Мапа порталу

Об’ява про проведення громадських слухань проекту містобудівної документації

Увага! Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради (Замовник) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектно-вишукувальний інститут «Миколаївагропроект» (Виконавець) повідомляють про початок процедури громадських слухань проекту містобудівної документації: «Детальний план території мікрорайону «Богоявленський» у Корабельному районі м. Миколаєва», відповідно до порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011р. №555.

Детальний план території мікрорайону «Богоявленський» у Корабельному районі м. Миколаєва виконується відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 23.01.2015 №45/2 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2015-2018 роки» та договору, укладеному між Замовником та Виконавцем від 27.05.2016 №4786.

Детальний план території після затвердження є основним документом, який регламентує розміщення об’єктів містобудування, відведення земельних ділянок, будівництво та благоустрій території, покладання інженерних мереж, розбудову транспортної інфраструктури.

Виконання детального плану території пов’язано з необхідністю деталізації рішень діючого Генерального плану та Плану зонування території м. Миколаєва, коригування або уточнення окремих його положень, пов’язаних з рішеннями щодо ефективного використання території міста, уточнення планувальної структури і функціонального призначення території в межах проектування. Крім того, в роботі враховано сучасну містобудівну ситуацію, а також рішення Генерального плану м. Миколаєва щодо розвитку транспортної інфраструктури міста – реконструкції та будівництва вулиць, розв’язок; пропозиції розміщення об’єктів містобудування, будівництво житлових кварталів, розміщення установ освіти, підприємств обслуговування та охорони здоров’я, які відображають нормативний соціально-гарантований рівень обслуговування населення, розміщення окремих виробничих територій, території спецпризначення (міського кладовища), а також урахування інвестиційних намірів окремих землевласників, що пройшли попереднє погодження.

Загальні дані про відведену під забудову територію

Проект забудови мікрорайону Богоявленський був розроблений в 1993 році (стадія ДПТ). Проектом передбачалась присадибна забудова одноквартирними житловими будинками з присадибними ділянками, площа ділянок – 0,1га.

На протязі 1994-1995 років територія була роздана під будівництво. Були проведені роботи по виносу кварталів, вулиць на місцевості і розпочато індивідуальне будівництво.

Східна частина території не була включена в детальний план території.

В 2003-2009 роках почалася активна забудова, яка з часом із-за економічних проблем була призупинена.

На теперішній час ведеться коригування документації з відображенням всіх раніше розроблених планувальних рішень в ув’язці з розробленим і затвердженим генпланом м.Миколаєва.

Розпланування кварталів, земельних ділянок виконано в натурі по документації 1993 року.

Територія мікрорайону примикає до магістралі міського значення – проспекту Богоявленського (Жовтневого). Територію оточує житлова забудова індивідуальними житловими будинками, кладовище, промислові об’єкти, залізна дорога. Через територію проходять високовольтні лінії, лінії водопроводів, газопровід. Військова частина, яка в 90-х роках планувалась під винесення, зараз залишається.

Ферма крупної рогатої худоби, що знаходиться в південній частині комплексу, підлягає винесенню.

В східній частині земельної ділянки даним ДПТ передбачається розміщення промислової зони та кладовища.

Промислова зона відокремлена від житлової зони 100-метровою зеленою зоною (санітарна зона) за межами якої передбачено розміщення промислових об’єктів IV та V класів шкідливості.

В розробленому проекті планування та забудови мікрорайону формуються два громадських центри – основний, який розташований по пр. Богоявленському на в`їзді в мікрорайон, та підцентр, який розташований в глибині забудови в районі проходження магістральних водопроводів та газопроводу.

Основний (загальноміський) громадський центр також є й композиційним центром мікрорайону, від якого радіально розходяться вулиці.

В громадському центрі зосереджені громадські та культурно-просвітницькі установи. Громадський центр сформований з торгового комплексу по продажу продовольчих та промислових товарів, автосалону, меблевого салону, розважального центру. Формування центру передбачає будівництво поліклініки з станцією швидкої медичної допомоги, АТС, цирку.

Через два квартали в глибину мікрорайону розміщені дитячий дошкільний центр та загальноосвітня школа.

В глибині мікрорайону формується громадський центр де відповідно розрахунку передбачено будівництво 2-х дитячих садків, загальноосвітньої школи, пожежного депо, торгових об’єктів, об’єктів сфери обслуговування, ринок.

В південній частині мікрорайону за перспективною об’їзною дорогою в рекреаційній зоні передбачено будівництво об’єктів районного значення таких як: відкритого зеленого театру, закритого спортивного комплексу з спортивним залом, плавальним басейном, об’єктами харчування, відкритими спортивними майданчиками; комплексу культурно масової роботи (кінозали, комп’ютерні зали, об’єкти харчування та інше).

Струмок, що витікає з Миколаївських водоочисних споруд, передбачається благоустроїти із створенням пляжної зони для відпочинку мешканців району.

Виробнича зона частково вже сформована в північно-східній частині комплексу де діють об’єкти на відведених земельних ділянках.

На вільній від забудови території в східній частині комплексу розглядалось 4 варіанти використання цієї території:

- 1-й варіант, відповідно до генплану міста – рекреаційна зона (зелені насадження, спортивні споруди і т.д.);

- 2-й варіант – садибна забудова;

- 3-й варіант – промислова зона;

- 4-й варіант – кладовище, де в санітарній зоні 300 м між житлом і кладовищем розмістяться об’єкти промисловості IV та V класів шкідливості, тобто об’єкти без особливих викидів, що можуть бути розміщені за зоною 100 м.

Розгляд варіантів:

1 варіант – рекреаційна зона.

Площа території 120 га. Територія знаходиться за межами основних людських потоків і транспортної доступності.

 Крім того в південній частині мікрорайону з причини наявності інженерних комунікацій, рельєфу місцевості не використовується ще 90 га території, яка може бути використана як рекреаційна зона. В результаті набирається 210 га непродуктивної території.

2-й варіант – садибна забудова.

В цьому варіанті розглядалася можливість розміщення садибної забудови з санітарною зоною від залізничної колії 100м. Але дуже велика віддаленість цієї території (4км) від проспекту Богоявленського виключає свою привабливість для індивідуального будівництва.

3-й варіант – промислова зона.

У варіанті розглядалася можливість розміщення промислової зони. Але територія площею 120га – це велика промислова зона, яка створить транспорту проблему на вказана ній території, проблему з доставкою працюючих та інші. Крім того в межах м. Миколаєва згідно з Генпланом міста в транспортній доступності знаходиться вільна територія «Промзона – 2», яка забезпечена всіма інженерними комунікаціями і транспортною доступністю.

4-й варіант – поєднання невеликої промислової зони та кладовища.

Важливою проблемою в м. Миколаєві на сьогоднішній день залишається те, що місто функціонує без кладовища. Поховання людей проводяться на сільських кладовищах навколо міста та підпоховання на існуючих кладовищах.

Основне (Мешковське) кладовище в м. Миколаєві площею 110 га було закладено в 1965 році. За 50 років експлуатації воно вже переповнене. В середньому в кожному року поховалось по 2200 людей.

Територія, що пропонується в даному детальному плані для кладовища (з крематорієм) складає 80 га. Крім того, в 300-метровій санітарно-захисній зоні між кладовищем та житловою забудовою пропонується розмістити зелені насадження шириною 50 м та промислову зону з розміщенням об`єктів IV та V класів шкідливості. Це можуть бути різноманітні промислові об`єкти без шкідливих викидів для зайняття працею проживаючих поряд людей. Площа промислової зони дорівнює 24 га. Відстань від водосховища, яке не функціонує з 2006 року, до кладовища складає 600м при нормативній відстані 500м. Додатковим огородженням між територією кладовища та водосховища є насипна дамба з залізничною колією. Поверхові, дощові води з території стікають вздовж насипу по іншу сторону від водосховища.

З прокладанням об’їзної дороги, що передбачається проектом, буде вирішена доставка людей як на промислову територію, так і на кладовище, яке буде служити більше 40 років.

Для покращення санітарно-гігієнічних характеристик стану повітря, ґрунтів, підземних та надземних вод проектом передбачено ряд заходів, передусім інженерна підготовка території, яка забезпечує відвід поверхневих вод з житлової та промислової зон.

Для відведення побутових стоків від громадських будівель та житла передбачається будівництво каналізаційних мереж з підключенням до міських мереж.

Всі санітарні зони, комунікаційні, рекреаційні зони озеленяються з висадкою дерев та висівом трав.

Всі дороги, під`їзди, площадки, тротуари покриваються твердим покриттям відповідно до призначення.

Вода з ріки Дніпро по 2 трубопроводам поступає безпосередньо на водоочисні споруди Миколаєва і далі до споживачів.

Основні техніко-економічні показники території

Територія мікрорайону – 1140 га,

в тому числі: житлова забудова – 360 га,

ділянки громадського призначення – 23 га,

зелені насадження, вулиці – 136 га.

виробничі території – 110 га,

кладовище – 80 га,

інші об’єкти – 187 га.

Населення – 15066 чол.

Житловий фонд – 466056 кв.м.

Експозиція проекту Детального плану території мікрорайону «Богоявленський» у Корабельному районі м. Миколаєва розміщена в приміщенні виконавчого комітету Миколаївської міської ради по вул. Адміральській, 20 у коридорі на 2-му поверсі Управління містобудування та архітектури міської ради.

Посадова особа органу місцевого самоврядування, відповідальна за організацію пропозицій: начальник Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради – головний архітектор міста Палеха Ганна Анатоліївна.

Процедура розгляду та врахування пропозицій громадськості до проекту детального плану території триватиме до 20.02.2017

Пропозиції надаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Пропозиції надавати до Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради: 54001, м.Миколаїв, вул. Адміральська, 20, каб. №265 (тел. 37-02-71) і на електронну адресу: [email protected]».


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: