Мапа порталу

Про хід колективно-договірної кампанії протягом 1 півріччя 2021 року

 

   У місті Миколаєві активно проводиться колективно-договірна кампанія
2021 року.
   Відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди»,
колективні договори укладаються на основі чинного законодавства,
прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих,
трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів
працівників та роботодавців.
   Укладання колективного договору повинно здійснюватись із
дотриманням принципу рівності сторін і їх добровільності щодо прийняття
зобов’язань, свободи у визначенні кола питань, які будуть становити зміст
колективного договору, реальності зобов’язань, забезпечення свободи
контролю виконання умов колективного договору і встановлення
відповідальності за їх невиконання.
   Умови колективних договорів, укладених відповідно до чинного
законодавства, є обов’язковими для підприємств, на які вони поширюються,
та сторін, які їх уклали.
   Зміни і доповнення до колективного договору протягом строку його дії
можуть вноситися тільки за взаємною згодою сторін в порядку, визначеному
колективним договором.
   Відповідно до ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди»,
колективний договір підлягає повідомній реєстрації органами виконавчої
влади або органами місцевого самоврядування.
   Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115 зі
змінами «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і
територіальних угод, колективних договорів», повідомна реєстрація
проводиться з метою оприлюднення інформації про укладення угод
(договорів), внесення до них змін і доповнень.
   Сторони угоди (договору) подають реєструючому органу на повідомну
реєстрацію примірник угоди (договору) разом із додатками та супровідним
листом у вигляді оригіналу паперового документа з прошитими і
пронумерованими сторінками або у вигляді оригіналу електронного
документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами,
або у вигляді електронної копії оригіналу паперового документа
(фотокопії), засвідченої кваліфікованою електронною печаткою.
   Під час повідомної реєстрації реєструючий орган вносить відповідний
запис до реєстру галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод,
колективних договорів, змін і доповнень до них.
   Реєструючий орган не може відмовити у повідомній реєстрації угоди
(договору), повертати на доопрацювання, витребувати додаткові
документи та встановлювати вимоги до оформлення угод (договорів).
   Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів із дня,
наступного після надходження угоди (договору) до реєструючого органу.
   Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації угоди (договору)
реєструючий орган письмово інформує про це суб’єкта, який подав на
реєстрацію угоду (договір).
   Реєструючий орган оприлюднює на власному офіційному веб-сайті та
щомісяця оновлює реєстр галузевих (міжгалузевих), територіальних угод,
колективних договорів, змін і доповнень до них, їх текст, рекомендації щодо
приведення угоди (договору) у відповідність з вимогами законодавства (у
разі їх наявності).
   Текст договору, змін і доповнень до нього оприлюднюється, за
винятком інформації, доступ до якої обмежено сторонами відповідно до
закону або за їх рішенням.
   Копіювання та опублікування тексту угоди (договору), змін і доповнень
до неї (нього) здійснюється разом з інформацією про повідомну реєстрацію,
а також рекомендаціями реєструючого органу щодо приведення угоди
(договору) у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності).
Примірник угоди (договору), поданий на повідомну реєстрацію в
паперовій або електронній формі, зберігається в реєструючому органі до
заміни новою угодою (договором).
   У м. Миколаєві повідомну реєстрацію колективних договорів та угод
проводить управління праці, надання соціальних послуг та сімейної
політики департаменту праці та соціального захисту населення
Миколаївської міської ради.
   Всього по місту укладено та зареєстровано 2122 колективних договори
між роботодавцями та працівниками.
   За даними моніторингу із загальної кількості колективних договорів
протягом І півріччя 2021 року зареєстровано 214 колективних договорів
між роботодавцями та працівниками, в т.ч. зміни та доповнення до
довгострокових, якими охоплено понад 40 тисяч працюючих на
підприємствах, в установах та організаціях міста.
   З метою успішного проведення колдоговірної кампанії фахівцями
управління праці проводиться консультативно – роз’яснювальна робота.
   Так, з початку року проведено 2 семінари та 1 «круглий стіл» для
працівників підприємств, установ та організацій міста.
   Також з початку року розповсюджено понад 150 буклетів з питань
трудового законодавства, у тому числі щодо порядку розробки та реєстрації
колективних договорів.
   Необхідна інформація надається на магнітних носіях та електронною
поштою.
   Реєстрація колективного договору та консультативно – роз’яснювальна
робота проводиться управлінням праці департаменту праці та соціального
захисту населення Миколаївської міської ради за адресою:
   м. Миколаїв, вул. Декабристів, 25, тел./факс 47-59-33 , тел. 47-84-62,
email: «yprpratcikd@ukr.net».


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: