Мапа порталу

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Проекту рішення  виконавчого комітетуМиколаївської міської ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів господарювання для провадження підприємницької діяльності на території Бюджетної установи Миколаївської міської ради «Культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка».

Виконано відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України відвід 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

 I. Визначення проблеми

Розроблення зазначеного проекту постанови обумовлене наявністю проблемних питань в ході здійснення господарських операцій з суб’єктами підприємницької діяльності.

Новою редакцією частини 1 ст. 26 Закону України "Про культуру", зазначено, що серед інших джерелами фінансування закладів культури є:

- кошти, що надходять від господарської діяльності, надання платних послуг;

- кошти, одержані за роботи (послуги), виконані закладом культури на замовлення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;

- інші не заборонені законодавством джерела.

Зокрема згідно із п.п. 2 п. 6 "Прикінцевих положень" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 24.12.2015

№ 911-VIII органам місцевого самоврядування доручено забезпечити розширення джерел фінансування закладів культури шляхом стимулювання позабюджетного фінансування культури.

Одним з шляхів позабюджетного фінансування комунальних установ є співпраця з суб’єктами підприємницької діяльності шляхом укладення відповідних цивільно-правових договорів та угод, як майнового так і немайнового характеру.

На даний час питання, які пов’язані з  орендою нерухомого або індивідуально визначеного майна, яке знаходиться у комунальної власності в повному обсязі регулюється Законом України «Про оренду державного та комунального майна» та Положенням про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва, затвердженим рішенням міської ради від 28.10.2011 р. №10/15. Проте, бюджетна установа Миколаївської міської ради «Культурно – ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка» має можливість та намір впроваджувати нові форми співпраці з приватними підприємцями, які виходять за рамки регулювання вищезазначених законів.

Проводимо конкретний приклад ситуації:

Фізична особа-підприємець має намір розмістити на території Бюджетної установи Миколаївської міської ради «Культурно – ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка» власні атракціоні, аналоги яких відсутні на балансі бюджетного закладу, з метою задоволення дозвіллєвих потреб населення та отримання прибутку. За використання території, яка належить міської громаді підприємець готовий виплачувати до бюджету установи певну винагороду. Одночасно з цим, для розміщення атракціонів власнику не потрібно брати в оренду/прокат/лізинг майно бюджетної установи. Все, що необхідне для розміщення атракціонів – підключення до енергетичних мереж установи та вільна ділянка без будь-якого майна бюджетної установи. 

Таким чином, укласти цивільний договір у рамках Закону України «Про оренду державного та комунального майна»не можливо саме через відсутність предмету договору.

Також не можливо вирішити зазначене питання у рамках Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 р.№ 244. Норми Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Миколаєва, затвердженого рішенням Миколаївської міської ради від  14 лютого 2013 р. № 25/20 (деталізує загальнодержавний Порядок) визначають механізм розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Миколаєва, тобто на «вільних» земельних ділянках, не закріплених за будь-якими підприємствами, установами чи організаціями. Крім того необхідність укладення договору сервітуту тягне за собою значні витрати та бюрократичну тяганину для суб’єктів господарювання, а також традиційно несе в собі корупційні ризики. Зокрема, відповідно до вимог ч. 2 ст. 100 Земельного кодексу України земельний сервітут підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому для державної реєстрації прав на нерухоме майно. Норми ж ст. 29 Закону України «Про Державний земельний кадастр» встановлюють, що державній реєстрації сервітуту має передувати внесення відомостей про сервітут до Державного земельного кадастру, для чого, серед іншого, суб'єкт підприємницької діяльності має виготовити відповідну землевпорядну документацію. Крім того, за саму реєстрацію сервітуту у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно слід сплачувати адміністративний збір. Все це призводитиме або до суттєвого подорожання товарів і послуг суб’єкту господарювання, і прикладатиметься на кінцевого споживача, або зробить ведення такої підприємницької діяльності нерентабельною. Не кажучи вже про те, що правомірність застосування норм Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності по відношенню до території, що знаходиться на балансі конкретної установи є сумнівним.

Основні групи, які зазнають вплив від проблеми:

Групи

Так

Ні

Громадяни

-

+

Держава

-

+

Суб’єкти господарювання

+

-

 

II. Цілі державного регулювання

 

Передача в оренду комунального майна здійснюється за конкурсної процедурою, яка є досить прозорою та відкритою, що в свою чергу допомагає усунути корупційні прояви. Але багато договорів, немайнового характеру  укладається в односторонньому порядку, без обговорення та контролю з боку органу управління вищого рівня та громадськості.

Це Положення визначає механізм відбору суб’єктів господарювання та механізм розміщення об’єктів для провадження підприємницької діяльності на території Бюджетної установи Миколаївської міської ради «Культурно – ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка» та прилеглій території, шляхом проведення конкурсу. Метою конкурсу є забезпечення ефективного та прозорого відбору контрагентів, забезпечення надання ними відвідувачам Дитячого містечка «Казка» тих послуг, які Дитяче містечко «Казка» не може надавати самостійно, розвиток добросовісної конкуренції та залучення додаткових вкладів у інфраструктуру та декоративне оформлення Дитячого містечка «Казка».

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

1. Існує два прийнятних альтернативних способи досягнення цілей державного регулювання встановленої мети.

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Залишення ситуації без змін

 

За Положенням Бюджетної установи Миколаївської міської ради «Культурно – ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка» директор установи має право одноособово укладати контракти з суб’єктами господарювання, без проведення публічних процедур. При цьому не можливо забезпечити ефективний та прозорий відбір контрагентіврозвиток добросовісної конкуренції серед приватних підприємців міста.

Альтернатива 2.

Затвердження «Положення про конкурсний відбір суб’єктів господарюваннядля провадження підприємницької діяльностіна території Бюджетної установи Миколаївської міської ради «Культурно – ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка».

 

Основна мета цього регуляторного акту – забезпечити прозорість, відкритість та публічність процедур відбору контрагентів, розвиток добросовісної конкуренції та залучення додаткових вкладів у інфраструктуру та декоративне оформлення Дитячого містечка «Казка». Робота комісії допоможе укластидоговір із суб’єктом господарювання, який запропонував кращі умови забезпечення вирішення пріоритетних економічних і соціальних напрямків розвитку Дитячого містечка «Казка», в тому числі, але не виключно, у вигляді більшої оплати за договором (наприклад, при визначенні переможця конкурсу може також враховуватися естетичне оформлення арт-об’єкту).

 

2.Оцінка впливу на сферу інтересів держави.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишення ситуації без змін

 

_

_

Альтернатива 2.

Затвердження «Положення про конкурсний відбір суб’єктів господарюваннядля провадження підприємницької діяльностіна території Бюджетної установи Миколаївської міської ради «Культурно – ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка».

 

_

_

3. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишення ситуації без змін

 

_

_

Альтернатива 2.

Затвердження «Положення про конкурсний відбір суб’єктів господарювання для провадження підприємницької діяльності на території Бюджетної установи Миколаївської міської ради «Культурно – ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка».

 

_

_

 

4. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишення ситуації без змін

Немає.

Врегулювання існуючих проблем не буде досягнуто.

Матеріальні витрати суб’єктів підприємницької діяльності відсутні, але є ризик корупційний дій через непрозорість процедури укладення договорів.

Альтернатива 2.

Затвердження «Положення про конкурсний відбір суб’єктів господарювання для провадження підприємницької діяльності на території Бюджетної установи Миколаївської міської ради «Культурно – ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка».

 

1.Прозора та відкрита процедура укладення договорів.

2.Рівність учасників конкурсу, що сприяє розвитку добросовісної конкуренції.

3.Врахування естетичної складової при здійснені господарської діяльності на території Дитячого містечка. 

Відсутні.

 

            У зв’язку з відсутністю статистичних даних, здійснити розрахунки сумарних витрат для суб’єктів господарювання та розділити їх згідно із додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не представляється можливим. Але,можливо зазначити, що в першу чергу  під регулювання підпадають малі та мікро - суб’єкти господарювання.

 

IV.      Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

            Прийняття Положення про конкурсний відбір суб’єктів господарювання для провадження підприємницької діяльностіна території Бюджетної установи Миколаївської міської ради «Культурно – ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка» дозволить більш прозоро та відкрито обирати контрагентів, залучити до участі в конкурсі громадські організації та простимулювати систему громадського контролю.  

Здійснення вибору оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повноюмірою (проблема більше існувати не буде);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

1

Поставлені цілі не будуть досягнуті, проблема продовжує існувати.

Альтернатива 2

4

Видання запропонованого регуляторного акта є найбільш обґрунтованим та ефективним способом досягнення цілі регуляторного акта

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Вигод не передбачено.

Договори щодо господарської діяльності будуть укладатись в односторонньому порядку.

Ситуація залишається без змін

Альтернатива 2

Вигоди передбачені в частині розвітку добросовісної конкуренції; розвитку системи громадського контролю; рівності прав учасників

Витрат не передбачено

Відповідальність учасників конкурсу зросте.

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Переваги відсутні.

 

При умові відмови від розроблення Положення про конкурсний відбір суб’єктів господарювання для провадження підприємницької діяльності на території Бюджетної установи Миколаївської міської ради «Культурно – ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка» зросте ризик корупційних дій.

Альтернатива 2

Розроблення та прийняття Положення призведе до удосконалення договірної роботи з суб’єктами підприємницької діяльності

Ризики відсутні

 

V.        Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмом, який забезпечить розв'язання визначеної проблеми є прийняття Положення про конкурсний відбір суб’єктів господарювання для провадження підприємницької діяльності на території Б юджетної установи Миколаївської міської ради «Культурно – ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка».

 

VI.      Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових витрат та ресурсів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, фізичних та юридичних осіб.

 

VII.     Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта не може бути обмежений у часі, оскільки Положенням регулюються питання, термін дії яких є постійним.

Строк набрання чинності регуляторного акта – з дня його офіційного опублікування.

 

VIII.   Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей запропонованих регуляторним актом, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрані такі показники:

- кількість суб’єктів господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність на території бюджетної установи Миколаївської міської ради «Культурно – ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка» за договорами цивільно – правового характеру, без врахування договорів оренди майна;

- розмір надходжень до місцевого бюджету від укладених договорів цивільно – правового характеру, без врахування договорів оренди майна.

 

VIII.                    Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторних актів

Стосовно регуляторного акта буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності в строки, установлені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися до дати набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Для проведення відстеження результативності регуляторного акта будуть використовуватись соціологічний та статистичний методи. 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, за дорученням Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради проведено Бюджетною установою Миколаївської міської ради «Культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка» у період з 13.08.2018 р. по 23.08.2018 р.

Порядковий номер

Види консультацій: публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі, тощо), Інтернет - консультації прямі (Інтернет - форуми, соціальні мережі, тощо); запити (до підприємців, експертів, науковців, тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі зустрічі, наради

2

Доведення до відома присутніх необхідності  врегулювати механізм відбору суб’єктів господарювання для провадження підприємницької діяльності на території.

При розробці проекту регуляторного акта, враховано думку суб’єктів господарювання щодо найбільш оптимальної процедури конкурсу.

2

Інтернет - консультації (опитування в соціальних мережах та по електронній пошті)

16

3

Запити (до підприємців, експертів, науковців, тощо)

13

        Проводились індивідуальні та групові консультації з бізнесом,під час яких отримана інформація щодо оцінки впливу регулювання. Проводилось опитування підприємців по телефону. Проект Положення про конкурсний відбір суб’єктів господарювання для провадження підприємницької діяльності на території Бюджетної установи Миколаївської міської ради «Культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка» був також розміщений на веб-сайті Дитячого містечка «Казка»http://mistechko-kazka.mk.ua/news/view/34.

2.Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 16*, у тому числі юридичні особи та фізичні особи-підприємці –16*;

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 відсотків.

* Кількість суб'єктів господарювання, що на даний момент здійснюють свою діяльність на території Дитячого містечка «Казка». В той же час, регуляторний акт буде торкатися також невизначеного кола суб'єктів господарювання, які в майбутньому претендуватимуть на участь у конкурсі.

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

 -

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік  у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

 -

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 -

5

Інші процедури (уточнити)

6

Разом, гривень

 -

Х

 -

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 -

 -

 -

8

Сумарно, гривень

 -

Х

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

53,97

53,97

269,85 

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

53,97

53,97

269,85 

11

Процедури офіційного звітування

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 

 –

13

Інші процедури (уточнити)

 –

 –

– 

14

Разом, гривень:

107,94

107,94

539,70

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

16*

16*

16*

16

Сумарно, гривень

1727,04

1727,04

8635,20

 

* Кількість суб'єктів господарювання, що на даний момент здійснюють свою діяльність на території Дитячого містечка «Казка». В той же час, регуляторний акт буде торкатися також невизначеного кола суб'єктів господарювання, які в майбутньому претендуватимуть на участь у конкурсі.

 

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання включають ознайомлення з регулюванням та стосуються кожної з інформаційних вимог. В зв’язку з цим, час на ознайомлення з регулюванням, визначається, як кількість часу, необхідного для вишукування тексту рішення Миколаївської міської ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів господарювання для провадження підприємницької діяльності на території Бюджетної установи Миколаївської міської ради «Культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка», а також консультування із зовнішніми фахівцями (у разі такої потреби).

      В ході консультацій з бізнесом, для виявлення скільки часу затрачається на ознайомлення з регулюванням, з’ясовано таке:

1)    в загальному доступі текст опублікований на сайті Миколаївської міської ради. Для того, щоб  з ним ознайомитись, необхідно витратити:

30 хв. – знайти на сайті та, при необхідності, роздрукувати;

30 хв. – провести зустріч із зовнішнім фахівцем (наприклад, юристом) та уточнити окремі питання по змісту рішення;

1 год– загальний час на ознайомлення з регулюванням.

Для визначення вартості години часу для «переведення» часових витрат у грошові, використаємо офіційні дані, що містяться на  сайті Головного управління статистики у Миколаївській області. На сайті наявна інформація про номінальну середню заробітну плату найманих працівників у Миколаївській області у червні 2018 року – 8635 грн. 

Таким чином, орієнтовно вартість однієї години роботи становить:

(8635грн/20 роб. днів)/8 роб. год. = 53,97 грн.

Отже, витрати суб’єкта підприємницької діяльності на процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання складають:

1 год * 53,97грн = 53,97грн.

 

Процедури організації виконання вимог регулювання  включають витрати часу  на виготовлення графічних матеріалів із зазначенням бажаного місця розташування  об’єкта, що виконуються у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів об’єкта з прив'язкою до місцевості та є обов’язковим додатком до заяви про участь у конкурсі.

Таким чином, витрати для виконання цієї процедури складають:

1 год * 53,97грн = 53,97 грн.

 

Процедури офіційного звітування відсутні.

 

               Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва відсутні.

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п'ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

1727,04

8635,20

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

1727,04

8635,20

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

1727,04

8635,20


5. Розроблення коригуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачається.

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: