Мапа порталу

 

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

від 08 травня 2024                              Миколаїв                                           № 752

 

Про запровадження пілотного проєкту щодо моніторингу
цін на основні матеріальні ресурси, що використовуються
при виконанні робіт та наданні послуг поточного ремонту,
замовником яких є департамент житлово-комунального
господарства Миколаївської міської ради

 

 

З метою забезпечення обґрунтованого рівня цін на матеріальні ресурси, що використовуються при виконанні робіт (окрім проєктування) та наданні послуг поточного ремонту, замовником яких є департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, керуючись пп. 2 п. «б» ст. 28, пп. 1 п. «а» ч. 1 ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Запровадити пілотний проєкт щодо моніторингу цін на основні матеріальні ресурси, що використовуються при виконанні робіт та наданні послуг з поточного ремонту, замовником яких є департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

 

2. Затвердити Методику моніторингу поточних цін на основні матеріальні ресурси, що використовуються при виконанні робіт та наданні послуг з поточного ремонту, замовником яких є департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – Методика, додається).

 

3. Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (Бездольному):

- надавати до департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради відомості ресурсів (підсумкові відомості ресурсів) до кошторисів (локальних, об’єктних) у форматі MS Excel для проведення моніторингу цін на основні матеріальні ресурси відповідно до вимог Методики;

- забезпечити визначення у відомостях ресурсів рівня відпускних цін на матеріальні ресурси з урахуванням результатів проведеного моніторингу;

- забезпечити відповідність у відомостях ресурсів найменування основного матеріального ресурсу з урахуванням вимог п. 2.8 Методики.

 

4. Департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради (Шуліченко):

- проводити моніторинг цін на основні матеріальні ресурси, що використовуються при виконанні робіт та наданні послуг поточного ремонту, замовником яких є департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – моніторинг) згідно з Методикою;

- оприлюднювати результати моніторингу на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради у розділі «Інформація про ціни на основні матеріальні ресурси».

 

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

 

 

Перший заступник

міського голова                                                                                          В.ЛУКОВ

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому міської ради

від 08 травня 2024

№  752

 

 

МЕТОДИКА

моніторингу поточних цін на основні матеріальні ресурси, що використовуються при виконанні робіт та наданні послуг поточного ремонту, замовником яких є департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Методика моніторингу поточних цін на основні матеріальні ресурси, що використовуються при виконанні робіт та наданні послуг з поточного ремонту, замовником яких є департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – Методика) створена на виконання вимог пунктів 4.9, 5.10 та 6.4 Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі – Настанова).

1.2. Методика визначає методичні підходи, алгоритми та процеси моніторингу рівня поточних цін на основні матеріальні ресурси, які використовуються при виконанні робіт та наданні послуг поточного ремонту, замовником яких є департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

1.3. Методика застосовується для визначення обґрунтованого рівня поточних цін на деякі основні матеріальні ресурси, які містяться у відомостях ресурсів (підсумкових відомостях ресурсів) до кошторисів (локальних, об’єктних), у випадках, коли вартість робіт (з будівництва, капітального ремонту, реконструкції, інших будівельних робіт) та послуг поточного ремонту, які закуповуються департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – ДЖКГ), перевищує 200 тис. грн (двісті тисяч гривень).

1.4. Моніторинг поточних цін на основні матеріальні ресурси проводиться при:

- складанні інвесторської кошторисної документації – до підписання акта виконаних робіт (послуг) щодо розроблення проєктної документації (в т.ч. у випадку, коли розроблення проєктної документації покладається на підрядника);

або

- складанні кошторисної документації до договорів на закупівлю робіт та послуг поточного ремонту – до затвердження такої документації;

або

- формування очікуваної вартості закупівлі робіт та послуг поточного ремонту – перед здійсненням (оголошенням) закупівлі;

а також при:

- визначенні вартості виконаних робіт за договорами закупівлі робіт та послуг поточного ремонту – до затвердження відповідного акта приймання виконаних робіт (послуг) форми КБ-2В, у разі, якщо у акті приймання виконаних робіт (послуг) форми КБ-2В найменування основного матеріального ресурсу, який був об’єктом моніторингу, відрізняється від найменування такого основного матеріального ресурсу у відомості ресурсів на момент проведення моніторингу.

1.5. Терміни в цій Методиці вживаються в такому значенні:

моніторинг поточних цін на основні матеріальні ресурси – процес збору, аналізу та обробки інформації щодо цін на основні матеріальні ресурси, які використовуються при виконанні робіт та наданні послуг поточного ремонту (далі – моніторинг);

суб’єкт моніторингу – виконавчий орган Миколаївської міської ради, визначений відповідальним за проведення моніторингу;

відомості ресурсів – відомості ресурсів (підсумкові відомості ресурсів) до кошторисів (локальних, об’єктних), які містяться у складі кошторисної документації;

основні матеріальні ресурси (об’єкт моніторингу) – будівельні матеріали, вироби і комплекти, зазначені у відомості ресурсів, загальна сумарна вартість кожного з найменувань яких (враховуючи кількість) перевищує 40 тис. грн (сорок тисяч гривень) без ПДВ;

аналогічні матеріальні ресурси (аналог) – матеріальні ресурси, які, не будучи ідентичними, мають подібні характеристики і складаються зі схожих компонентів, що дозволяє їм виконувати одні і ті ж функції та (або) бути технічно взаємозамінними;

ідентичні матеріальні ресурси – матеріальні ресурси, що мають однакові основні характеристики та ознаки, в тому числі технічні, фізичні, експлуатаційні, функціональні та якісні. Ідентичні матеріальні ресурси можуть мати незначні відмінності у зовнішньому вигляді та (або) інших характеристиках, які не мають суттєвого значення;

очікувана вартість предмету закупівлі – розрахункова вартість предмета закупівлі на конкретних умовах із зазначенням інформації про включення до очікуваної вартості податку на додану вартість (ПДВ) та інших податків і зборів;

запит цінових пропозицій (запит) – документ, лист-звернення від імені суб’єкта моніторингу до учасників ринку з проханням надати свої цінові (комерційні) пропозиції на зазначений основний матеріальний ресурс.

Інші терміни в цій Методиці вживаються у значеннях, наведених у Настанові, Примірній методиці визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженій наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, та інших нормативно-правових актах.

2. Алгоритм проведення моніторингу

 

2.1. Суб’єкт моніторингу розглядає надані ДЖКГ відомості ресурсів до кошторисів (локальних, об’єктних), складає таблицю з вартістю матеріальних ресурсів, здійснює сортування матеріальних ресурсів за загальною вартістю, підраховує загальну сумарну вартість кожного найменування матеріального ресурсу (якщо матеріал вказаний більше 1 разу).

Якщо за одним об’єктом (предметом закупівлі) складено декілька відомостей ресурсів, при цьому відсутня підсумкова відомість ресурсів, то суб’єкт аналізу самостійно здійснює об’єднання матеріалів з таких відомостей ресурсів в одну таблицю перед сортуванням.

За результатом сортування та аналізу, суб’єкт моніторингу складає фінальний перелік з 5 найменувань матеріальних ресурсів, загальна сумарна вартість яких склала найбільше значення. Об’єктами моніторингу визначаються всі основні матеріальні ресурси, які потрапили до фінального переліку.

2.2. Моніторинг поточних цін на основні матеріальні ресурси проводиться шляхом послідовного аналізу наступних джерел інформації:

2.2.1. Комерційні пропозиції, надані виробниками та/або постачальниками матеріальних ресурсів на запит суб’єкта моніторингу.

2.2.2. Інформація щодо закупівельних цін інших Замовників, отримана шляхом пошуку у базах даних Prozorro.

2.2.3. Сайти українських маркетплейсів, електронних каталогів, інтернет-магазинів, виробників та/або постачальників матеріальних ресурсів, розміщені в мережі Internet.

2.3. Суб’єкт моніторингу проводить моніторинг окремо за кожним найменуванням основних матеріальних ресурсів відповідно до п. 2.2 Методики.

2.4. Комерційні пропозиції від виробників та/або постачальників матеріальних ресурсів суб’єкт моніторингу отримує на підставі запиту комерційної пропозиції.

2.4.1. Суб’єкт моніторингу здійснює пошук виробників та/або постачальників матеріальних ресурсів шляхом аналізу відкритих інформаційних джерел, друкованих довідників, електронної закупівельної системи Prozorro, інших доступних джерел.

2.4.2. Суб’єкт моніторингу створює, наповнює та оновлює перелік виробників та постачальників за кожним окремим матеріальним ресурсом (далі  – Перелік) за формою, наведеною у Додатку 1 до цієї Методики. Щодо кожного виробника та/або постачальника матеріальних ресурсів в переліку суб’єктом моніторингу вноситься така інформація:

- юридична форма та найменування;

- код ЄДРПОУ;

- юридична адреса;

- посада та П.І.П/б контактної особи;

- телефон контактної особи;

- електронна поштова скринька для листування;

- група переліку.

2.4.3. Виробники та постачальники в переліку групуються наступним чином:

І група переліку – юридичні особи, виробники матеріальних ресурсів та/або аналогічних та ідентичних матеріальних ресурсів;

ІІ група переліку – юридичні особи, постачальники матеріальних ресурсів та/або аналогічних та ідентичних матеріальних ресурсів із Миколаївської області;

ІІІ група переліку – юридичні особи, постачальники матеріальних ресурсів з інших областей України.

2.4.4. Суб’єктом моніторингу складаються та надсилаються запити комерційної пропозиції всім виробникам та постачальникам з переліку.

2.4.5. Запит комерційної пропозиції оформлюється листом за підписом керівника суб’єкта моніторингу.

Запит має містити запрошення надати комерційну пропозицію на постачання матеріального ресурсу у кількості, що відповідає загальній кількості матеріального ресурсу згідно з проєктно-кошторисною документацією, на умовах попередньої оплати, на умовах самовивозу, в гривнях без урахування ПДВ, з терміном постачання 60 календарних днів.

У запиті вказуються контактний телефон відповідальної особи суб’єкта моніторингу та адреса поштової скриньки суб’єкта моніторингу для надсилання комерційної пропозиції. Для отримання комерційних пропозицій в рамках проведення моніторингу суб’єктом моніторингу використовується спеціальна окрема електронна поштова скринька.

Запит реєструється у Журналі реєстрації вихідної кореспонденції суб’єкту моніторингу та надсилається електронним листом на адресу юридичної особи з переліку.

2.4.6. Кожна отримана комерційна пропозиція реєструється в Журналі реєстрації вхідної кореспонденції суб’єкту моніторингу з присвоєнням вхідного номера.

2.4.7. Мінімальна кількість комерційних пропозицій для визначення обґрунтованого рівня поточних цін на основний матеріальний ресурс за даним джерелом інформації складає 3 (три) комерційні пропозиції.

Максимальна кількість комерційних пропозицій для визначення обґрунтованого рівня поточних цін на основний матеріальний ресурс за даним джерелом інформації складає 12 (дванадцять) комерційних пропозицій.

У разі отримання більше 12 пропозицій, суб’єктом моніторингу до підсумкової таблиці заноситься інформація з 12 комерційних пропозицій, з виключенням найдорожчих та найдешевших пропозицій.

2.4.8. Дані, отримані в результаті аналізу даного джерела інформації, заносяться суб’єктом моніторингу до підсумкової таблиці (Додаток 2 до цієї Методики). Підсумкова таблиця має містити наступну інформацію:

- № за порядком;

- найменування юридичної особи, що надала комерційну пропозицію;

- група відповідно до переліку;

- код ЄДРПОУ;

- дата комерційної пропозиції;

- найменування матеріалу, згідно з  комерційною пропозицією;

- відмітка – ідентичний/аналогічний;

- одиниця виміру, згідно з отриманою комерційною пропозицією;

- ціна за одиницю виміру, згідно з отриманою комерційною пропозицією (з урахуванням вимог абзацу 2 пп. 2.4.5 даної Методики);

- одиниця виміру основного матеріального ресурсу згідно з проєктно- кошторисною документацією;

- перерахована ціна за одиницю виміру основного матеріального ресурсу (вказану у проєктно-кошторисній документації).

2.4.9. У разі відсутності у підсумковій таблиці комерційних пропозицій від юридичних осіб І або ІІ групи переліку, а також відсутності визначеної пп. 2.4.7 цієї Методики мінімальної кількості комерційних пропозицій, суб’єкт моніторингу має вказати у підсумковій таблиці інформацію про причини такої відсутності.

2.5. Інформація щодо закупівельних цін основного матеріального ресурсу інших Замовників отримується суб’єктом моніторингу шляхом пошуку такої інформації в електронній закупівельній системі Prozorro.

2.5.1. Пошук інформації щодо закупівельних цін основного матеріального ресурсу інших Замовників здійснюється за допомогою інструменту аналітики Prozorro https://bi.prozorro.org/hub у додатку «Етап закупівель (2023-2024)» у листі «Тендери/Лоти» за ключовими словами із назви основного матеріального ресурсу (для торгів I-III черги) та за допомогою сайту https://prozorro.gov.ua/ (для торгів IV черги).

2.5.2. З метою отримання даних для аналізу даного джерела інформації суб’єктом моніторингу створюється підсумкова таблиця (Додаток 3 до цієї Методики) із застосуванням наступного алгоритму:

2.5.3. У першу (І) чергу в таблицю включаються торги за наступними вибірками:

конкурентність – конкурентні;

регіон організатора – Миколаївська;

статус лота – завершено лот закупівлі;

кількість унікальних учасників лота – 2 і більше.

2.5.4. У другу (ІІ) чергу в таблицю включаються торги за наступними вибірками:

конкурентність – конкурентні;

регіон організатора – Одеська, Херсонська, Дніпропетровська, Кіровоградська;

статус лота – завершено лот закупівлі;

кількість унікальних учасників лота – 2 і більше.

2.5.5. У третю (ІІІ) чергу в таблицю включаються торги за наступними вибірками:

конкурентність – конкурентні;

регіон організатора – Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська;

статус лота – завершено лот закупівлі;

кількість унікальних учасників лота – 2 і більше.

2.5.6. Після цього суб’єктом моніторингу здійснюється сортування та аналіз підсумкової таблиці відповідно до пп. 2.5.8 та пп. 2.5.9 цієї Методики. Якщо за результатами такого аналізу у підсумковій таблиці враховано менше 10 договорів, суб’єкт аналізу доповнює таблицю інформацією, відповідно до пп. 2.5.7 даної Методики.

2.5.7. У четверту (ІV) чергу в таблицю включається інформація по торгах за наступними вибірками:

Вид закупівлі – спрощена закупівля, відкриті торги, відкриті торги з особливостями, відкриті торги з публікацією англійською мовою;

Статус – завершена;

Сортування – дата публікації – новіші.

Суб’єкт моніторингу аналізує укладені договори за результатами кожної окремої процедури закупівлі та вносить інформацію щодо закупівельних цін об’єкта моніторингу до підсумкової таблиці, поки підсумкова таблиця не буде містити інформацію про 10 врахованих договорів.

2.5.8. Дані отримані в результаті аналізу даного джерела інформації заносяться суб’єктом аналізу до підсумкової таблиці. З підсумкової таблиці видаляються інформація про торги з закупівлі робіт та послуг. Підсумкова таблиця має містити наступну інформацію:

- № черги відповідно до пп.пп. 2.5.3-2.5.7 цієї Методики (І, ІІ, ІІІ, IV);

- ідентифікатор лота (гіперпосилання на процедуру закупівлі);

- класифікація CPV;

- очікувана вартість закупівлі;

- процедура закупівлі (вид процедури);

- організатор;

- переможець;

- дата укладання договору;

- найменування матеріального ресурсу (згідно з договором);

- відмітка – ідентичний/аналогічний;

- одиниця виміру (згідно з договором);

- ціна за одиницю без урахування ПДВ (якщо переможець закупівлі ФОП не платник ПДВ, вказується повна ціна за договором);

- одиниця виміру основного матеріального ресурсу згідно з проєктно-кошторисною документацією;

- перерахована ціна за одиницю виміру основного матеріального ресурсу вказану у проєктно-кошторисній документації;

- відмітка про врахування або неврахування договору в аналізі.

2.5.9. Суб’єкт моніторингу здійснює сортування даних підсумкової таблиці за датою оголошення торгів, видалення дубльованих даних та аналізує укладені договори за результатами кожної окремої процедури закупівлі, які потрапили до підсумкової таблиці (від нових до старих) та проставляє відмітку про врахування або неврахування договору в аналізі даного джерела інформації.

У разі врахування договору в аналізі даного джерела інформації суб’єктом аналізу до підсумкової таблиці вноситься інформація:

- дата укладання договору;

- найменування матеріального ресурсу (згідно з договором);

- відмітка – ідентичний / аналогічний;

- одиниця виміру (згідно з договором);

- ціна за одиницю без урахування ПДВ (якщо переможець закупівлі ФОП не платник ПДВ, вказується повна ціна за договором);

- одиниця виміру основного матеріального ресурсу згідно з проєктно-кошторисною документацією;

- перерахована ціна за одиницю виміру основного матеріального ресурсу вказана у проєктно-кошторисній документації.

У разі неврахування договору в аналізі даного джерела інформації, суб’єктом аналізу до підсумкової таблиці вищезазначена інформація не вноситься, а вноситься інформація про причини неврахування. Такими причинами можуть бути:

- невідповідність предмету закупівлі основному матеріальному ресурсу, щодо якого проводиться моніторинг;

- інформація, вказана в договорі, не дає можливості встановити відповідність предмету закупівлі основному матеріальному ресурсу, щодо якого проводиться моніторинг;

- договір укладено раніше ніж за 60 календарних днів відносно дати проведення моніторингу;

- інформація, вказана в договорі, не дає можливості встановити ціну за одиницю основного матеріального ресурсу.

2.5.10. Мінімальна кількість врахованих договорів в аналізі даного джерела інформації – 10 договорів. У разі відсутності у підсумковій таблиці мінімальної кількості врахованих договорів, суб’єкт моніторингу має вказати у підсумковій таблиці інформацію про причини такої відсутності.

2.6. Інформація щодо ціни основного матеріального ресурсу у відкритих джерелах (на сайтах українських маркетплейсів, інтернет-магазинів, виробників та/або постачальників матеріальних ресурсів) отримується суб’єктом моніторингу шляхом пошуку такої інформації в мережі Internet.

2.6.1. У першу чергу суб’єктом моніторингу здійснюється пошук наявності пропозицій основного матеріального ресурсу та/або аналогів на сайтах:

- інтернет- магазину Розетка (https://rozetka.com.ua/);

- інтернет- магазину Епіцентр (https://epicentrk.ua/);

- електронного каталогу HotLine (https://hotline.ua/);

- електронного каталогу ЕК (https://ek.ua/).

2.6.2. У другу чергу суб’єктом моніторингу здійснюється пошук наявності пропозицій основного матеріального ресурсу та/або аналогів на інших сайтах українських маркетплейсів, інтернет-магазинів, виробників та/або постачальників матеріальних ресурсів.

Ціна основного матеріального ресурсу, вказана на таких сайтах, має бути підтверджена суб’єктом моніторингу шляхом здійснення перемовин з відповідним суб’єктом, що пропонує основний матеріальний ресурс, засобами телефонного зв’язку.

2.6.3. Мінімальна кількість пропозицій для визначення обґрунтованого рівня поточних цін на основний матеріальний ресурс за даним джерелом інформації складає 4 (чотири) пропозиції.

Максимальна кількість пропозицій для визначення обґрунтованого рівня поточних цін на основний матеріальний ресурс за даним джерелом інформації складає 12 (дванадцять) пропозицій.

У разі відсутності у підсумковій таблиці мінімальної кількості пропозицій, суб’єкт моніторингу має вказати у підсумковій таблиці інформацію про причини такої відсутності.

2.6.4. Дані, отримані в результаті аналізу даного джерела інформації, заносяться суб’єктом аналізу до підсумкової таблиці (Додаток 4 до Методики). Підсумкова таблиця має містити наступну інформацію:

- № за порядком;

- найменування юридичної особи, що пропонує матеріальний ресурс (або назва інтернет-магазину);

- посилання на сторінку товару;

- посада та П.І.Б. контактної особи;

- телефон контактної особи;

- найменування матеріалу;

- відмітка – ідентичний / аналогічний;

- одиниця виміру, згідно з джерелом аналізу;

- підтверджена ціна за одиницю виміру, згідно з джерелом аналізу (з урахуванням вимог абзацу 2 пп. 2.4.5 даної Методики);

- одиниця виміру основного матеріального ресурсу згідно з проєктно-кошторисною документацією;

- перерахована ціна за одиницю виміру основного матеріального ресурсу, вказану у проєктно-кошторисній документації.

2.7. Під час здійснення аналізу поточних цін суб’єкт моніторингу для забезпечення належного рівня об’єктивності даних, в межах своїх повноважень, може взаємодіяти з суб’єктами господарювання незалежно від форми власності.

2.8. У разі виявлення в процесі моніторингу недостатньої кількості якісних характеристик основних матеріальних ресурсів, суб’єкт моніторингу уточнює необхідні якісні та технічні характеристики основних матеріальних ресурсів для подальшого продовження моніторингу. Доповнені необхідними якісними та технічними характеристиками найменування основних матеріальних ресурсів мають бути внесені в проєктно-кошторисну документацію.

2.9. За кожною підсумковою таблицею суб’єктом моніторингу вираховується середня ціна джерела інформації (середнє арифметичне значення) за наступною формулою:

Сцд= Цод1од2….+Цод n

К

де:

Сцдсередня ціна на основний матеріальний ресурс відповідного джерела аналізу;

Цод – перерахована ціна за одиницю виміру основного матеріального ресурсу, вказану у проєктно-кошторисній документації;

К – кількість варіантів ціни, які враховані у підсумковій таблиці відповідного джерела аналізу.

2.10. За кожною підсумковою таблицею суб’єктом моніторингу також визначається середнє медіанне значення ціни за відповідним джерелом інформації.

Визначення середнього медіанного значення у підсумковій таблиці відбувається шляхом ранжирування набору числових значень (які відповідають ціні пропозиції без ПДВ за одиницю виміру основного матеріального ресурсу, вказану у відомості ресурсів) за зростанням та визначення з отриманого набору числових значень ціни, розташованої посередині набору.

Якщо кількість чисел у наборі є парним, середнє медіанне значення ціни за відповідним джерелом інформації розраховується, як середнє арифметичне двох цін, що знаходяться посередині набору числових значень.

2.11. Після цього суб’єктом моніторингу вираховується середня ціна основного матеріального ресурсу (середнє арифметичне значення) за наступною формулою:

Сц= Сцд1цд2цд3

3

де:

Сц – середня ціна на основний матеріальний ресурс;

Сцд – середня ціна на основний матеріальний ресурс відповідного джерела аналізу;

3 – кількість джерел аналізу.

2.12. За результатами моніторингу формується відповідний звіт за формою, наведеною у Додатку 5 до цієї Методики. Звіт затверджується керівником суб’єкта моніторингу.

У звіті зазначаються:

- найменування основного матеріального ресурсу;

- одиниця виміру згідно з проєктно-кошторисною документацією;

- ціна за одиницю виміру згідно з проєктно-кошторисною документацією;

- дата звіту;

- середнє арифметичне та середнє медіанне значення за кожною підсумковою таблицею та (або) наявність обґрунтування;

- середня ціна за результатом моніторингу.

Звіт разом з підсумковими таблицями, надісланими запитами та отриманими пропозиціями зберігається у суб’єкта моніторингу.

2.13. Публікація результатів моніторингу (звіт разом з підсумковими таблицями) здійснюється суб’єктом моніторингу на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради.

2.14. Періодичність проведення моніторингу цін на основні матеріальні ресурси складає 2 місяці з дати останнього моніторингу.

 

____________________________________________________

 

 

Додаток 1

до Методики моніторингу поточних цін на основні матеріальні ресурси, що використовуються при виконанні робіт та наданні послуг поточного ремонту, замовником яких є департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

ПЕРЕЛІК

виробників та постачальників

_________________________________________________________________

(найменування основного матеріального ресурсу, товару)

 

Юридична форма та найменування

код ЄДРПОУ

Юридична адреса

Посада та П.І.П/б контактної особи

Телефон контактної особи

Email

Група переліку*

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* І група переліку – юридичні особи, виробники матеріальних ресурсів та/або аналогічних та ідентичних матеріальних ресурсів;

  ІІ група переліку – юридичні особи, постачальники матеріальних ресурсів та/або аналогічних та ідентичних матеріальних ресурсів із Миколаївської області;

  ІІІ група переліку – юридичні особи, постачальники матеріальних ресурсів з інших областей України.

 

 

 

Додаток 2

до Методики моніторингу поточних цін на основні матеріальні ресурси, що використовуються при виконанні робіт та наданні послуг поточного ремонту, замовником яких є департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ

______________________________________________________________________________       _______КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ____         ________________

                      (найменування основного матеріального ресурсу)                                                               (найменування джерела інформації)              (дата складання)

 

 

Найменування юридичної особи, що надала комерційну пропозицію

Код ЄДРПОУ

Група переліку

Дата комерційної пропозиції

Найменування матеріального ресурсу, згідно з  комерційною пропозицією

Ідент./ аналог.

Одиниця виміру *

Ціна за одиницю виміру *

Одиниця виміру згідно з ПКД

Перерахована ціна **

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Одиниця виміру та ціна згідно з отриманою пропозицією

** Перерахована ціна за одиницю виміру основного матеріального ресурсу згідно з ПКД

 

У разі відсутності у підсумковій таблиці комерційних пропозицій від юридичних осіб І або ІІ групи переліку, а також відсутності визначеної мінімальної кількості комерційних пропозицій (4 пропозиції), вказується інформація про причини такої відсутності: ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Додаток 3

до Методики моніторингу поточних цін на основні матеріальні ресурси, що використовуються при виконанні робіт та наданні послуг поточного ремонту, замовником яких є департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ

______________________________________________________________________________       _______PROZORRO________________         ________________

                          (найменування основного матеріального ресурсу)                                                                         (найменування джерела інформації)             (дата складання)

 

 

№ черги

Ідентиф. лота

Класиф. CPV

Очік. варт.

Вид процедури закупівлі

Органі-

затор

Пере-

можець

Дата укладання договору

Найменування матеріального ресурсу, згідно з договором

Ідент./ аналог.

Од. виміру *

Ціна за одиницю виміру *

Одиниця виміру згідно з ПКД

Перера-

хована ціна **

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Одиниця виміру та ціна  згідно з отриманої пропозицією

** Перерахована ціна за одиницю виміру основного матеріального ресурсу згідно з ПКД

 

 

У разі відсутності у підсумковій таблиці мінімальної кількості врахованих договорів (10 договорів) вказується інформація про причини такої відсутності:

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток 4

до Методики моніторингу поточних цін на основні матеріальні ресурси, що використовуються при виконанні робіт та наданні послуг поточного ремонту, замовником яких є департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ

______________________________________________________________________________       ____ІНШІ ВІДКРИТІ ДЖЕРЕЛА________         ________________

                                        (найменування матеріального ресурсу)                                                           (найменування джерела інформації)              (дата складання)

 

 

Найменування юридичної особи, що пропонує матеріальний ресурс (або назва інтернет-магазину)

Посилання на сторінку товару

Посада та П.І.П/б контактної особи

Телефон контактної особи

Найменування матеріалу

Ідент./ анало-гічний

Од. виміру *

Ціна за одиницю виміру *

Одиниця виміру згідно ПКД

Перерахована ціна **

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Одиниця виміру та ціна  згідно з отриманою пропозицією

** Перерахована ціна за одиницю виміру основного матеріального ресурсу згідно з ПКД

 

У разі відсутності у підсумковій таблиці мінімальної кількості пропозицій (4 пропозиції) вказується інформація про причини такої відсутності:

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Додаток 5

до Методики моніторингу поточних цін на основні матеріальні ресурси, що використовуються при виконанні робіт та наданні послуг поточного ремонту, замовником яких є департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

______________________________

(П.І.П/б, посада)

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОНІТОРИНГУ

_____________________________________________________________________________________                                                                     ________________

(найменування основного матеріального ресурсу)                                                                                                                                                            (дата складання)

___________________

(од. виміру згідно з  ПКД)

_____________________

(ціна згідно з ПКД)

Найменування джерела аналізу

Середня ціна,

грн за од. виміру

Середня медіанна ціна,

грн за од. виміру

1

Комерційні пропозиції

 

 

2

Prozorro

 

 

3

Інші відкриті джерела

 

 

 

СЕРЕДНЯ ЦІНА ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕСУРСУ

 

 

                                                         


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: