунок коштів загального та спеціального фондів міського бюджету за звітний період оплачено – 23,3 млн. грн., у тому числі по загальному фонду – 22,0 млн. грн., по спеціальному фонду – 1,3 млн. грн. На звітну дату надано 34 кредити на суму 23,3 млн. грн., загальною проектною площею 2093,79 м2 (12 однокімнатні, 11 двокімнатні та 11 трикімнатну квартири).

В 2016 році від повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла  по спеціальному фонду заплановано  0,7 млн. грн. Залишок коштів на рахунку на початок 2016 року склав 0,7 млн. грн. Протягом звітного періоду громадянами було повернено 2,0 млн. грн. Профінансовано на надання кредитів 1,2 млн. грн.

   

    

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСТА МИКОЛАЄВА  ЗА 9 МІСЯЦІВ 2016 РОКУ

       

До   міського бюджету міста Миколаєва за  січень - вересень 2016 року   надійшло доходів у сумі 2314,6 млн. грн., з них до загального фонду - 2259,7 млн. грн. та до спеціального фонду – 54,9 млн. грн.

Загальний фонд міського бюджету  наповнений за рахунок податкових та неподаткових надходжень в сумі 1235,7 млн. грн. та трансфертів з державного і обласного бюджетів   у сумі 1024,0  млн. грн., що більше  показників за  січень - вересень 2015 року  відповідно на 426,9  млн. грн. та  149,7  млн. грн.

Основним джерелом податкових та неподаткових  надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб, який складає  31,4 %  доходів загального фонду. За звітний період   обсяг надходжень  вказаного платежу склав 708,4 млн. грн., що на 254,3 млн. грн. (56,0 %) більше  відповідного показника минулого року, з них за рахунок зміни податкового законодавства щодо розміру ставок податку  надходження збільшилися  на 184,8 млн. грн.

Другим за обсягом джерелом наповнення бюджету є плата за землю, яка складає  8,4 % доходів загального фонду. Загальний обсяг надходжень платежів за землю – 190,3 млн. грн.  зріс порівняно з  січнем - вереснем 2015 року на 56,5 млн. грн. (42,3 %) в результаті індексації грошової оцінки земель. На 6,2 % (140,7 млн. грн.) загальний фонд наповнений за рахунок надходжень єдиного податку, обсяги якого збільшилися порівняно з показником за   відповідний період 2015 року на 45,1 млн. грн. (47,2 %).

94,4 % доходів спеціального фонду міського бюджету складають  власні надходження бюджетних установ - 51,8 млн. грн., що на 6,8  млн. грн. ( 15,2 %) більше, ніж  надійшло за відповідний період   2015 року.                                                                                                                                                   

 

Виконання видаткової частини міського бюджету склало 1924,1 млн. грн. (+364,3 млн. грн. порівняно з аналогічним періодом 2015 року) (60,1 % відносно річного плану), у тому числі загального фонду - 1675,0 млн. грн. та спеціального фонду - 249,1 млн. грн.

За рахунок субвенцій з державного бюджету видатки склали  985,1 млн. грн., або 74,2 % до затвердженого плану на рік, а саме:

-                за рахунок освітньої субвенції закладам освіти направлено 215,9  млн. грн.;

-                за рахунок медичної субвенції закладам охорони здоров’я перераховано 219,3 млн. грн.,  надана субвенція бюджету Вітовського району на медичне обслуговування населення Корабельного району  в сумі 18,9 млн. грн.;

-                за рахунок субвенцій на державні програми соціального захисту виплачено допомог та перераховано за надані пільги та субсидії 526,1 млн. грн.;

-                 за рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток спрямовано 4,9 млн. грн.

У звітному періоді направлено на:

-                 заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ – 690,8 млн. грн. (35,9 % від загального обсягу видатків). Виплата заробітної плати проводилась своєчасно, в установлені терміни, без утворення заборгованості;

-                придбання медикаментів бюджетними установами – 23,6 млн. грн. (1,2%);

-                придбання  продуктів харчування бюджетними установами – 43,0 млн. грн. (2,2%);

-                оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 87,3 млн. грн. (4,5%);

-                перерахування частини медичної субвенції з державного бюджету районному бюджету Вітовського району –  18,9 млн. грн. (1,0%);

-           соціальне забезпечення – 567,4 млн. грн. (29,5%) ( у тому числі на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 338,5 млн. грн., на надання пільг та житлових субсидій -  186,0 млн. грн., виплату державної соціальної допомоги дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям – 2,1  млн. грн., стипендії учням професійно-технічних закладів освіти – 13,3 млн. грн., компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 11,9 млн. грн. (з них за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл на електротранспорті – 2,4 млн. грн.),  інші соціальні виплати – 15,6 млн. грн.);

-                         перерахування до державного бюджету реверсної дотації згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» - 28,4 млн. грн.(1,5%);

-                        капітальні видатки  - 204,9 млн. грн. (10,7%);

-                        інші видатки – 259,8  млн. грн. (13,5%).

Найбільшу питому вагу в структурі видатків міського бюджету займає соціально-культурна сфера – 78,1%, або 1503,2 млн. грн. (на 335,8 млн. грн., або на 28,8% більше аналогічного періоду минулого року), з них по галузях:

-         соціальний захист та соціальне забезпечення – 29,0 %, 558,7 млн. грн.;

-         освіта – 27,9 %, 536,4 млн. грн.;

-         охорона здоров’я (з субвенцією бюджету Вітовського району на медичне обслуговування населення Корабельного району ) – 15,3 %, 294,5 млн. грн.:

-         культура і мистецтво – 3,7 %, 71,6 млн. грн.;

-         фізична культура i спорт – 2,2 %, 42,0 млн. грн.

  На інші галузі спрямовано 420,9 млн. грн., що становить 21,9 % від загальної суми видатків, з них  на житлово-комунальне господарство - 159,8 млн. грн. (8,3%), на транспорт, дорожнє господарство – 128,6 млн. грн. (6,7%).

Надано пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво житла на суму 7,9 млн. грн. Повернуто кредитів до бюджету  1,6 млн. грн.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСТА МИКОЛАЄВА  ЗА 1 ПІВРІЧЧЯ 2016 РОКУ

До   міського бюджету міста Миколаєва за  перше півріччя 2016 року   надійшло доходів в сумі 1527,7 млн. грн., з них до загального фонду -  1492,2 млн. грн. та до спеціального фонду – 35,5 млн. грн.

Загальний фонд міського бюджету  наповнений за рахунок податкових та неподаткових надходжень   в сумі 781,8  млн. грн. та трансфертів з державного і обласного бюджетів   в сумі 710,4  млн. грн., що більше  показників за  перше півріччя  2015 року  відповідно на 280,6  млн. грн. та   111,2  млн. грн.

Основним джерелом податкових та неподаткових  надходжень загального фонду міського бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб, який складає  30,7 %  доходів загального фонду. За звітний період   обсяг надходжень  вказаного платежу склав 458,2 млн. грн., що на  170 млн. грн. (59%) більше ніж відповідний показник за  2015 рік,  з них за рахунок зміни податкового законодавства щодо розміру ставок податку  надходження збільшилися  на 119 млн. грн.

Другим за обсягом джерелом наповнення загального фонду є плата за землю, яка складає 7,8% доходів загального фонду. Загальний обсяг надходжень платежів за землю – 117,7 млн. грн.,  зріс в порівнянні з  першим півріччям 2015 року на 37,1 млн. грн. (46%) в результаті індексації грошової оцінки земель. На 6,0% ( 90,2 млн. грн.) загальний фонд наповнений за рахунок надходжень єдиного податку, обсяги якого збільшилися в порівнянні з показником за   відповідний період 2015 року на 27,8 млн. грн. (44,5%).

93,5% доходів спеціального фонду міського бюджету складають  власні надходження бюджетних організацій . За звітний період поточного року  власні надходження бюджетних організацій склали  33,1 млн. грн., що на 3,0  млн. грн. ( 10%) більше, ніж  надійшло за відповідний період 2015 року. иного податку, обсяги якого збільшилися в порівнянні з показником за   відповідний період 2015 року на 27,8 млн. грн. (44,5%).

 Виконання видаткової частини бюджету склало  1211,6 млн. грн. (+230,8 млн. грн. порівняно з аналогічним періодом 2015 року) , у тому числі загальний фонд 1139,8 млн. грн. та спеціальний фонд 71,8 млн. грн. або 43,6 % відносно річного плану, у тому числі по загальному фонду 49,4% та спеціальному фонду 15,3%. acerun:yes'>  надійшло за відповідний період 2015 року. иного податку, обсяги якого збільшилися в порівнянні з показником за   відповідний період 2015 року на 27,8 млн. грн. (44,5%).

 У звітному періоді направлено на:

-        заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ – 488,6 млн. грн. (40,3% від загального обсягу видатків). Виплата заробітної плати проводилась своєчасно, в установлені терміни, без утворення заборгованості;

-       придбання медикаментів бюджетними установами – 13,3 млн. грн. (1,1%);

-       придбання  продуктів харчування бюджетними установами – 30,0 млн. грн. (2,5%);

-         оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 76,3 млн. грн. (6,3%);

-       перерахування частини медичної субвенції з державного бюджету районному бюджету Вітовського району –  12,6 млн. грн. (1,0%);

-       соціальне забезпечення – 390,0 млн. грн. (32,2%), у тому числі:

-       на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 218,9 млн. грн.;

-       на надання пільг та житлових субсидій -  147,7 млн. грн.;

-       на виплату державної соціальної допомоги дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям – 1,4  млн. грн.;

-       стипендії учням професійно-технічним закладів освіти – 9,7 млн. грн.;

-       компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян – 3,2 млн. грн., з них за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл на електротранспорті – 2,0 млн. грн.;

-         інші соціальні виплати – 9,1 млн. грн.

  перерахування до державного бюджету реверсної дотації згідно із Законом 

-                        України «Про державний бюджет України на 2016 рік» - 18,9 млн. грн.(1,6%);

-                         капітальні видатки  - 43,5 млн. грн. (3,6%);

-                         інші видатки – 138,4  млн. грн. (11,4%).

Найбільшу питому вагу в міському бюджеті займають видатки на соціально-культурну сферу – 84,7 %, або 1026,2 млн. грн. (на 219,2 млн. грн., або на 27,2% більше аналогічного періоду минулого року), з них на галузі:

-          освіту – 385,1 млн. грн.;

-          охорону здоров’я (з субвенцією бюджету Вітовського району на медичне обслуговування населення Корабельного району ) – 184,5 млн. грн.:

-          соціальний захист та соціальне забезпечення – 385,5 млн. грн.;

-          культуру і мистецтво – 46,6 млн. грн.;

-          фізичну культуру i спорт – 24,5 млн. грн.

Надано пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво житла на суму 7,9 млн. грн. Повернуто кредитів до бюджету  0,7 млн. грн.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСТА МИКОЛАЄВА  ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 РОКУ

       

   До   міського бюджету міста Миколаєва за І квартал 2016 року  надійшло доходів в сумі 714,0 млн. грн., з них до загального фонду – 695,4 млн. грн. та до спеціального фонду –  18,6 млн. грн.

         Загальний фонд міського бюджету  наповнений за рахунок податкових та неподаткових надходжень   в сумі 356,3  млн. грн. та трансфертів з державного і обласного бюджетів в сумі 339,1 млн. грн., що більше  показників за відповідний період 2015 року на 124,9 млн. грн. та 67,1 млн. грн. відповідно.

         Основним джерелом податкових та неподаткових  надходжень загального фонду міського бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб, який складає 30,5 %  доходів загального фонду. У звітному періоді  обсяг надходжень  вказаного платежу склав 211,9 млн. грн., що на  79,8 млн. грн. (1,6 %) більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року, у тому числі: в результаті збільшення обсягу оподаткованих доходів (+ 24,6 млн. грн.) та збільшення ставки (+ 55,3 млн. грн.).

         Другим за обсягом джерелом наповнення загального фонду (7,7 %) є плата за землю. Загальний обсяг надходжень платежів за землю – 53,7  млн. грн.  зріс в порівнянні з відповідним періодом 2015 року на 14,0 млн. грн. (35,4 %), у тому числі за рахунок індексації нормативної грошової оцінки земель на 12,8 млн. грн.

          На 6,5 % (45,2 млн. грн.) загальний фонд наповнений за рахунок надходжень єдиного податку, обсяги якого збільшилися в порівнянні з відповідним періодом минулого року на        11,2 млн. грн. (33,1 %) в результаті збільшення оподаткованих обсягів доходів платників єдиного податку (+ 3,6 млн. грн.) та збільшення ставок (+ 7,6 млн. грн.).

          92,0 % доходів спеціального фонду міського бюджету складають  власні надходження бюджетних установ, які за звітний період склали 17,1 млн. грн., що на 4,5 млн. грн. (35,2 %) більше, ніж  надійшло у І кварталі 2015 року.                                                                                                                                                   

Виконання дохідної частини бюджету міста дозволило забезпечити своєчасне проведення витрат з бюджету.

Виконання видаткової частини бюджету склало  537,6 млн. грн. (+124,1 млн. грн. порівняно з аналогічним періодом 2015 року) , у тому числі загальний фонд 523,6 млн. грн. та спеціальний фонд 14,0 млн. грн. або 19,5 % відносно річного плану, у тому числі по загальному фонду 23,1% та спеціальному фонду 2,9 %.  Низький відсоток виконання по спеціальному пояснюється резервуванням  нерозподіленого обсягу видатків бюджету розвитку, у зв’язку з чим  видатки за рахунок надходжень до бюджету розвитку не здійснювалися.

У звітному періоді направлено на:

-        виплату заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ - 204,8 млн. грн. (38,1% від загального обсягу видатків). Виплата заробітної плати проводилась своєчасно, в установлені терміни, без утворення заборгованості;

-       придбання медикаментів бюджетними установами – 5,6 млн. грн. (1,0%);

-       придбання  продуктів харчування бюджетними установами – 11,2 млн. грн. (2,1%);

-         оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 57,1 млн. грн. (10,6%);

-       перерахування частини медичної субвенції з державного бюджету районному бюджету Жовтневого району –  6,3 млн. грн. (1,2%);

-       соціальне забезпечення – 201,9 млн. грн. (37,5%), у тому числі:

-       на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 101,8 млн. грн.;

-       на надання пільг та житлових субсидій -  90,2 млн. грн.;

-       на виплату державної соціальної допомоги дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям – 0,7 млн. грн.;

-       стипендії учням професійно-технічним закладів освіти – 4,6 млн. грн.;

-       компенсаційні виплати за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл на електротранспорті – 1,1 млн. грн.;

-         інші соціальні виплати – 3,5 млн. грн.

-                          перерахування до державного бюджету реверсної дотації згідно із Законом України «Про державний бюджет на 2016 рік» - 9,4 млн. грн.(1,8%);

-                         капітальні видатки  - 1,6 млн. грн. (0,3%);

-                         інші видатки – 39,7  млн. грн. (7,4%).

Найбільшу питому вагу в міському бюджеті займають видатки на соціально-культурну сферу – 89,9 %, або 483,1 млн. грн. (на 132,4 млн. грн., або на 37,9% більше аналогічного періоду минулого року), з них на галузі:

-          освіту – 164,9 млн. грн.;

-          охорону здоров’я (з субвенцією бюджету Жовтневого району на медичне обслуговування населення Корабельного району ) – 88,3 млн. грн.:

-          соціальний захист та соціальне забезпечення – 199,7 млн. грн.;

-          культуру і мистецтво – 19,6 млн. грн.;

-          фізичну культуру i спорт – 10,6 млн. грн.

Надано пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво житла на суму 3,7 млн. грн. Повернуто кредитів до бюджету  0,4 млн. грн.

 

Більш детальна інформація про  виконання міського  бюджету (з динамікою змін порівняно з  відповідним періодом минулого року) розміщена на сайті Миколаївської міської ради

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСТА МИКОЛАЄВА  ЗА 2015 РІК

       

  Дохідна частина бюджету.    До   міського бюджету міста Миколаєва за 2015 рік   надійшло доходів в сумі 2551,8 млн. грн., з них до загального фонду -  2469,0 млн. грн. та до спеціального фонду – 82,8 млн. грн.

           Загальний фонд міського бюджету  наповнений за рахунок податкових та неподаткових надходжень   в сумі 1138,4  млн. грн. та трансфертів з державного і обласного бюджетів в сумі 1330,6  млн. грн., що більше  показників за  2014 рік відповідно на 333,3 млн. грн. та   598,4 млн. грн.

           Основним джерелом податкових та неподаткових  надходжень загального фонду міського бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб, який складає  26,4%  доходів загального фонду. За звітний  рік  обсяг надходжень  вказаного платежу склав 652,6 млн. грн., що на  7,9 млн. грн. (1,2%) більше ніж відповідний показник за  2014 рік,  з них за рахунок зростання доходів фізичних осіб обсяги податку збільшилися на 136,8 млн. грн., у той час як зміни бюджетного законодавства щодо розміру відрахувань до місцевих бюджетів зменшили надходження на 128,9 млн. грн.

         Другим за обсягом джерелом наповнення загального фонду є плата за землю, яка складає 7,2% доходів загального фонду. Загальний обсяг надходжень платежів за землю – 178,8 млн. грн.  зріс в порівнянні з 2014 роком на 41,1 млн. грн. (29,8%). На 5,4% (134,8 млн. грн.) загальний фонд наповнений за рахунок надходжень єдиного податку, обсяги якого збільшилися в порівнянні з показником за  2014 рік на 23 млн. грн. (20,6%).

          79,5% доходів спеціального фонду міського бюджету складають  власні надходження бюджетних  установ,  які за звітний період склали  65,2 млн. грн., що на 22,1 млн. грн. ( 51,3%) більше, ніж  надійшло у 2014 році.                                              Виконання дохідної частини бюджету міста дозволило забезпечити своєчасне проведення витрат з бюджету.

      Виконання видаткової частини бюджету міста склало  2461,3 млн. грн. (+697,4 млн. грн. порівняно з 2014 роком), у тому числі  загальний фонд 2002,5 млн. грн. (+490,2 млн. грн.),  спеціальний фонд – 458,8 млн. грн. (+207,2 млн. грн.), що становить 98,6 % до річного плану (по загальному фонду 97,9% та спеціальному фонду 101,6 %, з них:

-          851,6 млн. грн. (34,6 % від загального обсягу видатків) направлено на виплату  заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ. Виплата заробітної плати проводилась своєчасно, в установлені терміни, без утворення заборгованості. У порівнянні з минулим роком ці видатки збільшились на 18,4%;

-          29,3 млн. грн. (1,2%) -  на придбання медикаментів бюджетними установами. У звітному періоді на проведення зазначених видатків направлено майже в 1,5 р. більше, ніж у 2014 році;

-          50,0 млн. грн.  (2,0 %) - на придбання продуктів харчування бюджетним установам;

-          125,1 млн. грн.  (5,1%) - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. У  порівнянні з попереднім роком ці витрати збільшились у 1,4 рази;

      -     613,8 млн. грн. (24,9%) направлено на  поточні трансферти населенню, у тому числі: 

-          на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 413,0 млн. грн.;

-          на надання пільг та житлових субсидій -  155,5 млн. грн.;

-          компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному, водному, залізничному та електротранспорті – 27,2 млн. грн.;

-          на виплату державної соціальної допомоги дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям – 2,3 млн. грн.;

-          інші соціальні виплати – 15,8 млн. грн.

-       18,4 млн. грн. (0,8%) перераховано до державного бюджету у вигляді реверсної дотації згідно із Законом України «Про державний бюджет на 2015 рік»;

-       24,9 млн. грн. (1,0%) - перераховано субвенцію  бюджету Жовтневого району  на виконання делегованих державою повноважень у галузі забезпечення вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою мешканців Корабельного району м. Миколаєва в 2015 році;

-       390,5 млн. грн. (15,9%) склали капітальні видатки, їх обсяг порівняно з 2014 роком збільшено на 316,4 млн. грн., або в 5,3 рази;

-       357,7 млн. грн. (14,5%) направлено на інші статті видатків.   

      У 2015 році на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради з міського бюджету спрямовано 8,8 млн. грн.,  у тому числі закладам: освіти – 3,2 млн. грн., охорони здоров’я – 1,5 млн. грн., соціального захисту населення  - 0,7 млн. грн., фізичної культури і спорту – 0,7 млн. грн., культури та охорони культурної спадщини – 0,2 млн.грн., органам місцевого самоврядування – 0,3 млн.грн. та  на видатки житлово-комунального господарства  – 2,2 млн. грн..

      Надано пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво житла на суму 18,3 млн. грн. Повернуто кредитів до бюджету  1,3 млн. грн.

   Найбільшу питому вагу в міському бюджеті займають видатки на соціально-культурну сферу – 71,5 %, або 1759,3 млн. грн. (на 363,8 млн. грн., або на 26,1% більше аналогічного періоду минулого року), з них на галузі:

-          освіту – 604,8 млн. грн.;

-          охорону здоров’я (з субвенцією бюджету Жовтневого району на медичне обслуговування населення Корабельного району ) – 404,7 млн. грн.:

-          соціальний захист та соціальне забезпечення – 603,8 млн. грн.;

-          культуру і мистецтво – 99,1 млн. грн.;

-          фізичну культуру i спорт – 46,9 млн. грн.

 

      На капітальні видатки об’єктів соціально-культурної сфери направлено 84,9 млн. грн., у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку 79,3 млн. грн., що в 4 рази більше ніж у попередньому році, в тому числі: 

    установам та закладам, підпорядкованих управлінню освіти – 50,0млн. грн., у т.ч. :

 • придбано обладнання  на суму  6,3 млн. грн., з них:

-          комп’ютерна техніка та оргтехніка на суму 1,8 млн. грн. (ДНЗ №№ 53, 87, 23, 48, 94, 111, 125, 128, 148, 70, 59, 140, 49, 71, 75, 77, 65, ЗОШ №№ 3, 4, 6, 10, 11, 14, 19, 22, 26, 29, 32, 43, 45, 47, 53, 54, 60, 15, 24, 40, 42, 52, 57, 59, 61, академії дитячої творчості, гімназії № 2, юридичному ліцею, морському ліцею, муніципальному колегіуму, гімназії № 41, гімназії № 3, НМЦ, економічному ліцею № 2, ЦБ управління освіти, будинку вчителя, БТДЮ Заводського району, науково – педагогічній бібліотеці м. Миколаєва);

-           кухонні меблі та устаткування на суму 0,6 млн. грн. (ДНЗ №№ 5, 7, 10, 17, 65, 71, 121, 127, 142, 67, 50, 70, 82, 132, 20, 48, 52, 78, 85, 118, 111, 125, 71, 79, 93, 95, 115, 128, ЗОШ №№ 30, 20, 44, 60, 23, 19, 22, 50);

-           побутова техніка  в сумі 0,6 млн. грн. (ДНЗ №№ 1, 2, 10, 23, 29, 37, 49, 53, 60, 65, 66, 77, 92, 94, 101, 110, 111, 118, 123, 125, 131, 132, 139, 141, 142, 144, 147, 148, ЗОШ № № 6, 7, 13, 12, 14, 18, 19, 22, 24, 28, 32, 35, 37, 40, 43, 42, 46, 47, 52, 53, гімназії № 4, академії дитячої творчості, ЦБ управління освіти)

-          теле-, відеоапаратура – 0,6 млн. грн. (ДНЗ № 53, 5, 10, 49, 50, 52, 60, 65, 78, 92, 106, 118, 125, 134, ЗОШ № 7, 32, 47, 53, економічному ліцею № 2, муніципальному колегіуму, ЗОШ № 3, 4, 12, 15, 22,  23, 27, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 52, 53, 56, 57, 59, 64,  гімназії № 3, ЗОШ № 11, гімназії № 2, морському  ліцею,  академії дитячої творчості,  ДЦ Корабельного району, СНВК);

-           меблі (в т.ч. ліжка дитячі) – 0,8 млн. грн. (ДНЗ №№ 1, 2, 20, 53, 59, 92, 99, 112, 128, 130, 138, 142, ДНЗ № 5, 10, 12, 23, 29, 49, 50, 64, 65, 68, 70, 72, 74, 77, 78, 82, 92, 99, 101, 117, 118, 127, 130, 131, 134, 139, 140, 142, 148,  муніципальному колегіуму, ЗОШ № 12, 14, 15, 22, 26, 29, 30, 33, 56, 57, 59, гімназії  № 41, академії дитячої творчості, СНВК, ДЦ Корабельного району);

-          обладнання для кабінетів фізики – 1,0 млн. грн. (ЗОШ №№ 42, 19, морському ліцею, академії дитячої творчості);

-           поповнено бібліотечний фонд та  придбана література на 0,3 млн. грн. (академії дитячої творчості, ЗОШ № 23,4,34,39,47,48, муніципальному колегіуму, ЗОШ № 1, 4, 6, 13, 14, 15, 17, 22, 26, 27, 34, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 56, 59, 64, гімназії № 4, економічному ліцею №1, першій українській гімназії, ЗОШ №19, СНВК, класичному ліцею, науково-педагогічній бібліотеці м. Миколаєва);

-          придбано газовий та тепловий лічильники – 0,1 млн. грн. (ДНЗ №№ 52, 77, ЗОШ №№ 57, академії дитячої творчості);

-           інше  на  0,5 млн. грн. 

 • виконані капітальні ремонти будівель, покрівель, приміщень, у тому числі  виготовлено проектно-кошторисну документацію та оплачено експертизу на суму 28,6 млн. грн., з них:

-          будівель, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза  на 9,6 млн. грн. (ДНЗ №№  131, 132, 128, 117, ЗОШ № 12, 25, 36, 54, економічному ліцею № 1);

-          покрівель, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза на 8,5 млн. грн. (ДНЗ №№ 130, 139, 133, 134, 2, 68, 103, ЗОШ №№ 6, 17, 28, 46, 44, 64, 61, 1, 16, 32, 33, 37, муніципальному колегіуму);

-           приміщень, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза  на 2,8 млн. грн. (ДНЗ №№  99, 142, 79, 83, ЗОШ № 13, 27);

-           огорожі, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза – 1,8 млн. грн. (ЗОШ № 17, 26, 28, 52);

-          спортивного майданчику, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза – 2,8 млн. грн. (ЗОШ № 18, 45, муніципальному колегіуму);

-           вимощення об'єкту, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза (академії дитячої творчості),  пожежних сходів, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза (економічному ліцею № 2) та  проектно-вишукувальні роботи та експертиза (ДНЗ 2, 17, 85, 140) – 0,8 млн. грн.;

-           капітальні ремонти на 2,3 млн. грн. в ДНЗ № 112. 

 • на будівництво закладів освіти, у т.ч. проектні роботи та експертиза – 3,7 млн. грн.:

-          будівництво ДНЗ у мкр. Північний– 0,5 млн. грн.;

-          будівництво спортивної зали економічного ліцею №1 – 2,8 млн. грн.;

-          будівництво котельних ЗОШ №45 та ЗОШ №48– 0,4 млн. грн. 

 •      на реконструкцію закладів освіти – 8,5 млн. грн., у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза:

-          покрівлі муніципального колегіуму (філія) по вул. Потьомкінській, 147-А,– 1,1 млн. грн.;

-          покрівлі ДНЗ №67 -  1,1млн. грн.;

-          покрівлі ЗОШ №53 -  0,5 млн. грн.;

-          покрівлі ЗОШ №20 -  0,4 млн. грн.;

-          покрівлі ДНЗ №60– 0,4 млн. грн.;

-          покрівель ДНЗ №115, ЗОШ № 54,64, 40 – 4,9 млн. грн.;

-          будівлі ДНЗ №138, Академія дитячій творчості – 0,1 млн. грн.; 

 • на технічне переоснащення системи керування опаленням теплового пункту ЗОШ №№ 1, 52, 53 та реставрацію (протиаварійні роботи) першої української гімназії,  у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза – 2,9 млн. грн.; 

 закладам, підпорядкованих управлінню  охорони здоров’я – 30,4 млн. грн.:

 • придбано обладнання  на суму  10,5 млн. грн., з них:

-          медичне обладнання та хірургічний інструментарій,  меблі на 4,5 млн. грн. (МЛ №1, МЛ №3, МЛ №4, ЛШМД, ДЛ №2, ПБ №1, ДП №3, ЦПМСД №6, ЦПМСД №2, ЦПМСД №5, ЦПМСД  №1);

-          комплекс рентгенівський діагностичний "INDIascan-01" – 1,3 млн. грн. (ЦПМСД №2);

-          новий біохімічний аналізатор – 1,4 млн. грн. (МЛ №1)

-          комп’ютерна, побутова техніка та обладнання для харчоблоку – 0,9 млн. грн. (МЛ №1, МЛ №4, ЛШМД,  ДП №4, ДП №3,  тубдиспансер, ЦПМСД №2, ЦПМСД №4, ЦПМСД №5, ЦПСМД №6, ЦПМСД №1, ЦПМСД № 7, ДЛ №2);  

-          за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та благодійних внесків, грантів та дарунків, придбано медичне обладнання та хірургічний інструментарій, меблі,  комп’ютерна техніка лікувальним закладам міста на суму 2,4 млн. грн. (у т.ч. погашена кредиторська заборгованість за 2014 рік – 1,0 млн. грн.); 

 • виконані капітальні ремонти  на загальну суму 11,9  млн. грн.,з них:

-          захисної споруди та терапевтичного корпусу МЛ №1; насосної станції МЛ №3; харчоблоку, даху  та будівель МЛ №1, МЛ №3, МЛ №4, ЛШМД, ДЛ №2 – 4,5 млн. грн.;

-           даху та приміщень пологових будинків – 2,4 млн. грн. (ПБ №1, ПБ №2, ПБ №3);

-           відділення "Клініки, дружньої до молоді" ДП № 4 – 0,5 млн. грн.;

-           покрівлі міського протитуберкульозного диспансеру – 0,6 млн. грн.;

-           приміщень сімейної амбулаторії по вул. Нікольській 4б/1, 4б/2, 4б/3, 4б/4 – 1,6 млн. грн. (ЦПМСД №6);

-          приміщень сімейної амбулаторії №3, заміна електричного котла в сімейній амбулаторії №1 – 0,8 млн. грн. (ЦПМСД №5);

-          виготовлена проектно-кошторисна документація по переходу на альтеративні види опалення ПБ № 2, МЛ № 4 – 0,5 млн. грн.;

-          капітальний ремонт паркану ПБ №3 – 0,9 млн. грн.;

-          на капітальний ремонт покрівлі ЦПМСД №3, капітальний ремонт ПБ № 1 – 0,1 млн. грн.

 •      на реконструкцію, проектні роботи закладам охорони здоров’я  – 8,0 млн. грн.,  з них:

-          існуючої будівлі амбулаторно-поліклінічного відділення міської поліклініки №4 за адресою: м. Миколаїв, пров. Герцена,2, у т.ч. проектні роботи та експертиза – 3,2 млн. грн.;

-          приміщень ЦПМСД №6 під квартири для медичних працівників по вул. Крилова,17, у т.ч. проектні роботи та експертиза – 1,4 млн. грн.;

-          приміщень по вул. Васляєва, 37а для розміщення амбулаторії, у т.ч. проектні роботи та експертиза – 1,1 млн. грн.;

-          мережі електропостачання з установкою дизель - генераторної станції  для аварійного живлення корпусу лікарні швидкої медичної допомоги  та існуючої будівлі під розміщення травматологічного пункту МЛШМД за адресою: вул.Корабелів,14-в – 1,1 млн. грн.;

-          сімейної амбулаторії  №4 ЦПМСД № 2 по вул. 11 Поздовжня,45, у т.ч. проектні роботи та експертиза – 0,9 млн. грн.;

-          наявних  приміщень реабілітаційного центру міської дитячої поліклініки №1 за адресою: пров.Кобера,15-а під розміщення сімейної амбулаторії та для влаштування рентгенкабінету, мереж електропостачання приміщень пологового будинку №3 по вул. Київській,3 з установкою дизель-генератора, у т.ч. проектні роботи та експертиза – 0,3 млн. грн.;

 закладам, підпорядкованим управлінню  культури та охорони культурної спадщини  – 22,8 млн. грн.:

 • придбано обладнання  на суму  5,0 млн. грн., з них:

-          костюмів, сценічного обладнання, проектору та проекційного екрану, кондиціонерів, комп’ютерного обладнання та звукопідсилюючої апаратури, пральну машину, контролеру на суму  2,6 млн. грн. (ММПК "Молодіжний", КУММР "Корабельний", ММПК, Малокорениський БК, Кульбакінський БК );

-          періодичних видань та поповнення бібліотечних фондів, придбання комп'ютерної техніки, телевізору та меблів  – 1,1 млн. грн. (ЦБС для дорослих імені Кропивницького (21 філія), ЦБСдля дітей імені Ш. Кобера та В. Хоменка (10 філій);

-          сценічних костюмів,  виготовлення меморіальної дошки Карнауху В.А., придбання кондиціонеру, придбання комп’ютерів, придбання планшету, проектору, ростових ляльок, об"ємних декораційних виробів, виробів металевих башт, дитячих майданчиків, лічильника (ЦБ, Міський методичний центр,БУ ММР КІК ДМ "Казка") та  комплекту інструментів для дитячого оркестру, пульту мікшерного, мікрофону, багатофункціонального пристрою (МФУ), генератора мильних бульбашок, акустичних систем для ДМШ№5, ДМШ №2 – 0,9 млн. грн.;

-          погашення фінансових зобов’язань 2014 року (по встановленню дитячих майданчиків "Тарзанчик"), придбання вуличних тренажерів, придбання лазерного принтеру, пральних машин, холодильника, скрині морозильної, комп"ютерної техніки, білетних кас, апарату високої напруги, снігоприбиральної машини – 0,4 млн. грн. (КП ММР Миколаївські парки,  КУ Миколаївський зоопарк);

 • виконані капітальні ремонти  на загальну суму 13,8 млн. грн.:

 -          авторський та технічний нагляд, проведення експертизи, виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту санітарно технічних приміщень, проведення капітального ремонту концертної зали, вестибюльної групи, глядачевої зали, даху – 6,6 млн. грн. (ММПК «Молодіжний», Великокорениського будинку культури, КУ ММР "Корабельний");

-          виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту – 2,9 млн. грн. (ЦБС для дорослих ім. Кропивницького, ЦБСдля дітей імені Ш. Кобера та В. Хоменка);

-          авторський нагляд по капітальному ремонту покрівлі амфітеатру, корегування проектно-кошторисної документації, проведення капітального ремонту покрівлі амфітеатру, виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту "Водойм с каскадним басейном", споруди "Корабель", будівлі "Башта цегляна" у  БУ ММР КІК ДМ «Казка» - 1,0 млн. грн.;

-          проведення капітального ремонту слоновника - бегемотника, будівлі "Ведмежатник", системи опалення будівлі для зебр КУ Миколаївський зоопарк – 3,2 млн. грн.;

-          корегування проектно-кошторисної документації, експертиза, проведення капітального ремонту фасаду – 0,1 млн. грн. (ДШМ №2);

 • на будівництво приміщення для жирафів з літніми вольєрами  КУ Миколаївський зоопарк – 2,5 млн. грн.;
 • на реконструкцію – 1,5 млн. грн., з них:

-          господарчого приміщення під санітарно - технічний вузол з підведенням інженерних комунікацій систем водопостачання та водовідведення Малокорениського будинку культури – 1,1 млн. грн.;

-          нежитлових приміщень по вул.Спаській, 23 під дитячу художню школу, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза – 0,2 млн. грн.;

-           планетарію ДМ "Казка" – 0,2 млн. грн. 

 закладам, підпорядкованим управлінню  фізичної культури і спорту  – 7,6  млн. грн.:

 • придбано обладнання,  з них: спортінвентар, кондиціонери, обладнання для котельної, байдарки, футбольні ворота, газонокосарки, медичний інвентар, корпус яхти, котел опалення на загальну суму  1,8 млн. грн. (МСДЮСШОР з фехтування, СДЮСШОР з велоспорту, ДЮСШ №1, СДЮШОР №4, ШВСМ, ДЮСШ №2, КУ "Центральний міський стадіон");
 • виконані капітальні ремонти  на загальну суму 4,0 млн. грн.,з них: покрівель, фасадів, спортзалів, яхт-клубу, велобази, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза у ШВСМ, КУ "Центральний міський стадіон, ДЮСШ №№ 2 та7, СДЮШОР №№ 4 та 6,  СДЮШОР з веслування та велоспорту, ДЮСОК, централізованій бухгалтерії;
 • на будівництво, реставрацію, реконструкцію та проектні роботи установ  та закладів управління  фізичної культури і спорту  – 1,8 млн. грн.,  у т.ч.:

-          елінгу №1, елінгу №1 з надбудовою спортивного залу, системи підігріву води гелеоустаткування ДЮСШ № 2, – 0,8 млн. грн.;

-          приміщень ДЮСШ №3 – 0,5 млн. грн.;

-          адміністративної будівлі та існуючого центрального футбольного поля №1, будівництво футбольного поля №1 Центрального міського стадіону, трансформаторної підстанції для електропостачання Центрального міського  стадіону – 0,4 млн. грн.;

-          реконструкцію веслувальної бази  КДЮСШ "Комунарівець" та реставрацію фасадів та даху будівлі Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з фехтування – 0,1 млн. грн.

 закладам, підпорядкованим департаменту праці та соціального захисту населення   – 8,0 млн. грн.:

 • придбано обладнання на загальну суму  0,4 млн. грн.: комп’ютерна, побутова техніка, оргтехніка, кондиціонери, стелажі, система сонячного обігріву води, генератор  департаменту праці та соціального захисту населення,  міському територіальному центру соціального обслуговування  та  центру реінтеграції бездомних громадян, міському притулку для громадян похилого віку та інвалідів, міському  центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів;
 • капітальні ремонти, виготовлення проектно-кошторисної документації на загальну суму 3,3 млн. грн., у т.ч.:

-          приміщень міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 0,7 млн. грн.;

-          покрівлі, експертиза кошторисної документації та технагляд департаменту праці та соціального захисту населення – 0,3 млн. грн.;

-          виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації та оплата робіт капітального ремонту системи опалення та покрівлі міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів – 0,2 млн. грн.;

-          приміщень та мережі електроосвітлення міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів – 2,0 млн. грн.

-          надання пільг по проведенню капітального ремонту власних жилих приміщень інвалідів ВВВ  - 0,1 млн. грн.

 • на реконструкцію будівлі по вул. Миколаївській, 26 для розміщення управління соціальних виплат і компенсацій Ленінського району – 4,0 млн. грн. та  проектні роботи та експертиза  житлового корпусу з прибудовою веранди у міському притулку для громадян похилого віку та інвалідів – 0,3 млн. грн. 

Витрати житлово-комунального господарства у звітному періоді збільшилися  в 1,5р.  порівняно з минулим роком та склали  321,2 млн. грн., у т.ч.:

-                на утримання об’єктів житлово-експлуатаційного господарства – 24,2 млн. грн., які використано на  на поточний ремонт  житлового фонду, експертне обстеження ліфтів та житлового фонду спеціальними проектними організаціями та забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду – 19,0 млн. грн.; на придбання обладнання для дитячих майданчиків,   на виготовлення  проектів,  придбання елементів та облаштування 32  дитячих  та спортивних майданчиків у дворах житлових будинків згідно міської цільової програми  «Миколаївський двір” та іншого  обладнання для обслуговування житлового фонду – 4,4 млн. грн. 0,8 млн. грн. використано на   виконання заходів по Причорноморському плану підвищення енергоефективності будівель згідно з графіком по партнерському договору  між  бенефіціаром (департаментом ЖКГ) та партнером (м. Ковала, Греція).

-        надана дотація житлово-комунальному господарству в сумі 5,5 млн. грн., за рахунок якої  вивезено 856 куб.м  рідких відходів з території   Заводського та Центрального районів, погашено кредиторську заборгованість  за 2014 рік, виконано роботи по дератизації та дезінсекції житлового фонду, надано дотацію на покриття витрат, пов’язаних з постачанням  питної води у В.Коренисі та  дотацію на покриття збитків комунальним підприємствам;

-        на оплату послуг з благоустрою міста – 165,4 млн. грн. (утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, проведення озеленення міста, прибирання парків та скверів,  утримання та прибирання  мостів та переправ, утримання МАФ, кладовищ, технічних засобів регулювання дорожнього руху;  поточний ремонт тротуарів, прибирання магістральних вулиць міста, капітальний ремонт зупиночних павільйонів, майданчиків під сміття, придбання зупинок громадського транспорту, газонокосарок, мотокос та іншої техніки, тощо; 

-       9,7 млн. грн. витрачено на  впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії;

-       на капітальний ремонт житлового фонду витрачено 31,3  млн. грн., за рахунок яких відремонтовано 62619,48 кв.м покрівель,  виконано післяекспертний ремонт та модернізацію 126 шт. ліфтів, роботи по ремонту  внутрішньобудинкових мереж та інші загальнобудівельні капітальні роботи;

-       2,7 млн. грн. витрачено на капітальний ремонт житлового фонду  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, які  використані на погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік та на  ремонт  внутрішньобудинкових мереж та інших загальнобудівельних  робіт  житлового фонду ОСББ;

-       на погашення заборгованості з різниці в тарифах перераховано 75,6 млн. грн. державної субвенції (МКП  «Миколаївводоканал» - 34,0 млн.грн.,  ПАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль"- 15,5 млн.грн.,  ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"- 26,1 млн.грн.);

-       на інші заходи у сфері житлово-комунального господарства направлено 5,0 млн.грн., які використано на: підбор трупів 732 тварин (собак та котів), знесення  120 об’єктів  самовільно встановлених  МАФ, оплачено  за транспортування 1914 трупів з місць подій до судово-медичної експертизи, на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та  тварин, надано фінансову підтримку комунальним підприємствам – 0,4 млн.грн.;

-          інші видатки  – 1,8 млн. грн.

За виконані роботи з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності міста оплачено 127,2 млн. грн., що в 4,5 разів більше ніж у минулому році.

Крім того, у звітному періоді було направлено на:

-       будівництво водопроводу в мікрорайоні Тернівка – 5,2 млн. грн., у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій) – 4,7 млн. грн.;

-             будівництво берегоукріплювальних споруд уздовж р. Південний Буг в районі старого кладовища в мкр. Соляні – 2,5 млн. грн.;

-              будівництво другої черги каналізаційної мережі в Залізничному селищі міста Миколаєва - 1,0 млн. грн.;

-              нове будівництво кладовища  по Херсонському шосе,112 – 0,6 млн. грн.;

-              будівництво дитячого спортивного майданчика в мікрорайоні Ялти  - 0,5 млн. грн.;

-              будівництво трансформаторної підстанції для розвитку електромережі у новозабудові мкр.Балабанівка  -  0,2 млн. грн.;

-             будівництво світлофорних об'єктів по вул.Нікольська  ріг вул.М.Морської, по вул.В.Морська ріг вул.Артилерійській, по вул.Нікольська ріг вул.Московської, по вул.Спаська - вул.Садова - вул. 68Десантників, вул.В.Морська -вул.Дзержинського, вул.Скороходова - вул.Садова – 1,6 млн. грн.;

-            придбання житла воїнам-інтернаціоналістам - 0,6 млн. грн.;

-              реконструкцію скверу "Пролетарський" та  будівництво молодіжно- спортивного майданчика у даному сквері -  4,6 млн. грн.;

-              реконструкцію житлового будинку по вул.Айвазовського, 3, у т.ч. проектні роботи та експертиза – 3,4 млн. грн.;

-             благоустрій території для створення містечка спорту "Корабельний" в районі спортивного комплексу "Водолій" – 1,5 млн. грн.;

-             реконструкцію та переобладнання колишнього мазутосховища під пункт стерилізації та утримання тварин – 1,0 млн. грн.;

-             оновлення генерального плану міста Миколаєва – 1,0 млн. грн.;

-             ліквідацію підтоплення Широкої Балки, будівництво дренажного колектору – 0,4 млн. грн.;

-             розробку схем та проектних рішень масового застосування – 1,9 млн. грн.    

(розробка проекту забудови частини та оновлення проекту існуючої  індивідуальної забудови частини мікрорайону Балабанівка – 0,5 млн. грн.; оновлення Плану зонування м. Миколаєва – 0,2 млн. грн.; детальні плани: намивної території;  території мікрорайону Північний; мікрорайону Богоявленський у Корабельному районі;  території, обмеженої вулицями: Лазурною, 60 років СРСР, Генерала Карпенка, Нікольською, В.Морською та береговою лінією р.П.Буг – 0,9 млн. грн.;    розробка проектів інших забудов – 0,3 млн. грн.);

-            будівництво та реконструкцію нових об’єктів – 0,2 млн. грн.

У 7 разів збільшено порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг внесків до статутних капіталів комунальних підприємств міста – всього направлено 46,1 млн. грн., з них:

-                        КП ММР "Миколаївелектротранс" – 43,1 млн. грн. (придбання рухомого складу)

-                        КП  "ЕЛУ автодоріг" – 1,6 млн. грн.;

-                        КП ММР "Центр захисту тварин" - 0,5 млн. грн.;

-                        КП "ТРК"Март" – 0,4 млн. грн.;

-                        КП ММР ПДЗОВ  "Дельфін" – 0,3 млн. грн.;

-                        МКП"Миколаївводоканал" – 0,2 млн. грн.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСТА МИКОЛАЄВА  ЗА 9 МІСЯЦІВ 2015 РОКУ

 

       Дохідна частина бюджету.  До   міського бюджету міста Миколаєва за січень-вересень 2015 року   надійшло доходів в сумі 1743,3 млн.грн., з них до загального фонду -  1683,0 млн.грн. та до спеціального фонду – 60,3 млн.грн.

 

           Загальний фонд міського бюджету  наповнений за рахунок податкових та неподаткових надходжень   в сумі  808,7 млн.грн. та трансфертів з державного і обласного бюджетів   в сумі  874,3 млн.грн., що більше показників звітного періоду минулого року відповідно на 224,6 млн.грн. та  326,9 млн.грн.

           Основним джерелом податкових та неподаткових  надходжень загального фонду міського бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб, який складає  30%  доходів загального фонду. За звітний період  поточного року  обсяг вказаного платежу склав 454,1 млн.грн., що на  9,1 млн.грн. (2%) менше  в порівнянні з відповідним періодом минулого року,  з них за рахунок зростання доходів фізичних осіб обсяги податку збільшилися на 104,4 млн.грн., у той час як зміни бюджетного законодавства щодо розміру відрахувань до місцевих бюджетів зменшили надходження на 113,5 млн.грн.

 

         Другим за обсягом джерелом наповнення загального фонду є плата за землю, яка складає 7,9% доходів загального фонду. Загальний обсяг надходжень платежів за землю – 133,7 млн.грн.  зріс в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 29,9 млн.грн. (28,8%). На 5,7% ( 95,5 млн.грн.) загальний фонд наповнений за рахунок надходжень єдиного податку, обсяги якого збільшилися в порівнянні з показником за  січень- вересень 2014 року на 16,2 млн.грн (20,4%).

          74,5% доходів спеціального фонду міського бюджету складають  власні надходження бюджетних установ, обсяг яких за звітний період поточного року склав  44,9 млн.грн., що на 15,6 млн.грн. ( 53,2%) більше, ніж за відповідний період минулого року.                                                                                                                                                    Виконання дохідної частини бюджету міста у поточному році дозволило забезпечити своєчасне проведення витрат з бюджету.

Так, виконання видаткової частини бюджету міста склало  1559,8 млн. грн. (+360,9 млн. грн. порівняно з аналогічним періодом 2014 року), у тому числі загальний фонд - 1315,1 млн. грн. (+210,7 млн. грн.) та спеціальний фонд - 244,7 млн. грн. (+150,2 млн. грн.), з них:

-          587,6 млн. грн. (37,7 % від загального обсягу видатків) направлено на виплату  заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ. Виплата заробітної плати проводилась своєчасно, в установлені терміни, без утворення заборгованості. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ці видатки збільшились на 9,7%;

-          20,8 млн. грн. (1,3%) -  на придбання медикаментів бюджетними установами. У звітному періоді на проведення зазначених видатків направлено в 1,5 р. більше, ніж у січні-вересні 2014 року;

-          31,6 млн. грн.  (2,0 %) - на придбання продуктів харчування бюджетним установам;

-          76,4 млн. грн.  (4,9%) - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року ці витрати збільшились у 1,5 рази;

      -     406,9 млн. грн. (26,1%) направлено на  поточні трансферти населенню, у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету: 

-       на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 301,9 млн. грн.;

-       на надання пільг та житлових субсидій -  71,0 млн. грн.;

-       компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному, водному, залізничному та електротранспорті – 18,2 млн. грн.;

-       на виплату державної соціальної допомоги дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям – 1,6 млн. грн.;

-                 13,8 млн. грн. (0,9%) перераховано до державного бюджету у вигляді реверсної дотації згідно із Законом України «Про державний бюджет на 2015 рік»;

-       18,8 млн. грн. (1,2%) - перераховано субвенцію  бюджету Жовтневого району  на виконання делегованих державою повноважень у галузі забезпечення вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою мешканців Корабельного району м.Миколаєва в 2015 році;

-       197,2 млн. грн. (12,6%) склали капітальні видатки;

-       206,7 млн. грн. (13,3%) направлено на інші статті видатків.   

Надано пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво житла на суму 13,1 млн. грн. Повернуто кредитів до бюджету  0,9 млн. грн.

Найбільшу питому вагу в міському бюджеті займають видатки на соціально-культурну сферу – 74,8 %, або 1167,4 млн. грн. (на 152,9 млн. грн., або на 15,1 % більше аналогічного періоду минулого року), з них на галузі:

-          освіту – 409,9 млн. грн.;

-          охорону здоров’я (з субвенцією бюджету Жовтневого району на медичне обслуговування населення Корабельного району ) – 270,6 млн. грн.:

-          соціальний захист та соціальне забезпечення – 396,9 млн. грн.;

-          культуру і мистецтво – 59,5 млн. грн.;

-          фізичну культуру i спорт – 30,5 млн. грн.

На капітальні видатки об’єктів соціально-культурної сфери направлено 50,0 млн. грн.: 

ü установам та закладам, підпорядкованим управлінню освіти – 24,3 млн. грн., у т.ч. :

 • придбано обладнання  на суму  2,7 млн. грн., з них:

-          комп’ютерна техніка на суму 1,2 млн. грн. (ДНЗ №№ 53,87,23,48,94,111,125, 128,148,  ЗОШ №№ 3,4,6,7,10,11,14, 19,22,29,30,32,43,47,53,54,60,15,24,40,42, 43, 52, 57, 59, академії дитячої творчості, гімназії № 2, юридичному ліцею, муніципальному колегіуму, гімназії №41, гімназії №3, ЦБ управління освіти, Будинку вчителя, науково–педагогічній бібліотеці);

-           кухонні меблі та устаткування – 0,3 млн. грн. (ДНЗ №№ 5,10,17,65,71, 121,127,142,94,67,23,29,49,50,64,65,68,70,72,77,82,101,117,131,134,140,148);

-           побутова техніка - 0,4 млн. грн. (ДНЗ №№ 2,37,48,111,125,132,142,  10,66,77,147,148,23,53,65,94,101,118, в ЗОШ №№ 7,13,14,19,21,32,35,43,47,53, 22,24,40,42, академії дитячої творчості, гімназії № 4, ЦБ управління освіти);

-           теле, - відеоапаратура – 0,2 млн. грн. (ДНЗ №№ 5,49,52,60,78,92,118,125, ЗОШ №№ 11,12,15,23,28,37,40,42,43,45,53,57,59, гімназії № 3 та № 2, академії дитячої творчості);

-           оргтехніка та меблі – 0,2 млн. грн. (ДНЗ №№ 20,57, ЗОШ №№ 17,18,47,14,15,22,29,56, академії дитячої творчості, гімназії № 41, муніципальному колегіуму, ВСШ № 1, БТДЮ Заводського району, ДЦ Корабельного району);

-           поповнено бібліотечні фонди та  придбана література - 0,2 млн. грн. (ЗОШ №№ 23,4,34,39,47,48,1,4,6,13,14,15,17,19,22,26,27,42,43,46,51,56,59,64, гімназії № 4, економічному ліцею № 1, першій українській гімназії);

-           інше обладнання - на  0,2 млн. грн.

 • виконані капітальні ремонти будівель, покрівель, приміщень та  виготовлена проектно-кошторисна документація  на суму 17,1 млн. грн., з них:

-          будівель  на 4,8 млн. грн. (у ДНЗ №№ 131, 132, 128, 117, ЗОШ № 12, 25, 36, економічному ліцеї № 1);

-          покрівель на 5,2 млн. грн. (у ДНЗ №№ 130, 139, 133, 134, 2, 68, 103, ЗОШ №№ 6, 28, 46, 44, 64, 61, 1, 16, 32, 33, 37, муніципальному колегіуму);

-           приміщень  на 2,5 млн. грн. (у ДНЗ №№  99, 142, 79, 83, ЗОШ № 13, 27);

-           огорожі – 0,7 млн. грн. (у ЗОШ № 17, 26);

-           системи опалення – 0,2 млн. грн. (ЗОШ № 54);

-           спортивного майданчику – 1,7 млн. грн. (у ЗОШ № 18, 45, муніципальному колегіумі);

-           вимощення об'єкту (академії дитячої творчості)  та пожежних сходів (економічному ліцею № 2) – 0,1 млн. грн.;

-           капітальний ремонт на 1,9 млн. грн. в ДНЗ № 112.

 • на будівництво, реставрацію, реконструкцію, технічне переоснащення, проектні роботи закладів освіти – 4,5 млн. грн., з них ДНЗ у мкр. Північний, спортивної зали Економічного ліцею №1, котельних ЗОШ №45 та ЗОШ №48, покрівель Муніципального колегіуму (філія) по вул.Потьомкінській, 147-А, ДНЗ №67, ЗОШ №53, ЗОШ №20, ДНЗ №60,  ДНЗ №115, ЗОШ №№ 54,64, 40, будівлі ДНЗ №138, першої української гімназії, системи керування опаленням теплового пункту ЗОШ №№ 1, 52, 53;

ü закладам, підпорядкованих управлінню  охорони здоров’я – 13,9 млн. грн., у т.ч.:

 • придбано обладнання  на суму  5,2 млн. грн., з них:

-          медичне обладнання та хірургічний інструментарій,  меблі на 2,7 млн. грн. (МЛ №1, МЛ №3, МЛ №4, ЛШМД, ДЛ №2, ПБ №1, ДП №3, ЦПМСД №6, ЦПМСД №2, ЦПМСД №5, ПБ № 3);

-          комплекс рентгенівський діагностичний "INDIascan-01" – 1,3 млн. грн. (ЦПМСД №2);

-          комп’ютерна, побутова техніка та обладнання для харчоблоку – 0,3 млн. грн. (МЛ №1, ДП №4, ДП №3, ЦПМСД №2, ЦПМСД №4, ЦПМСД №5, МЛ № 4, ДЛ № 2);

-          за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та благодійних внесків, грантів та дарунків, придбано медичне обладнання та хірургічний інструментарій, меблі,  комп’ютерна техніка лікувальним закладам міста на суму 0,9 млн. грн.;

 • виконані капітальні ремонти  на загальну суму 6,5 млн. грн.,з них:

-          захисної споруди та терапевтичного корпусу МЛ №1; насосної станції МЛ №3; харчоблоку, даху  та будівель МЛ №1, МЛ №3, МЛ №4, ЛШМД, ДЛ №2 – 2,5 млн. грн.;

-           даху та приміщень пологових будинків – 1,4 млн. грн. (ПБ №1, ПБ №2, ПБ №3);

-           відділення "Клініки, дружньої до молоді" ДП № 4 – 0,5 млн. грн.;

-           покрівлі міського протитуберкульозного диспансеру – 0,5 млн. грн.;

-           приміщень сімейної амбулаторії по вул. Нікольська 4б/1, 4б/2, 4б/3, 4б/4 – 1,0 млн. грн. (ЦПМСД №6);

-          приміщень сімейної амбулаторії №3, заміна електричного котла в сімейній амбулаторії №1 – 0,5 млн. грн. (ЦПМСД №5);

-          виготовлена проектно-кошторисна документація по переходу на альтеративні види опалення ПБ № 2, на капітальний ремонт покрівлі ЦПМСД №3, на капітальний ремонт ПБ № 1 за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та благодійних внесків, грантів та дарунків – 0,1 млн. грн.

 •      на реконструкцію, проектні роботи закладам охорони здоров’я  – 2,2 млн. грн.,  з них:

-          існуючої будівлі амбулаторно-поліклінічного відділення міської поліклініки №4 по пров. Герцена,2, мережі електропостачання з установкою дизель - генераторної станції  для аварійного живлення корпусу лікарні швидкої медичної допомоги, приміщень по вул.Васляєва,37а для розміщення амбулаторії, існуючої будівлі під розміщення травматологічного пункту МЛШМД, наявних  приміщень реабілітаційного центру міської дитячої поліклініки №1 по пров. Кобера,15-а під розміщення сімейної амбулаторії та для влаштування рентгенкабінету, приміщень ЦПМСД №6 під квартири для медичних працівників по вул. Крилова,17, мереж електропостачання приміщень пологового будинку №3 по вул.Київській,3 з установкою дизель-генератора,  сімейної амбулаторії  №4 ЦПМСД № 2 по вул. 11 Поздовжня,45;

ü  закладам, підпорядкованим управлінню  культури та охорони культурної спадщини  – 6,7 млн. грн., у т.ч.:

 • придбано обладнання  на суму  2,1 млн. грн., з них:

-          періодичних видань, поповнено бібліотечних фондів, придбано комп'ютерної техніки, телевізор та меблів на суму  – 0,7 млн. грн. (ЦБС для дорослих імені Кропивницького (21 філія), ЦБС для дітей імені Ш. Кобера та В. Хоменка (10 філій));

-          костюмів, сценічного обладнання, проектору та проекційного екрану, кондиціонерів, комп’ютерного обладнання та звукопідсилювальної апаратури – 1,2 млн. грн. (концертна зала ММПК «Молодіжний», Великокорениський будинок культури);

-          інше обладнання – 0,2 млн. грн. (ДМШ№5, ДМШ №2, ЦБ, Міський методичний центр, КП ММР Миколаївські парки,  КУ Миколаївський зоопарк).

 • виконані капітальні ремонти  на загальну суму 4,3 млн. грн.,, з них:

-          слоновника - бегемотника та будівлі "Ведмежатник" КУ Миколаївський зоопарк на 1,9 млн. грн.;

-          санітарно - технічних приміщень,  концертної та  глядачевої зали у ММПК «Молодіжний», Великокорениського будинку культури – 1,3 млн. грн.;

-          приміщень, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза – 1,1 млн. грн. (ЦБС для дорослих імені Кропивницького (21 філія), ЦБС для дітей імені Ш.Кобера та В.Хоменка (10 філій));

 • на реконструкцію – 0,3 млн. грн., з них планетарію ДМ "Казка" – 0,2 млн. грн.

ü закладам, підпорядкованим управлінню  фізичної культури і спорту  – 3,6  млн. грн., у т. ч.:

 • придбано обладнання,  з них: спортінвентар, кондиціонери, обладнання для котельної, байдарка, футбольні ворота на суму  0,9 млн. грн. (МСДЮСШОР з фехтування, СДЮШОР №4, ШВСМ, ДЮСШ № 2, КУ "Центральний міський стадіон");
 • виконані капітальні ремонти  на загальну суму 1,8 млн. грн.,з них: покрівель, фасадів, спортзалів, яхт-клубу, велобази, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза у ШВСМ, КУ "Центральний міський стадіон, ДЮСШ №№ 2 та7, СДЮШОР №№ 4 та 6,  СДЮШОР з веслування та велоспорту, централізованій бухгалтерії.
 • на будівництво, реставрацію, реконструкцію та проектні роботи установ  та закладів управління  фізичної культури і спорту  – 0,9 млн. грн.,  у т.ч. елінгу №1 ДЮСШ №2, адміністративної будівлі та центрального футбольного поля №1 Центрального міського стадіону, приміщень ДЮСШ №3, трансформаторної підстанції для електропостачання Центрального міського  стадіону, фасаду і даху будівлі Миколаївської СДЮСШОР з фехтування;

ü закладам, підпорядкованим департаменту праці та соціального захисту населення   – 1,5 млн. грн., у т. ч.:

 • придбано обладнання, у т.ч. комп’ютерна та побутова техніка  на суму  0,1 млн. грн. міському територіальному центру соціального обслуговування  та  центру реінтеграції бездомних громадян;
 • капітальні ремонти, виготовлення проектно-кошторисної документації на загальну суму 0,2 млн. грн. (житла інвалідів ВВВ, приміщень міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, системи опалення та покрівлі міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів);
 • на реконструкцію будівлі по вул. Миколаївській, 26 для розміщення управління соціальних виплат і компенсацій Ленінського району та  проектні роботи та експертиза  житлового корпусу з прибудовою веранди у міському притулку для громадян похилого віку та інвалідів - 1,2 млн. грн.

Витрати житлово-комунального господарства у звітному періоді збільшилися  в 2 р.  порівняно з відповідним періодом минулого року та склали  167,5 млн. грн., у т.ч.:

-                на утримання об’єктів житлово-експлуатаційного господарства – 15,6 млн. грн., які використано на поточний ремонт  житлового фонду, експертне обстеження ліфтів та житлового фонду спеціальними проектними організаціями та забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду – 13,5 млн. грн., на виготовлення  проектів,  придбання елементів та облаштування 18  дитячих  та спортивних майданчиків у дворах житлових будинків згідно міської цільової програми “Миколаївський двір” та іншого обладнання для обслуговування житлового фонду – 2,1 млн. грн.;

-                надана дотація житлово-комунальному господарству в сумі 4,6 млн. грн., за рахунок яких  вивезено 2637,2 куб.м  рідких відходів з території   Заводського та Центрального районів, виконано роботи по дератизації та дезінсекції житлового фонду, надано дотацію на покриття витрат, пов’язаних з постачанням  питної води у В.Коренисі, та  дотацію на покриття збитків комунальним підприємствам;

-                      на оплату послуг з благоустрою міста – 114,5 млн. грн. (утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, проведення озеленення міста, прибирання парків та скверів,  утримання та прибирання  мостів та переправ, утримання МАФ, кладовищ, технічних засобів регулювання дорожнього руху;  поточний ремонт тротуарів, прибирання магістральних вулиць міста, капітальний ремонт зупиночних павільйонів, майданчиків під сміття, придбання зупинок громадського транспорту, газонокосарок, мотокос та іншої техніки, тощо; 

-                        1,7 млн. грн. витрачено на  впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії;

-                        на капітальний ремонт житлового фонду витрачено 15,8 млн. грн., за рахунок яких відремонтовано 38138,77 кв.м покрівель,  виконано післяекспертний ремонт та модернізацію 67 шт. ліфтів, роботи по ремонту  внутрішньобудинкових мереж та інші загальнобудівельні капітальні роботи ;

-                       10,8 млн. грн. перераховано на погашення заборгованості з різниці в тарифах МКП «Миколаївводоканал»;

-        інші видатки  – 4,5 млн. грн.

За виконані роботи з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності міста оплачено 80,4 млн. грн., що в 4,8 разів більше аналогічного періоду минулого року.

Крім того, у звітному періоді було направлено на:

-                        реконструкцію скверу "Пролетарський" та на будівництво молодіжно- спортивного майданчика у даному сквері -  4,3 млн. грн.;

-                       реконструкцію та переобладнання колишнього мазутосховища під пункт стерилізації та утримання тварин – 1,0 млн. грн.;

-                       нове будівництво кладовища  по Херсонському шосе, 112 – 0,6 млн. грн.;

-                       будівництво другої черги каналізаційної мережі в Залізничному селищі міста Миколаєва – 0,5 млн. грн.;

-                       реконструкцію житлового будинку по вул.Айвазовського, 3, у т.ч. проектні роботи та експертиза – 1,5 млн. грн.;

-                       розробку схем та проектних рішень масового застосування – 1,2 млн. грн.

Майже в 10 разів збільшено порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг внесків до статутних капіталів комунальних підприємств міста – всього направлено 26,7 млн. грн., з них;

-                        КП ММР "Миколаївелектротранс" – 25,5 млн. грн. (придбання рухомого складу)

-                        КП ММР "Центр захисту тварин" - 0,5 млн. грн.;

-                        КП "ТРК"Март" – 0,4 млн. грн.;

-                        КП ММР ПДЗОВ  "Дельфін" – 0,3 млн. грн.

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСТА МИКОЛАЄВА  ЗА 1 ПІВРІЧЧЯ 2015 РОКУ

 

Дохідна частина бюджету. Плановий обсяг доходів міського бюджету (без власних надходжень бюджетних установ) виконаний на 104,1%. Понад план отримано 43,5 млн. грн., у тому числі по загальному фонду – 41,4 млн. грн. та по спеціальному фонду – 2,1 млн. грн.

45,5% надходжень доходів загального фонду бюджету міста становлять податки і збори та неподаткові надходження, виконання планових обсягів по яких склало 109,1% (+ 41,7 млн. грн.).

Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг податкових та неподаткових надходжень загального фонду зріс на 32,3% (+122,3 млн. грн.), в основному, за рахунок внесених змін до Бюджетного кодексу України щодо структури доходів місцевих бюджетів (віднесення до доходів загального фонду місцевих бюджетів плати за надання інших адміністративних послуг, екологічного податку, державного мита, єдиного податку) та введення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами.

Поряд з цим, в результаті структурних змін на 86,3 млн. грн. зменшився обсяг податкових та неподаткових надходжень спеціального фонду порівняно з відповідним періодом 2014 року.

Виконання видаткової частини бюджету міста склало 980,8 млн. грн. (+168,5 млн. грн. порівняно з 1 півріччям 2014 року), у тому числі загальний фонд 893,8 млн. грн. (+124,9 млн. грн.) та спеціальний фонд 87,0 млн. грн. (+43,6 млн. грн.), або 41,2% відносно уточненого річного плану (по загальному фонду 45,9% та спеціальному фонду 20,0%).

Найбільшу питому вагу в міському бюджеті займають видатки на соціально-культурну сферу – 82,3%, або 807,0 млн. грн. (на 95,0 млн. грн., або на 13,3% більше аналогічного періоду минулого року), з них на освіту – 296,5 млн. грн., охорону здоров’я (з субвенцією бюджету Жовтневого району на медичне обслуговування населення Корабельного району) – 176,5 млн. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 274,2 млн. грн., культуру і мистецтво – 40,6 млн. грн., фізичну культуру i спорт – 19,2 млн. грн.

На заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ направлено 417,6 млн. грн. (42,6% від загального обсягу видатків); медикаменти, перев’язувальні матеріали та продукти харчування – 35,0 млн. грн. (3,6%), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 60,8 млн. грн. (6,2%), субвенцію бюджету Жовтневого району – 12,6 млн. грн. (1,3%), поточні трансферти населенню – 282,1 млн. грн. (28,8%), надано реверсну дотацію в сумі 9,2 млн. грн. (0,9%), обсяг капітальних видатків склав 63,3 млн. грн. (6,4%), інших видатків – 100,2 млн. грн. (10,2%).

Виплати допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу здійснювалися за рахунок субвенції з державного бюджету своєчасно згідно фактичних нарахувань.

Надано пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво житла на суму 4,1 млн. грн. Повернуто кредитів до бюджету 0,5 млн. грн.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСТА МИКОЛАЄВА  ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 РОКУ

 

Дохідна частина бюджету.  Планові показники дохідної частини міського бюджету  (без власних надходжень бюджетних установ)  виконані на 104,5%. Понад план отримано 21,8 млн. грн.,  у тому числі по загальному фонду - 21,0 млн. грн. та по спеціальному фонду – 0,8 млн. грн.

46% надходжень доходів  загального фонду бюджету міста становлять податки і збори та неподаткові надходження, виконання планових показників по яких склало 117,0%  (+33,6 млн. грн.).

Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг податкових та неподаткових  надходжень  загального фонду зріс на  30,1%  (+53,6 млн. грн.), в основному,  за рахунок внесених змін до Бюджетного   кодексу  України щодо структури доходів місцевих бюджетів (віднесення до доходів загального фонду місцевих бюджетів плати за надання інших адміністративних послуг, екологічного податку, державного мита, єдиного податку) та  введення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами.

Поряд з цим, в результаті структурних змін на 29,5 млн. грн. зменшився обсяг податкових та неподаткових  надходжень  спеціального фонду  порівняно з 2014 роком.   

Виконання видаткової частини бюджету міста склало  413,5 млн. грн. (+40,7 млн. грн. порівняно з 1 кварталом 2014 року) , у т.ч. загальний фонд 385,7 млн. грн. (+21,1 млн. грн.) та спеціальний фонд 27,8 млн. грн. (+19,6 млн. грн.) , або 18,9 % відносно уточненого річного плану, у тому числі по загальному фонду 20,2% та спеціальному фонду 10,0%. 

Найбільшу питому вагу в міському бюджеті займають видатки на соціально-культурну сферу - 84,8%, або 350,6 млн. грн. (на 10,3 млн. грн., або на 3% більше аналогічного періоду минулого року), з них на освіту – 119,3 млн. грн., охорону здоров’я (з субвенцією бюджету Жовтневого району на медичне обслуговування населення Корабельного району ) – 81,2 млн. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 124,4 млн. грн., культуру і мистецтво – 17,2 млн. грн., фізичну культуру i спорт – 8,5 млн. грн.        

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 174,5 млн. грн. (42,2% від загального обсягу видатків); медикаменти, перев’язувальні матеріали та  продукти харчування – 12,7 млн. грн. (3,0%), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 34,2 млн. грн. (8,3%),  субвенцію бюджету Жовтневого району –  11,0 млн. грн. (2,7%),  поточні трансферти населенню – 126,5 млн. грн. (30,6%), обсяг капітальних видатків склав 16,5 млн. грн. (4,0%), інших видатків – 38,1 млн. грн. (9,2%).

Виплати допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу здійснювалися за рахунок субвенції з державного бюджету своєчасно згідно фактичних нарахувань.

З початку року надано пільгових довгострокових кредитів громадянам на будівництво житла на суму 1,4 млн. грн., повернуто кредитів до бюджету  на суму 0,3 млн. грн.

 


 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСТА МИКОЛАЄВА ЗА 2014 РІК

 

Дохідна частина бюджету.  Планові показники дохідної частини міського бюджету міста  за  2014 рік виконані на 101,7%  (+30,1 млн. грн..),   у т.ч виконання пану доходів загального фонду склало 100,7% (+10,6 млн.грн) та спеціального фонду –106,6%  (+19,5 млн .грн).

52,4 % надходжень до загального фонду бюджету міста становлять податки і збори та неподаткові надходження, виконання планових показників по яких склало 103,8%  (+29,8 млн. грн.), з них по закріплених доходах – 104,1%  (+ 25,6 млн. грн). та по власних доходах -  102,7% (+ 4,2 млн. грн.).

Порівняно з 2013 роком обсяг податкових та неподаткових  надходжень  загального фонду зріс на  7,3%  (+54,9 млн. грн.)  за рахунок  зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб ( 9%) в результаті зростання середньої заробітної плати найманих працівників підприємств і організацій  міста та збільшення надходжень  податку з грошового забезпечення військовослужбовців майже в 1,9 разів.

Порівняно з 2013 роком обсяг податкових та неподаткових  надходжень  спеціального фонду зріс на  2,9%  (+3,6 млн.грн) за рахунок зростання  надходжень єдиного податку  на 19,7% (+18,4 млн. грн..) та зменшення надходжень від продажу земель та відчуження майна відповідно  в 7 разів  (-16,7 млн.грн)  та 43% (- 2,0 млн. грн.).   

Виконання видаткової частини бюджету міста склало  1763,9 млн. грн., у т.ч. загальний фонд 1512,3 млн. грн. та спеціальний фонд 251,6 млн. грн., або 93,4 % відносно уточненого плану, у т.ч. по загальному фонду 97,0 % та спеціальному фонду 76,5 %. 

Найбільшу питому вагу в міському бюджеті, як і в попередні роки, займають видатки на соціально-культурну сферу (освіти, охорони здоров’я  (з субвенцією районному бюджету Жовтневого району на медичне обслуговування населення, яке мешкає в Корабельному районі  м. Миколаєва), соціального захисту та соціального забезпечення, культури і мистецтва, фізичної культури i спорту) -  78,8 %, або 1333,1 млн. грн.

Заробітна плата в 2014 році працівникам бюджетних установ, що фінансуються з міського бюджету, виплачувалася своєчасно та в повному обсязі. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 660,8 млн. грн. (37,5 % від загального обсягу видатків); медикаменти, перев’язувальні матеріали та  продукти харчування – 59,2 млн. грн. (3,4%)., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 87,8 млн. грн.,  5,0%),  субвенцію бюджету Жовтневого району –  28,3 млн. грн. (1,6%),  поточні трансферти населенню – 501,6 млн. грн. (28,4%).

Виплати допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дитям-інвалідам з дитинства, дитям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям здійснювалися за рахунок субвенції з державного бюджету своєчасно згідно фактичних нарахувань.

У 2014 році на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради з міського бюджету було направлено 3,2 млн. грн.,  у тому числі закладам: освіти – 1,1 млн. грн., охорони здоров’я – 0,4 млн. грн., соціального захисту населення  - 0,3 млн. грн.,., фізичної культури і спорту – 0,1 млн. грн., на надання допомоги постраждалим від вибуху в будинку за адресою: вул. Лазурна, 40 (оплату проживання, харчування, грошову допомогу) – 0,8 млн. грн., на видатки житлово-комунального господарства  – 0,5 млн. грн

У 2014 році на роботи з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у м. Миколаєві використано коштів на загальну суму 28,5 млн.грн., у тому числі:

-  за рахунок коштів міського бюджету на зимове утримання доріг та обслуговування технічних засобів регулювання дорожнього руху – 2,6 млн.грн.;

-  за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів 25,9 млн.грн. (поточний ремонт вулично-дорожньої мережі  та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху – 8,7 млн.грн., капремонт вулично-дорожньої мережі – 17,2 млн.грн.).

  За рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища освоєно 1,4 млн. грн.

На фінансування капітальних видатків по об’єктах соціально-культурної сфери за рахунок коштів бюджету розвитку направлено 20,4 млн. грн.  За ці кошти придбано обладнання на загальну суму 5,5 млн. грн.., виконано капітальних ремонтів на загальну суму  14,9 млн. грн., з них:

- у закладах освіти придбано обладнання на 1,0 млн. грн. та направлено на покращення матеріально технічної бази установ освіти, проведено капітальні ремонти ДНЗ №№ 99, 130, 128, 132, 133, 134, 139, 143 (та відновлено діяльність цього закладу),  ЗОШ №№ 1, 6, 19, 27, 25,  28, 30, 56, 61, 64, Академії дитячої та юнацької творчості - на загальну суму 9,1 млн. грн., в тому числі виконані проектно-вишукувальні роботи та експертиза по капітальному ремонту.

у закладах охорони здоров’я  придбано медичне обладнання на загальну суму 2,7 млн.грн., а саме:  операційний мікроскоп та ендоскоп для хірургічного відділення ЛШМД;  обладнання – для МЛ № 1,3, придбано обладнання для ДЛ № 2, ПБ № 1,2,3, ДП № 4,  центрів первинної медико-санітарної допомоги, меблів для центрів первинної медико-санітарної допомоги (для сімейних амбулаторій по вул. Васляєва,37, вул. Чкалова,78, вул. Дзержинського,51б/1); проведено капітальні ремонти загальним обсягом 3,6 млн. грн.: реанімаційного блоку інфарктного відділення МЛ №1, ЛШМД,   ДЛ № 2, МЛ № 4, ПБ №3, капремонт теплотраси ДП №4, виготовлення робочого проекту на капремонт покрівлі протитуберкульозного диспансеру, центрів первинної медико-санітарної допомоги  (капремонт приміщень сімейних амбулаторій по вул.Нікольська,4б/1, 4б/2, 4б/3, 4б/4 ЦПМСД №6, виготовлення проекту на частину капремонту покрівлі ЦПМСД №3);

- у закладах культури на поповнення бібліотечних фондів, придбання сценічного та іншого обладнання – 1,0 млн.грн,,  для проведення капітального ремонту – 0,9 млн. грн. (приміщень будівлі ММПК «Молодіжний», фасаду ДШМ№2, покрівлі амфітеатру БУ ММР КІК ДМ «Казка», виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту Великокорениського будинку культури);

- в установах фізичної культури і спорту на придбання спортивного обладнання    (човнів, тренажерів, спортивного інвентарю, велосипедів) – 0,7 млн. грн., для проведення капітального ремонту – 0,4 млн. грн. (покрівлі легкоатлетичного манежу та адмінбудівлі КУ ЦМС, виготовлення експертно-кошторисної документації);

- у закладах соціального захисту населення для проведення капітального ремонту – 0,9 млн. грн. (погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за проведений капітальний ремонт житлових приміщень для інвалідів ВВВ, приміщення міського центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді; мережі електроосвітлення в міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів), для придбання обладнання – 0,1 млн. грн. (міському центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, міському притулку для громадян похилого віку та інвалідів).

На 5,6 млн. грн. виконано капітальних ремонтів житлового фонду комунальної власності та житлового фонду ОСББ (відремонтовано покрівлі в житлових будинках, здійснено експертний та післяекспертний ремонт ліфтів, ремонт внутрішньобудинкових мереж та ін.).

За рахунок коштів бюджету розвитку (капітальні видатки) по благоустрою міста освоєно 8,0 млн. грн., у тому числі:

- придбано обладнання, спецтехніки для благоустрою міста – 2,2 млн.грн.;

- роботи по капремонту вулично-дорожньої мережі – 4,9 млн. грн.;

- інші видатки – 0,9 млн.грн.

На будівництво та реконструкцію об’єктів бюджету розвитку використано 9,2 млн. грн., у тому числі по об’єктах:

-       реконструкцію покрівель дошкільних навчальних закладів – 0,7 млн. грн. (ДНЗ №60 – 0,4 млн.грн.; ДНЗ №115 – 0,3 млн.грн.)

-       реконструкцію покрівель загальноосвітніх шкіл – 0,6 млн. грн. (ЗОШ №53 – 0,5 млн. грн.; ЗОШ №20 – 0,1 млн. грн.);

-        виконано проектні роботи по будівництву ДНЗ у мкр. Північний – 0,2 млн.грн.;

-       прибудову будівлі до пологового будинку №1 – 0,2 млн. грн.;

-       виконано роботи по реконструкції та будівництву на території Центрального міського стадіону на загальну суму 0,7 млн.грн.;

-       реконструкцію елінгу №1 ДЮСШ №2 – 0,3 млн. грн.;

-       частково виконано реконструкцію будівлі для розміщення управління соціальних виплат Ленінського району на суму 0,4 млн.грн.

-       на ліквідацію підтоплення Широкої Балки (будівництво дренажного колектору) направлено 1,0 млн.грн.

-       закінчено реконструкцію колишнього мазутосховища під пункт стерилізації та утримання тварин по вул. Комінтерна,36 - освоєно 1,2 млн. грн.;

-       погашено кредиторську заборгованість 2013 року на суму 3,8 млн.грн. (придбання приміщення для розміщення сімейної амбулаторії по вул. Дзержинського – 1,3 млн.грн., створення містечка спорту в Корабельному районі - 1,0 млн.грн., будівництво водопроводу у мкр.Богоявленське – 0,3 млн.грн. та інші);

-       інші об’єкти – 0,1 млн.грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету здійснено внесків до статутних капіталів підприємств комунальної власності загальним обсягом 6,4 млн. грн., у тому числі:

-       КП ММР «Миколаївелектротранс» - 4,0 млн.грн.;

-       КП ТРК «Март» - 0,5 млн.грн.;

-       КП ММР ПДЗОВ «Дельфін» - 0,4 млн.грн.;

-       відповідно до прийнятих у 2013 році рішень погашена заборгованість на загальну суму 1,5 млн.грн. (КП ММР «Миколаївелектротранс», КП «Миколаївкомунтранс», КП ММР «Центр захисту тварин»). 

Надано пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла на суму 8,7 млн.грн. (по загальному фонду – 8,6 млн. грн., спеціальному – 0,1 млн. грн.). Повернуто кредитів до бюджету  0,7 млн. грн.

 

Інформація про виконання міського бюджету міста  Миколаєва за 9 місяців 2014 рік

Інформація про виконання міського бюджету міста  Миколаєва за 1 півріччя 2014 рік

Інформація про виконання міського бюджету міста  Миколаєва за 1 квартал 2014 рік

 


 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСТА МИКОЛАЄВА ЗА 2013 РІК

 

           Дохідна частина бюджету. До міського бюджету міста Миколаєва за 2013 рік надійшло доходів в сумі 1574,8 млн.грн., з них до загального фонду -  1385,9 млн.грн. та до спеціального фонду – 188,9млн.грн.

           Загальний фонд міського бюджету  наповнений за рахунок надходжень податків та зборів  в сумі 750,2 млн.грн., що більше показників 2012 року на 21,4 млн.грн.,  та трансфертів з державного і обласного бюджетів  в сумі  635,7 млн.грн.  зі зменшенням  проти відповідних показників 2012 року на 87,3 млн.грн.

           Основним джерелом наповнення загального фонду міського бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб, який складає  42,7%  доходів загального фонду. За звітний рік обсяг вказаного платежу склав 591,9 млн.грн. та зріс в порівнянні з 2012 роком на 31,5 млн.грн. (5,6%). Другим за обсягом джерелом наповнення загального фонду є плата за землю, яка складає 9,8% доходів загального фонду. Загальний обсяг надходжень платежів за землю – 136,6 млн. грн. зменшився в порівнянні  з 2013 роком  на 0,9 млн.грн.

        49,4% доходів спеціального фонду міського бюджету складають  надходження  єдиного податку. За звітний рік надійшло 93,4 млн.грн. вказаного платежу, що на 22,8 млн.грн або  на 32,2%  більше, ніж за 2012 рік.                                                                                                                                

          Питома вага власних надходжень бюджетних установ у загальному обсязі спеціального фонду складає 22,3%  та 42,1 млн.грн, що на 4,2 млн.грн (7,3%) менше надходжень 2012 року.                            

                              

Видаткова частини бюджету міста виконана на загальну суму 1565,3 млн. грн., у тому числі по загальному фонду - на 1419,4 млн. грн., по спеціальному фонду – на 145,9 млн. грн., або 92,9 % відносно уточненого плану (по загальному фонду 96,8 % та спеціальному фонду 66,4 %).

На фінансування установ та заходів соціально-культурної сфери(освіти, охорони здоров’я  (з субвенцією районному бюджету Жовтневого району на медичне обслуговування населення, яке мешкає в Корабельному районі  м. Миколаєва), соціального захисту та соціального забезпечення, культури і мистецтва, фізичної культури i спорту)   спрямовано 1327,4 млн. грн. або 84,8 % від загального обсягу бюджету, у тому числі по загальному фонду 1270,5 млн. грн.  (89,5 %)  та  по спеціальному фонду  56,9 млн. грн. (39,0 %).      

В цілому по загальному та спеціальному фондах на заробітну плату з нарахуваннями направлено 704,2 млн. грн.; медикаменти, перев’язувальні матеріали та  продукти харчування – 57,1 млн. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 92,4 млн. грн.,  поточні трансферти органам влади інших рівнів (субвенція бюджету Жовтневого району) –  29,7  млн. грн.,  поточні трансферти населенню – 462,8 млн. грн.

На капітальні видатки спрямовано 95,0  млн. грн., що складає 6,1 % загального обсягу видатків, з них за рахунок:

- власних надходжень бюджетних установ направлено 4,5 млн. грн.;

- доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки – 90,5 млн. грн.

На інші статті видатків спрямовано 124,1 млн. грн.

Надано пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла на суму 1,6 млн.грн. (по загальному фонду – 1,3 млн. грн., спеціальному – 0,3 млн. грн.). Повернуто кредитів до бюджету  0,6 млн. грн.

 

Інформація про виконання міського бюджету міста  Миколаєва за 9 місяців 2013 рік

Інформація про виконання міського бюджету міста  Миколаєва за 1 півріччя 2013 рік

Інформація про виконання міського бюджету міста  Миколаєва за 1 квартал 2013 рік

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: