Мапа порталу

До уваги керівників лікувальних закладів!

Штам коронавірусу «Дельта» стає домінуючим у світі. Уперше виявлений в Індії, він  активно розповсюджується в інших країнах, у тому числі і в Україні. Новий штам та прогнозована нова хвиля захворювання на COVID-19 стануть випробуванням не тільки для населення нашої країни, а і для медичних працівників.

Державою гарантовані компенсаційні виплати медикам, їх родинам у разі встановлення стійкої втрати працездатності або смерті медика від COVID-19. Для отримання цих виплат необхідно провести розслідування та встановити: чи існує зв’язок між захворюванням медика та його професійною діяльністю.

З метою недопущення затягування розслідувань та для обізнаності медичних працівників про свої права у разі захворювання на COVID-19  надаємо  стислу інформацію про порядок і хід розслідування гострих професійних захворювань медичних працівників на коронавірусну хворобу

Основний нормативно-правовий акт, який регулює всі моменти розслідування, – це Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337 (далі – Порядок № 337).

Проте перш ніж розпочати процедуру розслідування гострого професійного захворювання медичного працівника, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, на підставі Порядку № 337 спеціалісту з охорони праці необхідно уважно ознайомитися з такими нормативно-правовими актами:

-           Постанова КМУ «Про внесення змін до переліку професійних захворювань» від 13.05.2020 № 394, затвердженого постановою КМУ від 08.11.2000 № 1662;

-           Постанова КМУ «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби СОVID-19» від 23.03.2020 № 246 зі змінами (звернути увагу, що цією постановою визначено категорії закладів охорони здоров’я, керівниками яких повинен бути затверджений конкретний перелік посад працівників, яким встановлюється доплата за безпосереднє здійснення заходів, спрямованих на запобігання, локалізацію та ліквідацію епідемії);

-           Наказ МОЗ України «Про затвердження Переліку посад медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19» від 29.09.2020 № 2215 (звернути увагу на визначений перелік посад медичних працівників, які безпосередньо зайняті у здійсненні заходів спрямованих запобіганню, локалізації та ліквідації епідемії).

Тільки після визначення займаної посади медичним працівником роботодавцем приймається рішення щодо необхідності проведення розслідування випадку гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Стислий зміст порядку проведення розслідування:

- якщо медичний працівник, маючи підозру на COVID-19, звернувся до сімейного лікаря або терапевта, то лікар повинен направити пацієнта на проведення тесту методом ПЛР для визначення SARS-CoV-2 і видати листок непрацездатності щодо гострого респіраторного захворювання;

- заклад охорони здоров’я (лікуючий лікар), до якого звернувся медичний працівник і вважає, що його захворювання може бути пов’язане з виконанням професійних обов’язків, або роботодавець медичного працівника (заклад охорони здоров’я, де працює медичний працівник) після отримання відповідного лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19 має сформувати екстрене повідомлення про звернення медичного працівника з посиланням на гостре професійне захворювання за формою, визначеною Додатком 1 Порядку № 337;

- екстрене повідомлення заклад охорони здоров’я (лікуючий лікар або роботодавець) повинен надіслати з використанням засобів зв’язку (факс, телефонограма, електронна пошта) та протягом доби на паперовому носії:

а) територіальному органу Держпраці;

б) відділенню управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України за місцем настання гострого професійного захворювання (далі – робочий орган виконавчої дирекції Фонду).

При отриманні інформації про підозру на гостре професійне захворювання роботодавець повинен скласти повідомлення про гостре професійне захворювання згідно з Додатком 2 до Порядку № 337 та протягом двох годин повідомити з використанням засобів зв’язку та не пізніше наступного робочого дня надати на паперовому носії таке повідомлення:

- територіальному органу Держпраці;

- робочому органу виконавчої дирекції Фонду;

- керівнику первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці, а в разі відсутності профспілки – уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці.

Обов’язково до Додатку 2 додавати лабораторне підтвердження діагнозу COVID-19 (копія тесту ПЦР).

Звертаємо увагу, що несвоєчасне подання екстреного повідомлення (Додаток 1) та повідомлення (Додаток 2) тягнуть за собою відповідальність, передбачену статтею 165-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Після надіслання повідомлення у закладі охорони здоров’я, що є роботодавцем, утворюється комісія з розслідування гострого професійного захворювання. Створення комісії оформлюється наказом роботодавця не пізніше наступного робочого дня після встановлення діагнозу гострого професійного захворювання (отримання лабораторного підтвердження).

До складу комісії входять:

- керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці (голова комісії);

- представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду;

- представник первинної організації профспілки (у разі її відсутності – уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці);

- лікар з гігієни праці територіального органу Держпраці;

- у разі потреби та за відповідним погодженням – інші представники підприємства, установи, організації, посадові особи органів Держпродспоживслужби.

До складу комісії не може входити безпосередній керівник хворого.

Розслідування гострого професійного захворювання комісією підприємства проводиться протягом 5 робочих днів з дня утворення комісії.

У разі виникнення потреби у проведенні лабораторних досліджень, експертизи, випробувань для встановлення обставин і причин настання гострого професійного захворювання розслідування може бути продовжене роботодавцем за письмовим погодженням із територіальним органом Держпраці за місцем настання гострого професійного захворювання до отримання відповідних висновків, матеріалів, відповідей, пояснень тощо (оформлюється наказом підприємства).

Роботодавець (заклад охорони здоров’я, де працює медичний працівник) після утворення комісії організовує проведення епідрозслідування випадку інфікування медпрацівника лікарем-епідеміологом, за результатами проведення якого складається відповідний документ.

Роботодавець (заклад охорони здоров’я, де працює медичний працівник) направляє матеріали епідрозслідування до лікаря-інфекціоніста або профпатолога, які встановлюють можливість отримання гострого професійного захворювання або його відсутність.

У матеріалах розслідування обов’язково мають бути: діагноз лікаря-інфекціоніста, висновок лікаря-профпатолога та форма № 357/о  «Карта  епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного захворювання».

При цьому, при направленні матеріалів до лікаря-інфекціоніста або профпатолога для складання Карти  епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного захворювання на роботодавця Наказом МОЗ України «Про затвердження Порядку ведення обліку, звітності та епідеміологічного нагляду (спостереження) за інфекційними хворобами та Переліку інфекційних хвороб, що підлягають реєстрації» від 30.07.2020 № 1726 покладено обов’язок:

-           опитування пацієнта (детальний збір епідеміологічного анамнезу);

-           встановлення переліку осіб, що контактували з пацієнтом (контактні особи) та надання цього переліку закладам громадського здоров’я на регіональному рівні;

-           направлення пацієнта на лабораторне обстеження та госпіталізацію (за потреби);

-           встановлення можливих причин виникнення інфекційної хвороби та факторів передачі інфекції;

-           участь у здійсненні протиепідемічних та профілактичних заходів щодо обмеження подальшого поширення інфекційної хвороби за пропозиціями, наданими лікарями-епідеміологами закладів громадського здоров’я;

- внесення даних до електронних реєстрів в частині здійснення епідеміологічного нагляду;

- надання інформації щодо зареєстрованих випадків інфекційних захворювань до закладів громадського здоров’я на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць у рамках проведення епідеміологічного нагляду.

За результатами розслідування комісія (роботодавець) складає картку обліку професійного захворювання за формою П-5, акт форми Н-1 (Н-1/П, якщо гостре професійне захворювання визнано пов’язаним з виробництвом або Н-1/НП, якщо гостре професійне захворювання визнано непов’язаним з виробництвом) у кількості, визначеній рішенням комісії.

Роботодавець зобов’язаний:

- протягом 5 робочих днів після затвердження актів за формою Н-1 організувати друкування, тиражування та формування необхідної кількості копій матеріалів розслідування разом з актами за формою Н-1, їх прошиття та нумерацію;

- видати протягом 2 робочих днів після затвердження актів за формою Н-1 наказ про вжиття запропонованих комісією (спеціальною комісією) заходів щодо запобігання виникненню подібних нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань (отруєнь) у визначені в акті за формою Н-1 строки та надати (надіслати) його органам та установам, представники яких брали участь у розслідуванні, у подальшому в письмовій формі інформувати їх про стан вжиття заходів.

Оригінали актів за формою Н-1 надаються:

- потерпілому;

- робочому органу виконавчої дирекції Фонду (2 шт.).

Іншим органам та установам, представники яких брали участь у розслідуванні гострого професійного захворювання, надається копія акта.

Також доводимо до вашого відома, що Законом України від 02.06.2021 № 1513  внесено зміни до статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2020  № 1645. Тепер медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров’я забезпечуються страховими виплатами у разі встановлення групи інвалідності внаслідок захворювання на коронавірусну хворобу протягом одного року з дня захворювання (в минулій редакції закону було протягом одного календарного року), що настала внаслідок захворювання коронавірусною хворобою.

Отримати консультацію з питання проведення розслідування гострого професійного захворювання ви можете у фахівців Миколаївського міського відділення за телефоном:

(0512) 47-10-78 – відділ профілактики страхових випадків.

 

 

Ю.М. Ганношин,

в.о. начальника Миколаївського міського відділення

 управління виконавчої дирекції Фонду соціального

страхування України в Миколаївській області


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: