Мапа порталу

 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Миколаїв

від 13 травня 2024                                                                                        №  117р

 

Про внесення змін до розпорядження міського голови
від 03.03.2017 № 54р «Про затвердження структур та
Положень про структурні підрозділи виконавчого комітету
Миколаївської міської ради»

 

На підставі рішень Миколаївської міської ради від 28.03.2024 № 30/4 «Про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 23.02.2017 № 16/32 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради» (зі змінами та доповненнями) та № 30/5 «Про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 22.12.2016 № 13/1 «Про затвердження структури виконавчих органів Миколаївської міської ради» (зі змінами та доповненнями), керуючись пунктами 19, 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 03.03.2017 № 54р «Про затвердження структур та Положень про структурні підрозділи виконавчого комітету Миколаївської міської ради» зі змінами, внесеними розпорядженнями міського голови від 29.08.2017 № 279р, від 03.10.2017 № 319р, від 02.05.2018 № 95р, від 25.07.2018 № 212р, від 25.09.2018 № 291р, від 29.12.2018 № 420р, від 06.02.2019 № 32р, від 15.02.2019 № 42р, від 27.03.2019 № 91р, від 29.03.2019 № 96р, від 03.05.2019 № 128р, від 12.06.2019 № 175р, від 12.07.2019 № 210р, від 18.07.2019 № 213р, від 30.07.2019 № 225р, від 11.10.2019 № 310р, від 19.11.2019 № 346р, від 30.01.2020 № 21р, від 31.03.2020 № 86р, від 23.07.2020 № 170р, від 05.08.2020 № 185р, від 11.12.2020 № 308р, від 04.03.2021 № 50р, від 30.03.2021 № 82р, від 05.05.2021 № 112р, від 21.05.2021 № 128р, від 04.06.2021 № 141р, від 01.06.2021 № 179р, від 28.07.2021 № 222р, від 10.08.2021 № 241р, від 11.08.2021 № 244р, від 20.10.2021 № 340р, від 01.11.2021 № 356р, від 04.11.2021 № 359р, від 11.11.2021 № 367р, від 30.12.2021 № 442р, від 01.02.2022 № 16р, від 14.07.2022 № 68, від 23.02.2023 № 35р, від 07.03.2023 № 46р, від 05.05.2023 № 82р, від 03.07.2023 № 132р, від 26.07.2023 № 150р, від 20.09.2023 № 215р, від 02.11.2023 № 246р, від 11.04.2024 № 78р:

1.1. Затвердити структуру управління у справах ветеранів війни Миколаївської міської ради в новій редакції (додається).

1.2. Затвердити Положення про відділ по роботі з ветеранами війни управління у справах ветеранів війни Миколаївської міської ради в новій редакції (додається).

1.3. Затвердити Положення про відділ з національно-патріотичного виховання управління у справах ветеранів війни Миколаївської міської ради в новій редакції (додається).

 

2. Начальнику відділу кадрів Миколаївської міської ради Кузьмичовій Н.В., начальнику відділу бухгалтерського обліку Миколаївської міської ради Щербаковій І.М. провести відповідні організаційні заходи згідно з чинним законодавством.

 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови Лукова В.Д.

 

 

 

Міський голова                                                                                    О. СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 13 травня 2024

№  117р

 

 

СТРУКТУРА

управління у справах ветеранів Миколаївської міської ради

 

Найменування

Штатна чисельність

(одиниць)

Начальник управління

1

Відділ по роботі з ветеранами війни

4

Відділ з національно-патріотичного виховання

3

Разом

8

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 13 травня 2024

№  117р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ по роботі з ветеранами війни управління у справах ветеранів війни Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ по роботі з ветеранами війни (далі – відділ) є структурним підрозділом управління у справах ветеранів війни Миколаївської міської ради (далі  – управління), підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови, начальнику управління.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 02.10.1993 № 3551-XII, актами Президента України і постановами Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, іншими нормативними актами, рішеннями Миколаївської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління та цим Положенням.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.3. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.4. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Забезпечення реалізації державної, регіональної та місцевої ветеранської політики, зокрема щодо соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, які зареєстровані на території Миколаївської міської територіальної громади.

2.2. Забезпечення прав і свобод ветеранів війни та членів сімей ветеранів війни під час переходу від військової служби до цивільного життя військовослужбовців з числа ветеранів війни, які звільняються або звільнені з військової служби.

2.3. Ініціювання та забезпечення на території міста проведення діалогу та співпраці з організаціями, які представляють інтереси категорій осіб, зазначених в п. 2.1 даного Положення.

 

3. Повноваження відділу

 

3.1. Сприяння впровадженню та реалізації основних засад державної, регіональної та місцевої ветеранської політики у сфері соціального захисту, реалізації та захисту прав категорій осіб, зазначених у п. 2.1 даного Положення.

 

3.2. Проведення моніторингу забезпечення соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, зокрема забезпечення житлом, психологічної реабілітації та соціальної адаптації, зайнятості та дозвілля, розвитку фізичної культури і спорту, відновлення та вдосконалення їх професійних навичок і умінь шляхом професійного навчання, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, надання ветеранам війни медичних послуг та забезпечення їх технічними та іншими засобами реабілітації тощо.

 

3.3. Розробка самостійно або разом з іншими виконавчими органами міської ради інформаційних та аналітичних матеріалів для подання міському голові з питань, віднесених до компетенції відділу.

 

3.4. Взаємодія та співпраця з організаціями, які представляють інтереси категорій, визначених у п. 2.1 даного Положення.

 

3.5. Забезпечення скликання нарад, створення комісій та робочих груп, проведення семінарів з питань, що належать до повноважень відділу.

 

3.6. Координація діяльності комунальної установи Миколаївського міського центру підтримки ветеранів війни з питань, пов’язаних із соціальною підтримкою, проведенням соціальної роботи та наданням послуг категоріям осіб, визначеним у п. 2.1 даного Положення. 

 

3.7. Збір, вивчення та узагальнення результатів реалізації державних, обласних, цільових програм на території міста з питань, що входять до компетенції відділу.

 

3.8. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі громадських об’єднань, депутатських звернень та запитів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

3.9. Забезпечення виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

 

3.10. Внесення в межах повноважень в установленому порядку пропозицій стосовно відзначення ветеранів війни нагородами.

 

3.11. Забезпечення виконання вимог чинного законодавства України щодо захисту персональних даних.

 

3.12. Забезпечення дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки.

 

3.13. Організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання документів.

 

3.14. Одержання у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформації, документів і матеріалів, необхідних з питань, віднесених до компетенції відділу.

 

3.15. При виконанні покладених на відділ завдань взаємодія з іншими відділами управління, а також з іншими виконавчими органами Миколаївської міської ради, підприємствами, організаціями та об’єднаннями громадян.

 

3.16. Здійснення інших повноважень, покладених на відділ, відповідно до актів міської ради, її виконавчого комітету, міського голови.

 

4. Структура та організація роботи

 

4.1. Структуру відділу, штатну чисельність та положення про відділ затверджує міський голова.

4.2. Заступник начальника управління – начальник відділу та його працівники призначаються на посади та звільняються з посад міським головою в порядку, визначеному законодавством.

4.3. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником управління.

4.4. До складу відділу входять:

заступник начальника управління –

начальник відділу                                                                                   1

головний спеціаліст                                                                                3

 

5. Керівництво відділу

 

5.1. Відділ очолює заступник начальника управління – начальник відділу, який безпосередньо підпорядкований начальнику управління, йому підконтрольний та підзвітний.

У випадку тимчасової відсутності начальника управління виконує його обов’язки.

5.2. Заступник начальника управління – начальник відділу

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства за виконання покладених на відділ завдань та повноважень, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами.

5.2.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників відділу.

5.2.3. Погоджує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток.

5.2.4. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету міської ради.

5.2.5. Розглядає кореспонденцію, що надійшла до відділу.

5.2.6. Виконує доручення міського голови, заступників міського голови та начальника управління.

5.2.7. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи у відділі.

5.2.8. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу.

5.2.9. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.2.10. Видає в межах повноважень доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками відділу.

5.2.11. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Посадові особи відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

6.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники відділу мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім’ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

__________________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 13 травня 2024

№ 117р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з національно-патріотичного виховання

управління у справах ветеранів війни Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ з національно-патріотичного виховання (далі – відділ) є структурним підрозділом управління у справах ветеранів війни Миколаївської міської ради (далі – управління), підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови, начальнику управління.

1.2 У своїй діяльності відділ керується Конституцією та законами України, Указом Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання» від 18.05.2019 № 286/2019, актами Президента України і постановами Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, іншими нормативними актами, рішеннями Миколаївської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління та цим Положенням.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.3. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.4. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Сприяння формуванню національно-культурної громадянської ідентичності, національно-патріотичного світогляду, збереження та розвитку суспільно-державницьких та духовно-моральних цінностей громадян міста.

2.2. Створення сприятливих умов для психологічної та фізичної готовності молоді до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України, через популяризацію та формування позитивного образу захисника України, усвідомлення досягнень українського народу, його інтелектуальних, духовних та інших надбань.

2.3. Стимулювання консолідації громадян міста навколо ідей спільного майбутнього, всебічного розвитку і функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя, захисту територіальної цілісності України, успішних реформ і державотворення.

2.4. Співпраця з громадськими об’єднаннями у сфері національно-патріотичного виховання з метою формування широкої громадської підтримки процесів національно-патріотичного виховання, розширення ролі та можливостей громадських об’єднань, підвищення ролі сім’ї, активної участі волонтерів, активістів тощо, у межах компетенції відділу.

 

3. Повноваження відділу

 

3.1. Забезпечення координації та реалізації заходів у сферах залучення ветеранів війни до національно-патріотичного виховання (зокрема дітей та молоді), вшанування пам’яті загиблих за Україну, у межах компетенції відділу.

3.2. Організація здійснення заходів щодо формування позитивного образу ветеранів війни, соціалізації та реадаптації ветеранів війни через системне та активне залучення до сфери національно-патріотичного виховання (зокрема участі у військово-патріотичному вихованні), популяризації військової історії, налагодження комунікації між ветеранами різних поколінь.

3.3. Участь у межах своєї компетенції у заходах національно-патріотичного виховання, спрямованих на відзначення знакових, пам’ятних та історичних свят, подій і дат у житті держави та міста, пов’язаних із вшануванням ветеранів війни, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України.

3.4. Планування та організація заходів щодо гідного вшанування пам’яті ветеранів війни (збереження та облаштування військових поховань, увічнення пам’яті тощо),  загиблих Захисників та Захисниць України.

3.5. Внесення в межах повноважень в установленому порядку пропозицій стосовно відзначення ветеранів війни державними нагородами.

3.6. Забезпечення висвітлення інформації про діяльність відділу у засобах масової інформації та на офіційному вебсайті Миколаївської міської ради, зокрема висвітлення діяльності й поширення інформаційних матеріалів, пресрелізів, фото-, відеоматеріалів, що спрямовані на формування позитивного образу Захисника та Захисниці України.

3.7. Залучення організацій громадянського суспільства до реалізації політики у сфері формування позитивного образу ветерана війни, адаптація і запровадження їхнього досвіду та методів роботи, спрямованих на формування образу ветерана війни.

3.8. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі громадських об’єднань, депутатських звернень та запитів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

3.9. Забезпечення виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

3.10. Забезпечення виконання вимог чинного законодавства України щодо захисту персональних даних.

3.11. Забезпечення дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки.

3.12. Організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання документів.

3.13. Одержання у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) необхідних інформації, документів і матеріалів, з питань, віднесених до компетенції відділу.

3.14. При виконанні покладених на відділ завдань взаємодія з іншим відділом управління, а також з іншими виконавчими органами Миколаївської міської ради, підприємствами, організаціями та об’єднаннями громадян.

3.15. Здійснення інших повноважень, покладених на відділ, відповідно до актів міської ради, її виконавчого комітету, міського голови.

 

4. Структура та організація роботи

 

4.1. Структуру відділу, штатну чисельність та  положення про відділ затверджує міський голова.

4.2. Начальник відділу та його працівники призначаються на посади та звільняються з посад міським головою в порядку, визначеному законодавством.

4.3. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником управління.

4.4. До складу відділу входять:

начальник відділу                                                                                1

головний спеціаліст                                                                              2

 

5. Керівництво відділу

 

5.1. Відділ очолює начальник відділу, який безпосередньо підпорядкований начальнику управління, йому підконтрольний та підзвітний.

5.2. Начальник відділу

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства за виконання покладених на відділ завдань та повноважень, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами.

5.2.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників відділу.

5.2.3. Погоджує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток.

5.2.4. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету міської ради.

5.2.5. Розглядає кореспонденцію, що надійшла до відділу.

5.2.6. Виконує доручення міського голови, заступників міського голови та начальника управління.

5.2.7. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи у відділі.

5.2.8. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу.

5.2.9. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.2.10. Видає в межах повноважень доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками відділу.

5.2.11. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Посадові особи відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

6.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники відділу мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім’ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

__________________________________________________________


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: