Мапа порталу

 

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ

 

Миколаїв 

від 28 березня 2024                                                                               № 30/10

 

 

Про затвердження Положення про електронні
консультації та опитування в місті Миколаєві

 

 

З метою інституційного забезпечення та впорядкування процесу проведення електронних консультацій та опитувань в місті Миколаєві, для безпосередньої участі членів Миколаївської міської територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Положення про електронні консультації та опитування в місті Миколаєві (далі – Положення, додається).
  2. Відділу стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради (Канарському):

- створити на офіційному сайті Миколаївської міської ради розділ «Електронні консультації та опитування» з посиланням на вебпортал «Е?консультації»;

- надати доступ відповідним виконавчим органам Миколаївської міської ради до адміністрування вебпорталу «Е-консультації» для здійснення наповнення необхідною інформацією;

- провести навчання посадових осіб виконавчих органів Миколаївської міської ради та надавати необхідну консультаційну допомогу.

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань прав людини, дітей, сім’ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики (Кісельову), з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою міста, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, інформаційних технологій та діджиталізації (Іванова), заступника міського голови Андрієнка Ю.Г.

 

Міський голова                                                                                                                                                                             О. СЄНКЕВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 28 березня 2024

№ 30/10

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про електронні консультації та опитування в місті Миколаєві

 

1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення визначає основні засади організації та проведення виконавчими органами Миколаївської міської ради електронних консультацій, опитування з громадськістю з питань, віднесених до їх компетенції (далі – Е?консультації).

1.2. Е-консультації є однією з форм участі членів Миколаївської міської територіальної громади (далі –міська територіальна громада) у місцевому самоврядуванні.

Е-консультації проводяться з метою:

- залучення членів міської територіальної громади до вирішення та узгодження питань місцевого значення;

- надання можливості для вільного доступу членів міської територіальної громади до інформації про діяльність органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості їх діяльності;

- вивчення думки членів міської територіальної громади щодо діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради та їх посадових осіб;

- визначення оптимальних та ефективних шляхів вирішення питання, формування концептуальних засад місцевої політики тощо.

1.3. Е-консультації проводяться на засадах добровільності, інклюзивності, відкритості, прозорості, об’єктивності, доцільності, ефективності, доброчесності, свободи висловлювань, політичної неупередженості, толерантності та обов’язковості розгляду пропозицій та коментарів, поданих під час їх проведення.

1.4. Е-консультації є відкритими. В Е-консультаціях можуть брати участь особи, яким на дату проведення Е-консультації виповнилося 18 років, які мають реєстрацію місця проживання на території м. Миколаєва та ідентифіковані шляхом використання ЄЦП, Bank ID або MobileID з використанням Системи авторизації Державного Агентства з питань електронного врядування України та надали згоду на обробку своїх персональних даних (далі-Користувач).

1.5. Користувач реєструється та самостійно оновлює відомості в особистому електронному кабінеті на вебпорталі Е-консультацій. При створенні особистого електронного кабінету на вебпорталі Е-консультації Користувач подає такі відомості: прізвище, ім’я, по батькові, контактну інформацію (електронну адресу, засоби телефонного зв’язку) та надає згоду на обробку своїх персональних даних.

1.6. Е-консультації не можуть використовуватися для політичної, зокрема передвиборчої агітації.

1.7. Результати Е-консультацій враховуються виконавчими органами Миколаївської міської ради та їх посадовими особами під час прийняття остаточного рішення з питань консультування і в подальшій їх роботі.

1.8. Розпорядженням міського голови визначається з числа його заступників відповідальний з питань електронних консультацій, який координує діяльність виконавчих органів, їх посадових осіб з питань консультацій.

1.9. Організовує та проводить Е-консультації відповідальний виконавчий орган Миколаївської міської ради, що здійснює управління вебпорталом Е?консультації (далі – Модератор).

Модератор визначається Регламентом проведення електронних консультацій та опитування в місті Миколаєві, який затверджується рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

1.10. Е-консультації можуть ініціювати:

- міський голова;

- заступники міського голови;

- міська рада;

- постійні комісії Миколаївської міської ради;

- виконавчий орган Миколаївської міської ради;

- виконавчий комітет Миколаївської міської ради.

Е-консультації можуть ініціювати члени Миколаївської міської територіальної громади, представники громадських рад та інших консультативно-дорадчих органів, утворених при органах місцевого самоврядування, громадські об’єднання, благодійні організації, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, органи самоорганізації населення, інші юридичні особи, місцезнаходження яких є м. Миколаїв та легалізовані відповідно до законодавства (далі - Ініціатор) шляхом направлення листа до Модератора.

Ініціатори Е-консультацій у листі щодо ініціювання їх проведення зазначають предмет Е-консультацій (питання місцевого значення, напрям політики місцевого самоврядування тощо), коротке обґрунтування актуальності предмета консультування, перелік суб’єктів Ініціаторів.

Ініціатори Е-консультацій через вебпортал Е-консультацій можуть подати вищезазначений лист після проходження процедури реєстрації на вебпорталі Е?консультації.

1.11. Лист Ініціатора перевіряється Модератором впродовж 2 робочих днів з моменту надходження листа на відповідність вимогам пункту 1.12 цього Положення. До цього часу текст листа доступний для перегляду лише Ініціатору, який надав його, та Модератору з приміткою «Ваше повідомлення знаходиться на модерації».

У разі відповідності тексту листа вимогам пункту 1.12 цього Положення Модератор скеровує листа відповідальному заступнику міського голови для визначення відповідного виконавчого органу міської ради, який буде проводити Е-консультацію.

Відповідальний заступник міського голови визначає відповідний виконавчий орган міської ради, який буде проводити Е-консультацію, та повідомляє Модератора про необхідність оприлюднення інформаційного повідомлення про проведення Е-консультації.

У разі невідповідності пункту 1.12 Положення Е-консультація не здійснюється, а Модератор впродовж 2 робочих днів надсилає Ініціатору вмотивовану відмову в особистий кабінет на вебпорталі «Е-консультації».

Ініціатор, якому відмовлено в проведенні Е-консультації, може виправити недоліки та ініціювати Е?консультацію повторно.

1.12. Не підлягають розгляду листи Ініціатора, пропозиції, коментарі, які містять заклики, спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, анонімні пропозиції, а також ті, що містять ненормативну лексику та які не стосуються питання, щодо якого проводяться Е-консультації.

1.13. Для забезпечення відкритості, прозорості, доступності, неупередженості та підзвітності в діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради Модератор проводить Е-консультації за допомогою платформи Е?консультацій consult.e?dem.ua. Інформаційне повідомлення про проведення Е?консультацій Модератор розміщує на офіційних вебсайтах та сторінках у соціальних мережах Миколаївської міської територіальної громади впродовж 2 робочих днів після отримання повідомлення від відповідального заступника міського голови.

Проведення Е-консультацій розпочинається з дня оприлюднення інформаційного повідомлення на вебпорталі «Е-консультації». Строк проведення Е-консультацій повинен становити не менше 15 календарних днів.

Під час проведення Е-консультацій враховуються строки та порядок оприлюднення проєктів нормативно-правових і регуляторних актів, визначені Законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про регулювання містобудівної діяльності».

Також інформація про проведення Е-консультації на вебпорталі Е?консультації може поширюватися в будь-яких медіа, соціальних мережах, усіма доступними способами з метою ознайомлення з ними якомога більшої кількості членів громади.

2. Ведення Реєстру заінтересованих осіб

 

2.1. Модератор веде Інформаційний реєстр заінтересованих осіб, як систему обліку з метою накопичення, обробки інформації та збереження відомостей. Під заінтересованими особами слід розуміти фізичних осіб, які зареєструвалися на вебпорталі Е-консультацій, створили особистий кабінет та обрали категорії консультацій, до яких мають інтерес.

2.2. В Інформаційному реєстрі заінтересованих осіб містяться відомості про прізвище, ім’я, по батькові заінтересованої особи, сфери її інтересів, контактна інформація (електронна адреса, засоби телефонного зв’язку).

2.3. З метою підтримання Інформаційного реєстру заінтересованих осіб в актуальному стані користувач самостійно оновлює відомості в особистому електронному кабінеті на вебпорталі «Е-консультації».

2.4. Ведення інформаційного реєстру заінтересованих осіб здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2.5. Користувачі під час проведення Е-консультацій мають право:

- отримувати інформацію про Е-консультації від Модератора;

- подавати виконавчим органам Миколаївської міської ради пропозиції та коментарі з питань місцевого значення, що були винесені на Е-консультації;

- отримувати від виконавчих органів Миколаївської міської ради та їх посадових осіб відомості та інформацію, що необхідна для участі в Е?консультаціях, за винятком інформації з обмеженим доступом.

 

  1. Планування Е-консультацій

 

3.1. Модератор складає орієнтований план проведення консультацій проведення Е-консультацій, який щороку складається для проведення консультацій з громадськістю з урахуванням пропозицій виконавчих органів Миколаївської міської ради, членів міської територіальної громади, громадських рад та інших консультативно-дорадчих органів, утворених при органах місцевого самоврядування, громадських об’єднань, благодійних організацій, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення, інших юридичних осіб, що знаходяться у м. Миколаєві та  легалізовані відповідно до законодавства (далі – Інститути громадянського суспільства).

Орієнтований план затверджується розпорядженням міського голови до початку року, оприлюднюється на офіційному вебсайті Миколаївської міської ради та в інший прийнятний спосіб.

3.2. Члени територіальної громади, Інститути громадянського суспільства, громадські ради можуть ініціювати проведення Е-консультацій з питань, не передбачених в орієнтовному плані, шляхом подання до Модератора відповідних пропозицій шляхом письмового листа або у електронному вигляді.

4. Порядок організації та проведення Е-консультацій

 

4.1. Е-консультації організовуються і проводяться у строк, передбачений в орієнтовному плані, та у випадках, передбачених у пункті 3.2 Положення, ? поза планом.

4.2. Е-консультації організовуються з дотриманням таких вимог (стандартів):

- документи з питань, що є предметом Е-консультацій, повинні бути стисло розміщені на платформі й передбачати всю інформацію, необхідну для розуміння суті питання, варіантів його вирішення, можливих ризиків щодо кожного з варіантів вирішення, необхідних ресурсів тощо;

- усі користувачі Е-консультацій повинні мати можливість висловити свою думку;

- з питань, що є предметом Е-консультацій, проводиться відповідна інформаційно просвітницька кампанія, а канали комунікації адаптовані до потреб громади;

- користувачі Е-консультацій повинні мати достатньо часу для підготовки пропозицій, коментарів, оцінок, висновків, відповідей тощо з питань, що є предметом Е-консультацій;

- користувачі Е-консультацій повинні отримувати відповідний зворотний зв’язок від Модератора з питань, що є предметом Е-консультацій, шляхом оприлюднення інформації про результати проведеної Е-консультації на вебпорталі Е-консультацій.

4.3. Модератор розміщує інформаційне повідомлення про початок проведення Е-консультації на офіційному вебсайті міської ради.

4.4. В інформаційному повідомленні про проведення Е-консультації зазначаються:

- найменування виконавчого органу Миколаївської міської ради, який проводить Е-консультацію;

- назва проєкту нормативно-правового акта або стислий зміст пропозиції щодо реалізації питань місцевого значення у відповідній сфері, винесених на Е?консультацію;

- соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами Е?консультації;

- можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

- електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та коментарів;

- номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесені на Е-консультацію;

- прізвище, ім’я відповідальної особи виконавчого органу Миколаївської міської ради;

- строк і спосіб оприлюднення результатів Е-консультацій.

4.5. Пропозиції та коментарі користувачів Е-консультації подаються в письмовій формі на електронну адресу, зазначену в інформаційному повідомленні про проведення Е-консультації.

4.6. Пропозиції та коментарі, що надійшли під час Е-консультацій, вивчаються та аналізуються виконавчими органами Миколаївської міської ради, із залученням у разі потреби відповідних фахівців. На розгляд пропозицій та коментарів, що надійшли під час Е?консультацій, не поширюються вимоги Закону України «Про звернення громадян». Індивідуальні відповіді щодо результатів розгляду пропозицій не надаються та не надсилаються користувачам Е-консультацій.

4.7. За результатами Е-консультації Модератор з відповідним виконавчим органом міської ради готують звіт за встановленою формою: для Е-консультацій у формі обговорення питання або нормативно-правового акта (додаток 1), для Е-консультацій у формі опитування (додаток 2), для Е-консультацій у формі консультації (додаток 3).

4.8. Звіт про результати Е-консультації оприлюднюються Модератором на вебпорталі Е?консультації не пізніше ніж через два тижні після закінчення Е?консультації.

 

 

______________________________________________________________

 

Додаток 1

до Положення

 

 

ЗВІТ

за результатами Е-консультацій у формі обговорення питання або нормативно-правового акта _____________ (назва питання, що є предметом Е?консультацій) __________________ (посилання на сторінку зі звітом на вебсайті міської ради)

 

1. Найменування виконавчого органу Миколаївської міської ради, який проводив Е?консультації

 

2. Зміст питання або назва нормативно-правового акта, що виносилися на Е?консультації

 

3. Інформація про осіб, які взяли участь в Е-консультаціях

 

Прізвище, ім’я, по батькові Користувача Е-консультацій

Реєстрація місця проживання

 

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до виконавчого органу Миколаївської міської ради за результатами Е-консультації, із зазначенням автора кожної пропозиції

 

Зміст пропозицій

Прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи), реквізити (для юридичної особи) автора пропозицій

 

5. Інформація про врахування пропозицій громадськості з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій

 

Зміст пропозицій

Прізвище, ім’я,

по батькові (для фізичної особи), реквізити

(для юридичної особи) автора пропозицій

Позиція органу місцевого самоврядування (враховано чи

не враховано)

з відповідним обґрунтуванням

 

6. Інформація про рішення, прийняті за результатами проведення Е?консультацій

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення

 

 

ЗВІТ

за результатами Е-консультації у формі опитування

 

1. Найменування виконавчого органу Миколаївської міської ради, який проводив опитування

 

2. Предмет опитування

 

3. Інформація про осіб, які взяли участь в опитуванні

 

4. Використання результатів опитування в роботі виконавчих органів Миколаївської міської ради

 

Кількість користувачів

Позиція користувачів

Позиція органу місцевого самоврядування (враховано

чи не враховано) з відповідним обґрунтуванням

 

Додаток 3

до Положення

 

 

ЗВІТ

за результатами Е-консультацій у формі консультації

 

1. Найменування виконавчого органу Миколаївської міської ради, який проводив консультацію

 

2. Предмет консультації

 

3. Інформація про осіб, які взяли участь в консультації

 

4. Використання результатів консультації

 

Кількість користувачів

Позиція користувачів

Позиція органу місцевого самоврядування (враховано

чи не враховано) з відповідним обґрунтуванням

 

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: