Мапа порталу

 

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

від 08 листопада 2023                        Миколаїв                                           № 1167

 

Про попередній розгляд проєкту рішення Миколаївської міської ради
«Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/60
«Про затвердження міської програми «Соціальний захист» на 2020-2023 роки»
(зі змінами та доповненнями)»

 

 

Розглянувши проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/60 «Про затвердження міської програми «Соціальний захист» на 2020-2023 роки» (зі змінами та доповненнями)», керуючись п. 1 ч. 2 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Винести на розгляд Миколаївської міської ради проєкт рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/60 «Про затвердження міської програми «Соціальний захист» на 2020-2023 роки» (зі змінами та доповненнями)».

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Петрова А.Л.

 

 

 

Міський голова                                                                                    О. СЄНКЕВИЧ


 

s-sz-023gk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019
№ 56/60 «Про затвердження міської програми «Соціальний захист»
на 2020-2023 роки» (зі змінами та доповненнями)

 

 

З метою реалізації міської програми «Соціальний захист» на 2020-2023 роки (зі змінами та доповненнями), затвердженої рішенням міської ради від  20.12.2019 № 56/60, вдосконалення та посилення рівня соціального захисту населення, керуючись п. 3 ч. 1 ст. 91 Бюджетного кодексу України, п. 22 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до міської програми «Соціальний захист» на 2020-2023 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2019 № 56/60 «Про затвердження міської програми «Соціальний захист» на 2020-2023 роки» (зі змінами та доповненнями).

1.1. У додатку 1 до Програми:

- пункт 8 «Обсяги та джерела фінансування» викласти в новій редакції (додається).

1.2. Додаток 2 до Програми:

1.2.1. Пункти 4, 21 розділу 2 «Удосконалення системи надання адресної допомоги громадянам міста за порядком, затвердженим виконавчим комітетом Миколаївської міської ради» викласти у новій редакції (додаються).

1.2.2. Пункт 4 розділу 4 «Організація соціального захисту  дітей та осіб з інвалідністю» викласти у новій редакції (додається).

1.2.3. Пункт 2 розділу 5 «Організація роботи з питань сімейної, тендерної політики, запобігання та протидія домашньому насильству, протидія торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» викласти у новій редакції (додається).

1.2.4. Пункт 4 розділу 7 « Організація роботи з реінтеграції бездомних осіб та осіб, які опинились у складних життєвих обставинах» викласти у новій редакції (додається).

1.3. Додаток 3 до Програми:

1.3.1. Пункти 4, 21 розділу 2 «Удосконалення системи надання адресної допомоги громадянам міста за порядком, затвердженим виконавчим комітетом Миколаївської міської ради» викласти у новій редакції (додаються).

1.3.2. Пункт 4 розділу 4 «Організація соціального захисту  дітей та осіб з інвалідністю» викласти у новій редакції (додається).

1.3.3. Пункт 2 розділу 5 «Організація роботи з питань сімейної, тендерної політики, запобігання та протидія домашньому насильству, протидія торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» викласти у новій редакції (додається).

1.3.4. Пункт 4 розділу 7 « Організація роботи з реінтеграції бездомних осіб та осіб, які опинились у складних життєвих обставинах» викласти у новій редакції (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Норд), з питань прав людини, дітей, сім’ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики (Кісельову), заступника міського голови Петрова А.Л.

 

 

 

Міський голова                                                                                    О. СЄНКЕВИЧ


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від _________________________

№  _________________________

 

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ

міської програми «Соціальний захист»

на 2020-2023 роки

 

8. Обсяги та джерела фінансування

 

Джерела фінансування

Обсяги фінансування

(тис. грн)

У тому числі за роками (тис. грн)

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Всього (тис. грн),

у тому числі:

1 149 630,4

192 611,2

212 960,1

235 020,8

509 038,3

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

1 133 734,2

189 307,6

209 340,2

230 944,4

504 142,0

Власні надходження бюджетних установ

6 221,0

1 007,9

1 186,5

1 502,0

2 524,6

Інші джерела

9 675,2

2 295,7

2 433,4

2 574,4

2 371,7

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від _______________________

№ ________________________

 

Додаток 2

до Програми

 

ПЕРЕЛІК

завдань та заходів міської програми «Соціальний захист» на 2020-2023 роки

 

№ з/п

Зміст заходу

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування,

тис. грн

Очікувані результати

 

Всього

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Розділ 2. Удосконалення системи надання адресної допомоги громадянам міста за порядком,

затвердженим виконавчим комітетом Миколаївської міської ради

4.

Надавати щоквартально матеріальну допомогу сім’ям загиблих (померлих) ветеранів війни, які брали участь у бойових діях в Афганістані, військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби на території інших держав, де велися бойові дії, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць, членам сімей загиблих Героїв Небесної Сотні

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

12485,6

1 752,0

2 242,2

2 619,6

5871,8

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості сімей загиблих та померлих

21.

Надавати одноразову допомогу на оздоровлення дітей загиблих (померлих) Захисників  та Захисниць України на кожну дитину віком до 18 років

2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

550,00

 

 

 

550,0

Соціальна підтримка дітей загиблих (померлих) Захисників  та Захисниць України

Розділ 4. Організація соціального захисту дітей та осіб з інвалідністю

4.

Забезпечувати проведення новорічних заходів для дітей пільгової категорії населення, здійснювати оплату новорічних подарунків

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

1366,9

170,0

179,7

189,2

828,0

Створення рівних умов вільно брати участь у житті суспільства дітям з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

Розділ 5. Організація роботи з питань сімейної, гендерної політики, запобігання та протидія домашньому насильству, протидія торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків

2.

Сприяти проведенню заходів державної політики з питань сім’ї

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

1 814,7

380,0

401,6

423,1

610,0

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім’ї

Адміністрації районів Миколаївської міської ради

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

472,2

148,9

157,5

165,8

0

 

Розділ 7. Організація роботи з реінтеграції бездомних осіб та осіб, які опинились у складних життєвих обставинах

4.

Забезпечити послугами з підтриманого проживання бездомних осіб

2020-2023

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, центр реінтеграції бездомних громадян

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади

80175,0

1 700,0

2 073,2

2 201,7

2200,1

Забезпечення послугами з підтриманого проживання бездомних осіб

Примітка: остаточний обсяг визначається рішенням міської ради під час затвердження та виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади на відповідний бюджетний рік, без внесення змін до обсягів видатків, передбачених даним додатком.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від ________________________

№  ________________________

 

Додаток 3

до Програми

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

міської програми «Соціальний захист» на 2020-2023 роки

 

Назва розділу

Показники

2020

2021

2022

2023

2. Удосконалення системи надання адресної допомоги громадянам міста за порядком,

затвердженим виконавчим комітетом Миколаївської міської ради

4. Надавати щоквартально матеріальну допомогу сім’ям загиблих (померлих) ветеранів війни, які брали участь у бойових діях в Афганістані, військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби на території інших держав, де велися бойові дії, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць, членам сімей загиблих Героїв Небесної Сотні

Показники затрат:

Обсяг видатків для надання матеріальної допомоги (тис. грн)

1 752,0

2 242,2

2 619,6

5 871,8

Показники продукту:

Кількість отримувачів виплат (осіб)

 

118

137

146

309

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн./місяць на одну особу)

1 237,0

1 363,9

1 495,0

1 584,0

21. Надавати одноразову допомогу на оздоровлення дітей загиблих (померлих) Захисників  та Захисниць України на кожну дитину віком до 18 років

Показники затрат:

Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис. грн)

 

 

 

550,0

Показники продукту:

Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб)

 

 

 

110

Показники ефективності:

Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн)

 

 

 

5 000,0

4. Організація соціального захисту дітей та осіб з інвалідністю

4. Забезпечувати проведення новорічних заходів для дітей пільгової категорії населення, здійснювати оплату новорічних подарунків

Показники затрат:

Обсяг видатків на проведення новорічних заходів для дітей пільгової категорії населення (тис. грн)

170,0

179,7

189,2

828,0

Показники продукту:

Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб)

1 000

1 000

1 000

6900

Показники ефективності:

Середній розмір одноразової фінансової допомоги (грн)

170,0

179,0

189,0

120,0

5. Організація роботи з питань сімейної, тендерної політики, запобігання та протидія домашньому насильству,

протидія торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків

2. Сприяти проведенню заходів державної політики з питань сім’ї

Показники затрат:

Обсяг видатків на проведення заходів (тис. грн)

380,0

148,9

401,6

157,5

423,1

165,8

610,0

0

Показники продукту:

1. Кількість регіональних заходів (од.).

5

10

5

10

5

10

4

0

2. Кількість учасників регіональних заходів (осіб)

12 850

5 000

12 850

5 000

12 850

5 000

5 000

0

Показники ефективності:

1. Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (грн)

76 000

14 880

80 320

15 730

84 620

42 310

152 500

0

2. Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах (грн)

30

30

31

31

33

33

122,0

0

Показники якості:

Динаміка: кількості людей, охоплених регіональними заходами, порівняно з минулим роком (%)

1,01

0

0

    38,9

7. Організація роботи з реінтеграції бездомних осіб та осіб, які опинились у складних життєвих обставинах

4. Забезпечити послугами з підтриманого проживання бездомних осіб

Показники затрат:

Обсяг  видатків на забезпечення послугами з підтриманого проживання бездомних осіб (тис. грн)

1 700,0

2 073,2

2 201,7

2 200,1

Показники продукту:

Кількість наданих послуг (од.)

17 000

16 746

16 746

18 118

 

Показники ефективності:

Середній розмір однієї наданої послуги (грн)

100,0

124,0

131,0

121,43

 

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: