Мапа порталу

 

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

від 10 квітня 2024                              Миколаїв                                           № 574

 

Про створення молодіжного простору
«Миколаївський міський молодіжний простір»

 

 

З метою розвитку молодіжної інфраструктури та забезпечення належного функціонування Миколаївського міського молодіжного простору, враховуючи Закон України «Про основні засади молодіжної політики», наказ Міністерства молоді та спорту України від 09.12.2021 № 4798 «Про затвердження Рекомендацій щодо організації роботи молодіжного простору», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Створити молодіжний простір «Миколаївський міський молодіжний простір» в приміщенні 2-го поверху будівлі виконавчого комітету Миколаївської міської ради, що розташована за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20 літ «Б».

 

2. Затвердити Порядок функціонування Миколаївського міського молодіжного простору (додається).

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Петрова А.Л.

 

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                                    В. ЛУКОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому міської ради

від 10 квітня 2024

№ 574

 

 

ПОРЯДОК

функціонування Миколаївського міського молодіжного простору

 

1. Цей Порядок визначає загальні засади функціонування Миколаївського міського молодіжного простору (далі – молодіжний  простір) та порядок участі молоді Миколаївської міської територіальної громади (далі – молодь) у проєктах або заходах, які реалізовуються на його території.

2. Молодіжний простір є відкритим та доступним осередком (майданчиком) для спілкування, дозвілля молоді.

3. Основна мета діяльності молодіжного простору – створення умов для самореалізації та розвитку молоді, підвищення рівня її самостійності та конкурентоспроможності, забезпечення активної участі в суспільному житті, створення можливості доступу до наявного ресурсу простору та однакових умов для молодих людей на всій території громади з врахуванням безпекових умов.

4. Основними завданнями діяльності молодіжного простору є:

- сприяння інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу, забезпечення національно-патріотичного виховання та громадянської освіти молоді;

- проведення інформаційно-просвітницької роботи, зокрема конференції, засідання, форуми, семінари, тренінги, акції;

- проведення інформаційно-комунікаційної роботи, зокрема проведення інформування молоді щодо реалізації молодіжної політики на державному та місцевому рівнях;

- проведення заходів, спрямованих на популяризацію здорового способу життя молоді;

- проведення профорієнтаційної роботи серед молоді, сприяння розвитку молодіжного підприємництва;

- організація змістовного дозвілля молоді та сприяння її волонтерській діяльності;

- створення активної молодіжної спільноти Миколаївської міської територіальної громади.

5. Молодіжний простір функціонує відповідно до потреб молоді.

6. Графік роботи молодіжного простору:

понеділок – вихідний;

вівторок - п’ятниця – з 10:00 до 19:00;

субота - неділя – з 11:00 до 20:00.

7. Діяльність молодіжного простору будується на принципах:

поваги до прав людини – визнання прав людини найвищою соціальною цінністю, боротьба з ксенофобією, проявами расизму та іншими формами дискримінації, поборення людиноненависницьких ідеологій;

недискримінації – надання необхідного мінімального набору послуг, якість яких не відрізняється залежно від статі, сексуальної орієнтації, раси, кольору шкіри, національності, місця проживання, майнового стану, соціального статусу, стану здоров’я, політичних, релігійних чи інших переконань або інших ознак;

рівності, відкритості і доступності – запобігання впливу будь-яких факторів, які можуть обмежити можливості участі молоді (проведення заходів для молоді у зручний час);

добровільної участі у діяльності молодіжного простору;

активної участі молоді – залучення молоді до процесу ухвалення рішень щодо діяльності простору;

безпечності – надання послуг у спосіб, який мінімізує ризики завдання шкоди молодій особі;

орієнтованості на молоду людину – надання мінімального набору послуг у спосіб, що враховує індивідуальні потреби молодих осіб, яким ці послуги надаються, зокрема з урахуванням права молодої особи на вибір послуги, яку вона хоче отримувати;

партисипативної інклюзії – принцип активної та широкої участі, включення, залучення молоді до різних аспектів діяльності молодіжного центру, посилення їхньої включеності в різні процеси, зокрема щодо ухвалення рішень, коли кожна молода людина сприймається як лідер(ка), має потенціал і можливості бути рушієм змін.

8. В молодіжному просторі забороняється:

- палити, вживати чи приносити алкогольні напої, зброю, наркотичні та токсичні речовини;

- проводити політичну чи релігійну агітацію;

- брати кошти за організацію або участь у заході;

- залишати особисті речі без нагляду;

- вчиняти будь-які дії, заборонені чинним законодавством України.

9. Мова функціонування молодіжного простору – українська або з перекладом на українську з іншої іноземної мови. Під час проведення заходів організатор або ініціатор заходу зобов’язаний забезпечувати переклад впродовж всієї події.

10. Забезпеченням поточної діяльності молодіжного простору займається управління молодіжної політики Миколаївської міської ради, як виконавчий орган Миколаївської міської ради, який реалізує повноваження виконавчих органів Миколаївської міської ради у сфері єдиної політики з питань підтримки, становлення та розвитку молоді.

11. Ініціаторами з проведення заходів на території молодіжного простору можуть бути:

- виконавчі органи Миколаївської міської ради;

- інститути громадянського суспільства;

- органи учнівського та студентського самоврядування;

- жителі громади віком від 14 до 35 років, які проживають у межах громади.

12. Управління молодіжної політики Миколаївської міської ради забезпечує роботу щодо реєстрації та обліку заходів, які проходять у молодіжному просторі та відповідає за ведення плану-графіка проведення заходів в молодіжному просторі.

13. З метою забезпечення єдиного підходу до формування плану-графіка проведення заходів ініціатор заходу за 5 робочих днів до запланованої дати проведення заходу подає до управління молодіжної політики Миколаївської міської ради заявку на включення заходу до плану-графіка заходів, які проходять у молодіжному просторі за формою, що додається (додаток до Порядку).

До заявки додаються:

- згода особи, відповідальної за організацію та проведення заходу, з політиками та правилами поведінки, які діють в молодіжному просторі (додаток 1 до Заявки);

- згода на збір та обробку персональних даних особи, відповідальної за організацію та проведення заходу (додаток 2 до Заявки).

14. Впродовж 3 робочих днів з моменту отримання заявки від організатора заходу управління молодіжної політики Миколаївської міської ради обробляє заявку та надає згоду або обґрунтовану відмову щодо включення до плану-графіка заходів, які проходять у молодіжному просторі.

15. При реалізації проєктів або заходів на території молодіжного простору лектори, тренери та учасники подій самостійно добирають методику, форму та спосіб презентації свого проєкту або заходу з урахуванням вимог чинного законодавства.

16. Час подій регулюється вiдповiдно до потреб проведення.

17. Тривалість однієї події у молодіжному просторі не повинна  перевищувати більше 5-ти годин. Зміна тривалості подій допускається за погодженням управління молодіжної політики Миколаївської міської ради.

 

 1. Ocновні форми роботи молодіжного простору:

- покази українських та закордонних фiльмiв (художнi, документальнi, мультфiльми та iншi);

- прямi трансляцiї та висвiтлення суспільно важливих подiй;

- тематичнi лекцiї;

- профорієнтаційна робота;

- проведення зустрічей;

- засiдання клубiв за інтересами;

- засiдання  ради з питань молодіжної політики при міському голові;

- тренiнги, майстер-класи, круглі столи;

- культурно-мистецькі, тематичні, презентаційні, авторські пізнавальні, освітні, розважальні заходи;

- організація виїзних заходів для молоді громади.

 1. Фінансування заходів, які реалізуються на території молодіжного простору, здійснюється згідно з прийнятими програмами Миколаївської міської ради, відповідно до встановленого законодавством порядку, та з інших джерел, не заборонених законодавством.

 

____________________________________________________________

 

Додаток

до Порядку

 

Заявка

на включення заходу до плану-графіка заходів Миколаївського міського молодіжного простору

 

Цей розділ заповнюється працівниками управління молодіжної політики Миколаївської міської ради:

 

Номер заявки

Дата

реєстрації

 

Дата

розгляду

Результат розгляду

 

 

 

 

 

Цей розділ заповнюється організатором заходу:

 

Найменування організатора заходу:

(ПІБ фізичної особи/найменування юридичної особи)

 

Контактна інформація:

(номер телефону, адреса електронної пошти)

 

Дата, час (початок/закінчення) проведення заходу:

 

Назва заходу:

 

Тип заходу:

(зазначте тип заходу: освітньо-виховний, культурологічний, інформаційний)

 

Мета заходу:

(опишіть коротко мету заходу: 5-7 речень)

 

Цільова аудиторія заходу:

 

Кількість учасників заходу:

 

Чи маєте ви досвід організації подібного заходу, якщо так, надайте перелік заходів:

 

Використання технічних засобів:

(Наприклад: екран, проєктор, колонка тощо.)

 

Необхідність залучення працівників управління молодіжної політики Миколаївської міської ради до підготовки та організації проведення заходу:

 

 

Своїм підписом гарантую, що я ознайомлений(на) з порядком функціонування Миколаївського міського молодіжного простору та беру повну відповідальність за організацію та проведення заходу. _______________________ ПІБ особи, яка подала заявку.

 

Додаток 1

до Заявки

 

Згода

з політиками та правилами поведінки, які діють в Миколаївському міському молодіжному просторі

 

Я ___________________________, особа відповідальна за організацію та проведення заходу , ___________________________________________________

____________________________________________________________________

своїм підписом засвідчую згоду з політиками та правилами поведінки, які діють в Миколаївському міському молодіжному просторі, а саме:

 

Діяльність Миколаївського молодіжного простору  будується на принципах:

 1. поваги до прав людини – визнання прав людини найвищою соціальною цінністю, боротьба з ксенофобією, проявами расизму та іншими формами дискримінації, поборення людиноненависницьких ідеологій;
 2. недискримінації – надання необхідного мінімального набору послуг, якість яких не відрізняється залежно від статі, сексуальної орієнтації, раси, кольору шкіри, національності, місця проживання, майнового стану, соціального статусу, стану здоров’я, політичних, релігійних чи інших переконань або інших ознак;
 3. рівності, відкритості і доступності – запобігання впливу будь-яких факторів, які можуть обмежити можливості участі молоді (проведення заходів для молоді у зручний час);
 4. добровільної участі у діяльності молодіжного простору;
 5. активної участі молоді – залучення молоді до процесу ухвалення рішень щодо діяльності простору;
 6. безпечності – надання послуг у спосіб, який мінімізує ризики завдання шкоди молодій особі;
 7. орієнтованості на молоду людину – надання мінімального набору послуг у спосіб, що враховує індивідуальні потреби молодих осіб, яким ці послуги надаються, зокрема з урахуванням права молодої особи на вибір послуги, яку вона хоче отримувати;
 8. партисипативної інклюзії – принцип активної та широкої участі, включення, залучення молоді до різних аспектів діяльності молодіжного центру, посилення їхньої включеності в різні процеси, зокрема щодо ухвалення рішень, коли кожна молода людина сприймається як лідер(ка), має потенціал і можливості бути рушієм змін.

В просторі ЗАБОРОНЕНО:

 1. палити, вживати чи приносити алкогольні напої, зброю, наркотичні та токсичні речовини;
  1. проводити політичну чи релігійну агітацію;
  2. брати кошти за організацію або участь у заході;
  3. залишати особисті речі без нагляду;
  4. вчиняти будь-які дії, заборонені чинним законодавством України.

                                       

     ___________________________________________                                       __________________________________________

                                       (підпис)                                                                                                                   (ПІБ)

 

Додаток 2

до Заявки

 

Згода

на обробку персональних даних

 

Я, _____________________________________________________________________________

(народився___________________ 19/20______року, паспорт серія _______№______________,

виданий_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з ціллю ведення бази персональних даних, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності Миколаївського міського молодіжного простору, а також з питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у сфері молодіжної політики даю згоду на:

 

-  обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі (зокрема відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, паспортні дані, дані про нагороди, автобіографічні дані, відомості про трудову діяльність, особисті відомості (вік, стать, родинний стан, склад сім’ї тощо), відомості про зареєстроване або фактичне місце проживання, відомості про перебування на військовому обліку, дані, що стосуються стану здоров’я в межах, визначених законодавством, електронні ідентифікаційні дані (біографічні довідки, номери телефонів), запис зображення (фото);

 

-  використання персональних даних, що передбачає дії володільця бази щодо обробки цих даних, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними;

 

-  поширення персональних даних, що передбачає дії володільця бази персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних;

 

-  доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних відомостей про себе.

 

 

 

______  ____________________  20__ р.                               ____________________________

       (підпис)


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: