Мапа порталу

 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Миколаїв

від 11 червня 2024                                                                                        №  153р

 

Про створення координаційної групи з
визначення потреб населення Миколаївської
міської територіальної громади у соціальних послугах

 

 

З метою визначення потреб населення Миколаївської міської територіальної громади у соціальних послугах, на виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 19.04.2023 № 130-Н «Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних послугах», керуючись ст. 25 Закону України «Про соціальні послуги», п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Створити координаційну групу з визначення потреб населення Миколаївської міської територіальної громади у соціальних послугах.

  1. Затвердити Положення про координаційну групу з визначення потреб населення Миколаївської міської територіальної громади у соціальних послугах (додається).
  2. Затвердити склад координаційної групи з визначення потреб населення Миколаївської міської територіальної громади у соціальних послугах (додається).
  3. Контроль за виконання даного розпорядження покласти на заступника міського голови Петрова А.Л.

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                                           В. ЛУКОВ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 11 червня 2024

№ 153р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про координаційну групу з визначення потреб населення Миколаївської міської територіальної громади у соціальних послугах

 

1. Загальні положення

 

1.1. Координаційна група з визначення потреб населення Миколаївської міської територіальної громади у соціальних послугах (далі – координаційна група) утворюється при виконавчому комітеті Миколаївської міської ради з метою координації визначення потреб населення у соціальних послугах під час дії на території України або в окремих її частинах надзвичайного або воєнного стану.

1.2. Положення про координаційну групу з визначення потреб населення Миколаївської міської територіальної громади у соціальних послугах (далі ? Положення про координаційну групу) розроблено відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг», Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних послугах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 19.04.2023 № 130-H.

1.3. Координаційна група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

1.4. Діяльність координаційної групи ґрунтується на принципах верховенства права, законності, гласності, відкритості, відповідальності, гендерної рівності.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основними завданнями координаційної групи є:

- розгляд результатів визначення потреб населення у соціальних послугах під час дії надзвичайного або воєнного стану;

- визначення заходів для організації надання необхідних соціальних послуг, у тому числі тих, які можуть надаватись екстрено (кризово);

- координація діяльності надавачів соціальних послуг комунального та недержавного сектору, волонтерів, які залучені до надання соціальних послуг;

- вчасне та оперативне реагування на зміни в тенденціях міграції населення, спроможності надавачів соціальних послуг у забезпеченні надання соціальних послуг;

- розв’язання існуючих соціальних проблем, пов’язаних із надзвичайним або воєнним станом, з якими звертаються вразливі групи населення, у тому числі через залучення інших суб’єктів, які працюють у територіальній громаді.

 

3. Організація роботи координаційної групи

 

3.1. Персональний склад та Положення про координаційну групу затверджується розпорядження міського голови.

3.2. Координаційну групу очолює заступник міського голови.

3.3. Основною організаційною формою діяльності координаційної групи є засідання, які проводяться при виникненні потреби в оперативному реагуванні на актуальні потреби населення у соціальних послугах до припинення/скасування надзвичайного або воєнного стану.

3.4. Голова координаційної групи головує на її засіданнях, контролює виконання координаційною групою її завдань і функцій. У разі відсутності голови координаційної групи його обов’язки виконує заступник голови координаційної групи.

У разі відсутності на засіданні голови та його заступника головуючий обирається з числа присутніх членів координаційної групи.

3.5. Секретар координаційної групи готує документи для роботи координаційної групи, забезпечує оповіщення членів координаційної групи про дату, час і місце проведення засідань, веде та оформляє протокол засідання.

У разі відсутності секретаря координаційної групи, він обирається з числа присутніх членів координаційної групи.

3.6. Засідання координаційної групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини загальної кількості її членів.

3.7. Члени координаційної групи:

- вивчають матеріали, надані для проведення визначення потреб населення у соціальних послугах;

- аналізують результати проведення визначення потреб населення у соціальних послугах;

- вносять пропозиції щодо покращання якості наданих соціальних послуг.

3.8. За результатами розгляду пропозиції та рекомендації можуть бути схвалені координаційною групою. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше ніж половина членів координаційної групи, присутніх на її засіданні.

3.9. Пропозиції, узгоджені координаційною групою, мають бути враховані при:

- внесенні змін до стратегії розвитку територіальної громади, плану заходів з реалізації розвитку територіальної громади, місцевих програм розвитку, програми економічного і соціального розвитку територіальної громади, плану відновлення та розвитку територіальної громади, інших прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку територіальної громади в частині забезпечення потреб осіб/сімей у соціальних послугах;

- прийнятті рішень щодо залучення до надання соціальних послуг надавачів соціальних послуг недержавного сектору, перепрофілювання закладів, організацій і установ, що функціонують на території громади, здійснення співробітництва територіальних громад;

- прийнятті рішень щодо розширення переліку та збільшення кількості необхідних послуг, залучення необхідної кількості працівників надавачів соціальних послуг.

_______________________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 11 червня 2024

№ 153р

 

СКЛАД

координаційної групи з визначення потреб населення Миколаївської міської територіальної громади у соціальних послугах

 

Голова координаційної групи

 

Петров
Анатолій Леонідович

-

заступник міського голови

 

 

Заступник голови координаційної групи

 

Василенко

Сергій Михайлович

-

директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

Секретар координаційної групи

 

Кучирина

Оксана Миколаївна

-

заступник начальника відділу з організації надання соціальних послуг управління праці, надання соціальних послуг та сімейної політики департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

Члени координаційної групи

 

Бабін

Анатолій Володимирович

-

начальник лікувально-профілактичного відділу управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

 

Бевз

Віра Олексіївна

-

завідувач відділення соціальної допомоги вдома Заводського району міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

Бондаренко

Сергій Миколайович

-

директор міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

Вівчар

Ольга Андріївна

-

заступник директора міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

Власов

Володимир Якович

-

директор комунальної установи «Міський геріатричний будинок милосердя імені Святого Миколая»

 

Воронкова

Олена Вікторівна

-

завідувач відділення денного перебування Корабельного району міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

Гайдар

Світлана Василівна

-

завідувач відділення організації надання адресної натуральної допомоги міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

Гайдуков

Олександр Юрійович

-

директор комунальної установи «Центр реінтеграції бездомних осіб»

 

Джердж

Олена Сергіївна

-

начальник відділу виховної роботи управління освіти Миколаївської міської ради

 

Заріцька

Ольга Леонідівна

-

фахівець із соціальної роботи відділення соціальної роботи в громаді Миколаївського міського центру соціальних служб

 

Кастеріна

Анна Олександрівна

-

головний спеціаліст відділу учбово-спортивної та організаційної роботи управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

Кравченко

Юлія Вікторівна

-

начальник служби у справах дітей Миколаївської міської ради

 

Крайнік

Роман Миколайович

-

директор міського центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю

 

Кузнецов

Вадим Вадимович

-

начальник відділу превенції Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, капітан поліції (за узгодженням)

Курляк

Олександр Миколайович

-

заступник директора департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради

 

Мойсеєв

Віктор Миколайович

 

 

директор Миколаївського міського центру підтримки ветеранів війни

 

Моторна

Зінаїда Володимирівна

-

депутат міської ради (за узгодженням)

 

 

Переверьзєва

Вікторія Вікторівна

-

депутат міської ради (за узгодженням)

 

 

Покотило

Юлія Олександрівна

-

голова ради з питань внутрішньо переміщених осіб у Миколаївській міській територіальній громаді (за узгодженням)

 

Пономаренко

Майя Іванівна

-

заступник начальника відділу фінансів програм та установ соціально-культурної сфери департаменту фінансів Миколаївської міської ради

 

Рябенко

Олександр Вікторович

-

заступник директора департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради – начальник управління праці, надання соціальних послуг та сімейної політики

 

Скопенко

Надія Олександрівна

-

заступник директора департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

Степаненко

Ольга Георгіївна

-

керівник громадської організації «Миколаївська обласна організація всеукраїнської організації «Союз осіб з інвалідністю України» (за узгодженням)

 

Тимошенко

Володимир Юрійович

-

голова правління благодійної організації «Миколаївський центр соціальної реабілітації «Відновлення» (за узгодженням)

 

Туз

Максим Сергійович

-

заступник начальника управління молодіжної політики Миколаївської міської ради-начальник відділу по роботі з інститутами громадянського суспільства

 

Чорна

Ірина Іванівна

-

заступник директора департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради – начальник управління фінансово-господарського забезпечення

 

__________________________________________________________________


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: