Мапа порталу

ВИКОНАВЧИЙ_КОМІТЕТ


РІШЕННЯ

№ 980 від 2000-12-29

Про дозвіл ТОВ виробничо-комерційній фірмі "Бізнес-Реал" на виконання робітпо реконструкції підвалупо вул.Нікольській, 54 длярозташування закусочної
Розглянувши звернення товариства з обмеженою
відповідальністю виробничо-комерційної фірми "Бізнес-Реал" від
15.11.2000 N 6765/05-03-18 про дозвіл на реконструкцію
приміщення підвалу з улаштуванням окремого входу по
вул.Нікольській, 54, яке воно орендує у власника приміщення -
управління майном комунальної власності Миколаївської міської
ради згідно з договором оренди від 26.09.2000 для розташування
закусочної, передпроектні розробки, погодження відповідних ус-
танов, керуючись статтею 31 Закону України "Про місцеве самов-
рядування в Україні" та статтею 24 Закону України "Про плану-
вання та забудову території", виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Дозволити товариству з обмеженою відповідальністю ви-
робничо-комерційній фірмі "Бізнес-Реал" виконання робіт по ре-
конструкції приміщення підвалу по вул.Нікольській, 54 для роз-
ташування закусочної.

2. Зобов´язати замовника:
- розробити та погодити робочий проект у визначеному по-
рядку;
- у проекті передбачити висновки експертиз;
- одержати дозвіл на виконання будівельних робіт в
інспекції Держархбудконтролю;
- після закінчення будівельних робіт звернутися до
інспекції Держархбудконтролю з проханням про створення держав-
ної технічної комісії для прийняття об´єкта до експлуатації;
- здати виконавчу геодезичну зйомку земельної ділянки з
усіма мережами до їх закриття головному управлінню містобуду-
вання та архітектури;
- після введення об´єкта до експлуатації в місячний
термін звернутися до міської ради із заявою про надання право-
установчих документів на земельну ділянку;
- після затвердження акта державної технічної комісії про
введення об´єкта в експлуатацію отримати дозвіл на відкриття
закусочної у відділі торговельних і побутових послуг населен-
ню, легкої і харчової промисловості та підприємництва.

3. Головному управлінню містобудування та архітектури ви-
дати архітектурно-планувальне завдання згідно із заявою замов-
ника при наявності всіх вихідних даних.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на за-
ступника міського голови з питань діяльності виконавчих ор-
ганів ради Касаткіна П.М.Міський голова В.Д.Чайка

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: