Мапа порталу

Інформаційна довідка про фінансову підтримку сільськогосподарських товаровиробників, які використовують меліоровані землі

Інформаційна довідка

про фінансову підтримку сільськогосподарських товаровиробників, які використовують меліоровані землі

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 року № 1070 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі.

Наказом Мінагрополітики від 02 листопада 2021 року N 330  http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE37091.html затверджено  форми для надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі.

 Повідомляємо, що бюджетні кошти спрямовуються для надання державної підтримки у вигляді бюджетної дотації сільгосптоваровиробникам на безповоротній основі у розмірі до 25 відсотків вартості витрат (без урахування податку на додану вартість), здійснених відповідно до затвердженої в установленому порядку проектної документації, але не більше як:

7500 гривень на 1 гектар оброблюваних угідь для зрошення дощуванням без урахування вартості поливної техніки;

19500 гривень на 1 гектар оброблюваних угідь для зрошення дощуванням з урахуванням вартості поливної техніки;

18750 гривень на 1 гектар оброблюваних угідь для краплинного зрошення.

Отримувачами коштів є сільськогосподарські товаровиробники – юридичні особи, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичні особи-підприємці, які використовують меліоровані землі та які не мають порушених справ про банкрутство, не перебувають в стадії ліквідації, не мають протерміновану заборгованість по податках та зборах до бюджету більш як шість місяців.

Для отримання державної підтримки сільгосптоваровиробники подають до 1 грудня у паперовому або електронному вигляді Мінагрополітики такі документи:

  • заявку на отримання бюджетних коштів із зазначенням у ній номера і дати документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
  • довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
  • відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою, актуальні на дату подання заявки;
  • типову форму № ОЗ-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році, зокрема обладнання) - для часткового відшкодування вартості будівництва об’єктів;
  • типову форму № ОЗ-2 “Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів” - для часткового відшкодування вартості реконструкції об’єктів;
  • засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію паспорта проекта та копію кошторисної частини проектної документації;
  • письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти в разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання.

 Вчасно поданими вважаються документи, які надійшли до Мінагрополітики та зареєстровані в системі електронного документообігу  до            1 грудня включно.

           

*Додатково повідомляємо, що прийом документів на отримання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі відбуватиметься у вестибюлі першого поверху приміщення Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, за наступним графіком:

   22.11. – 26.11.2021

   11:00-12:00

 

   29.11. – 30.11.2021

   11:00-12:00

В інший час упродовж вказаного терміну можна передати документи

попередньо зателефонувавши відповідальним працівникам Мінагрополітики:

 

Дехтяр Оксана Олександрівна тел. (044) 363 05 40

Гончарук Ігор Олегович тел. (044) 363 05 40

Руденська Лілія Леонідівна тел. (044) 363 05 40

 

Також документи можна направити поштою.

 

 

 

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: