Мапа порталу

Роз’яснення щодо функціонування деяких особливостей надання адміністративних послуг на період дії воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення чи скасування.

Міністерство цифрової трансформації України в межах власних повноважень надає роз’яснення щодо функціонування деяких особливостей надання адміністративних послуг на період дії воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення чи скасування.

Роз’яснення, зокрема, стосуються таких питань:

строків надання адміністративних послуг;

деяких питань ліцензування;

надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану;

особливостей призначення та використання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» на період введення воєнного стану;

надання адміністративних послуг соціального характеру;

деяких питань пенсійного забезпечення;

деяких питань перетину державного кордону;

реєстрації нерухомості, щодо державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

допуску водіїв до керування транспортними засобами;

реєстрації та продажу транспортних засобів;

застосування єДокумента;

надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 6500 грн в рамках Програми «єПідтримка»;

заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан.

Щодо строків надання адміністративних послуг 

Відповідно до статті 64 Конституції України, статей 12-1, 20 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 165 «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» (https://bit.ly/3pYA8qX) зупинено строки надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання та строки видачі дозвільними органами документів дозвільного характеру на час воєнного стану в Україні.

Щодо деяких питань ліцензування 

Постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 року № 241 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2005р. № 362» (https://bit.ly/3q49soO) внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2005 року № 362 «Про встановлення розміру збору за видачу експортних (імпортних) ліцензій» та встановлено, що до припинення чи скасування воєнного стану в Україні збір за видачу ліцензії на експорт (імпорт) товарів не справляється.

Щодо надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану 

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 04 березня 2022 року № 407 «Про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану» (https://bit.ly/35PoAQj) на період дії воєнного стану на території України підставою для забезпечення реєстрації народження дитини в органах державної реєстрації актів цивільного стану є Медичне свідоцтво про народження (форма N 103/о), затверджене наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08 серпня 2006 року N 545 «Про впорядкування ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за N 1150/13024. 

За умови відсутності можливості заповнення медичним працівником Медичного свідоцтва про народження (форма N 103/о) медичний працівник зобов'язаний на кожний випадок народження живої дитини виписати довідку довільної форми в двох примірниках без проставлення печатки, яка обов'язково повинна містити відомості щодо: 

1) найменування надавача медичних послуг; 

2) прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) медичного працівника; 

3) прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) жінки, яка народила дитину; 

4) дату народження (число, місяць, рік) та стать новонародженого; 

5) назва населеного пункту в якому видана довідка; 

6) місце народження дитини (за інформацією, що надається жінкою, яка народила дитину, у разі коли місце видачі довідки не збігається із фактичним місцем народження); 

7) підпис медичного працівника; 

8) дата видачі довідки. 

Довідка вважається документом, що підтверджує факт народження дитини та прирівнюється до заповненого Медичного свідоцтва про народження (форма N 103/о). 

Також інформуємо, що відповідно до пункту 14 Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/49340, у разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» державна реєстрація актів цивільного стану проводиться будь-яким органом державної реєстрації актів цивільного стану за зверненням заявника. 

За тимчасової відсутності доступу до Державного реєстру актів цивільного стану громадян заява про державну реєстрацію акту цивільного стану подається, а актовий запис цивільного стану складається в паперовій формі без використання програмних засобів ведення цього реєстру з подальшим обов'язковим внесенням відомостей цього актового запису до Державного реєстру актів цивільного стану громадян протягом п’яти робочих днів з дня відновлення такого доступу. 

Разом з тим зазначаємо, що 07 березня 2022 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову за № 213 «Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану» (https://bit.ly/3i2V1wX).

Відповідно до зазначеної постанови на період воєнного стану державна реєстрація шлюбу проводиться з урахуванням таких особливостей: 

1) державна реєстрація шлюбу, якщо один із наречених є військовослужбовцем Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Національної гвардії, іншого утвореного відповідно до законів України військового формування (далі — військовослужбовець), поліцейським, особою рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби, особою начальницького складу Національного антикорупційного бюро, Бюро економічної безпеки або працівником закладу охорони здоров'я, може проводитися відділами державної реєстрації актів цивільного стану без особистої присутності такого нареченого (нареченої). 

2) факт реєстрації шлюбу, якщо один із наречених є військовослужбовцем, поліцейським, особою рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби або особою начальницького складу Національного антикорупційного бюро чи Бюро економічної безпеки, також може засвідчуватись актом про укладення шлюбу (далі — акт), який складається безпосереднім командиром (керівником) військовослужбовця, поліцейського, особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби або особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро чи Бюро економічної безпеки, та скріплюється гербовою печаткою відповідного органу (військового формування). 

Акт може складатися без особистої присутності одного чи обох наречених з використанням доступних засобів відеозв’язку з тим із наречених, хто відсутній, або з обома відсутніми нареченими. 

3) факт реєстрації шлюбу також може засвідчуватись актом, який складається керівником закладу охорони здоров’я, в якому перебувають або працюють один чи обоє наречених, та скріплюється печаткою (за наявності) цього закладу.

Акт може складатися в присутності обох чи одного з наречених з використанням доступних засобів відеозв’язку з тим із них, хто відсутній, за участю двох свідків. 

4) вимоги законодавства щодо проведення відділами державної реєстрації актів цивільного стану під час державної реєстрації актів цивільного стану перевірок відомостей Реєстру про акти цивільного стану не застосовуються у разі відсутності доступу до Реєстру. 

5) акти, які складені з 24 лютого 2022 року до набрання чинності цією постановою та не містять усі передбачені цією постановою відомості (крім прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), дати народження обох наречених), вважаються дійсними для проведення державної реєстрації шлюбу у визначеному цією постановою порядку.

Щодо особливостей призначення та використання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» на період введення воєнного стану 05 березня 2022 року 

Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову за № 204 «Про особливості призначення та використання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» на період введення воєнного стану» (https://bit.ly/3CxsTLK). 

Відповідно до прийнятої постанови на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення або скасування призначення та використання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» здійснюється з урахуванням наступних особливостей. 

У разі неможливості прийняття рішення про призначення або відмову у призначенні грошової компенсації відповідно до Порядку та умов реалізації пілотного проекту «Монетизація одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у 2020—2023 роках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 744, таке рішення приймається структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій/районних військових адміністрацій, виконавчим органом міської ради на підставі заяви одного з батьків, у яких народилася дитина, а в разі їх відсутності — патронатних вихователів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів новонародженої дитини (далі — отримувач), поданої особисто за місцем проживання/перебування/звернення отримувача. Заява та документи можуть бути подані до виконавчого органу сільської, селищної ради, центру надання адміністративних послуг. До заяви додаються: 

1) довідка з пологового будинку про неотримання натуральної допомоги «пакунок малюка» (у разі народження дитини у пологовому будинку) або копія документа, що підтверджує факт народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я; 

2) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що підтверджує факт народження дитини в/поза межами закладу охорони здоров’я (за відсутності свідоцтва про народження дитини); 

3) копія рішення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною); 

4) копія рішення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя або до дитячого будинку сімейного типу, або прийомної сім’ї (для сім’ї патронатного вихователя, прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу); 

5) перерахування грошової компенсації отримувачам може здійснюватися на будь-який рахунок, відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк», у разі неможливості відкриття поточного рахунка із спеціальним режимом використання; 

6) отримувач використовує призначену грошову компенсацію на придбання будь-яких товарів у будь-яких закладах торгівлі; 

7) пункт 20 зазначених Порядку та умов (якщо отримувач протягом року з дати зарахування коштів грошової компенсації на його спеціальний рахунок в уповноваженому банку не використав їх на придбання товарів, визначених у пункті 4 цих Порядку та умов, уповноважений банк самостійно повертає кошти грошової компенсації із спеціального рахунка отримувача на відповідний рахунок Нацсоцслужби. Невикористані отримувачами протягом року кошти грошової компенсації, які у грудні 2020 року та у 2021 році було перераховано Мінсоцполітики з рахунка, відкритого в Казначействі, уповноважений банк самостійно повертає із спеціального рахунка отримувача на відповідний рахунок Мінсоцполітики на підставі договору про взаємодію між Мінсоцполітики та уповноваженим банком) протягом періоду воєнного стану та одного місяця після дати його припинення або скасування не застосовуються.

 

Щодо надання адміністративних послуг соціального характеру 

Постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 214 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги на період введення воєнного стану» (https://bit.ly/3hZdYAF) установлено особливості надання державної соціальної допомоги на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування, та передбачено, що: 

1) строк виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує 6 паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату (далі — державна соціальна допомога), яку було призначено раніше, продовжується на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування і виплачується за повний місяць без звернення особи до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад міст обласного значення, районних у містах (у разі їх утворення) рад; 

2) у разі, коли отримувачами державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю пропущено строк переогляду допомоги, виплата таких видів допомоги не зупиняється на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування. 

Після припинення чи скасування воєнного стану структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад міст обласного значення, районних у містах (у разі їх утворення) рад поінформують одержувачів, яким виплату державної соціальної допомоги було продовжено відповідно до пункту 1 зазначеної постанови, про необхідність протягом одного місяця оновлення документів, необхідних для продовження отримання допомоги. 

При цьому, норми постанови Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2020 року № 264 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги» протягом періоду воєнного стану та одного місяця після дати його припинення чи скасування не застосовуються. 

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад міст обласного значення, районних у містах (у разі їх утворення) рад після припинення чи скасування воєнного стану інформують одержувачів, яким виплату державної соціальної допомоги було продовжено відповідно до зазначеної постанови, про необхідність протягом одного місяця оновлення документів, необхідних для продовження отримання допомоги. 

Разом з тим, постановою Кабінетом Міністрів України від 07 березня 2022 року № 215 «Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану» (https://bit.ly/3hZdDhn) встановлено механізм здійснення нарахування та виплат грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану на території адміністративно-територіальних одиниць, де структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад не мають можливості забезпечити підготовку виплатних документів та проведення фінансування.

Щодо деяких питань пенсійного забезпечення 

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 року № 162 «Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану» (https://cutt.ly/SALsA5w) установлено такі особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану: 

1) у разі надходження до Міністерства соціальної політики та/або Пенсійного фонду України інформації від Національного банку щодо неможливості здійснювати уповноваженими банками виплату пенсій, грошових допомог одержувачам їх виплата здійснюється шляхом переказу коштів одержувачу без відкриття рахунка через АТ «Ощадбанк» відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року № 1596; 

2) у разі звернення одержувачів пенсій до органів Пенсійного фонду України особисто, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку чи в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, а також особистого звернення або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку одержувачів грошових допомог до органів соціального захисту населення щодо тимчасової зміни їх фактичного місця проживання виплата пенсій, грошових допомог здійснюється шляхом переказу коштів одержувачу без відкриття рахунка у банку; 

3) виплата соціальної допомоги дітям з інвалідністю, яким виповнилося 18 років у лютому 2022 року та в інших місяцях під час дії правового режиму воєнного стану і які не встигли пройти обстеження та отримати висновок медико-соціальної експертизи щодо встановлення статусу особи з інвалідністю, продовжується на період дії правового режиму воєнного стану та на один місяць після дати його скасування; 

4) виплата пенсії може здійснюватися без урахування строків, визначених частиною першою статті 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та в розмірах не менших, ніж були встановлені за попередній місяць, з подальшим проведенням перерахунку.

Щодо деяких питань перетину державного кордону 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року №170 «Деякі питання внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон» (https://bit.ly/3vYOrQo) затверджено Тимчасовий порядок внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон та встановлено, що перетин державного кордону може здійснюватися громадянами України в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, строк дії якого продовжено, а також дітьми на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон їх законних представників, до якого внесено інформацію про дитину. 

Крім того, у разі закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон такий строк може бути продовжено до п’яти років на підставі заяви особи або її законного представника. 

Заява про внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про продовження строку його дії подається разом з паспортом для виїзду за кордон до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, посольства або консульської установи України, за місцем звернення. 

Внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про продовження строку його дії здійснюється безоплатно в день звернення особи, на чиє ім’я оформлено паспорт, чи її законного представника (пункт 18 зазначеного Тимчасового порядку). 

Також інформуємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2022 року № 264 «Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України» (https://bit.ly/3MNZ66d) визначені особливості перетину державного кордону та доручено обласним військовим адміністраціям забезпечити організацію виїзду дітей, в тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 18-річного віку та проживають або зараховані до закладів різних типів, форми власності та підпорядкування на цілодобове перебування, за межі України, у разі коли вжито вичерпних заходів щодо розміщення їх на безпечній території України.

Щодо реєстрації нерухомості, щодо державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

Постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2021 року № 209 «Деякі питання державної реєстрації в умовах воєнного стану та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 164» (https://bit.ly/3KDAfA6) встановлено, що в умовах воєнного стану державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі – державна реєстрація) проводиться з урахуванням таких особливостей: 

1) державна реєстрація проводиться виключно державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі — державні реєстратори), посадовими особами Міністерства юстиції, його територіальних органів (далі — посадові особи), включеними до затвердженого Міністерством юстиції переліку державних реєстраторів та посадових осіб (далі — перелік), яким в умовах воєнного стану надається доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі — реєстри); 

2) посадові особи мають право проводити реєстраційні дії щодо фізичних осіб – підприємців, усіх видів юридичних осіб та громадських формувань, а також приймати рішення про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, якщо відповідні обмеження (умови) не передбачено переліком; 

3) державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань може проводитися на підставі надісланих заявником державному реєстратору, посадовій особі електронною поштою або за допомогою інших засобів зв’язку документів в електронній формі, що створені з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг та законодавства про електронні документи та електронний документообіг, або електронних копій документів в паперовій формі. Електронні копії документів в паперовій формі приймаються за умови підписання таких копій з використанням кваліфікованого електронного підпису заявника;

4) державна реєстрація проводиться невідкладно після отримання у повному обсязі належних документів для державної реєстрації; 

5) державна реєстрація проводиться незалежно від місцезнаходження нерухомого майна, місцезнаходження юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців чи громадських формувань, якщо відповідні обмеження (умови) не передбачено переліком; 

6) адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію благодійних організацій, громадських об’єднань, предметом діяльності яких є надання допомоги Збройним Силам, іншим військовим формуванням, правоохоронним (спеціальним) органам, органам цивільного захисту, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим особам, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії іноземної держави, а також особам, які постраждали чи можуть постраждати від такої збройної агресії; 

7) сплата адміністративного збору може підтверджуватися електронною копією (у тому числі скрін-копією) відповідного платіжного документа; 

8) вимоги законодавства щодо необхідності нотаріального засвідчення справжності підпису на документі для державної реєстрації не застосовуються у разі, коли такий підпис виконано у присутності державного реєстратора, посадової особи із встановленням особи підписанта на підставі документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», якщо відповідні обмеження (умови) не передбачено переліком; 

9) вимоги законодавства щодо обов’язкового використання для державної реєстрації відомостей реєстрів, автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, не застосовується у разі тимчасової відсутності доступу таких реєстрів (систем). Електронні копії документів (повідомлень) технічних адміністраторів реєстрів (систем) або державних органів, що підтверджують відсутність такого доступу, а за їх відсутності – скрін-копії веб-сторінок недоступних реєстрів (систем) завантажуються до реєстру; 

10) документи для державної реєстрації створення громадських формувань, крім громадських об’єднань, не приймаються, а розгляд раніше поданих документів зупиняється на час дії воєнного стану.

 

Щодо допуску водіїв до керування транспортними засобами 

03 березня 2022 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову за № 184 «Деякі питання допуску водіїв до керування транспортними засобами» (https://bit.ly/3CxfZO1) та встановлено, що у період дії воєнного стану та протягом року з дня припинення або скасування дії воєнного стану: 

1) особа допускається до керування транспортними засобами за наявності у неї національного посвідчення водія України, виданого їй вперше на право керування транспортними засобами відповідної категорії, строк дії якого закінчився; 

2) строк дії посвідчення водія, що належить особі, яка переїжджає на постійне місце проживання в Україну, у разі його закінчення у період дії воєнного стану, продовжується на рік і після цього підлягає заміні; 

3) зазначені у свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів строки тимчасового ввезення на територію України транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам та консульським установам (крім Російської Федерації), представництвам міжнародних організацій в Україні, їх персоналу та членам сімей персоналу (крім Російської Федерації), акредитованих в установленому порядку в Міністерстві закордонних справ, а також міжурядовим організаціям та їх співробітникам, іншим представництвам іноземних юридичних осіб, які не є резидентами України (крім Російської Федерації), а також тимчасових реєстраційних талонів тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування (крім транспортних засобів, ввезених громадянами Російської Федерації), які закінчилися у період дії воєнного стану, продовжуються на рік.

Щодо реєстрації та продажу транспортних засобів 

Постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2022 року №190 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 і від 11 листопада 2009 р. № 1200» (https://bit.ly/3KT7YWL) внесено зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 року № 1388, і Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року № 1200, та встановлено: 

1) у разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях внесення інформації до електронного реєстру суб’єктами господарювання про надходження, передачу, реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, тимчасово припиняється; 

2) з дня припинення або скасування воєнного стану на всій території України або в окремих її місцевостях суб’єкти господарювання протягом дев’яноста днів зобов’язані внести інформацію про надходження, передачу, реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, в тому числі щодо укладення договорів купівлі-продажу транспортних засобів, до електронного реєстру; 

3) у разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях внесення інформації до електронного реєстру за місцезнаходженням торговельних приміщень суб’єктами господарювання про здійснення продажу транспортних засобів, зокрема укладення договорів купівлі-продажу транспортних засобів, тимчасово припиняється; 

4) з дня припинення або скасування воєнного стану на всій території України або в окремих її місцевостях суб’єкти господарювання, які здійснили продаж транспортних засобів, зокрема шляхом укладення договорів купівліпродажу транспортних засобів, зобов’язані протягом дев’яноста днів внести відповідну інформацію до електронного реєстру за місцезнаходженням торговельних приміщень.

Щодо застосування єДокумента 

10 березня 2022 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову за № 248 «Деякі питання застосування єДокумента в період дії воєнного стану» (https://bit.ly/3MNZMZE) та передбачено, що єДокумент є документом, що посвідчує особу в період дії воєнного стану, у формі відображення в електронній формі інформації, що ідентифікує особу та міститься в паспорті громадянина України та/або в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, та/або в посвідченні водія. 

Так, відповідно до підпункту 2 пункту 3 зазначеної постанови на період дії воєнного стану суб’єкти, які здійснюють надання послуг, що потребують відповідно до вимог законодавства пред’явлення особою документа, що посвідчує особу, за умови наявності технічних засобів забезпечують перевірку єДокумента відповідно до вимог законодавства з урахуванням вимог Порядку, затвердженого цією постановою. 

Згідно з абзацом другим пункту 1, пунктів 2 та 3 Порядку застосування єДокумента в період дії воєнного стану, затвердженого зазначеного постановою, процедура замовлення та формування єДокумента є безоплатною. 

Формування єДокумента здійснюється засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — Портал Дія) за бажанням особи, яка є громадянином України та досягла 14-річного віку. 

Для формування та використання єДокумента особі необхідно встановити мобільний додаток Порталу Дія (Дія) на електронний пристрій, критерії якого підтримують використання такого додатка, підключений до Інтернету, і пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію користувачів із застосуванням механізму, передбаченого для безконтактних електронних носіїв, імплантованих до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації або з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронних підписів, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги», а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити фізичну особу.

Щодо надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 6500 грн в рамках Програми «єПідтримка» 

Постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2022 року № 199 «Питання надання у 2022 році застрахованим особам одноразової матеріальної допомоги у зв’язку із втратою частини заробітної плати (доходу), робота (економічна діяльність) яких тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні» (https://bit.ly/3KJTRTd) внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 року № 1272 «Деякі питання надання допомоги в рамках Програми «єПідтримка», згідно з якими встановлено механізм надання допомоги в рамках Програми «єПідтримка» отримувачу за його бажанням одноразово у розмірі 6500 гривень. 

Допомога надається застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, та фізичним особам — підприємцям, страхувальники яких одночасно відповідають таким ознакам: 

1) перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в окремих адміністративно-територіальних одиницях за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням ДСНС; 

2) подали в установленому законодавством порядку податкову звітність за IV квартал 2021 рік або річну звітність за 2021 рік; 

3) не є бюджетними установами, фондами загальнообов’язкового державного страхування. 

Для отримання допомоги отримувачу допомоги необхідно: 

1) встановити мобільний додаток Порталу Дія на електронному носії, критерії якого підтримують його використання, та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію; 

2) обрати у мобільному додатку Порталу Дія послугу «єПідтримка»; 

3) відкрити поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги в одному з банків України, з яким Мінцифри укладено відповідний договір інформаційної взаємодії; 

4) надати згоду на обробку персональних даних відповідно до закону. Отримувачу допомоги автоматично надходить повідомлення засобами мобільного додатку Порталу Дія про результати обробки інформації для отримання допомоги. Зазначені вимоги не поширюються на отримувачів допомоги, які отримали допомогу у розмірі 1000 гривень та подали заяву на отримання допомоги у розмірі 6500 гривень. 

Також інформуємо, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06 березня 2022 року № 204 (https://bit.ly/36iifwj) затверджено перелік адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми «єПідтримка»: Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Житомирська, Одеська, Волинська, Дніпропетровська, Київська області та м. Київ.

Щодо заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан 

Постановою від 29 грудня 2021 року №1450 «Про затвердження Порядку встановлення заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан» (https://bit.ly/3w1n1t5) затверджено порядок встановлення заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан. 

Згідно з пунктами 3 - 4 зазначеного Порядку запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб здійснюється військовим командуванням на підставі указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та полягає у забороні декларування (реєстрації) місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан, зняття із задекларованого (зареєстрованого) місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан, крім зняття із задекларованого (зареєстрованого) місця перебування чи місця проживання осіб у разі одночасного декларування (реєстрації) місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій воєнний стан не введено. 

Військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування приймає рішення про запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб, яке негайно доводиться до відома населення через засоби масової інформації. 

Зазначену інформацію просимо довести до відома органів місцевого самоврядування, які утворили центри надання адміністративних послуг, та керівників таких центрів. 

Одночасно повідомляємо, що листи міністерств носять роз’яснювальний, інформаційний характер та не встановлюють нових правових норм.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: