Мапа порталу

Детальний план території обмеженою вулицями: Лазурна, Київська (60 років СРСР), Генерала Карпенка, Нікольська, Велика Морська та береговою лінією р. Південний Буг в м. Миколаєві

«УВАГА! Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради, відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», повідомляє про оприлюднення  проєкту документу державного планування (ДДП) – «Коригування: детальний план території обмеженою вулицями: Лазурна, Київська (60 років СРСР), Генерала Карпенка, Нікольська, Велика Морська та береговою лінією р. Південний Буг в м. Миколаєві); детальний план намивної території, з урахуванням забудови мікрорайону «Ліски-2» в м. Миколаєві; детальний план мікрорайону «Північний» в м. Миколаєві», що розроблений відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки, що затверджена від 21.12.2017 року №32/16 зі змінами від 07.06.2018 року №38/2 та рішення Миколаївської міської ради «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2020» від 20.12.2019 року №56/70, та звіту про стратегічну екологічну оцінку(СЕО).             

Головна мета дійсного документу державного  планування є: уточнення  положень генерального плану  населеного пункту  та визначення   планувальної організації і  розвитку частини території,  визначення розміру та меж прибережної захисної смуги р. Південний Буг та р. Інгул, функціонального призначення територій, формування планувальної структури та параметрів забудови окремих територій міста Миколаєва з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Проектними рішеннями визначаються нові та упорядковуються існуючі озеленені території загального користування, планується устрій набережних, пляжів та території об’єктів рекреаційного призначення, передбачається розміщення об’єктів громадського обслуговування населення, в тому числі: закладів дошкільної освіти  та  закладів загальної середньої освіти, передбачається реконструкція та улаштування нової мережі вулиць, внутрішьно-квартальних проїздів та доріг з ув’язкою їх з пішохідною мережею. Улаштовуються автомобільні розв’язки в одному рівні на складних перехрестях. Заплановані наміри зі створення мережі вело інфраструктури зазначених мікрорайонів.  Передбачається реконструкція та проектування нової інженерної мережі мікрорайонів.  Також, упорядковується територія існуючої забудови.

Основні показники:

1. Детальний план території обмеженою вулицями: Лазурна, Київська (60 років СРСР), Генерала Карпенка, Нікольська, Велика Морська та береговою лінією р. Південний Буг в м. Миколаєві):

площа детального планування території – 179,66 га.
проектна чисельність населення мікрорайону – 12,782 тис. осіб.
загальна площа квартир – 286,182 тис.кв.м, з них проектних –35,488 тис.кв.м.
загальна кількість квартир – 5444, з них проектних – 428.
площа озеленених територій на особу – 26,94 кв.м/особу.
показник житлової площі на особу – 26,2 кв.м/особу.

2. Детальний план намивної території, з урахуванням забудови мікрорайону «Ліски-2» в м. Миколаєві:

площа детального планування території – 195,96 га.
проектна чисельність населення мікрорайону – 30,965 тис. осіб.
загальна площа квартир – 811,302 тис.кв.м, з них проектних – 226,744 тис.кв.м.
загальна кількість квартир – 12571, з них проектних –2702.
площа озеленених територій на особу – 7,4 кв.м/особу.
показник житлової площі на особу – 26,2 кв.м/особу.

3. Детальний план мікрорайону «Північний» в м. Миколаєві»:

площа детального планування території – 100,84 га.
проектна чисельність населення мікрорайону – 12,554 тис. осіб.
загальна площа квартир - 328,912 тис.кв.м, з них проектних –126,754 тис.кв.м.
загальна кількість квартир - 5329, з них проектних –1942.
площа озеленених територій на особу – 11,5 кв.м/особу.
показник житлової площі на особу – 26,2 кв.м/особу.

Замовник документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку –департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Миколаївської області, виконавець документу державного планування та звіту про СЕО – Фізична особа – підприємець Зубик Анатолій Володимирович.

Орган, який приймає рішення про затвердження документу державного планування – Миколаївська міська рада.

Процедура громадського обговорення з питання розгляду документу державного планування  тазвітупро стратегічну екологічну оцінку, здійснюється з  дня  його оприлюднення  : з  08  жовтня  2020 року по 08 листопада  2020 року, відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Громадські слухання містобудівної документації відбудуться 30 жовтня 2020 року,   про  місце та час проведення буде повідомлено додатково.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Усі зауваження і пропозиції до проєкту ДДП та звіту про СЕО, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником.

Пропозиції та зауваження подаються до департаменту  архітектури та   містобудування  Миколаївської міської ради  контактні дані : 54001,  Миколаївська область,  м. Миколаїв,    вул. Адміральська,20, e-mail: [email protected], тел.: (0512) 37-02-71.

За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє. Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються. Строк подання зауважень та пропозицій  становить  30 днів, тобто  до  08.11.2020 року включно.

Ознайомитися з проєктом ДДП та звітом про СЕО та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується ДДП  можна в департаменті  архітектури та містобудування Миколаївської міської ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20 другий поверх каб. 265.

Відповідальна особа : директор департаменту архітектури та містобудування  Миколаївської міської ради – головний архітектор міста  Цимбал Андрій Анатолійович.

Проведення транскордонних консультацій щодо проєкту державного планування відсутня».

З   графічними матеріалами проєкту  документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну  оцінку можна ознайомитись на сайті Миколаївської міської ради, розділ «Будівництво», «Проекти детальних планів території м. Миколаєва» за посиланням :

https://mkrada.gov.ua/content/koriguvannya-detalniy-plan-teritorii-obmezhenoyu-vulicyami-lazurna-kiivska-60-rokiv-srsr-generala-karpenka-nikolska-velika-morska-ta-beregovoyu-linieyu--r-pivdenniy-bug-v-m-mikolaevi--detalniy-plan-namivnoi-teritorii-z-urahuvannyam-zabudovi-mik.html


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: