Мапа порталу

 

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

від 08 листопада 2023                        Миколаїв                                           № 1173

 

Про попередній розгляд проєкту рішення міської ради «Про продовження
терміну дії та внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської
міської ради від 21.12.2017 № 32/7 «Про затвердження Програми
забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян
м. Миколаєва житлом на період з 2018 по 2023 роки» (зі змінами)»

 

 

Розглянувши проєкт рішення міської ради «Про продовження терміну дії та внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 № 32/7 «Про затвердження Програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Миколаєва житлом на період з 2018 по 2023 роки» (зі змінами)», керуючись ст.ст. 52,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Винести на розгляд міської ради проєкт рішення «Про продовження терміну дії та внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 № 32/7 «Про затвердження Програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Миколаєва житлом на період з 2018 по 2023 роки» (зі змінами)».

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Андрієнка Ю.Г.

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                                           В. ЛУКОВ

 


s-pr-002gk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про продовження терміну дії та внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 № 32/7 «Про затвердження Програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Миколаєва житлом на період з 2018 по 2023 роки» (зі змінами)

 

 

Розглянувши звернення Держмолодьжитла від 31.08.2023 № 1251/004.1 про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 № 32/7 «Про затвердження Програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Миколаєва житлом на період з 2018 по 2023 роки» (зі змінами), з урахуванням Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2023 роки, затвердженої  постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 967, керуючись пп. 22 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Продовжити термін дії Програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Миколаєва житлом на період з 2018 по 2023 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2017 № 32/7 «Про затвердження Програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Миколаєва житлом на період з 2018 по 2023 роки» (зі змінами), до 31.12.2026.

 

2. Внести зміни та доповнення до Програми:

2.1. У рішенні та додатках до нього цифри «2018-2023» замінити цифрами «2018-2026».

2.2. У третьому абзаці розділу «Обсяги та джерела фінансування» слова «Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України» замінити словами «Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України».

2.3. Пункт 6 додатка 1 «Паспорт Програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Миколаєва житлом на період з 2018 по 2026 роки» до Програми викласти в новій редакції (додається).

2.4. Додатки 2, 4 до Програми викласти в новій редакції (додаються).

2.5. У другому абзаці підпункту 1.1 пункту 1 додатка 6 до Програми слова «Міністерством розвитку громад та територій України» замінити словами «Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України».

2.5.1. У сьомому абзаці підпункту 2.3 пункту 2 додатка 6 до Програми слова «Проведення антитерористичної операції» замінити словами «дії особливого періоду під час проведення антитерористичної операції/ операції об’єднаних сил, воєнного стану».

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка); з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Норд); з питань екології, природокористування, просторового розвитку, містобудування, архітектури і будівництва, регулювання земельних відносин  (Нестеренко), заступника міського голови Андрієнка Ю.Г.

 

 

 

Міський голова                                                                                    О. СЄНКЕВИЧ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від______________________

№ ______________________

 

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

Програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Миколаєва

житлом на період з 2018 по 2026 роки

 

6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. грн:

 

№ п/п

Джерела фінансування

2018 рік

2019

рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

2025 рік

2026 рік

Разом

1.

Кошти обласного бюджету

 

2,0

3,0

4,0

5,5

7,0

7,0

8,19

9,58

11,21

57,48

2.

Кошти міського бюджету для надання пільгових кредитів та часткової компенсації

 

31,9

37,5

43,3

48,3

53,5

53,5

62,6

73,3

85,7

489,6

3.

Кошти комерційних банків

 

10,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

130,0

4.

Кошти фізичних осіб

3,2

4,5

6,0

7,3

8,8

8,8

10,3

12,05

14,09

75,04

5.

Державний бюджет (кошти від повернення кредитів)

0,9

1,5

2,5

3,3

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

30,7

6.

Інші кошти, не заборонені законодавством

8,0

8,5

8,5

9,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

84,0

 

ВСЬОГО

56,0

70,0

79,3

88,4

98,8

98,8

110,59

124,43

140,5

866,82

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від______________________

№ ______________________

 

Додаток 2

до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

Програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Миколаєва житлом

на період з 2018 по 2026 роки

 

№ з/п

Назва напряму діяльності

Перелік заходів

Строк вико-нання заходу

Виконавці

Джерела фінан-сування

Орієнтовні обсяги фінансування,

млн. грн

Очікуваний результат

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Запроваджен-ня механізму забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом

Надання пільгових довго- термінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам

 

2018-2026 роки

 

Відділення Держмолодь-житла «Миколаївське регіональне управління», виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

Обласний бюджет

2,0

3,0

4,0

5,5

7,0

7,0

8,19

9,58

11,21

Надання кредитів

Міський бюджет

31,89

37,49

43,29

48,29

53,49

53,49

62,6

73,3

85,7

Держав-ний бюджет

0,9

1,5

2,5

3,3

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Інші джерела

21,2

28,0

29,5

31,3

33,8

33,8

35,3

37,05

39,09

Надання часткової компенсації відсоткової ставки кредиту комерційного банку молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам

2018-2026 роки

Відділення Держмолодь-житла «Миколаївське регіональне управління», виконавчий комітет Миколаївської міської ради

Міський бюджет

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Погашення частини відсотків за кредитами комерцій-них банків молодим сім’ям та молодим одиноким громадянам

Забезпечення інформування громадян, які мають право на отримання молодіжного пільгового кредиту

2018-2026 роки

Відділ обліку та розподілу житла Миколаївської міської ради, управління молодіжної політики Миколаївської міської ради, Відділення Держмолодь-житла «Миколаївське регіональне управління»

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Участь громадян у реалізації заходів Програми

Здійснення відбору громадян, які мають право на отримання молодіжного пільгового кредиту

Постійно

Відділення Держмолодь-житла «Миколаївське регіональне управління»

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Визначення сімей, які мають право на отримання пільгових кредитів

Планування видатків із місцевих бюджетів на виконання визначених Програмою заходів

Постійно

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Виділення коштів з місцевих бюджетів

Виділення земельних ділянок для будівництва доступного житла та забезпеченняконтролю за їх цільовим використан-ням

2018-2026 роки

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Виділення земельних ділянок

Здійснення контролю за будівництвом об’єктів житлового будівництва в рамках реалізації Програми

Постійно

КП ММР «Капітальне будівництво міста Миколаєва», управління капітального будівництва Миколаївської міської ради, Відділення Держмолодь-житла «Миколаївське регіональне управління»

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Введення житлових будинків в експлуата-цію

Всього по роках:

56,0

70,0

79,3

88,4

98,8

98,8

110,59

124,43

140,5

 

Разом

866,82

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від________________________

№ ________________________

 

Додаток 4

до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання Програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян

м. Миколаєва житлом на період з 2018 по 2026 роки

 

Загальна площа житла, яку планується побудувати

 

Кількість житла, яке планується побудувати,

всього:

у тому числі за роками:

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Кількість квартир

Загальна площа (кв. метрів)

Кількість квартир

Загальна площа (кв. метрів)

Кількість квартир

Загальна площа (кв. метрів)

Кількість квартир

Загальна площа (кв. метрів)

Кількість квартир

Загальна площа (кв. метрів)

Кількість квартир

Загальна площа (кв. метрів)

Кількість квартир

Загальна площа (кв. метрів)

Кількість квартир

Загальна площа (кв. метрів)

Кількість квартир

Загальна площа (кв.метрів)

Кількість квартир

Загальна площа (кв. метрів)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

532

37240

75

5250

85

5950

90

6300

94

6580

94

6580

94

6580

94

6580

94

6580

94

6580

 

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: