Мапа порталу

 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Миколаїв

від 01 липня 2024                                                                                        №  181р

 

Про затвердження Положення про види, розміри
і порядок надання компенсації працівникам виконавчих
органів Миколаївської міської ради у зв’язку з роботою,
яка передбачає доступ до державної таємниці

 

 

Відповідно до пункту 6 Положення про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                від 15.06.1994 № 414 (зі змінами), статті 30 Закону України «Про державну таємницю», керуючись пунктами 19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Затвердити Положення про види, розміри і порядок надання компенсації працівникам виконавчих органів Миколаївської міської ради у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці (далі – Положення, додається).

2. Це розпорядження набирає чинності з 01.07.2024.

3. Розпорядження міського голови, прийняті до 01.07.2024, визнати такими, що втратили чинність, в частині встановлення надбавок до посадових окладів працівникам виконавчих органів Миколаївської міської ради за роботу з відомостями та їх носіями, що мають ступінь секретності «Таємно».

4. Керівникам виконавчих органів Миколаївської міської ради забезпечити виконання вимог Положення та вжити заходів щодо визнання такими, що втратили чинність з 01.07.2024, розпорядчих актів, якими встановлювались надбавки до посадових окладів працівникам виконавчих органів Миколаївської міської ради за роботу з відомостями та їх носіями, що мають ступінь секретності «Таємно».

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

Міський голова                                                                                О. СЄНКЕВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 01 липня 2024

№ 181р

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про види, розміри і порядок надання компенсації працівникам

виконавчих органів Миколаївської міської ради у зв’язку

з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці

 

 

1. Положення про види, розміри і порядок надання компенсації працівникам виконавчих органів Миколаївської міської ради у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці (далі – Положення), розроблено відповідно до приписів Закону України «Про державну таємницю» та Положення про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.1994 № 414   (зі змінами), (далі - Положення - 414).

2. Посадовим особам виконавчих органів Миколаївської міської ради           у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці                 (далі – працівники, які працюють в умовах режимних обмежень), установлюється надбавка до посадових окладів (далі – надбавка) залежно        від ступеня секретності інформації у розмірах, передбачених пунктами 2,          4-1 Положення - 414.

3. Надбавка до посадових окладів працівників виплачується лише                 за наявності спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної            з державною таємницею, наданого виконавчому комітету Миколаївської міської ради Управлінням Служби безпеки України в Миколаївській області, відповідно до законодавства про державну таємницю.

4. Працівниками, які працюють в умовах режимних обмежень та за умовами своєї діяльності постійно працюють з відомостями, що становлять державну таємницю, вважаються працівники, які у період з 25 числа попереднього місяця до 25 числа поточного місяця за своїми функціональними обов’язками,               з урахуванням періодичності роботи:

не менше двох разів займались розробкою (виготовленням) секретних документів, виробів та інших матеріальних носіїв секретної інформації;

 не менше двох разів використовували секретні документи, вироби та інші матеріальні носії секретної інформації, що надійшли до виконавчих органів Миколаївської міської ради, доступ до яких їм було надано відповідно до вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                від 18.12.2013 № 939 (далі – Порядок - 939);

займались обліком, зберіганням, використанням секретних документів, виробів та інших матеріальних носіїв секретної інформації, приймали рішення   з цих питань;

здійснювали забезпечення державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності у виконавчих органах Миколаївської міської ради;

здійснювали постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці у виконавчих органах Миколаївської міської ради;

були відряджені для виконання секретних робіт до інших підприємств, установ та організацій на підставі приписів на виконання завдання за формою згідно з додатком 15 до Порядку – 939 та довідок про наявність допуску           до державної таємниці за формою згідно з додатком 14 до Порядку – 939;

мали доступ до режимних об’єктів, відомості про які віднесені                    до державної таємниці відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України              від 23.12.2020 № 383, з метою виконання покладених на них завдань;

здійснювали заходи щодо створення, експлуатації та своєчасної переатестації комплексів технічного захисту секретної інформації, комплексних систем захисту секретної інформації на об’єктах інформаційної діяльності та об’єктах електронно - обчислювальної техніки;

брали участь у нарадах з використанням секретної інформації;

брали участь у роботі комісій, утворених відповідно до вимог           Порядку – 939.

5. Працівникам, які працюють в умовах режимних обмежень, крім працівників сектору захисту інформації Миколаївської міської ради, установлюється надбавка до посадових окладів, заробітної плати (у разі визначення законом її розміру) залежно від ступеня секретності інформації:

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "Таємно", -                    10 відсотків.

6. Надбавка до посадового окладу міському голові встановлюється рішенням Миколаївської міської ради на постійній основі та щомісячному перегляду не підлягає.

7. Надбавка до посадових окладів завідувачу сектору захисту інформації Миколаївської міської ради та головному спеціалісту сектору захисту інформації Миколаївської міської ради встановлюється розпорядженням міського голови на постійній основі та щомісячному перегляду не підлягає.

8. Відповідно до пункту 4-1 Положення - 414 працівникам сектору захисту інформації Миколаївської міської ради (далі - працівники режимно - секретного органу (РСО) надбавка до посадових окладів установлюється залежно              від ступеня секретності інформації у таких розмірах:

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "Таємно", -                  30 відсотків.

9. Надбавка до посадових окладів іншим працівникам, які працюють в умовах режимних обмежень, з урахуванням періодичності роботи, яка передбачає доступ до державної таємниці, встановлюється щомісяця розпорядженням міського голови.

10. Проєкт відповідного розпорядження щомісяця до 17 числа (у грудні – не пізніше 15 грудня) розробляється працівниками РСО за дорученням міського голови до службової записки, підготовленої РСО, у якій зазначається перелік працівників, які у визначений період мали доступ до відомостей, що становлять державну таємницю, матеріальних носіїв секретної інформації, а також виконували секретні роботи, їх ступінь секретності та розмір надбавки.

11. Службова записка працівниками РСО складається на підставі відомостей, що підтверджують доступ працівників, які працюють в умовах режимних обмежень, до державної таємниці, а саме:

відміток в облікових формах, передбачених Порядком – 939;

підписів працівників на резолюціях до секретних документів, в картках видачі матеріальних носіїв секретної інформації, у протоколах та актах засідань комісій, утворених відповідно до вимог Порядку - 939;

затверджених міським головою поіменних списків учасників нарад з використанням секретної інформації;

відміток на довідці за формою згідно з додатком 14 до Порядку - 939 про роботу з відомостями, що становлять державну таємницю, в інших підприємствах, установах та організаціях;

інших документів, що підтверджують виконання працівниками секретних робіт та завдань, пов’язаних з доступом до державної таємниці.

12. Працівники, які працюють в умовах режимних обмежень і виконували секретні роботи на інших підприємствах, в установах та організаціях у визначений період, у строк до 17 числа (у грудні – не пізніше 15 грудня) інформують працівників РСО про такі роботи та надають довідку про наявність допуску до державної таємниці за формою згідно з додатком 14 до          Порядку - 939,  з відміткою про роботу з відомостями, що становлять державну таємницю, на інших підприємствах, в установах та організаціях.

13. РСО після підписання міським головою розпорядження, яким працівникам встановлюються надбавки за роботу в умовах режимних обмежень, до 19 числа поточного місяця (у грудні – не пізніше 17 грудня) передає його до сектору з протокольної роботи та архівної справи загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради для реєстрації в порядку, передбаченому відповідними нормативно - правовими актами та розпорядчими документами.

14. Сектор з протокольної роботи та архівної справи загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради реєструє розпорядження та передає до відділу кадрів Миколаївської міської ради, до відділу бухгалтерського обліку Миколаївської міської ради (до кадрових, бухгалтерських служб виконавчих органів Миколаївської міської ради, згідно з розрахунком розсилання копії, примірники, витяги з розпорядження міського голови, яким працівникам встановлюється надбавка за роботу в умовах режимних обмежень, у паперовій формі (нарочно):

щодо встановлення надбавок працівникам, визначеним в пункті 9 цього Положення, не пізніше 20 числа поточного місяця, у якому встановлюється надбавка, а для встановлення надбавки за грудень – не пізніше 18 грудня;

щодо встановлення надбавки працівникам РСО – не пізніше наступного робочого дня з дати реєстрації відповідного розпорядження.

 

______________________________________________________

 ОНОВЛЕНО 03.07.2024


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: